Semana 1 cs

Rodolfo Carrillo Velàsquez
Rodolfo Carrillo VelàsquezDocente de Matemáticas à CEPUNS
SEMANA 1

)

TEORÍA DE EXPONENTES
ECUACIÓN DE 1º GRADO
1.

E=

( 0, 125 )



3

Efectuar:

E = 27

−3−1

A) 3
D) 1

+ 36

−2−1

A) 8
D) 2

−1

4
+  ÷ − 2−2
3

B) 6
E) 0

1

⇒E=

1
4

∴E = 1 = 1

2

Simplificar:
2
5
−
−
−4 

E = ( −27 ) 3 + ( −27 ) 3 + 2 ( 3) 


2
3
A)
B)
C) 2
3
2

D) 3

−0,2

* ( −27 )
* ( −27 )

−

5
3

* ( 3)

−4

=

− 4− 2

1
+ ÷
9

−1
−1

+ 0,25−0,5

B) 22
E) 25

 1 
 625 ÷


4

C) 23

1
4

−

1
+ ÷
9

1
2

−2

1
+ ÷
4

625 + 9 + 4²

5 + 3 + 16 = 24

RPTA.: D
−0,2

 27 − 1 + 6 
=

 243 
0,2

 243 
=
÷
 32 

−0,2

2

 3 5  10
=  ÷ 
 2  



3
2

Calcule:

Efectuar:

−

RPTA.: B
3.

4.

RESOLUCIÓN

1
81

1
2
1
⇒E =  −
+

 9 243 81 

E =

= 3 82 = 4
RPTA.: C

A) 21
D) 24

1
=
=
2
3
9
−27
1
1
=
=
5
3
−243
−27

 32 
E=

 243 

2

E= 8

 1 
 625 ÷



1

−0,2

1

23 g2 3

0,5

RESOLUCIÓN
2
3

1
8÷
 

3

 1 
−
÷
 16 

E) 1

−

23 g ( −2 ) 3

3

RPTA.: D
2.

C) 4

6 2
=
9 3

−1

* 2−2 =





B) 6
E) 5

0, º6 =

RESOLUCIÓN
−1
1
1
* 36−2 =
* 27 −3 =
6
3
3
4
* ÷ =
4
3

2

RESOLUCIÓN

C) 2

−1

3

−20 ,6
5.

Para n ∈ ¥ ; n ≥ 2
el equivalente de la expresión
 n² a ga² ga³...an


será:
A) a
D) a

n

n
n+ 3

a ga³ ga5...a2n−1 
÷


B) a²
E) n a

7.

 n n+ 3
⇒ a 2



C) 0

x

n

n

 n +3
 n2 n( n+1)
 n +3
÷ ⇒  a 2 gan ÷
÷

÷




48
644 factores 8
4
7444
3
x g3 x g3 x...3 x

x g 4g x... 3
x
x
144 2444

x

20x g20
=
4x g 2 + 4x g 1
4
4

A) x6
D) x−7

B) x9
E) x7

a

A=

48

x
A=
A=

20x g
20
x
4 g
20

Si:
−1

 a−2 − b −2 
P =  −1
−1 ÷
a +b 

44

÷

−1

 a−1 − b−1 
y Q =  −2
−2 ÷
 a gb 

Halle P . Q, siendo b > a > 0

x −3
;( x ≠ 0)
x −1

A)

C) x−4

÷

C)

x
x3

1
b−a
a+b

( a − b)

E)

B)
D)

2

1
a−b
a−b

( a + b)

2

1

( b − a)

2

RESOLUCIÓN
P=

16

x
gx2
x11

ab
1
y Q=
b−a
ab ( b − a)

∴ PQ =

18

x
x11

⇒A=x

x

RPTA.: D
8.

RESOLUCIÓN
x

C) 4

5x = 5

44 factores

3

B) 3
E) 6

n

 n+ 3
1
÷
⇒ a2 =
÷


Efectuar:

A=

20x +1
4x + 2 + 22x + 2

RESOLUCIÓN

RPTA.: D
6.

x

A) 2
D) 5

RESOLUCIÓN
 n² n( n+1)
2
 a 2 gn an



Efectuar:

PQ =

7

RPTA.: E

ab
1
g
b − a ab ( b − a)
1

( b − a)

2

RPTA.: E
9.

⇒

Simplificar:

14a + 14b

M=

2b 14a + 2 a 14b

A) 14a+b

14
D)
2

1

; si: a + b = ab

B) 14

 x 2
∴ ÷ ⇒
y

RPTA.: A

a+b

E) 7a+b

11.
a

(

b

14 + 14
a−1

2 14

b −1

+ 14

)

=

a

14 + 14

(

2 g 14−1 14a + 14b

)

A)

1
5

D)

RPTA.: C

1 1
−
a b

a
a
1+
b

2a

5

=

5 e indicar

C) −

B) 5
E)

5

1
5

1
5

Cambio de variable:

x gb y

⇒

a
1+
b

x g y
2b

x −1

RESOLUCIÓN

Si: a+b = 2ab ; {a;b} ⊂ ¡ -{0;1}

Reducir:

Resolver x−1 1
x
el valor de: x−1

b

1
M=
1
7
⇒M = 7

10.

x
y

C) 7

RESOLUCIÓN
M=

1 1
2
1

− = 2 − = 2 1 − ÷
a b
b
b


y

y

⇒y

y

y
y

5

=

1
=y
x

5

=

5

5

=

5

5⇒

1

x
y

A)
D)

B)

y
x

y
x

x
C)
y

1 1
−
a b

y

y

y =

5

5

∴y = 5
x −1 = 5

E) 1

RPTA.: B

RESOLUCIÓN
1 1
−
a b

⇒y

1
a

x gy
x1 gy1
1
1−
b

x

1−

y

1
b

12.

1
b

−2

=2

Calcule:

1

1
1 −  2 1 − 1 


÷
b
 x    b 
=  ÷
 y  





(*) a + b = 2ab ⇒

Si: x − x

1 1
+ =2
a b

E = x 4x

1
2

B)

A)

D) 4

1
4

C) 2

E) 5

RESOLUCIÓN
Elevando
m. a.m.

2 x +1

al

cuadrado

el dato
(

⇒ x −2

)

x−2

⇒x=2

−

1
2

Luego: E = x 4x

(

2x

⇒ E = xx

( )

⇒ E = xx

)

4x

4x

33

x = 93

1

→x=

27

⇒x=

= 22 ⇒ x −2 = 2

RPTA.: C

2

2 x

14.

gx


⇒  xx


2g

1
2

Reducir:

4x


÷


2

= x4x ⇒ E = x

3
5

3

4

x² x

x

7

÷

1
4 ÷
2
3

A) x

⇒ E = x²

1

7

RESOLUCIÓN

RPTA.: A

21 + 2 x
3

21 + 2 3 x

A) 27

B)

3

9

D)

E)

3

=x

x54 ÷ 60 x −51 →

⇒

N

xx

4

60

x105

x7
7

∴ x4

20

3

21

C)

x27 ÷ 60 x −51

60

Calcule “x” en:
N
21+ 2 3 x

C) x 4

E) x 4

30

13.

5

B) x 4

D) x 2

2

1
 1 
∴E = 
÷ = 2
 2

1
x6
x
x²

5

4

9

3

RPTA.: E
15.

RESOLUCIÓN

Trabajando con cada miembro.

Si: 52x = 2(10x) − 4x

( x − 2 ) −1

E=

Calcule:

( x − 2)

x−4

xN

x x n ⇒ xn = n ⇒ x = n n.......(α)
Luego:

2 x
3

21 + 2 3 x

⇒2 x
3

N

= n − 21

21 + n − 21

= n − 21

A) 236
D) 128

C) 512

RESOLUCIÓN

5 ) + (2
− 2 ( 5 g2
(14444)244444) = 0
4
3
x

2

x

(5

x

n

3

B) 256
E) 0

⇒ 2 x = n − 21.............(β)

2

x

x

)

−2x =0 ⇒ 5x = 2x

∴x=0
(α) en (β):
n

2 3 n n = n − 21

Reemplazando:

Solo se verifica para: n = 27

( −2) −1

E=

⇒ 2 n = n − 21
3

E=

−

1
2

( −2 )

1
16

−4
−2

1
E= ÷
 16 
∴ E = 16² = 256

16.

Cs = {a − b}

RPTA.: B

Resolver:

18.

3
2
5
D)
2

B)

2
5

C)

Resolver en “x”; {a; b; c; d} ⊂ R+
d − ax d − bx d − cx
−d
+
+
=
+ 4x
b+c
a+c
a+b
a+b +c
A) 1
B) d

1
3
2
2
3
1
−
+
+
−
+
=0
x x −1 x − 2 x − 3 x − 4 x − 5

A)

RPTA.: E

2
3

C)

E) 4,5

d
a+b+c

D)

a + 2b + 3c
d

E) φ

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

1
3
2
1
3
3
−
+
+
=
+
x E555555555 x − 5 x − 1 x − 4
x −1 x −F
3
E5555555555555555555
F

d − ax
d − bx
d − cx
−x+
−x+
−x+
b+c
a+c
a+b
d
−x=0
a+b+c

2 ( 2x − 5 )
3 ( 2x − 5 )
2x − 5
+ 2
= 2
2
x − 5x x − 5x + 6 x − 5x + 4


 1

2
3

+
−
( 2x − 5)  2
=0
x − 5x x2 − 5x + 6  x2 − 5x + 4 


14444444 244444444
4
3


≠0

⇒ 2x − 5 = 0
5
x=
2

d − ax − bx − cx d − bx − ax − cx
+
+
b+c
a+c
d − cx − ax − bx d − ax − bx − cx
+
=0
a+b
a+b+c


1
1
1
 1
÷
⇒ d − ( a + b + c ) x  
+
+
+

 b + c a+ c a+b a +b + c÷= 0
4
3
 1444444 24444444 ÷



≠0

RPTA.: D

⇒ d = (a + b + c) x
17.

Halle el conjunto de solución de la
ecuación en “x”.
a
b
( x − a ) + ( x + b ) = −x ; a ≠ 0 ;
b
a

A) φ
B) {a}
D) {a + b} E) {a − b}

∴ x=

d
a+b+c

b≠0

C) {b}

RESOLUCIÓN
Multiplicando por “ab”.
a² (x − a) + b² (x + b) = −ab x
⇒ a²x − a³ + b²x + b³ = −ab x
⇒ (a² + ab + b²)x = a³ − b³
⇒ (a²+ab+b²)x = (a−b)(a²−ab+b²)
∴
x=a−b

19.

RPTA.: C

Calcule a + b sabiendo que la
ecuación
en
“x”

ax + 1 x − 2
−
=x+2
b
4

admite

infinitas soluciones.

A)

1
4

D) 3

B)

3
2

E) 1

C)

2
3
RESOLUCIÓN

x− 2

Recordando que:

3+ 5

ax + b = 0 tiene
soluciones, si y solo si:
∧

a=0

infinitas

2+ 3

b=0

(x −

⇒

a
1 x 1
x+ − + −x−2=0
b
b 4 2

⇒

a 1

1 1

 b − 4 − 1÷x +  b + 2 − 2 ÷ = 0





⇒

a 1
= +1
b 4

⇒

a 5
=
b 4

⇒

b=

∴a+b =

⇒

a=

3+ 5

+

2 + 5

x− 5
2+ 3

=3

luego indique el valor de:

(x −
(x −

3−
3−

) + (x −
5)
2

2

5−

2

)

4

+

6

A) 22

B) 25

D) 5 3

E) 7 5

RESOLUCIÓN

2+ 3+ 5
4

6

=

= 22
RPTA.: A

5
6

+

x =

5 + 9 + 8

9
3
=
6
2

x− 3

)



1
1
1
2− 3− 5 
+
+
=0
2 24444444
+ 5
2 + 3
 3+ 5
1444444
4
3

2

Resolver la ecuación

x− 2

−1+

−1 = 0

( 5) + ( 3) + ( 2)

RPTA.: B
20.

2+ 5

Pero nos piden:

1
3
=
b 2

∧

x− 3

≠0

1
1
=2−
b
2

∧

∧

2
3

x− 5

−1+

C) 3 2
RESOLUCIÓN

x− 2

Recordando que:

3+ 5

ax + b = 0 tiene
soluciones, si y solo si:
∧

a=0

infinitas

2+ 3

b=0

(x −

⇒

a
1 x 1
x+ − + −x−2=0
b
b 4 2

⇒

a 1

1 1

 b − 4 − 1÷x +  b + 2 − 2 ÷ = 0





⇒

a 1
= +1
b 4

⇒

a 5
=
b 4

⇒

b=

∴a+b =

⇒

a=

3+ 5

+

2 + 5

x− 5
2+ 3

=3

luego indique el valor de:

(x −
(x −

3−
3−

) + (x −
5)
2

2

5−

2

)

4

+

6

A) 22

B) 25

D) 5 3

E) 7 5

RESOLUCIÓN

2+ 3+ 5
4

6

=

= 22
RPTA.: A

5
6

+

x =

5 + 9 + 8

9
3
=
6
2

x− 3

)



1
1
1
2− 3− 5 
+
+
=0
2 24444444
+ 5
2 + 3
 3+ 5
1444444
4
3

2

Resolver la ecuación

x− 2

−1+

−1 = 0

( 5) + ( 3) + ( 2)

RPTA.: B
20.

2+ 5

Pero nos piden:

1
3
=
b 2

∧

x− 3

≠0

1
1
=2−
b
2

∧

∧

2
3

x− 5

−1+

C) 3 2

Recommandé

Miscelanea de verano 4to sec par
Miscelanea de verano 4to secMiscelanea de verano 4to sec
Miscelanea de verano 4to secJohn Carlos Vásquez Huamán
1.3K vues2 diapositives
Ejercicios de factorizacion par
Ejercicios de factorizacionEjercicios de factorizacion
Ejercicios de factorizacion19671966
4.2K vues1 diapositive
49 ejercicios potencias, ecuación exponencial, función exponencial par
49 ejercicios potencias, ecuación exponencial, función exponencial49 ejercicios potencias, ecuación exponencial, función exponencial
49 ejercicios potencias, ecuación exponencial, función exponencialMarcelo Calderón
7.5K vues8 diapositives
Productos notables par
Productos notablesProductos notables
Productos notablesJohn Carlos Vásquez Huamán
14.6K vues4 diapositives
Trigonometria 12 par
Trigonometria 12Trigonometria 12
Trigonometria 12Rodolfo Carrillo Velàsquez
5.3K vues11 diapositives
Algebra 4 polinomios especiales par
Algebra 4 polinomios especialesAlgebra 4 polinomios especiales
Algebra 4 polinomios especialescmcoaquira
2.2K vues5 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Banco de preguntas de admisión par
Banco de preguntas de admisiónBanco de preguntas de admisión
Banco de preguntas de admisiónLuis Cañedo Cortez
2.8K vues4 diapositives
Aduni repaso trigonometria 1 par
Aduni repaso trigonometria 1Aduni repaso trigonometria 1
Aduni repaso trigonometria 1Gerson Quiroz
7.3K vues21 diapositives
Algebra 14 par
Algebra 14Algebra 14
Algebra 14Rodolfo Carrillo Velàsquez
6.1K vues6 diapositives
Semana 9 identidades trigonometricas de angulos dobles par
Semana 9 identidades trigonometricas de angulos doblesSemana 9 identidades trigonometricas de angulos dobles
Semana 9 identidades trigonometricas de angulos doblesRodolfo Carrillo Velàsquez
9.3K vues4 diapositives
Semana 3 cs numeracion i par
Semana 3 cs numeracion iSemana 3 cs numeracion i
Semana 3 cs numeracion iFranco Choque
8.1K vues7 diapositives
Multiplicacion de polinomios par
Multiplicacion de polinomiosMultiplicacion de polinomios
Multiplicacion de polinomiosWILLLIAM RICARDO PAIRAZAMAN MATALLANA
3.2K vues4 diapositives

Tendances(20)

Aduni repaso trigonometria 1 par Gerson Quiroz
Aduni repaso trigonometria 1Aduni repaso trigonometria 1
Aduni repaso trigonometria 1
Gerson Quiroz7.3K vues
EJERCICIO DE ASPA DOBLE Y ASPADOBLE ESPECIAL par Miguel Vasquez
EJERCICIO DE ASPA DOBLE Y ASPADOBLE ESPECIALEJERCICIO DE ASPA DOBLE Y ASPADOBLE ESPECIAL
EJERCICIO DE ASPA DOBLE Y ASPADOBLE ESPECIAL
Miguel Vasquez40.1K vues
razonamiento matematico par shessly4
razonamiento matematicorazonamiento matematico
razonamiento matematico
shessly418.4K vues
Taller 4 trinomio de la forma par Jenny Garcia
Taller 4 trinomio de la formaTaller 4 trinomio de la forma
Taller 4 trinomio de la forma
Jenny Garcia151 vues
Circunferencia trigonométrica par JUANCA
Circunferencia trigonométricaCircunferencia trigonométrica
Circunferencia trigonométrica
JUANCA9.3K vues
Algebra 5 productos notables par cmcoaquira
Algebra 5 productos notablesAlgebra 5 productos notables
Algebra 5 productos notables
cmcoaquira6.4K vues
Operadores matemáticos par JUANCA
Operadores matemáticosOperadores matemáticos
Operadores matemáticos
JUANCA13.3K vues

En vedette

Semana 4 cs par
Semana 4 csSemana 4 cs
Semana 4 csRodolfo Carrillo Velàsquez
3.9K vues7 diapositives
Semana 3 cs par
Semana 3 csSemana 3 cs
Semana 3 csRodolfo Carrillo Velàsquez
2.9K vues7 diapositives
Semana 13 funciones trigonometricas trigonometricas.1 par
Semana 13 funciones trigonometricas trigonometricas.1Semana 13 funciones trigonometricas trigonometricas.1
Semana 13 funciones trigonometricas trigonometricas.1Rodolfo Carrillo Velàsquez
2.5K vues4 diapositives
Semana 5 par
Semana 5Semana 5
Semana 5Rodolfo Carrillo Velàsquez
630 vues4 diapositives
Semana 3 par
Semana 3Semana 3
Semana 3Rodolfo Carrillo Velàsquez
4K vues4 diapositives
Semana 2 par
Semana 2Semana 2
Semana 2Rodolfo Carrillo Velàsquez
4.6K vues4 diapositives

En vedette(20)

Similaire à Semana 1 cs

Banco de preguntas de Álgebra_1°.pdf par
Banco de preguntas de Álgebra_1°.pdfBanco de preguntas de Álgebra_1°.pdf
Banco de preguntas de Álgebra_1°.pdfStevenHoppings1
202 vues6 diapositives
Preguntas-de-Examenes-de-Admision-San-Marcos.pdf par
Preguntas-de-Examenes-de-Admision-San-Marcos.pdfPreguntas-de-Examenes-de-Admision-San-Marcos.pdf
Preguntas-de-Examenes-de-Admision-San-Marcos.pdfFelixBarbaMoreno
145 vues1372 diapositives
Algebra preuniversitario-600-ejercicios-resueltos (amor a sofia) par
Algebra preuniversitario-600-ejercicios-resueltos (amor a sofia)Algebra preuniversitario-600-ejercicios-resueltos (amor a sofia)
Algebra preuniversitario-600-ejercicios-resueltos (amor a sofia)George Montenegro
1.2K vues148 diapositives
Productos notables i par
Productos notables iProductos notables i
Productos notables iEdgar Sanchez
420 vues3 diapositives
Productos notables i par
Productos notables iProductos notables i
Productos notables iEdgar Sanchez
1.8K vues3 diapositives
Teoria y problemas resueltos de factorizacion ccesa007 par
Teoria y problemas resueltos de factorizacion ccesa007Teoria y problemas resueltos de factorizacion ccesa007
Teoria y problemas resueltos de factorizacion ccesa007Demetrio Ccesa Rayme
331 vues40 diapositives

Similaire à Semana 1 cs(20)

Banco de preguntas de Álgebra_1°.pdf par StevenHoppings1
Banco de preguntas de Álgebra_1°.pdfBanco de preguntas de Álgebra_1°.pdf
Banco de preguntas de Álgebra_1°.pdf
StevenHoppings1202 vues
Preguntas-de-Examenes-de-Admision-San-Marcos.pdf par FelixBarbaMoreno
Preguntas-de-Examenes-de-Admision-San-Marcos.pdfPreguntas-de-Examenes-de-Admision-San-Marcos.pdf
Preguntas-de-Examenes-de-Admision-San-Marcos.pdf
FelixBarbaMoreno145 vues
Algebra preuniversitario-600-ejercicios-resueltos (amor a sofia) par George Montenegro
Algebra preuniversitario-600-ejercicios-resueltos (amor a sofia)Algebra preuniversitario-600-ejercicios-resueltos (amor a sofia)
Algebra preuniversitario-600-ejercicios-resueltos (amor a sofia)
George Montenegro1.2K vues
Operadores cedeu par aitnas
Operadores cedeuOperadores cedeu
Operadores cedeu
aitnas245 vues
Matemáticas 1 bach cn anaya. Solucionario par universo exacto
Matemáticas 1 bach cn anaya. SolucionarioMatemáticas 1 bach cn anaya. Solucionario
Matemáticas 1 bach cn anaya. Solucionario
universo exacto56.1K vues
Teoria y problemas resueltos de productos notables ccesa007 par Demetrio Ccesa Rayme
Teoria y problemas resueltos de productos notables ccesa007Teoria y problemas resueltos de productos notables ccesa007
Teoria y problemas resueltos de productos notables ccesa007
Solucionario de 2do año secundaria par cdibarburut
Solucionario de 2do año secundariaSolucionario de 2do año secundaria
Solucionario de 2do año secundaria
cdibarburut63.6K vues

Plus de Rodolfo Carrillo Velàsquez

Mariano damaso beraun par
Mariano damaso beraunMariano damaso beraun
Mariano damaso beraunRodolfo Carrillo Velàsquez
2.9K vues4 diapositives
1 par
11
1Rodolfo Carrillo Velàsquez
253 vues3 diapositives
Viette par
VietteViette
VietteRodolfo Carrillo Velàsquez
301 vues5 diapositives
Tales par
TalesTales
TalesRodolfo Carrillo Velàsquez
446 vues6 diapositives
Ruffini par
RuffiniRuffini
RuffiniRodolfo Carrillo Velàsquez
334 vues2 diapositives
Rieman par
RiemanRieman
RiemanRodolfo Carrillo Velàsquez
334 vues3 diapositives

Plus de Rodolfo Carrillo Velàsquez(20)

Semana 1 cs

  • 1. SEMANA 1 ) TEORÍA DE EXPONENTES ECUACIÓN DE 1º GRADO 1. E= ( 0, 125 )   3 Efectuar: E = 27 −3−1 A) 3 D) 1 + 36 −2−1 A) 8 D) 2 −1 4 +  ÷ − 2−2 3 B) 6 E) 0 1 ⇒E= 1 4 ∴E = 1 = 1 2 Simplificar: 2 5 − − −4   E = ( −27 ) 3 + ( −27 ) 3 + 2 ( 3)    2 3 A) B) C) 2 3 2 D) 3 −0,2 * ( −27 ) * ( −27 ) − 5 3 * ( 3) −4 = − 4− 2 1 + ÷ 9 −1 −1 + 0,25−0,5 B) 22 E) 25  1   625 ÷   4 C) 23 1 4 − 1 + ÷ 9 1 2 −2 1 + ÷ 4 625 + 9 + 4² 5 + 3 + 16 = 24 RPTA.: D −0,2  27 − 1 + 6  =   243  0,2  243  = ÷  32  −0,2 2  3 5  10 =  ÷   2     3 2 Calcule: Efectuar: − RPTA.: B 3. 4. RESOLUCIÓN 1 81 1 2 1 ⇒E =  − +   9 243 81  E = = 3 82 = 4 RPTA.: C A) 21 D) 24 1 = = 2 3 9 −27 1 1 = = 5 3 −243 −27  32  E=   243  2 E= 8  1   625 ÷   1 −0,2 1 23 g2 3 0,5 RESOLUCIÓN 2 3 1 8÷   3  1  − ÷  16  E) 1 − 23 g ( −2 ) 3 3 RPTA.: D 2. C) 4 6 2 = 9 3 −1 * 2−2 =    B) 6 E) 5 0, º6 = RESOLUCIÓN −1 1 1 * 36−2 = * 27 −3 = 6 3 3 4 * ÷ = 4 3 2 RESOLUCIÓN C) 2 −1 3 −20 ,6
  • 2. 5. Para n ∈ ¥ ; n ≥ 2 el equivalente de la expresión  n² a ga² ga³...an   será: A) a D) a n n n+ 3 a ga³ ga5...a2n−1  ÷  B) a² E) n a 7.  n n+ 3 ⇒ a 2   C) 0 x n n  n +3  n2 n( n+1)  n +3 ÷ ⇒  a 2 gan ÷ ÷  ÷    48 644 factores 8 4 7444 3 x g3 x g3 x...3 x x g 4g x... 3 x x 144 2444 x 20x g20 = 4x g 2 + 4x g 1 4 4 A) x6 D) x−7 B) x9 E) x7 a A= 48 x A= A= 20x g 20 x 4 g 20 Si: −1  a−2 − b −2  P =  −1 −1 ÷ a +b  44 ÷ −1  a−1 − b−1  y Q =  −2 −2 ÷  a gb  Halle P . Q, siendo b > a > 0 x −3 ;( x ≠ 0) x −1 A) C) x−4 ÷ C) x x3 1 b−a a+b ( a − b) E) B) D) 2 1 a−b a−b ( a + b) 2 1 ( b − a) 2 RESOLUCIÓN P= 16 x gx2 x11 ab 1 y Q= b−a ab ( b − a) ∴ PQ = 18 x x11 ⇒A=x x RPTA.: D 8. RESOLUCIÓN x C) 4 5x = 5 44 factores 3 B) 3 E) 6 n  n+ 3 1 ÷ ⇒ a2 = ÷  Efectuar: A= 20x +1 4x + 2 + 22x + 2 RESOLUCIÓN RPTA.: D 6. x A) 2 D) 5 RESOLUCIÓN  n² n( n+1) 2  a 2 gn an   Efectuar: PQ = 7 RPTA.: E ab 1 g b − a ab ( b − a) 1 ( b − a) 2 RPTA.: E
  • 3. 9. ⇒ Simplificar: 14a + 14b M= 2b 14a + 2 a 14b A) 14a+b 14 D) 2 1 ; si: a + b = ab B) 14  x 2 ∴ ÷ ⇒ y RPTA.: A a+b E) 7a+b 11. a ( b 14 + 14 a−1 2 14 b −1 + 14 ) = a 14 + 14 ( 2 g 14−1 14a + 14b ) A) 1 5 D) RPTA.: C 1 1 − a b a a 1+ b 2a 5 = 5 e indicar C) − B) 5 E) 5 1 5 1 5 Cambio de variable: x gb y ⇒ a 1+ b x g y 2b x −1 RESOLUCIÓN Si: a+b = 2ab ; {a;b} ⊂ ¡ -{0;1} Reducir: Resolver x−1 1 x el valor de: x−1 b 1 M= 1 7 ⇒M = 7 10. x y C) 7 RESOLUCIÓN M= 1 1 2 1  − = 2 − = 2 1 − ÷ a b b b  y y ⇒y y y y 5 = 1 =y x 5 = 5 5 = 5 5⇒ 1 x y A) D) B) y x y x x C) y 1 1 − a b y y y = 5 5 ∴y = 5 x −1 = 5 E) 1 RPTA.: B RESOLUCIÓN 1 1 − a b ⇒y 1 a x gy x1 gy1 1 1− b x 1− y 1 b 12. 1 b −2 =2 Calcule: 1 1 1 −  2 1 − 1    ÷ b  x    b  =  ÷  y       (*) a + b = 2ab ⇒ Si: x − x 1 1 + =2 a b E = x 4x 1 2 B) A) D) 4 1 4 C) 2 E) 5 RESOLUCIÓN Elevando m. a.m. 2 x +1 al cuadrado el dato
  • 4. ( ⇒ x −2 ) x−2 ⇒x=2 − 1 2 Luego: E = x 4x ( 2x ⇒ E = xx ( ) ⇒ E = xx ) 4x 4x 33 x = 93 1 →x= 27 ⇒x= = 22 ⇒ x −2 = 2 RPTA.: C 2 2 x 14. gx  ⇒  xx  2g 1 2 Reducir: 4x  ÷  2 = x4x ⇒ E = x 3 5 3 4 x² x x 7 ÷ 1 4 ÷ 2 3 A) x ⇒ E = x² 1 7 RESOLUCIÓN RPTA.: A 21 + 2 x 3 21 + 2 3 x A) 27 B) 3 9 D) E) 3 =x x54 ÷ 60 x −51 → ⇒ N xx 4 60 x105 x7 7 ∴ x4 20 3 21 C) x27 ÷ 60 x −51 60 Calcule “x” en: N 21+ 2 3 x C) x 4 E) x 4 30 13. 5 B) x 4 D) x 2 2 1  1  ∴E =  ÷ = 2  2 1 x6 x x² 5 4 9 3 RPTA.: E 15. RESOLUCIÓN Trabajando con cada miembro. Si: 52x = 2(10x) − 4x ( x − 2 ) −1 E= Calcule: ( x − 2) x−4 xN x x n ⇒ xn = n ⇒ x = n n.......(α) Luego: 2 x 3 21 + 2 3 x ⇒2 x 3 N = n − 21 21 + n − 21 = n − 21 A) 236 D) 128 C) 512 RESOLUCIÓN 5 ) + (2 − 2 ( 5 g2 (14444)244444) = 0 4 3 x 2 x (5 x n 3 B) 256 E) 0 ⇒ 2 x = n − 21.............(β) 2 x x ) −2x =0 ⇒ 5x = 2x ∴x=0 (α) en (β): n 2 3 n n = n − 21 Reemplazando: Solo se verifica para: n = 27 ( −2) −1 E= ⇒ 2 n = n − 21 3 E= − 1 2 ( −2 ) 1 16 −4 −2 1 E= ÷  16 
  • 5. ∴ E = 16² = 256 16. Cs = {a − b} RPTA.: B Resolver: 18. 3 2 5 D) 2 B) 2 5 C) Resolver en “x”; {a; b; c; d} ⊂ R+ d − ax d − bx d − cx −d + + = + 4x b+c a+c a+b a+b +c A) 1 B) d 1 3 2 2 3 1 − + + − + =0 x x −1 x − 2 x − 3 x − 4 x − 5 A) RPTA.: E 2 3 C) E) 4,5 d a+b+c D) a + 2b + 3c d E) φ RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN 1 3 2 1 3 3 − + + = + x E555555555 x − 5 x − 1 x − 4 x −1 x −F 3 E5555555555555555555 F d − ax d − bx d − cx −x+ −x+ −x+ b+c a+c a+b d −x=0 a+b+c 2 ( 2x − 5 ) 3 ( 2x − 5 ) 2x − 5 + 2 = 2 2 x − 5x x − 5x + 6 x − 5x + 4    1  2 3  + − ( 2x − 5)  2 =0 x − 5x x2 − 5x + 6  x2 − 5x + 4    14444444 244444444 4 3   ≠0 ⇒ 2x − 5 = 0 5 x= 2 d − ax − bx − cx d − bx − ax − cx + + b+c a+c d − cx − ax − bx d − ax − bx − cx + =0 a+b a+b+c   1 1 1  1 ÷ ⇒ d − ( a + b + c ) x   + + +   b + c a+ c a+b a +b + c÷= 0 4 3  1444444 24444444 ÷   ≠0 RPTA.: D ⇒ d = (a + b + c) x 17. Halle el conjunto de solución de la ecuación en “x”. a b ( x − a ) + ( x + b ) = −x ; a ≠ 0 ; b a A) φ B) {a} D) {a + b} E) {a − b} ∴ x= d a+b+c b≠0 C) {b} RESOLUCIÓN Multiplicando por “ab”. a² (x − a) + b² (x + b) = −ab x ⇒ a²x − a³ + b²x + b³ = −ab x ⇒ (a² + ab + b²)x = a³ − b³ ⇒ (a²+ab+b²)x = (a−b)(a²−ab+b²) ∴ x=a−b 19. RPTA.: C Calcule a + b sabiendo que la ecuación en “x” ax + 1 x − 2 − =x+2 b 4 admite infinitas soluciones. A) 1 4 D) 3 B) 3 2 E) 1 C) 2 3
  • 6. RESOLUCIÓN x− 2 Recordando que: 3+ 5 ax + b = 0 tiene soluciones, si y solo si: ∧ a=0 infinitas 2+ 3 b=0 (x − ⇒ a 1 x 1 x+ − + −x−2=0 b b 4 2 ⇒ a 1  1 1   b − 4 − 1÷x +  b + 2 − 2 ÷ = 0     ⇒ a 1 = +1 b 4 ⇒ a 5 = b 4 ⇒ b= ∴a+b = ⇒ a= 3+ 5 + 2 + 5 x− 5 2+ 3 =3 luego indique el valor de: (x − (x − 3− 3− ) + (x − 5) 2 2 5− 2 ) 4 + 6 A) 22 B) 25 D) 5 3 E) 7 5 RESOLUCIÓN 2+ 3+ 5 4 6 = = 22 RPTA.: A 5 6 + x = 5 + 9 + 8 9 3 = 6 2 x− 3 )   1 1 1 2− 3− 5  + + =0 2 24444444 + 5 2 + 3  3+ 5 1444444 4 3 2 Resolver la ecuación x− 2 −1+ −1 = 0 ( 5) + ( 3) + ( 2) RPTA.: B 20. 2+ 5 Pero nos piden: 1 3 = b 2 ∧ x− 3 ≠0 1 1 =2− b 2 ∧ ∧ 2 3 x− 5 −1+ C) 3 2
  • 7. RESOLUCIÓN x− 2 Recordando que: 3+ 5 ax + b = 0 tiene soluciones, si y solo si: ∧ a=0 infinitas 2+ 3 b=0 (x − ⇒ a 1 x 1 x+ − + −x−2=0 b b 4 2 ⇒ a 1  1 1   b − 4 − 1÷x +  b + 2 − 2 ÷ = 0     ⇒ a 1 = +1 b 4 ⇒ a 5 = b 4 ⇒ b= ∴a+b = ⇒ a= 3+ 5 + 2 + 5 x− 5 2+ 3 =3 luego indique el valor de: (x − (x − 3− 3− ) + (x − 5) 2 2 5− 2 ) 4 + 6 A) 22 B) 25 D) 5 3 E) 7 5 RESOLUCIÓN 2+ 3+ 5 4 6 = = 22 RPTA.: A 5 6 + x = 5 + 9 + 8 9 3 = 6 2 x− 3 )   1 1 1 2− 3− 5  + + =0 2 24444444 + 5 2 + 3  3+ 5 1444444 4 3 2 Resolver la ecuación x− 2 −1+ −1 = 0 ( 5) + ( 3) + ( 2) RPTA.: B 20. 2+ 5 Pero nos piden: 1 3 = b 2 ∧ x− 3 ≠0 1 1 =2− b 2 ∧ ∧ 2 3 x− 5 −1+ C) 3 2