Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Родителска среща
09.11.2016 г.
Дневен ред
1. Превенция на агресията
сред учениците
2. Резултати от входяща
диагностика
3. УВР по предмети –
акценти
4...
1. Превенция на агресията
 Резултати от анонимната анкета –
отговори
 Място - коридора, двора
 Среден брой на деца, кои...
2. Резултати от ВД
• ИД 5.31
• ВД 5.83
БЕЛ
• ИД 5.78
• ВД 5.71
Мат
• ИД 5.70
• ВД 5.75
ОС
3. УВР акценти в ново уч.с-ние
Алгоритъм за разбиране и учене
Въвеждане на правила –записваме
и запомняме чрез:
- мислов...
Бълг. език
Гласни звукове, сричка,
ударение, ударена сричка,
близкозначни думи, правопис
на гласни и съгл.
Самостоятелни...
Устно изпитване
Индивидуално изпитване за въведени
понятия – учене с разбиране и с езика на
предмета
Оценка на работа в ...
Литература
Усъвършенстване на четивна техника
Работа с непознати думи – записване,
запомняне и включване в активния
речн...
ФКРУ
Преразказ на приказка – 1. час
1. Четене на текста
2. Повторно четене, разделяне на
епизоди според плана. Въпроси ...
ФКРУ
Писмен преразказ -2. час
1. Четем текста
2. Критерии за проверка и
оценка
3. Записване на преразказа
4. Самооцен...
ФКРУ/ИКЧ
 1. час - Поправка на преразказа – правилен
препис
 2. час ИКЧ
 1. Самостоятелно четене на произведение
на 3.1...
Инициативата “Четящ 2. В
клас”
Класна библиотека
Заедно да прочетем 2 000 страници
Читателски картон – прочетени
страни...
Математика
 Числата до 100 – ед., дес. и връзката между
тях
 Четене, писане, сравняване
 Свойства на събирането – разме...
Математика
 Текстови задачи с 2 пресмятания- алгоритъм за
работа: УРОК №30
– прочит – откриване на данни и въпрос
– схема...
ОКОЛЕН СВЯТ
До момента работихме само с
УТ
Тетрадка по ОС
– записваме план
– самоподготовка по плана и по
картинките – у...
Музика
 Разучаване на песни със/без синбек
 Слушане на музикални творби
 Нови музикални понятия - 1 тетрадка
 Оценяван...
Изобразително изкуство
 Формиране на понятия и компетентности
чрез:
1. Разглеждане на рисунки и образци на ИИ
2. Практиче...
4. Текущи
 Сайт на класа – редовно преглеждане за
съобщения, интересни линкове
 1. Коледна въртележка -12-16.12.
 2. Съ...
Да съберем капачки за учене на
таблицата чрез действие
Конкурс Хигиена за отличници
Вълчебният ключ на капитан Хигиена
Ани и пленниците
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Родителска среща 2 клас 09.11.16 г.

Дневен ред

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Родителска среща 2 клас 09.11.16 г.

 1. 1. Родителска среща 09.11.2016 г.
 2. 2. Дневен ред 1. Превенция на агресията сред учениците 2. Резултати от входяща диагностика 3. УВР по предмети – акценти 4. Текущи
 3. 3. 1. Превенция на агресията  Резултати от анонимната анкета – отговори  Място - коридора, двора  Среден брой на деца, които са тормозени – 2  Среден брой деца, които тормозят – 2  Идентифициране на тези деца и набелязване на мерки за работа с тях  Правилата на класа – спазване  Санкции при нарушения -тетрадка
 4. 4. 2. Резултати от ВД • ИД 5.31 • ВД 5.83 БЕЛ • ИД 5.78 • ВД 5.71 Мат • ИД 5.70 • ВД 5.75 ОС
 5. 5. 3. УВР акценти в ново уч.с-ние Алгоритъм за разбиране и учене Въвеждане на правила –записваме и запомняме чрез: - мисловни карти/ схеми - “рибена кост” Самоподготовка –Учене на правила – изпълнение на писмени задачи
 6. 6. Бълг. език Гласни звукове, сричка, ударение, ударена сричка, близкозначни думи, правопис на гласни и съгл. Самостоятелни работи след всеки раздел – оценка и корекции на пропуски  Водене на тетрадка – РК и ДР
 7. 7. Устно изпитване Индивидуално изпитване за въведени понятия – учене с разбиране и с езика на предмета Оценка на работа в клас - участие в колективна работата, внимание в нея
 8. 8. Литература Усъвършенстване на четивна техника Работа с непознати думи – записване, запомняне и включване в активния речник Работа с текста – подборно четене Отговаряне на въпроси- писмено Творчески задачи – илюстрация, създаване на текст Устен преразказ на приказка по план Слушане и поправяне на конструкцията на изреченията
 9. 9. ФКРУ Преразказ на приказка – 1. час 1. Четене на текста 2. Повторно четене, разделяне на епизоди според плана. Въпроси за четене с разбиране 3. Устен преразказ на всеки епизод с помощ от учителя 4. Работа с лексикалното значение на думите и за правописа им
 10. 10. ФКРУ Писмен преразказ -2. час 1. Четем текста 2. Критерии за проверка и оценка 3. Записване на преразказа 4. Самооценка по критериите на следващата страница
 11. 11. ФКРУ/ИКЧ  1. час - Поправка на преразказа – правилен препис  2. час ИКЧ  1. Самостоятелно четене на произведение на 3.11. – Пленникът на великана Читанка стр. 34 - 35 14 дни за работа - четене и попълване в дневника на 17.11. – представяне на работата въпросчета за четене с разбиране
 12. 12. Инициативата “Четящ 2. В клас” Класна библиотека Заедно да прочетем 2 000 страници Читателски картон – прочетени страници, подпис на родителя, отбелязване в таблото Доброволческо четене в 1 клас
 13. 13. Математика  Числата до 100 – ед., дес. и връзката между тях  Четене, писане, сравняване  Свойства на събирането – разместително и съдружително – начини за пресмятане по лесен начин и за устно смятане  Действията събиране и изваждане без и с преминаване
 14. 14. Математика  Текстови задачи с 2 пресмятания- алгоритъм за работа: УРОК №30 – прочит – откриване на данни и въпрос – схема, чертеж за онагледяване – съкратен запис – записване на решение и отговор  Обиколка на фигура  Мерни единици за дължина и връзката между тях
 15. 15. ОКОЛЕН СВЯТ До момента работихме само с УТ Тетрадка по ОС – записваме план – самоподготовка по плана и по картинките – устен разказ – 5-минутки за писмено изпитване
 16. 16. Музика  Разучаване на песни със/без синбек  Слушане на музикални творби  Нови музикални понятия - 1 тетрадка  Оценяване: 1. Желание за работа и поведение в часа 2. Изпълнение на учени песни 3. Разпознаване на слушани муз. произведения
 17. 17. Изобразително изкуство  Формиране на понятия и компетентности чрез: 1. Разглеждане на рисунки и образци на ИИ 2. Практическа изобразителни задачи  Оценяване:  1. Участие в беседите  2. Желание за работа  3. Старание в изпълнение на изобр. задачи
 18. 18. 4. Текущи  Сайт на класа – редовно преглеждане за съобщения, интересни линкове  1. Коледна въртележка -12-16.12.  2. Състезания на СБНУ  3. Конкурс за Коледна картичка  4. Силанизация на зъбите до 21.11.16 г.  5. Календар – 5 лв.
 19. 19. Да съберем капачки за учене на таблицата чрез действие
 20. 20. Конкурс Хигиена за отличници Вълчебният ключ на капитан Хигиена Ани и пленниците

×