Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Motywowanie i wynagradzanie generacji y

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 36 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Similaire à Motywowanie i wynagradzanie generacji y (20)

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

Motywowanie i wynagradzanie generacji y

 1. 1. Motywowanie i wynagradzanie pokolenia Y
 2. 2. Kim jesteśmy? Radosław Iwaoczuk Marcin Zabielski • Manager Działu Obsługi Klienta oraz • Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Grupy HR Partner Grupy Pracuj Pracuj oraz Prezes Profeo • Przełom pokoleo X i Y • Typowy przedstawiciel pokolenia X • http://www.profeo.pl/radek- • http://www.profeo.pl/ iwanczuk marcin-zabielski
 3. 3. Plan prezentacji • Co wiemy na pewno o pokoleniu Y? – Charakterystyka generacji – Wartości pokolenia Y • A co nam się wydaje, że wiemy? – Garśd obiegowych opinii • Gdzie leży prawda? • Wnioski z badao
 4. 4. TEST - Czy jesteś z pokolenia Y? 1. Nigdy nie posiadałeś swojego odtwarzacza płyt kompaktowych 2. Pierwszy telefon komórkowy miałeś już na studiach… 3. …i od razu wiedziałeś jak go obsługiwad 4. Nie wiesz kiedy była Zimna Wojna 5. Nie możesz uwierzyd, że pieluszki dla niemowląt były kiedyś robione z materiału 6. Nie masz pojęcia kim byli Jim Morrison, Curt Cobain, ani Roger Waters 7. Nie pamiętasz dnia, w którym katastrofę miał prom kosmiczny… 8. …ani tego, gdy Polacy zdobyli srebro w piłce nożnej na Olimpiadzie 9. Nigdy nie myślałeś o Szczękach kąpiąc się w morzu 10. Znasz tylko Świat z AIDS 11. Potrafisz zrozumied następującego SMSa - “c u b4 2nite”
 5. 5. CO WIEMY NA PEWNO O POKOLENIU Y?
 6. 6. Video
 7. 7. Pokolenia w Polsce Generacja Lata urodzin Wiek obecnie Tradycjonaliści 1922 – 1945 65 > Baby boomers 1946 – 1964 46 – 64 Pokolenie X 1965 – 1979 30 – 45 Pokolenie Y 1980 – 2000 10 – 29 Pokolenie C (lub Z) 2001 - > 10 9 mln ludzi
 8. 8. Hiperkomunikacja Hiperaktywnośd
 9. 9. Jak się komunikują? • Ponad 40% w jednym momencie jest w stanie korzystad z trzech różnych mediów (np. czytad prasę, komunikowad się za pomocą chatu i słuchad radia) • 90% z nich uważa, że słuchanie iPoda w trakcie pracy zwiększa ich efektywnośd • Ok. 78% ma dostęp do Internetu (średnia dla grup: 16-24 i 25-34 lata) • Spędzają w Internecie odpowiednio ponad 60 i 48 godzin miesięcznie • 97% ma telefon komórkowy, a zdecydowana większośd posiada przenośne urządzenie audio/wideo • Wysyłają 37 SMSów dziennie (średnia dla pozostałych kategorii wiekowych – 17) Badania Gemius 2009 oraz informacje ze stron internetowych (patrz raporty wyszczególnione w Bibliografii)
 10. 10. Które z kanałów są najbardziej efektywne do komunikacji z pokoleniem Y? (wg firm) 45 41 40 40 35 34 35 30 25 20 18 18 18 20 15 14 13 10 9 5 0
 11. 11. Yki na polskim rynku pracy • 87% zdobywa doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie nauki, a ich praca/staże są zwykle spójne z kierunkiem studiów • 53% aktualnie pracuje, jednak obecna praca często nie jest związana z profilem wykształcenia. Byd może jest to jedna z przyczyn, dla której blisko 70% aktualnie pracujących zamierza w najbliższym czasie szukad nowej pracy • Praca zgodna w wykształceniem jest ważna. Ponad 80% potencjalnie zainteresowanych szukaniem pracy, zamierza szukad zatrudnienia w swoim zawodzie • Tylko 14% badanych planuje poszukiwanie pracy poza granicami Polski Badanie Campus 2010
 12. 12. CO NAM SIĘ WYDAJE, ŻE WIEMY?
 13. 13. Obiegowa opinia… Wartości pokolenia Y • Balans w życiu • Otwartośd i tolerancja • Rodzina i przyjaciele • Etyka • Zdrowie • Wrażliwośd • Zaufanie • Bezpieczeostwo • Prawda • Chęd zadowolenia z • Pasja tego, co robią • Optymizm ?
 14. 14. Obiegowa opinia… Mocne i słabe strony Yków MOCNE STRONY SŁABE STRONY • doskonała znajomośd nowych • wygórowane oczekiwania płacowe technologii • postawa roszczeniowa wobec • dbanie o równowagę praca-życie pracodawcy • stawianie na osobisty rozwój • niechęd do podporządkowania się • nastawienie na zmiany i regułom innowacyjnośd • potrzeba stałej informacji zwrotnej i • niezależnośd i ambicja stymulacji • wysoka samoocena, jasne określanie • trudności w kontaktach oczekiwao bezpośrednich (preferują • duże zaangażowanie w pracę, która komunikację elektroniczną) interesuje i daje satysfakcję • wysoką skłonnośd do ryzyka • duże znaczenie reputacji firmy i • problemy z przyjmowaniem krytyki dobrej atmosfery w pracy • mniejsza skłonnośd do lojalności • zadaniowe podejście do pracy • własny komfort i wygoda zamiast poświęcania się dla pracodawcy ?
 15. 15. Obiegowa opinia… Czego Yki oczekują od pracodawcy? • Dobrego wizerunku • Jasnego systemu wynagrodzeo pracodawcy • „Funu” • Możliwości rozwoju • Dynamizmu i różnorodności • Wyzwao • Równowagi między życiem • Wpływu na kształt firmy prywatnym i zawodowym • Swobody działania • Szacunku dla nich i dla ich • Jasno określonej ścieżki kariery czasu • Możliwości kreowania nowych • Uczciwości i szczerości pomysłów i wdrażania zmian • Częstej i obiektywnej oceny ich • Partnerstwa (przełożony i pracy współpracownicy) ?
 16. 16. SPRAWDZILIŚMY OBIEGOWE OPINIE. I JAKIE SĄ TEGO EFEKTY?
 17. 17. Jakie są cechy idealnego pracodawcy? najważniejsze cechy 1. oferuje pracę atrakcyjną pod względem finansowym dla respondentów 2. zapewnia stabilnośd zatrudnienia 3. umożliwia rozwój/naukę 4. zapewnia przyjazną atmosferę w pracy 5. oferuje pracę zgodną z Twoimi zainteresowaniami 6. oferuje jasną ścieżkę kariery 7. umożliwia godzenie pracy zawodowej z życiem osobistym 8. oferuje pracę zgodną z Twoim wykształceniem 9. zapewnia pakiet świadczeo socjalnych (opieka medyczna/karnety sportowe) 10. ma dobrą opinię jako pracodawca 11. zapewnia możliwośd współpracy z doświadczonymi profesjonalistami 12. ma silną pozycję na rynku 13. zapewnia elastyczny czas pracy 14. oferuje pracę w preferowanej lokalizacji (miasto/dzielnica) najmniej ważne 15. oferuje pracę w międzynarodowym środowisku Badanie Campus 2010
 18. 18. Atmosfera i możliwości rozwoju rzeczywiście są ważne dla Yków, ale równowaga - niekoniecznie Inne (jakie?) 1% 2% Bezpieczeostwo zatrudnienia 6%7% pokolenie Y Samodzielnośd i autonomia w realizacji zadao 8% 13% pozostali Możliwośd wyjazdów za granicę 1% 1% Dodatkowe benefity socjalne 1% 4% Dobre warunki pracy (np. ładne biuro,… 3% 5% Ambitne zadania do realizacji 6% 10% Możliwości rozwoju (np. szkolenia) 9% 15% Dobra atmosfera w pracy 17% 24% Równowaga pomiędzy pracą i życiem… 8% 15% Wysokie wynagrodzenie 23% 23% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Badanie Sposoby motywowania pracowników; Profeo.pl; VI 2010
 19. 19. Yki wolą się przyuczad na prostszych zadaniach i otrzymywad wiedzę od przełożonych pokolenie Y Pokazywanie mi Możliwośd pokolenie Y uczenia się w 16% przez przełożonego 23% pozostali najlepszego pracy na łatwych pozostali 9% sposobu realizacji 12% zadaniach zadania Stawianie Dawanie mi dużej ambitnych zadao 84% dozy autonomii w 77% do samodzielnej wykonywaniu 91% 88% realizacji zadao 0% 50% 100% 0% 50% 100% Badanie Sposoby motywowania pracowników; Profeo.pl; VI 2010
 20. 20. W rozwoju Mogę ważniejsza jest pracowad w Jestem w stanie praktyczna nadgodzinach zaakceptowad Pewnośd nauka w nawet jeśli złe warunki zatrudnienia realizacji koliduje to z pracy jeśli jest dla mnie projektów niż moimi realizuję ważniejsza niż oferowane mi prywatnymi ambitne atrakcyjne szkolenia planami zadania wynagrodzenie teoretyczne Badanie Sposoby motywowania pracowników; Profeo.pl; VI 2010 pokolenie Y pokolenie Y pokolenie Y pokolenie Y pozostali pozostali pozostali pozostali 0% 10% 10% 12% 20% 30% 32% 33% 40% 38% 43% 42% 50% 45% 48% 56% 60% 54% 59% 62% 70% 66% 80% ale są skłonni pracowad w nadgodzinach 83% 90% NIE TAK 86% Ykom trudniej zaakceptowad złe warunki pracy, 100%
 21. 21. Yki wierzą w możliwośd zbudowania przyjacielskich relacji w miejscu pracy i chcą zarządzad ludźmi osobami spoza niej dla mnie bardziej rozdzielad przyjaźo atmosferę w pracy istotna niż realizacja z osobami z pracy, od przyjaźni z 58% pokolenie Y Staram się 38% 34% NIE pozostali 53% TAK zespołem ludzi jest 35% pokolenie Y zarządzania Możliwośd ciekawych projektów 61% 48% pozostali 50% 81% jeśli dobrze mi zaakceptowad pokolenie Y stresującą 19% Potrafię płacą 72% pozostali 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Badanie Sposoby motywowania pracowników; Profeo.pl; VI 2010
 22. 22. Wymagania finansowe (netto) Yków nie są aż tak wygórowane jak się powszechnie uważa 5 000 zł ogółem studenci absolwenci N=5800 N=3716 N=2084 4 500 zł 4 000 zł 3 448 zł 3 450 zł 3 443 zł 3 500 zł 3 000 zł 2 471 zł 2 472 zł 2 469 zł 2 500 zł 1 917 zł 1 915 zł 1 919 zł 2 000 zł 1 500 zł 1 000 zł 500 zł 0 zł na początek po roku pracy po 3 latach pracy Jakie wynagrodzenie netto (na rękę) chciał(a)byś otrzymywad podejmując swoją pierwszą pracę, po roku pracy i po 3 latach? Badanie Campus 2010
 23. 23. Oczekiwania finansowe Yków w zależności od kierunku studiów 5 000 zł ogółem profil ekonomiczny profil humanistyczny profil techniczny N=5800 N=1772 N=2046 N=1252 4 500 zł 3 990 zł 4 000 zł 3 448 zł 3 534 zł 3 500 zł 3 224 zł 3 000 zł 2 824 zł 2 471 zł 2 498 zł 2 500 zł 2 326 zł 2 155 zł 1 917 zł 1 930 zł 1 819 zł 2 000 zł 1 500 zł 1 000 zł 500 zł 0 zł na początek po roku pracy po 3 latach pracy Jakie wynagrodzenie netto (na rękę) chciał(a)byś otrzymywad podejmując swoją pierwszą pracę, po roku pracy i po 3 latach? Badanie Campus 2010
 24. 24. Jak zmotywowad podwładnego Yka? • Zapład im zgodnie z oczekiwaniami • Zrób z miejsca pracy „zabawne” (miłe) miejsce • Zostao ich „przyjacielem” • Nie marnuj okazji do natychmiastowych pochwał • Mów im prawdę. Nie ściemniaj • Daj im dobre narzędzia do pracy • Daj im poczud, że to co robią ma znaczenie • Wyjaśnij im dlaczego powinni wykonad to zadanie • Naucz się ich języka • Świed przykładem
 25. 25. Jak zarządzad Ykiem w miejscu pracy? (1) • Przyzwyczaj się do „zadzierania nosa” – Mają wysokie mniemanie o sobie, a starsze pokolenia wydają się im zbyt aroganckie i zbyt pewne siebie – Zdobyte doświadczenie, wyższe stanowiska czy wiek niewiele dla nich znaczą – Już w pierwszym dniu będą sądzid, że lepiej potrafią wykonywad Twoją pracę niż Ty sam • Pozwól im pracowad w zespołach – Jeśli nie pozwolisz im na to – znajdą sposób, aby zespoły zbudowad – Nie cierpią podejmowad samodzielnie decyzji i nie podejmują ich do czasu zebrania innych opinii – Różne opinie często ich blokują, dlatego mieszaj w zespołach osoby młode i doświadczone • Dawaj częsty feedback – To co uznajesz za zbyt nachalne dla nich jest naturalne – Yki potrafią poradzid sobie z negatywnym feebackiem ,ale musi byd on konstruktywny • Bądź przygotowany na negocjacje – Odkąd nauczyli się mówid – negocjują. Rzadko potrafią przyjąd daną im rzecz bez negocjacji. – Nie reagują na typowy system nakazowy ponieważ rzadko do tej pory mieli z nim do czynienia – To pokolenie może kwestionowad wszystko co im powiesz ponieważ często będziesz dla nich pierwszym autorytetem z jakim będą mieli do czynienia w miejscu pracy. I będą oczekiwad, że im wytłumaczysz dlaczego ON powinien TO zrobid • Dawaj im mnóstwo małych terminów / deadlinów – Zazwyczaj to oni lepiej niż Ty sam potrafią znaleźd się w dużej ilości szczegółów – Jeden duży deadline może powodowad, że nie będą wiedzieli jak zaplanowad swoją pracę. – Dużym wyzwaniem jest nauczenie ich zarządzania projektem (chod dośd dobrze zarządzają swoim czasem)
 26. 26. Jak zarządzad Ykiem w miejscu pracy? (2) • Nie oczekuj super zaawansowanych zdolności technologicznych – Pomimo tego co się sądzi Yki potrafią doskonale obsługiwad nowe technologie,… – …ale jeśli są one w prosty i przystępny sposób dla nich zaprojektowane (np. świetnie radzą sobie z aplikacjami iPhona i Gmailem, ale o wiele gorzej potrafią obsługiwad arkusze kalkulacyjne) – Yki jednak szybko się uczą technologii i podchodzą do tego bez lęku i zahamowao • Uświadom im, że ich praca ma znaczenie – Angelina Jolie i Bono ratują świat – ich praca też ma mied jakiś głębszy sens – Brak Big Picture powoduje, że Yki bardzo szybko zniechęcają się do zadania co ma wpływ na jakośd ich pracy • Zapewnij im dużą elastycznośd pracy – Wbrew obiegowym opiniom Yki są przyzwyczajone do ciężkiej pracy nawet po godzinach. Są łatwo „znajdywalni” (często są online lub pod telefonem), aby kontynuowad pracę po godzinach. W zamian jednak oczekują od przełożonego równie dalekiej elastyczności w planowaniu swojego czasu prywatnego lub wakacji – Nie próbuj zmuszad ich do pracy w weekend jeśli nie masz naprawdę dobrego powodu • Naucz ich jak pracowad „twarzą w twarz” – Poprzednie pokolenia wiedzą, że nie ma to jak pogadad o problemie. Yki często po prostu chcą Ci wysład SMS lub napisad e-mail. – Nalegaj na spotkania – Naucz ich też w jaki sposób powinni obchodzid się z bardziej doświadczonymi kolegami lub klientami • Naucz ich jak pisad – Komunikacja pisemna Yków pozostawia początkowo wiele do życzenia. Naucz ich profesjonalnego formułowania komunikatów.
 27. 27. Jak zarządzad Ykiem w miejscu pracy? (3) • Załóż, że opisują swoją pracę w Internecie – Nie uważają za złe zakomunikowanie na Facebooku, że właśnie w pracy zepsuła się maszyna do kawy… – Ustal jasne zasady odnośnie informacji z pracy jakie powinny pojawiad się w Internecie • Powiedz im, co zrobisz dla nich – To może byd lekko frustrujące, ale oni sądzą, że praca to ich prawo, a tę posadę traktują tylko jako przystanek, aż znajdą coś lepszego – Bądź przygotowany na takie „job hoppers cv” jakich do tej pory nie widziałeś – Bezrobocie nie jest przez nich postrzegane jako coś, co może się przydarzyd właśnie im. Zresztą, zawsze znajdzie się jakaś praca dla mnie • Wynagradzaj ich mądrze – Yki potrafią liczyd i nie są takimi altruistami jak większośd sądzi. Płaca jest dla nich istotna – Lubią mied dobrą atmosferę w pracy, ale nie próbuj tą atmosferą usprawiedliwid niższych pensji • Wspomagaj ich przedsiębiorczośd – Uważają się za wolnych agentów i jakkolwiek nie pracowaliby ciężko dla Ciebie z tyłu głowy mają własny biznes – Przyzwyczaj się do tego i dawaj im zadania, które będą wymagały od nich przedsiębiorczości • Socjalizuj się… jeśli tego oczekują – Yki są głodne kontaktu poza pracą – Mogą (przynajmniej początkowo) postrzegad Cię jako ciekawą rozrywkę intelektualną i… przyjaciela – Interesuj się tym pod warunkiem, że sami wychodzą z inicjatywą
 28. 28. Czy mamy wojnę pokoleo? Pokolenie Y vs reszta świata
 29. 29. Jak zdemotywowad podwładnego Yka? • Pład mu mało bo jest młody • Stwórz z miejsca pracy „piekło na ziemi”. Bądź opryskliwy i nieuprzejmy • Powtarzaj mu, że „Praca to nie zabawa” • Nigdy, przenigdy nie wysyłaj go na szkolenie • Powtarzaj, że „W obecnych czasach musi się wykazad, żeby byd pewnym zatrudnienia” • Okazuj mu na każdym kroku, że jest uczniakiem, który dopiero się uczy i jak na razie to jeszcze nic nie potrafi • Na jego pytania „Jak Ty byś wykonał to zadanie” – powiedz mu, że sam musiałeś się tego nauczyd więc jego też to czeka • Pokazuj mu jak ważne jest wspinanie się po szczeblach kariery • Tajemniczo uśmiechaj się lub rób groźną minę widząc efekty jego pracy nie dając mu żadnej informacji zwrotnej • Aby otrzymał 10-letniego laptopa każ mu wypełnid 14 formularzy • Kłam jak z nut na temat wszystkiego co się dzieje w firmie
 30. 30. DZIĘKUJEMY… PYTANIA?
 31. 31. Bibliografia • http://www.sustainable-employee-motivation.com/generation-Y.html • http://www.businessweek.com/managing/content/jun2009/ca2009069_851860.htm • http://www.humandynamic.com/news/TMLai_retaining&motivating.pdf • http://employerbrandingclub.com/generacja-y-na-rynku-pracy-przeglad-narzedzi-ich-wynagradzania.html • http://www.career-journal.com/pl/arbeitsmarktnews/151.html?infoView=23334 • http://kadry.nf.pl/Artykul/8560/Zarzadzanie-pracownikami-pokolenia-Y/motywacja-pokolenie-Y-trendy-zrzadzanie/ • http://www.youtube.com/watch?v=YywgcWlW7fk • http://www.youtube.com/watch?v=SEZM6nUhKW8 • http://www.entrepreneur.com/humanresources/employeemanagementcolumnistdavidjavitch/article206502.html • http://www.owocebiznesu.pl/artykuly/pokaz/10042/Czy%20firmy%20są%20gotowe%20na%20klientów%20z%20pokolenia %20Y • http://hrstandard.pl/2009/08/04/videoczego-od-pracy-chca-y-reki/ • http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/marketing-w-nowych-mediach/pokolenie-y---smierc-tradycyjnej-reklamy-4313 • http://www.corpnews.pl/pokolenie-y-czyli-jak-ich-polubic.html • http://www.karieramanagera.pl/umiejetnosci_miekkie/zarzadzanie_zespolem/jak_ujarzmic_pokolenie_y • http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/sekcja-strategie/pokolenie-y,2569,1 • http://www.newsline.pl/praktykapublicrelations/artykuly/art94,net-dzieci-juz-dorosly.html • Literatura: – Manager Magazin, Generacja Y, nr 5/2008 – Personel i Zarządzanie, To idzie młodość, nr 3/2009 – Badanie Kelly Global Workforce Index (KGWI) – Raport Gemius Polski Internet 2008-2009 – Raport z badania Campus 2010 (Grupa Pracuj)
 32. 32. 4 elementy pracy • Lojalnośd wobec • Zespół vs praca pracodawcy samodzielna • Zmiana pracy • Podejmowanie • Szczeble kariery decyzji w grupie Praca Kariera zespołowa Wynagra- Równowa dzanie i ga ocenianie • Nagrody • Systemy • Balans pomiędzy wynagrodzeo pracą i życiem • System ocen prywatnym
 33. 33. Kariera • Ich lojalnośd do pracodawcy jest… zauważalnie mniejsza niż poprzednich pokoleo… • …ale stają się lojalni, jeśli firma realizuje ich cele rozwoju – W centrum kariery jestem JA • Niektórzy futuryści sądzą, że Yki w trakcie kariery zawodowej będą zmieniad pracę ponad 10 razy • Yki mogą zostawid wpływową pracę w korporacji, aby rozwijad inne swoje umiejętności • Yki potrafią mied kilka zajęd (prac) w jednym czasie (i to nie koniecznie związanych ze swoim zawodem)
 34. 34. Praca zespołowa • Yki są naturalnymi graczami zespołowymi (bardziej niż wyalienowane Xy) • Yki potrzebują mied określone cele dla zespołu oraz określoną rolę dla siebie w zespole • Yki chcą wiedzied dlaczego właśnie taki efekt prac jest istotny do osiągnięcia. Efekty ich prac są słabsze jeśli nie posiadają takiej wiedzy • Yki czują się niekomfortowo pracując pojedynczo lub też w jednorodnych grupach. Wierzą w różnorodnośd zespołu • Nigdy nie lekceważ ich rad ze względu na brak doświadczenia
 35. 35. Równowaga pomiędzy pracą i życiem prywatnym • W Polsce nie zaobserwowaliśmy zwiększonego dążenia do zachowania równowagi (tzn. zmniejszenia zainteresowania pracą) • Zabawa w pracy to poważna rzecz dla Yków. Yki lubią bawid się PODCZAS pracy. Nie oddzielają pracy od zabawy tak ściśle jak Xy. Yki lubią pracowad w miłym otoczeniu • Firmy na Zachodzie powoli zaczynają sobie zdawad sprawę z tego, że zaczynają zatrudniad „system”, a nie jednostki. Ten „system” złożony jest z pracownika i jego otoczenia (rodzina, przyjaciele, czas wolny, zainteresowanie itd.)
 36. 36. Wynagradzanie i ocenianie • Yki lubią dobrą płacę. Zdziwieni?... • To pokolenie oczekuje, że będziesz ich wynagradzał za ich zdolności i produkty prac, a nie za posiadany tytuł czy pozycję w organizacji jaką zajmują • Yki lubią mied dobre narzędzia pracy. Pamiętaj o dobrych markach • Yki lubią byd chwalone i doceniane… Ale kto nie lubi? • Yki chcą wiedzied co o nich i ich pracy sądzisz W TEJ CHWILI. Ale ważniejsze są dla nich realne możliwości awansu i podwyżki

×