Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
3/2011
SpiStreściWstęp               3Sylwetkaautora:AsiaBienekJarmarkiBożonarodzeniowe              ...
Przednamiświęta.Z pewnościąwielei wieluz nasczeka                               namożliwość...
asia BienekJarmarkiBOŻOnArODZeniOWe2011chociażpogodaw tymrokujestdlanaswyjątkowołaska-                  ...
ciwnie.imprezaodbędziesięnarynkunowomiejskim,na     i wreszcie:żywechoinki.Wśródatrakcjiartystycznychktórymswojemiejs...
gdzieodbywasięśredniowiecznyjarmark.Zobaczymytammiędzyinnymipracującychrzemieślnikóworazkupcówzachwalającychswojeprodukty....
anna likODeSSA                                        poniekończącymsięperoniez wa...
i eseistaKarl-MarkusGraussbyła„zakłademprodukcjigeniu-      poetaAdamMickiewicz”.Kilkaprzecznicdalej,naskwerzeszy”.Mi...
umacniazboczaschodzącedobrzegu.nadwysokimidrzewa-          pieniądzemożnawynająćmaleńkąkawalerkę.Jeślikogośmę-mi...
11
staromodnychdancingówmogązaprzystępnacenęspędzićnocnamorzu,najednymz kursującychprzybrzegumorskichtramwajów-restauracji.Hu...
13
JakubchwedczukSUWALSZcZYZnA–nAKrAńcUśWiAtASuwalszczyznąokreślasiępółnocno-wschodnikraniecpolski,       nawschódodtra...
możemyzdecydowaćsięnaspływkilkugodzinny,a nawetkil-     m.in.napołudniowymbrzegujeziora,w miejscowościJastrzę-kudniow...
perłątegoparkujestnajgłębszepolskiejezioro–Hańcza.Ze                 względunaswojągłębokość(około110m)or...
jakamilubdrewnianymitratwami.Spływtratwąsprawdzasię     Suwalszczyznajestniezwykłymregionemnaszegokraju,cha-doskonale...
nOWePrZeWODniKi                PolskaelżbietyDzikowskiejelżbietaDzikowska,jakniecostarsinasiczytelnicypami...
Podbiele                                  fot.: Adam FalkowskiZDJęciAZPODLASiAPrzedstawi...
Cerkiew w Bielsku Podlaskim      fot.: Adam Falkowski21
Cerkiew w Pasynkach          Olszanicafot.: Adam Falkowski    fot.: Adam Falkowski            22
Cerkiew w Bielsku Podlaskim    Koźlak w Hodyszewiefot.: Adam Falkowski        fot.: Adam Falkowski      ...
Cerkieww Puchlach   fot.: Adam Falkowski24
Hajnówka                 Podlasiefot.: Adam Falkowski    fot.: Marcin Perkowsk            25
Biura                                    cieczkiskandynawskie,włoskie,a takżeKoreaPołud...
przeżyciem,któretrudnozapomnieć.Podsu-mowującjesttoprawie40nowychprogra-mów.razemw katalogupoświęconymwy-cieczkom objazdow...
łudniu wrażeń ciąg dalszy – muzyka na żywo, grzane wino, gra w siatkówkę                         ...
łączące7dniwypoczynkui7dnizwiedzania.itak,opróczwypoczynkuna                               ...
enOtUrYStYKASZAMPAniASzampaniapołożonajestw północnowschodniejFrancji,naj-    produkcjimusującegowina.Winorośljestnaraż...
tArGWODnY eLiZAMALec      32
fot.: Eliza Malec                                 fot.: Eliza MalecTarg wodny Damnoen Sad...
POLUBnASnAFAceBOOKU Kliknijibądźnabieżącoznowościami,konkursamiiakcjamispecjalnymi!ZAPiSZSięnAneWSLetter       niepr...
W następnymnumerzeBułgariaBarcelona      35
YouGO! Magazine 3/2011 - Odessa, Suwalszczyzna, Podlasie, Tajlandia
YouGO! Magazine 3/2011 - Odessa, Suwalszczyzna, Podlasie, Tajlandia
YouGO! Magazine 3/2011 - Odessa, Suwalszczyzna, Podlasie, Tajlandia
YouGO! Magazine 3/2011 - Odessa, Suwalszczyzna, Podlasie, Tajlandia
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

YouGO! Magazine 3/2011 - Odessa, Suwalszczyzna, Podlasie, Tajlandia

Magazyn podróżniczy YouGO! Magazine tym razem zabiera w podróż do Odessy, na Suwalszczyznę i Podlasie oraz do Tajlandii. Są także praktyczne porady, nowe przewodniki oraz fantastyczne zdjęcia.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

YouGO! Magazine 3/2011 - Odessa, Suwalszczyzna, Podlasie, Tajlandia

 1. 1. 3/2011
 2. 2. SpiStreściWstęp 3Sylwetkaautora:AsiaBienekJarmarkiBożonarodzeniowe 3 5 8Odessa 8Suwalszczyzna 14 14PrzewodnikielżbietaDzikowska 18ZdjęciaPodlasieBiurapodróży 20 27 27enoturystyka–SzampaniaFotoeliza 31 32 20 31 32 Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków kontakt@yougo.pl 2
 3. 3. Przednamiświęta.Z pewnościąwielei wieluz nasczeka namożliwośćodpoczynkuz najbliższymi.W tymroku weekendyświąteczneniesązbytdługie,alezostałomi kilkadniurlopu,z którychnieomieszkamskorzystać.chcę przejśćsiępojarmarkachbożonarodzeniowych,zaplano- waćpodróżenaprzyszłyroki przedewszystkimpodsumo- GrzegorzPękała waćto,cozdarzyłosięw tymroku.SłOWO ŻyczęWamw imieniucałegozespołumiłych,spokojnych świąt.Z przyjemnościąusłyszymy,gdziejespędzacieorazWStęPne dokądwybierzeciesięw przyszłymroku.Jakiepodróże udałysięWamw tymroku,a jakiejeszczeczekająnareali- zację?Piszciedonasnakontakt@yougo.plSylwetka asia BienekautoraPodróżetocoś,cootwieranaświati ludzi,rozwijawy-obraźnięi poszerzahoryzonty,tocoś,copasjonowałomnieodzawsze.W szczególnysposóburzekłymniepodróżedoWłochorazturcji.Ukończyłamstudianakierunkufilologiawłoska,odpaździernikauczęsięw szkolepolicealnejnakierunkuturystyka,bymócpoznaćpodróżeodtejdrugiejstrony.W wolnychchwilach,pozaszkołąi YouGO!,oglą-damfilmy,czytamksiążki,słuchammuzyki,spotykamsięzeznajomymiorazmarzęo kolejnychpodróżach,bomiejsc,doktórychchciałabympojechaćjestnadalwiele.http://podrozeija.wordpress.com/http://www.laurapausini.pl/ 3
 4. 4. asia BienekJarmarkiBOŻOnArODZeniOWe2011chociażpogodaw tymrokujestdlanaswyjątkowołaska- Wrocław–25.11–23.12wa,brakmrozuorazśniegu,tośmiałomożnapowiedzieć,żeczasświąt,lublepiejokresprzygotowańdoświątmo- Zgodniez tradycjąwrocławskiegojarmarkuwejścianajegożemyuznaćzaotwarty.W sklepachpowolipojawiająsię teren(początekulicyświdnickiej)będąstrzegłyogrom-świątecznesmakołyki,promocjenaprezentyorazwszelkie- nekrasnale–czytofajnypomysł?Z pewnościąmożnagorodzajuozdoby.Zzawystawowychokiencorazczęściej zapytaćmaluchów,któresąichfanami.ciekawostkądlamigająkoloroweświatełkazawieszonenapięknieubranej odwiedzającychmogąbyćrównieżróżnorodnekształtychoince–samaubrałamjednąw biurzepodróżypodczas stoiskprzypominającewystawneszopkilublodowepałace.moichpraktyk. W tymrokuorganizatorzystawiająnakulinarnąstronę świąt.nastoiskachbędziemożnazapoznaćsięz regional-W związkuz powyższymchciałamzaprosićwszystkich nąkuchniąbożonarodzeniową,spróbowaćdolnośląskiegoczytelnikówPraktycznegoPrzewodnikadozapoznaniasię grzańca,a takżekupićproduktyzagranicznychkupcówz tegorocznymprzewodnikiempoBożonarodzeniowych z czech,Litwy,niemiecczyAustrii,którychniemożnazna-Jarmarkach,zarównotychw Polscejaki tychzagranicą. leźćw naszychsklepachnacodzień.całejimpreziemają towarzyszyćlicznewystępyartystóworazkolędników. Kraków–27.11–27.12 Warszawa–26.11–8.01Krakówtomiastonamnajbliższe,ponieważwłaśnietutajznajdujesięnaszaredakcja,a cozatymidzie,jesteśmy naStarymMieściestaniesiedemdziesiątdrewnianychstra-uradowani,żenaszeświątecznezakupybędziemymogli ganów,naktórychbędziemożnakupićświątecznewypie-zrobićwłaśnietutaj.Organizatorzykrakowskiegojarmarku ki,wędliny,pieczywo,sery,grzanewino,a takżezabawki,zapowiadająprzygotowanieponad55stoisk,naktórych wielepomysłównaprezenty(ręczniewykonanabiżuteriaznajdziemywszystko,czegopotrzebujemynaświęta– lubceramika)orazwszelkiegorodzajubożonarodzeniowebombki,równieżtepięknie,ręczniemalowane,szopki, ozdoby.Swojestoiskaw Warszawiewystawiąnietylkopomysłynaprezentyorazświątecznewypieki.Dlazgłod- Polacy,alerównieżwystawcyz Litwy,Austrii,a nawetniałychprzygotowanezostanąpunktygastronomiczne, chorwacji.niezabraknierównieżkolęd,choinkiorazka-a tampotrawyz grillaorazpierogi,niezabraknierównież ruzelidlanajmłodszych,a kolekcjonerzybędąmoglinabyćświątecznychłakociz piernikaminaczele,a dlazmarzlu- specjalne,pamiątkowekubkidogrzańca.Wśródimprezto-chów–grzanewino.6grudnianawszystkiedziecibędzie warzyszącychpokazysztukikowalskiejorazwyrobuświec,czekałświętyMikołaj,a toniekoniecjarmarkowychatrak- a takżepokazykulinarnezeSłowacji,Węgieri Austrii.cji!WystępykrakowskichArtystów,wystawaszopekorazKolędniczyKorowód,a przedewszystkimiścieświąteczna toruń–15.12–23.12atmosferatoto,coczekakażdego,ktoodwiedzikrakowski Prawdopodobnienajkrócejtrwającyjarmark,alewcalenierynekmiędzy27listopadaa 27grudnia! oznaczato,żeniejestwartodwiedzenia,a wręczprze- 5
 5. 5. ciwnie.imprezaodbędziesięnarynkunowomiejskim,na i wreszcie:żywechoinki.Wśródatrakcjiartystycznychktórymswojemiejsceznajdzieprawie60kramóww prze- wymieniasiękoncertykolęd,jasełka,a 10grudnia,w ra-różnychkształtach,a w nichpięknewyrobyceramiczne, machakcji„całaPolskaczytadzieciom”,wspólneczytanieludoweozdobyświąteczne,przepysznesłodycze,wśród świątecznychopowieści.Przewidzianesąrównieżatrakcjektórychz pewnościąniezabraknietoruńskichpierników. dlanajmłodszych:wizytaświętegoMikołajaorazżywaJeżelipodczaszakupówzawiejechłodembędziemożnaroz- szopka,czyliszopkaz żywymizwierzętami.grzaćsięgrzanymwinemlubmiodempitnym.Z pewnościąciekawąatrakcjąbędzieustawionanarynkuszopka. Wiedeń–całygrudzień Jeżelichodzio JarmarkBożonarodzeniowyw Wiedniu Gdańsk–5.12–22.12 trudnowymienićjednomiejscegdzieodbywasiętaim-JarmarkzorganizowanyzostanienatarguWęglowym,na preza.tanajbardziejznanaczęśćmamiejscenaplacupodktórymmabyćblisko200stoiskzeświątecznymiozdoba- ratuszem.towłaśnietutajznajdująsiępięknieoświetlonemi,słodyczamiorazupominkami.całąimprezę,5grudnia, choinki,udekorowanestoiskazeświątecznymisłodkościa-otworzyPrezydentMiastasymbolicznymzapaleniemlam- miorazozdobami.Wartoodwiedzićrównieżkramyprzypeknachoince.6grudniajarmarkodwiedziświętyMikołaj, pałacuSchonbrunn,gdzieczekająnanaswyrobyrękodzie-któryz pewnościąchętniezapozujedozdjęćz dziećmioraz łaorazwiejskiespecjały.Wartozajrzećrównieżnawąskiepodzielisięcukierkami.Kolejnąniespodziankęprzygotowa- uliczkiSpittelbergu.naprzyjezdnychdoWiedniaczekająłaPocztaPolska,któranaczasjarmarkuotworzy„świetlistą stoiskaz grzanymwinemorazmiejscowymiprzysmakami.Pocztę”,w którejdziecibędąmogłyopieczętowaćkartki WartotampojechaćżebyzobaczyćnawłasneoczyjedenzłotąpieczęciąMikołaja.19grudnianaDługimtargu z najpopularniejszychjarmarkóww europie.będziemożnaspotkaćaniołyorazkolędnikówskładającychżyczeniamieszkańcomorazprzyjezdnym. Drezno–24.11–24.12 JarmarkBożonarodzeniowyw Dreźnietonajstarszatego Siemianowiceśląskie–4.12–22.12 typuimprezaw niemczech.JejtradycjasięgaXVwieku,Parędnitemuidącnaprzystanekautobusowyzobaczyłam a w tymrokubędzieobchodzonajużporaz577.niepo-plakat„Bożenarodzeniew Siemianowicach”,któryprzykuł wtarzalnynastrójtworzątutajfestynyorazparady,jodłowemojąuwagę.Bardzosięucieszyłamz informacjinatemat choinki,a takżestoiskaz tradycyjnymiwyrobamirzemieśl-kiermaszuświątecznegow moimmieście.Kiermaszodbę- niczymi:zabawkamiz drewna,malowanymitkaninami,dziesięnasiemianowickimrynkuw dniachod4do22 wyrobamigarncarskimiorazoczywiścieozdobamichoin-grudnia.naczasjegotrwaniamiastoprzygotowałowiele kowymii świątecznymiciasteczkami.Podczasjarmarkupo-atrakcjidlamieszkańcóworazprzyjezdnych.najarmarku dawanybędziestrudel,prażonekasztany,migdały,piernikibędziemożnakupićozdobychoinkowe,rękodzieło,świą- orazprecle,a dotegopysznegrzanewino.Będącw Dreź-tecznegadżety,wyrobycukiernicze,pierniki,grzanewino niewartoodwiedzićrównieżdawnestajniekrólewskie, 6
 6. 6. gdzieodbywasięśredniowiecznyjarmark.Zobaczymytammiędzyinnymipracującychrzemieślnikóworazkupcówzachwalającychswojeprodukty. Praga–26.11–8.01równieżstolicaczech,Praga,przygotowujeswójJarmarkBożonaro-dzeniowynarynkuStaregoMiastawokółpięknieprzystrojonejcho-inki.imprezaw Pradzejestnajlepszymwyboremdlarodzinz dziećmi–organizatorzyprzygotowująbożonarodzenioweminizoo,przedsta-wieniaświątecznychbajekorazsprzedażkolorowychpacynek,czyliwszystkotocodziecilubiąnajbardziej.napięknieprzy-strojonychstoiskachmożnakupićręcznierzeźbionelalkiorazzabawkiz drewna,czeskiekryształyorazręczniezdobionekubki.Możnarównieżspróbowaćpitnegomioduczypieczonychkasztanów.nazamkunaHradczanachzobaczymypięknąszopkę. Bolzano–24.11BędącfankąWłochniemogępominąćjednegoz najpopularniejszych,choću nasnadalmałoznanych,jarmarkóww italii.W Bolza-noJarmarkBożonarodzeniowyodbywasięnaplacuWalter,gdzieznajdujesięwielekolorowychstoiskz pamiątkami,świą-tecznymismakołykami,wśródktórychz pewnościąniezabrakniePanettone,czylitradycyjnejwłoskiejbabki,orazpiękneozdobyczywyrobyrzemieśl-nicze.naplacuznajdująsięrównieżstoiskaz tradycyjnymiproduktamikuchnilokalnej.copoleciszjeszcze?ByliściekiedyśnajakimśświątecznymJarmarku?A możewybieraciesięw tymroku?Koniecznienapiszcieo tymi podzielciesięrelacjamii wrażeniami!Jesteśmypodkontakt@yougo.pl 7
 7. 7. anna likODeSSA poniekończącymsięperoniez wagonunumer22.napisna zabytkowymbudynkudworca„Witamyw Odessie–mieście bohaterze” staje się coraz bardziej widoczny. Z  dworcowej knajpkidobiegajądźwiękistarejpiosenkio Odessie–mamie. naplacuprzeddworcempanujegwar–staruszkihandlują krewetkami i  owocami, mieszkańcy i  przyjezdni głośno sięmama targują,pojękująwiekowetramwajei trolejbusy.W Odessie wszyscyczująsięjakw domu. Magia Odessa nie jest starym miastem. W  XiV wieku na terenie Odessy istniała tatarska warownia zwana chadżybej. Póź-„najbliższamoja,Odessa–mama”1 niejtureccysułtanirozbudowaliwarownię,tworzącpotężnąPociągLwów–Odessa.Podwunastugodzinachspędzonych twierdzę nowy świat. W  1792 roku imperium osmańskiena górnej półce przedziału sypialnego łyk mocnej, czarnej utraciłotwierdzęw wojniez rosją.KatarzynaWielkazleciłaherbaty stawia na nogi. Pani konduktor sprawnie nosi po sławnymwłoskimi francuskimarchitektombudowęOdessyczteryszklankiw jednejręce.Brzęczągłośnow metalowych –oknanaZachód.nazywanaprzezcarycęPalmirąPołudniakoszyczkach.–Gorące!niepoparzciesiędziewczęta!Zeska- (Palmirą Północy był Petersburg) miała być pierwszym por-kujęz górnejpółki.Drabinekw ukraińskichpociągachbrak. temrosjiwolnymodmrozówi lodu.OdessastałasięjednakZ półkinaprzeciwkoniemniejsprawniezeskakujepaninina, czymś więcej – stała się miastem żydowskiego oświecenia.osiemdziesięcioletniaeleganckai drobnaosóbkapodróżująca Wielojęzyczna,wielonarodowa,muzykalna,modernistyczna,z Użgorada do chersonia. Zaraz będzie Odessa–oznajmia portowa.Byłatrochęgrecka,trochęjakWiedeńi trochęjakpopolsku.–Zbieramysię!Zarzucamplecak.OdessaGłów- Paryż.Byławyjątkowai wolna.napoczątkuXXwiekujednąna wita podróżnych przepięknym słońcem. Biegnę szybko trzeciąmieszkańcówstanowiliŻydzi.Jakpisałaustriackipisarz1)PiesniaobOdessie-mamie–e.D.Arganowicz/B.M.Smoleński 8
 8. 8. i eseistaKarl-MarkusGraussbyła„zakłademprodukcjigeniu- poetaAdamMickiewicz”.Kilkaprzecznicdalej,naskwerzeszy”.MiejscemspotkaniaOrientui europy.Dziśponadmilio- stoiokazałypomnikMickiewiczaufundowanyprzezmiesz-nowaOdessajestnajwiększymportemUkrainy.Mieszkajątu kańcówOdessy.W pobliżuBulwarunadmorskiegonatknie-Ukraińcy,rosjanie,Żydzi,rumuni,Grecy,Ormianie,Gruzini, mysięnatomiastnawzorowanynaangielskichbudowlachturcy,niemcy,Francuzii Arabowie.Dlaludziliteraturyi sztuki neogotycki Pałac Zenona izydora Beliny-Brzozowskiego.nacałymświeciebyłai wciążjestmiejscemmagicznym,choć W tymmiejscuw XiXwiekuzbierałasięmiejscowaPolonia,mówisię,żestarejOdessyjużniema.Mieszkańcyostroza- bywałtakżeprzyjacielpanadomuJuliuszSłowacki.tonieprzeczają.czująsięwyjątkowi,mówiąwyjątkowymjęzykiem, jedynygmach,wzniesionyprzeznaszychrodaków.naulicymająwyjątkowepoczuciehumoru.Wystarczyprzyjechać,aby SofijewskiejznajdujesięokazałyPałacOlgiPotockiejw stylusięprzekonać. klasycystycznym,w którymmieścisięobecnieOdesskieMu- zeumSztuki.W centrumstarejOdessynaulicyJekaterińskiejPolskaOdessa od roku 1854 wznosi się Katedra Wniebowstąpienia naj- świętszejMariiPannyzwanaKościołemPolskim.W OdessieMój przyjaciel Andrij, rodowity „odessit”2, którego regular- jestrównieżDomPolskii konsulatrP,w którychodbywa-nie odwiedzam, wie o  swoim unikalnym mieście wszystko. ją się wystawy i  spotkania z  polskimi twórcami. PolakówZna historię najwęższych odesskich zaułków, zabytkowych w Odessiepozostałoniewielu,alegdytylko„odessici”usły-brukówi rozpadającychsiędomów.Jakwszyscymieszkańcy sząpolskąmowęzarazprzybiegająi uśmiechającsięszerokojestdumnyzeswojegomiastai Morzaczarnego.Mówipo deklamująwszystkieznaneimpolskiesłowai frazy.polsku, rosyjsku i  ukraińsku. i  oczywiście po odessku. JegoprababkaPolka,takjaki moja,urodziłasięw Odessiepod ZielonyplankoniecXiXwieku.Andrijz lubościąpokazujemipolskieak-centy.nagłównym odesskimdeptaku, naulicy Deribasow- Dla mnie Odessa to przede wszystkim miasto przepięknejskiejznajdujesięDomMickiewicza,w którymnaszwieszcz architektury zatopionej w  zieleni kasztanowców, platanów,przebywał w  trakcie zesłania. Pobyt upamiętnia kamienna katalp i  klonów. Po O dessie można spacerować od ranatablica–„W tymdomuw 1825rokumieszkałwielkipolski donocy.Wzdłużmorzaciągniesięszerokipaszieleni,który2)„odessit”/”odessitka”–mieszkaniec/mieszkankaOdessy. 9
 9. 9. umacniazboczaschodzącedobrzegu.nadwysokimidrzewa- pieniądzemożnawynająćmaleńkąkawalerkę.Jeślikogośmę-miprzebiegaliniakolejkigórskiej,którawoziturystówi kura- czyschodzeniepo192stopniachdrogędoDworcaMorskie-cjuszy pobliskich sanatoriów na plażę Lanżeron. Kierując się go możne pokonać tramwajem linowym, kursującym wzdłużdalej w  stronę portu dochodzimy do ogromnego Parku im. schodówPotiomkinowskich.Spacerującponadmorskiejczęścitarasa Szewczenki, z  licznymi pomnikami i  stadionem klubu Odessyczęstomożnanatknąćsięnaekipyfilmowe.OdessajestsportowegoczernomoriecOdessa.Lubięprzechadzaćsiępo jednymz najczęściejuwiecznianychnataśmiefilmowejmiastParkuKulturyi Wypoczynkuim.Gorkiego,OgrodzieBotanicz- byłegoZwiązkuradzieckiego.Dodziśjejmieszkańcypamiętająnymi ParkuZwycięstwa,alboodpocząćw pełnymkwiatów planfilmowykomediiDejaVuJuliuszaMachulskiego,w którymOgrodzieMiejskimprzywspomnianejjużgłównejulicymiasta głównybohatergranyprzezJerzegoSzturawpadanaSchodyDeribasowskiej.Mieszcząsiętamaltankii kawiarnie,w letnie Potiomkinowskiew trakciezdjęćdolegendarnegofilmuPancer-dniodbywająsiękoncerty,a mieszkańcygrająnaławeczkach nikPotiomkin.–O Paniz Polski!niechcesięPaniu nasnakręcićw  szachy i  warcaby. W  starej części miasta warto również jakostatystka?Z uśmiechemmachamręką,żeniei szybkoprze-obejrzećSynagogęBrodzkąz XiXwieku,PałacWoroncowów biegamnadrugąstronęulicy.orazFilharmonięMiejską,któramieścisięw przypominającymweneckiPałacDożówbudynkudawnejgiełdy.Sąteżprzepięk- Morze,delfinyi Arkadiane stare cerkwie i  kościoły, neorenesansowe hotele, w  tym Odessa nie ma pięknych i  szerokich plaż. Prawo ukraińskienajokazalszy Londyński, którego okna wychodzą na Bulwar pozwala na wykup gruntów wraz z  przyległymi plażami.nadmorski.WiększośćosóbkojarzyOdessęz neobarokowego Opróczprywatnychposiadłości,hotelii lokalidrogęzagradza-teatruOperyi BaletuorazgigantycznychSchodówPotiomki- jąpoprzeczne,wdzierającesięw lądfalochrony.Latempla-nowskich, wiodących z  Bulwaru nadmorskiego do Dworca żemiejskiesązaludnionedogranicmożliwości.WartowięcMorskiego.tedwasymboleOdessywiodąprymnapocztów- wybrać się do delfinarium, a  wieczorem odwiedzić Arkadiękach,którychjednakniewartowysyłaćdoPolski,borzadko –wydzielonąnadmorskącześćmiasta,w którejmieszcząsiędochodzą.naszczycieschodówznajdujesiępomnikz brązu dziesiątkiklubówi dyskotekpodgołymniebem.tentętniącyupamiętniającypierwszegogubernatoraOdessyArmanda-em- doranagoracymirytmamirejonszokujeniecodziennąarchi-manueladuPlessis,ks.richelieu.Jegoimieniemnazwanajest tekturą – w  Arkadii znajdziemy kluby w  kształcie egipskichprzepięknai długaulicaryszeliewska,przyktórejzaniewielkie piramid,drewnianychłodziczyolbrzymichstatków.Miłośnicy 10
 10. 10. 11
 11. 11. staromodnychdancingówmogązaprzystępnacenęspędzićnocnamorzu,najednymz kursującychprzybrzegumorskichtramwajów-restauracji.Humorżydowsko-portowyDla„odessitów”najważniejszyw życiu,jaksamiprzyznają,jestśmiech.PoczuciehumorumieszkańcyOdessymająniepowta-rzalne.nienależysięobrażać,jeśliktośwywiedzienasw pole,„wbijeszpilkę”lubwyśmiejepublicznie,jeśliniezrozumiemyżartu.niepomożenamnawetsłownikrosyjsko-odesski.Abylepiejzrozumieć,cow odesskiejduszygratrzebaodwiedzićOdessę1kwietnia–w primaaprilisnagłównychulicachmiastaodbywasiębowiemlegendarnyFestiwalHumoru„Hu-morina”.A jaki z czegośmiejąsię„odessici”?Z wszystkichi zewszystkiego,bośmiechtozdrowiei sensżycia.–Szkoda,żewaszmążrabinowicztakwcześnieumarłMógł jeszczeżyći żyć!–O tak,lekarstwzostałojeszczenatrzytygodnie....narynkuodesskim.–czymkarmiliścietękurę?–A cowamdotego!–teżchciałabymtakschudnąć!–Wieszjaknaciebiepatrzętozarazprzypominamisię chaim!–Dlaczego?–Ontakżejestmiwinienpieniądzei nieoddaje.–Sonia,jesteśchora?Widziałam,jakranowychodziłod ciebielekarz.–SłuchajMania,jakodciebieranobędziewychodziłżoł- nierz,toznaczy,żezaczęłasięwojna?Kłócąsiędwie„odessitki”.–tystaralatawico!–cośsiętakmojegowiekuuczepiła!?–Monia,iletobędzieosiemrazyosiem?–A mysprzedajemyczykupujemy?rozmowaw pociągu.–Wyz Odessy?–A co,cośWamzginęło? autorka – anna lik 12
 12. 12. 13
 13. 13. JakubchwedczukSUWALSZcZYZnA–nAKrAńcUśWiAtASuwalszczyznąokreślasiępółnocno-wschodnikraniecpolski, nawschódodtrasyAugustów-Suwałkirozciągasięnajwięk-obejmujący północną część województwa podlaskiego oraz szykompleksleśnyw naszymkraju–PuszczaAugustowska.wschodni skrawek województwa warmińsko-mazurskiego. W granicachPolskizajmujeonapowierzchnię114tysięcyhek-Stolicą regionu są Suwałki – miasto założone przez zakon tarów–jesttoprawiedwukrotniewięcejodPuszczyBiałowie-Kamedułów w  XVii wieku. elementem wyróżniającym ten skiej.Puszczaporastarozległą,płaskąrówninęAugustowską,rejonnatleresztykrajujestprzedewszystkimurozmaicony naktórejznajdujesięwielejezior.największez nichto:Sajno,krajobrazorazbogatyświatprzyrody.W obrębieSuwalszczy- Serwy,BiałeAugustowskie,necko,rospudaorazBlizno.Dużąznyznajdująsiędwapojezierza–Suwalskiei ełckie,Puszcza atrakcjątegoterenusąmalowniczeszlakikajakowenarzekach,romnicka,PuszczaAugustowskaorazpółnocnaczęśćsłynnej m.in.rospudzie,czarnejHańczyorazKanaleAugustowskim.dolinyrzekiBiebrzy.Decydującsięnawycieczkędotejnie- Będącjużnamiejscu,nakażdymkrokuznajdziemygospodar-zwykłejkrainy,mamydowyboruwielewariantówaktywnego stwaagroturystyczneoferującewynajemi transportkajakówdowypoczynku. dowolniewybranegopunktu.W zależnościodnaszychplanów Jeziorko wytopiskowe w Suwalskim Parku Krajobrazowym 14
 14. 14. możemyzdecydowaćsięnaspływkilkugodzinny,a nawetkil- m.in.napołudniowymbrzegujeziora,w miejscowościJastrzę-kudniowy,z możliwościąnoclegutużprzysamejrzece–zarów- by,należydowładzparku.Zaletątychkempingówjestbezpo-nonakempingach,jaki kwaterachprywatnych. średnidostępdojeziora,bliskośćprzyrodyorazniczymniezmą- conyspokój.ZachódsłońcanadjezioremWigryprzydźwiękachFragmentem Puszczy Augustowskiej zasługującym na szcze- gitaryi blaskuogniskapozwalaprzenieśćsięw innywymiargólną uwagę jest Wigierski Park narodowy, usytuowany rzeczywistościi całkowiciezapomniećo dniucodziennym.około 4 km na wschód od Suwałk. Park oferuje liczne miej-sca do plażowania nad brzegiem krystalicznie czystego je- Jadąc na północ od Suwałk drogą 655 po około 12 kilome-ziora Wigry oraz dobrze oznakowaną sieć szlaków pieszych trachdocieramydoSuwalskiegoParkuKrajobrazowego.Jesttoi  ścieżek rowerowych. Przez jezioro Wigry przepływa rzeka miejscezupełnieinneodotoczeniajezioraWigry.SuwalskiParkczarna Hańcza, która jest atrakcyjnym szlakiem kajakowym, Krajobrazowyprzypominabajkowąkrainę,uformowanąprzezszczególnienaodcinkuzaczynającymsięprzyujściuz jeziora lądolódskandynawski,którypozostawiłposobiesilniepofał-Wigrypojegowschodniejstronie.Jeśliplanujemywyjazdz na- dowanyterenz jeziorkamiwytopiskowymi(powstałymiz wyto-miotem, warto zatrzymać się na kempingach położonych na pieniapojedynczychbryłlodu)orazniezliczonymigłazaminarzu-terenieparkunarodowego.Kilkatakichmiejsckempingowych, towymiosiągającyminawetkilkametrówśrednicy!Prawdziwą Jeziorka śródleśne tzw. Suchary w Wigierskim Parku Narodowym 15
 15. 15. perłątegoparkujestnajgłębszepolskiejezioro–Hańcza.Ze względunaswojągłębokość(około110m)orazi klasęczystości wodystałosięmekkądlapłetwonurków,którzyprzybywajątu z całejPolski.nadbrzegiemHańczyznajdziemywielemiejsc przygotowanychspecjalniez myśląo miłośnikachpodwodnych głębin,m.in.wygodnestołydorozłożeniasprzętudonurkowa- nia.W okolicyparkufunkcjonujerównieżsporoszkółeknurko- wania,w którychmożemypoznaćpodstawytegofascynujące- gosportu. Kolejnym miejscem godnym odwiedzenia jest miejscowość Stańczyki,usytuowanaokoło18kilometrównazachódodSu- walskiegoParkuKrajobrazowego.Wartozapuścićsięw terejo- nyconajmniejz dwóchpowodów.Pierwszyz nichtodwaoka- załemostykolejowez 1917r.i 1918r.o wysokości36metrów i długości180metrów,przezktóreniegdyśbiegłaliniakolejowa Gołdap-Żytkiejmy.Drugimpowodempopularnościtegomiejsca jestPuszczaromnicka,nazywanaPolskątajgą.Puszczaznajdu- jesięnapograniczuPolskii ObwoduKaliningradzkiego,zaśna tereniepolskizajmujepaso szerokościokoło7kmi długości 30 km. Dominującymi gatunkami drzew składającymi się na drzewostanPuszczysąsosnyi świerki.Jejosobliwykrajobraz, przypominający lasy Kanady czy Skandynawii, tworzą oprócz lasówiglastych,równieżliczneobszarytorfowiskoweczydoli- nyrzeczne.Zapuszczającsięw terejony,możnadoświadczyć osobliwegoodczucia,żeznajdujemysięnadalekiejpółnocy,nie zaśw ojczystymkraju…nieodkrytezakątkiPolskinaprawdę mogązaskoczyć! Południowy kraniec Suwalszczyzny zajmuje inne szczegól- nemiejsce–Biebrzański Parknarodowy.to największyPark narodowyw Polsce.Utworzonogow celuochronycennych obszarów bagiennych, które są miejscem bytowania aż 271 gatunków ptaków! to prawdziwa gratka dla ornitologów oraz miłośników podglądania ptactwa, którzy przybywają nad Biebrzę z  całej europy. Zatrzymując się na kempingach znajdującychsięnaterenieparkunarodowego,częstomożna usłyszeć język naszych zachodnich sąsiadów, głównie niem- ców, Holendrów czy Francuzów, którzy przemierzają euro- pę w  poszukiwaniu tego unikalnego miejsca. to właśnie dla takich pasjonatów przyrody na terenie parku przygotowano wiele wysokich platform obserwacyjnych, z  których można podziwiać niezwykłe okazy ptaków. Można także wybrać się natzw.BirdWatching,czyliwycieczkiprzyrodniczez przewod- nikiem,znającymciekawezakamarkiptasichlęgowisk.Wspa-FloraBagienBiebrzańskich niałąprzygodąmożebyćtakżeniespiesznyspływBiebrzą–ka- 16
 16. 16. jakamilubdrewnianymitratwami.Spływtratwąsprawdzasię Suwalszczyznajestniezwykłymregionemnaszegokraju,cha-doskonalew przypadkuwiększejgrupy,ponieważnajejpokład rakteryzującymsięprzepięknymikrajobrazamiorazoferującymz powodzeniemmieścisię6-8osób.tratwyzwykleposiada- aktywnymturystommocwrażeń.trzebajednakprzyznać,żetojądomekz 2lub3pryczami,naktórychmożnasięschronić zakątekwciążnieodkrytyi małopopularny.czaswięcpokazaćw nocy,podczasgdyresztazałogimożespaćpodchmurkąlub poszukiwaczomprzygód,żesąjeszczemiejscaw naszymkra-w namiocieustawionymnatratwie. ju,gdzienaturawciążwygrywaz cywilizacją.Zatemw drogę! Kierunek północny-wschód. Wymagany ekwipunek: namiot, aparatfotograficzny,mapai niespożytepokładyenergii! czarnaHańczanaterenieSuwalskiegoParkuKrajobrazowego KładkawSuwalskimParkuKrajobrazowym KempingnadJezioremWigry GłazynarzutowewSuwalskimParkuKrajobrazowym JezioroHańcza MostywStańczykach 17
 17. 17. nOWePrZeWODniKi PolskaelżbietyDzikowskiejelżbietaDzikowska,jakniecostarsinasiczytelnicypamiętają,pro-wadziłaprzedlatyz mężemtonymHalikiemcyklprogramów„Pieprzi wanilia”.teraz,kiedywszyscyrzuciliśmysięw podróżepoświecie,panielżbietaskupiasięnaatrakcjachturystycznychw Polsce.„Grochi  kapusta. Podróżuj po Polsce!” to relacje, zdjęcia, ale także ludziei ichpasje.BiografiaelżbietyDzikowskiejjestniezmierniebogata.Panielżbietatohistoryksztuki,sinolog,podróżniczka,reżyseri operatorfilmówdoku-mentalnych,autorkawieluksiążek,programówtelewizyjnych,audycji napołudniowymzachodziejestwieleniezwykleciekawychmiejsc,radiowych,artykułówpublicystycznychorazwystawsztukiwspółcze- choćbyna Dolnymśląsku,gdziemamywięcejzamkówi pałacówsnej. – niegdyś, kiedy świat był dla Polaków zamknięty, chcieliśmy niżnadLoarą.naGórnym–wspaniałetrasypodziemiąi naziemi.wrazz moimmężemtonimHalikiemuchylićnańokno.Powstałwtedy Bielsko–Białatonajbardziejzwartyw Polscezespółarchitekturyse-cyklprogramówPieprzi wanilia.teraz,kiedywszyscymożemypodró- cesyjnej,a w cieszyniewartozobaczyćnietylkoromańskąrotundę,żowaćpocałymświecie,chciałampodzielićsięmojąpasjąpoznawa- alei „małąWenecję”.Podróżująctam,możemyteżspotkaćfanta-niai odkrywanianiezwykłychmiejscw Polsce.Podróżując,przełamu- stycznychludziz pasją,poznaćnaszetradycje,obyczaje.Zacznijmyjemybariery,stereotypy;w seriiGrochi kapustaopróczopisówi zdjęć jeodkrywać!wieleuwagipoświęcammoimbohaterom,abyprzekazaćichpasje,z nadzieją,żenietylkozafascynują,leczi zainspirują. Północnywschódtoregionszczególny.Przedewszystkimwspania- łaprzyroda:jezioranaWarmiii Mazurach,urokliwaSuwalszczyzna,MartynaWojciechowskamówio autorce,żejejstyljestniedopod- Podlasiez PuszcząBiałowieskąi przepięknąKotlinąBiebrzy.Aletakżerobienia: – niezmiennie pełna energii, po zwiedzeniu najdalszych niezwykłezabytki,świadectwowspółżyciawielukultur.ciekawySzlakzakątkówglobui zainspirowaniukilkupokoleńPolakówdopodróżo- tatarskiz meczetami,cmentarzamii smakowitymjadłem,wiekowewania,terazprzybliżanamcudownezakątkinaszegokraju.toobo- cerkwieprawosławne,piękneświątyniekatolickie,a takżesynagogiwiązkowalekturadlatych,którzy„cudzechwalą,a swegonieznają”! i cmentarzeżydowskie.Jestcozwiedzać,fotografować,przeżywaćJestemfankązarównoosobowościautorki,jaki jejksiążek.„Groch i smakować.i kapusta”topyszne,piękniepodanedanie,a przytymlekkostrawne–możnajeśćbezograniczeń.Gorącopolecam! na północnym zachodzie naszego kraju są miejsca, które winien poznaćkażdyPolak.PrzedewszystkimSzlakPiastowskiwiodącyodW serii„Grochi kapusta.PodróżujpoPolsce!”mamyczterytomy: Gniezna przez Ostrów Lednicki, Kruszwicę, Strzelno, trzemeszno,Południowywschódtoziemiamagiczna.niepowtarzalnyurokBiesz- Mogilno,czerwińskdoPłocka.PolecamteżKaszubyz „najdłuższymczadów nie tylko złoto-czerwoną jesienią, ale nawet zimą, bo tu paskiemPolski”,czyliPółwyspemHelskim,przepięknymilasami,je-zawsześniegi słońce.Wspaniałemiasta:Sanok,Przemyśl,tarnów, zioramii kręgamimegalitycznymi.naPomorzu–ciąglepełnetajem-Sandomierz,Zamość.imponującepałacei zamki,wśródktórychnaj- nicBorneSulinowo.ciekawezabytki,pięknaprzyroda,ludziez pasją.większai najbardziejimponującaw Polsceruinaw Ujeździe,zwana Wartopoznaćtenregion.takżeKrzyżtoporem.niezwykłemiejsca?w Górachświętokrzyskich,wśródnichJaskiniaraji arcyciekawa,neolitycznakopalniakrzemie- WydawcąksiążekjestfirmarosikonPress.niaw Krzemionkach.rewelacja! Więcej:www.grochikapusta.pl 18
 18. 18. Podbiele fot.: Adam FalkowskiZDJęciAZPODLASiAPrzedstawiamy piękno północno-wschodniej Polski na zdjęciachuczestników naszego konkursu. 20
 19. 19. Cerkiew w Bielsku Podlaskim fot.: Adam Falkowski21
 20. 20. Cerkiew w Pasynkach Olszanicafot.: Adam Falkowski fot.: Adam Falkowski 22
 21. 21. Cerkiew w Bielsku Podlaskim Koźlak w Hodyszewiefot.: Adam Falkowski fot.: Adam Falkowski 23
 22. 22. Cerkieww Puchlach fot.: Adam Falkowski24
 23. 23. Hajnówka Podlasiefot.: Adam Falkowski fot.: Marcin Perkowsk 25
 24. 24. Biura cieczkiskandynawskie,włoskie,a takżeKoreaPołudniowaz Północną i  Japonia. Jak zwykle nie zapomnieliśmy o  naszych najmłodszych i  toPODróŻY właśniez myśląo nichrozbudowaliśmyofertęFigloklubów. Wielbicieliwakacyjnegowypoczynkuucieszywielenowości,takichjak, regionAlgarvew Portugalii,cypr,greckawyspaKorfuczypobytnajed- nym z  trzech wybrzeży hiszpańskich: costa de la Luz, costa Almeria i costaDourada.Fanówkrajobrazówwulkanicznychi sportówwodnych z  przyjemnością zaprosimy na teneryfę. nasza oferta to prawie 140 nowychhoteli.Jesteśmyprzekonani,żekażdyznajdziecośdlasiebie. Z wycieczekobjazdowychnowościąsąprogramyniemieckieskierowane dlarodzinz dziećmi.tutajopróczBerlinanaturystówczekaParkFilmo- wyBabelsberg,HeideParkczyHansaPark.W oferciedostępnabędzie również wycieczka do Albanii i  Macedonii. Wprowadzilismy również więcejwycieczekskandynawskichi „Londynnawesoło”–unikalnypro- radomirświderski gramw bardzolekkisposóbpokazującystolicęWielkiejBrytaniiodstro- nymusicali,zakupówi typowychlondyńskichpubów.nowościąbędą równieżdwanoweprogramyzwiązanez Portugalią,jedenw połączeniurainbowtours z hiszpańskąAndaluzjąi drugipokazującypięknoi różnorodnośćsamejnasza najnowsza propozycja składa się z  trzech katalogów, dwóch Portugalii.z  oferta wczasową i  jednego z  propozycjami objazdowymi. Liczboworównieżwyglądatoimponująco–łącznieprawie900stron,160pro- nie zapomnieliśmy i  stale rozbudowujemy naszą ofertę egzotyczną.gramówzwiedzania,prawie400hotelii 74destynacje,krajei regiony. Z nowościnauwagęzasługująStanyZjednoczone,Japoniai rPAz Mo-Opróczsprawdzonychkierunkównanaszychklientówczekają:Portuga- zambikiem. Wycieczka łącząca Koreę Północną z  Południową w  którejlia,cypr,Korfu,hiszpańskiecostadelaLuz,a z objazdóweknowewy- ograniczeniaz jednejstronyspotykająsięz wolnościąz drugiejbędzie RainbowTours Figloklub 27
 25. 25. przeżyciem,któretrudnozapomnieć.Podsu-mowującjesttoprawie40nowychprogra-mów.razemw katalogupoświęconymwy-cieczkom objazdowym znajdzie się prawie160programówi tymsamymjesttow tejchwilinajszerszaofertanapolskimrynku.Poubiegłorocznymsukcesiepostanowiliśmyzwiększyć ofertę Figloklubów. W  sezonieLato 2012 będzie ich aż 27 czyli o  dzie-więć więcej niż w  roku ubiegłym. Działająw staranniedobranychhotelachześwietnąinfrastrukturą,któragwarantujeprawdziwierodzinny wypoczynek. Działają sześć dniw tygodniuodpołowyczerwcadopołowywrześnia. Zależy nam na tym aby bawiącuczyć i  rozwijać dziecięce pasje. Dzieci po-zostająpodczujnymokiemnaszejkadryani-matorów.W tymrokuposzliśmyo krokdaleji  postanowiliśmy uruchomić portal FiGLO-KLUBY.PL. Znajdą się tam informacje o  ho-telach,blogorazinformacjeo animatorach.to jedyny w  Polsce portal społecznościowydla amatorów klubowego rodzinnego wy-poczynku.W  sezonie letnim wystartuje również nasznowypomysłdladorosłych–Let’sHoliday.W kilkuhotelachbędziedziałałprzeszkolonytropicielAtrakcji–ekspertw projektowaniuzajęćdladorosłych.chętniepodzielisięin-formacjaminatematlokalnejkuchni,muzykioraz zaproponuje różnego rodzaju zajęciasportowei integracyjne. Od góry: Portugalia Bałkany Korea 28
 26. 26. łudniu wrażeń ciąg dalszy – muzyka na żywo, grzane wino, gra w siatkówkę na śniegu i w „zimne ognie”, a do tego dopisujący każdemu dobry humor. Na nartach jeżdżę od dziecka, poznałam wiele miejscowości i terenów nar- ciarskich, jednak Les 2 Alpes olśniło mnie swym wyjątkowym urokiem, bez- kresnym terenem narciarskim na lodowcu, blaskiem kryształowego puchu i stało się dla mnie „zaczarowaną zimową krainą”. W tym roku wybieram się tam ponownie i cieszę się, że wkrótce poczuję zapach górskiego powietrza Les 2 Alpes, a prawie 240 km nartostrad wraz ze snowparkiem będzie dla Natalia Smoleń mnie nową próbą sił… SnowTrex to jeden z największych organizatorów wyjazdów na narty. PełenSnowTrex.pl wachlarz oferta jak również informacje na temat akcji promocyjnych dostęp-Do przebycia było kilkaset kilometrów drogi, przez Niemcy, Luxemburg, aż ny jest na naszej stronie www.snowtrex.pldo Francji, później wjazd serpentynami, aż na wysokość 1.650 m do same-go Les 2 Alpes. Koniec listopada, a zima dała się każdemu we znaki. Bezłańcuchów na kołach nie dalibyśmy rady.Warto było – moim oczom ukazał się biały raj. Zasypane śniegiem uroczekamieniczki, bijący blaskiem świeży puch i tajemniczo wyłaniające się potęż-ne szczyty Alp Francuskich. Tego widoku długo nie zapomnę – a to był do-piero początek. Następnego dnia rozpoczynał się organizowany przez firmęSnowTrex PowderWeek - event dla narciarzy i snowboardzistów, a przedewszystkim dla tych, którzy kochają dobrą zabawę i  białe szaleństwo bezograniczeń. Jazda w białym puchu poza trasami sprawiła, że narciarstwonabrało dla mnie nowego smaku i stało się nie lada wyzwaniem. Być takblisko natury, na wysokości ponad 3.000 m jest czymś wyjątkowym. Po po- 29
 27. 27. łączące7dniwypoczynkui7dnizwiedzania.itak,opróczwypoczynkuna pięknych, egipskichplażach możnawybrać jeden z tygodniowychprogra- mówobjazdowych(np.„Ziemiaświęta”,„WdolinieJordanu”,„Darynilu”). Wśródnowości,wkatalogutriadyznajdąsięwycieczkiobjazdowepoArgen- tynieiKostaryce.Program„Argentyna–wrytmietanganakoniecświata”to propozycja21-dniowegoobjazdu,naktóregotrasieznalazłysięm.in.Buenos AiresiPuertoMadryn.Drugaznowościto17-dniowawycieczkaobjazdowa poKostaryce,podczasktórejmożnazobaczyćmiejscatakie,jakSanJose,San carlos i wiele innych. Ponadto w katalogu egzotyka 2011/2012 znajdzie- Martatruskolaska, my:indonezję-Bali,Maroko,SriLankę,Kubę,tajlandię,WenezuelęatakżeKierownikds.Sprzedaży,Skyclub Meksyk. triada PomysłynazimęwciepłymklimacieoferujetakżeSkyclub.Wnaszymkata- JakoGrupatriada,przygotowaliśmydlanaszychKlientówwieleciekawych logumożnaznaleźćpropozycjewypoczynkuwMaroko,whotelu4-gwiazd- propozycjinasezonzimowy2011/2012.WkatalogachtriadyiSkyclubsta- kowymwopcjiAllinclusive,lubwyjazdwopcjiStayGo:(7dnizwiedzania raliśmysięzawrzećkomplementarnąibogatąofertę,wktórejkażdyznajdzie –program„cesarskieMiasta”+7dniwypoczynku.Amatorzyhiszpańskich cośdlasiebie.Opróczpopularnychkierunków,któreszczególnieupodobali wyspbędąmoglinatomiastudaćsięnp.nadwutygodniowywypoczynekna sobienasiKlienci,postawiliśmyrównieżnaekscytującenowości. teneryfie,FuerteventurzelubGrancanarii. Jużodkilkulatrekordypopularnościwśródzimowychkierunkówpodróżybije triadaproponujerównieżbogatąofertęwyjazdównazabawęsylwestrową egipt.Dlategoteżprezentujemyszerokąofertęwypoczynkowąwnajsłynniej- połączonązezwiedzaniemnajpiękniejszycheuropejskichmetropolii.Miejsca szych,egipskichkurortach,takichjakHurghada,MarsaAlam,tabaiSharm na4i5-dniowychwycieczkachautokarowychdoWiedniaiBratysławy,Pa- elSheikh.WofercietriadyKlienciznajdąrównieżwycieczkiwformule7+7, ryża,PragiorazWilnamożnarezerwowaćwcenieok.1000złodosoby. A może na wakacje Kuba? 30
 28. 28. enOtUrYStYKASZAMPAniASzampaniapołożonajestw północnowschodniejFrancji,naj- produkcjimusującegowina.Winorośljestnarażonanawio-bardziejznanajestz produkcjimusującegowina,którebierze senne przymrozki oraz choroby grzybicze. Głównie uprawiaodniejswojąnazwę.BliskiepołożenieParyżaułatwiłowypro- sięodmiany:chardonnay,PinotnoirorazPinotMeunier.Pi-mowanietamtejszychwinwśródelit.Uprawywinoroślizapo- notnoirnajpopularniejszyjestw Aubei Montagnedereims,czątkowaliKarolingowie–pierwszymz nich,któryzauważył a PinotMeunierw ValléedelaMarne.chardonnaydominujepotencjałtegoregionubyłKarolWielki. w côtedesBlancs.W regioniefunkcjonuje5tysięcywinnicprodukującychswo- W Szampaniiprodukujesięteżwinaniemusujące,naprzy-jewinoi 14tysięcywinniczajmującychsiętylkouprawąna kładw okolicyBouzy.Sprzedajesięjepodetykietami:coteauxsprzedaż.chłodnyklimatSzampaniisprawia,żewinogrona champenois,rosedesriceys.Znanymwinemwzmacnianymmająwysokąkwasowość,dziękiczemuidealnienadająsiędo z tegoregionujestratafiadechampagne.źródło: http://www.flickr.com/photos/roblisameehan/622956063/ 31
 29. 29. tArGWODnY eLiZAMALec 32
 30. 30. fot.: Eliza Malec fot.: Eliza MalecTarg wodny Damnoen Saduak w TajlandiiNieco ponad 100 kilometrów od Bangkoku możesz zobaczyćniezwykły obrazek. Mieszkańcy handlują na łodziach.Kupisz tu pokarmy, pamiątki, a nawet zjesz obiad. 33
 31. 31. POLUBnASnAFAceBOOKU Kliknijibądźnabieżącoznowościami,konkursamiiakcjamispecjalnymi!ZAPiSZSięnAneWSLetter nieprzegapkolejnego,jeszczelepszegonumeru! 34
 32. 32. W następnymnumerzeBułgariaBarcelona 35

×