Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 25 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Projekt ehr qtn - wprowadzenie (20)

Plus par Wydział ds. eZdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, Urząd Marszałkowski w Łodzi (20)

Publicité

Plus récents (20)

Projekt ehr qtn - wprowadzenie

 1. 1. Projekt EHR-QTN wprowadzenie Rafał Zdrajkowski Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Cyfryzacji, Wydział eZdrowia Seminarium, Łódź, 27 listopada 2013 r.
 2. 2. Agenda:  Kontekst seminarium  Kontekst i rezultaty projektu EHR-QTN  Inne działania międzynarodowe
 3. 3. Wydział eZdrowia Strategia eZdrowia Wojewódzki Plan Zdrowotny 2004 PROJEKTY GŁÓWNE 2007-2013 Wojewódzki Plan Zdrowotny 2005 2004 2006 2007 2008 Program polityki zdrowotnej 2001-2005 Wydział ds. eZdrowia 2009
 4. 4. WIZJA eZdrowia 2013 „Placówki opieki zdrowotnej w województwie łódzkim – w efekcie planowych działań władz regionu – powszechnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla poprawy jakości usług i w celu sprostania społeczno – ekonomicznym wyzwaniom zmian demograficznych. Uchwała Nr 1014/07 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013” Mieszkańcy regionu posiadają dostęp do wiarygodnych usług informacyjnokonsultacyjnych oraz do wybranych usług telemedycznych świadczonych przez zintegrowane interoperacyjnie systemy teleinformatyczne, służące także pracownikom placówek opieki zdrowotnej do wymiany danych drogą elektroniczną, analiz danych oraz wspomagania zarządzania” 4
 5. 5. PRIORYTETY Strategii eZdrowia 1. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej 2. Realizacja innowacyjnych projektów eZdrowia 3. Zapewnienie warunków dla wzrostu kapitału wiedzy i podniesienia umiejętności praktycznych w zakresie eZdrowia 4. Stworzenie aktywnie działającej sieci regionalnych interesariuszy eZdrowia oraz powołanie profesjonalnego podmiotu koordynującego wdrażanie Strategii eZdrowia i jej projektów głównych 5
 6. 6. Strategia eZdrowia Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego Regionalna Platforma Informacji i Zdalnych Porad Medycznych Regionalny System Wymiany Danych i Zarządzania Informacją o Pacjencie Program Szkoleń i Budowania Kapitału Wiedzy o eZdrowiu Klaster Innowacji eZdrowia
 7. 7. 7
 8. 8. Wydział eZdrowia Portfolio projektowe: International projects Projekty główne: in4health Sources of financing and search:
 9. 9. Wydział eZdrowia Portfolio projektowe: 2009 2010 2011 in4health 2012 2013 2014
 10. 10. 0 RSIM Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego  Okres realizacji: 2009-2014  Źródło finansowania: 75 % RPO WŁ 25 % WŁ  Całkowity budżet projektu: niemal 44,5 mln zł Cel główny: podniesienie jakości zarządzania regionalnym systemem ochrony zdrowia
 11. 11. 1 IV.1 Ponad 26 mln PLN IV.2 Ponad 17,5 mln PLN
 12. 12. 2 In4health Regionalne Zdrowotne Serwisy Informacyjne Cel główny:  Okres realizacji: 2010-2014  Źródło finansowania: 85 % RPO WŁ 15 % WŁ  Całkowity budżet projektu: około 2,1 mln PLN Podniesienie jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego dzięki zapewnieniu możliwości korzystania z szerokiego zakresu scentralizowanych informacji dotyczących ochrony zdrowia realizowanego poprzez zwiększenie powszechnego dostępu do nich drogą elektroniczną oraz rozwój praktycznych usług z zakresu eZdrowia wspieranych nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi (ICT)
 13. 13. 3 Regionalny System Wymiany Danych i Zarządzania Informacją o Pacjencie
 14. 14. 4 Cel główny: Podniesienie jakości usług zdrowotnych i podniesienie efektywności procesu leczenia w regionie łódzkim
 15. 15. 5 Nazwa projektu: Thematic Network on Quality Labeling And Certification of EHR Systems Akronim projektu: EHR-QTN Okres realizacji projektu: 2009-2012 Wartość projektu: 789.000,00 Euro Źródło finansowania: CIP, IST-PSP Typ instrumentu finansowego: Thematic Network
 16. 16. 6 United Kingdom Austria Belgium Spain Bulgaria Slovenia Croatia Slovakia EHR-QTN Serbia Cyprus Czech Republic Romania Thematic Network on Quality Labelling and Certification of EHR Systems (2009-2012) Portugal Poland Norway Denmark Estonia France Germany Netherlands Luxembourg Greece Italy Ireland Hungary
 17. 17. 7 Cel główny: Rozwój certyfikacji produktów eZdrowia i systemów EHR w Europie Cele szczegółowe: Badanie interesariuszy EHR w Europie Badanie rynku dostawców technologii informatycznych dla sektora ochrony zdrowia w Europie Rozwój repozytorium wymagań i narzędzi certyfikacyjnych EHR Warsztaty i seminaria krajowe związane z walidacją repozytorium wymagań EHR Opracowanie mapy drogowej ,,Roadmap to Sustainable Pan-European Certification of EHR Systems” Warsztaty partnerów projektu związane z wymianą praktyk i doświadczeń projektów EHR (ogółem 72 warsztaty) Konferencje w Europie promujące ideę oceny jakościowej produktów eZdrowia i EHR
 18. 18. 8 Główne zadania Urzędu jako Partnera (1): Tłumaczenie repozytorium wymagań Eurorec dotyczących certyfikacji systemów związanych z Elektronicznym Rekordem Pacjenta Przegląd interesariuszy EHR w Polsce (ang. Electronic Health Record Market Overview Report) Udział w warsztatach krajowych i konferencjach organizowanych w ramach projektu, w tym:  EuroRec Annual Conference 2010 HISI conference 2010 - Dublin WoHIT 2010 - Barcelona WoHIT 2011 - Budapeszt
 19. 19. 9 Główne zadania Urzędu jako Partnera (2): Organizacja warsztatów krajowych i konferencji: Warsztat 2010: rola certyfikacji i interfejsów w zakresie EHR, model implementacji EHR Konferencja 2012: ,,Certyfikacja systemów EHR” Seminarium 2013: wdrażanie EDM, EHR
 20. 20. 0 www.eurorec.org/RD/EHR-Q-TN.cfm
 21. 21. 1 Projekt RICHARD Cel główny projektu: Identyfikacja, polepszanie, a nawet opracowanie nowych paradygmatów w zakresie dostarczania usług zdrowotnych, na potrzeby zarządzania chorobami przewlekłymi (tj. udar, zaburzenia psychiczne i demencja, cukrzyca)  Regional ICT based Clusters     for Healthcare Applications and R&D Integration Okres realizacji: 2010-09-01 do 2013-10-31 Źródło finansowania: 100 % - 7. PR Komponent: Capacities, Coordination Actions (CA) Całkowity budżet projektu: ponad 3,3 mln euro
 22. 22. 2 Konsorcjum Projektu:    15 instytucji z 4 regionów europejskich (władze regionalne, placówki medyczne, firmy, instytucje naukowo-badawcze) Koordynator Projektu: władze Regionu Toskanii (specjalność: udar) Partnerzy: Yorkshire (specjalność: cukrzyca), Västerbotten (specjalność: demencja), Województwo Łódzkie Partnerzy z regionu łódzkiego:  Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (lider partnerstwa łódzkiego)  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi  Firma Pixel Technology  Uniwersytet Łódzki, Centrum Doskonałości w Zakresie Gospodarki Opartej na Wiedzy KNOWBASE
 23. 23. 3 Logika Projektu RICHARD
 24. 24. 4 Doświadczenia związane z praktyczną realizacją projektów międzynarodowych 1.Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nie realizował wcześniej projektów w CIP i 7. Programie Ramowym UE 2.Specyfika jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania finansów (budżetowanie roczne, procedury) 3.Nawiązanie cennych kontaktów międzynarodowych – istotna wartość dodana projektów (dostęp do ekspertów na poziomie europejskim) 4.Możliwość wykorzystania rezultatów Projektu EHR-QTN i RICHARD wiedzy zawartej w opracowanych dokumentach analitycznych w procesie tworzenia nowej strategii polityki zdrowotnej województwa łódzkiego na lata 2014-2020 oraz przy realizacji nowych projektów z zakresu informatyki medycznej (np. SIMPRE)
 25. 25. 5 Pytania? Dziękuję za uwagę Rafał Zdrajkowski rafal.zdrajkowski@lodzkie.pl Tel.: +48-42-291-97-14

×