Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ERP Nedir ?Genel Anlamı ile ERP Türkiye’de ERP   ERP PROJE YÖNETİMİ     26.02.2009
GÜNDEM•  ERP Nedir ve Niçin Önemlidir?•  ERP Proje Süreci•  ERP Projesi Hazırlık Süreci•  ERP Projesi Seçim Süreci•  ...
ERP NEDĠR?                                             Kurumsal Kaynak Planla...
ERP NEDĠR?MĠZAN                    FATURA    FASONKONSOLMALĠ                    ...
NEDEN ÖNEMLĠDĠR?HBR(Harvard Business Review)’de 2003 yılında yayınlanan bir makalede şuçarpıcı sonuçtan ifade yeralmaktadı...
NEDEN ÖNEMLĠDĠR? AŞAĞIDAKİ 4 ALANDA İYİ OLAN ŞİRKETLERİN ÇOK BAŞARILI OLDUKLARI BELİRLENDİ!!!               ...
ERP PROJESĠ HAZIRLIK SÜRECĠ•ERP’ye İhtiyaç Var Mı? -1 •Hızlı ve kontrol edilemeyen büyüme •Kurumun gerçek finansal perform...
ERP PROJESĠ HAZIRLIK SÜRECĠ•ERP’ye İhtiyaç Var Mı? -2 •Müşterilerde yanlış beklentiler oluşturulması •Teslim tarihlerinin ...
ERP PROJE SÜRECĠ  Hazırlık            Seçim             Yürütme• Farkındalık Yaratılması    •...
ERP PROJE SÜRECĠERP PROJESİ HAZIRLIK SÜRECİ
ERP PROJESĠ HAZIRLIK SÜRECĠ•Projenin Sahibi Kimdir? •ERP projelerinin sahibi ve sorumlusu IT bölümleri değildir. •ERP tüm ...
ERP PROJESĠ HAZIRLIK SÜRECĠ•Farkındalık Yaratılması •Şirket içinde kilit roldeki personellerin belirlenmesi •ERP hakkında ...
ERP PROJESĠ HAZIRLIK SÜRECĠ•Gereksinim Listesi •Tüm departmanlarla görüşmeler •Mevcut sistemde yapılamayan işlemler •Geliş...
ERP PROJESĠ HAZIRLIK SÜRECĠ•Başarı Kriterleri •Proje sonucunda başarılı olunduğu nasıl anlaşılacak? •Zaman, fonksiyon ve b...
ERP PROJESĠ HAZIRLIK SÜRECĠ•Tedarikçi Listesi •İhtiyaçlara uygun olduğunu beyan eden tedarikçilerin araştırılması •Sunulan...
ERP PROJESĠ HAZIRLIK SÜRECĠ•Kurumsallaşma •Kurumsallaşma noktasındaki eksiklikler giderilmeli •Kurumsallaşma süreci ERP’de...
ERP PROJE SÜRECĠERP PROJESİ SEÇİM SÜRECİ
ERP PROJESĠ SEÇĠM SÜRECĠ•Demo Senaryosu Hazırlama •Seçilecek uygulamanın uygunluğu nasıl test edilir? •Demo alınacak tedar...
ERP PROJESĠ SEÇĠM SÜRECĠ•Demo •Tedarikçilerden mutlaka demo alınmalıdır. •Demonun senaryoya uygunluğu oldukça önemli. •Zam...
ERP PROJESĠ SEÇĠM SÜRECĠ•Kısa Liste •Senaryoya uygunluk •Danışmanlık tecrübesi •Gerektiğinde programa işe göre düzenleme y...
ERP PROJESĠ SEÇĠM SÜRECĠ•Referans Ziyareti •Kısa listeye alınan tedarikçilerin referansları ziyaret edilmeli •Referans kon...
ERP PROJESĠ SEÇĠM SÜRECĠ•Dikkat!!! •Teklifin içeriğine dikkat edilmeli  •Anahtar teslimi?  •Lisans + Değişken Uyarlama...
ERP PROJESĠ SEÇĠM SÜRECĠ•Seçim Kriterleri  Kaynak: Türkiye’de ERP Uygulamaları  Mustafa Fatih YEGÜL, Bilal TOKLU  Ga...
ERP PROJESĠ SEÇĠM SÜRECĠ•ERP Maliyet Kalemleri Kaynak: Türkiye’de ERP Uygulamaları Mustafa Fatih YEGÜL, Bilal TOKLU Gazi Ü...
ERP PROJESĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ    ERP PROJESİNİN    YÜRÜTÜLMESİ
ERP PROJESĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ•Proje Ekibi & Proje Planı •Proje süresinde karar mekanizmalarında yeralacak proje sponsoru, yön...
ERP PROJESĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ•Teknik Kurulum •Tedarikçi tarafından yapılacaktır. ERP projelerindeki en kolay aşamadır.
ERP PROJESĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ•Süreç Analizi •İş süreçleri analiz edilmeli. •Analiz toplantılarına “superuser”ların katılımı s...
ERP PROJESĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ•Parametre Ayarları •Süreç analizine göre parametrelerin ayarlanması
ERP PROJESĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ•Yazılım Geliştirme •Uygulama < -- > İş süreçleri etkileşimine uygun yazılım geliştirme faaliyet...
ERP PROJESĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ•Eğitim •Departman bazında grup eğitimlerle başlanmalı •Veri girişi esnasında kullanıcılara refa...
ERP PROJESĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ•Canlı Kullanıma Geçiş •Paralel Kullanım mı? Big Bang mi? •Kullanıcıların psikolojik olarak hazı...
UYARLAMADA KARġILAġILAN SORUNLAR Kurum çalışanlarının yeni sistemin getireceği değişikliklere direnç göstermesi Altyapı ye...
ERP PROJESĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ•Proje Takip Toplantıları •Proje Ekibi ve tedarikçi firma ekibi ile periyodik toplantılar yapılm...
CANLIDAN SONRAKĠ PROBLEMLERKullanıcıların yeni sisteme direnç göstermesiYazılım esnekliğindeki yetersizlik ve özelleştirme...
ERP PROJE SÜRECĠ
ERP PROJE SÜRECĠ
TÜRKĠYE’DE ERP UYGULAMALARI     YABANCI FİRMALAR                        YERLİ FİRMALARSAP - Bu...
TÜRKĠYE’DE ERP UYGULAMALARIERP dünya pazarında Lider Konumdaki Firmalar1.  SAP (%25)2.  Oracle (%7,9)3.  PeopleSoft ...
TÜRKĠYE’DE ERP UYGULAMALARITürkiye’de ERP pazarında Lider Konumdaki Firmalar1.  SAP (Microsoft SQL Server,c++ development...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Erp nedir

ERP Nedir ??

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Erp nedir

 1. 1. ERP Nedir ?Genel Anlamı ile ERP Türkiye’de ERP ERP PROJE YÖNETİMİ 26.02.2009
 2. 2. GÜNDEM• ERP Nedir ve Niçin Önemlidir?• ERP Proje Süreci• ERP Projesi Hazırlık Süreci• ERP Projesi Seçim Süreci• ERP Proje Yönetim Süreçleri• Türkiye’de ERP uygulamaları• İBB’de ERP uygulamaları
 3. 3. ERP NEDĠR? Kurumsal Kaynak Planlaması Enterprise Resource Planningİşletmenin Kor iş süreçlerinin takibinin yapıldığı bilgisayartabanlı işletme sinir sistemi...İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, Makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasınısağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.
 4. 4. ERP NEDĠR?MĠZAN FATURA FASONKONSOLMALĠ ARAÇ ĠġTEN NAKĠT AKIM FATURA ĠADE MALĠYET MALĠYETTABLOLAR TAKĠBĠ AYRILMA BAKĠYE SICAK STOK YASAL PERFORMANSKURLAR TESLĠMAT AMORTĠSMAN MRP FATURA YAġLANDIRMA SATIġ HAREKETLERĠ FORMLAR ĠZLEME YEDEKENTEGRES SEVKĠYAT ENVANTER YENĠDEN PROSES KUR FARKI SĠPARĠġ BORDRO PARÇA ÖDEMEYON SAYIMI DEĞERLEME TAKĠBĠ TAKĠBĠ TAMĠRGEÇĠCĠ PUANTAJ PROJE KASA ONAY SĠPARĠġ BARKOD TAKĠP EMĠR HURDA RAPORLARMUHASEBE BĠLGĠLERĠ TALEBĠ ĠġLEMLERĠMUHASEBE SÖZLEġME DEPO PERSONEL PROJE KARġILAġ- ÇEK/SENET TALEP ALIM TALEP Ġġ EMĠRLERĠFĠġLERĠ YERLEġTĠRME BĠLGĠLERĠ TANIMLARI TIRMALARMALĠYET ALIġ SATIġ STOK PROSES Ġġ PERĠYODĠK BÜTÇE CARĠ SĠPARĠġ KARLILIKLARMERKEZLERĠ FĠYATLARI FĠYATLARI KALEMLERĠ REÇETE BAġVURULARI BAKIM TANIMLARI TESĠS BÜTÇE SATIġÇILAR, PARAMETRE- MAKĠNA AKTĠVĠTEHESAP PLANI BANKA SATICILAR VE TANIM MAKĠNALAR PLANLAMASI MÜġTERĠLER LER EKĠPMAN TANIMLARI DEPO SATIŞ PROJE YÖNETİMGENEL FİNANSAL MALZEME SABİT ÜRETİM İNSAN BAKIM SATINALMA VE BÜTÇE BİLGİMUHASEBE MUHASEBE YÖNETİMİ KIYMETLER YÖNETİMİ KAYNAKLARI ONARIM DAĞITIM YÖNETİMİ SİSTEMİ ENTERPRISE MODEL
 5. 5. NEDEN ÖNEMLĠDĠR?HBR(Harvard Business Review)’de 2003 yılında yayınlanan bir makalede şuçarpıcı sonuçtan ifade yeralmaktadır!!! “10 yıl boyunca 160 Ģirkette uygulanan 200 değiĢik yönetim tekniği ve aracı incelenmiĢ ve bunların Ģirketlerin yüksek performansı ile doğrudan bir iliĢkisi bulunamamıĢtır”. Nitin Nohria, William Joyce and Bruce Roberson, in HBR, July 2003, pp.43-52 Peki şirketler yüksek performans gösterebilmek için ne yapmalıdır?
 6. 6. NEDEN ÖNEMLĠDĠR? AŞAĞIDAKİ 4 ALANDA İYİ OLAN ŞİRKETLERİN ÇOK BAŞARILI OLDUKLARI BELİRLENDİ!!! Net ve kor işe odaklanmış STRATEJİ bir stratejiÇevik, esnek veyatayorganizasyonel Hatasız operasyonelyapı yürütme: YAPI YÜRÜTME Müşteri beklentilerine cevap verecek en önemli süreçlere odaklanma. KÜLTÜR Yüksek performansa odaklı bir kültür
 7. 7. ERP PROJESĠ HAZIRLIK SÜRECĠ•ERP’ye İhtiyaç Var Mı? -1 •Hızlı ve kontrol edilemeyen büyüme •Kurumun gerçek finansal performansının bilinememesi •Bilinmeyen ya da yanlış işçi maliyetleri •Stokların üretim ihtiyaçlarını tutarlı bir şekilde karşılayamaması •Önemli bilgilerin elde edilmesi için uzun çabalar harcanması
 8. 8. ERP PROJESĠ HAZIRLIK SÜRECĠ•ERP’ye İhtiyaç Var Mı? -2 •Müşterilerde yanlış beklentiler oluşturulması •Teslim tarihlerinin sürekli gecikmesi •Operasyonel performansın bilinememesi •Mevcut sistemin gelişiminin engellemesi •Üretim gereksinimlerinin herhangi bir doğruluk seviyesinde belirlenememesi
 9. 9. ERP PROJE SÜRECĠ Hazırlık Seçim Yürütme• Farkındalık Yaratılması • Demo Senaryosu Hazırlama • Proje Planı• Gereksinim Listesi • Demo • Kurulum• Başarı Kriterleri • Kısa Liste • Süreç Analizi• Tedarikçi Listesi • Referans Ziyareti • Parametre Ayarları• Kurumsallaşma • Yazılım Geliştirme • Eğitim • Canlı Kullanıma Geçiş • Proje Takip Toplantıları
 10. 10. ERP PROJE SÜRECĠERP PROJESİ HAZIRLIK SÜRECİ
 11. 11. ERP PROJESĠ HAZIRLIK SÜRECĠ•Projenin Sahibi Kimdir? •ERP projelerinin sahibi ve sorumlusu IT bölümleri değildir. •ERP tüm organizasyonu ilgilendiren bir projedir. •En güçlü sahibi Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyeleri olmalıdır. •Uygulayıcılar ise IT departmanının da içinde olduğu tüm bölümlerdir. •Yine de tüm koordinasyon için bir ERP koordinatörünün bulunması faydalı olacaktır.
 12. 12. ERP PROJESĠ HAZIRLIK SÜRECĠ•Farkındalık Yaratılması •Şirket içinde kilit roldeki personellerin belirlenmesi •ERP hakkında kulis •Projeye başından sonuna sahip çıkacak gönüllüler edinilmesi •Özellikle Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyelerinin çok ciddi desteğinin alınması
 13. 13. ERP PROJESĠ HAZIRLIK SÜRECĠ•Gereksinim Listesi •Tüm departmanlarla görüşmeler •Mevcut sistemde yapılamayan işlemler •Geliştirilmesi istenilen işlemler •Proje kapsamı
 14. 14. ERP PROJESĠ HAZIRLIK SÜRECĠ•Başarı Kriterleri •Proje sonucunda başarılı olunduğu nasıl anlaşılacak? •Zaman, fonksiyon ve bütçe kriteri •Çok kritik önemdeki fonksiyon listesi
 15. 15. ERP PROJESĠ HAZIRLIK SÜRECĠ•Tedarikçi Listesi •İhtiyaçlara uygun olduğunu beyan eden tedarikçilerin araştırılması •Sunulan ürünün teknik altyapısı •Referanslar
 16. 16. ERP PROJESĠ HAZIRLIK SÜRECĠ•Kurumsallaşma •Kurumsallaşma noktasındaki eksiklikler giderilmeli •Kurumsallaşma süreci ERP’den önce başlamalı
 17. 17. ERP PROJE SÜRECĠERP PROJESİ SEÇİM SÜRECİ
 18. 18. ERP PROJESĠ SEÇĠM SÜRECĠ•Demo Senaryosu Hazırlama •Seçilecek uygulamanın uygunluğu nasıl test edilir? •Demo alınacak tedarikçilerle kendi ortamınızda yüzyüze görüşme •Tüm kritik iş süreçlerini içeren çok somut bir demo senaryosunun hazırlanması •Senaryonun tedarikçilerle paylaşılması
 19. 19. ERP PROJESĠ SEÇĠM SÜRECĠ•Demo •Tedarikçilerden mutlaka demo alınmalıdır. •Demonun senaryoya uygunluğu oldukça önemli. •Zaman kısıtının olmadığı bir günde demo alınmalıdır. •Demo katılımcılarının sayısı sınırlı olmalıdır. En fazla 3 kişi. •Ürünün teknik altyapısı ayrıca bir demo konusu olmalıdır. Aynı anda hem fonksiyon hem de teknik demo alınmamalıdır.
 20. 20. ERP PROJESĠ SEÇĠM SÜRECĠ•Kısa Liste •Senaryoya uygunluk •Danışmanlık tecrübesi •Gerektiğinde programa işe göre düzenleme yapabilme kabiliyeti •Teknik alt yapısı <--> Gereksinimler •Fiyat kısa liste için bir kriter olmamalı!!!
 21. 21. ERP PROJESĠ SEÇĠM SÜRECĠ•Referans Ziyareti •Kısa listeye alınan tedarikçilerin referansları ziyaret edilmeli •Referans kontrolünde •Projeyi yürüten/koordine eden kişilerle görüşülmeli •Tedarikçinin satış sonrası hizmet kalitesi sorgulanmalı •Yasal mevzuatı nasıl takip ettiği sorulmalı
 22. 22. ERP PROJESĠ SEÇĠM SÜRECĠ•Dikkat!!! •Teklifin içeriğine dikkat edilmeli •Anahtar teslimi? •Lisans + Değişken Uyarlama Bedeli mi? •Canlı kullanıma geçildikten sonraki süreç? •Bakım – Destek Anlaşması kapsamı nedir? Ücreti ne olacaktır? •Canlı kullanıma geçildikten sonra yeni istekler nasıl karşılanacak?
 23. 23. ERP PROJESĠ SEÇĠM SÜRECĠ•Seçim Kriterleri Kaynak: Türkiye’de ERP Uygulamaları Mustafa Fatih YEGÜL, Bilal TOKLU Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
 24. 24. ERP PROJESĠ SEÇĠM SÜRECĠ•ERP Maliyet Kalemleri Kaynak: Türkiye’de ERP Uygulamaları Mustafa Fatih YEGÜL, Bilal TOKLU Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
 25. 25. ERP PROJESĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ ERP PROJESİNİN YÜRÜTÜLMESİ
 26. 26. ERP PROJESĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ•Proje Ekibi & Proje Planı •Proje süresinde karar mekanizmalarında yeralacak proje sponsoru, yönetici ve “superuser”lar belirlenmeli. •Proje ekibinin yaptırım gücü ve insiyatif. •Proje planı detaylandırılmalı. •İşletmenin insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak dikkate alınmalı!!!
 27. 27. ERP PROJESĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ•Teknik Kurulum •Tedarikçi tarafından yapılacaktır. ERP projelerindeki en kolay aşamadır.
 28. 28. ERP PROJESĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ•Süreç Analizi •İş süreçleri analiz edilmeli. •Analiz toplantılarına “superuser”ların katılımı sağlanmalı. •Program <--> İş Süreci etkileşimi
 29. 29. ERP PROJESĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ•Parametre Ayarları •Süreç analizine göre parametrelerin ayarlanması
 30. 30. ERP PROJESĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ•Yazılım Geliştirme •Uygulama < -- > İş süreçleri etkileşimine uygun yazılım geliştirme faaliyetleri •Teknik uyarlama •Test •Devreye Alma
 31. 31. ERP PROJESĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ•Eğitim •Departman bazında grup eğitimlerle başlanmalı •Veri girişi esnasında kullanıcılara refakat edilmeli •Standart kullanım kılavuzları yerine şirkete özelleştirilmiş kılavuzlar hazırlanmalı
 32. 32. ERP PROJESĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ•Canlı Kullanıma Geçiş •Paralel Kullanım mı? Big Bang mi? •Kullanıcıların psikolojik olarak hazırlanması •Yapıcı yaklaşım kültürü aşılanması
 33. 33. UYARLAMADA KARġILAġILAN SORUNLAR Kurum çalışanlarının yeni sistemin getireceği değişikliklere direnç göstermesi Altyapı yetersizliği (telekom hatlarının yetersizliği gibi) Danışmanlık hizmet kalitesinin yeterli düzeyde olmaması Operasyonel iş süreçlerinin yeni sistem uyarınca değiştirilme gerekliliği Kurumun genel olarak sistemi kabul etmekte (sisteme adapte olmakta) zorlanması, birimlerin yeni sisteme duyarsız yaklaşımı Kurulum ekibinin başka işlerle de uğraşıyor oluşu Son kullanıcıların yeterince kalifiye olmaması Sisteme ait dokümantasyon eksikliği Kurulum esnasında üretimin durdurulamaması, kurulumun üretim devam ederken yapılma zorunluluğu Sistem kurulumuna ait bütçe oluşturmanın zorluğu Proje yönetimi faaliyetinin yeterince iyi yapılamaması Kurulum ekibi içindeki sirkülasyon, ekibin sabit kalamaması Kullanılan yazılım için yurt içindeki desteğin yetersiz oluşu, yurt dışından yardım alma zorunluluğu Üst yönetimin yeni sistemi yeterince sahiplenmemesi Mevcut kullanılan sistemden yeni kurulan sisteme veri aktarımının zorluğu Yazılımdaki hatalar Yazılımın iş süreçleri uyarınca özelleştirilmesinin (customization), kuruma özel raporların oluşturulmasının zor oluşu Kaynak: Türkiye’de ERP Uygulamaları Mustafa Fatih YEGÜL, Bilal TOKLU Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
 34. 34. ERP PROJESĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ•Proje Takip Toplantıları •Proje Ekibi ve tedarikçi firma ekibi ile periyodik toplantılar yapılmalı. •Başlangıç aşamasında toplantılar belirlenen periyodlardan önce aniden yapılabilir. •Toplantılarda alınan kararlar yazılmalı ilgililerle paylaşılmalı. •Proje planında gerekli güncellemeler yapılmalı. •Tüm departmanların katıldığı tek bir toplantı yapmak yerine belirli bir sürece odaklanmış sade ve kısa toplantılar yapılmalı.
 35. 35. CANLIDAN SONRAKĠ PROBLEMLERKullanıcıların yeni sisteme direnç göstermesiYazılım esnekliğindeki yetersizlik ve özelleştirmedeki (customization) zorluklarKonuya hakim kalifiye personel yetersizliğiİş süreçleriyle yazılım arasındaki uyumsuzluklarYazılım hatalarıKullanıcı hatalarıSistem açısından önemli olan verilerin gerçek zamanlı tutulamamasıBirimler arası gerekli uyumun sağlanamamasıYazılımın yerel desteğinin yetersiz olması (basamak sayısı, Türkçe karaktergibi)Altyapı yetersizlikleri (Telekom hatlarındaki yetersizlikler gibi)Kullanıcı ara yüzlerinin karmaşıklığıEğitim planlamasındaki zorluklarKaynak: Türkiye’de ERP UygulamalarıMustafa Fatih YEGÜL, Bilal TOKLUGazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
 36. 36. ERP PROJE SÜRECĠ
 37. 37. ERP PROJE SÜRECĠ
 38. 38. TÜRKĠYE’DE ERP UYGULAMALARI YABANCI FİRMALAR YERLİ FİRMALARSAP - Business Management Software Solutions Applications and Services Microsoft ERP Dynamics Industrial and Financial Systems Oracle ERP Business Network Industrial Application Software
 39. 39. TÜRKĠYE’DE ERP UYGULAMALARIERP dünya pazarında Lider Konumdaki Firmalar1. SAP (%25)2. Oracle (%7,9)3. PeopleSoft (%7,6)(Oracle Satın aldı….)4. Microsoft5. IFS6. Sage7. J.D.Edwards8. Lawson9. Great Plains/Solomon10. Invensys (BaaN)
 40. 40. TÜRKĠYE’DE ERP UYGULAMALARITürkiye’de ERP pazarında Lider Konumdaki Firmalar1. SAP (Microsoft SQL Server,c++ development,Microsoft uygulamaları ile entegrasyon,IIS 7, V.studio.net, share point etc. )2. Oracle( ) Tamamı oracle özgü ve oracle platformu!3. Microsoft( ) Microsoft Platform4. IFS ( Cer-Center of Enterprise 2 defa üst üste yılın ERP si, web based application )5. IAS-CANIAS (3 katmanlı mimari, web,application,database, genel klasmanda 5. esneklikte 1.)6. NETSİS7. LOGO BUSINESS SOLUTIONS8. UyumSoft

×