Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Metodologia oceny projektu startupowego OUTSIDE IMPACTS

Metodologia oceny projektu startupowego OUTSIDE IMPACTS
Startup evaluation methodology OUTSIDE IMPACTS

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Metodologia oceny projektu startupowego OUTSIDE IMPACTS

 1. 1. Nazwa Projektu Data
 2. 2. UWAGI OGÓLNE • Udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w tej prezentacji pozwoli Wam w sposób kompleksowy odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania związane z biznesem, oraz pomoże zrozumieć inwestorowi podstawowe zagadnienia związane z rynkiem, modelem biznesowym, zespołem i dopasowanie wszystkich elementów. • Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania używając: – Danych rynkowych – Zdrowego rozsądku (W powyższej kolejności) • Można wyprodukować dowolną ilość slajdów pod warunkiem, iż nie czytamy prezentacji dłuższych niż 50 slajdów i krótszych niż 10 slajdów ;) • Wszystkie inne potrzebne dokumenty są dostępne tu: https://www.dropbox.com/sh/w6uh8ndqeve2fzs/AADVInvSK0CRx8gno8fc 8-Qfa
 3. 3. Metodologia oceny projektu OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O http://faculty.chicagobooth.edu/steven.kaplan/research/kss%20ppt.pdf Hedgehog Fund ocenia projekty stosując metodologię IMPACTS / OUTSIDE
 4. 4. Pomysł • Opisz Wasz pomysł (jednym zdaniem) • Jaką potrzebę zaspokaja Wasz produkt / usługa? • Jaki jest model biznesowy? – Na czym macie zamiar zarabiać? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 5. 5. Rynek • Jaki jest rynek na Wasz produkt? – Kim jest Wasz klient i kto jest w grupie docelowej? – Jak duża jest grupa docelowa? – Wielkość (liczba potencjalnych klientów) – Zasięg geograficzny (czy celujesz w rynek polski, europejski czy globalny?) – Jaka jest obecna wartość rynku? – Jakie przewidywane są trendy rozwoju rynku? • W jakich innych obszarach możecie się rozwijać w przyszłości? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 6. 6. Aktualna wartość • Na czym budujecie swoją wartość? • Co jest unikalnym składnikiem wartości Waszego projektu? • Co robicie lepiej od innych / „najlepiej na świecie”? • Jak łatwo można skopiować Wasz pomysł? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 7. 7. Akceptacja klientów • Czy klienci znają już Wasz produkt? • Czy klienci znają jakieś substytuty Waszego produktu? • Czy jacyś klienci kupują już Wasz produkt? – Ilu? – W jakim okresie czasu? – Jakie przychody osiągane są z tego tytułu? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 8. 8. Konkurencja • Czy istnieją takie same / podobne rozwiązania? – Nazwy – Gdzie? – Finansowanie – Wyniki • Co konkurencja robi podobnie / co robi inaczej? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 9. 9. Czas i szybkość wdrożenia • Kiedy macie zamiar uruchomić Wasz projekt / uruchomić kolejną fazę rozwoju? – Daty • Jak szybko chcecie wdrażać plan / strategię rozwoju? – Czy ważna jest szybkość realizacji założonego planu? Dlaczego? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 10. 10. Ryzyka / Niepewność • Jakie są Waszym zdaniem ryzyka projektowe? • Na czym bazujecie swoje szacunki wielkości rynku? • Na czym bazujecie swoje przekonanie o akceptacji Waszego produktu przez klientów? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 11. 11. Zespół • Kim są założyciele / kluczowi członkowie zespołu? • Jakie doświadczenia związane z rynkiem / produktem mają członkowie zespołu? • Jaka jest motywacja członków zespołu? Co chcecie osiągnąć? – Czy wyobrażacie sobie siebie jako osoby budujące Waszą firmę przez min. następne 10 lat czy chcecie rozwinąć ją, sprzedać i realizować kolejne projekty? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 12. 12. Strategia • Jaki jest plan / strategia rozwoju? – Kamienie milowe rozwoju z datami • W jaki sposób plan rozwoju likwiduje potencjalne ryzyka projektu? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 13. 13. Inwestycja • Ile zostało zainwestowane do tej pory? – Kim byli inwestorzy? • Jakie są obecnie miesięczne koszty? – Czy projekt generuje zysk / stratę? • Jakie jest zapotrzebowanie na kapitał? – Aby osiągnąć poziom BEP (break-even operacyjnego)? – Aby zrealizować wszystkie zamierzenia planu rozwoju / strategii? • Czy rozważacie możliwość transzowania inwestycji (podziału kwoty inwestycji na rundy uzależnione od osiągnięcia celu)? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 14. 14. Inwestycja • Na co mają być przeznaczone pieniądze z inwestycji? – Podział na koszty: osobowe / rozwoju technologii / marketing / administracja • Jakie są obecne składniki majątku projektu? – Czyją są własnością? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 15. 15. Transakcja • Na ile wyceniacie wartość swojego projektu (wycena pre-money czyli przed włożeniem pieniędzy przez inwestora w tej rundzie)? • Kim są aktualni udziałowcy? – Ile mają %? – Jaki był ich wkład / kiedy obejmowali udziały? • Czy rozważacie możliwą koinwestycję z: – Innym funduszem – Aniołami biznesu OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 16. 16. Wyjście z inwestycji OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O • Ile czasu chcecie być zaangażowanymi operacyjnie ten projekt? • Jaka jest Wasza osobista motywacja do budowania tego biznesu? – Co chcecie osiągnąć (personalnie) i w jakim okresie czasu? – Czy chcecie ostatecznie swój projekt sprzedać po osiągnięciu przez niego sukcesu komercyjnego? • Czy sądzicie, że biznes może osiągnąć skalę umożliwiającą wejście na giełdę w okresie do 5 lat? – Rynek NewConnet, parkiet główny WSE, IPO poza granicami?
 17. 17. Wyjście z inwestycji OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O • Które firmy sądzicie, że byłyby zainteresowane posiadaniem udziałów w Waszym projekcie? – Dlaczego? • Czy istnieją firmy, z którymi warto byłoby rozpatrzyć połączenie? • Czy istnieją firmy, które warto rozpatrywać pod kątem potencjalnych przejęć?

×