Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Reproduccio

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Reproduccio

  1. 1. REPRODUCCIÓ HUMANA: TRANSFERÈNCIA DE MATERIAL GENÈTIC Aquest és l’arbre genealògic d’una família afectada d’hemofilia, com pots veure els membres afectats, ( de color blau ), són homes amb una dotació cromosòmica 44+XY Molts organismes acostumen a tenir una dotació cromosòmica 2n (diploides), és a dir tenen 2 còpies de la seva informació genètica, amb 44 cromosomes somàtics (en referència a les cèl·lules del cos, soma vol dir cos en grec) i 2 de sexuals , aquests últims s’anomenen sexuals perquè determinen el sexe, a més de portar altra informació. HIPÒTESI: Ja que per la formació d’un organisme diploide (2n) és necessària la unió d’un òvul i d’un espermatozoide , aleshores aquests han de ser haploides (n) i ha d’haver-hi un mecanisme que divideixi la informació del nostre organisme de 2n a n. I II III 1 2 1 2 3 4 5 1 Xavier Ferrer-Francesch Dp. Ciències Experimentals IES Enric Borràs o o + Home (XY) Dona (XX)
  2. 2. La meiosi La meiosi és el mecanisme que permet dividir la informació genètica diploide (2n) dels organismes amb reproducció sexual, en informació haploide (n), per tal d’unir-se en la fecundació i tornar a formar un altre organisme diploide (2n). En aquestes primeres etapes de la formació d’un organisme diploide, l’òvul fecundat rep el nom de zigot . Com comprendreu la meiosi només es realitza en un tipus de cèl·lules, en les cèl·lules reproductores anomenades gàmetes de les quals hi ha dos tipus: òvuls i espermatozoides. Al bloc trobareu un vídeo que mostra el procés de la meiosi sobre els cromosomes en la gametogènesi , és a dir en la formació dels gàmetes (gènesi vol dir “el principi” en llatí). CICLE REPRODUCTOR HUMÀ Xavier Ferrer-Francesch Dp. Ciències Experimentals IES Enric Borràs
  3. 3. INVESTIGA…. <ul><li>Amb tota aquesta informació esbrina: </li></ul><ul><li>On creus què està la informació defectuosa que es va transmetent als homes de generació en generació? </li></ul><ul><li>Qui porta la informació defectuosa? </li></ul><ul><li>Si la dona II-2 tingues un altre fill mascle, quina probabilitat hi ha que torni a ser hemofílic? </li></ul><ul><li>Si el fill II-3 te un fill amb una dona normal, no portadora, podran tenir algun fill o alguna filla hemofílica? Demostra la resposta </li></ul><ul><li>Si els 2 cromosomes X de la noia no se separen i passen junts al òvul, quina possible anomalia podria presentar el seu fill, suposant que l’espermatozoide de l’home és normal y portador del cromosoma Y? </li></ul><ul><li>Quina anomalia tindria la filla si l’òvul que madura és el que s’ha quedat sense el cromosoma X i l’espermatozoide fos portador de X? </li></ul><ul><li>Si s’uneixen un espermatozoide portador de dos cromosomes 21, quina anomalia presentarà el fill? </li></ul>I II III 1 2 1 2 3 4 5 1 Xavier Ferrer-Francesch Dp. Ciències Experimentals IES Enric Borràs o o + Home (XY) Dona (XX)

    Soyez le premier à commenter

    Identifiez-vous pour voir les commentaires

Vues

Nombre de vues

1 176

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

274

Actions

Téléchargements

13

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×