14 Parimet e Wilson-it

Xhoana Pepa
Xhoana PepaXhoana Pepa

14 Parimet e Wilson-it dhe Konferenca e Paqes

14 Parimet e Wilson-it
 14 pikat e Willsonit ishin një deklaratë e parimeve të përfshira në një fjalim të
dhënë nga Presidenti I SHBA Woodrow Wilson, në Konferencën e Paqes të
zhvilluar në Paris më 18 Janar 1918. Pikat përfshinin synimet e Luftës Së Parë
Botërore, dhe një udhëzues të përgjithshëm për pasluftën dhe kufijtë. Adresa
kishte për qëllim të siguronte vendin, dhe botën, se Lufta e Madhe ishte duke u
luftuar për një kauzë morale dhe për paqen e pasluftës në Evropë. Njerëzit në
Evropë në përgjithësi e mirëpritën ndërhyrjen e Wilson, por kolegët e tij kryesore
aleate (Georges Clemenceau prej Francës, David Lloyd George i Mbretërisë së
Bashkuar, dhe Vittorio Emanuele Orlando i Italisë), ishin skeptikë të
zbatueshmërisë së idealizmit Wilsonian.
 Fjalimi I Wilson më 18 janar 1918 shpalosi një politikë të lirë, marrëveshjet e
hapura në tregti, demokraci dhe vetëvendosje. Fjalimi I 14 Pikave ishte e vetmja
deklaratë eksplicite e luftës e cila synohej nga ndonjë prej popujve që luftonin në
Luftën e Parë Botërore. Disa dhanë indikacione të përgjithshme të qëllimeve të
tyre, por shumica mbajtën qëllimet e tyre të pas-luftës private. Katërmbëdhjetë
pikat në fjalim janë bazuar në hulumtimin e Hetimit, një ekip prej rreth 150
këshilltarëve të udhëhequr nga këshilltari politikës së jashtme Edëard M. House,
në temat e parashikuara që mund të lindnin në konferencën e paqes.
 Fjalimi është bërë pa koordinim paraprak ose konsultim me
homologëte Wilsonit në Evropë.Clemenceau,pas dëgjimittë
katërmbëdhjetë pikave , u tha se ka pretenduar me sarkazëm “Zotii
mirë kishte vetëm dhjetë!” (Le Bon Dieu que n'avait Dix!). Si deklarata
e vetme publike e qëllimeve të luftës, ajo u bë baza për kushtet e
dorëzimit të Gjermanisë në fund të Luftës së Parë Botërore.Pas
fjalimit, "Koloneli" Eduard M. House punoi për të siguruar pranimin e
katërmbëdhjetë pikave nga udhëheqësite Antantës. Më 16 tetor
1918,PresidentiWoodrowWilsondhe Sir William Wiseman,kreu i
inteligjencës britanike në Amerikë kishin një intervistë. Kjo intervistë
ishte një arsye pse qeveria gjermane pranoi katërmbëdhjetë pikat
dhe parimet e shprehura për negociatat e paqes.
PËRMBLEDHJE E PIKAVE
 1. Mbështetja në diplomacinë e hapur në vend të
marrëveshjeve të fshehta.
 2. Liria e deteve.
 3. Tregtia e lirë.
 4. Çarmatimi.
 5. Vendimi i pretendimeve koloniale me respekt për
sovranitetin e popujve koloniale.
 6. Asistencë për Rusinë.
 7. Respekt për integritetin e Belgjikës.
 8. Restaurimi i territoreve franceze.
 9. Përshtatja e kufirit të Italisë në bazë të përkatësisë etnike.
 10. Autonomia për popujt e Austro-Hungarisë.
 11. Garanci për pavarësinë e shteteve të ndryshme
ballkanike.
 12. Vetëvendosja për popujt e Perandorisë Osmane dhe
kalimi I lirë nëpërmjet Dardaneleve.
 13. Pavarësia për Poloninë.
 14. Formimi i një Lidhjes së Kombeve për të garantuar
pavarësinë për të gjitha vendet, të mëdha dhe të vogla.
1. Besëlidhjet e hapura të paqes, të cilat u shfaqën haptazi,nuk
do të kenë kuptime ndërkombëtare private të çfarëdo lloji,
por diplomacia do të vazhdojë gjithmonë sinqerisht dhe në
pamje publike.
2. Liria absolute e lundrimit mbi dete, jashtë ujërave territoriale,
ashtu si në paqe dhe në luftë, përveç kur detet mund të jenë
të mbyllura në tërësi ose në pjesë nga veprimi ndërkombëtar
për zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare
3. Heqjen, aq sa është e mundur, të të gjitha barrierave
ekonomike dhe krijimin e barazisë së kushteve të tregtisë
midis të gjitha kombeve, miratimi për paqen dhe mirëmbajtja
e saj.
4. Garanci adekuate e dhënë dhe e marrë që armatimet
kombëtare do të reduktohen deri në pikën më të ulët në
përputhje me sigurinë e brendshme.
5. Një mendje e lirë e hapur, dhe absolutisht e paanshme
përshtatja e të gjitha pretendimeve koloniale, duke u bazuar
mbi një respektim të rreptë të parimit që në përcaktimin e të
gjitha pyetjeve të tilla të sovranitetit interesat e popullsive të
interesuara duhet të kenë peshë të barabartë me
pretendimet barabarta të qeverisë titulli të cilëve është për të
qenë të përcaktuar.
6. Evakuimin e të gjitha pyetjeve që ndikojnë Rusinë si do të
sigurojë bashkëpunimin më të mirë dhe liri të kombeve të
tjera të botës në marrjen e një mundësie të papenguar dhe
të pashqetësuar për përcaktimin e zhvillimit të pavarur vetë
politikës së saj dhe ti sigurojë asaj një mirëseardhje të
sinqertë në shoqërinë e kombeve të lira në institucionet e
zgjedhjes së saj, dhe, më shumë se një ndihmë të mirëpritur,
edhe i çdo lloji që ajo mund të ketë nevojë dhe mund të ketë
dëshirë. Trajtimi i akorduar I Rusisë nga vendet e saj motra
në muajt që do të vijnë do të jetë testi acid i vullnetit të tyre
të mirë, të kuptuarit e tyre të nevojave të saj dallohen si nga
interesat e tyre, dhe nga simpatitë e tyre inteligjente dhe
bujare.
7. Belgjikë, gjithë bota do të bien dakord, duhet të evakuohen
dhe të restaurojnë, pa ndonjë përpjekje për të kufizuar
sovranitetin që ajo gëzon të përbashkët me të gjitha kombet
e tjera të lira. Asnjë akt tjetër i vetëm nuk do të shërbejë si
kjo që do të shërbejë për të rikthyer besimin në mesin e
kombeve në ligj të cilat ata vetë kanë vendosur dhe
përcaktuar për qeverinë e marrëdhënies së tyre me njëri-
tjetrin. Pa këtë veprim shërimi e gjithë struktua dhe
vlefshmëria e të drejtës ndërkombëtare është dëmtuar
përgjithmonë.
8. Gjithë territori francez duhet të lirohet, pjesa e pushtuar të
restaurohet dhe e gjithë e keqja e cila iu shkaktua Francës
nga Prusia në vitin 1871 në çështjen e Alsas-Lorena, e cila
ka pzgjidhur paqen e botës për gati pesëdhjetë vjet, duhet të
rregullohet, në mënyrë që paqja mund të jetë bërë një herë e
më shumë e sigurtë në interes të të gjithëve.
9. Një ripërshtatje e kufijve të Italisë duhet të kryhet në mënyrë
të qartë përgjatë vijave të njohura të kombësisë.
10. Popujt e Austro-Hungarisë, të cilin vend në mesin e
kombeve që ne dëshirojmë të shohim të ruajtur dhe të
siguruar, duhet t'u jepet mundësia e lirë për zhvillim
autonom.
11. Rumania, Serbia dhe Mali i Zi duhet të evakuohen; t’u
rikthehen territoret e pushtuara; Serbisë t’I jepet një qasje e
lirë dhe e sigurt në det, dhe marrëdhëniet e shteteve të
Ballkanit me njëri-tjetrin të përcaktohen nga avokatët
miqësore përgjatë linjave të përcaktuara historikisht të
besnikërisë dhe kombësisë; dhe garancitë ndërkombëtare të
pavarësisë politike dhe ekonomike dhe integriteti territorial i
disa shteteve të Ballkanit duhet të hyjë në to.
12. Pjesës aktuale turke të Perandorisë Osmane duhet t’I
sigurohet një sovranitet i sigurtë, por kombësitë e tjera që
tani janë nën sundimin turk duhet t’u sigurohet një siguri
epadyshimtë e jetës dhe një mundësi absolutisht të
patrazuar të zhvillimit autonom, dhe Dardanelet duhet të
jenë përherë të hapura si një pasazh i lirë I anijeve dhe
tregtisë të të gjitha kombeve nën garanci ndërkombëtare
13. Një shtet i pavarur polak duhet të ngrihet i cili duhet të
përfshjë territoret e banuara nga popullsi padiskutim polake,
të cilës duhet t’I sigurohet një qasje e lirë dhe e sigurt në det,
dhe pavarësia politike dhe ekonomike duhet t’I garantohet
nga Konventa Ndërkombëtare.
14. Një shoqatë e përgjithshme e Kombeve duhet të
formohet në bazë të konventave specifike për të mundësuar
garanci reciproke të pavarësisë politike dhe integritetit
territorial si të shteteve të mëdha edhe të voglave njësoj.
14 Parimet e Wilson-it
14 Parimet e Wilson-it

Recommandé

Prodhimi i energjise par
Prodhimi i energjiseProdhimi i energjise
Prodhimi i energjiseroberto1723
23.1K vues13 diapositives
Te drejtat dhe lirit e individit par
Te drejtat dhe lirit e individit Te drejtat dhe lirit e individit
Te drejtat dhe lirit e individit Egi Zenelaj
21K vues21 diapositives
Projekt ne fizike par
Projekt ne fizikeProjekt ne fizike
Projekt ne fizikeDaniela Ela
26.4K vues6 diapositives
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji) par
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Fleurati
39.4K vues17 diapositives
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore par
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreXheni Marku
109.9K vues9 diapositives
Te drejtat e femijeve par
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve22062002
41.2K vues12 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Hebrenjtë në Shqipëri par
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
39.1K vues13 diapositives
Shqiperia dhe Bashkimi Europian par
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europianolinuhi
16.6K vues17 diapositives
"Greqia e lashte" Projekt Historie par
"Greqia e lashte" Projekt Historie"Greqia e lashte" Projekt Historie
"Greqia e lashte" Projekt HistorieMatilda Gremi
23.1K vues11 diapositives
Te drejtat e njeriut par
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriutDonart Geci
64K vues17 diapositives
Gazeta e shkolles par
Gazeta e shkolles Gazeta e shkolles
Gazeta e shkolles Mirsad - New
9.9K vues16 diapositives
Lufterat Boterore par
Lufterat BoteroreLufterat Boterore
Lufterat BoteroreDenis Lezo
25.6K vues62 diapositives

Tendances(20)

Hebrenjtë në Shqipëri par DonikaLici
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
DonikaLici39.1K vues
Shqiperia dhe Bashkimi Europian par olinuhi
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europian
olinuhi16.6K vues
"Greqia e lashte" Projekt Historie par Matilda Gremi
"Greqia e lashte" Projekt Historie"Greqia e lashte" Projekt Historie
"Greqia e lashte" Projekt Historie
Matilda Gremi23.1K vues
Lufterat Boterore par Denis Lezo
Lufterat BoteroreLufterat Boterore
Lufterat Boterore
Denis Lezo25.6K vues
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor. par ronela hasanaj
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
ronela hasanaj24.8K vues
PUNE ME PROJEKT par KleaHaka
PUNE ME PROJEKTPUNE ME PROJEKT
PUNE ME PROJEKT
KleaHaka1.4K vues
Shqipëria në Luftën e Parë Botërore par Shkollë
Shqipëria në Luftën e Parë BotëroreShqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shkollë2.6K vues
Konventa mbi te Drejtat e Femijeve par Megi Braka
Konventa mbi te Drejtat e Femijeve Konventa mbi te Drejtat e Femijeve
Konventa mbi te Drejtat e Femijeve
Megi Braka19.1K vues
Kimia ne mbrojtje te mjedisit par Klarisa Klara
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Klarisa Klara16.5K vues
Kimia ne jeten e perditshme par Orven Bregu
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme
Orven Bregu86.7K vues
PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK par KleaHaka
 PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK
PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK
KleaHaka5.4K vues
Fizika ne jeten e perditshme par An An
Fizika ne jeten e perditshmeFizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshme
An An169.8K vues
Energjia, llojet dhe perdorimi par BlerinaMuobega
Energjia, llojet dhe perdorimiEnergjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimi
BlerinaMuobega34.8K vues
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone par Jugerta Poçi
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Jugerta Poçi32K vues
Hekuri ,elementi kimik me vlere... par Xhesiana Muka
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Xhesiana Muka50.9K vues

Plus de Xhoana Pepa

Terrorimi islamik par
Terrorimi islamikTerrorimi islamik
Terrorimi islamikXhoana Pepa
1.3K vues20 diapositives
Projekt gjeografi 11a SHQIPERIA DHE BE par
Projekt gjeografi 11a SHQIPERIA DHE BE Projekt gjeografi 11a SHQIPERIA DHE BE
Projekt gjeografi 11a SHQIPERIA DHE BE Xhoana Pepa
15.3K vues21 diapositives
SHQIPERIA DHE BE par
SHQIPERIA DHE BE SHQIPERIA DHE BE
SHQIPERIA DHE BE Xhoana Pepa
5.5K vues11 diapositives
Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit) par
Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)
Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)Xhoana Pepa
1.9K vues8 diapositives
Biologji osteoporoza par
Biologji osteoporozaBiologji osteoporoza
Biologji osteoporozaXhoana Pepa
1.5K vues6 diapositives
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar par
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar Xhoana Pepa
3.4K vues12 diapositives

Plus de Xhoana Pepa(12)

Projekt gjeografi 11a SHQIPERIA DHE BE par Xhoana Pepa
Projekt gjeografi 11a SHQIPERIA DHE BE Projekt gjeografi 11a SHQIPERIA DHE BE
Projekt gjeografi 11a SHQIPERIA DHE BE
Xhoana Pepa15.3K vues
SHQIPERIA DHE BE par Xhoana Pepa
SHQIPERIA DHE BE SHQIPERIA DHE BE
SHQIPERIA DHE BE
Xhoana Pepa5.5K vues
Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit) par Xhoana Pepa
Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)
Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)
Xhoana Pepa1.9K vues
Biologji osteoporoza par Xhoana Pepa
Biologji osteoporozaBiologji osteoporoza
Biologji osteoporoza
Xhoana Pepa1.5K vues
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar par Xhoana Pepa
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar
Xhoana Pepa3.4K vues
SHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINE par Xhoana Pepa
SHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINESHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINE
SHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINE
Xhoana Pepa15.5K vues
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONET par Xhoana Pepa
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONETMatematike e avancuar 1 FUNKSIONET
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONET
Xhoana Pepa10.7K vues
Perandoria Bizantine par Xhoana Pepa
Perandoria Bizantine Perandoria Bizantine
Perandoria Bizantine
Xhoana Pepa18.2K vues
Projekt fizikë par Xhoana Pepa
Projekt fizikë Projekt fizikë
Projekt fizikë
Xhoana Pepa32.7K vues
Projekt biologji par Xhoana Pepa
Projekt biologji Projekt biologji
Projekt biologji
Xhoana Pepa3.1K vues
Happy moments(ENGLISH PROJECT) par Xhoana Pepa
Happy moments(ENGLISH PROJECT)Happy moments(ENGLISH PROJECT)
Happy moments(ENGLISH PROJECT)
Xhoana Pepa2.1K vues

14 Parimet e Wilson-it

 • 2.  14 pikat e Willsonit ishin një deklaratë e parimeve të përfshira në një fjalim të dhënë nga Presidenti I SHBA Woodrow Wilson, në Konferencën e Paqes të zhvilluar në Paris më 18 Janar 1918. Pikat përfshinin synimet e Luftës Së Parë Botërore, dhe një udhëzues të përgjithshëm për pasluftën dhe kufijtë. Adresa kishte për qëllim të siguronte vendin, dhe botën, se Lufta e Madhe ishte duke u luftuar për një kauzë morale dhe për paqen e pasluftës në Evropë. Njerëzit në Evropë në përgjithësi e mirëpritën ndërhyrjen e Wilson, por kolegët e tij kryesore aleate (Georges Clemenceau prej Francës, David Lloyd George i Mbretërisë së Bashkuar, dhe Vittorio Emanuele Orlando i Italisë), ishin skeptikë të zbatueshmërisë së idealizmit Wilsonian.  Fjalimi I Wilson më 18 janar 1918 shpalosi një politikë të lirë, marrëveshjet e hapura në tregti, demokraci dhe vetëvendosje. Fjalimi I 14 Pikave ishte e vetmja deklaratë eksplicite e luftës e cila synohej nga ndonjë prej popujve që luftonin në Luftën e Parë Botërore. Disa dhanë indikacione të përgjithshme të qëllimeve të tyre, por shumica mbajtën qëllimet e tyre të pas-luftës private. Katërmbëdhjetë pikat në fjalim janë bazuar në hulumtimin e Hetimit, një ekip prej rreth 150 këshilltarëve të udhëhequr nga këshilltari politikës së jashtme Edëard M. House, në temat e parashikuara që mund të lindnin në konferencën e paqes.  Fjalimi është bërë pa koordinim paraprak ose konsultim me homologëte Wilsonit në Evropë.Clemenceau,pas dëgjimittë katërmbëdhjetë pikave , u tha se ka pretenduar me sarkazëm “Zotii mirë kishte vetëm dhjetë!” (Le Bon Dieu que n'avait Dix!). Si deklarata e vetme publike e qëllimeve të luftës, ajo u bë baza për kushtet e dorëzimit të Gjermanisë në fund të Luftës së Parë Botërore.Pas fjalimit, "Koloneli" Eduard M. House punoi për të siguruar pranimin e katërmbëdhjetë pikave nga udhëheqësite Antantës. Më 16 tetor 1918,PresidentiWoodrowWilsondhe Sir William Wiseman,kreu i inteligjencës britanike në Amerikë kishin një intervistë. Kjo intervistë ishte një arsye pse qeveria gjermane pranoi katërmbëdhjetë pikat dhe parimet e shprehura për negociatat e paqes.
 • 3. PËRMBLEDHJE E PIKAVE  1. Mbështetja në diplomacinë e hapur në vend të marrëveshjeve të fshehta.  2. Liria e deteve.  3. Tregtia e lirë.  4. Çarmatimi.  5. Vendimi i pretendimeve koloniale me respekt për sovranitetin e popujve koloniale.  6. Asistencë për Rusinë.  7. Respekt për integritetin e Belgjikës.  8. Restaurimi i territoreve franceze.  9. Përshtatja e kufirit të Italisë në bazë të përkatësisë etnike.  10. Autonomia për popujt e Austro-Hungarisë.  11. Garanci për pavarësinë e shteteve të ndryshme ballkanike.  12. Vetëvendosja për popujt e Perandorisë Osmane dhe kalimi I lirë nëpërmjet Dardaneleve.  13. Pavarësia për Poloninë.  14. Formimi i një Lidhjes së Kombeve për të garantuar pavarësinë për të gjitha vendet, të mëdha dhe të vogla.
 • 4. 1. Besëlidhjet e hapura të paqes, të cilat u shfaqën haptazi,nuk do të kenë kuptime ndërkombëtare private të çfarëdo lloji, por diplomacia do të vazhdojë gjithmonë sinqerisht dhe në pamje publike. 2. Liria absolute e lundrimit mbi dete, jashtë ujërave territoriale, ashtu si në paqe dhe në luftë, përveç kur detet mund të jenë të mbyllura në tërësi ose në pjesë nga veprimi ndërkombëtar për zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare 3. Heqjen, aq sa është e mundur, të të gjitha barrierave ekonomike dhe krijimin e barazisë së kushteve të tregtisë midis të gjitha kombeve, miratimi për paqen dhe mirëmbajtja e saj. 4. Garanci adekuate e dhënë dhe e marrë që armatimet kombëtare do të reduktohen deri në pikën më të ulët në përputhje me sigurinë e brendshme. 5. Një mendje e lirë e hapur, dhe absolutisht e paanshme përshtatja e të gjitha pretendimeve koloniale, duke u bazuar mbi një respektim të rreptë të parimit që në përcaktimin e të gjitha pyetjeve të tilla të sovranitetit interesat e popullsive të interesuara duhet të kenë peshë të barabartë me pretendimet barabarta të qeverisë titulli të cilëve është për të qenë të përcaktuar. 6. Evakuimin e të gjitha pyetjeve që ndikojnë Rusinë si do të sigurojë bashkëpunimin më të mirë dhe liri të kombeve të tjera të botës në marrjen e një mundësie të papenguar dhe të pashqetësuar për përcaktimin e zhvillimit të pavarur vetë politikës së saj dhe ti sigurojë asaj një mirëseardhje të sinqertë në shoqërinë e kombeve të lira në institucionet e zgjedhjes së saj, dhe, më shumë se një ndihmë të mirëpritur,
 • 5. edhe i çdo lloji që ajo mund të ketë nevojë dhe mund të ketë dëshirë. Trajtimi i akorduar I Rusisë nga vendet e saj motra në muajt që do të vijnë do të jetë testi acid i vullnetit të tyre të mirë, të kuptuarit e tyre të nevojave të saj dallohen si nga interesat e tyre, dhe nga simpatitë e tyre inteligjente dhe bujare. 7. Belgjikë, gjithë bota do të bien dakord, duhet të evakuohen dhe të restaurojnë, pa ndonjë përpjekje për të kufizuar sovranitetin që ajo gëzon të përbashkët me të gjitha kombet e tjera të lira. Asnjë akt tjetër i vetëm nuk do të shërbejë si kjo që do të shërbejë për të rikthyer besimin në mesin e kombeve në ligj të cilat ata vetë kanë vendosur dhe përcaktuar për qeverinë e marrëdhënies së tyre me njëri- tjetrin. Pa këtë veprim shërimi e gjithë struktua dhe vlefshmëria e të drejtës ndërkombëtare është dëmtuar përgjithmonë. 8. Gjithë territori francez duhet të lirohet, pjesa e pushtuar të restaurohet dhe e gjithë e keqja e cila iu shkaktua Francës nga Prusia në vitin 1871 në çështjen e Alsas-Lorena, e cila ka pzgjidhur paqen e botës për gati pesëdhjetë vjet, duhet të rregullohet, në mënyrë që paqja mund të jetë bërë një herë e më shumë e sigurtë në interes të të gjithëve. 9. Një ripërshtatje e kufijve të Italisë duhet të kryhet në mënyrë të qartë përgjatë vijave të njohura të kombësisë. 10. Popujt e Austro-Hungarisë, të cilin vend në mesin e kombeve që ne dëshirojmë të shohim të ruajtur dhe të siguruar, duhet t'u jepet mundësia e lirë për zhvillim autonom. 11. Rumania, Serbia dhe Mali i Zi duhet të evakuohen; t’u rikthehen territoret e pushtuara; Serbisë t’I jepet një qasje e
 • 6. lirë dhe e sigurt në det, dhe marrëdhëniet e shteteve të Ballkanit me njëri-tjetrin të përcaktohen nga avokatët miqësore përgjatë linjave të përcaktuara historikisht të besnikërisë dhe kombësisë; dhe garancitë ndërkombëtare të pavarësisë politike dhe ekonomike dhe integriteti territorial i disa shteteve të Ballkanit duhet të hyjë në to. 12. Pjesës aktuale turke të Perandorisë Osmane duhet t’I sigurohet një sovranitet i sigurtë, por kombësitë e tjera që tani janë nën sundimin turk duhet t’u sigurohet një siguri epadyshimtë e jetës dhe një mundësi absolutisht të patrazuar të zhvillimit autonom, dhe Dardanelet duhet të jenë përherë të hapura si një pasazh i lirë I anijeve dhe tregtisë të të gjitha kombeve nën garanci ndërkombëtare 13. Një shtet i pavarur polak duhet të ngrihet i cili duhet të përfshjë territoret e banuara nga popullsi padiskutim polake, të cilës duhet t’I sigurohet një qasje e lirë dhe e sigurt në det, dhe pavarësia politike dhe ekonomike duhet t’I garantohet nga Konventa Ndërkombëtare. 14. Një shoqatë e përgjithshme e Kombeve duhet të formohet në bazë të konventave specifike për të mundësuar garanci reciproke të pavarësisë politike dhe integritetit territorial si të shteteve të mëdha edhe të voglave njësoj.