คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน Computer and Computer Application บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปร...
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) การสื่อสารข้อมูล Data Communications หมายถึงการรับส่งข้อม...
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network System เครือข่า...
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ <ul><l...
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) ชนิดของสัญญาณการสื่อสารข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ การส่งสัญญาณข้อ...
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) ชนิดของสัญญาณสามารถส่งได้ใน 2 ลักษณะ คือ การส่งสัญญาณแบบ...
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) การถ่ายโอนข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน ( Parallel Trans...
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) การถ่ายโอนข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม ( Serial Trans...
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) ทิศทางของการสื่อสารข้อมูล 1. แบบทิศทางเดียว ( Simplex ห...
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 1. ระยะทา...
<ul><li>สายคู่บิดเกลียว ( Twisted pair ) </li></ul>ตัวกลางการเชื่อมโยง บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Net...
<ul><li>สายคู่บิดเกลียว ( Twisted pair ) </li></ul>ตัวกลางการเชื่อมโยง บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Net...
<ul><li>สายโคแอกเชียล ( Coaxial  Cable ) </li></ul>ตัวกลางการเชื่อมโยง บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Ne...
<ul><li>เส้นใยแก้วนำแสง ( Fiber Optic  Cable ) </li></ul>ตัวกลางการเชื่อมโยง บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายค...
สื่อกลางที่ไม่ใช้สายสัญญาณ ( Wireless) บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1. ระบบไมโครเวฟ ( Microwav...
สื่อกลางที่ไม่ใช้สายสัญญาณ ( Wireless) บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. การสื่อสารด้วยดาวเทียม ...
สื่อกลางที่ไม่ใช้สายสัญญาณ ( Wireless) บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. ระบบที่ใช้คลื่นวิทยุเป็น...
สื่อกลางที่ไม่ใช้สายสัญญาณ ( Wireless) บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4. ระบบที่ใช้คลื่นแสงเป็นพา...
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network ) บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ( Network )
<ul><li>ระบบเครือข่ายท้องถิ่น ( Local Area Network : LAN ) </li></ul>ประเภทของระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและ...
<ul><li>ระบบเครือข่ายเมือง ( Metropolitan Area Network : MAN ) </li></ul>ประเภทของระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมู...
<ul><li>ระบบเครือข่ายระยะไกล ( Wide Area Network : WAN ) </li></ul>ประเภทของระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระ...
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่าย 1. คอมพิวเตอร์ ( Computer ) 2....
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่าย 4. รีพีตเตอร์ ( Repeater )
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่าย 5. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย ( L...
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่าย 6. บริดจ์ ( Bridge )
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่าย 7. สวิตซ์ ( Switch )
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่าย 8. เกทเวย์ ( Gateway )
<ul><li>โทโพโลยี หมายถึง รูปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน ให้เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ </li><...
<ul><li>โครงสร้างแบบดาว ( Star Topology ) </li></ul>การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและร...
<ul><li>โครงสร้างแบบบัส ( Bus Topology ) </li></ul>การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระ...
<ul><li>โครงสร้างแบบวงแหวน ( Ring Topology ) </li></ul>การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลแ...
<ul><li>โครงสร้างแบบตาข่าย ( Net Topology ) </li></ul>การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลแล...
<ul><li>โครงสร้างแบบต้นไม้ ( Tree Topology ) </li></ul>การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลแ...
<ul><li>โครงสร้างแบบผสม ( Hybrid Topology ) </li></ul>การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลแล...
<ul><li>โครงสร้างแบบเมช ( Mesh Topology ) </li></ul>การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและร...
<ul><li>บริการกระดานข่าวอิเลคทรอนิกส์ ( Electronic Bulletin Boards Service ) </li></ul><ul><li>จดหมายและจดหมายเสียงทางอิเ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

4 551 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

 1. 1. คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน Computer and Computer Application บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประวัติของการสื่อสาร ยุค อักษรภาพอิยิปต์ ยุค อักษรคูเนอิ ยุค การเขียนอักษรลงบนกระดาษปาปิรัส ยุค อักษรกรีกโบราณ ยุค ตัวเลขชาวฮินดู ยุค การบันทึกอักษรบนหนังสัตว์ของชาวเอเชีย ยุค เครื่องพิมพ์ของ Gutenberg 1440 ยุค โทรเลข 1844 ยุค ทรานสแอตแลนติคเคเบิล 1856 ยุค โทรศัพท์ 1876 ยุค เครื่องบันทึกเสียง 1877 ยุค วิทยุโทรเลข 1895 ยุค โทรทัศน์ 1923 ยุค สื่อสารดาวเทียม 1957
 2. 2. บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) การสื่อสารข้อมูล Data Communications หมายถึงการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่อง ( หรือ สองระบบ ) ขึ้นไป โดยเป็นการรบส่งข้อมูลผ่านระบบสาย หรือระบบไร้สายก็ได้ แต่ข้อมูลที่รับส่งกันนั้นจะต้องอยู่ในรูปแบบ รหัสดิจิตอล หรือสามารถแปลเป็นรูปแบบรหัสดิจิตอล เพื่อให้คอมพิวเตอร์ฝ่ายรับข้อมูลสามารถนำข้อมูลนั้นไปประมวล ผู้รับ ผู้ส่ง สื่อกลาง ข้อมูล กฎเกณฑ์
 3. 3. บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network System เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การนำเอาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ข้าง เคียงต่างๆ มาเชื่อมต่อถึงกัน โดยใช้สายเคเบิลเป็นสื่อกลางในการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ชุดคำสั่ง และข่าวสารต่างๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์ กับคอมพิวเตอร์ และระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ข้างเคียงต่าง ๆ
 4. 4. บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ <ul><li>ผู้ส่ง ( Sender ) </li></ul><ul><li>ผู้รับข้อมูล ( Receiver ) </li></ul><ul><li>สื่อกลาง ( Media ) </li></ul><ul><li>ข้อมูลข่าวสาร ( Message ) </li></ul><ul><li>- Sound </li></ul><ul><li>- Data </li></ul><ul><li>- Text </li></ul><ul><li>- image </li></ul><ul><li>โปรโตคอล ( Network Protocol ) </li></ul><ul><li>- TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), HTTP, WAP </li></ul>
 5. 5. บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) ชนิดของสัญญาณการสื่อสารข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ การส่งสัญญาณข้อมูล เป็นการส่งข้อมูล หรือข่าวสาร จากเครื่องผู้ส่งหรือผู้ส่ง ผ่านทางสื่อหรือตัวกลางไป ยังเครื่องผู้รับ หรือผู้รับข้อมูล ข่าวสารที่ถูกส่งไปอาจจะอยู่ใน รูปของสัญญาณเสียง สัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือแสงก็ได้ ชนิดของสัญญาณสามารถส่งได้ใน 2 ลักษณะ คือ การส่งสัญญาณแบบอนาล็อก ( Analog Signal ) การส่งสัญญาณแบบดิจิตอล ( Digital Signal )
 6. 6. บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) ชนิดของสัญญาณสามารถส่งได้ใน 2 ลักษณะ คือ การส่งสัญญาณแบบอนาล็อก ( Analog Signal ) การส่งสัญญาณแบบดิจิตอล ( Digital Signal )
 7. 7. บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) การถ่ายโอนข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน ( Parallel Transmission )
 8. 8. บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) การถ่ายโอนข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม ( Serial Transmission )
 9. 9. บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) ทิศทางของการสื่อสารข้อมูล 1. แบบทิศทางเดียว ( Simplex หรือ One way ) 2. แบบกึ่งสองทิศทาง ( Half Duplex ) 3. แบบสองทิศทาง ( Full Duplex )
 10. 10. บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 1. ระยะทาง 2. ค่าใช้จ่าย 3. ความสะดวกในการติดตั้ง 4. ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
 11. 11. <ul><li>สายคู่บิดเกลียว ( Twisted pair ) </li></ul>ตัวกลางการเชื่อมโยง บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) //- สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน ( Shielded Twisted Pair :STP )
 12. 12. <ul><li>สายคู่บิดเกลียว ( Twisted pair ) </li></ul>ตัวกลางการเชื่อมโยง บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) //- สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน ( Unshielded Twisted Pair :UTP )
 13. 13. <ul><li>สายโคแอกเชียล ( Coaxial Cable ) </li></ul>ตัวกลางการเชื่อมโยง บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System )
 14. 14. <ul><li>เส้นใยแก้วนำแสง ( Fiber Optic Cable ) </li></ul>ตัวกลางการเชื่อมโยง บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 15. 15. สื่อกลางที่ไม่ใช้สายสัญญาณ ( Wireless) บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1. ระบบไมโครเวฟ ( Microwave System )
 16. 16. สื่อกลางที่ไม่ใช้สายสัญญาณ ( Wireless) บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. การสื่อสารด้วยดาวเทียม ( Satellite Transmission )
 17. 17. สื่อกลางที่ไม่ใช้สายสัญญาณ ( Wireless) บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. ระบบที่ใช้คลื่นวิทยุเป็นพาหะ ( Radio Carrier )
 18. 18. สื่อกลางที่ไม่ใช้สายสัญญาณ ( Wireless) บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4. ระบบที่ใช้คลื่นแสงเป็นพาหะ ( Light Carrier ) Infrared Proton
 19. 19. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network ) บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ( Network )
 20. 20. <ul><li>ระบบเครือข่ายท้องถิ่น ( Local Area Network : LAN ) </li></ul>ประเภทของระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 21. 21. <ul><li>ระบบเครือข่ายเมือง ( Metropolitan Area Network : MAN ) </li></ul>ประเภทของระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 22. 22. <ul><li>ระบบเครือข่ายระยะไกล ( Wide Area Network : WAN ) </li></ul>ประเภทของระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 23. 23. บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่าย 1. คอมพิวเตอร์ ( Computer ) 2. สายเคเบิล ( Cable ) 3. ฮับ ( Hub )
 24. 24. บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่าย 4. รีพีตเตอร์ ( Repeater )
 25. 25. บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่าย 5. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย ( LAN Card )
 26. 26. บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่าย 6. บริดจ์ ( Bridge )
 27. 27. บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่าย 7. สวิตซ์ ( Switch )
 28. 28. บทที่ 4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network System ) ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่าย 8. เกทเวย์ ( Gateway )
 29. 29. <ul><li>โทโพโลยี หมายถึง รูปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน ให้เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>โทโพโลยีทางตรรกะ ( Logical topology ) แสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ของเครือข่ายเป็นแผนภาพ </li></ul><ul><li>โทโพโลยีทางกายภาพ ( Physical topology ) หมายถึงการเชื่อมโยงทางกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ </li></ul>การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 30. 30. <ul><li>โครงสร้างแบบดาว ( Star Topology ) </li></ul>การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 31. 31. <ul><li>โครงสร้างแบบบัส ( Bus Topology ) </li></ul>การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 32. 32. <ul><li>โครงสร้างแบบวงแหวน ( Ring Topology ) </li></ul>การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 33. 33. <ul><li>โครงสร้างแบบตาข่าย ( Net Topology ) </li></ul>การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 34. 34. <ul><li>โครงสร้างแบบต้นไม้ ( Tree Topology ) </li></ul>การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 35. 35. <ul><li>โครงสร้างแบบผสม ( Hybrid Topology ) </li></ul>การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 36. 36. <ul><li>โครงสร้างแบบเมช ( Mesh Topology ) </li></ul>การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 37. 37. <ul><li>บริการกระดานข่าวอิเลคทรอนิกส์ ( Electronic Bulletin Boards Service ) </li></ul><ul><li>จดหมายและจดหมายเสียงทางอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Mail and Voice Mail) </li></ul><ul><li>การประชุมทางไกลอิเลคทรอนิกส์ ( Electronic Teleconference ) </li></ul><ul><li>บริการสารสนเทศทางอิเลคทรอนิกส์ ( Electronic Information Service ) </li></ul><ul><li>การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Data Interchange-EDI ) </li></ul><ul><li>การโอนเงินทางอิเลคทรอนิกส์ ( Electronic Funds Transfer-EFT ) </li></ul><ul><li>การสั่งซื้อสินค้าทางอิเลคทรอนิกส์ ( Electronic Shopping ) </li></ul>การประยุกต์ใช้งานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

×