Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Bogazici Universitesi Exit: Dijital Pazarlama

5 337 vues

Publié le

Publié dans : Business, Technologie

Bogazici Universitesi Exit: Dijital Pazarlama

 1. 1. Dijital Pazarlama<br />#Exit2011<br />@yucezerey<br />
 2. 2. Dijital Pazarlama / Tüketici Davranışları / Kültür / Süreç Yönetimi / Proje Yönetimi / Fotoğraf / Tasarım / İşletme 2.0 / Akademi / Popüler Kültür / Diziler / Creativity / Strateji / Trend / Insight / Besiktas JK / FC Barcelona / Jean Baudrillard / Paul Virilio / Peyami Safa / İhsan Oktay Anar / CNBC-e / LSE / 4 8 15 16 23 42 / Bursa / Monocle / Quentin Tarantino / JJ Abrams / TED / Coca-Cola / Bilgi Üniversitesi / MBA / MA in Economics / Noodle / Facebook / TweetDeck / Foursquare / Apple / IAA / Kurşun Kalem / Mindmap / Sürrealism / Avatar / Neden Sanat ? / Internet Nereye Gidiyor? / Hödö Bödö / Mokoko / Komoçko / #tamk @yucezerey <br />
 3. 3. Classified - Internal use<br />22 Eylül 2004<br />Herşey Bu Sahne ile Başladı...<br />
 4. 4. Classified - Internal use<br />Fiziksel Zaman Dağılımı...<br />
 5. 5. Classified - Internal use<br />Zaman Dağılımında Fırsatlar...<br />
 6. 6. Classified - Internal use<br />Zihinsel Zaman Dağılımı: Öğrenme...<br />
 7. 7. Classified - Internal use<br />Zihinsel Zaman Dağılımı: Öğrenme...<br />
 8. 8. Classified - Internal use<br />En Değerli Misafirimiz: “Bilgi”<br />İş’te Öğrenme<br />Ev’de Öğrenme<br />Sosyal Yaşam’da Öğrenme<br />
 9. 9. Bilgi ve Algı Bombardımanı<br />
 10. 10. Classified - Internal use<br /> “Pazarlama, insanların fiziksel ve sosyalihtiyaçlarınıbelirleme ve bu ihtiyaçları karşılama sürecidir.” <br /> Philip Kotler<br />Geçmiş Zaman Olur ki!<br />
 11. 11. Social Media Revolution<br />
 12. 12. Classified - Internal use<br />Öğreten Adam Medya...<br />
 13. 13. Geleneksel Medya Hala Öğreten Adam mı? <br />Gazeteler, televizyonlar, dergiler, radyolar<br />
 14. 14. Karmaşık Üretim Süreçleri<br />Üretim sürecine müdehale imkanı çok düşük<br />
 15. 15. Geleneksel Medya<br />Tek yönlü <br />Monolog<br />Yüksek üretim maliyeti <br />Yüksek dağıtım maliyeti <br />Kapsamı dar içerik seçenekleri (top x )<br />
 16. 16. “Medyanın fiziksel yapısı değişiyor!”*<br />Kısıtlı Dağıtım Kanalları<br />İlgi Seviyesi Yüksek<br />Sınırsız dağıtım<br />İlgi Düzeyi Düşük<br />*http://www.fistfulayen.com/blog/?p=147<br />
 17. 17. Öğreten Adam Sosyal Medya<br />Bloglar, podcastler, sosyal ağlar, vb.<br />
 18. 18. Sosyal Medya<br /><ul><li>Çok yönlü
 19. 19. Diyalog
 20. 20. Kolay, hızlı, düşük maliyetli üretim
 21. 21. Kolay, hızlı, düşük maliyetli dağıtım
 22. 22. Platform bağımsız mecra, mobil, web, ipod, iphone, media center
 23. 23. Niş içerik</li></li></ul><li>
 24. 24. Anlık medya, sistemdeki diyalogların toplamından oluşuyor<br />
 25. 25. Anlık medya, sistemdeki diyalogların toplamından oluşuyor<br />Ve asla kontrol edemiyorsunuz!<br />
 26. 26. DEĞER DENKLEMİ DEĞİŞİYOR<br />= İlgi<br />içerik<br />= İlgi, katılımcılık, etkileşim, içerik<br />İçerik, araçlar, hizmetler<br />http://www.flickr.com/photos/wespionage/<br />
 27. 27. DEĞER DENKLEMİ DEĞİŞİYOR<br />= İlgi<br />içerik<br />= İlgi, katılımcılık, etkileşim, içerik<br />İçerik, araçlar, hizmetler<br />http://www.flickr.com/photos/wespionage/<br />
 28. 28. Classified - Internal use<br />Yemişim...Sosyal Medya’sını... Öğrenmesini...<br />
 29. 29. Classified - Internal use<br />Sosyal Medya’dan Önce Eğitim / Öğretim....<br />
 30. 30. Classified - Internal use<br />
 31. 31. Classified - Internal use<br />
 32. 32. Classified - Internal use<br />Sosyal Medya’dan Sonra Eğitim / Öğretim....<br />
 33. 33. Classified - Internal use<br />Mesaj, Sosyal Medya Kanalları ile Dağılıyor...<br />
 34. 34. Classified - Internal use<br />
 35. 35. Classified - Internal use<br />
 36. 36. Classified - Internal use<br />Eminönü Toplaşmaları<br />
 37. 37. Classified - Internal use<br />Erişim, Erişilmeyene Ulaştı... Ne Yapacağız?<br />
 38. 38. Organizasyon<br />Classified - Internal use<br />Organizasyonunu Belirle...<br />
 39. 39. Classified - Internal use<br />Hedeflerini Belirle...<br />
 40. 40. Classified - Internal use<br />Dinle..<br />Google Tools<br />Tracking Tools<br />
 41. 41. Classified - Internal use<br />İzleyicilerini Tanı...<br />Kimler? Neredeler?<br />Kişilikleri Nasıl? Nasıl ve Nerede Tüketiyorlar? <br />
 42. 42. Classified - Internal use<br />Altyapını Kur!<br />
 43. 43. Classified - Internal use<br />Kanalını Seç de Gel!<br />
 44. 44. İçeriğe odaklan! İçerik Karmanı Belirle!<br />
 45. 45. Markan etrafında toplanan bir topluluk oluştur!<br />
 46. 46. Müşterini Oyuna Dahil Et!<br />
 47. 47. Ölç Takip <br />Classified - Internal use<br />Analitik Yönetişimini Yapılandır! <br />Sen de Sürekli Öğren..<br />
 48. 48. Classified - Internal use<br />Entegre Pazarlama İletişimi<br />
 49. 49. Sorular?<br />Shoot Now<br />Or Catch Me On<br />yucezerey.com<br />@yucezerey<br />

×