Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tin học lớp 8

12 770 vues

Publié le

BÀI 2: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (tiết 2)

Publié dans : Formation
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Tin học lớp 8

 1. 1. MÔN TIN HỌC BÀI 2 LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (TT)
 2. 2. KIỂM TRA BÀI CŨ CÂU HỎI: Em hãy cho biết các thành phần cơ bản của một ngôn ngữ lập trình? Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình gồm: Bảng chữ cái và các quy tắc để viết các câu lệnh tạo thành một chương trình hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính
 3. 3. Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (tt) 3. Từ khóa và tên 4. Cấu trúc chung của chương trình 5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình
 4. 4. Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (tt) 3. Từ khóa và tên Từ khóa là gì? Từ khóa của một ngôn ngữ lập trình là những từ dành riêng, không được dùng các từ khóa này cho bất kì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng do ngôn ngữ lập trình quy định
 5. 5. Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (tt) 3. Từ khóa và tên Ví dụ: Program CT_DAU_TIEN; Uses crt; Begin writeln(‘Chao cac ban’); End. Program: từ khóa dùng để khai báo tên chương trình. Uses: từ khóa khai báo các thư viện. Begin và end dùng để thông báo điểm bắt đầu và kết thúc phần thân chương trình.
 6. 6. Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (tt) 3. Từ khóa và tên Tên là gì? Tên là một dãy các kí tự liên tiếp không quá 127 kí tự bao gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới. Tên có 2 dạng: •Tên chuẩn •Tên do người lập trình đặt
 7. 7. • Tên chuẩn là tên được ngôn ngữ lập trình dùng với ý nghĩa nào đó. Người lập trình có thể khai báo và dùng chúng với ý nghĩa khác. •Tên do người lập trình đặt được dùng với ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng và thỏa mãn: Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau. Tên không được trùng với từ khóa. Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (tt) 3. Từ khóa và tên
 8. 8. Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (tt) 3. Từ khóa và tên Ví dụ: Trong các tên sau đây tên nào là hợp lệ, tên nào không hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal Shinhtron, begin, bai_tap, program, A2, 2A, hoc sinh. Đáp án: Các tên hợp lệ là: Shinhtron, bai_tap, A2. Các tên không hợp lệ là: begin, program, 2A, hoc sinh.
 9. 9. Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (tt) 3. Từ khóa và tên Lưu ý: Khi đặt tên phải chú ý đến một số điểm sau: Không được đặt trùng tên với từ khóa. Kí tự đầu tiên của tên bắt buộc phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới. Không được đặt tên với kí tự khoảng trắng (space), các phép toán. Không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
 10. 10. Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (tt) 4. Cấu trúc chung của chương trình Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm 2 phần: Phần khai báo và phần thân. Phần khai báo ( không bắt buộc) thường gồm các câu lệnh dùng để: oKhai báo tên chương trình oKhai báo các thư viện và một số khai báo khác. Phần thân ( bắt buộc) của chương trình gồm các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện. Lưu ý: nếu có phần khai báo thì nó phải được đặt trước phần thân chương trình.
 11. 11. Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (tt) 4. Cấu trúc chung của chương trình Ví dụ: Program CT_DAU_TIEN; Uses crt; Begin writeln(‘Chao cac ban’); End. Phần khai báo Phần thân
 12. 12. Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (tt) 5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình Khởi động phần mềm Turbo Pascal để soạn thảo chương trình. Sau khi soạn thảo xong, nhấn tổ hợp phím Alt+F9 để dịch chương trình. Chương trình dịch sẽ kiểm tra các lỗi chính tả và cú pháp. Nếu gặp câu lệnh sai, chương trình dịch sẽ thông báo để người viết chương trình dễ nhận biết và chỉnh sửa. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9 để chạy chương trình.
 13. 13. Củng cố: Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (tt) Tiết học hôm nay các em cần nắm: 1.Từ khóa và tên. 2.Cấu trúc chung của chương trình. Hướng dẫn về nhà: Học bài và chuẩn bị bài thực hành 1: Làm quen với TURBO PASCAL
 14. 14. Trong các tên sau đây tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal? A) a; B)Tamgiac; C) 8a; D) Tam giac; E) beginprogram; F) end; G) b1; H) abc; Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (tt)

×