Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Bota e-betonit

3 509 vues

Publié le

Bota e betonit.

https://www.facebook.com/groups/materialeshkollore/

Publié dans : Ingénierie
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Bota e-betonit

 1. 1. Konstrukcionetngabetonetujëmoslëshuese Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 47 Shiritat Sika Waterstop – mënyra e saldimit - Shirita Sika Waterstop - Profila fryrës Sika - Zorrë Sika injektuese - Sistem Sika Combiflex - Sistem Sika Fuko, ose - kombinim i sistemeve të përmendra Shirita Sika Waterstop – modelet Tipi Gjersia, cm V 15, 20, 24, 32 Forte 19, 24, 32 Flex 19, 24, 32 O 20, 25, 32 M 22, 25, 32 AR 18, 26, 31 DR 19, 25, 27, 32 FAB 3, 4 Tipi Gjersia, cm V 15, 20, 24, 32 Forte 19, 24, 32 Flex 19, 24, 32 O 20, 25, 32 M 22, 25, 32 AR 18, 26, 31 DR 19, 25, 27, 32 FAB 3, 4 Sistemi për nyje ujëmoslëshuese
 2. 2. Konstrukcionet nga betonet ujëmoslëshuese
 3. 3. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 49 8 mm 20 mm 8 mm 20 mm 6 mm13,5 mm 6 mm13,5 mm SikaFuko® VT – 1 ü Teknologji mirë e njohur, që përdoret në gjithë botën, ü Mundësia e injketimit me rrëshirë akrile, epokside, poliuretani dhe suspenzim të çimentos fin, ü Intsalime të zakonëshme për shkak të formës fleksibile, ü E testuar në presion uji prej 10 bar, ü Përvojë shumëvjeçare dhe refrenca të shumta botrore.. SikaFuko® Eco – 1 ü Ekonomizim i lartë, ü Mundësi të injektimit me rrëshirë akrile, epokside, poliuretani dhe suspenzim te çimentos fin, ü Instalim i zakonshëm për shkakë të formës fleksibile, ü Zgjidhje ideale për mbrojtje në kombinim me shiritat Waterstop, ü E testuar nën shtypje uji prej 10 bar. SikaFuko® Swell – 1 ( ish Sika Injectoflex HPM) ü Injektirmi zakonisht nuk ëshë i pashmangshëm, për shkak të tre shiritave Sika Swell (profila fryrës), që e bëjnë dallues nga sistemet tjera për shkak të përsosëshmërisë së tij., ü Mundësia e injektimit me rrëshirë akrile, epokside, poliuretane dhe suspenzimit të çimentos fin. Krahasimi i prodhimeve SikaFuko® sipas vendit të aplikimit Nyjet punuese Mbrojtja shtesë me Waterstop Destinimet specijale SikaFuko® VT 1 ü ü ü SikaFuko® Eco 1 ü ü û SikaFuko® Swell 1 ü û û Nyjet punuese Mbrojtja shtesë me Waterstop Destinimet specijale SikaFuko® VT 1 ü ü ü SikaFuko® Eco 1 ü ü û SikaFuko® Swell 1 ü û û Krahasimi i prodhimeve SikaFuko® – materialet injektuese të përshtatëshme Rrëshirë akrile Suspenzim i çimentos fin Rrëshirë poliuretani Rrëshirë epokside SikaFuko® VT 1 Q Q ü ü SikaFuko® Eco 1 Q Q ü ü SikaFuko® Swell 1 Q Q ü ü Rrëshirë akrile Suspenzim i çimentos fin Rrëshirë poliuretani Rrëshirë epokside SikaFuko® VT 1 Q Q ü ü SikaFuko® Eco 1 Q Q ü ü SikaFuko® Swell 1 Q Q ü ü Q Mundësi e injketimit të sërishëm ü Mundësi e injektimit vetëm një herë 6 mm 12.7 mm6 mm 12.7 mm Sisteme SikaFuko® Konstrukcionetngabetonetujëmoslëshuese
 4. 4. -SikaSwell ® S-2 është masë poliuretani për mbushje e cila fryhet në kontakt me ujin dhe vendosët me “pistolet’. -SikaSwell ® P 2507 H është profil fryrës poliuretani për nyjet punuese. Materialet Specijale përcjellëse - Sika hiperplastifikator për betone ujëmoslëshuese me plasticitet të lartë:teknologjia Sika ® ViscoCrete® - Shtesë specijale hidrofobe dhe shtesë për betonin ujëmoslëshuese:Sika ® 1 - shirit PVC për mbylljen e nyjeve punuese: Waterstop® AR, tipt V , - shiriti PVC për mbylljen e nyjeve diletuese: Waterstop® DR, tipi O . SikaFuko® Swell-1 është sistem që përbëhet nga zorra që njëkohësisht ka funkcion: - të profilt fryrës; - gypit injektiv. Profili fryrëse Kanalet injektuese Hapjet injektuese Fletëzat nga goma shkumuese Vendi aplikimit të SikaFuko® Swell-1 Profili fryrës akril në betonRISI !!! Konstrukcionet nga betonet ujëmoslëshuese
 5. 5. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 51 SikaSwell® S-2 Prerja në dijagonale e injektimit të zorrës SikaFuko Swell-1 . Vrejtje: rrëshira injektuese është ngjyrosur në të kuqe. Sistemi SikaFuko® Swell-1 SikaSwell® P 2507 H për konstrukcionet e betonit ujëmoslëshues Konstrukcionetngabetonetujëmoslëshuese
 6. 6. Sika Sistemi i injektimit të betonit Masa injektuese mund të jenë në baza të ndryshme kimike, ndërsa aplikimi i tyre është i shumëfisht varësisht nga përbërja Infromata të përgjithshmeInfromata të përgjithshme Si përforcime strukturale, për bashkimin e skajeve të plasaritjeve me përtrirjen e vetive fillestare të betonit. Si sisteme elastike të sanimit, për ngjitjen e skajeve të plasaritjeve dhe arritjesë së elasticitet adekuat. Për pengimin e depërtimit të shkakëtarve të korzionit në elemnetet konstruktive Për mbushjen e plasaritjeve, për eliminimin e rrjedhjeve përmes çarjeve Sistemet injektuese mund të jenë të ngurta dhe elastike. Përdoren për sanimin e çarjeve dhe plasaritjeve në beton, si dhe për përforcime strukturale të betonit. Aplikim të gjërë kanë te mbushjet si rezultat
 7. 7. SikaSistemiiinjektimittëbetonit Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 53
 8. 8. Rrëshirat epokside: Fortësia e lartë mekanike dhe fortësia e lidhjesë Lidhja e ngurt e skajeve të çara, Kompenzon kërkesat e vetive të betonit Përshtatje e mirë në baza të lagëta dhe të thata Rezistencë kimike karaktersitika të ndryshme në mvarëshmëri nga përm bajtja Rrëshira poliuretani Mbyllin deprtimin e ujit, avujve të ujit dhe gazra ve Reagojnë në kontakt me ujin e fryhen, duke mbyll d eprtimet e ujit Mbyllin në mënyrë elastike plasaritjet(fleksibilit et i lartë edhe nënë 0 C),° Veprojnë mirë në bazë të lagëta dhe të thata Karakteristika të ndryshme në mvarëshmëri nga përm bajtja Ka mundësi të shpejtohet reakcioni me shpejtues adekuat Llojet e aplikimeve e masave më të shpeshta injektuese Ka mundësi të shpejtohet reakcioni me shpejtues adekuat Masa në bazë të suspenzioneve mikro-fin të çimentos Mbyllin plasartije më të mëdha duke arrit fortësi të larta Veti të mira mekanike Veprojne mire ne baze te laget dhe te terur Veti të mira rrjedhëse Veti të ndryshme në mvarëshmëri nga çimento dhe ad itivet (lëngëshmëri, koha e lidhjesë, tiksotropnimi) PMMA (Polymethyl-methacrylate) Për mbrotje afatgjate Masa poliakrile Masë fleksibile, me viskozitet të ultë, Në kontakt me ujin foromojnë një gel të dendur Mbyllin plasaritjet përgjithmon Mirë ngjitën si në sipërfaqe të lagët ashtu edhe n ë thatë Ka mundësi të shpejtohet reakcioni me shpejtues ad ekuat Sika Sistemi i injektimit të betonit
 9. 9. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 55 Sitemet themelore Sika injektuese Sika Injection Packers asortiman i pakerve shpuers dhe sipërfaqësor për injektim Sika Injection Pumps asortiman i pompave injketuese një dhe dy komponente Rrëshira poliuretani SIKA Injection 201 CF material fleksibil, rrëshirë poliuretani me viskozitet të ultë për mbylljen e përherëshme të plasaritjve SIKA Injection 203 material fleksibil Shkuma Poliuretani SIKA Injection 101 RC material shpejt-fryrës me strukturë homogjene të qelizave SIKA Injection 105 RC shkuma elastike me strukturë të mbyllur Rrëshira Akrile SIKA Injection 29 New material fleksibil vetëm me dy komponente SIKA Injection 304 material fryrës shpejtëlidhës SIKA Injection 305 material fleksibil Rrëshira epokside Sikadur-52 Injection rrëshirë epokside me viskozitet të ultë për mbylljen e plasaritjeve me fortësi të lartë SikaInjection-451 material i ngurt, rrëshirë epokside me viskozitet të ultë për mbylljen e plasaritjeve me fortësi të lartë Sika Injection-490 në bazë të epoksidit, për mbyllje elastike dhe sipërfaqësore të plasaritjeve Suspenzime të Çimentos SIKA InjectoCEM 190 material i ngurt, ekonomik, suspenzim në bazë të grimcave ultra fine të çimentos për fortësi të lartë të mbylljes së plasaritjeve SikaSistemiiinjektimittëbetonit
 10. 10. Plasartije Nyjet ekspanduese Fundirmivrimave dhethellësirave Injektimi dheut Injektimivrazhdët ibetonit Injketimirrjetsor nesipërfaqën prejtullava Sistemete sanimit tëmembranave Nyjet Konstruktive Plasaritjetë ngushta Plasaritje Plasartijetëgjëra mbi0,5mm Zbraztësi Përfoorcimi Guritnatyral Përforcimi Sipërfaqeve ngatulla Sika Sistemi i injektimit të betonit
 11. 11. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 57 Llojet e masave injketuese, pompa injektuese dhe perziersit terur e lagëtterur e lagët Sika Injection-201 CF Sikadur-52 Injection Sika Injection-451 Sika InjectoCem-190 Sika Injection-201 CF Sikadur-52 Injection Sika Injection-451 Sika InjectoCem-190 Sikadur-52 Injection Sika Injection-451 Sika InjectoCem-190 Sikadur-52 Injection Sika Injection-451 Sika InjectoCem-190 “pa presion”“pa presion” Sika Injection-201 CFSika Injection-201 CF Nuk eshte e mundeshmeNuk eshte e mundeshme Te lageta nen uje Sika Injection-101 RC Sika Injection-201 CF Sika Injection-101 RC Sika Injection-201 CF Nuk eshte e mundeshmeNuk eshte e mundeshme Sika Injection-201 CFSika Injection-201 CF Sika Injection-201 CFSika Injection-201 CF Sika Injection-101 RC Sika Injection-201 CF Sika Injection-101 RC Sika Injection-201 CF “nen presion”“nen presion” Lageshtia e plasartijeve dhe skajeve Destinimi Mbyllje Mbushje Riparime Strukturale Riparime Fleksibile Sistemi Sika Injektim - pasqyra Sika pompa/ përziersë injektues Shkuma/rrëshira Poliuretani Rrëshira epokside Rrëshia/glet Poliakrilate Lidhës Mikrofin Sika Injection -101 RC / -105 RC Sika Injection -201 CF/ -203 Sikadur -52 Injection Sika Injection -451 Sika Injection -29 New Sika Injection -304/-305 Sika InjectoCem -190 EL-1/-2 X X X X Hand-1/-2 X X X X PN-2C X C-1 X MFC-1 X Pastrimi Colma Cleaner Uji Sika pompa/ përziersë injektues Shkuma/rrëshira Poliuretani Rrëshira epokside Rrëshia/glet Poliakrilate Lidhës Mikrofin Sika Injection -101 RC / -105 RC Sika Injection -201 CF/ -203 Sikadur -52 Injection Sika Injection -451 Sika Injection -29 New Sika Injection -304/-305 Sika InjectoCem -190 EL-1/-2 X X X X Hand-1/-2 X X X X PN-2C X C-1 X MFC-1 X Pastrimi Colma Cleaner Uji SikaSistemiiinjektimittëbetonit
 12. 12. Tip SPTip SPTip SP Zbatimi sistemeve injektive Injektimi me pakerët shpues Injektimi me pakeret sipërfaqesor Pakeret sipërfaqsor fiksohen me ngjitës epoksidi 2 komponent (Sikadur 31 CF ose Sika Injection-490) Pakert fiksohen me rrotullime E rëndësishme është që pakeri të hyjë dhe të mbyllë në tërsi vrimën që është hapur dhe pastruare Tip MPS Tip MPR Tip MPC Tip MPR Sika Sistemi i injektimit të betonit
 13. 13. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 59 Injektim rrjetësor Pakeret janë të vendosur në rrjetë, të larguar nga njeri tjetri 30-50 cm. Distancat e sakta duhet përcaktuar me testin- kontrollues të injektimit. Thellësia e vrimave të shpuara është 2/3 e trashësisë së betonit. Injketime murale Duhët patur informacion detal për bazën, në mënyrë që të përcaktohen sakt materialet e injketimit, distanca adekuate e pakerve dhe mënyra e aplikimit. SikaSistemiiinjektimittëbetonit
 14. 14. Paisjet për sistemet injketive- Sika AL pompa dhe përziersit Sika Injection Pump MFC-1 Pompa elektrike për injektim me membran, për injektim të suspenzioneve mikrofin të çimentos 1-K pompa injektuese për rrëshira EP, PU i PA Sika Injection Pump Hand-1 për injektim të lehtë e të shpejt Sika Injection Pump Hand-2 për injektim të lehtë e të shpejt Sika Injection Mixer C-1 Përziers koloid për përzierje të suspenzioneve mikrofin të çimentosSika Injection Pump EL-1/-2 Pompa elektrike me shtypje të lartë , me membran. për injektim të lehtë e të shpejt Sika Sistemi i injektimit të betonit
 15. 15. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 61 SikaSistemiiinjektimittëbetonit Sika® Injekciona Pumpa PN-2C punon me shtypje të ajrit. Eshtë punuar nga çeliku jokorzivë dhe përdoret për materialet injektuese dy komponente. Mjetet ndihmëse për përmirësimin e emulzionit të çimentos te injketimi dhe ankerimi Sika Injekciona Pumpa PN-2C Intraplast A - shtesë për ekspandimin e emulzionit të çimentos pëdoret te ankerimi dhe atje ku duhët kontrolluar mbledhjen. Duke rrit vëllimin përmirësohet rezistenca në shkuljen e ankerave. Intraplast EP- mjete ndihmëse për injektim që përdoret te ankerimi kabllove tërheqse, injektim të çarjeve, plasaritjeve të masës së betonit dhe dheut jostabil. Sika Thixo 1-3 - shtesë për punimin e masave të betoneve injektuese , llaqeve dhe vetive të suspenzimit tiksotropik. Sika EH 1 - mjete për punimin e llaqeve për derdhje të elementeve tërheqse, mbushjen e zbraztësirave në beton , llaqe apo mure, si dhe ankerim në ndërtimin e tuneleve dhe punëve të dheut.
 16. 16. Betonetmefortësitëlartëdherezistencëskimike Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 63 -për punimin e betoneve të cilësisë së lartë, -për fitimin e betoneve me fortësi shumë të larta (UHPC) -për betone spërkatëse (torkret) -ne prodhimin e elmenteve të gatshme nga betoni, -përmban silicium-dioksid reaktiv latent shumë fin (0,1 µ), -arritja e kohezionit të fortë të mbrendshëm e kompaktësi më të mirë të betonit, -pozitivisht ndikon në rritjen e fortësisë fillesatre dhe përfundimtare, -i siguron betonit rezistencë të jashtëzakoshme ndaj ujit, ngricave dhe kryprave, -përmirëson rezistencën kimike të betonit Shtyllat me ngarkesë në ndërtimtarin e ultë dhe të lartë janë një nga fushat ku përdoren betonet me fortësi të lartë. SikaCrete AR Sika Fume HR/TU Aplikimi dhe vetit Shtesat për betone në bazë të pluhurit silikat
 17. 17. Djagram i mvarëshmërisë së fortësisë në shtypje në funkcion të kohës dhe shtesa Sika® Fume 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 20 40 60 80 100 Etalon Beton me Sika Fume Vjetërsia, ditë Fortësia, MPa Këto shtesa të forta sigurojn aplikim të lehtë e të nevojshëm të betonit me raport të ultë të faktorit ujë- çimento. Sika® Fume®-HR/TU dhe Sika®Crete®-AR përmbajn silicium-dioksid shumë të pastërt i cili me kohë formon një amzë shumë të dendur të kristaleve silicium- diokside dhe kështu mbyllin poret. Sika® Fume®-HR dhe Sika®Crete®-AR përdoren te betonet të cilat duhet të arrijn performanca të lartasi dhe te betonet tëheqëse. Varsishtë nga receptura komplete, cilsia e komponentve, mënyra e aplikimit dhe cilsia e trajtimit, fitohen betone të qëndrueshme në kemikalje.
 18. 18. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 65 Hiperplastifikatorët Për fitimin e betoneve të fortësisë së lartë dhe rezistencës kimike më së shpeshti përdoren hiperplastifikatorët në bazë të polikarboksilateve.. Sika ViscoCrete 5380 Sika ViscoCrete 3077 Sika ViscoCrete 1020 X Sika ViscoCrete 3070 Sika ViscoCrete 4000 BP Kompenzuesit e tkurrjës së betonit Sika Control 40 Sika Control 50 TeTe betonetbetonet ee fortfortëësissisëë ssëë lartlartëë,, krahaskrahas sasissasisëë mmëë ttëë madhemadhe ttëë ççimentosimentos,, janjanëë ttëë mundshmemundshme edheedhe tkurrjettkurrjet mmëë ttëë mmëëdhadha hidraulikehidraulike ttëë betonitbetonit gjgjëë qqëë mundmund ttëë bijbijëë edheedhe derideri tete plasaritjetplasaritjet nnëë betonbeton.. PPëërr ttëë zvogluarzvogluar kkëëttëë tkurrjetkurrje ppëërdorenrdoren shtesatshtesat qqëë kompenzojnkompenzojnëë kkëëttëë dukuridukuri.. Betonetmefortësitëlartëdherezistencëskimike
 19. 19. Mjetet ndihmëse Mjetet për trajtim Antisol S është lyers ilangët për trajtim të sipërfaqeve të betonit që mund të bëhet me spërkatje me vegla të zakonshme (psh. spërkatse me shtypje të ultë që përdoret për kopshte). është emulzion akril njëkomponent për trajtim, fortësim dhe mbushje të betonit të njomë apo të fortësuar. Rugasol është ngadalsues sipërfaqësor për betonet larëse -kulije (betone me kokrra të theksuara), ekziston në formë të lëngut që bartet me spërkatje (për kallupe druri) dhe në formë paste që bartet me brushë ose cilindër (për kallupe druri, metali apo plastike). Separol N është lëngë vajor me tretës, në bazë të vajrave minerale, që nuk përzihen me ujë. Produkt ekonomik me përdorimin etë cilit arrihen sipërfaqe shumë të lëmueshme të betonit. Mjete për kallupe Ngadalsues sipërfaqësor - ’’kulije’’ të betonit Sikafloor Proseal
 20. 20. Mjetetndihmëse Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 67 Sika® Fibers Fije specijale të punuara në bazë polipropileni. Përdoren te të gjitha llojet e betoneve dhe llaqeve ku kërkohet të zvoglohet mundësia e paraqitjesë së plasaritjeve sipërfaqësore. Sika® Visco I-100 shtesë për pompim të betonit që mundëson karakteristika më të mira të betonit. Mbron pompat, gypat e paisjet përcjellëse. Preferohet te betonet me pjesëmarrje të ultë të grimcave fin (frakcione të imëta) të përbërsve granulometrik ose sasisë më të vogël të çimentos Sika® Pump Start shtesë pluhur (200g), që tretet në 30-50 litra ujë. Gelli i fituar lyen muret e pompës dhe në këtë mënyrë lehtëson startimin e pompës. Përdoret në vend të emulzionit të çimentos. Sika PerFin-300 Mjete ndihmëse për zvoglimin e përmbajtjes së futjes së ajrit në beton. Përmirëson pamjen estetike sipërfaqësore të betonit Mjetet për startimin e pompës së betonit Shtesë për pompim më të lehtë të betonit Kundërshkubëms betoni Fijet e polipropilenit
 21. 21. Sika® Latex është shtesë për betone e llaqe ujërezistuese, që përdoret për fitimin e llaqeve lidhëse V-R, betone polimere, llaqeve riparuese për dëmtime në betone, fugave-masave ujërezistuese, etj. Për lidhjen V-R, Sika Latex përzihet me ujë në proporcion 1:1 deri 1:3, e më pastaj i shtohet përzierjes së çimentos me rërë, paraprakisht të përziera në raport 1:1. Sika Betonloser mjet i destinuar për eliminimin e shtresave të holla të betonit të forcuar në të gjitha veglat e ndërtimtarisë dhe përziersit. Lidhja V-R mund të arrihet edhe përmes materialeve vijuese: •Sika MonoTop-910 N - prodhim polimer-çimento njëkomponent, që përdoret si mbrojtëse korozive për armatur, •Sika Top Armatec-110 Epocem – material epoksid-çimento tre komponent, që përdoret për mbrojtje korozive të armaturës, •Sikadur-32 – masë dy komponente epokside, •Sika ViscoBond® – shtesë e langët e koncentruar, që përdoret për urë lidhje dhe përmirësimin e karakteristikave të llaqeve e betonit. Materiale për formimin e urës lidhëse e vjetë- e re (V-R) RISI Mbrojtja e miksereve dhe veglave Sika Mischerschutz Mjet mbrojtës që përdoret për mbrojtjen e përziersëve-miksereve e veglave të betonit. Sipërfaqet e metalta të mbrojtura me këtë mjet ndoten më pakë nga betonet e freskëta dhe mirëmbahen më lehtë. Mjetet ndihmëse
 22. 22. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 69 Mjetetndihmëse - gjenerata e re e inhibitorëve të korozionit - produkte të besueshme, të dëshmuara në praktikë, - sistem i mirë i mbrojtjes në kombinim me mjetin për ujërefuzim. Sika® FerroGard® Teknologjia Mjetet për mbrojtje të armaturës nga korozioni Shtesat për betone nënujore Shtesë pluhur në bazë të teknologjive të reja, të cilat përmirësojnë homogjenitetin e përzierjesë së betonit, pengojnë shpërbërjen e çimentos nga sipërfaqja e betonit, edhe në situatat e rrymimeve të forta të ujrave nëntokësore. Shtesë e langët që përmirëson homogjenitetin e betonit, pengon segregacionin, prishjen dhe ndarjen e grimcave. Lehtëson pompimin dhe ndihmon në shpërndarjenë e barabartë të grimcave të agregatit. Sika FerroGard-901 shtesë për beton Sika FerroGard-903 lyers për beton Sika FerroGard-901 shtesë për beton Sika FerroGard-903 lyers për beton Sika UCS-01 Sika Stabilizer 229 Shtesat për betonet e lehta Shtesë e langët që mundëson futjen e ajrit deri në 35%, mund të shrfytëzohet edhe gjatë përdorimit të agregateve të lirë. Shtesë për futjen e ajrit në beton, mundëson që të fitohet masa e betonit deri 500 kg/m3 me aplikim të gjeneruesit- shkumbuesit. Sika LightcreteSikaPoro 40
 23. 23. Sika® ColorFlo® shtesë e lëngët në bazë uji që përmbanë pigmente me bazë okside. Nuancat bazë janë: e verdha, e zeza, e bardha, e gjelbërta, e kuqja me ton të verdhë dhe me ton të kaltërt. Me kombinim të nuancave bazë fitohet një palet e gjërë e nuancave tjera. Sika® ColorFlo® Me sukses kombinohet me produktet tjera nga gama e aditiveve SIKA për betone . Me ndihmën e shtesës Sika® ColorFlo® fitohet ngjyra intenzive dhe e qëndrueshme e elementeve të betonit dhe dyshemeve. Të lëngëta dhe pluhurë Betonet në nuanca
 24. 24. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 71 Betonetnënuanca Sika® Color Crete® shtesë pluhur Pigmente të cilsisë së lartë në bazë të oksideve metalike. Nuancat bazë mund të kombinohen me qëllim të numrit më të madhë të nuancave. Përparsit e aplikimit të pigmenteve pluhur: • çmimi më i ultë • nuk ka rreziqe nga ngrirja Mangësit e aplikimit të pigmenteve pluhur: • pluhrimi • dozimi me i vështirë Sika® Color Crete® Fusha aplikimit: • në prodhim të parafabrikateve • të betonet natyrale Nuanca Dozimi, % në masën e çimentos E kuqe 3 – 5 Oker 4 – 6 E verdhë 4 – 6 Braon 4 – 6 E zezë 3 – 5 E bardhë 2 – 5 Nuanca Dozimi, % në masën e çimentos E kuqe 3 – 5 Oker 4 – 6 E verdhë 4 – 6 Braon 4 – 6 E zezë 3 – 5 E bardhë 2 – 5 pigmente për betone
 25. 25. Në fund të shekullit të kaluar u zhvillua një lloj i ri ii betonit, me fortësi në shtypje më shumë se 150 MPa, me përmbajtje më të madhe të çimentos,, përmbajtje të shtuar të pluhurit silikat dhe me raporte shumë të ulta ujëlidhëse. U emrua si beton me veti te larta (UHPC –– Ultra High Performance Concrete), respektivisht si beton me fortësi jashtëzakonisht të lartë (UHSC – Ultra High Strength Concrete). Betoni fortësi dhe performansë të lartë është betoni vetit e të cilit (fortësia, masa vëllimore, që ëria) janë përmirësuar veçmas si rezultat i përparimit teknologjikë me ndrueshm . Infromata të përgjithshme Betonet e fortësisë (jashtëzakonisht) të lartë
 26. 26. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 73 Ndarja sipas fortësisë në shtypje Beton me fortësi të lartë (HPC, C 65 – C 115) Beton me fortësi jashtëzakonisht të lartë (UHPC, > C115) Betoni Klasikë (standard), (< C 50) Betonetefortësisë(jashtëzakonisht)tëlartë
 27. 27. Aplikim më të rëndësishem, deri tani, betonet me fortësi të lartë dhe me fortësi jashtëzakonisht të lartë e kanë gjetur te ndërtimi urave. Përdorimi i këtij lloji të betonit është i arsyeshëm edhe atëherë kur elementet gjatë eksploatimit i eksponohen ndikimit të mjedisit agresiv. Poashtu mundësojn ndërtim estetik të pëlqyeshëm të konstrukcioneve dhe projekteve u ofrojnë spektër të gjërë të zgjidhjeve të mundëshme. PPëërr fitiminfitimin ee betonevebetoneve meme fortfortëësisi ttëë lartlartëë dhedhe fortfortëësisi ttëë jashtjashtëëzakonshmezakonshme ëështshtëë ee domosdoshmedomosdoshme titi ppëërmbahemirmbahemi rregullaverregullave ttëë posaposaççmeme ppëërr projektimprojektim ttëë ppëërbrbëërsrsëëveve dhedhe zgjedhjeszgjedhjesëë ssëë komponentevekomponenteve ttëë materialitmaterialit.. PPëërbrbëërsitrsit ee betonevebetoneve meme fortfortëësisi jashtjashtëëzakonishtzakonisht ttëë ççimentoimento,, agregatetagregatet,, ujiuji,, shtesatshtesat kimikekimike ee mineraleminerale shpeshhershpeshherëë fijetfijet ee ççeliktaelikta.. PPëërzgjedhjarzgjedhja ee tyretyre varetvaret gjithashgjithash nganga vetitvetit qqëë ddëëshirojmshirojmëë titi arrijmarrijmëë nnëë freskfreskëëtt dhedhe ttëë ngurtngurtëësuarsuar,, respektivishtrespektivisht konstrukcionitkonstrukcionit.. lartlartëë janjanëë dhedhe parapara ssëë gjendjegjendje ttëë tipittipit ttëë Betonet e fortësisë (jashtëzakonisht) të lartë
 28. 28. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 75 • • • • • • ërparësit e betonit me fortësi (jashtëzakonisht) lartë në shtypje Distancë më e madhe mes shtyllave të konstrukcionit , Pjesë më të holla e të rrafshta të konstrukcionit, Veti më të mira mekanike, Qëndrueshmëri më e madhe, E-Modul më i lartë – deformime më të vogla Rrëshqitje më e vogël e materialit P të Betonetefortësisë(jashtëzakonisht)tëlartëNdikimi në beton Pluhuri Silikat Pluhuri Fluturues Fortësia në shtypje (++) (+) Fortësia në lakim (+) (+) Fortësia në tërheqje (+) (+) E-Modul (+),(0) (+) Paraqitja e plasaritjeve gjatë terjes (+) (-) Tkurrje kimike (-) Rrëshqitja (+) (+) Rezistenca në grithje (++) Rezistenca në tharrtira (+) (+) Rezistenca në sulfate (+),(++) (+) Rezistuese ne ciklusin ngrirje/shkrirje (++) (0),(-) Reaksion Alkali-Silikat (+) Avull lëshues (++) Thellësia e depërtimit te ujit (++) Difuzioni klorideve (++) (+) Ndikimi pluhurit silikat dhe fluturues në beton Pluhuri Silikat, (%) Thellësia e deprtimit te ujit, (mm) 15 2 10 5 5 14 2,5 18 0 40 Pluhuri Silikat, (%) Thellësia e deprtimit te ujit, (mm) 15 2 10 5 5 14 2,5 18 0 40 Tab..mvarshmërisë së thellësisë së depërtimit të ujit nga sasia pluhurit silikat në beton.
 29. 29. UHPC – Ultra High Performance Concrete BetonBetonetet meme fortfortëësisi ttëë jashtjashtëëzakonshmezakonshme--vetitvetit themelorethemelore:: •• UljeUlje ee raportitraportit UU//ÇÇ ,, •• PPëërmirrmirëësimsim ii homogjenitetithomogjenitetit ttëë strukturstrukturëëss ssëë betonitbetonit, duke, duke punuarpunuar papa agregateagregate ttëë vrazhdvrazhdëëtata e dukee duke shtuarshtuar ppëërmbajtjenrmbajtjen ee rrëërrëëss;; •• RritjeRritje ee kompaktkompaktëësissisëë meme optimizoptimiziminimin e ae agregatgregatitit dhedhe aplikiminaplikimin ee shtypjesshtypjesëë parapara dhedhe gjatgjatëë kohkohëëss ssëë fortfortëësimitsimit ttëë betonitbetonit,, •• PPëërmirrmirëësimisimi ii mikrostrukturmikrostrukturëëss meme ngrohjengrohje,, mbasmbas fortfortëësimitsimit ttëë betonitbetonit,, •• RritjaRritja ee fortfortëësissisëë gjatgjatëë ppëërdredhjesrdredhjesëë meme aplikiminaplikimin ee fijevefijeve ttëë ççeliktaelikta,, •• HarmonizimiHarmonizimi ii vrazhdvrazhdëësissisëë ssëë agregatagregatitit dhedhe amzamzëëss ssëë ççiimentmentosos,, •• NdikimiNdikimi super/hiperplastifikatosuper/hiperplastifikatoëërrveve:: –– pengojnpengojnëë flokulaciflokulacioninonin dhedhe mundmundëësojnsojnëë disperzimindisperzimin ee fortfortëë ttëë grimcavegrimcave ultraultra--finfine,e, veveççmasmas ççimentosimentos;; –– rredukeduktojntojnëë shtypjenshtypjen sipsipëërfaqrfaqëësoresore ttëë ujitujit,, –– zhvillojnzhvillojn forcatforcat eelektrostatikelektrostatike ttëë refuzimitrefuzimit-- repulzirepulzionitonit,, –– fformormojnojnëë sipsipëërfaqerfaqe rrrrëëshqitshqitëësese nnëë mesmes grimcavegrimcave,, –– ngadalsojnngadalsojnëë hidratiziminhidratizimin ee shpejtshpejt ttëë ççimentosimentos,, •• bazatbazat ee mundmundëëshmeshme kimikekimike ttëë superplastifikatorsuperplastifikatorëëveve: naftal: naftaliinnaa, melamin, melaminaa dhedhe polikarboksilatpolikarboksilatii Efekti superplastifikatorëve në bazë të naftalinësRefuzimi Elektrostatik Pengesa hapsinore Efekti superplastifikatorëve në bazë të polikarboksilateve NdikimiNdikimi supesuperrlastifikatolastifikatoëërrveve Betonet e fortësisë (jashtëzakonisht) të lartë
 30. 30. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 77 Betonetefortësisë(jashtëzakonisht)tëlartë Fortësianështypje,pastaeçimentos,MPa Shkalla e hidratizimit (%) Raporti uje/çimento Fortësianështypje,pastaeçimentos,MPa Shkalla e hidratizimit (%) Raporti uje/çimento Dijagrami mvarshmërisë së fortësisë në shtypje nga raporti ujë/çimento dhe klasës së fortësisë së çimentos Dijagrami mvarshmërisë së fortësisë nga raporti ujë/çimento dhe shkalla e hidratizimit të çimentos 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Raport U/Ç Fortësianështypje,MPa ÇIM I 52.5 ÇIM I 42.5 ÇIM I 35.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Raport U/Ç Fortësianështypje,MPa ÇIM I 52.5 ÇIM I 42.5 ÇIM I 35.5
 31. 31. Tunelet Mvarshmëria e fortësisë në shtypje nga raporti ujë/çimento 305 m lartësia Fortësianështypje, N/mm2 Raporti ujë/çimento, w/c Fortësi të larta të jashtëzakonshme(UHPC) Fortësi të larta (HPC) Betonet Standarde C 20 do C 50 C 5 do C 30 Fortësianështypje, N/mm2 Raporti ujë/çimento, w/c Fortësi të larta të jashtëzakonshme(UHPC) Fortësi të larta (HPC) Betonet Standarde C 20 do C 50 C 5 do C 30 Betone me fortësi të jashtë- zakonshme , shembullë botëror
 32. 32. Tunelet Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 79
 33. 33. Tunelet Teknologjia Sika për betone spërkatëse Për shkak të fleksibilitetit, shpejtësisë dhe ekonomësis rastin e kryerjes së punimeve, betoneve në spërkatje vazhdimisht shtohet pjesëmarrja gjatë decenjes së fundit, veçmas ë rëndësishme rroli tyre te ndërtimi i tuneleve dhe stabilizimi pjerrt Arsyeja kryesore për këtë është zhvillimi teknologjive të avancuara të prodhimit të betoneve spërkatëse. koha Fortësia Shpejtësues për torkrete Beton shpejt Shpejtësues për betone Infromata të përgjithshme Kohaelidhjes ë me po i shtë e ësive. reja të i pa ësues
 34. 34. Tunelet Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 81 • Teknologjit bashkëkohore • Shtimi shpejtësisë së punës • Fortësi e madhe fillestare e përfundimtare • Ulje e refuzimit Përparësit e teknologjisë për betonet spërkatëse •• LidhjeLidhje momentalemomentale •• KontroliKontrolimimi trashtrashëësissisëë •• RritjeRritje ee fortfortëësissisëë •• KompaktKompaktëësiasia •• SiguriaSiguria •• AplikimAplikim mbimbi kokkokëë •• CilCilëësisi dhedhe ppëërhershmrhershmëëriri
 35. 35. Tunelet Shtesa për betonet spërkatëse, shpejtuesit e lidhjesë ALKALNI (PH>13) prodhimi nga 1933 NEALKALNI (PH<4) prodhimi nga 1992 lëng Sigunit-L20 G Sigunit-L22 E Pluhur Sigunit Powder Lëng Sigunit L-50 AF Sigunit L-52 AF Sigunit L-53 AF Sigunit L-72 AF Sigunit L-93 AF Pluhur Sigunit-49 AF SILIKATNI (PH>10) Lëng Sigunit L Sigunit LT Llaqe të gatëshme torkret për punë me makina SikaCem-Gunit 133 SikaCem-Gunit 143 SikaCrete-Gunit 113 SikaCem-Gunit 133 F
 36. 36. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 83 Tunelet Sikaa Fibers – PP fije Sika Fibers • fije polipropileni • përmirëson cilësin e betonit • i japin betonit ngjitje më të mirë për bazë • pengojnë paraqitjen e mikro-plasaritjeve sipërfaqësore Shtesa në bazë të pluhurit silikat Shtesa në bazë të pluhurit silikat Bllokues të lidhjesë Bllokues të lidhjesë Shtesat dytësore për torkrete Sika Tard S e Sika Tard 930 • shtesa për betonet torkret • kontrollojn fillimin e kohës së lidhjesë së çimentos në beton • mundësojnë transporte dhe pompim afatgjatë, si dhe qëndrim të papenguar në instalimin e pompës • lidhja e çimentos aktivizohet me pastaj me shtesat Sigunit Sika Crete AR dhe Sika Fume HR/TU • shtesë për betone torkret përparësit: • masë kompakte • pompim më i lehtë • ngjitje më e mirë për bazë • fortsi më e madhe, dhe • qëndrueshmëri më e mirë kimike Sika Tard S Sika Tard 930 SikaCrete AR Sika Fume HR/TU
 37. 37. Tunelet Komparacioni Torkret – Betoni klasikë MB 30 Kokërra Max. 0-8 mm 0-32 mm Çimenti 450 kg/m3 340 kg/m3 Faktori u/ç < 0.5 > 0.5 Aplikimi sprëkatje pompe Torkret Betoni Kokërra Max. 0-8 mm 0-32 mm Çimenti 450 kg/m3 340 kg/m3 Faktori u/ç < 0.5 > 0.5 Aplikimi sprëkatje pompe Torkret Betoni Veprimi spërkatjesë së lëngët të përzierjesë së dendur (Dense-flow process), me ndihmën e pompës Mënyra e punimit të torkret betonit në shtresa Veprimi i spërkatjesë së lëngët dhe të thatë të përzierjes së rralluar (Thin-flow process), duke përdor ajrin 6 10 30 1 2 3 6 9 12 24 Minuta Orë 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 MPa 6 10 30 1 2 3 6 9 12 24 Minuta Orë 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 MPa Rritja e fortësisë fillestare është në funkcion të parametrave themelor •Temperatura (betonit, ajrit) •Faktori U/Ç •Sasia e çimentos •Sasia e aditivit parametri Ndikimi në fortësi •Temperatura (betonit, ajrit) •Faktori U/Ç •Sasia e çimentos •Sasia e aditivit parametri Ndikimi në fortësi
 38. 38. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 85 Tunelet Analiza e shpejtuesit të torkret betonit me matjën e fortësisë në shtypje Analiza me metodën penetrometër Analiza me metodën gozhda e Hiltit Penetrometri i dorës Për matjen e rritjës fillestare prej deri 1,2 MPa. 15 mm Përcaktimi thellësisë së depërtimit në torkret Shkulja e gozhdës me ndihmën e sharrës Marka V-2000 dhe leximi forcës shkulëse.
 39. 39. Tunelet Veprimi i spërkatjeve të thara 0,8 m 1,2 m Shpejtuesi Shpejtuesi i langet Perzierja e thatë Transporti pneumatik (përzierja e thatë) Shpejtuesi+Uji Njësia për dozim të ujit Kompresori i furnizimit me ajr Ajri i komprimuar Uji 0,8 m 1,2 m Shpejtuesi Shpejtuesi i langet Perzierja e thatë Transporti pneumatik (përzierja e thatë) Shpejtuesi+Uji Njësia për dozim të ujit Kompresori i furnizimit me ajr Ajri i komprimuar Uji Përparësit •Investime më të ulta •Punime të thjeshta •Fillim dhe përfundim pa pastrim •Fleksibilitet i madh i sistemit •Dozim më i vogël i shpejtuesit •Fortësi e madhe fillestare •Mundësi më e gjatë e aplikimit Mangësit •Pluhrim i madh gjatë spërkatjës •Refuzim i madh nga baza •Produktivitet i ultë •Cilësi e ultë •Shpenzime të larta të mirëmbajtjesë 1000 L 555 L Zbritje 25% Kompaktësimi 35% 1000 L 555 L Zbritje 25% Kompaktësimi 35%
 40. 40. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 87 Tunelet Makina për aplikim të tharë AlivaÒ - 246.5 i 252 Karakteristikat teknike • Varijanti: Themelore /Ajri • Kapaciteti: 0,2 – 4 m3/h • Largësia e transportit: 150/60 m • Vëllimi rrotorit max: 5,6 litra • Frakcioni maksimal : 16 mm • Masa: 450 kg Karakteristikat teknike • Varijanti: Themelor/Ajri • Kapaciteti: 5 – 8 m3/h motor elektrik 3,5 - 11 m3/h motor i ajrit • Largësia e transportit: 300/100 m • Vëllimi rrotorit max: 16 litra • Frakcioni maksimal: 20 mm • Masa: 800 kg
 41. 41. Tunelet Veprimi spërkatjës së lagur Veprimi spërkatjes së lagur me përzierje të dendur (Wet Dense stream) Veprimi spërkatjës së lagur me përzierëje të rralluar Wet Thin stream) 0,8 m 1,2 m Transporti pneumatik (perzierja e rralluar) Makina për pruarje të ajrit Perzierja e lagur Njësia për dozim të ajrit Shpejtuesi Lëngët Shpejtuesi Shpejtuesi+ Ajri Ajri Komprimuar Ajri 0,8 m 1,2 m Transporti pneumatik (perzierja e rralluar) Makina për pruarje të ajrit Perzierja e lagur Njësia për dozim të ajrit Shpejtuesi Lëngët Shpejtuesi Shpejtuesi+ Ajri Ajri Komprimuar Ajri 1000 L 825 LZbritje 15% Kompaktësimi 3% 1000 L 825 LZbritje 15% Kompaktësimi 3% Veprimi spërkatjës së lëngët me përzierëje të rralluar (Wet Thin stream) Përparësit •Poduktiviteti i lartë •Pluhrim i ultë •Refuzim i ultë nga baza •Cilësi e lartë dhe stabile Mangësit •Fillim e përfundim i komplikuar i veprimeve •Fleksibilitet i vogël •Harxhim më i madh i aditivit •Kontroll e vazhdueshme e recepturës së betonit •Kufizim kohor i aplikimit të masës së betonit
 42. 42. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 89 Tunelet Makina për veprim të lagur e të tharë të spërkatjës me përzierje të rralluar - AlivaÒ 263 Karakteristikat Teknike • Varijanti: Themelor / Zgjëruar / Ajri • Kapaciteti: 4 – 15 m3/h (motori elektrik) 3,5 – 18 m3/h (motor me ajr) •Gjatësia e transportit: 300/100 m (veprim i thatë) 40 / 30 m (verpim i lagur) • Vëllimi rotorit: 25 litra • Frakcioni max: 20 mm • Masa: 1500 kg Makina rotorike për veprim të lëngët e të thatë të spërkatjës RISI !!! Teknologji e përsosur •asortiman i gjërë i aplikimit •mund të spërkasin edhe dheun e zhavorin •nuk është e nevojshme që betoni të ketë konzitencën për pompim •produktiviteti optimal në kombinim me Aliva 503 dhe Sika-PM 407 R •operim nga distanca. •servisim e mirëmbajtje e lehtë. Karakteristikat Aliva 247 Aliva 267 Kapaciteti Dozatorët Madhësia rrotorit 1-7 m3/h 24-240 l/h 2,5+6+12 lit 5-16 m3/h 30-700 l/h 16+26 lit Karakteristikat Aliva 247 Aliva 267 Kapaciteti Dozatorët Madhësia rrotorit 1-7 m3/h 24-240 l/h 2,5+6+12 lit 5-16 m3/h 30-700 l/h 16+26 lit
 43. 43. Tunelet 1000 L 825 LUlje 15% Kompaktësimi 3% 1000 L 825 LUlje 15% Kompaktësimi 3% Veprimi spërkatës me përzierje të dendur (Wet Dense stream) 0,8 m 1,2 m Transporti hidraulik përzierje e dendur Transporti Pneumatikp (përzierje e lehtë Konvertori Ajri për Pompën e betonit Betoni Ajri për Njësin e dozimit Shpejtuesi lëngët Shpejtuesi Shpejtuesi+ajri Ajri Komprimuar Ajri 0,8 m 1,2 m Transporti hidraulik përzierje e dendur Transporti Pneumatikp (përzierje e lehtë Konvertori Ajri për Pompën e betonit Betoni Ajri për Njësin e dozimit Shpejtuesi lëngët Shpejtuesi Shpejtuesi+ajri Ajri Komprimuar Ajri Makina për veprim të lëngët me spërkatje të përzierjesë së dendur Sika PMÒ 702 Karakteristikat teknike •Pompa me piston hidraulik •Kapaciteti: 20 m3/h •Shtypja e ajrit: 70 bar •Frakcioni max.: 16 mm •Kapacitet i koshit: 250 litra •Masa: 2100 kg •Dimenzioni: (L/W/H) 4,4/1,46 /1,62 m
 44. 44. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 91 Tunelet Robotet në fushën e torkretimit AutomjetiAutomjeti-- robotrobot ppëërr veprimeveprime ttëë laguralagura Sika PM 500 PSika PM 500 P Sikaâ -PM 500 P Me pompë dhe piston për beton Sikaâ -PM 500 PC Me pompë për beton dhe kompresor Sikaâ -PM 500 R Me pompë rotorike Sikaâ -PM 500 RC Me pompë rotorike dhe kompresor MiniMini sistemsistem ppëërr torkretitorkretimm AlivaAlivaÒÒ--503503 SikaSika®® PM 407PM 407 Sika sistemSika sistem ppëërr torkretitorkretimm SikaSikaÒÒ-- PM622PCDPM622PCD
 45. 45. Tunelet Hidroizolimi xxxSikaCrete-213 F xxxxxxxSikaShot-3 xxxxxxxxSikaCem-133, 143 xxxxxxxSikacrete-113, 113 F Stabilizuese Mbrojtjae tunelevenga zjarri Riparimituneleve Hidroizolimi shtresëhollë Shtresëetrashë Shtresëehollë LlaqetJoalkale Shpejtuesit ShtesatSilikate ShtesatSintetike Prodhimi Aplikimi Hidroizolimi xxxSikaCrete-213 F xxxxxxxSikaShot-3 xxxxxxxxSikaCem-133, 143 xxxxxxxSikacrete-113, 113 F Ndalimideprtimit tëujit Ndalimideprtimit tëujit Stabilizuese Mbrojtjae tunelevenga zjarri patuneleve Hidroizolimi shtresëhollë Shtresëetrashë Shtresëehollë LlaqetJoalkale Shpejtuesit ShtesatSilikate ShtesatSintetike Prodhimi Aplikimi Vendet e aplikimit të llaqeve spërkatëse torkret •Sika CemGunite 133 F •Sika CemGunite 133 •Sika CemGunite 143 •SikaCrete-Gunite 113 •SikaShot-3 •SikaCrtete-213F Llaqe të gatëshme torkret për aplikim me makina Llaqet torkret me çimento • polimer të modifikuar • në bazë të pluhurit silkat • për veprim të thatë aplikimi • lidhje e shpejt • pa mjete për shpejtim të fortësise Sikacrete-113 SikaCem-143 Aliva-246, Aliva-252, Aliva-263 SikaShot-3 Sikacrete-213F Aliva-4000 (pompa kërmill) Llaqe të gatëshme torkret dhe pompat adekuate
 46. 46. |Innovation & Consistency s i n c e 1 9 1 0 95 Tunelet REFERENCA i još mnoge druge... Tuneli Shtrazevica e ReTuneli Shargan Tuneli Ovçar BanjaTuneli Shtrazevica e Vjetër
 47. 47. Këmishëza vetërrafshuese e çimentos- është llaq me fije, q ë është fituar nga aditivet e ndryshme, portland çimentos dhe shtesave. Prodhohet në bazë të recepturës speciale n ë fabrikat e betonit dhe liferohet me kamiona-miksere. Dallohet nga k ëmishëzat tradicionale t ë çimentos p ër shkak t ë viskozitetit t ë vet, mund ëson aplikim me pompa dhe kryerjen e punës përfundimtare vetëm me ndihmën e listellës për rrafshim. Bazuar n ë karakteristikat e saja mekanike është e mundur t ë punohet pa vendosjen e armaturës, ndërsa sipas përmbajtjes së vet mundëson sipërfaqe më të mëdha monolite dhe është e zbatueshme te ngrohja qendrore në dysheme. Dukshëm zvoglon shpenzimin e fuqis ë punëtore për m2 pasi që është e mundur që në të njejtën ditë të punohen disa herë më shumë sipërfaqe në krahasim me këmishëzat klasike dhe p ër këtë është më e volitshme. Me përdorimin e k ësaj teknologjie moderne shmang ët pregaditja e komplikuar e materialit n ë punishte, rrafshimi mjaft i r ëndë i shtresave t ë këmishëzës, angazhim i madh i fuqis ë punëtore, përdorimi i l ëmuesve me rrotacion dhe trajtimi intenziv. TRANSPORTI LENGESHMERIA APLIKIMI ME I LEHTE KURSIMI SHPEJTESIATRANSPORTI LENGESHMERIA APLIKIMI ME I LEHTE KURSIMI SHPEJTESIA Test metoda e verifkimit të konzistencës me metodën e derdhjes Infromata të përgjithshme Derdhja e këmishëzës vetëderdhëse duhët të jetë në kuadër të kufirit të shenuar në tabel. TEKNOLOGJIA E RE Sika ViscoSchape
 48. 48. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 97 Këmishëzavetërrafshuese-SikaViscoShape • aplikimi me pompë, • mundësia e evitimit të armaturës-rrjetave, • sipërfaqe më të mëdha pa ndarje, • kompatabile me ngrohjen qendrore në dysheme, • kushte më humane të punës, • ulje e dukshme e fuqisë punëtore, • mbrenda një dite pune, mund të punohet shumëfish më shumë se me këmishëza klasike. Të gjitha përparsitë e cekura t ë teknologjisë Sika ViscoChape tregojn ë se këmishëza vetërrafshuese Sika ViscoChape paraqet trendin e ardhm ërisë në praktikën ndërtimore. ërshkrimi produktit të gatshëm: masë homogjene vetërrafshuese pa toptha Masa vëllimore e produktiti të gatshëm: 2200 ± 50 kg/m3 Harxhimi: 1 m3 e produktit të gatshëm jep 20 m2 këmishëzë me trashësi 5 cm Përparsitë ndaj këmishëzave klasike P
 49. 49. Sika ViscoSchape PPëërr zhvilliminzhvillimin ee kkëësajsaj teknologjieteknologjie nnëë praktikpraktikëë,, OdaOda EkonomikeEkonomike ee BeograditBeogradit,, ndaundau shpshpëërbliminrblimin ““teknologjiateknologjia ee mirmirëë ee avancuaravancuar”” nnëë vitinvitin 2008.2008. DeriDeri tanitani nnëë periudhperiudhëënn 2009/20102009/2010 uu punuanpunuan mbimbi mm22 kkëëmishmishëëzaza vetvetëërrafshueserrafshuese ndndëërsarsa kompanijakompanija ““SikaSika”” vazhdoivazhdoi nnëë mmëënyrnyrëë intenziveintenzive ttëë promovojpromovojëë teknologjinteknologjin Sika ViscoChapeViscoChape nnëë praktikpraktikëënn ndndëërtimorertimore,, sisi zgjidhjezgjidhje cilcilëësoresore bashkbashkëëkohorekohore,, ekonomikeekonomike dhedhe humanehumane SuksesSukses nnëë tregtreg mmëë 660.0000.000 dodo Sika ,, ttëë
 50. 50. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 99 KëmishëzavetërrafshueseSikaViscoShape •“Lagja e Univerzitetit” – Beograd (10.000 m2) •“F-27 Bezhanijska kosa” – Beograd (4.000 m2) •“Kulla e Avalles” – Beograd (950 m2) •“Kika – blok 51” – Beograd (14.000 m2) •“Prestige” – Beograd (4.000 m2) •“Exclusiv – Dimitrija Tucoviq” – Beograd (6.000 m2) • Çerdhja, Mirijevo-Beograd (2.000 m2) • ’’Cinkarna’’ – Inxhija, (1.800 m2) • Objekt banimi, Rr. Sazonova , - Beograd 2.500 m2 • Padinska Skela – Beograd (9.000 m2) Shtylla Avallës Exclusiv Kika Çerdhja, Mirjevo Prestige Belville ..dhe shumë të tjera REFERENCA
 51. 51. Llaqet riparuese Llaqet reparature janë materiale me veti të larta fiziko-kimike dhe mekanike që përdoren për sanimin e betoneve të dëmtuara, mbrojtje e armaturës, sanimin e konstrukcioneve,etj. Dëmtimet mund të jenë mekanike, fizike ose kimike, e shpesh paraqiten gabime edhe gjatë aplikimit (psh.segergacioni etj.) LLAQET REPARATURE - ndarja URE LIDHJE Sika MonoTop® Sikadur® Sika Latex® SikaTop Armatec® PERFORCIME KARBONI Sikadur® SikaCarbodur® Sika Wrap® MBROJTJA KOROZIVE Sika FerroGard® PERFUNDIMTAR PER MBUSHJE Sika MonoTop® Sika Top® VETERRAFSHUES Sika Grout® MASA INJEKTIVE Sika Injection® Sikadur® LLOJET E DEMTIMEVE TE BETONIT MEKANIKE KIMIKE E BIOLOGJIKE FIZIKE goditje, termeti, vjetërsia materialit, mbingarkesa... kloride, sulfate etj. reagensa kimik; alga; procesi karbonatizimit , reakcione alkale-silikate... mbledhje e zgjerime, ngrirje, shkrirje, shok termik... Informata të përgjithshme
 52. 52. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 101 Llaqetriparuese Klasat e llaqeve riparuese Klasa R4 Klasa R3 Klasa R2 Klasa R1 Fortësia në shtypje ³ 45 MPa ³ 25 MPa ³ 15 MPa ³ 10 MPa Përmbajtja e kloridit Adhezioni-ngjitja ³ 2,0 MPa ³ 1,5 MPa ³ 2,0 MPa ³ 1,5 MPa ³ 0,8 MPa Rezistenca e karbonatizimit (nuk kërkohet nëse ekziston lyersi) Moduli elasticitetit ³ 20 GPa ³ 15 GPa Pengimi i tkurrjes / dhe ekspandimit Pa kërkesa d K £ C(0,45) £ 0,05% £ 0,05% ³ 0,8 MPa Gjërsia Max. plasaritjës <0.05mm Pa plasaritje më të gjëra se >0.1mm Strukturale Standarde Kërkesat Pa kërkesa Pa kërkesa Klasa R4 Klasa R3 Klasa R2 Klasa R1 Fortësia në shtypje ³ 45 MPa ³ 25 MPa ³ 15 MPa ³ 10 MPa Përmbajtja e kloridit Adhezioni-ngjitja ³ 2,0 MPa ³ 1,5 MPa ³ 2,0 MPa ³ 1,5 MPa ³ 0,8 MPa Rezistenca e karbonatizimit (nuk kërkohet nëse ekziston lyersi) Moduli elasticitetit ³ 20 GPa ³ 15 GPa Pengimi i tkurrjes / dhe ekspandimit Pa kërkesa d K £ C(0,45) £ 0,05% £ 0,05% ³ 0,8 MPa Gjërsia Max. plasaritjës <0.05mm Pa plasaritje më të gjëra se >0.1mm Strukturale Standarde Kërkesat Pa kërkesa Pa kërkesa Të larta Te ulta Karakteristikat R1 R2 R3 R4
 53. 53. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 103 Llaqetriparuese Sika sisteme për sanime strukturale të betonit SikaTop-Armatec 110 EC ose Sika MonoTop-910 N SikaTop-Armatec 110 EC ose Sika MonoTop-910 N Sika MonoTop-412 N Sika MonoTop-620/723 SikaTop-122 SP SikaCem-Gunit 133 Punimi llaqit me dorë Llaqe të lagura spërkatëse Llaqe të thara spërkatëse Llaqe përfundimtare Urëlidhje Mbrojtja antikorozive SikaTop-Armatec 110 EC ose Sika MonoTop-910 N SikaTop-Armatec 110 EC ose Sika MonoTop-910 N Sika MonoTop-412 N Sika MonoTop-620/723 SikaTop-122 SP SikaCem-Gunit 133 Punimi llaqit me dorë Llaqe të lagura spërkatëse Llaqe të thara spërkatëse Llaqe përfundimtare Urëlidhje Mbrojtja antikorozive Heqja e betoneve të dëmtuara Heqja e armaturës së dryshkur Mbrojtje nga korozioni Urëlidhja Vendosja e llaqit riparues Llaqe përfundimtare Mbrojtja e betonit shtresa 1 Mbrojtja betonit shtresa 2 Heqja e betoneve të dëmtuara Heqja e armaturës së dryshkur Mbrojtje nga korozioni Urëlidhja Vendosja e llaqit riparues Llaqe përfundimtare Mbrojtja e betonit shtresa 1 Mbrojtja betonit shtresa 2
 54. 54. Llaqet riparuese KlasaR2KlasaR3KlasaR4 Llaqe për punë dore / makina KlasaR1 Sika MonoTop 412 N, 910 N Sika MonoTop 620, 621 Sika MonoTop 622 E ReparaturaStandardeReparaturaStrukturale Sika Grout® - llaqe Sika Top 122 SP SikaCem Gunite-143 SikaCem Gunite-133 SikaGrout 212 SikaGrout 311, 314, 318 KlasaR2KlasaR3KlasaR4 Llaqe për punë dore / makina KlasaR1 Sika MonoTop 412 N, 910 N Sika MonoTop 620, 621 Sika MonoTop 622 E ReparaturaStandardeReparaturaStrukturale Sika Grout® - llaqe Sika Top 122 SP SikaCem Gunite-143 SikaCem Gunite-133 SikaGrout 212 SikaGrout 311, 314, 318 Ndarja e llaqeve riparuese sipas mënyrës së punës PUNA ME DORE VEPRIMI ME SPERKATJE - më ekonomik - më pakë pluhur - fortësi më e mirë - Kohezion më i mirë E LAGUR E THARE Ndarja e llaqeve riparuese sipas mënyrës së punës PUNA ME DORE VEPRIMI ME SPERKATJE - më ekonomik - më pakë pluhur - fortësi më e mirë - Kohezion më i mirë E LAGUR E THARE
 55. 55. Llaqet riparuese Sika llaqe riparuese – shembull SikaTop Armatec-110 EpoCem ü Mbrojtja armaturës ü Urëlidhje ü Çimento-Epoksid Sistem 3-komponent ü E gatshme për përdorim ü Kohë e gjatë e përpunimit (apilkimit) ü Mundësi e mirë e punimit e aplikimit ü Përmban inhibitor të korodimit ü I dendur e kompakt ü Shkallë e ultë e lëshuarjesë ü Puthitje e mirë me çelik e beton ü Pengesë e mirë për ujin dhe kloridet Sika MonoTop-412 N ü Llaq i ri riparues, përmush klasën R 4 sipas EN 1504-3 ü Sistem 1-komponent – kërkohet vetëm uji për përzierje ü Aplikim me dorë dhe makina (veprim i lëngët me spërkatje) ü Zbatueshmëri shumë e mirë ü Tkurrje jashtëzakonisht e vogël (0.5 ‰ mbas 28 dite) ü Përmban pluhur silikat ü Përmban fije sintetike ü Rezistues në sulfate ü Mjaft i dendur, lëshuemshmëri e ultë ü Puthitje e shkëlqyeshme në beton Sika MonoTop-620/723 ü Llaq përfundimtar me sipërfaqe të lëmuet ü Sistem 1-komponent ü Përpunim i mirë ü Me shtesë polimeri ü Me shtesë të pluhurit silikat ü Lëshueshmëri e ultë ü Rezistencë e lartë në kloride
 56. 56. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 105 Zgjidhjapërura Kërkesat më të shpeshta dhe materialet sanuese Sika MonoTop 412 N Sika CarboDur shirita SikaWrap pëlhura SikaTop Armatec-110 EpoCem Sika MonoTop-910 N Mbrojta e çelikut Sikalastic-821 LV Sisteme ujëmoslëshuese Sikadur-31 CF Sikadur-52 N Injection Sikadur-30 Dhe shumë të tjera… Sistemi për sanimin e betonit Sisteme për forcimin e konstrukcioneve Sikagard-675 W ElastoColor Sikagard-680 S Sikagard-550 Elastic Sikalastic-823 Sika Top 122 SP Sisteme mbrojtëse të betonit problemproblemee zgjidhjezgjidhje problemproblemee zgjidhjezgjidhje
 57. 57. Zgjidhja për ura Mbrojtja, riparimi dhe materialet përfundimtare Sika MonoTop-910 N SikaTop Armatec-110 EpoCem Mbrojtja e çelikut dhe urëlidhjesë Lyers përfundimtar Sika MonoTop 412 N Sika Top 122 SP Sikadur-31 CF Llaqet riparuese Sika Elastomatic TF Përdoren për sanimin e shtresave bartëse (fërkuese) me trashësi 10 mm në pllakat e çelikta , psh : • urat lëvizëse • vinçave ngarkues • ura e trotoare të këmbësorve • shtigje të biçiklistave në ura Sikagard-550 W Elastic (M) Sikagard-675 W ElastoColor Sikagard-680 S Betoncolor
 58. 58. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 107 Zgjdhjapërura Mbështjellja me SikaWrap ® pëlhura Përforcime konstruktive – strukturale të Urave Vendosja Sika CarboDur ® shiritave Teknologjia Sika® CarboDur® Sika CarboDur® shirita SikaWrap® pëlhurë Carbon Fiber Reinforced Polymers Prodhimet: -CarboDur® shirita, SikaWrap® pëlhura, -CarboStress® paratërheqje, -CarboShear® L Shear forcime, -Sikadur® 2K- epoksi ngjitësa
 59. 59. Sisteme për mbrojtjen e betonit • lyers elastik një komponent • mbrojtja,riparimi sipërfaqëve të betonit • depërtimi avujve • rezistencë e mirë mekanike • ndalon depërtimin e ujit • prodhim ekologjik Sikagard®-675 W ElastoColor lyers mbrojtës për sipërfaqe të ekspozuara të betonit SISTEME Sipërfaqe thithëse të betoneve të eskpozuara: Prajmer: Sikagard®-552 W Aquaprimer Beton thithës normal: Prajmer: Sikagard®-675 W ElastoColor + 15% ujë ose Sikagard®-551 S Elastic Primer Betonet që i janë ekspozuar krypnave kundër ngrirjës: Prajmer: Sikagard®-702 W Aquaphob Sikagard ® -680 S Betoncolor lyers mbrojtës në nuanca për beton • lyerës mbrojtës një komponent • me përmbajtje të ultë të tretesve • rezistent në vjetërsi, alkale, etj. • mbron betonin nga ndikimet atmosferike agresive • mund të jetë transparent apo në nuanca • aplikohet në infrastrukturë të objekteve në ndërtimtari të lartë • depërtim i avujve. SISTEME Mbrojtja dhe dekorimi: Prajmer: Sikagard®-680 S Betoncolor Glazurë e tejdukëshme (x2) Lyerës: Sikagard®-680 S Betoncolor Lyerës përfundimtar Rrethana normale: Lyerës: Sikagard®-680 S Betoncolor Lyers përfundimtar (x2) Me ipregnim hidrofob: Prajmer: Sikagard®-702 W ili 700 S Lyerës: Betoncolor Glazur e tejdukshme (x2)
 60. 60. Innovation & Consistency | s i n c e 1 9 1 0 109 Sistemepërmbrojtjenebetonit • të destinuar për impregnim të sipërfaqëve minerale (beton, llaq, tulla, gur..), • penetrojnë dhe sigurojnë rezistencë të përhershme ndaj ujit • transparent e avuj lëshues • impregnojn sipërfaqet e fasadave • zvoglojnë efektet e “lulzimit” • nuk e ndrrojn ngjyrën e bazës • Sistem i përsosur për mbrojtje dhe dekorim të konstrukcioneve të ekspozuara të betonit • te sanimi i betonit shërben si shtresë elastike mbrojtëse përrmbi llaqet e holla Sika® • fortësohet nën ndkimin e UV - rrezeve • veti të mira me rastin e shmangëjesë së plasaritjeve • i gatëshem pothuaj në të gjitha nuancat SISTEMI THMELOR Prajmer: Sikagard®-552 W Aquaprimer Shtresa përfundimtare: Sikagard® - 550 W Elastic (M) Lyerës transparent për mbrojtjen e betonit Lyerësit në nuanca për mbrojtjen e betonit Sikagard® - 703 W impregnimi në bazë të ujit Sikagard® - 700 S impregnim me tretës organik Sikagard® - 706 Thixo mbrojtje e lartë në bazë të ujit Prajmer: Sikagard® - 552 W Aquaprimer Shtresa përfundimtare: Sikagard® - 550 W Elastic (M) Shtresa e mesme: Sikagard®- 545 W Elastofil (M) Sikagard® - 526 Porefiller Karakteristikat: SISTEMI I IMUNO BETONEVE
 61. 61. Sika® FUSHATFUSHAT
 62. 62. |Innovation & Consistency s i n c e 1 9 1 0 111 Prodhimet E APLIKIMITE APLIKIMIT
 63. 63. Sika®
 64. 64. |Innovation & Consistency s i n c e 1 9 1 0 1 Hartues i katalogut: Nenad Blagojeviq, inxh.i dip.i ndërtimtarisë Dushan Punda, inxh.i dipl. i teknologjisë 113 Sika®
 65. 65. Sika®
 66. 66. 1 SikaSika®® tetekknolognologjiji ee avancuaravancuar Sika d.o.o. Beograd sika@limitlb.com Autostrada Novi Sad 244b Prizren 11273 Beograd-Zemun, Srbi +377 44 502 505 Tel. +381 11 377 43 37 +386 49 502 505 Fax. +381 11 377 47 31 +381 29 242 213 www.sika.rs www.limitlb.com Deklarat për pergjegjësi të kufizuar Infromatat e përfshira në kët dokument si dhe të gjitha këshillat e dhëna bazohen në përvojat praktike të kompanisë Sika me kushte që prodhimet të deponohen sipas rregullit dhe qe me to të veprohet në kushte normale dhe në përputhje me rekomandimet e kompanisë Sika. Të gjitha informatat kanë të bëjnë ekskluzivishte me aplkimin e Sika prodhimeve të cilat janë përfshirë në këtë dokument. Në rast te ndrrimit të parametrave të aplikimit, si për shembull ndrrimi në baze /prajmer/ ose në raste të aplikimit tjetërfare, duhet kërkuar këshilla nga kompanija Sika para përdorimit të prodhimeve Sika. Informatat e përfshira në këtë dokument nuk e lirojnë shfrytëzuesin e prodhimeve nga obligimi që vetë të provojë përshtatëshmërin e prodhimeve për destinacionet e përcaktuara. Të gjitha porosit pranohen në përputhje me kushtet e tanishme tonat në fuqi lidhur me shitjen dhe liferimin. Shfrytëzuesit githnjë duhet të shërbehen me botimet më të reja të Listave Teknike të produkteve , ndërsa kopjet e të njëjtave do tu dërgohen në kërkesën tuaj. Sika – Partneri juaj lokal për tregje globale

×