Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Родителска среща в първи клас

Първа родителска среща- организационни въпроси

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Родителска среща в първи клас

 1. 1. Основно училище “Христо Никифоров”
 2. 2. 2
 3. 3. Новото начало в живота на първокласника да се превърне в успешен старт.
 4. 4. • нова среда • нови приятели • нова дейност – “учене”
 5. 5. * територия на “големи изпитания”. * За детето е трудно новото начало. 5
 6. 6. 6 В дните до 15.IХ.: * не плашете детето с училище; * покажете му, че се гордеете, че вече е голямо; * изразете радостта си, когато научи нещо ново и похвалете го пред значими за него хора; * изберете заедно ученическата чанта и принадлежности; * обходете заедно най-безопасния и кратък маршрут от дома ви до училище и нека то самичко да изброи вида и реда на някои по-големи обекти по пътя; * убедете се, че детето няма съществени пропуски в усвояване на базисните за училище понятия – за цвят, за форма, за големина, за позиция, за числа и букви; * детето да се упражни за усвояване на някои умения за самообслужване – обличане, връзване на обувки и др. * поговорете за необходимостта от правила в живота и в частност – в училище.
 7. 7. 7 Преди първия учебен ден: •обяснете на детето си, че първокласниците ще бъдат посрещнати в училищния строй от много ученици, които шумно ще изразят настроенията си, че там ще бъде с новите съученици; • разгледайте заедно сайта на класа www.1v-dechica.webnode.com * нека първолачето знае, че след училищното тържество в класната стая ще има тържествен първи учебен час така средата, в която ще попадне само след дни няма да е толкова непозната за бъдещия първокласник.
 8. 8.  УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ- 8.00-12.25, идване 7.40 ч.  ЧАСОВЕ по 35 мин.  МЕЖДУЧАСИЯ по 20 мин.  ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ – 35 мин. – след 3. час  БЕЗПЛАТНА ЗАКУСКА - преди ПЪРВИЯ ЧАС  4.час/петък – 11.30 ч. 5.час – 12.25 ч. занимания в ПИГ 8
 9. 9.  Бълг.ез. и литература /четене и писане/ - 7 ч.  Математика – 4 ч.  Роден край – 1 ч.  Музика – 2 ч.  Изобразително изкуство – 2 ч.  Домашен бит и техника – 1 ч.  Физическо възпитание – 2 +1 ч.  ЗИП /БЕЛ/ - 2 ч.  ЗИП /Мат./ - 1 ч. 9
 10. 10. 10 I срок 15.09.2015 г – 7.02.2015 г. II срок 08.02.2016 г. – 24.05.2015 г. Есенна ваканция 31.10. до 02.11.2015 г. Коледна ваканция 24.12.2015 г. до 03.01.2016 г. Зимна ваканция 30.01. до 07.02.2016 г. Пролетна ваканция 02.04. до 10.04.2015 г. Великденска ваканция 29.04. до 02.05.2016 г. Неучебни дни 18.05. и 20.05.2016 г. ДЗИ и НВО 7 клас
 11. 11. 11
 12. 12. 12 6.00 лв 4.50 лв. 4.50 лв. 6.00лв 4.20 до 7.09.15 5.00 лв. Да бъде за подарък от родителите за първия учебен ден Общо: 30.20 лв.
 13. 13. по 1.80 лв.
 14. 14. 14 Тетрадки и учебници Подвързване: учебниците и учебните тетрадки трябва да подвързани с найлонови подвързии, за да се вижда корицата и детето да се ориентира кой учебник по кой учебен предмет е; хубаво е отвътре да се уплътни с твърд картон; тетрадките с квадратчета, с тесни и широки редове и с бели листа могат да се подвържат по преценка на родителя; Надписване: етикет: Тетрадка по …. за работа в клас на ……… у-к от I в клас да се залепят в горния десен ъгъл символи, за да се разграничават лесно: червен квадрат за БЕЛ и син квадрат по математика Полета: ако в тетрадките няма разчертани полета – да се разчертаят с химикал на около 1,5 см Тетрадка с тесни и широки редове: над и под всеки тесен ред трябва да има по два широки / с изкл. на първия и последен тесен ред/ Подписи: в тетрадките след проверка от учителя и в бележника за връзка с родител – Моля, да се подписва редовно от родител!
 15. 15. 15 Ученическата чанта Начин на приготвяне: •гледа се учебната програма за следващия ден; •следи се по кой учебен предмет какви тетрадки, учебници, учебни тетрадки и пособия са необходими и се приготвят поотделно на купчинки; • поставят се в чантата. •Поставят се в чантата и необходимите за всеки ден пособия: лична карта и бележник за връзка с родител; •Несесер или калъф с два подострени молива с предпазител, острилка, гума, линия, цветни моливи, флумастери;
 16. 16. 16 Ученическата чанта Етапи: 1. първоначално може да се приготвя съвместно от родител и дете; 2. детето я подготвя под наблюдение на родител; 3. детето я подготвя самостоятелно. Разпределение: * учебниците и тетрадките трябва да се слагат в голямата преграда; ако чантата има две големи прегради, може необходимите за часовете по БЕЛ пособия да се слагат в една преграда, а за часовете по Математика – в друга /могат да се заделят и в пластмасови папки с копче; * шишето с вода да бъде пластмасово и да се слага в странично джобче, в найлоново пликче; * закуската – в малка лека пластмасова кутия, близо до тях – носни кърпички, влажни кърпи, тоалетна хартия; личната карта – на лесно за изваждане място, напр. малък външен джоб.
 17. 17. 17 Ученическата чанта учебници и тетрадки по предмети: БЕЛ – Четене: буквар със закачена за него показалка; от вътрешната страна на задната корица на буквара залепете: плик с модули за изречения, плик с модули за звуков модел; надписан, обвит, прошнурован, обвит, с червено квадратче в десния ъгъл
 18. 18. 18 Писане: • Учебна тетрадка №1 /№ 2 и № 3 са за по-късно/ обвита, надписана, с червено квадратче в десния ъгъл * Тетрадка с големи квадратчета за звукови модели; обвита, надписана, с червено квадратче в десния ъгъл * Тетрадка с тесни и широки редове за работа в клас – обвита, надписана, с червено квадратче в десния ъгъл * Тетрадки с тесни и широки редове за дом. работа – 2 бр./ едната е у учителя за образци, а другата е у детето/ обвити, надписани, с червено квадратче в десния ъгъл • Тренировъчните упражнения и диктовки обвити, надписани, с червено квадратче в десния ъгъл • Помагало ЗИП БЕЛ + тетрадката за работа в клас обвито, надписано, с червено квадратче в десния ъгъл
 19. 19. 19 Математика: * Учебник * сборник; сметало, пръчици; * учебна тетрадка №1, /№2 и № 3 са у мен/; * тетрадка за работа в клас с големи квадратчета * тетрадка за домашна работа /2 броя, като едната е у учителя за проверка и образци, а другата е у детето/; * Помагало за ЗИП + тетрадката за работа в клас носи се само в деня по програмата обвити, надписани, със синьо квадратче или в папка с копче
 20. 20. 20 Роден край: учебник; тетрадка с бели листи малък формат. учебна тетрадка; Музика: учебник; Да са обвити и надписани! ФВС: спортно облекло по преценка; спортни обувки, специално за часа по ФВС, през зимния период ще стоят в училище в подходяща чанта, но не найлонова, и надписани.
 21. 21. Изобразително изкуство: * учебник; * твърда подложка за чина * блок №4; бурканче; бои; четки; /съхраняват се в кл. стая в папка с копче и надписна или в чанта с цип/; Домашен бит и техника: * учебник, * ножица със заоблени върхове сухо лепило; /съхраняват се в кл. стая в друга папка с копче, надписана
 22. 22. 22 Организационни въпроси Разписание на учебните часове /в сайта/ Пристигане в училище: •в 7.40 часа , за да има време спокойно да закусят, без припряност и бързане; * децата се оставят от родителите при бодигарда ; •първите дни ще ги посрещам на главния вход; •Среща на родител с кл. р-л става чрез уведомяването му от детето или портиера; Прибиране на децата от училище: децата, които не са в ПИГ се извеждат от учителя на входната врата след последния учебен час; Попълва се Декларация Отсъствия: най-късно на сутринта уведомяване на учителя; уведомяване за инфекциозни заболявания; мед. бележка след завръщането в училище; по домашни причини – с молба /3 дни с Декларация - образец от класния ръководител и 7 дни с Декларация –образец до Директора/.
 23. 23. 23 Организационни въпроси * Закуска : по схема “Училищен плод” – при финансиране два пъти седмично плод или зеленчук; * храненето става извън класната стая; * салфетки, влажни кърпички в чантата; Обяд: * Цена на купон за деца, посещаващи занималня – с намаление ; • купоните се закупуват за цяла седмица и се предават в понеделник на учителя; •ако детето отсъства, родителят може да вземе от възпитателя в първия ден на отсъствието купоните и да ги презавери или върне; •столът ще работи от м. септември
 24. 24. 24 Организационни въпроси Мобилни телефони: •в час не се ползват според Правилника на училището •може да звъните само в междучасие; •да са в чантичка; •училището не носи отговорност; * изключват се по време на час; Моля, всеки родител да научи детето си как се включва «тих режим» и по време на час да не звъни по никакъв повод! Играчки: в първите дни – може, стига да не са скъпи, за игра само в междучасията. Подходяща постелка по желание
 25. 25. 25 Организационни въпроси * Учебната програма: /седмично разписание/ ще бъде раздадена на децата и ще бъде публикувана в сайта на класа •Талон за профилактичен преглед от Личен лекар до 18.09.15 г. Други документи: •Маршрутен лист •Данни за ученика за Дневник на класа •Анкета /по-удобно е сега да се попълнят/ •Ученическа карта със снимка до 18.09.15 г. •Декларация за съгласие относно публикуване на снимки в сайта на класа
 26. 26. 26 Организационни въпроси Членове на родителския съвет: Председател, касиер, протоколчик подпомагат класния ръководител при вземане на решения и организиране на прояви на класа; предложение за трима членове на Родителския съвет За първия учебен ден: * питка с мед; * букетчета здравец за всяко дете; * дребна почерпка, подарък книжка * фотограф – 2 снимки, обща и индивидуална? * балон с хелий по желание на родителите
 27. 27. 27 Самоподготовката у дома * Време: след обяда, след 45 минутна почивка, може и малко сън; * на блокове от 35 минути; с междинни 10-минутни почивки; * в междинните почивки може да се хапне плод, да се направи зрителна гимнастика; * радио, телевизия, компютър да са изключени по време на работата над домашните, дори и по време на почивките; * С добро разпределение на задачите за деня и предвиждане на време за активен отдих ще остава време за двигателна активност, срещи с приятели, телевизия, игра, помощ у дома и др.
 28. 28. 29 Заедно с вас, родители, можем да превърнем: естественото детско любопитство – в желание за учене, новата учебна среда – в уютен дом, непознатите деца – във верни приятели, детската плахост – в увереност, недоверието – в доверие и позитивизъм!
 29. 29.  GSM 0885 629 700  е-mail адрес: julia_lv@abv.bg  skype име: yulia.petkova
 30. 30. Мирослава Ганчева * GSM 0876 873 876 * e-mail: mirka8110@abv.bg
 31. 31. 32
 32. 32. НА ВАС РОДИТЕЛИ: * желязно ТЪРПЕНИЕ; * МНОГО ВНИМАНИЕ; * ОГРОМНА ЛЮБОВ И ДОВЕРИЕ КЪМ ДЕЦАТА Сайт на класа http://www.1v-dechica.webnode.com 33
 33. 33.  1. Не се скъпете на похвали.  2. Хвалете детето, критикувайте изпълнението.  3. Даже в “морето от неуспехи” може да се намери островче на успеха и да се закрепите за него.  4. Поставяйте пред детето само конкретни цели.  5. Не поставяйте няколко задачи едновременно  6. Детето трябва да бъде уверено, че родителите му се гордеят с него.  7. Обръщайте се към детето като към възрастен човек, като пълноправен участник в семейния живот.  8. Добре е да се показват на роднини и близки писмените работи на детето, с които се гордеете. 34
 34. 34.  1. „Излез”, „ не ми пречи”, „зает(а) съм” ;  2. Силните хора не плачат;  3. Ти винаги правиш всичко не както трябва .  4. Ти си лош и аз такъв не те обичам;  5. Ти всичко правиш по-лошо от другите;  6. Колко много сме ти дали, а ти…  7. Ако ти така почнеш да се държиш, с теб никой няма да дружи (няма да те обича, няма да играе с теб и т. н.)  8. Неправилно! Това трябва да се направи по друг начин!  9. Не вярвай на никого – всички лъжат! 35
 35. 35.  1. Сега ми е нужна помощта ти - или - докато с теб заедно направим това, кажи ми какво се е случило…  2. Поплачи си – ще ти олекне!  3. Ти си такъв умник, юнак, също като баща си (или майка си)!  4. Аз те обичам, ти си добър и умен, но сега съм огорчен от твоето поведение и се чувствам зле.  5. Днес си се справил по-добре от вчера, защото си се постарал!  6. Ние те обичаме, разбираме и се надяваме на теб!  7. Интересно ни е да чуем мнението ти.  8. Както ти се отнасяш към хората, така и те ще се отнасят към теб. Ако ти ги обичаш и разбираш и те ще ти отвърнат със същото.  9. Хайде да видим как това може да стане по-добре! Да опитаме още веднъж!  10. Избирай приятелите си сам и помни, че всичко в живота ти зависи от теб! 36

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • vili_wb

  Sep. 8, 2015
 • radoslavavladimirova3

  Sep. 9, 2015
 • ssuserc0de32

  Sep. 9, 2015
 • VanyaMincheva

  May. 22, 2021

Първа родителска среща- организационни въпроси

Vues

Nombre de vues

1 405

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

2

Actions

Téléchargements

24

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

4

×