SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  45
Michał Muszalski
Technical Support Coordinator
Molex Premise Networsk

© 2011 Molex Incorporated. All Rights Reserved.

1
Bezpieczeństwo, kontrola, monitoring
SYSTEMY MONITORINGU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO - MIIM™

Szybkość i mobilność instalacji
ROZWIĄZANIA PLUG AND PLAY – MODLINK™ FO oraz Cu

Integracja interfejsów
RJ-45 - PowerCat™, Interfejsy FO - Xtrem Density™ - LC MPO

2
Zarządzanie
Zasobami Infrastruktury
Systemowe
Rozwiązania dla
Transmisji Danych
Kompletna oferta
produktów
System
Okablowania
Strukturalnego
Globalny potencjał
Bogata oferta produktowa

Rozwiązania dla
Hurtowni Danych (Data
Centres)
Oferta dostosowana do
realnych potrzeb rynku
Rozwiązania
bezprzewodowe

Produktywność i
zarządzanie warstwą
fizyczną
Innowacyjne zarządzanie
inwentaryzacją zasobów
Ukierunkowanie na
zarządzających zasobami
i pełen cykl życia zasobów
sieciowych
Integracja z narzędziami
do zarządzania biznesem i
siecią
MIIM™
SYSTEMY MONITORINGU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

© 2011 Molex Incorporated. All Rights Reserved.

5
Ręczne zarządzanie siecią pasywnych połączeń
jest wielce nieefektywne, ponieważ :
– Wymaga fizycznego uwierzytelnienia dostępności portu
komunikacyjnego
– Wymaga fizycznego uwierzytelnienia wypełnienia
zlecenia pracy (work order)
– Brak śledzenia nieautoryzowanych zmian połączeń
– Wykluczona zdalna eliminacja błędów
– Wymaga pracochłonnej aktualizacji bazy danych w
trybie ciągłym
– Istniejące bazy danych mogą zawierać błędy lub być
nieaktualne
Taki typ okablowania to typowy widok… również w budynkach typu Data
Center
Prosty w instalacji, łatwo przyswajalny, prosty w
konfiguracji i użyciu:
Zamierzona koncentracja na warstwie fizycznej
(1-sza warstwa OSI)
• Użycie standardowych
kabli krosowych –
żadnych specjalnych
kabli „9-cio żyłowych”
ani 10-cio drożnych
kabli krosowych
• Monitorowanie przez
kabel krosowy,
weryfikacja stanu
rzeczywistego
Wydajność:
– Skaner dużej gęstości połączeń - 576 kanałów
na 1U
– Niskie zużycie prądu
– Nikły wydatek cieplny
MIIM bezustannie monitoruje połączenia 1-szej warstwy
fizycznej, włącznie z podłączonymi urządzeniami i
przełącznikami sieciowymi – nawet jeśli są wyłączone
Zapisuje każdą zmianę w krosowaniach oraz zapisuje
informację o podłączeniach/odłączeniach urządzeń
końcowych
Planuje zlecenia wykonania połączeń
Weryfikuje zgodność zleceń z ich praktyczną realizacją
Sygnalizuje instalatorowi diagram połączeń do wykonania
w polu krosowym
Inteligentna detekcja – momentalna identyfikacja
podłączonego do sieci urządzenia, bez obciążania pasma
użytkowego sieci
Udoskonalone procedury eliminacji błędów
– Krótszy czas wywiadu sieciowego – Personel grupy wsparcia
może zdalnie zweryfikować siec połączeń z poziomu
warstwy fizycznej i zlokalizować miejsce rozłączenia
– Szybszy czas reakcji i zredukowane koszty napraw

Zwiększona produktywność
– Wydajniejsze wykorzystanie zasobów sieciowych
– Wartościowe raporty

Zapewniona ciągłość działania
– Zcentralizowane zarządzanie zasobami
– Wspomaga planowanie odbudowy po katastrofie
Połączenie krosowe

Kanał komunikacyjny
Urządzeni
e
włączone
do sieci

Sprzęt
sieciowy
Panel sprzętowy

Pole krosowe

Panel przebiegu
horyzontalnego

Strefa użytkowa

Zapewnione monitorowanie kanału
komunikacyjnego od końca do końca
Funkcje:
– Skanuje panele krosowe w
celu detekcji zmian, stanu
kabli krosowych i kabli
horyzontalnych
– Komunikuje się z serwerem
aplikacji przez sieć LAN
– Zasila panele krosowe MIIM
i aktywuje sygnalizatory
LED

Specyfikacja techniczna:
–

1U, 19” szerokości na 8”
głębokości

–

Pojemność: 576 kanałów

–

Pobór mocy: Mniej niż 30 W
(110VAC / 220VAC)

–

Magistrala komunikacyjna
używa dowolnych
standardowych kabli krosowych
CAT5e albo CAT6
Funkcje:
– Wydajność kategorii 6
– Wykrywanie kabli
krosowych oraz statusu
gniazd użytkowników

Specyfikacja techniczna:
–

Kategoria 6, oparta o moduł
DataGate z przesłoną antykurzową
– system objęty gwarancją 25letnią

–

Magistrala danych oraz zasilania
oparta o standardowych kabel
krosowy RJ45

–

Wymaga uziemienia

– Komunikacja z serwerem
– Sygnalizacja za pomocą
diod LED
Sygnalizacja diagramu połączeń w polu krosowym na podstawie zlecenia pracy

Wskaźnik stanu zasilania A

Wskaźnik stanu zasilania B
Używana w gnieździe abonenckim do umożliwienia
systemowi monitorowania ciągłości połączeń kabli
horyzontalnych od panelu krosowego do gniazda
abonenckiego
Nie zakłóca sygnałów protokołu Ethernet ani Power Over
Ethernet (POE)
Stosowana wymiennie z nakładką używaną obecnie w
gnieździe DataGate

Piny teleskopowe
Możliwość zdalnego zarządzania
Architektura klinet-serwer
Hierarchiczny podgląd struktury od
szafy do gniazda użytkownika
Monitorowanie wszystkich
połączeń/rozłączeń
Sygnalizacja wykonania połączeń za
pomocą podświetlanych portów w
panelach
Możliwość przeszukiwania bazy
danych zawierającej spis wszystkich
elementów sieciowych wg słów
kluczowych
Dziennik zdarzeń – umożliwia
tworzenie raportów, pomocnych przy
audytach
Nielimitowana ilość użytkowników per
licencja
Oprogramowanie aplikacji MIIM jest
zainstalowane na głównym
serwerze, konstytuując tym samym
Serwer MIIM

Skaner MIIM komunikuje się z
serwerem MIIM z dowolnego
miejsca w sieci
Użytkownicy komunikują się z
serwerem MIIM z jakiegokolwiek
miejsca w sieci
Zarządzanie przeprowadzkami, dodatkami i zmianami (MAC’s):
– Co przenosimy i dokąd?
– Mnogość lokalizacji z niespójnymi procedurami i niespójnie wyszkolonym
personelem

Bezpieczeństwo:
– Kradzież urządzeń
– Nieautoryzowane urządzenia

Eliminacja błędów:
– Instalatorzy niezbędni w lokalizacji aby zidentyfikować i usunąć błędy
połączeń
– Wyłączenia i koszty z tym związane

Statyczny zapis obrazu sieci:
– Konieczność śledzenia lokalizacji każdego urządzenia sieciowego,
– Ruch pracowników w obrębie sieci

Nieład i brak konsystencji w graficznej reprezentacji stanu:
– Wymaganie szkolenia, zastosowanie różnych narzędzi
MODLINK™
ROZWIĄZANIA PLUG AND PLAY – FO ORAZ Cu

© 2011 Molex Incorporated. All Rights Reserved.

20
Miedziane jak i światłowodowe rozwiązanie do takich
zastosowań jak Data Center czy też Centrum Przechowywania
Danych
Szybka instalacja i rekonfiguracja przy potrzebie zmiany
połączeń, tworzenia dodatkowych połączeń czy innych zmian

21
Prostota instalacji i szybkie wdrożenia u klienta
Czas instalowania rozwiązania możne zredukować do
80%
W 100% fabrycznie przetestowane i dostarczone na
odpowiednie długości
Możliwość szybkiej konfiguracji czy też wymiany znacznie
redukcje przestoje spowodowane infrastrukturą w
stosunku do tradycyjnych systemów
Możliwość szybkiej rozbudowy bez wpływu na istniejąca
już infrastrukturę

22
Niskie straty wtrąceniowe
- 0.75dB w najgorszym
przypadku
Wyjmowane akcesoria
zarządzania zapasem
Możliwość zgromadzenia
do 5 metrów zapasu
Panele są montowane na
równi z ramą
23
12-włóknowa wiązka kablowa MTP

12-włóknowe kasety rozdzielcze
Kasety są łączone ze sprzętem standardowymi
przewodami światłowodowymi
24
Fabrycznie zakończone kable
gwarantują:
– Optymalne parametry
– Brak potrzeby pomiarów u

Kable krosowe łatwo integrują się z
standardowymi złączami dostępnymi
na rynku Patch
Rozwiązanie oferuje wysoki poziom
parametrów, prędkości, szerokości
pasma oraz bezpieczeństwa

25
96 włókien zakończonych spawami

96 włókien zakończonych za pomocą
8 kaset Plug & Play i kabli

26
Dostępne dla aplikacji 10G/40G/100G dla włókien
wielomodowych 62.5, 50/125 OM2, 50/125 OM3 laser
optimized, oraz 9/125 dla włókien jednomodowych
Panele Modlink 1U
– 12-portowe oraz 24-portowe
– Każdy rodzaj włókna
Kasety Modlink
– LC oraz SC
– Każdy rodzaj włókna
– Pojemności
• 1U = 24 duplex ports
• 2U = 48 duplex ports
• 4U = 144 duplex ports

27
Panel krosowy
– 1U z 24 lub 48 portami
Kasety — 6 i 12 portów
Kabel dystrybucyjny
Kabel Hydra
iPass na RJ45

28
Opatentowany konektor iPass
Panel przyjmuje do 4 kaset
Zintegrowane tylne organizatory kabli
Kasety 6 lub 12 portowe
Kable dystrybucyjne
Kable typu Hydra

29
Mogą być użyte do budowy model
inter-connect
Dostępny w konfiguracji iPass-na-iPass
iPass-na-RJ45 (6 portów)
Robione na specjalne zamówienie
Dostępne w wielu konstrukcjach
– CMR,CMP & LSZH
W 100% fabrycznie testowane
Używane w połączeniach Panel-toPanel lub
Switch-to-Panel
30
INTEGRACJA INTERFEJSÓW
PoweraCat 6A oraz Xtrem Density

© 2011 Molex Incorporated. All Rights Reserved.

31
Coraz więcej urządzeń wyposażanych jest w interfejs
Ethernetowy
Komputer PC/Laptop
Drukarki sieciowe
Power over Etherne - PoE
Voice over IP - VoIP
Kamery nadzorujące – IP Kamera
Urządzenia medyczne – Kardiograf
Urządzenia RTV/AGD – Lodówki/Telewizory/Dekodery

TVSAT
PowerCat Category 6A™
IDEALNE ROZWIĄZNIE DLA ETHERNETU AŻ DO 10 GB/s

© 2011 Molex Incorporated. All Rights Reserved.

33
Wszystkie produkty Molex Kategorii 6A wykorzystują
moduły DataGate
Wszystkie produkty są niezależnie przetestowane przez
ETL na poziomie kanału
Dostępne tylko w wersji
ekranowanej
Szeroki asortyment
produktów:
– Szereg różnego rodzaju gniazd
– Wiele rodzajów paneli krosowych
– Punkty konsolidacyjne
– Kable, kable krosowe
34
Całkowita eliminacja przesłuchów obcych (Alien
Crosstalk) w całym kanale transmisyjnym
Mechanicznie bardzo wytrzymałe oraz „zgrabne”
Ekranowanie 360 stopni w całym kanale
Najlepszy wybór pod kątem instalacyjnym

35
Xtrem Density™
WIELOFUNKCYJNA PLATFORMA ŚWIATŁOWODOWA

© 2011 Molex Incorporated. All Rights Reserved.

36
40G / 12-Włóknowe złącze MPO

Piny 1 2 3 4 dla TX – Piny 9 10 11 12 dla RX – Piny 5 6 7 8 pozostają nie używane

100G / 2 X 12-Włóknowe złącze MPO

Złącze 1 : Piny od 2 do 11 dla TX – Złącze 2 : Piny od 2 do 11 dla RX – Piny 1 oraz 12 pozostają nie użyte

100G / 24-Włóknowe złącze MPO

Piny od 2 do 11 dla RX – Piny od 14 do 23dla TX – Piny 1 12 13 24 pozostają nie użyte
Zastosowania
– Data Center
– Infrastruktura SAN
– Rozwiązania o znaczeniu kluczowym
– Telekomunikacja

Cechy
– Modularność – MTP Plug & Play
– 19” obudowa kasetowa 1U oraz 2U
– Zakończone fabrycznie światłowody ze złączami MTP lub MTP/LC
– Mało stratne kategorie OM3 oraz OM4 jak i również kategoria OS2
– Kontrola i zarządzalność kablami
Moduł przejściowy 40G z 3 x 8 MTP na 2 X 12 MTP
– Inne opcje:
• 6 x 8 MTP na 2 x 24 MTP
• 8 x 8 MTP na 96 fiber

Płyty czołowe z adapterami 8 MPO/MTP
– Dostępne w polaryzacji A i B
– Proste w instalacji i usuwaniu
Podstawowa 5-Modułowa kaseta 19”
– Pojemność do 5 kaset 5 x 24 quad LC z
szybkim mechanizmem montażu
– Opcja dla drzwi przednich, tylny organizator
kabli i przedni organizator zapasów kabli
krosowych 1U

Pośrednia 5-Modułowa kaseta 19”
– Tylny organizator kabli w standardzie
– Pojemność do 5 kaset 5 x 24 quad LC z
szybkim mechanizmem montażu
– Opcja dla drzwi przednich i przedniego
organizator zapasów kabli krosowych 1U
Pośrednia 5-Modułowa obudowa 19”
– Przednie drzwi w standardzie
– Pojemność do 5 kaset 5 x 24 quad LC z
szybkim mechanizmem montażu
– Identyfikator Portów i oznaczników na
drzwiach przednich
– Opcja tylnego organizatora i przedniego
organizator zapasów kabli krosowych 1U

Zaawansowana 5-Modułowa obudowa 19”
– Przedni organizator kabli 1U w standardzie
– Pojemność do 5 kaset 5 x 24 quad LC z
szybkim mechanizmem montażu
– Identyfikator Portów i oznaczników na
drzwiach przednich
– Opcja tylnego organizatora i przedniego
organizator zapasów kabli krosowych 1U
Podstawowa 12-Modułowa obudowa 19”
– Pojemność do 12 kaset 5 x 24 quad LC z szybkim
mechanizmem montażu
– Opcja dla drzwi przednich, tylny organizator kabli
i przedni organizator zapasów kabli krosowych 2U

Pośrednia 12-Modułowa obudowa 19”
– Tylny organizator kabli w standardzie
– Pojemność do 12 kaset 5 x 24 quad LC z szybkim
mechanizmem montażu
– Opcja dla drzwi przednich i przedniego
organizator zapasów kabli krosowych 2U
Pośrednia 12-Modułowa obudowa 19”
– Przednie drzwi w standardzie
– Pojemność do 5 kaset 5 x 24 quad LC z szybkim
mechanizmem montażu
– Identyfikator Portów i oznaczników na drzwiach
przednich
– Opcja tylnego organizatora i przedniego
organizator zapasów kabli krosowych 2U

Zaawansowana 12-Modułowa obudowa 19”
– Przedni organizator kabli 1U w standardzie
– Pojemność do 5 kaset 5 x 24 quad LC z szybkim
mechanizmem montażu
– Identyfikator Portów i oznaczników na drzwiach
przednich
– Opcja tylnego organizatora i przedniego
organizator zapasów kabli krosowych 2U
Zawiera przedni i tylny organizator kabli krosowych 2Us
Wykonany z wytrzymałej stali
Zapewnia przednią organizacje kabli krosowych oraz
organizacje tylną zapasu kabli łączących
Przednia teleskopowa półka przednia ułatwiająca dostęp do
przodu obudowy i kabli
Dziękuje za uwagę !!!
Michał Muszalski
603 948 348
Michal.Muszalski@molex.com

45

Contenu connexe

En vedette

Starogrecki teatr historia kultury
Starogrecki teatr historia kulturyStarogrecki teatr historia kultury
Starogrecki teatr historia kultury
Pawel Voznyi
 
Szkodliwość palenia papierosów i picia alkoholu
Szkodliwość palenia papierosów i picia alkoholuSzkodliwość palenia papierosów i picia alkoholu
Szkodliwość palenia papierosów i picia alkoholu
swolanska
 
Teoria więzi john bowlby
Teoria więzi  john bowlbyTeoria więzi  john bowlby
Teoria więzi john bowlby
Emilia Górska
 
Zastosowanie diagramu Pareto-Lorenza w arkuszu kalkulacyjnym w zarządzaniu
Zastosowanie diagramu Pareto-Lorenza w arkuszu kalkulacyjnym w zarządzaniuZastosowanie diagramu Pareto-Lorenza w arkuszu kalkulacyjnym w zarządzaniu
Zastosowanie diagramu Pareto-Lorenza w arkuszu kalkulacyjnym w zarządzaniu
Daniel
 
Efekty ekonomiczne wprowadzenia SZJ
Efekty ekonomiczne wprowadzenia SZJEfekty ekonomiczne wprowadzenia SZJ
Efekty ekonomiczne wprowadzenia SZJ
Misio Pi
 

En vedette (20)

Starogrecki teatr historia kultury
Starogrecki teatr historia kulturyStarogrecki teatr historia kultury
Starogrecki teatr historia kultury
 
Anomalii cromozomiale
Anomalii cromozomialeAnomalii cromozomiale
Anomalii cromozomiale
 
УСТАРЕЛО!!! настанова про віднесення до категорій
УСТАРЕЛО!!! настанова про віднесення до категорійУСТАРЕЛО!!! настанова про віднесення до категорій
УСТАРЕЛО!!! настанова про віднесення до категорій
 
2010.11 Raport e-commerce - raport Interaktywnie.com
2010.11 Raport e-commerce - raport Interaktywnie.com2010.11 Raport e-commerce - raport Interaktywnie.com
2010.11 Raport e-commerce - raport Interaktywnie.com
 
Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
Polscy Nobliści - ZSZ KurzętnikPolscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
 
Sobór Watykański II i samookreślenie Kościoła: w kierunku nowoczesnej religii...
Sobór Watykański II i samookreślenie Kościoła: w kierunku nowoczesnej religii...Sobór Watykański II i samookreślenie Kościoła: w kierunku nowoczesnej religii...
Sobór Watykański II i samookreślenie Kościoła: w kierunku nowoczesnej religii...
 
Categorii de cost
Categorii de costCategorii de cost
Categorii de cost
 
Samouczek Excel - Funkcje statystyczne
Samouczek Excel - Funkcje statystyczneSamouczek Excel - Funkcje statystyczne
Samouczek Excel - Funkcje statystyczne
 
Szkodliwość palenia papierosów i picia alkoholu
Szkodliwość palenia papierosów i picia alkoholuSzkodliwość palenia papierosów i picia alkoholu
Szkodliwość palenia papierosów i picia alkoholu
 
Teoria więzi john bowlby
Teoria więzi  john bowlbyTeoria więzi  john bowlby
Teoria więzi john bowlby
 
Zastosowanie diagramu Pareto-Lorenza w arkuszu kalkulacyjnym w zarządzaniu
Zastosowanie diagramu Pareto-Lorenza w arkuszu kalkulacyjnym w zarządzaniuZastosowanie diagramu Pareto-Lorenza w arkuszu kalkulacyjnym w zarządzaniu
Zastosowanie diagramu Pareto-Lorenza w arkuszu kalkulacyjnym w zarządzaniu
 
Efekty ekonomiczne wprowadzenia SZJ
Efekty ekonomiczne wprowadzenia SZJEfekty ekonomiczne wprowadzenia SZJ
Efekty ekonomiczne wprowadzenia SZJ
 
Content Marketing 2015 Raport Interaktywnie.com
Content Marketing 2015 Raport Interaktywnie.comContent Marketing 2015 Raport Interaktywnie.com
Content Marketing 2015 Raport Interaktywnie.com
 
Mobbing ebook2
Mobbing ebook2Mobbing ebook2
Mobbing ebook2
 
The Art of Creativity
The Art of CreativityThe Art of Creativity
The Art of Creativity
 
diagnoza funkcjonowania dziecka w szkole
diagnoza funkcjonowania dziecka w szkolediagnoza funkcjonowania dziecka w szkole
diagnoza funkcjonowania dziecka w szkole
 
Przedmiescie Olawskie Masterplan Analizy
Przedmiescie Olawskie Masterplan AnalizyPrzedmiescie Olawskie Masterplan Analizy
Przedmiescie Olawskie Masterplan Analizy
 
PLUS: O sukcesji
PLUS: O sukcesjiPLUS: O sukcesji
PLUS: O sukcesji
 
Z2.03
Z2.03Z2.03
Z2.03
 
Autyzm II
Autyzm IIAutyzm II
Autyzm II
 

Similaire à Trendy w rozwoju okablowania strukturalnego RSIM

PLNOG 17 - Dawid Królica, Piotr Szołkowski - ExtremeCloud czyli infrastruktur...
PLNOG 17 - Dawid Królica, Piotr Szołkowski - ExtremeCloud czyli infrastruktur...PLNOG 17 - Dawid Królica, Piotr Szołkowski - ExtremeCloud czyli infrastruktur...
PLNOG 17 - Dawid Królica, Piotr Szołkowski - ExtremeCloud czyli infrastruktur...
PROIDEA
 
Espol Plnog7 WiMax
Espol Plnog7 WiMaxEspol Plnog7 WiMax
Espol Plnog7 WiMax
espol
 
Bezprzewodowa platforma transmisji danych w technolologii WiMAX
Bezprzewodowa platforma transmisji danych w technolologii WiMAXBezprzewodowa platforma transmisji danych w technolologii WiMAX
Bezprzewodowa platforma transmisji danych w technolologii WiMAX
Forum Nowej Gospodarki
 

Similaire à Trendy w rozwoju okablowania strukturalnego RSIM (20)

PLNOG 17 - Dawid Królica, Piotr Szołkowski - ExtremeCloud czyli infrastruktur...
PLNOG 17 - Dawid Królica, Piotr Szołkowski - ExtremeCloud czyli infrastruktur...PLNOG 17 - Dawid Królica, Piotr Szołkowski - ExtremeCloud czyli infrastruktur...
PLNOG 17 - Dawid Królica, Piotr Szołkowski - ExtremeCloud czyli infrastruktur...
 
4
44
4
 
PLNOG 8: Tomaz Kozar - UCaaS jako usługa z chmury
PLNOG 8: Tomaz Kozar - UCaaS jako usługa z chmury PLNOG 8: Tomaz Kozar - UCaaS jako usługa z chmury
PLNOG 8: Tomaz Kozar - UCaaS jako usługa z chmury
 
PLNOG14: Więcej niż samo łącze, czyli jak zarabiać na dodatkowych usługach op...
PLNOG14: Więcej niż samo łącze, czyli jak zarabiać na dodatkowych usługach op...PLNOG14: Więcej niż samo łącze, czyli jak zarabiać na dodatkowych usługach op...
PLNOG14: Więcej niż samo łącze, czyli jak zarabiać na dodatkowych usługach op...
 
PLONG 21: Marcel Guzenda - Chmura_prywatna_w_wydaniu_Hiperkonwergentnym
PLONG 21: Marcel Guzenda - Chmura_prywatna_w_wydaniu_HiperkonwergentnymPLONG 21: Marcel Guzenda - Chmura_prywatna_w_wydaniu_Hiperkonwergentnym
PLONG 21: Marcel Guzenda - Chmura_prywatna_w_wydaniu_Hiperkonwergentnym
 
Bartlomiej Anszperger - Od sieci Metro do sieci Carrier Ethernet
Bartlomiej Anszperger - Od sieci Metro do sieci Carrier EthernetBartlomiej Anszperger - Od sieci Metro do sieci Carrier Ethernet
Bartlomiej Anszperger - Od sieci Metro do sieci Carrier Ethernet
 
PLNOG14: Zarządzalne sieci WiFi - Tomasz Sadowski
PLNOG14: Zarządzalne sieci WiFi - Tomasz SadowskiPLNOG14: Zarządzalne sieci WiFi - Tomasz Sadowski
PLNOG14: Zarządzalne sieci WiFi - Tomasz Sadowski
 
PLNOG 6: Maciej Kaczmarek - Wydajne rozwiązania
PLNOG 6: Maciej Kaczmarek - Wydajne rozwiązania PLNOG 6: Maciej Kaczmarek - Wydajne rozwiązania
PLNOG 6: Maciej Kaczmarek - Wydajne rozwiązania
 
Brama Bezprzewodowa 9160 G2
Brama Bezprzewodowa 9160 G2Brama Bezprzewodowa 9160 G2
Brama Bezprzewodowa 9160 G2
 
PLNOG 7: Jerzy Kosiedowski, Wojciech Kozicki - WiMax
PLNOG 7: Jerzy Kosiedowski, Wojciech Kozicki - WiMaxPLNOG 7: Jerzy Kosiedowski, Wojciech Kozicki - WiMax
PLNOG 7: Jerzy Kosiedowski, Wojciech Kozicki - WiMax
 
PLNOG20 - Krzysztof Mazepa - Transformacja poprzez innowacje
PLNOG20 - Krzysztof Mazepa - Transformacja poprzez innowacjePLNOG20 - Krzysztof Mazepa - Transformacja poprzez innowacje
PLNOG20 - Krzysztof Mazepa - Transformacja poprzez innowacje
 
Espol Plnog7 WiMax
Espol Plnog7 WiMaxEspol Plnog7 WiMax
Espol Plnog7 WiMax
 
PLNOG 7: Bartosz Kiziukiewicz - Jak wykorzystać nowe rozwiązania firmy D-link...
PLNOG 7: Bartosz Kiziukiewicz - Jak wykorzystać nowe rozwiązania firmy D-link...PLNOG 7: Bartosz Kiziukiewicz - Jak wykorzystać nowe rozwiązania firmy D-link...
PLNOG 7: Bartosz Kiziukiewicz - Jak wykorzystać nowe rozwiązania firmy D-link...
 
PLNOG 13: Sylwester Chojnacki: Jak efektywnie wykorzystać kolejny okres progr...
PLNOG 13: Sylwester Chojnacki: Jak efektywnie wykorzystać kolejny okres progr...PLNOG 13: Sylwester Chojnacki: Jak efektywnie wykorzystać kolejny okres progr...
PLNOG 13: Sylwester Chojnacki: Jak efektywnie wykorzystać kolejny okres progr...
 
PLNOG 6: Jacek Gwizdak - Scenariusze budowy cyfrowej stacji czołowej - wniosk...
PLNOG 6: Jacek Gwizdak - Scenariusze budowy cyfrowej stacji czołowej - wniosk...PLNOG 6: Jacek Gwizdak - Scenariusze budowy cyfrowej stacji czołowej - wniosk...
PLNOG 6: Jacek Gwizdak - Scenariusze budowy cyfrowej stacji czołowej - wniosk...
 
PLNOG 9: Krzysztof Konkowski, Władysław Misztal - Skuteczne planowanie i czas...
PLNOG 9: Krzysztof Konkowski, Władysław Misztal - Skuteczne planowanie i czas...PLNOG 9: Krzysztof Konkowski, Władysław Misztal - Skuteczne planowanie i czas...
PLNOG 9: Krzysztof Konkowski, Władysław Misztal - Skuteczne planowanie i czas...
 
ConnectorIO Prezentacja platformy IoT, Cloud BMS 2019.12
ConnectorIO Prezentacja platformy IoT, Cloud BMS 2019.12ConnectorIO Prezentacja platformy IoT, Cloud BMS 2019.12
ConnectorIO Prezentacja platformy IoT, Cloud BMS 2019.12
 
PLNOG14: Overlay Networking, nowatorskie podejście do budowy wydajnej sieci D...
PLNOG14: Overlay Networking, nowatorskie podejście do budowy wydajnej sieci D...PLNOG14: Overlay Networking, nowatorskie podejście do budowy wydajnej sieci D...
PLNOG14: Overlay Networking, nowatorskie podejście do budowy wydajnej sieci D...
 
Bezprzewodowa platforma transmisji danych w technolologii WiMAX
Bezprzewodowa platforma transmisji danych w technolologii WiMAXBezprzewodowa platforma transmisji danych w technolologii WiMAX
Bezprzewodowa platforma transmisji danych w technolologii WiMAX
 
PLNOG 9: Krzysztof Dziedzic - Nowe usługi w sieciach szerokopasmowych, czyli ...
PLNOG 9: Krzysztof Dziedzic - Nowe usługi w sieciach szerokopasmowych, czyli ...PLNOG 9: Krzysztof Dziedzic - Nowe usługi w sieciach szerokopasmowych, czyli ...
PLNOG 9: Krzysztof Dziedzic - Nowe usługi w sieciach szerokopasmowych, czyli ...
 

Plus de Wydział ds. eZdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, Urząd Marszałkowski w Łodzi

Plus de Wydział ds. eZdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, Urząd Marszałkowski w Łodzi (20)

Marek Wesołowski - Hurtownia danych w zarządzaniu ochroną zdrowia
Marek Wesołowski - Hurtownia danych w zarządzaniu ochroną zdrowiaMarek Wesołowski - Hurtownia danych w zarządzaniu ochroną zdrowia
Marek Wesołowski - Hurtownia danych w zarządzaniu ochroną zdrowia
 
Małopolski System Informacji Medycznej
Małopolski System Informacji MedycznejMałopolski System Informacji Medycznej
Małopolski System Informacji Medycznej
 
RSIM - Actina Solar
RSIM - Actina SolarRSIM - Actina Solar
RSIM - Actina Solar
 
Ochrona danych medycznych – na dyskach, laptopach i udziałach sieciowych
Ochrona danych medycznych – na dyskach, laptopach i udziałach sieciowychOchrona danych medycznych – na dyskach, laptopach i udziałach sieciowych
Ochrona danych medycznych – na dyskach, laptopach i udziałach sieciowych
 
Zintegrowany Informator Pacjenta – krok po kroku…
Zintegrowany Informator Pacjenta – krok po kroku…Zintegrowany Informator Pacjenta – krok po kroku…
Zintegrowany Informator Pacjenta – krok po kroku…
 
Podsumowanie aktualnego etapu projektu RSIM
Podsumowanie aktualnego etapu projektu RSIMPodsumowanie aktualnego etapu projektu RSIM
Podsumowanie aktualnego etapu projektu RSIM
 
Modernizacja istniejących oraz wdrożenie nowych szpitalnych systemów informat...
Modernizacja istniejących oraz wdrożenie nowych szpitalnych systemów informat...Modernizacja istniejących oraz wdrożenie nowych szpitalnych systemów informat...
Modernizacja istniejących oraz wdrożenie nowych szpitalnych systemów informat...
 
Od założeń do realizacji czyli łódzkie eZdrowie na finiszu
Od założeń do realizacji czyli łódzkie eZdrowie na finiszuOd założeń do realizacji czyli łódzkie eZdrowie na finiszu
Od założeń do realizacji czyli łódzkie eZdrowie na finiszu
 
eWUŚ - Minął rok...
eWUŚ - Minął rok...eWUŚ - Minął rok...
eWUŚ - Minął rok...
 
Wdrażanie hurtowni danych jako integralnego komponentu Projektu P1 - perspekt...
Wdrażanie hurtowni danych jako integralnego komponentu Projektu P1 - perspekt...Wdrażanie hurtowni danych jako integralnego komponentu Projektu P1 - perspekt...
Wdrażanie hurtowni danych jako integralnego komponentu Projektu P1 - perspekt...
 
Compu Group Medical (CGM) - Prezentacja firmy
Compu Group Medical (CGM) - Prezentacja firmy Compu Group Medical (CGM) - Prezentacja firmy
Compu Group Medical (CGM) - Prezentacja firmy
 
Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych S...
Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych S...Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych S...
Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych S...
 
Realizacja przez Konsorcjum: Arcus/Action/APN Promise projektu RSIM
Realizacja przez Konsorcjum: Arcus/Action/APN Promise projektu RSIMRealizacja przez Konsorcjum: Arcus/Action/APN Promise projektu RSIM
Realizacja przez Konsorcjum: Arcus/Action/APN Promise projektu RSIM
 
Informatyzacja ochrony zdrowia
Informatyzacja ochrony zdrowiaInformatyzacja ochrony zdrowia
Informatyzacja ochrony zdrowia
 
Stan wdrażania internetowego konta pacjenta
Stan wdrażania internetowego konta pacjentaStan wdrażania internetowego konta pacjenta
Stan wdrażania internetowego konta pacjenta
 
Stan wdrażania internetowego konta pacjanta jako integralnego komponentu proj...
Stan wdrażania internetowego konta pacjanta jako integralnego komponentu proj...Stan wdrażania internetowego konta pacjanta jako integralnego komponentu proj...
Stan wdrażania internetowego konta pacjanta jako integralnego komponentu proj...
 
Stan przygotowań do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej perspek...
Stan przygotowań do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej  perspek...Stan przygotowań do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej  perspek...
Stan przygotowań do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej perspek...
 
Rozwiązania w zakresie e zdrowia - województwo kujawsko-pomorskie
Rozwiązania w zakresie e zdrowia - województwo kujawsko-pomorskieRozwiązania w zakresie e zdrowia - województwo kujawsko-pomorskie
Rozwiązania w zakresie e zdrowia - województwo kujawsko-pomorskie
 
Projekt ehr qtn - wprowadzenie
Projekt ehr qtn - wprowadzenieProjekt ehr qtn - wprowadzenie
Projekt ehr qtn - wprowadzenie
 
Elektroniczny rekord pacjenta w wojewóztwie dolnośląskim projekt dolnośląsk...
Elektroniczny rekord pacjenta w wojewóztwie dolnośląskim  projekt dolnośląsk...Elektroniczny rekord pacjenta w wojewóztwie dolnośląskim  projekt dolnośląsk...
Elektroniczny rekord pacjenta w wojewóztwie dolnośląskim projekt dolnośląsk...
 

Trendy w rozwoju okablowania strukturalnego RSIM

 • 1. Michał Muszalski Technical Support Coordinator Molex Premise Networsk © 2011 Molex Incorporated. All Rights Reserved. 1
 • 2. Bezpieczeństwo, kontrola, monitoring SYSTEMY MONITORINGU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO - MIIM™ Szybkość i mobilność instalacji ROZWIĄZANIA PLUG AND PLAY – MODLINK™ FO oraz Cu Integracja interfejsów RJ-45 - PowerCat™, Interfejsy FO - Xtrem Density™ - LC MPO 2
 • 3. Zarządzanie Zasobami Infrastruktury Systemowe Rozwiązania dla Transmisji Danych Kompletna oferta produktów System Okablowania Strukturalnego Globalny potencjał Bogata oferta produktowa Rozwiązania dla Hurtowni Danych (Data Centres) Oferta dostosowana do realnych potrzeb rynku Rozwiązania bezprzewodowe Produktywność i zarządzanie warstwą fizyczną Innowacyjne zarządzanie inwentaryzacją zasobów Ukierunkowanie na zarządzających zasobami i pełen cykl życia zasobów sieciowych Integracja z narzędziami do zarządzania biznesem i siecią
 • 4.
 • 5. MIIM™ SYSTEMY MONITORINGU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO © 2011 Molex Incorporated. All Rights Reserved. 5
 • 6. Ręczne zarządzanie siecią pasywnych połączeń jest wielce nieefektywne, ponieważ : – Wymaga fizycznego uwierzytelnienia dostępności portu komunikacyjnego – Wymaga fizycznego uwierzytelnienia wypełnienia zlecenia pracy (work order) – Brak śledzenia nieautoryzowanych zmian połączeń – Wykluczona zdalna eliminacja błędów – Wymaga pracochłonnej aktualizacji bazy danych w trybie ciągłym – Istniejące bazy danych mogą zawierać błędy lub być nieaktualne
 • 7. Taki typ okablowania to typowy widok… również w budynkach typu Data Center
 • 8. Prosty w instalacji, łatwo przyswajalny, prosty w konfiguracji i użyciu: Zamierzona koncentracja na warstwie fizycznej (1-sza warstwa OSI) • Użycie standardowych kabli krosowych – żadnych specjalnych kabli „9-cio żyłowych” ani 10-cio drożnych kabli krosowych • Monitorowanie przez kabel krosowy, weryfikacja stanu rzeczywistego
 • 9. Wydajność: – Skaner dużej gęstości połączeń - 576 kanałów na 1U – Niskie zużycie prądu – Nikły wydatek cieplny
 • 10. MIIM bezustannie monitoruje połączenia 1-szej warstwy fizycznej, włącznie z podłączonymi urządzeniami i przełącznikami sieciowymi – nawet jeśli są wyłączone Zapisuje każdą zmianę w krosowaniach oraz zapisuje informację o podłączeniach/odłączeniach urządzeń końcowych Planuje zlecenia wykonania połączeń Weryfikuje zgodność zleceń z ich praktyczną realizacją Sygnalizuje instalatorowi diagram połączeń do wykonania w polu krosowym Inteligentna detekcja – momentalna identyfikacja podłączonego do sieci urządzenia, bez obciążania pasma użytkowego sieci
 • 11. Udoskonalone procedury eliminacji błędów – Krótszy czas wywiadu sieciowego – Personel grupy wsparcia może zdalnie zweryfikować siec połączeń z poziomu warstwy fizycznej i zlokalizować miejsce rozłączenia – Szybszy czas reakcji i zredukowane koszty napraw Zwiększona produktywność – Wydajniejsze wykorzystanie zasobów sieciowych – Wartościowe raporty Zapewniona ciągłość działania – Zcentralizowane zarządzanie zasobami – Wspomaga planowanie odbudowy po katastrofie
 • 12. Połączenie krosowe Kanał komunikacyjny Urządzeni e włączone do sieci Sprzęt sieciowy Panel sprzętowy Pole krosowe Panel przebiegu horyzontalnego Strefa użytkowa Zapewnione monitorowanie kanału komunikacyjnego od końca do końca
 • 13. Funkcje: – Skanuje panele krosowe w celu detekcji zmian, stanu kabli krosowych i kabli horyzontalnych – Komunikuje się z serwerem aplikacji przez sieć LAN – Zasila panele krosowe MIIM i aktywuje sygnalizatory LED Specyfikacja techniczna: – 1U, 19” szerokości na 8” głębokości – Pojemność: 576 kanałów – Pobór mocy: Mniej niż 30 W (110VAC / 220VAC) – Magistrala komunikacyjna używa dowolnych standardowych kabli krosowych CAT5e albo CAT6
 • 14. Funkcje: – Wydajność kategorii 6 – Wykrywanie kabli krosowych oraz statusu gniazd użytkowników Specyfikacja techniczna: – Kategoria 6, oparta o moduł DataGate z przesłoną antykurzową – system objęty gwarancją 25letnią – Magistrala danych oraz zasilania oparta o standardowych kabel krosowy RJ45 – Wymaga uziemienia – Komunikacja z serwerem – Sygnalizacja za pomocą diod LED
 • 15. Sygnalizacja diagramu połączeń w polu krosowym na podstawie zlecenia pracy Wskaźnik stanu zasilania A Wskaźnik stanu zasilania B
 • 16. Używana w gnieździe abonenckim do umożliwienia systemowi monitorowania ciągłości połączeń kabli horyzontalnych od panelu krosowego do gniazda abonenckiego Nie zakłóca sygnałów protokołu Ethernet ani Power Over Ethernet (POE) Stosowana wymiennie z nakładką używaną obecnie w gnieździe DataGate Piny teleskopowe
 • 17. Możliwość zdalnego zarządzania Architektura klinet-serwer Hierarchiczny podgląd struktury od szafy do gniazda użytkownika Monitorowanie wszystkich połączeń/rozłączeń Sygnalizacja wykonania połączeń za pomocą podświetlanych portów w panelach Możliwość przeszukiwania bazy danych zawierającej spis wszystkich elementów sieciowych wg słów kluczowych Dziennik zdarzeń – umożliwia tworzenie raportów, pomocnych przy audytach Nielimitowana ilość użytkowników per licencja
 • 18. Oprogramowanie aplikacji MIIM jest zainstalowane na głównym serwerze, konstytuując tym samym Serwer MIIM Skaner MIIM komunikuje się z serwerem MIIM z dowolnego miejsca w sieci Użytkownicy komunikują się z serwerem MIIM z jakiegokolwiek miejsca w sieci
 • 19. Zarządzanie przeprowadzkami, dodatkami i zmianami (MAC’s): – Co przenosimy i dokąd? – Mnogość lokalizacji z niespójnymi procedurami i niespójnie wyszkolonym personelem Bezpieczeństwo: – Kradzież urządzeń – Nieautoryzowane urządzenia Eliminacja błędów: – Instalatorzy niezbędni w lokalizacji aby zidentyfikować i usunąć błędy połączeń – Wyłączenia i koszty z tym związane Statyczny zapis obrazu sieci: – Konieczność śledzenia lokalizacji każdego urządzenia sieciowego, – Ruch pracowników w obrębie sieci Nieład i brak konsystencji w graficznej reprezentacji stanu: – Wymaganie szkolenia, zastosowanie różnych narzędzi
 • 20. MODLINK™ ROZWIĄZANIA PLUG AND PLAY – FO ORAZ Cu © 2011 Molex Incorporated. All Rights Reserved. 20
 • 21. Miedziane jak i światłowodowe rozwiązanie do takich zastosowań jak Data Center czy też Centrum Przechowywania Danych Szybka instalacja i rekonfiguracja przy potrzebie zmiany połączeń, tworzenia dodatkowych połączeń czy innych zmian 21
 • 22. Prostota instalacji i szybkie wdrożenia u klienta Czas instalowania rozwiązania możne zredukować do 80% W 100% fabrycznie przetestowane i dostarczone na odpowiednie długości Możliwość szybkiej konfiguracji czy też wymiany znacznie redukcje przestoje spowodowane infrastrukturą w stosunku do tradycyjnych systemów Możliwość szybkiej rozbudowy bez wpływu na istniejąca już infrastrukturę 22
 • 23. Niskie straty wtrąceniowe - 0.75dB w najgorszym przypadku Wyjmowane akcesoria zarządzania zapasem Możliwość zgromadzenia do 5 metrów zapasu Panele są montowane na równi z ramą 23
 • 24. 12-włóknowa wiązka kablowa MTP 12-włóknowe kasety rozdzielcze Kasety są łączone ze sprzętem standardowymi przewodami światłowodowymi 24
 • 25. Fabrycznie zakończone kable gwarantują: – Optymalne parametry – Brak potrzeby pomiarów u Kable krosowe łatwo integrują się z standardowymi złączami dostępnymi na rynku Patch Rozwiązanie oferuje wysoki poziom parametrów, prędkości, szerokości pasma oraz bezpieczeństwa 25
 • 26. 96 włókien zakończonych spawami 96 włókien zakończonych za pomocą 8 kaset Plug & Play i kabli 26
 • 27. Dostępne dla aplikacji 10G/40G/100G dla włókien wielomodowych 62.5, 50/125 OM2, 50/125 OM3 laser optimized, oraz 9/125 dla włókien jednomodowych Panele Modlink 1U – 12-portowe oraz 24-portowe – Każdy rodzaj włókna Kasety Modlink – LC oraz SC – Każdy rodzaj włókna – Pojemności • 1U = 24 duplex ports • 2U = 48 duplex ports • 4U = 144 duplex ports 27
 • 28. Panel krosowy – 1U z 24 lub 48 portami Kasety — 6 i 12 portów Kabel dystrybucyjny Kabel Hydra iPass na RJ45 28
 • 29. Opatentowany konektor iPass Panel przyjmuje do 4 kaset Zintegrowane tylne organizatory kabli Kasety 6 lub 12 portowe Kable dystrybucyjne Kable typu Hydra 29
 • 30. Mogą być użyte do budowy model inter-connect Dostępny w konfiguracji iPass-na-iPass iPass-na-RJ45 (6 portów) Robione na specjalne zamówienie Dostępne w wielu konstrukcjach – CMR,CMP & LSZH W 100% fabrycznie testowane Używane w połączeniach Panel-toPanel lub Switch-to-Panel 30
 • 31. INTEGRACJA INTERFEJSÓW PoweraCat 6A oraz Xtrem Density © 2011 Molex Incorporated. All Rights Reserved. 31
 • 32. Coraz więcej urządzeń wyposażanych jest w interfejs Ethernetowy Komputer PC/Laptop Drukarki sieciowe Power over Etherne - PoE Voice over IP - VoIP Kamery nadzorujące – IP Kamera Urządzenia medyczne – Kardiograf Urządzenia RTV/AGD – Lodówki/Telewizory/Dekodery TVSAT
 • 33. PowerCat Category 6A™ IDEALNE ROZWIĄZNIE DLA ETHERNETU AŻ DO 10 GB/s © 2011 Molex Incorporated. All Rights Reserved. 33
 • 34. Wszystkie produkty Molex Kategorii 6A wykorzystują moduły DataGate Wszystkie produkty są niezależnie przetestowane przez ETL na poziomie kanału Dostępne tylko w wersji ekranowanej Szeroki asortyment produktów: – Szereg różnego rodzaju gniazd – Wiele rodzajów paneli krosowych – Punkty konsolidacyjne – Kable, kable krosowe 34
 • 35. Całkowita eliminacja przesłuchów obcych (Alien Crosstalk) w całym kanale transmisyjnym Mechanicznie bardzo wytrzymałe oraz „zgrabne” Ekranowanie 360 stopni w całym kanale Najlepszy wybór pod kątem instalacyjnym 35
 • 36. Xtrem Density™ WIELOFUNKCYJNA PLATFORMA ŚWIATŁOWODOWA © 2011 Molex Incorporated. All Rights Reserved. 36
 • 37. 40G / 12-Włóknowe złącze MPO Piny 1 2 3 4 dla TX – Piny 9 10 11 12 dla RX – Piny 5 6 7 8 pozostają nie używane 100G / 2 X 12-Włóknowe złącze MPO Złącze 1 : Piny od 2 do 11 dla TX – Złącze 2 : Piny od 2 do 11 dla RX – Piny 1 oraz 12 pozostają nie użyte 100G / 24-Włóknowe złącze MPO Piny od 2 do 11 dla RX – Piny od 14 do 23dla TX – Piny 1 12 13 24 pozostają nie użyte
 • 38. Zastosowania – Data Center – Infrastruktura SAN – Rozwiązania o znaczeniu kluczowym – Telekomunikacja Cechy – Modularność – MTP Plug & Play – 19” obudowa kasetowa 1U oraz 2U – Zakończone fabrycznie światłowody ze złączami MTP lub MTP/LC – Mało stratne kategorie OM3 oraz OM4 jak i również kategoria OS2 – Kontrola i zarządzalność kablami
 • 39. Moduł przejściowy 40G z 3 x 8 MTP na 2 X 12 MTP – Inne opcje: • 6 x 8 MTP na 2 x 24 MTP • 8 x 8 MTP na 96 fiber Płyty czołowe z adapterami 8 MPO/MTP – Dostępne w polaryzacji A i B – Proste w instalacji i usuwaniu
 • 40. Podstawowa 5-Modułowa kaseta 19” – Pojemność do 5 kaset 5 x 24 quad LC z szybkim mechanizmem montażu – Opcja dla drzwi przednich, tylny organizator kabli i przedni organizator zapasów kabli krosowych 1U Pośrednia 5-Modułowa kaseta 19” – Tylny organizator kabli w standardzie – Pojemność do 5 kaset 5 x 24 quad LC z szybkim mechanizmem montażu – Opcja dla drzwi przednich i przedniego organizator zapasów kabli krosowych 1U
 • 41. Pośrednia 5-Modułowa obudowa 19” – Przednie drzwi w standardzie – Pojemność do 5 kaset 5 x 24 quad LC z szybkim mechanizmem montażu – Identyfikator Portów i oznaczników na drzwiach przednich – Opcja tylnego organizatora i przedniego organizator zapasów kabli krosowych 1U Zaawansowana 5-Modułowa obudowa 19” – Przedni organizator kabli 1U w standardzie – Pojemność do 5 kaset 5 x 24 quad LC z szybkim mechanizmem montażu – Identyfikator Portów i oznaczników na drzwiach przednich – Opcja tylnego organizatora i przedniego organizator zapasów kabli krosowych 1U
 • 42. Podstawowa 12-Modułowa obudowa 19” – Pojemność do 12 kaset 5 x 24 quad LC z szybkim mechanizmem montażu – Opcja dla drzwi przednich, tylny organizator kabli i przedni organizator zapasów kabli krosowych 2U Pośrednia 12-Modułowa obudowa 19” – Tylny organizator kabli w standardzie – Pojemność do 12 kaset 5 x 24 quad LC z szybkim mechanizmem montażu – Opcja dla drzwi przednich i przedniego organizator zapasów kabli krosowych 2U
 • 43. Pośrednia 12-Modułowa obudowa 19” – Przednie drzwi w standardzie – Pojemność do 5 kaset 5 x 24 quad LC z szybkim mechanizmem montażu – Identyfikator Portów i oznaczników na drzwiach przednich – Opcja tylnego organizatora i przedniego organizator zapasów kabli krosowych 2U Zaawansowana 12-Modułowa obudowa 19” – Przedni organizator kabli 1U w standardzie – Pojemność do 5 kaset 5 x 24 quad LC z szybkim mechanizmem montażu – Identyfikator Portów i oznaczników na drzwiach przednich – Opcja tylnego organizatora i przedniego organizator zapasów kabli krosowych 2U
 • 44. Zawiera przedni i tylny organizator kabli krosowych 2Us Wykonany z wytrzymałej stali Zapewnia przednią organizacje kabli krosowych oraz organizacje tylną zapasu kabli łączących Przednia teleskopowa półka przednia ułatwiająca dostęp do przodu obudowy i kabli
 • 45. Dziękuje za uwagę !!! Michał Muszalski 603 948 348 Michal.Muszalski@molex.com 45

Notes de l'éditeur

 1. Problemy te istnieją nie tylko w biurach przedsiębiorstwa, ale również w centrum danych, gdzie wysoka gęstość połączeń może stać się wykładniczo bardzo trudna jeśli nie jest właściwie zarządzana.
 2. Molex aby sprostać najwyższe oczekiwania naszych klientów oferuje rozwiązanie MODLINK zarówno w wersji miedzianej jak i światłowodowej,ModLink jest idealnym rozwiązaniem dla krytycznych aplikacji, takich jak centra danych i sieci pamięci masowej, gdzie szybka instalacja jest najważniejsza i gdzie zmiany wpołączeniach są wykonywane często.
 3. Prostota instalacji i szybkie wdrożenia u klienta Czas instalowania rozwiązania MODLINK w stosunku do tradycyjnych można zredukować do 80% Wszystkie komponenty są w 100% fabrycznie przetestowane. Kable dostarczane są o długościach według indywidualnego zapotrzebowania klienta. Istniej możliwość szybkiej konfiguracji czy też wymiany znacznie redukcje przestoje spowodowane infrastrukturą w stosunku do tradycyjnych systemów Możliwość szybkiej rozbudowy bez wpływu na istniejąca już infrastrukturę
 4. Obudowy ModLink LC oferują niską tłumienność - 0,75 db na kasetę w przypadku zoptymalizowanych włokien OM3. Posiadają one solidny system zarządzania zapasem kabli, są łatwe w instalacji, posiadają łatwy system wymiany i rozbudowy, zaprojektowane są tak by umożliwić zgromadzenie do 5 metrów zapasu kabla. Panele są montowane na równi z 19 calową rama montażową
 5. W najbardziej podstawowej konfiguracji system okablowania strukturalnego Plug & Play to system składający się z 12-włóknowej wiązki kablowej MTP połączonej z 12-włóknowymi kasetami światłowodowymi, które rozdzielają wiązkę kablową na dupleksowe porty LC, SC i MTRJ. Następnie standardowe dupleksowe światłowodowe kable krosowe łączą kasety ze sprzętem aktywnym lub krosowym. Dlaczego Plug & Play? Dlatego, że jest to system modułowy obejmujący gotowe do użytku produkty okablowania światłowodowego. Wystarczy zainstalować kasetę, poprowadzić kable podłączyć je i już można korzystać ze sprzętu. Przyjrzyjmy się dokładniej komponentom systemu ModLink Plug & Play.
 6. Fabrycznie zakończone kable gwarantują parametry optyczne przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów pracy; są fabrycznie zakończone na obu końcach z złączami MTP dla maksymalnej gęstości włókien;Produkt jest dostępny w wersji SM i MM.; Wszystkie elementy są zgodne z dyrektywą RoHS
 7. Oto świetny przykład udoskonaleń w zakresie wysokiej gęstości połączeń i łatwego porządkowania przebiegów kablowych oferowanych przez system ModLink Plug & Play. Zdjęcie z lewej strony przedstawia rzeczywistą instalację. Na tym zdjęciu 96 włókien zostało zespawanych i zaterminowanych w naszej skrzynce światłowodowej 4U RFR-00204. Proszę sobie wyobrazić wymianę 12 pigtaili. Na zdjęciu z prawej strony widać skrzynkę światłowodową 2U Molex RFR-00202 z zainstalowanymi 8 kasetami ModLink oraz wprowadzonych 8 kabli ModLink. Z czym jest łatwiej pracować? Przy okazji, w skrzynce światłowodowej 4U RFR-00204 można zainstalować łącznie 24 kasety ModLink. To razem 288 zakończeń włókien
 8. Rozwiązania ModLink to rozwiązania do obsługi najszybszych aplikacji Ethernetowych. Rozwiązanie to oferujemy z włóknami wielomodowymi 62,5; 50/125 OM2, OM3 50/125 zoptymalizowane pod transmisje laserowa oraz jednomodowymi
 9. Molex oferuje również rozwiązanie MODLINK w wersji miedzianej. W skład rozwiązania wchodzą: Panel krosowy 1U z 24 lub 48 portami Kasety — 6 i 12 portów Kabel dystrybucyjny Kabel HydraiPass na RJ45
 10. ModLink posiada opatentowane Złącze iPass co pozwala na łatwą instalację. Modułowe kasety konwertują interfejs iPass do standardowego interfejsu RJ45.Panele ModLink są w stanie przyjąć do 4 kaset ModLink kasety, instalują się łatwo umożliwiając szybką instalację oraz minimalne przestoje. Kasety są skonfigurowane w wersjach 6 lub 12 portowych i są w 100% testowane fabrycznie.Molex oferuje połączenia kablowe typu Hydra, które składa się z 6 wtyków RJ45 oraz złącza iPass na przeciwległym końcu. Są one specjalnie zaprojektowane do łączenia kaset miedzianych Molex z panelu do panelu lub z panelu do przełącznika. Są one również w 100% testowane fabrycznie, niestandardowe długości kabli od 1m do 90m, umożliwiają elastyczną konfigurację i tanią instalacja.
 11. Kable dystrybucyjne dostępne sa w konfiguracji iPass-na-iPass lub iPass-na-RJ45 (6 portów) Dostępne w wielu konstrukcjach CMR,CMP oraz LSZH Używane w połączeniach Panel-to-Panel lub Switch-to-Panel
 12. Podsumowanie asortymentu produktów Molex Cat6A . Wszystkie produkty Molex Cat 6A używają modułów dataGate, z wyjątkiem modułu typu Keystone. Wszystkie produkty są poddawane niezależnym testom. Dostępne w wersji FTP. Szeroki asortyment produktów.
 13. Używamy ekranowanych rozwiązań, ponieważ zmniejsza to wpływ hałasu zewnętrznego z otaczających kabli. Jest to najbardziej niezawodne mechanicznie rozwiązanie i oferuje 360 stopniową osłonę w całym kanale.Lepsza transmisja danych do 10 Gb Ethernet gwarantowana przez rozwiązanie ekranowane.
 14. Depending on the transmission speed, 3 different lane and pins assignments are possible with the MPO connector. The IEEE-preferred assignment for 100G of these 3 is the 24-fiber MPO connector.
 15. Xtreme Density covers applications such as Data Center and SAN infrastructure. The range includes Plug & Play modules, 19’’ rack mount chassis, pre-terminated fiber trunks and cable management accessories.
 16. Please read the features of the Transition Modules and Adapter Plates on this slide.
 17. Extreme Density’s 5-module 19” chassis comes in 4 versions, each of which holds 24-quad-LC cassettes with a quick-release, ring-pull latching mechanism
 18. These versions add a laminated label on the door for port identification
 19. Extreme Density’s 12-module 19” chassis comes in 4 versions, each of which holds 24-quad-LC cassettes with a quick-release ring, pull-latching mechanism
 20. These versions add a laminated label on the door for port identification
 21. The Extreme Density Sliding Management and Storage Tray includes front and rear cable management for use with 2U chassis. It is made of durable steel and provides superior rear cable and cable slack management. A telescopic slide traverses from the rear of the chassis for ease of access