Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tema 7. sociais

550 vues

Publié le

 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Tema 7. sociais

 1. 1. TEMA 7: ORGANIZACIÓNECONÓMICA DAS SOCIEDADES Yasmina Jamardo
 2. 2. O funcionamento da actividade económica:Que é a actividade económica? Definición de acitividade económica Actividades económicas básicas: 1. Produción de bens 2. Prestar servizos Desexos ilimitados pero recursos escasos e limitados Importancia da distribución
 3. 3. Produción, comercialización e consumo  Produción: 1. Definición de produción de bens:  Bens de consumo (finais)  Bens de produción (intermedios) 2. Definición de bens de servizos  Comercialización: 1. Definición (distribución e venda) 2. Venda por xunto 3. Venda polo miúdo  Consumo: 1. Definición 2. Tipos de bens:  Non duradeiros  Duradeiros
 4. 4. OS FACTORES DE PRODUCIÓN:Recursos naturais e materias primas  Definición  A sobreexplotacion da natureza
 5. 5. O traballo Definición O dereito ao traballo Tipos de traballo: 1. Traballo por conta allea 2. Traballo autónomo
 6. 6. O capital e a tecnoloxía Capital físico Capital humano Capital financiero Tecnoloxía
 7. 7. OS AXENTES ECONOMICOS: Queson os axentes económicos? Definición Axentes económicos = familias, empresas e o Estado
 8. 8. As economías domésticas Familias: un dos principais axentes de consumo Recursos económicos (ingresos familiares)
 9. 9. Empresas Definición Custo das empresas Beneficios Tipos de empresas: 1. Segundo o tamaño  Multinacionais  Medianas  Pequenas 2. Segundo a sua actividade  Do sector primario  Do sector secundario  Do sector terciario
 10. 10. Sector público ou estatal Definición Administración pública Actividade económica e as relacións sociais Actividades do sector privado Servizos públicos Prestacións sociais
 11. 11. O MERCADO LABORAL: Omercado de traballo  Definición  Demanda e oferta de traballo
 12. 12. Poboación activa Poboación activa = persoas  Actividades segundo o sexo: ocupadas e persoas no paro 1. Maior taza de desemprego nas muller que nos homes (na idade de traballar e con 2. Menos mulleres en postos de condicións para traballar) xestión e responsabilidade Causas do crecemento da 3. Salarios máis baixos nas mulleres ca nos homes poboación activa nos últimos  Emprego por sectores de anos. actividade económica: 16 a 65 anos 1. 1º posto: sector servizos (70 %) 2. 2º lugar: sector industrial  O problema do paro 1. Deslocalización industrial 2. Consecuencias:  Novas formas de ocupación  Traballos a tempo parcial  Traballo por obra  Emprego emerxido
 13. 13. Os sindicatos e as organizaciónsempresariais Causas da existencia destas organizacións Pactos e convenios Sindicatos: asociación de traballadores Folga Organización empresariais

×