Успешният фирмен сайт - как да превърнем посетителите в клиенти

Website.bg
Website.bgWebsite.bg
Успешният фирмен сайт - как да превърнем посетителите в клиенти
КОИ СМЕ НИЕ?
НАШИТЕ ПРОЕКТИ
УСПЕШНИЯТ ФИРМЕН УЕБСАЙТ
ИЛИ КАК ДА ПРЕВЪРНЕМ ПОСЕТИТЕЛИТЕ
В КЛИЕНТИ
ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ ПРИ
МАРКЕТИНГОВИТЕ КАМПАНИИ
ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕМ?
Разработване на маркетингова стратегия
• Кой е идеалният Ви клиент
• Какви са целите Ви
• Ключови индикатори за изпълнението на
целите
• Определяне на бюджет
• План за действие
Кой е идеалният Ви клиент?
• Име на група
• Какво иска типичният клиент
• Общи харакеристики на клиента
• Каква стойност му предлагаме?
• Цели за отделните групи
Сегментиране
Пример
• Жена: 30-40 години
• Иска обзавеждане за кухня на достъпна цена
• гр. София, доход: 800-1500 лв.,
семейна, 1 дете; пълен работен ден
• Предлагаме кухня на изплащане, удобна за
ползване, среден ценови клас, бърза
изработка, гаранция
• Цели - 5 продажби на кухни в този сегмент
Определяне на целта
Според модела SMART целта трябва да е:
S
M
A
R
T
• специфична
• измерима
• обвързана с действие
• назначен отговорник
• обвързана с времето
Примери за добре поставени цели
Да увелича целевите посещения в сайта си с 30%
за 6 месеца със SEO кампания.
(отговорник – Петър)
Примери за добре поставени цели
Да достигна продажби от 10 000 лв. седмично
през различни интернет канали (SEO, e-mail
маркетинг, каталожни сайтове, платени препратки)
до 1 година.
(отговорник – Валя)
Разбиване на целите
Продажба през различни интернет канали от 10 000 лв. седмично
Как измерваме изпълнението
на целите
Ключови индикатори на изпълнението
KPIKey Performance Indicators
KPI
• Стойност в единици
• Прогрес в %
• Промяна в %
KPI
• Източник
(CRM, счетоводен отдел, търговски отдел,
Google Analytics)
• Честота
(веднъж месечно, тримесечие, годишно)
• Визуализация
Примери
• Запитвания
• Поръчки
• Договори
(брой, средна стойност на договор)
• Оборот
(планиран, % на изпълнение, оборот по
продукти/услуги, оборот по търговци)
• Степен на отпаднали клиенти
• Цена на придобиване на клиент
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
БЮДЖЕТ
Разпределение на бюджетите по медии на
големите рекламодатели за 2013 г.
• Телевизионна реклама - 61%
• Преса - 13.2%
• Радио – 5%
• Външна реклама – 12.8%
• Интернет реклама – 6.8%
По данни на Пиеро 97
Разпределение на бюджетите
при малки и средни фирми
• над 50% отиват за интернет реклама
• 2 до 5% от годишния оборот
Обвързване на цели и бюджет
• Цели, свързани с увеличаване на
продажби
• Цели, свързани с разпознаваемост на
марка
• Цели, свързани със задържане на стари
клиенти
План за действие
• Поставяне на цели
• Определяне на KPI за измерване на
целите
• Определяне на отговрници и бюджет
• Избор на изпълнител
• Обратна връзка, проследяване на KPI
• Корекция на целите
СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ
НА САЙТА
ГЕНЕРИРАНЕ НА ТРАФИК
Основни направления за
развитие на успешен уебсайт
• Бизнес модел
• Структура
• Съдържание
• Трафик
Видове бизнес модели
• Презентационен сайт
(представяне на бизнеса, изграждане на доверие)
• Продажба на реклама
(портални и каталожни сайтове, рекламни мрежи)
• Продажба на продукти
(eлектронни магазини)
• Продажба на услуги
• SaaS
КЛЮЧОВИ
ПАРТНЬОРИ
• Доставчици на дрехи
• Куриерска фирма
• Интернет агенция
• Център за
обслужване на
клиенти
КЛЮЧОВИ
АКТИВНОСТИ
• Договаряне с
доставчици
• Направа на сайт
• Поддръжка на сайт
• Въвеждане на
съдържание
• Създаване на процес
при пазаруване
• Създаване на процес
при рекламации
• Интернет реклама
• Административни
СТОЙНОСТНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продожба на дрехи
от нисък и среден
ценови клас
• Гаранция за най-
добра цена
КАНАЛИ ЗА
ДОСТИГАНЕ ДО
КЛИЕНТА
• Кои сайтове
посещават нашите
клиенти
• Анкети
• Друга реклама
• Постоянни клиенти
КЛИЕНТИ,
СЕГМЕНТИРАНЕ
• Пол
• Възраст
• Бюджет
• Предпочитания
• Населено място
• Сезон
КЛЮЧОВИ РЕСУРСИ
• Уебсайт
• Екип въвеждане и
поддръжка на
съдържание
• Екип обслужване на
клиенти и
комуникация с
доставчици
• CRM
• База данни клиенти
• Финансов
ОТНОШЕНИЯ С
КЛИЕНТИ
• Таргетирана реклама
• Общност
• Система от бонуси и
отстъпки
• Обслужване на
рекламации
РАЗХОДНА СТРУКТУРА
• Първоначална инвестиция
• Постоянни разходи
• Променливи разходи
• Парични потоци
• Бюджетиране
ПРИХОДНА ЧАСТ
• Приходи по месеци
• Парични потоци
• Баланс
• Таргети
• Приходи по продуктови групи
• Приходи по клиенти
Структура на сайта
• Проектиране на базата данни
• Имена на файлове и разширения
• Информационна архитектура
• Целеви страници (landing pages)
• Site map
• Страници 404
Съдържание
• Новини
• Статии
• Анализи
• Проучвания
• Фирмени и продуктови каталози
Съдържание
• Вграждане на съдържание – RSS, XML
• Обяви
• Блогове
• Форуми
• Тулове – календари, органайзъри
Писане за уеб
• Кратки, уместни изречения,
изградени от прости думи, лесни за
четене.
• Ако е възможно да минете без
определена дума или фраза,
премахнете я!
• Проверка на написаното.
• Ползвайте абзаци.
• Имената на препратките трябва ясно
да изразяват за какво се отнасят.
Писане за уеб
• Заглавия и подзаглавия
• 80% от читателите просто прехвърлят
текста, а не четат
• Неномерирани списъци
• Методът на обърнатата пирамида
• Използвайте цитати за повишаване
на авторитета си
Четимост
Формула на Флеш
ЦЕЛЕВА СТРАНИЦА
Две основни грeшки при
целевите страници
• Прекалено много възможности за
избор
• Липса на връзка между реклама и
съдържание на страницата
Коефициент на вниманието
Броят на интерактивните елементи на
страницата (линкове) спрямо броя на
целевите линкове (обикновено има
една цел).
Успешният фирмен сайт - как да превърнем посетителите в клиенти
Успешният фирмен сайт - как да превърнем посетителите в клиенти
Успешният фирмен сайт - как да превърнем посетителите в клиенти
Връзка между реклама и
съдържание на страницата
• Съвпадение на посланието
• Съвпадение на дизайна
• Продължаване на комуникацията
ТРАФИК
Каква форма на реклама да изберем?
• Банер реклама
• Платени препратки
• SEO
• E-mail маркетинг
• Специализирани директории
• Вирусен маркетинг
• Социални мрежи
• Сайтове за групово пазаруване
Банер реклама
• Импресии
• Кликoве
• Препратки
• Продажби
Пример за реалната себестойност на
банер реклама, водеща до една покупка
• CPM - цена 5 лв. на 1000 импресии
• CTR - 0.2%
• цена на клик – 2.5 лв.
• 5% от посетителите са направили запитване
• цена на запитване 50 лв.
• 10% от запитванията водят до поръчка
• цена на поръчка 500 лв.
Конверсионни стойности и цени
Типични резултати от банер реклама в Интернет
Импресии
Кликове
Кликове
Препратки
Препратки
Продажби
Типични
конверсионни
стойности
Типични
цени
Ключови
фактори
0.2% до 0.5% 1% до 5% 1% до 10%
(в зависимост от
вида на стоката)
2 лв. до 10 лв.
за хиляда
0.40 лв. до 5 лв.
за клик
0.40 лв. до 5 лв.
за клик
8 лв. до 500 лв.
за препратка
8 лв. до 500 лв.
за препратка
80 лв. до 50 000 лв.
за привлечен клиент
-избор на аудиторията
-подтикване към действие
-оптимизиране на сценария
на банера
-минимизиране на разликата
между кликовете, отчетени от
сайта, където е разположен
банерът и действителните
посещения на Вашия сайт
-точен избор на страницата,
до която води банерът
-съдържание на страницата
-механизъм за събиране на
информация за обратна
връзка
-скорост на проследяване
-качество на проследяване
-задържане интереса на
потенциални клиенти, които
не са готови за покупка
СПЛИТ ТЕСТОВЕ
Без тестване:
• Посетители на месец 10000
• Коефициент на преобразуване 2%
• 200 запитвания месечно
• 20 продажби
• 1000 лв. печалба
С тестване:
• Посетители на месец 10000
• Коефициент на преобразуване 2% + 0.5%
• 250 запитвания месечно
• 25 продажби
• 1250 лв. печалба
Дали си заслужава сплит тестът?
• 250 лв. допълнителна печалба
• 5 часа работа на специалист – създаване,
проследяване, доклад
• Цена на час на специалиста?
Наблюдения
80% от сплит тестовете не водят до значително
подобрение на конверсиите
Как потенциалните клиенти
да се превърнат в реални?
Благодаря за
вниманието
1 sur 50

Recommandé

Ефективната реклама в Google Adwords par
Ефективната реклама в Google AdwordsЕфективната реклама в Google Adwords
Ефективната реклама в Google AdwordsInteractive Seminars
476 vues46 diapositives
Структура и съдържание на сайта par
Структура и съдържание на сайтаСтруктура и съдържание на сайта
Структура и съдържание на сайтаWebsite.bg
1.4K vues28 diapositives
Монетизация par
МонетизацияМонетизация
Монетизацияivoapostolov
361 vues14 diapositives
Using Internet as marketing distribution channel par
Using Internet as marketing distribution channelUsing Internet as marketing distribution channel
Using Internet as marketing distribution channelNewmark
668 vues46 diapositives
PPC услуга par
PPC услугаPPC услуга
PPC услугаNetpeak
7.9K vues80 diapositives
Кристиан Димитров. "Стратегии и канали на PCStore: как го правим и какви резу... par
Кристиан Димитров. "Стратегии и канали на PCStore: как го правим и какви резу...Кристиан Димитров. "Стратегии и канали на PCStore: как го правим и какви резу...
Кристиан Димитров. "Стратегии и канали на PCStore: как го правим и какви резу...DariaShalahinova
245 vues21 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Любомир Попов. "Колко изкуствен е изкуственият интелект на Google?" par
Любомир Попов. "Колко изкуствен е изкуственият интелект на Google?"Любомир Попов. "Колко изкуствен е изкуственият интелект на Google?"
Любомир Попов. "Колко изкуствен е изкуственият интелект на Google?"DariaShalahinova
165 vues39 diapositives
[SEO 2.0] оптимизация на сайт par
[SEO 2.0] оптимизация на сайт[SEO 2.0] оптимизация на сайт
[SEO 2.0] оптимизация на сайтNetpeak
21.5K vues92 diapositives
Медиа Вива Презентация par
Медиа Вива ПрезентацияМедиа Вива Презентация
Медиа Вива ПрезентацияStoikaTsoneva
81 vues49 diapositives
СЕО за тежки ниши par
СЕО за тежки нишиСЕО за тежки ниши
СЕО за тежки нишиivoapostolov
415 vues15 diapositives
За Netpeak par
За Netpeak За Netpeak
За Netpeak Netpeak
23.6K vues38 diapositives
Презентация на семинар "Как да привлечем клиенти от Интернет" 2013 par
Презентация на семинар "Как да привлечем клиенти от Интернет" 2013Презентация на семинар "Как да привлечем клиенти от Интернет" 2013
Презентация на семинар "Как да привлечем клиенти от Интернет" 2013eTel (Bulgaria)
1.1K vues26 diapositives

Tendances(14)

Любомир Попов. "Колко изкуствен е изкуственият интелект на Google?" par DariaShalahinova
Любомир Попов. "Колко изкуствен е изкуственият интелект на Google?"Любомир Попов. "Колко изкуствен е изкуственият интелект на Google?"
Любомир Попов. "Колко изкуствен е изкуственият интелект на Google?"
DariaShalahinova165 vues
[SEO 2.0] оптимизация на сайт par Netpeak
[SEO 2.0] оптимизация на сайт[SEO 2.0] оптимизация на сайт
[SEO 2.0] оптимизация на сайт
Netpeak21.5K vues
Медиа Вива Презентация par StoikaTsoneva
Медиа Вива ПрезентацияМедиа Вива Презентация
Медиа Вива Презентация
StoikaTsoneva81 vues
СЕО за тежки ниши par ivoapostolov
СЕО за тежки нишиСЕО за тежки ниши
СЕО за тежки ниши
ivoapostolov415 vues
За Netpeak par Netpeak
За Netpeak За Netpeak
За Netpeak
Netpeak23.6K vues
Презентация на семинар "Как да привлечем клиенти от Интернет" 2013 par eTel (Bulgaria)
Презентация на семинар "Как да привлечем клиенти от Интернет" 2013Презентация на семинар "Как да привлечем клиенти от Интернет" 2013
Презентация на семинар "Как да привлечем клиенти от Интернет" 2013
eTel (Bulgaria)1.1K vues
Tрикове за оптимизиране на реклама в различни източници: Google AdWords, Fac... par Netpeak
Tрикове за оптимизиране на реклама в различни източници: Google AdWords, Fac...Tрикове за оптимизиране на реклама в различни източници: Google AdWords, Fac...
Tрикове за оптимизиране на реклама в различни източници: Google AdWords, Fac...
Netpeak95 vues
Никола Минков. "SEO - Still Loving You!" par DariaShalahinova
Никола Минков. "SEO - Still Loving You!" Никола Минков. "SEO - Still Loving You!"
Никола Минков. "SEO - Still Loving You!"
DariaShalahinova212 vues
Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев par SEOM
Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев
Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев
SEOM1.1K vues
Presentation Seo Conference 2009 par geoprofi
Presentation Seo Conference 2009Presentation Seo Conference 2009
Presentation Seo Conference 2009
geoprofi1.4K vues
Семантично и техническо SEO за хотели и ресторанти - Никола Минков и Дидо Гри... par Дигитална агенция SEOMAX
Семантично и техническо SEO за хотели и ресторанти - Никола Минков и Дидо Гри...Семантично и техническо SEO за хотели и ресторанти - Никола Минков и Дидо Гри...
Семантично и техническо SEO за хотели и ресторанти - Никола Минков и Дидо Гри...
Презентация: Техническо и Семантично SEO за Хотели и Ресторанти 2018 D4P par Nikola Minkov
Презентация: Техническо и Семантично SEO за Хотели и Ресторанти 2018 D4PПрезентация: Техническо и Семантично SEO за Хотели и Ресторанти 2018 D4P
Презентация: Техническо и Семантично SEO за Хотели и Ресторанти 2018 D4P
Nikola Minkov64 vues
Как Google може да работи за нас par Website.bg
Как Google може да работи за насКак Google може да работи за нас
Как Google може да работи за нас
Website.bg363 vues
Успешни онлайн търговци: Успешният имейл маркетинг par Interactive Seminars
Успешни онлайн търговци: Успешният имейл маркетингУспешни онлайн търговци: Успешният имейл маркетинг
Успешни онлайн търговци: Успешният имейл маркетинг

En vedette

(Apresentacao Tecnica) G2KA CT-e - Gestao e emissao de conhecimento de tran... par
(Apresentacao Tecnica) G2KA CT-e - Gestao e emissao de  conhecimento de tran...(Apresentacao Tecnica) G2KA CT-e - Gestao e emissao de  conhecimento de tran...
(Apresentacao Tecnica) G2KA CT-e - Gestao e emissao de conhecimento de tran...NeoGrid Software S/A
2.2K vues25 diapositives
Speed Your Apps Launch to Market: Learn Six Best Practices for DevOps par
Speed Your Apps Launch to Market: Learn Six Best Practices for DevOpsSpeed Your Apps Launch to Market: Learn Six Best Practices for DevOps
Speed Your Apps Launch to Market: Learn Six Best Practices for DevOpsCompuware APM
997 vues45 diapositives
Issaka est malade par
Issaka est maladeIssaka est malade
Issaka est maladeFriends of African Village Libraries
473 vues6 diapositives
Spainisisdifferent par
SpainisisdifferentSpainisisdifferent
Spainisisdifferentxeti
501 vues29 diapositives
Liste de matériel scolaire, Maternelle à la 8e année 2014-2015 par
Liste de matériel scolaire, Maternelle à la 8e année 2014-2015Liste de matériel scolaire, Maternelle à la 8e année 2014-2015
Liste de matériel scolaire, Maternelle à la 8e année 2014-2015Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska
3.5K vues8 diapositives
Filling in the Blanks: Capturing Dynamically Generated Content par
Filling in the Blanks: Capturing Dynamically Generated ContentFilling in the Blanks: Capturing Dynamically Generated Content
Filling in the Blanks: Capturing Dynamically Generated ContentJustin Brunelle
1.8K vues42 diapositives

En vedette(20)

(Apresentacao Tecnica) G2KA CT-e - Gestao e emissao de conhecimento de tran... par NeoGrid Software S/A
(Apresentacao Tecnica) G2KA CT-e - Gestao e emissao de  conhecimento de tran...(Apresentacao Tecnica) G2KA CT-e - Gestao e emissao de  conhecimento de tran...
(Apresentacao Tecnica) G2KA CT-e - Gestao e emissao de conhecimento de tran...
Speed Your Apps Launch to Market: Learn Six Best Practices for DevOps par Compuware APM
Speed Your Apps Launch to Market: Learn Six Best Practices for DevOpsSpeed Your Apps Launch to Market: Learn Six Best Practices for DevOps
Speed Your Apps Launch to Market: Learn Six Best Practices for DevOps
Compuware APM997 vues
Spainisisdifferent par xeti
SpainisisdifferentSpainisisdifferent
Spainisisdifferent
xeti501 vues
Filling in the Blanks: Capturing Dynamically Generated Content par Justin Brunelle
Filling in the Blanks: Capturing Dynamically Generated ContentFilling in the Blanks: Capturing Dynamically Generated Content
Filling in the Blanks: Capturing Dynamically Generated Content
Justin Brunelle1.8K vues
Presentació Les Drogues par ecs1997
Presentació Les DroguesPresentació Les Drogues
Presentació Les Drogues
ecs1997239 vues
Alfred Hitchcocks Psycho par amygarrod623
Alfred Hitchcocks Psycho Alfred Hitchcocks Psycho
Alfred Hitchcocks Psycho
amygarrod623288 vues
Scalamen and OT par getch123
Scalamen and OTScalamen and OT
Scalamen and OT
getch123411 vues
Bartomiej Roszkowski - Nowa koncepcja e-commerce. par Tomasz Karwatka
Bartomiej Roszkowski - Nowa koncepcja e-commerce.Bartomiej Roszkowski - Nowa koncepcja e-commerce.
Bartomiej Roszkowski - Nowa koncepcja e-commerce.
Tomasz Karwatka292 vues

Similaire à Успешният фирмен сайт - как да превърнем посетителите в клиенти

Представяне на Google AdWords за онлайн търговци par
Представяне на Google AdWords за онлайн търговциПредставяне на Google AdWords за онлайн търговци
Представяне на Google AdWords за онлайн търговциInteractive Seminars
592 vues24 diapositives
Делегиран интернет маркетинг - очаквания и резултати par
Делегиран интернет маркетинг - очаквания и резултатиДелегиран интернет маркетинг - очаквания и резултати
Делегиран интернет маркетинг - очаквания и резултатиWebsite.bg
327 vues17 diapositives
Как да печелим повече от своя уебсайт? Примери от Санома Блясък България par
Как да печелим повече от своя уебсайт? Примери от Санома Блясък България Как да печелим повече от своя уебсайт? Примери от Санома Блясък България
Как да печелим повече от своя уебсайт? Примери от Санома Блясък България Interactive Seminars
716 vues17 diapositives
Геннадий Воробьов. Дигитален маркетинг въз основа на фунии за продажба. par
Геннадий Воробьов. Дигитален маркетинг въз основа на фунии за продажба.Геннадий Воробьов. Дигитален маркетинг въз основа на фунии за продажба.
Геннадий Воробьов. Дигитален маркетинг въз основа на фунии за продажба.Octopus Events
177 vues45 diapositives
Успешни онлайн търговци: Affiliate Marketing par
Успешни онлайн търговци: Affiliate MarketingУспешни онлайн търговци: Affiliate Marketing
Успешни онлайн търговци: Affiliate MarketingInteractive Seminars
653 vues29 diapositives
5 типа таргетирана реклама в Google, която ще напълни хотелските стаи и ресто... par
5 типа таргетирана реклама в Google, която ще напълни хотелските стаи и ресто...5 типа таргетирана реклама в Google, която ще напълни хотелските стаи и ресто...
5 типа таргетирана реклама в Google, която ще напълни хотелските стаи и ресто...Дигитална агенция SEOMAX
82 vues21 diapositives

Similaire à Успешният фирмен сайт - как да превърнем посетителите в клиенти(20)

Представяне на Google AdWords за онлайн търговци par Interactive Seminars
Представяне на Google AdWords за онлайн търговциПредставяне на Google AdWords за онлайн търговци
Представяне на Google AdWords за онлайн търговци
Делегиран интернет маркетинг - очаквания и резултати par Website.bg
Делегиран интернет маркетинг - очаквания и резултатиДелегиран интернет маркетинг - очаквания и резултати
Делегиран интернет маркетинг - очаквания и резултати
Website.bg327 vues
Как да печелим повече от своя уебсайт? Примери от Санома Блясък България par Interactive Seminars
Как да печелим повече от своя уебсайт? Примери от Санома Блясък България Как да печелим повече от своя уебсайт? Примери от Санома Блясък България
Как да печелим повече от своя уебсайт? Примери от Санома Блясък България
Геннадий Воробьов. Дигитален маркетинг въз основа на фунии за продажба. par Octopus Events
Геннадий Воробьов. Дигитален маркетинг въз основа на фунии за продажба.Геннадий Воробьов. Дигитален маркетинг въз основа на фунии за продажба.
Геннадий Воробьов. Дигитален маркетинг въз основа на фунии за продажба.
Octopus Events177 vues
Успешни онлайн търговци: Affiliate Marketing par Interactive Seminars
Успешни онлайн търговци: Affiliate MarketingУспешни онлайн търговци: Affiliate Marketing
Успешни онлайн търговци: Affiliate Marketing
How to succeed with marketing of our touristic products using Internet as a c... par Newmark
How to succeed with marketing of our touristic products using Internet as a c...How to succeed with marketing of our touristic products using Internet as a c...
How to succeed with marketing of our touristic products using Internet as a c...
Newmark633 vues
МедЪ - бранд концепция и рекламна кампания par Emiliyan Dikanarov
МедЪ - бранд концепция и рекламна кампанияМедЪ - бранд концепция и рекламна кампания
МедЪ - бранд концепция и рекламна кампания
Emiliyan Dikanarov1.1K vues
Онлайн Реклама на хотела - Презентация на Ваканция и Спа Експо par Димо Желев
Онлайн Реклама на хотела - Презентация на Ваканция и Спа ЕкспоОнлайн Реклама на хотела - Презентация на Ваканция и Спа Експо
Онлайн Реклама на хотела - Презентация на Ваканция и Спа Експо
Part 2 high performance retailing from retail in detail ltd par Ivailo Kunev
Part 2 high performance retailing from retail in detail ltdPart 2 high performance retailing from retail in detail ltd
Part 2 high performance retailing from retail in detail ltd
Ivailo Kunev193 vues
Content strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at Serpact par Nikola Minkov
Content strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at SerpactContent strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at Serpact
Content strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at Serpact
Nikola Minkov155 vues
Измерване и анализ на аудитория на сайт с Google Analytics™ par Interactive Seminars
Измерване и анализ на аудитория на сайт с Google Analytics™Измерване и анализ на аудитория на сайт с Google Analytics™
Измерване и анализ на аудитория на сайт с Google Analytics™
Анализ на конкурентоспособността на търговските вериги par Марияна Кътева
Анализ на конкурентоспособността на търговските веригиАнализ на конкурентоспособността на търговските вериги
Анализ на конкурентоспособността на търговските вериги
Тенденции в SEO през 2014 par NetpeakBG
Тенденции в SEO през 2014Тенденции в SEO през 2014
Тенденции в SEO през 2014
NetpeakBG509 vues
Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане... par Kalin Vasilev
Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане...Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане...
Основни стъпки при изграждане на стратегия за дигитален маркетинг и въвеждане...
Kalin Vasilev1.7K vues
Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di... par Borislav Arapchev
Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di...Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di...
Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di...
Тенденции в SEO през 2014 par Netpeak
Тенденции в SEO през 2014Тенденции в SEO през 2014
Тенденции в SEO през 2014
Netpeak221 vues

Успешният фирмен сайт - как да превърнем посетителите в клиенти

 • 4. УСПЕШНИЯТ ФИРМЕН УЕБСАЙТ ИЛИ КАК ДА ПРЕВЪРНЕМ ПОСЕТИТЕЛИТЕ В КЛИЕНТИ
 • 5. ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ ПРИ МАРКЕТИНГОВИТЕ КАМПАНИИ
 • 7. Разработване на маркетингова стратегия • Кой е идеалният Ви клиент • Какви са целите Ви • Ключови индикатори за изпълнението на целите • Определяне на бюджет • План за действие
 • 8. Кой е идеалният Ви клиент? • Име на група • Какво иска типичният клиент • Общи харакеристики на клиента • Каква стойност му предлагаме? • Цели за отделните групи Сегментиране
 • 9. Пример • Жена: 30-40 години • Иска обзавеждане за кухня на достъпна цена • гр. София, доход: 800-1500 лв., семейна, 1 дете; пълен работен ден • Предлагаме кухня на изплащане, удобна за ползване, среден ценови клас, бърза изработка, гаранция • Цели - 5 продажби на кухни в този сегмент
 • 10. Определяне на целта Според модела SMART целта трябва да е: S M A R T • специфична • измерима • обвързана с действие • назначен отговорник • обвързана с времето
 • 11. Примери за добре поставени цели Да увелича целевите посещения в сайта си с 30% за 6 месеца със SEO кампания. (отговорник – Петър)
 • 12. Примери за добре поставени цели Да достигна продажби от 10 000 лв. седмично през различни интернет канали (SEO, e-mail маркетинг, каталожни сайтове, платени препратки) до 1 година. (отговорник – Валя)
 • 13. Разбиване на целите Продажба през различни интернет канали от 10 000 лв. седмично
 • 14. Как измерваме изпълнението на целите Ключови индикатори на изпълнението KPIKey Performance Indicators
 • 15. KPI • Стойност в единици • Прогрес в % • Промяна в %
 • 16. KPI • Източник (CRM, счетоводен отдел, търговски отдел, Google Analytics) • Честота (веднъж месечно, тримесечие, годишно) • Визуализация
 • 17. Примери • Запитвания • Поръчки • Договори (брой, средна стойност на договор) • Оборот (планиран, % на изпълнение, оборот по продукти/услуги, оборот по търговци) • Степен на отпаднали клиенти • Цена на придобиване на клиент
 • 19. Разпределение на бюджетите по медии на големите рекламодатели за 2013 г. • Телевизионна реклама - 61% • Преса - 13.2% • Радио – 5% • Външна реклама – 12.8% • Интернет реклама – 6.8% По данни на Пиеро 97
 • 20. Разпределение на бюджетите при малки и средни фирми • над 50% отиват за интернет реклама • 2 до 5% от годишния оборот
 • 21. Обвързване на цели и бюджет • Цели, свързани с увеличаване на продажби • Цели, свързани с разпознаваемост на марка • Цели, свързани със задържане на стари клиенти
 • 22. План за действие • Поставяне на цели • Определяне на KPI за измерване на целите • Определяне на отговрници и бюджет • Избор на изпълнител • Обратна връзка, проследяване на KPI • Корекция на целите
 • 23. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА ГЕНЕРИРАНЕ НА ТРАФИК
 • 24. Основни направления за развитие на успешен уебсайт • Бизнес модел • Структура • Съдържание • Трафик
 • 25. Видове бизнес модели • Презентационен сайт (представяне на бизнеса, изграждане на доверие) • Продажба на реклама (портални и каталожни сайтове, рекламни мрежи) • Продажба на продукти (eлектронни магазини) • Продажба на услуги • SaaS
 • 26. КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРИ • Доставчици на дрехи • Куриерска фирма • Интернет агенция • Център за обслужване на клиенти КЛЮЧОВИ АКТИВНОСТИ • Договаряне с доставчици • Направа на сайт • Поддръжка на сайт • Въвеждане на съдържание • Създаване на процес при пазаруване • Създаване на процес при рекламации • Интернет реклама • Административни СТОЙНОСТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ • Продожба на дрехи от нисък и среден ценови клас • Гаранция за най- добра цена КАНАЛИ ЗА ДОСТИГАНЕ ДО КЛИЕНТА • Кои сайтове посещават нашите клиенти • Анкети • Друга реклама • Постоянни клиенти КЛИЕНТИ, СЕГМЕНТИРАНЕ • Пол • Възраст • Бюджет • Предпочитания • Населено място • Сезон КЛЮЧОВИ РЕСУРСИ • Уебсайт • Екип въвеждане и поддръжка на съдържание • Екип обслужване на клиенти и комуникация с доставчици • CRM • База данни клиенти • Финансов ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ • Таргетирана реклама • Общност • Система от бонуси и отстъпки • Обслужване на рекламации РАЗХОДНА СТРУКТУРА • Първоначална инвестиция • Постоянни разходи • Променливи разходи • Парични потоци • Бюджетиране ПРИХОДНА ЧАСТ • Приходи по месеци • Парични потоци • Баланс • Таргети • Приходи по продуктови групи • Приходи по клиенти
 • 27. Структура на сайта • Проектиране на базата данни • Имена на файлове и разширения • Информационна архитектура • Целеви страници (landing pages) • Site map • Страници 404
 • 28. Съдържание • Новини • Статии • Анализи • Проучвания • Фирмени и продуктови каталози
 • 29. Съдържание • Вграждане на съдържание – RSS, XML • Обяви • Блогове • Форуми • Тулове – календари, органайзъри
 • 30. Писане за уеб • Кратки, уместни изречения, изградени от прости думи, лесни за четене. • Ако е възможно да минете без определена дума или фраза, премахнете я! • Проверка на написаното. • Ползвайте абзаци. • Имената на препратките трябва ясно да изразяват за какво се отнасят.
 • 31. Писане за уеб • Заглавия и подзаглавия • 80% от читателите просто прехвърлят текста, а не четат • Неномерирани списъци • Методът на обърнатата пирамида • Използвайте цитати за повишаване на авторитета си
 • 34. Две основни грeшки при целевите страници • Прекалено много възможности за избор • Липса на връзка между реклама и съдържание на страницата
 • 35. Коефициент на вниманието Броят на интерактивните елементи на страницата (линкове) спрямо броя на целевите линкове (обикновено има една цел).
 • 39. Връзка между реклама и съдържание на страницата • Съвпадение на посланието • Съвпадение на дизайна • Продължаване на комуникацията
 • 41. Каква форма на реклама да изберем? • Банер реклама • Платени препратки • SEO • E-mail маркетинг • Специализирани директории • Вирусен маркетинг • Социални мрежи • Сайтове за групово пазаруване
 • 42. Банер реклама • Импресии • Кликoве • Препратки • Продажби
 • 43. Пример за реалната себестойност на банер реклама, водеща до една покупка • CPM - цена 5 лв. на 1000 импресии • CTR - 0.2% • цена на клик – 2.5 лв. • 5% от посетителите са направили запитване • цена на запитване 50 лв. • 10% от запитванията водят до поръчка • цена на поръчка 500 лв.
 • 44. Конверсионни стойности и цени Типични резултати от банер реклама в Интернет Импресии Кликове Кликове Препратки Препратки Продажби Типични конверсионни стойности Типични цени Ключови фактори 0.2% до 0.5% 1% до 5% 1% до 10% (в зависимост от вида на стоката) 2 лв. до 10 лв. за хиляда 0.40 лв. до 5 лв. за клик 0.40 лв. до 5 лв. за клик 8 лв. до 500 лв. за препратка 8 лв. до 500 лв. за препратка 80 лв. до 50 000 лв. за привлечен клиент -избор на аудиторията -подтикване към действие -оптимизиране на сценария на банера -минимизиране на разликата между кликовете, отчетени от сайта, където е разположен банерът и действителните посещения на Вашия сайт -точен избор на страницата, до която води банерът -съдържание на страницата -механизъм за събиране на информация за обратна връзка -скорост на проследяване -качество на проследяване -задържане интереса на потенциални клиенти, които не са готови за покупка
 • 46. Без тестване: • Посетители на месец 10000 • Коефициент на преобразуване 2% • 200 запитвания месечно • 20 продажби • 1000 лв. печалба С тестване: • Посетители на месец 10000 • Коефициент на преобразуване 2% + 0.5% • 250 запитвания месечно • 25 продажби • 1250 лв. печалба
 • 47. Дали си заслужава сплит тестът? • 250 лв. допълнителна печалба • 5 часа работа на специалист – създаване, проследяване, доклад • Цена на час на специалиста?
 • 48. Наблюдения 80% от сплит тестовете не водят до значително подобрение на конверсиите
 • 49. Как потенциалните клиенти да се превърнат в реални?