Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Adin Durumlari

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Adin Durumlari

 1. 1. ADIN DURUMLARI (İSMİN HALLERİ)
 2. 2. <ul><li>Yüreğime bir korku düştü birden. </li></ul><ul><li>Seni uzaktan tanıyamamış. </li></ul><ul><li>Arabamı satmaya karar verdim. </li></ul><ul><li>Bu soruyu Hakan’a sormalısın. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki altı çizili sözcükleri sözcük türleri açısından inceleyiniz.ortak özelliklerini belirtiniz. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Bu yaşlı amca bir okul yaptırmış. </li></ul><ul><li>Bugün okulu temizledik. </li></ul><ul><li>Çocukları okula gönderip işe gidecek. </li></ul><ul><li>Bugün okulda çok eğlendik. </li></ul><ul><li>Okuldan döndüğünde hava kararmıştı. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki cümleleri inceleyiniz ve altı çizili sözcüklerin cümlede hangi öğe olduğunun belirtiniz. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Arkadaşım okulyor başladı. </li></ul><ul><li>Biz eski evimizmek taşındık. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki cümleleri inceleyiniz.Sizce bir yazım hatası var mı?Varsa düzeltiniz. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>O halde adlara gelen bazı ekler vardır.Bu ekler adın çeşitli durumlarını belirtir.Ayrıca adın cümle içinde farklı ögeler olarak yer almasını sağlar.İşte bu eklere adın durum ekleri denmektedir. </li></ul>
 6. 6. Adın beş farklı durumu(hali) vardır.Bunlar: <ul><li>Yalın Hal (eksizdir ) </li></ul><ul><li>Belirtme Hali (-ı,-i,-u,-ü ekleriyle yapılır) </li></ul><ul><li>Yönelme Hali (-a,-e ekleriyle yapılır.) </li></ul><ul><li>Bulunma Hali (-de,-da,-te,-ta ekleriyle yapılır.) </li></ul><ul><li>Ayrılma Hali (-den,-dan,-ten,-tan ekleriyle yapılır.) </li></ul>
 7. 7. YALIN HAL
 8. 8. <ul><li>Her akşam süt içmelisin. </li></ul><ul><li>Yarın Türkçe dersinden sınav var. </li></ul><ul><li>Aslı seni sordu. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki altı çizili sözcükleri sözcük türü açısından inceleyiniz.Cümle içinde hangi öge olduklarını belirtiniz. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Yalın hali tanımlayınız. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Yalın hal: Adın, durum eklerinden herhangi birini almamış haline denir.Yalın halde bulunan sözcükler cümle içinde özne ve belirtisiz nesne görevi alırlar. </li></ul>
 11. 11. BELİRTME HALİ
 12. 12. <ul><li>Bu kitabı sen okudun mu? </li></ul><ul><li>Annemi çok seviyorum. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki altı çizili sözcükleri aldıkları ekler açısından inceleyiniz.Cümlede hangi öge olarak görev aldıklarını belirtiniz. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Adın belirtme durumunu tanımlayınız. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Adın “-i” eki almış halidir.Cümlede belirtili nesne olarak görev alır. </li></ul>
 15. 15. YÖNELME HALİ
 16. 16. <ul><li>Eve erken döndü. </li></ul><ul><li>Bunları babama anlatmalıydın. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki altı çizili sözcükleri aldıkları ekler açısından inceleyiniz.Cümlede hangi öge olarak görev aldıklarını belirtiniz. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Adın yönelme durumunu tanımlayınız. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Adın, -e eki almış halidir.Dolaylı tümleç </li></ul><ul><li>Olarak görev alır. </li></ul>
 19. 19. BULUNMA HALİ
 20. 20. <ul><li>Mağazalarda indirim başladı. </li></ul><ul><li>Öğrencilerde bir heyecan var. </li></ul><ul><li> Yukarıdaki altı çizili sözcükleri aldıkları ekler açısından inceleyiniz.Cümlede hangi öge olarak görev aldıklarını belirtiniz. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Adın bulunma durumunu tanımlayınız. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Adın –de eki almış halidir.cümle içinde dolaylı tümleç olarak görev alır. </li></ul>
 23. 23. AYRILMA HALİ
 24. 24. <ul><li>Sınıftan çıkmamalısın. </li></ul><ul><li>Evden erken ayrıldık. </li></ul><ul><li> Yukarıdaki altı çizili sözcükleri aldıkları ekler açısından inceleyiniz.Cümlede hangi öge olarak görev aldıklarını belirtiniz. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Adın ayrılma durumunu tanımlayınız. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Adın,-den ekini almış halidir.Cümlede dolaylı tümleç olarak görev alır. </li></ul>

×