SlideShare une entreprise Scribd logo

SHQIPERIA DHE BE

Xhoana Pepa
Xhoana Pepa
Xhoana PepaXhoana Pepa

XI-A

SHQIPERIA DHE BE

1  sur  11
Télécharger pour lire hors ligne
LENDA:GJEOGRAFIA RAJONALE(BERTHAME)
TEMA:”MUNDESIA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE
BALLKANIT PERENDIMOR NE BE”
NENTEMAE PROJEKTIT:KRITERET E PERCAKTUARA NGA BE PER
INTEGRIMINE SHQIPERISE.
KLASA: XI-A
NENGRUPI: III
LIDER GRUPI:XHOANA PEPA
ANETARE:
 ENXHINA HAKA
 ENKEL CARCIU
 EDI KALIA
 ANA CULLHAJ
 REDIANA KECO
VITI SHKOLLOR 2014-2015, SHKOLLA “DHASKAL TODRI”.
HISTORIKU I MARRËDHËNIEVE BE-
SHQIPËRI.
Integrimi
Procesi i integrimit në Bashkimin Evropian, duke qenë objektivi më madhor kombëtar,
është aksioni politik që kryeson axhendën e qeverisë shqiptare. Me vetëdijen se
integrimi i vendit në BE është rruga me efikase për demokratizimin e shpejtë të tij,
qeveria po ndërmerr hapa konkrete në përmbushjen e reformave kyçe, nga të cilat varet
marrja e statusit të vendit kandidat dhe me tej, hapja e negociatave për anëtarësim.
Procesi i integrimit është në një moment tejet të rëndësishëm që dikton konkretizim,
dialog e partneritet, ndaj po punohet me seriozitet në përmbushjen e detyrimeve të
vendosura.
Ne synojmë të aplikojmë një linjë shumëplaneshe bashkëpunimi me bindjen se shkalla
e suksesit në procesin e integrimit, matet nga zbatimi i reformave, përfshirja në
vendimmarrje e të gjithë aktorëve kryesore, opozitës, shoqërisë civile, biznesit, grupeve
të interesit. Ne besojmë në një marrëdhënie korrekte e të hapur me partnerët tanë
ndërkombëtarë që na asistojnë prej vitesh, profesionalisht dhe financiarisht. Duhet të
fitojmë kohë duke shpejtuar hapat drejt finalizimit të një procesi që besojmë se do të
forcojë shtetin e së drejtës dhe do të përmirësojë jetën e qytetarëve shqiptare.
KRONOLOGJIAE MARRËDHËNIEVE SHQIPËRI-BE
1991
Vendosen marrëdhëniet diplomatike Shqipëri-Komuniteti Ekonomik Evropian
1992
Nënshkruhet Marrëveshja e Tregtisë dhe Bashkëpunimit. Përfitimi nga Programi
PHARE.
1997
Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme të Bashkimit Evropian miraton përqasjen rajonale
për vendet e rajonit, me anë të cilës BE përcakton kushtet politike dhe ekonomike për
zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe.
5/1999
BE propozon iniciativën e re: Procesi i Stabilizim-Asociimit (PSA). Shqipëria pjesë e
PSA. Përfitimi nga programi CARDS (Asistenca Komunitare për Rindërtim, Zhvillim dhe
Stabilizim).
9/1999
Fillon studimi i zbatueshmërisë (fizibilitetit) për Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit.
11/1999
Miratohet nga Komisioni studimi i fizibilitetit.
1999
Shqipëria përfshihet Shqipëria në Regjimin Autonom Preferencial.
1/2000
Miratohet Raporti i Fizibilitetit nga Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme.
2000
Produktet nga Shqipëria përfshihen në hyrjet pa doganë në tregun e BE-së.
5/2000
Komisioni Evropian prezanton Programin CARDS për vendet e Evropës Juglindore në
periudhën 2000-2006.
6/2000
Këshilli Evropian i Feiras parashikon se vendet e PSA janë “kandidate potenciale” për
anëtarësim në BE.
11/2000
Samiti i Zagrebit. Intensifikimi i bashkëpunimit BE-Shqipëri.
2001
Viti i parë i zbatimit të Programit CARDS për vendet e PSA.
06/2001
Këshilli i Ministrave të BE-së miraton raportin e Komisionit Evropian mbi progresin e
bërë nga Shqipëria dhe i kërkon Komisionit përgatitjen e projekt-direktivës për
negocimin e një Marrëveshjeje Stabilizim- Asociimi (MSA). Krijohet grupi Konsultativ
BE-Shqipëri.
21/10/2002
Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme miraton projekt-direktivën për negocimin e një MSA-
je dhe vendos hapjen e negociatave për nënshkrimin e një MSA-je me Shqipërinë.
31/01/2003
Çelen negociatat zyrtare gjatë vizitës së Presidentit të Komisionit Evropian Romano
Prodi.
02/2003
Nis raundi i Parë i negociatave për Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit.
21/06/2003
Samiti i Selanikut i ashtuquajtur Zagreb II konfirmon perspektivën për aderim në BE të
vendeve të rajonit dhe i hap rrugë shfrytëzimit të instrumenteve të përdorur në vendet e
tjera anëtare.
12/2003
Siglohet Marrëveshja e Ripranimit Shqipëri/BE.
5/2004
Bashkimi Evropian lançon programin TAIEX për harmonizimin e legjislacionit për vendet
e përfshira në procesin e Stabilizim-Asociimit.
6/2004
Këshilli Evropian miraton raportin e Partneritetit Evropian dhe i propozon Republikës së
Shqipërisë hartimin e një Plani për adresimin e prioriteteve të këtij dokumenti.
12/2005
Këshilli Evropian miraton vendimin për parimet e një Partneriteti të Rishikuar për
Shqipërinë.
14/04/2005
Në Luksemburg nënshkruhet Marrëveshja e Ripranimit Shqipëri-BE.
12/06/2006
Në Luksemburg, në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme dhe Marrëdhënieve me
Jashtë, nënshkruhet Marrëveshja e Stabilizim- Asociimit dhe Marrëveshja e
Përkohshme për Tregtinë dhe Bashkëpunimin Tregtar.
07/2006
Miratohet Plani Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim- Asociimit.
17/07/2006
Këshilli miraton një rregullore duke krijuar një instrument të ri për Ndihmën e Para-
Anëtarësimit (IPA). Ky instrument i vetëm financiar thjeshtëzon dhe projekton ndihmën
e jashtme të BE-së gjatë periudhës së para-anëtarësimit. IPA ka zëvendësuar
instrumentet ekzistuese (PHARE, SPA, SAPARD, CARDS) prej 1 Janar 2007.
27/07/2006
Parlamenti i Republikës së Shqipërisë ratifikon “Marrëveshjen e Përkohshme ndërmjet
Republikës së Shqipërisë, Komunitetit Evropian për Tregtinë dhe Bashkëpunimin
Tregtar”, si dhe “Marrëveshjen e Stabilizim- Asociimit ndërmjet Republikës së
Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane dhe Shteteve të tyre Anëtare”.
01/12/2006
Hyn në fuqi “Marrëveshja e Përkohshme ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe
Komunitetit Evropian për Tregtinë dhe Bashkëpunimin Tregtar”.
11/07/2008
Marrëveshja e Stabilizim- Asociimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe
Komuniteteve Evropiane dhe Shteteve të tyre Anëtare ratifikohet nga 25 shtete anëtare:
Letonia (26 tetor 2006), Sllovenia (12 shkurt 2007), Sllovakia (15 shkurt 2007), Polonia
(15 mars 2007), Suedia (21 mars 2007), Hungaria (23 prill 2007), Spanja (12 maj
2007), Lituania (17 maj 2007), Irlanda (31 maj 2007), Luksemburgu (4 korrik 2007),
Britania e Madhe (16 tetor 2007), Italia (16 tetor 2007), Estonia (18 tetor 2007),
Hollanda (26 Nëntor 2007), Finlanda (29 Nëntor 2007), Malta (21 prill 2008), Danimarka
(24 prill 2008), Republika Çeke (6 maj 2008), Austria (21 maj 2008), Qipro (31 maj
2008), Belgjika (25 qershor 2008), Portugalia (11 Korrik 2008).
01/2008
Nënshkruhet marrëveshja e lehtësimit të lëshimit të vizave ndërmjet Bashkimit Evropian
dhe Shqipërisë. Kjo Marrëveshje nuk është e vlefshme për Mbretërinë e Bashkuar të
Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, Irlandën, Mbretërinë e Danimarkës,
Republikën e Islandës dhe Mbretërinë e Norvegjisë. Marrëveshja përcakton një numër
procedurash të thjeshtësuara për nxjerrjen e vizave.
28/04/2009
Dorëzohet aplikimi për anëtarësim në BE.
12/11/2009
Parlamenti Evropian miraton raportin e eurodeputetes Tanja Fajon, lidhur me
liberalizimin e vizave me vendet e Ballkanit Perëndimor.
16/11/2009
Këshilli i Ministrave të BE-së miraton kërkesën për anëtarësim të Shqipërisë
16/12/2009
Mbërrin në Tiranë Pyetësori i Komisionit Evropian.
14/04/2010
Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, z. Sali Berisha dorëzon në Bruksel, përgjigjet e
Pyetësorit të Komisionit Evropian.
06/05/2010
Komisioni Evropian njofton qeverinë shqiptare mbi organizimin e misioneve të verifikimit
në terren në kuadër të hartimit të Opinionit (Avis) për statusin e vendit kandidat.
1/05/2010
Mblidhet Këshilli i Stabilizim Asociimit BE-Shqipëri në Bruksel.
27/05/2010
Publicité

Recommandé

Shqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europianolinuhi
 
Shkolla dhe funksioni i saj
Shkolla dhe funksioni i sajShkolla dhe funksioni i saj
Shkolla dhe funksioni i sajFleurati
 
Shqiperia drejt BE-se
Shqiperia drejt BE-seShqiperia drejt BE-se
Shqiperia drejt BE-seArlinda
 
Futja e shqiperise ne BE
Futja e shqiperise ne BEFutja e shqiperise ne BE
Futja e shqiperise ne BEErgi Nushi
 
Projekt gjeografi 11a SHQIPERIA DHE BE
Projekt gjeografi 11a SHQIPERIA DHE BE Projekt gjeografi 11a SHQIPERIA DHE BE
Projekt gjeografi 11a SHQIPERIA DHE BE Xhoana Pepa
 
Projekt(ed.shoqerore)
Projekt(ed.shoqerore)Projekt(ed.shoqerore)
Projekt(ed.shoqerore)S Gashi
 
Shqiperia dhe Integrimi Evropian
Shqiperia dhe Integrimi EvropianShqiperia dhe Integrimi Evropian
Shqiperia dhe Integrimi EvropianAferdita Bicaku
 

Contenu connexe

Tendances

Gjeografi: "Aspirat e popullit shqiptar per te hyre ne Bashkimin Evropian"
Gjeografi: "Aspirat e popullit shqiptar per te hyre ne Bashkimin Evropian"Gjeografi: "Aspirat e popullit shqiptar per te hyre ne Bashkimin Evropian"
Gjeografi: "Aspirat e popullit shqiptar per te hyre ne Bashkimin Evropian"Oksana Kamberi
 
Bashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BEBashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BEkoralda
 
Revolucioni i II industrial
Revolucioni i II industrial Revolucioni i II industrial
Revolucioni i II industrial Klarisa Klara
 
Shqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shqipëria në Luftën e Parë BotëroreShqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shqipëria në Luftën e Parë BotëroreShkollë
 
Pasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperiPasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperiMerkur Sinani
 
Rajonet e Europes
Rajonet e EuropesRajonet e Europes
Rajonet e EuropesKejti Cela
 
Problemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotGenti Mustafaj
 
Ese: "E vërteta shpesh nuk na pëlqen, por eshte ajo qe vlen!'
Ese: "E vërteta shpesh nuk na pëlqen, por eshte ajo qe vlen!' Ese: "E vërteta shpesh nuk na pëlqen, por eshte ajo qe vlen!'
Ese: "E vërteta shpesh nuk na pëlqen, por eshte ajo qe vlen!' Xhuliana Haxhiu
 
Dieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I Shendetshem
Dieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I ShendetshemDieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I Shendetshem
Dieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I ShendetshemArenoardReno
 
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)Kristjana Duni
 
Letersia dhe artet e tjera
Letersia dhe artet e tjeraLetersia dhe artet e tjera
Letersia dhe artet e tjeraEGLI TAFA
 
VESHJET POPULLORE SHQIPTARE
VESHJET POPULLORE SHQIPTAREVESHJET POPULLORE SHQIPTARE
VESHJET POPULLORE SHQIPTAREroni45
 
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyreDialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyreKlevi Hoxha
 
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona #MesueseAurela Elezaj
 
Hebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
 
Familja shqiptare ne vite
Familja shqiptare ne viteFamilja shqiptare ne vite
Familja shqiptare ne viteD. Sh
 

Tendances (20)

Gjeografi: "Aspirat e popullit shqiptar per te hyre ne Bashkimin Evropian"
Gjeografi: "Aspirat e popullit shqiptar per te hyre ne Bashkimin Evropian"Gjeografi: "Aspirat e popullit shqiptar per te hyre ne Bashkimin Evropian"
Gjeografi: "Aspirat e popullit shqiptar per te hyre ne Bashkimin Evropian"
 
Bashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BEBashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BE
 
Revolucioni i II industrial
Revolucioni i II industrial Revolucioni i II industrial
Revolucioni i II industrial
 
nentori 28-29
nentori 28-29nentori 28-29
nentori 28-29
 
Shqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shqipëria në Luftën e Parë BotëroreShqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shqipëria në Luftën e Parë Botërore
 
Pasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperiPasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperi
 
Rajonet e Europes
Rajonet e EuropesRajonet e Europes
Rajonet e Europes
 
Problemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sot
 
Ese: "E vërteta shpesh nuk na pëlqen, por eshte ajo qe vlen!'
Ese: "E vërteta shpesh nuk na pëlqen, por eshte ajo qe vlen!' Ese: "E vërteta shpesh nuk na pëlqen, por eshte ajo qe vlen!'
Ese: "E vërteta shpesh nuk na pëlqen, por eshte ajo qe vlen!'
 
Dieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I Shendetshem
Dieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I ShendetshemDieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I Shendetshem
Dieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I Shendetshem
 
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
 
Letersia dhe artet e tjera
Letersia dhe artet e tjeraLetersia dhe artet e tjera
Letersia dhe artet e tjera
 
Ese: 100 vjet Pavaresi
Ese: 100 vjet PavaresiEse: 100 vjet Pavaresi
Ese: 100 vjet Pavaresi
 
VESHJET POPULLORE SHQIPTARE
VESHJET POPULLORE SHQIPTAREVESHJET POPULLORE SHQIPTARE
VESHJET POPULLORE SHQIPTARE
 
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyreDialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre
 
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
 
Gazeta e shkolles
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
 
Hebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
 
Familja shqiptare ne vite
Familja shqiptare ne viteFamilja shqiptare ne vite
Familja shqiptare ne vite
 

En vedette

rrugetimi i shqiperise ne be
rrugetimi i shqiperise ne berrugetimi i shqiperise ne be
rrugetimi i shqiperise ne beklerina
 
Integrimi ekonomik i shqiperise
Integrimi ekonomik i shqiperiseIntegrimi ekonomik i shqiperise
Integrimi ekonomik i shqiperiseornela rama
 
Shqipëria dhe Bashkimi Evropian
Shqipëria dhe Bashkimi EvropianShqipëria dhe Bashkimi Evropian
Shqipëria dhe Bashkimi EvropianMarjan DODAJ
 
’’Rruga historike e krijimit te be’’
’’Rruga historike e krijimit te be’’’’Rruga historike e krijimit te be’’
’’Rruga historike e krijimit te be’’An An
 
Trevat shqipetare megjithese perbejne nje trung te vetem ndodhen politikisht ...
Trevat shqipetare megjithese perbejne nje trung te vetem ndodhen politikisht ...Trevat shqipetare megjithese perbejne nje trung te vetem ndodhen politikisht ...
Trevat shqipetare megjithese perbejne nje trung te vetem ndodhen politikisht ...rekamustafa
 
How to be a mentor part 2
How to be a mentor part 2How to be a mentor part 2
How to be a mentor part 2su-training
 
Terrorimi islamik
Terrorimi islamikTerrorimi islamik
Terrorimi islamikXhoana Pepa
 
Kriteret e kopenhages
Kriteret e kopenhagesKriteret e kopenhages
Kriteret e kopenhagestimi0202
 
Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...
Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...
Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...Jetmira Sula
 
Gjyqësia kushtetuese
Gjyqësia kushtetueseGjyqësia kushtetuese
Gjyqësia kushtetuesedritashala
 
Qëndrueshmeria e administratës publike si pasojë e integrimeve evropiane
Qëndrueshmeria e administratës publike si pasojë e integrimeve evropianeQëndrueshmeria e administratës publike si pasojë e integrimeve evropiane
Qëndrueshmeria e administratës publike si pasojë e integrimeve evropianeendritrrustemi9
 
Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshmeKimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshmeOrven Bregu
 
Traktatet e Bashkimit Europian
Traktatet e Bashkimit EuropianTraktatet e Bashkimit Europian
Traktatet e Bashkimit EuropianDenis Meça
 
Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme Orven Bregu
 
Projekt gjeografi
Projekt gjeografiProjekt gjeografi
Projekt gjeografiUeda Rrukaj
 
Shqiperia -slide
Shqiperia -slideShqiperia -slide
Shqiperia -slideFre Nkly
 

En vedette (20)

rrugetimi i shqiperise ne be
rrugetimi i shqiperise ne berrugetimi i shqiperise ne be
rrugetimi i shqiperise ne be
 
Integrimi ekonomik i shqiperise
Integrimi ekonomik i shqiperiseIntegrimi ekonomik i shqiperise
Integrimi ekonomik i shqiperise
 
Bashkimi Europian
Bashkimi EuropianBashkimi Europian
Bashkimi Europian
 
Bashkimi evropian
Bashkimi evropianBashkimi evropian
Bashkimi evropian
 
Shqipëria dhe Bashkimi Evropian
Shqipëria dhe Bashkimi EvropianShqipëria dhe Bashkimi Evropian
Shqipëria dhe Bashkimi Evropian
 
’’Rruga historike e krijimit te be’’
’’Rruga historike e krijimit te be’’’’Rruga historike e krijimit te be’’
’’Rruga historike e krijimit te be’’
 
Trevat shqipetare megjithese perbejne nje trung te vetem ndodhen politikisht ...
Trevat shqipetare megjithese perbejne nje trung te vetem ndodhen politikisht ...Trevat shqipetare megjithese perbejne nje trung te vetem ndodhen politikisht ...
Trevat shqipetare megjithese perbejne nje trung te vetem ndodhen politikisht ...
 
William Shakespeare
William ShakespeareWilliam Shakespeare
William Shakespeare
 
How to be a mentor part 2
How to be a mentor part 2How to be a mentor part 2
How to be a mentor part 2
 
Terrorimi islamik
Terrorimi islamikTerrorimi islamik
Terrorimi islamik
 
Kriteret e kopenhages
Kriteret e kopenhagesKriteret e kopenhages
Kriteret e kopenhages
 
Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...
Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...
Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...
 
economy in albanian
economy in albanianeconomy in albanian
economy in albanian
 
Gjyqësia kushtetuese
Gjyqësia kushtetueseGjyqësia kushtetuese
Gjyqësia kushtetuese
 
Qëndrueshmeria e administratës publike si pasojë e integrimeve evropiane
Qëndrueshmeria e administratës publike si pasojë e integrimeve evropianeQëndrueshmeria e administratës publike si pasojë e integrimeve evropiane
Qëndrueshmeria e administratës publike si pasojë e integrimeve evropiane
 
Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshmeKimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme
 
Traktatet e Bashkimit Europian
Traktatet e Bashkimit EuropianTraktatet e Bashkimit Europian
Traktatet e Bashkimit Europian
 
Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme
 
Projekt gjeografi
Projekt gjeografiProjekt gjeografi
Projekt gjeografi
 
Shqiperia -slide
Shqiperia -slideShqiperia -slide
Shqiperia -slide
 

Plus de Xhoana Pepa

14 Parimet e Wilson-it
14 Parimet e Wilson-it14 Parimet e Wilson-it
14 Parimet e Wilson-itXhoana Pepa
 
Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)
Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)
Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)Xhoana Pepa
 
Biologji osteoporoza
Biologji osteoporozaBiologji osteoporoza
Biologji osteoporozaXhoana Pepa
 
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar Xhoana Pepa
 
SHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINE
SHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINESHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINE
SHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINEXhoana Pepa
 
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONET
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONETMatematike e avancuar 1 FUNKSIONET
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONETXhoana Pepa
 
Perandoria Bizantine
Perandoria Bizantine Perandoria Bizantine
Perandoria Bizantine Xhoana Pepa
 
Projekt fizikë
Projekt fizikë Projekt fizikë
Projekt fizikë Xhoana Pepa
 
Projekt biologji
Projekt biologji Projekt biologji
Projekt biologji Xhoana Pepa
 
Happy moments(ENGLISH PROJECT)
Happy moments(ENGLISH PROJECT)Happy moments(ENGLISH PROJECT)
Happy moments(ENGLISH PROJECT)Xhoana Pepa
 

Plus de Xhoana Pepa (10)

14 Parimet e Wilson-it
14 Parimet e Wilson-it14 Parimet e Wilson-it
14 Parimet e Wilson-it
 
Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)
Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)
Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)
 
Biologji osteoporoza
Biologji osteoporozaBiologji osteoporoza
Biologji osteoporoza
 
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar
 
SHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINE
SHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINESHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINE
SHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINE
 
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONET
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONETMatematike e avancuar 1 FUNKSIONET
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONET
 
Perandoria Bizantine
Perandoria Bizantine Perandoria Bizantine
Perandoria Bizantine
 
Projekt fizikë
Projekt fizikë Projekt fizikë
Projekt fizikë
 
Projekt biologji
Projekt biologji Projekt biologji
Projekt biologji
 
Happy moments(ENGLISH PROJECT)
Happy moments(ENGLISH PROJECT)Happy moments(ENGLISH PROJECT)
Happy moments(ENGLISH PROJECT)
 

SHQIPERIA DHE BE

 • 1. LENDA:GJEOGRAFIA RAJONALE(BERTHAME) TEMA:”MUNDESIA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE BALLKANIT PERENDIMOR NE BE” NENTEMAE PROJEKTIT:KRITERET E PERCAKTUARA NGA BE PER INTEGRIMINE SHQIPERISE. KLASA: XI-A NENGRUPI: III LIDER GRUPI:XHOANA PEPA ANETARE:  ENXHINA HAKA  ENKEL CARCIU  EDI KALIA  ANA CULLHAJ  REDIANA KECO VITI SHKOLLOR 2014-2015, SHKOLLA “DHASKAL TODRI”.
 • 2. HISTORIKU I MARRËDHËNIEVE BE- SHQIPËRI. Integrimi Procesi i integrimit në Bashkimin Evropian, duke qenë objektivi më madhor kombëtar, është aksioni politik që kryeson axhendën e qeverisë shqiptare. Me vetëdijen se integrimi i vendit në BE është rruga me efikase për demokratizimin e shpejtë të tij, qeveria po ndërmerr hapa konkrete në përmbushjen e reformave kyçe, nga të cilat varet marrja e statusit të vendit kandidat dhe me tej, hapja e negociatave për anëtarësim. Procesi i integrimit është në një moment tejet të rëndësishëm që dikton konkretizim, dialog e partneritet, ndaj po punohet me seriozitet në përmbushjen e detyrimeve të vendosura. Ne synojmë të aplikojmë një linjë shumëplaneshe bashkëpunimi me bindjen se shkalla e suksesit në procesin e integrimit, matet nga zbatimi i reformave, përfshirja në vendimmarrje e të gjithë aktorëve kryesore, opozitës, shoqërisë civile, biznesit, grupeve të interesit. Ne besojmë në një marrëdhënie korrekte e të hapur me partnerët tanë ndërkombëtarë që na asistojnë prej vitesh, profesionalisht dhe financiarisht. Duhet të fitojmë kohë duke shpejtuar hapat drejt finalizimit të një procesi që besojmë se do të forcojë shtetin e së drejtës dhe do të përmirësojë jetën e qytetarëve shqiptare. KRONOLOGJIAE MARRËDHËNIEVE SHQIPËRI-BE 1991 Vendosen marrëdhëniet diplomatike Shqipëri-Komuniteti Ekonomik Evropian 1992 Nënshkruhet Marrëveshja e Tregtisë dhe Bashkëpunimit. Përfitimi nga Programi PHARE.
 • 3. 1997 Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme të Bashkimit Evropian miraton përqasjen rajonale për vendet e rajonit, me anë të cilës BE përcakton kushtet politike dhe ekonomike për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe. 5/1999 BE propozon iniciativën e re: Procesi i Stabilizim-Asociimit (PSA). Shqipëria pjesë e PSA. Përfitimi nga programi CARDS (Asistenca Komunitare për Rindërtim, Zhvillim dhe Stabilizim). 9/1999 Fillon studimi i zbatueshmërisë (fizibilitetit) për Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit. 11/1999 Miratohet nga Komisioni studimi i fizibilitetit. 1999 Shqipëria përfshihet Shqipëria në Regjimin Autonom Preferencial. 1/2000 Miratohet Raporti i Fizibilitetit nga Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme. 2000 Produktet nga Shqipëria përfshihen në hyrjet pa doganë në tregun e BE-së. 5/2000 Komisioni Evropian prezanton Programin CARDS për vendet e Evropës Juglindore në periudhën 2000-2006. 6/2000 Këshilli Evropian i Feiras parashikon se vendet e PSA janë “kandidate potenciale” për anëtarësim në BE. 11/2000 Samiti i Zagrebit. Intensifikimi i bashkëpunimit BE-Shqipëri.
 • 4. 2001 Viti i parë i zbatimit të Programit CARDS për vendet e PSA. 06/2001 Këshilli i Ministrave të BE-së miraton raportin e Komisionit Evropian mbi progresin e bërë nga Shqipëria dhe i kërkon Komisionit përgatitjen e projekt-direktivës për negocimin e një Marrëveshjeje Stabilizim- Asociimi (MSA). Krijohet grupi Konsultativ BE-Shqipëri. 21/10/2002 Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme miraton projekt-direktivën për negocimin e një MSA- je dhe vendos hapjen e negociatave për nënshkrimin e një MSA-je me Shqipërinë. 31/01/2003 Çelen negociatat zyrtare gjatë vizitës së Presidentit të Komisionit Evropian Romano Prodi. 02/2003 Nis raundi i Parë i negociatave për Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit. 21/06/2003 Samiti i Selanikut i ashtuquajtur Zagreb II konfirmon perspektivën për aderim në BE të vendeve të rajonit dhe i hap rrugë shfrytëzimit të instrumenteve të përdorur në vendet e tjera anëtare. 12/2003 Siglohet Marrëveshja e Ripranimit Shqipëri/BE. 5/2004 Bashkimi Evropian lançon programin TAIEX për harmonizimin e legjislacionit për vendet e përfshira në procesin e Stabilizim-Asociimit. 6/2004 Këshilli Evropian miraton raportin e Partneritetit Evropian dhe i propozon Republikës së Shqipërisë hartimin e një Plani për adresimin e prioriteteve të këtij dokumenti.
 • 5. 12/2005 Këshilli Evropian miraton vendimin për parimet e një Partneriteti të Rishikuar për Shqipërinë. 14/04/2005 Në Luksemburg nënshkruhet Marrëveshja e Ripranimit Shqipëri-BE. 12/06/2006 Në Luksemburg, në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme dhe Marrëdhënieve me Jashtë, nënshkruhet Marrëveshja e Stabilizim- Asociimit dhe Marrëveshja e Përkohshme për Tregtinë dhe Bashkëpunimin Tregtar. 07/2006 Miratohet Plani Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim- Asociimit. 17/07/2006 Këshilli miraton një rregullore duke krijuar një instrument të ri për Ndihmën e Para- Anëtarësimit (IPA). Ky instrument i vetëm financiar thjeshtëzon dhe projekton ndihmën e jashtme të BE-së gjatë periudhës së para-anëtarësimit. IPA ka zëvendësuar instrumentet ekzistuese (PHARE, SPA, SAPARD, CARDS) prej 1 Janar 2007. 27/07/2006 Parlamenti i Republikës së Shqipërisë ratifikon “Marrëveshjen e Përkohshme ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Komunitetit Evropian për Tregtinë dhe Bashkëpunimin Tregtar”, si dhe “Marrëveshjen e Stabilizim- Asociimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane dhe Shteteve të tyre Anëtare”. 01/12/2006 Hyn në fuqi “Marrëveshja e Përkohshme ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Evropian për Tregtinë dhe Bashkëpunimin Tregtar”. 11/07/2008 Marrëveshja e Stabilizim- Asociimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane dhe Shteteve të tyre Anëtare ratifikohet nga 25 shtete anëtare: Letonia (26 tetor 2006), Sllovenia (12 shkurt 2007), Sllovakia (15 shkurt 2007), Polonia (15 mars 2007), Suedia (21 mars 2007), Hungaria (23 prill 2007), Spanja (12 maj 2007), Lituania (17 maj 2007), Irlanda (31 maj 2007), Luksemburgu (4 korrik 2007), Britania e Madhe (16 tetor 2007), Italia (16 tetor 2007), Estonia (18 tetor 2007),
 • 6. Hollanda (26 Nëntor 2007), Finlanda (29 Nëntor 2007), Malta (21 prill 2008), Danimarka (24 prill 2008), Republika Çeke (6 maj 2008), Austria (21 maj 2008), Qipro (31 maj 2008), Belgjika (25 qershor 2008), Portugalia (11 Korrik 2008). 01/2008 Nënshkruhet marrëveshja e lehtësimit të lëshimit të vizave ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Kjo Marrëveshje nuk është e vlefshme për Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, Irlandën, Mbretërinë e Danimarkës, Republikën e Islandës dhe Mbretërinë e Norvegjisë. Marrëveshja përcakton një numër procedurash të thjeshtësuara për nxjerrjen e vizave. 28/04/2009 Dorëzohet aplikimi për anëtarësim në BE. 12/11/2009 Parlamenti Evropian miraton raportin e eurodeputetes Tanja Fajon, lidhur me liberalizimin e vizave me vendet e Ballkanit Perëndimor. 16/11/2009 Këshilli i Ministrave të BE-së miraton kërkesën për anëtarësim të Shqipërisë 16/12/2009 Mbërrin në Tiranë Pyetësori i Komisionit Evropian. 14/04/2010 Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, z. Sali Berisha dorëzon në Bruksel, përgjigjet e Pyetësorit të Komisionit Evropian. 06/05/2010 Komisioni Evropian njofton qeverinë shqiptare mbi organizimin e misioneve të verifikimit në terren në kuadër të hartimit të Opinionit (Avis) për statusin e vendit kandidat. 1/05/2010 Mblidhet Këshilli i Stabilizim Asociimit BE-Shqipëri në Bruksel. 27/05/2010
 • 7. Komisioni Evropian propozon heqjen e vizave për qytetarët e Republikës së Shqipërisë të cilët janë të pajisur me pasaporta biometrike, brenda vjeshtës së vitit 2010. 23/06/2010 Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian miraton rezolutën për heqjen e vizave me Shqipërinë. 15/12/2010 Hyn në fuqi liberalizimi i vizave për qytetarët shqiptarë që udhëtojnë në vendet e zonës Schengen. 10/06/2011 Miratohet Plani i Veprimit për plotësimin e rekomandimeve të Opinionit të Komisionit Evropian mbi aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim në BE. 21.03.2012 Në mbledhjen e Komitetit Ndërministror të Integrimit miratohet Plani i Veprimit të rishikuar për plotësimin e rekomandimeve të Opinionit të Komisionit Evropian mbi aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim në BE 0.10.2012 Komisioni Evropian rekomandon dhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë me kusht miratimin e masave kyçe në fushat e reformës gjyqësore dhe të administratës publike dhe rishikimit të rregullores së Parlamentit. 16.10.2013 Nisur nga progresi i arritur, Komisioni Evropian i rekomandon Këshillit dhënien e statusit të vendit kandidat Shqipërisë me dakortësinë që vendi të vazhdojë të ndërmarrë veprime në luftën kundër korrupsionit. Ky rekomandim përfshihet në Strategjinë e Zhvillimit dhe Sfidat Kryesore 2013-2014. 1.11.2013 Lançohet dialogu i nivelit të lartë për prioritetet kyce Shqipëri - Komisioni Evropian, ku marrin pjesë përfaqësues të qeverisë, institucioneve të pavarura dhe opozitës 6.03.2014
 • 8. Zhvillohet takimi i dytë i dialogut të nivelit të lartë mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, ku merr pjesë dhe Komisioneri për Zgjerimin Stefan Fyle, të cilit i dorëzohet udhërrëfyesi për 5 prioritetet. Në këtë udhërrëfyes gjenden në mënyrë të detajuar të gjitha hapat konkrete që qeveria po ndërmerr në përmbushjen e 5 prioriteteve. 12 KRITERET E PERCAKTUARA FILLIMISHT NGA BE  KRITERET POLITIKE  Votimi i ligjeve me 3/5 pra arritja e konsensuve ne ceshtjet ligjore parlamentare  Votimi dhe rishikimi i kodeve penale,civile,rrugore,hekurudhore,detare dhe ajrore  Votimi mbi gjykaten administrative  Emerimi i avokatit te popullit dhe garantimi i funksionit dhe detyres se tij  Depolitizimi në emërimet nga parlamenti të gjyqtarëve në gjykatën e lartë dhe atë kushtetuese.  Permbushja e zgjedhjeve lokale te majit 2011 ne menyre demokratike  KRITERET EKONOMIKE  Lufta kunder korrupsionit dhe krimit te organizuar  Ceshtja e pronave private  KRITERET E LEGJISLACIONIT DHE PIKEPAMJA SHOQERORE  Garantimi i te drejtave te pakicave etnike ,dhe romeve  Kujdesi per grate dhe ceshtjet e trafikimit  Sigurimi i sigurise kombetare dhe kushtet e te burgosurve 5 kriteret e percaktuara nga be 1. Reforma ne administraten publike 2. Veprime per pavaresine dhe efikasitetin e gjyqesorit
 • 9. 3. Vendosmeri ne luften kunder korrupsionit 4. Luftimi i krimit te organizuar 5. Me shume masa x mbrojtjen e te drejtave te njeriut te komunitetit rom dhe mbrojtjen e prones private.