Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

C#, XAML in MVVM: Orodja pri razvoju aplikacij za Windows Store

4 714 vues

Publié le

A presentation about the architecture of WIndows Store applications.

Publié dans : Technologie
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

C#, XAML in MVVM: Orodja pri razvoju aplikacij za Windows Store

 1. 1. C#, XAML in MVVM: Orodja pri razvoju aplikacij za Windows Store Damir Arh Adacta d.o.o. @DamirArh damir.arh@adacta.si
 2. 2. Zakaj C# in XAML?JavaScript C#/VB + C++ + HTML XAML + XAML
 3. 3. Agenda• Model-View-ViewModel• ViewModelLocator• IoC Container• Unit testing• Mocking• Local caching
 4. 4. Model-View-ViewModelView ViewModel Model• XAML • Priprava podatkov • Dostop do podatkov• Data binding • Podpora interakciji • Poslovna logikahttp://bit.ly/MvvmLighthttp://bit.ly/CaliburnMicro
 5. 5. Apache Hadoop v Windows Azure Demo OSNOVNO OGRODJE APLIKACIJE
 6. 6. Drugačni podatki za designerRuntime Designer model model View Model
 7. 7. Apache Hadoop v Windows Azure Demo DEPENDENCY INJECTION IN VIEW MODEL LOCATOR
 8. 8. Managed Extensibility Framework [Export] Model1 : IModel [Import] IModel [Export] CompositionHost Model2 : IModel [Import] [Export] ExportFactory<IModel> Model3 : IModelhttp://bit.ly/MefPortable
 9. 9. Apache Hadoop v Windows Azure Demo MEF KOT IOC CONTAINER
 10. 10. Testiranje razredov• Testiranje asinhronih metod• Referenca na aplikacijo za Windows Store• Izvajanje testov v peskovniku• Predloga za Unit Test Library• MSTest• Visual Studio Test Runner
 11. 11. Apache Hadoop v Windows Azure Demo TESTIRANJEASINHRONIH METOD V APLIKACIJAH ZA WINDOWS STORE
 12. 12. Mocking• Slabost prikazanega testa? – Vhodne podatke fiksno določa uporabljeni model• Rešitev? – Implementacija modela z nastavljivim naborom vhodnih podatkovhttp://bit.ly/MoqRT
 13. 13. Apache Hadoop v Windows Azure Demo MODEL Z DINAMIČNO NASTAVLJIVIMIIMPLEMENTACIJAMI METOD
 14. 14. Lokalno shranjevanje podatkov• Razred Windows.Storage.ApplicationData – Nastavitve • LocalSettings • RemoteSettings – Datoteke • LocalFolder • RemoteFolder • TemporaryFolder
 15. 15. Knjižnice za lokalno predpomnjenje• SQLite – http://bit.ly/SQLiteExtension – http://bit.ly/SQLiteNet• Q42.WinRT – http://bit.ly/Q42WinRT
 16. 16. Apache Hadoop v Windows Azure Demo LOKALNO SHRANJEVANJESTRUKTURIRANIH PODATKOV
 17. 17. Apache Hadoop v Windows Azure Demo LOKALNOPREDPOMNJENJE SLIK
 18. 18. Končni rezultat• Šibko sklopljena arhitektura – Izolirane dodelave – Enostavne menjave gradnikov – Testiranje funkcionalnosti• Preostali izzivi – Navigacija med stranmi – „Modalna“ pogovorna okna – Življenjski cikel aplikacije
 19. 19. Pregled uporabnih knjižnic• http://bit.ly/WinRTXAMLToolkit• http://bit.ly/CallistoWinRT• http://bit.ly/MvvmLight• http://bit.ly/CaliburnMicro• http://bit.ly/MefPortable• http://bit.ly/Q42WinRT• http://bit.ly/SQLiteNet
 20. 20. Apache Hadoop v Windows Azure VAŠA VPRAŠANJA ?
 21. 21. Apache Hadoop v Windows Azure Hvala za udeležbo inprosim izpolnite ankete.

×