Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Recercaires 2.0: Comunicar recerca en l’era de la ciència oberta

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 37 Publicité

Recercaires 2.0: Comunicar recerca en l’era de la ciència oberta

Télécharger pour lire hors ligne

En aquesta ponència, presentada en la taula rodona “Les Biblioteques com a agents clau de la Ciència Oberta”, dintre de la 3a Jornada sobre Ciència Oberta: Biblioteques i Ciència Ciutadana (Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 6 d'octubre de 2022), s'exposa per què és important per al personal investigador la comunicació de la recerca utilitzant les xarxes socials, quin és el suport normatiu que acompanya aquest encàrrec de comunicar la recerca i com es pot, des de les biblioteques, donar suport als investigadors per tal de donar compliment a aquest mandat.

En aquesta ponència, presentada en la taula rodona “Les Biblioteques com a agents clau de la Ciència Oberta”, dintre de la 3a Jornada sobre Ciència Oberta: Biblioteques i Ciència Ciutadana (Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 6 d'octubre de 2022), s'exposa per què és important per al personal investigador la comunicació de la recerca utilitzant les xarxes socials, quin és el suport normatiu que acompanya aquest encàrrec de comunicar la recerca i com es pot, des de les biblioteques, donar suport als investigadors per tal de donar compliment a aquest mandat.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Recercaires 2.0: Comunicar recerca en l’era de la ciència oberta (20)

Publicité

Plus par Xavier Lasauca i Cisa (20)

Plus récents (20)

Publicité

Recercaires 2.0: Comunicar recerca en l’era de la ciència oberta

 1. 1. Portada: recercaires 2.0: Comunicar recerca en l’era de la ciència oberta UAB, 28 November 2017 Social media for researchers Increase your research competitiveness using Web 2.0 tools Xavier Lasauca i Cisa @xavierlasauca 3a Jornada sobre Ciència Oberta: Biblioteques i Ciència Ciutadana MCNB, 6 d’octubre de 2022 Recercaires 2.0 Comunicar recerca en l’era de la ciència oberta Xavier Lasauca i Cisa @xavierlasauca http://top10leatherjournals.com/journals-changed-world-marie-curie/ #3aJornadaCiènciaMuseus
 2. 2. Jo soc jo i la meva circumstància digital. Miquel Duran
 3. 3. Ciència oberta: ingredients Image: fosteropenscience.eu
 4. 4. https://libereurope.eu/article/open-science-skills-diagram/
 5. 5. Implementació d’una estratègia catalana de ciència oberta. Objectius i mesures. https://recercaiuniversitats.gencat.cat/web/.content/23_PNSC/document/annex_f_ciencia_oberta.pdf
 6. 6. 1.Accés obert a les publicacions 2.Cap a les FAIRData 3.Infraestructures 4.Capacitats i competències 5.Incentius i recompenses 6.Coneixement obert i societat Principals eixos vertebradors de l’estratègia catalana sobre ciència oberta
 7. 7. Capacitats i competències Objectiu: Garantir que qualsevol persona del sistema català de recerca estigui capacitada en els principis de la ciència oberta. Mesures: • Fer difusió i formació sobre els conceptes de ciència oberta a totes les persones que participen en el cicle de la recerca, en la línia de les directrius que marquen els grups de treball de la Comissió Europea. • Incloure i tenir en compte els professionals de les biblioteques, els administradors de dades i el personal expert en TIC que proporciona suport, formació i desenvolupament d’infraestructures per a la recerca oberta.
 8. 8. Incentius i recompenses Objectiu: Tenir un sistema d’incentius i recompenses basat no tan sols en la publicació de resultats, sinó també en les activitats que es duguin a terme al llarg del cicle de la recerca i que estiguin destinades a promoure els principis de la ciència oberta. Mesures: • Garantir el suport i el reconeixement als investigadors i investigadores que participin en la cultura de compartir els resultats de la seva recerca. • Promoure que el sistema de contractació i d’avaluació professional dels investigadors, el sistema d’avaluació per a l’adjudicació de beques de recerca i el sistema d’avaluació dels organismes de recerca segueixin els principis de la ciència oberta.
 9. 9. Coneixement obert i societat Objectiu: Fomentar la participació de la societat en la recerca i la innovació des de l’inici dels processos d’R+D+I, per harmonitzar els seus resultats amb els valors de la societat Mesures: • Fomentar la participació pública en activitats de ciència oberta, incloses les iniciatives de ciència ciutadana, la participació del públic en la planificació i l’avaluació de la recerca i la inclusió de diverses fonts d’expertesa en la recerca acadèmica. • Revalorar la cultura científica com a eina indispensable per formar una societat responsable i crítica.
 10. 10. Llei catalana de la ciència (en tramitació parlamèntària) • La ciència oberta s’erigeix com a un principi ordenador de l’activitat dels agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya. • L’Administració de la Generalitat ha de formular una política pròpia de ciència oberta relativa als agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic de la Generalitat. • La divulgació del coneixement obtingut en la recerca, la seva valorització i la transmissió dels resultats de la recerca s’erigeixen en principis rectors de la Llei. • El personal investigador ha de participar en la divulgació i comunicació a la societat dels principals aspectes de la recerca que desenvolupa i del seu impacte, de forma entenedora i accessible. • El Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya és l’organ encarregat de l’elaboració i aprovació de l’estratègia de ciència oberta a Catalunya, que s’ha aprovar en el termini d’un any.
 11. 11. Article 38.2) En el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación se incluirán medidas para la consecución de los siguientes objetivos: e) Incentivar y reconocer el papel del personal de investigación en el fomento de la divulgación científica, tecnológica e innovadora, y de las Unidades de Cultura Científica y de la Innovación de universidades y centros de investigación.
 12. 12. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
 13. 13. Recercaires 2.0: caixa d’eines (1) Escolta activa Creació de continguts Gestió de bibliografia Difusió de la recerca Establir connexions
 14. 14. Articles i presentacions (Slideshare, Issuu) Marcadors socials (Pocket, Diigo) Imatges i vídeos (flickr, Instagram, YouTube, TikTok) Viquipèdia Identificador digital unívoc Recercaires 2.0: caixa d’eines (i 2)
 15. 15. • Per obtenir informació i adquirir nou coneixement • Per incrementar l’impacte i la visibilitat de la seva producció científica • Per connectar amb col·legues i establir noves col·laboracions • Per millorar la seva identitat digital En resum, el recercaire 2.0 utilitza les XS… https://www.flickr.com/photos/mkhmarketing/8540717756
 16. 16. https://www.flickr.com/photos/56695083@N00/4464828517/ © Photo by KatB Photography La identitat digital dels recercaires 2.0
 17. 17. Fases del desenvolupament de la identitat digital d’un recercaire 2.0 • Creació dels perfils • Manteniment actiu de la presència digital • Avaluació de la presència digital • Protecció de la presència digital http://www.flickr.com/photos/ybot84/7850997682/ Font: Sue Beckingham, Developing a professional online presence (2018), CC BY 4.0.
 18. 18. http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2011/09/29/twitter-guide/ http://www.lwec.org.uk/sites/default/files/TwitterTips.pdf Articles, llibres, guies i manuals https://ja.cat/GuiaComCientRedes
 19. 19. • Emily S. Darling et al (2013). The role of twitter in the life cycle of a scientific publication. • Wheeler, T. (2015, August 21). Permission to tweet? The underlying principles of good science communication are all about sharing. [Blog post]. • Ortega, JL. (2017, December 4). Academic journals with a presence on Twitter are more widely disseminated and receive a higher number of citations. [Blog post]. • Cheplygina V, Hermans F, Albers C, Bielczyk N, Smeets I (2020). Ten simple rules for getting started on Twitter as a scientist. • Ema Talam (2021, March 2). Socially distanced networks – 5 Reasons PhD students should engage with social media now [Blog post]. • Brainard J. (2022). Riding the Twitter wave. Referències sobre Twitter i blogging • Dunleavy, P. (2014, December 28). Shorter, better, faster, free: Blogging changes the nature of academic research, not just how it is communicated [Blog post]. • Dunleavy, P. (2016, January 25). How to write a blogpost from your journal article in eleven easy steps. [Blog post]. • Carrigan, M. (2016, April 26) 40 reasons why you should blog about your research [Blog post]. • Mollett A., Brumley C., Gilson C., Williams S. (2017, May 25). So you’ve decided to blog? These are the things you should write about. [Blog post]. • Eryn Brown & Chris Woolston Why science blogging still matters Nature 554, 135- 137 (2018)
 20. 20. • Konkiel, S. (2016, July 8). A ‘quick and dirty’ guide to building your online reputation. [Blog post] • Social Media in Higher Education: Case Studies, Reflections and Analysis. Edited by Chris Rowell (2019). • Oestreicher-Singer G., Geva H. and Saar-Tsechansky M. (2019, April 29). Building online personas: Has social media become an exercise in self- branding?. [Blog post] • Wallis, K. (2020, August 6). How an audience-first approach to social media increases engagement with your research. [Blog post] • Carrigan M., Anhoto A. (2020, November 7). Equipping PhD researchers for social media success Referències sobre construcció de la identitat digital et al • Bik HM, Goldstein MC (2013). An Introduction to Social Media for Scientists • Noruzi, A. (2017). YouTube in scientific research: A bibliometric analysis. • Diner E. (2019, 25 January). Should academics share their presentations? [Blog post]. • Khaisar Muneebulla Khan and K. S. Ali. (2020). Web tools and technologies to increase citation frequency by use of social media: An appraisal. • Gómez-Domínguez D. et al (2020). Videos as a tool for scientific dissemination and knowledge transfer. • British Library (2021). A Guide to Sharing Your Research Online.
 21. 21. Campanyes de conscienciació sobre la importància de la identitat digital
 22. 22. Espai en el web destinat a la comunicació 2.0
 23. 23. Conclusions • Els diversos marcs normatius (Catalunya, Estat, UE) cada cop fan més èmfasi en la necessitat que el personal investigador faci arribar la seva recerca a la societat. • Els mitjans de comunicació social són un recurs molt útil per comunicar la recerca i socialitzar el coneixement i, alhora, millorar la reputació digital del personal investigador i incrementar la difusió, la visibilitat i l’impacte de la seva recerca. • Fóra bo que hi hagués un reconeixement o un sistema de recompenses destinat a promoure la comunicació de la ciència mitjançant aquests mitjans de comunicació social. • El suport de les biblioteques és essencial perquè els investigadors esdevinguin recercaires 2.0: inventariant i fent curació de continguts de les publicacions que els poden ser útils, fent campanyes de sensibilització sobre la importància de tenir una identitat digital i mantenint I fent difusió des dels seus webs, butlletins i perfils a les xarxes socials (#SocialMedia4Researchers) dels recursos destinats a aquesta finalitat.
 24. 24. “I'm trying to free your mind, Neo. But I can only show you the door. You're the one that has to walk through it.” The Matrix (1999)
 25. 25. “Because sharing isn’t just nice; it’s absolutely critical.” Terry Wheeler xavierlasauca.cat https://www.flickr.com/photos/eightysixfilms/6176735010/ #SocialMedia4Researchers

×