Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze

Zajmira Thanasi
Zajmira ThanasiGeneral Dentist at Zajmael à Zajmael
Punoi :
MSc Zajmira Thanasi
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
Etapat janë:
1. Anamneza shëndetësore
2. Anamneza e lezionit specifik
3. Ekzaminimi klinik
4. Ekzaminimi radiologjik
5. Kontrolli laboratorik
6. Procedurat kirurgjikale për ekzaminimin patologjik.
 Statusi mjekësor i pacientit është shume i rëndësishem
,anamneza shëndetësore është e nevojshme si dhe vleresimi me
imtesi të klinikes dhe konsulta me mjekë specialistë të tjerë.
Kjo gje është e rëndësishme për:
1.prania e një sëmundje sistemike ndikon ne trajtimin e
zgjedhur osë ne prishjen e balancës mes shëndetit dhe
sëmundjes tek pacienti psh.me imunokompromentim,me diabet
të pakontrolluar,HTA,koagulopati etj.
2.lezioni i shfaqur oral mund të jetë si pasoje e sëmundjes
sistemike
 Realizohet me anë të disa pyetjëve specifike qe japin një anamneze
të saktë,të plotë dhe me imtësi.
1. Kur është shfaqur lezioni? Natyren e lezionit psh kongenitale
(disa vitë)
2. A ka ndryshuar madhësinë lezioni? Ne qofte së po ,ateherë
ne cfarë raporti dhe frekuence?
lezioni me rritjë të ngadaltë osë stabël => tumor beninjë
lezioni me rritjë të shpejtë ,agresive => tumor malinjë
3. A ka ndryshuar lezioni karakterin e tij?A ka kaluar nga vezikul ne
ulcer?
4. Madhësia dhe forma e lezionit
5. Lezionet janë të vetëm apo multiple
6. Siperfaqja e lezionit : e ashper ,e lemuar osë e parregullt,
7. Ngjyra e lezionit
Enjtja +ngjyre e kuqe ne blu e cila zbardhet gjatë presionit
=>lezion i vaskularizuar
Nqs nuk zbardhet atehere ka përmbajtje mukusi
8. Dallimi i qartë i kufijve të lezionit:nqs masa është fiksë,leviz
,deperton nën inde.Përcaktimi i margove të ulçerës :të
sheshta,të rrumbullakta,të ngritura osë të kthyera.
9. Konsistenca e lezionit gjate palpimit: të buta
(lipoma),qendrueshme(fibroma) dhe të forta(osteoma)
10. Prania e fluktuacionit :gjate palpimit formohen “valë”:prani e
fluidit ne mase .
11. Prania e pulsimit :tregon pranine e nje elementi te madh
vaskular ne lezion.Vibrimi qe ndjehet ne palpim shoqerohet me
zhurme te rrjedhjes vaskulare ose ndryshe pulsim.Per shkak se
hemorragjia gjate marrjes se biopsise mund te jete
vdekjeprurese rekomandohet tek specialisti.
12. Ekzaminimi i nyjeve limfatike regjionale :kryhet perpara cdo
procedure te marrjes se biopsise.Zmadhimi i ketyre nyjeve si
rezultat i inflamimit mund te jete nje problem ne dallimin e
inflamacionit apo infeksionit nga metastazat e shkaktuara nga
tumori.
13. Simptomat shoqeruese te lezionit:dhimbja,sensacioni
jonormale,anestezia,ndjesia si e fryre ,shija e keqe,disfagia
,enjtja ose tendosja e nyjve limfatike.
 Shenjat klinike:
1. Lokalizimi
2. Madhësia ,diametri i lezionit në centimeter
3. Ndjesja(i dhimbshem apo jo )
4. Shkalla e fiksimit të lezionit(levizshme,pak e levizshme ose fikse)
5. Konsistenca (i butë ,i fortë ose stabel)
6. Është nje apo lezione multiple
7. Siperfaqja e lezionit
8. Ngjyra e lezionit
9. Ashpërsia e bordureve të lezionit
10. Margo e ulceres:e sheshtë ,e rrumbullakët,e ngritur ose e kthyer.
11. Prezenca e pulsacionit
12. Ekzaminimi i lymfonodulave
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
 Bula :Fluid i lokalizuar ne ose nën epitelin e lëkures ose
mukozës,flluckë e madhe.
 Krusti (kore):proteina serumi te thate ose te bashkuara mbi
sipërfaqen e lekures ose mukozes.
 Erozioni: Defekt I epidermisit pas carjes se vezikulave, mbyllet
pa cikatrice.
 Makula :zonë e rrethuar me ndryshim ngjyre pa ngritje nga
lekura apo mukoza
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
 Noduli:masë e madhe e palpueshme ,e ngritur mbi nivelin
epitelial.
 Papula:masë e vogël e palpushme e ngritur mbi nivelin e
epitelial.
 Pllaka : lezion i sheshtë i ngritur ,i formuar nga bashkimi i
papulave.
 Urtika: eshte ngritje solide e kufizuar mbi nivelin e lekures e
madhe sa nje kokerr orizi
 Pustula :vezikula e bardhe ose gri ,ngjyrën e merr nga leukocitet
polimorfonukleare (pusi)
 Ulçer : Defekt i thelle qe prek epidermen , dermen.
Karakterizohet me humbje substance te shtresave te lekures
dhe indeve me te thella.
 Vezikula :mbledhje e vogël fluidi në ose nën epitel,një flluckë e
vogël.
 Ragade. Carje vertikale e lekures, e ceket ose e thelle, vihet re
ne pjesen ku lekura kalon ne mukoze si ne kendin e buzeve,
 Abcesi :eshte nje infiltrat inflamator me qelb ne qender dhe me
fluktuacion,i cili pas shperthimit formon nje ulcer nese eshte i
ceket dhe nese eshte i thelle formon fistul.
 Tuberkulum : eshte ngritje e kufizuar epidermo- kutane qe
mund te ulcerohet dhe te mbyllet me cikatrice.
 Cisti :eshte nje hapesire jo inflamatore e kapsuluar me nje
membrane te indit lidhor dhe vendoset ne epiderme ose
hypoderme.
 Fima: Ngritje tumorale e ndare ne lobe si pasoje e hipertrofise se
gjendrave yndyrore dhe te indit lidhor ne lekuren e hundes.
 Cikatrice. Zevendesim i humbjes se substances se lekures me
ind fibroz i paregjeneruar mire pa fije elastike,pa papila pa floke
dhe pa kanale te gjendrave te djerses dhe yndyres.
 Atrofia. Eshte hollim i siperfaqes se te gjitha shtresave te
lekures, ose hollim i shtreses epidermale, papilave .
 Pigmentimi eshte ndryshimi i ngjyres se lekures si pasoje e
formimit te tepert te melanines ne te.
 Skuama.Eshte element morfologjik si peta i perbere nga qeliza
te brirezuara, ngjyra mund te jete e bardhe ne argjend deri ne
gri te zeze.
 Ekzaminimi klinik duhet gjithmonë të përfshijë kur është e
mundur:
 Inspeksionin
 Palpacionin
 Perkusionin
 Auskultacionin
 Pamja radiografike mund të sigurojë të dhëna që do t'ju
ndihmojë të përcaktoni natyrën e lezionit.
1. Një radioluçensë me kufij të mprehta(qarta) shpesh do të jetë
një cist
2. Një radioluçensë e turbullt shpesh do të jetë një lezion më
agresive
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
 Lezionet orale mund të jenë manifestime të sëmundjeve
sistemike.
 Nëse dyshohet për një sëmundje sistemike ajo duhet të ndiqet.
 Semundjet sistemike:
1. Tumor i hyperparatiroidizmit
2. Sëmundja Padgets
3. Myeloma Multiple
4. Përcaktimi i kalciumit në serum, fosfor, dhe fosfatazes alkaline
dhe proteina mund të jetë shumë i dobishëm në përjashtim të
disa procese patologjike.
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
Biopsia:marrja e materialit nga pacienti për arsye ekzaminimi
diagnostik.
Janë 4 llojësh:
1. Citologjia
2. Biopsia me aspirim
3. Biopsia incizionale
4. Biopsia ekscizionale
Bios:jeta + Opsi:shikimi,vezhgimi=vezhgimi i qelizave te gjalla
1. Çdo lezion që persiston për më shumë se 2 javë pa asnjë shkak të
dukshëm etiologjikë
2. Çdo lezion inflamator që nuk i përgjigjet trajtimit lokal pas 10
deri 14 ditë.
3. Ndryshimet e vazhdueshme hyperkeratotike në indet
sipërfaqësore.
4. Çdo masë persistentë, qoftë e dukshme ose e prekshëm nën indin
relativisht normale.
5. Ndryshimet inflamatore idiopatike që persistojne për periudha
të gjata kohë.
6. Lezion që pengon (ndërhyjnë) ne funksionin lokale të indeve.
7. Lezionet koçkorë qe nuk janë identifikuara nga shenjat klinike
dhe radiografike
8. Çdo lezion që ka karakteristikat e malinjizimit.
 Erythroplasia-lezioni është krejtësisht i kuqe apo ka një pamje të
kuqe pika-pika.
 Ulçeracioni -Lezioni është i ulceruar ose paraqitet si një ulçerë.
 Kohëzgjatja-Lezioni ka persistuar për më shumë se dy javë.
 Shkalla e rritjes-Lezioni ekspansive ka rritjen te shpejtë
 Gjakderdhje-Lezioni gjakoset pas një manipulimi të lehtë.
 Qendrueshmeria-Lezioni dhe indeve përreth janë stabël kundrejt
kontaktit
 Fiksimi-Lezioni ndihet se është i bashkangjitur tek strukturat
përreth
 U zhvillua si një procedurë diagnostike screening për të
monitoruar zona të mëdha të indeve për ndryshime displastike.
 Më shume përdoret për të diagnostikuar malinjitetin e qafës së
mitrës.
 Mund të jetë e dobishme për monitorimin e ndryshimeve post-
radiacionit,herpesit dhe pemphigus.
 Teknika e citologjisë me furçë orale
Furça sterile vendoset në kontakt me epitelin oral dhe rrotullohet
duke ushtruar presion 5-10 herë.Furça mbledh qelizat nga të
trija shtresat e epitelit (shtresa bazale,intermedia,superficiale).
 Indikacionet
Për monitorimin e pacienteve me ndryshime kronike mukozale si
leukoplakia,lichen planus ,post-rrezatimit dhe ne pacientet me
kancer oral.
 Avantazhet
Jo traumatik,i shpejtë,mund të perseritet disa herë,kryhet pranë
karriges dentare ,nuk ka nevojë për anestezi topikale osë lokale
 Disavantazhet
Nuk jepë informacionin arkitektural të nevojshëm për përcaktimin e
stadit dhe gradës së lezionit.
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
 Biopsia me aspirim është përdorimi i një gjilpëre dhe të një shiringë
për të depërtuar një lezion dhe te aspirojmë përmbajtjen e saj.
 Indikacionet
 Për të përcaktuar prezencen e likidit ne një lezion
 Për te percaktuar llojin e likidit brenda lezionit
 Për të eksploruar një lezion intrakoçkore kur ai indikohet.
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
 Një incizion bipsi është ajo qe merr nje pjëse (mostra) nga një
lezion osë një pjëse përfaqesuëse të një lezioni.
 Në qoftë se lezioni është i madhë dhe ka karakteristika të
vecanta në disa lokalizime atëhere do merren mostra nga të
gjitha keto zona.
 Indikacionet:
 Kufizimi i madhësisë së lezionit
 Lokalizime të rrezikshme të lezionit
 Dyshime të mëdha për malinjizim
 Teknika:
1. Zonat përfaqësuese për biopsi do priten në formë e një pykë.
2. Materiali duhet të merret nga margot e lezionit duke u shtrire
dhe në indet normale dhe në thellësi.
3. Indet nekrotike duhet të shmangen.
4. Është e preferueshme një biopsi e thellë dhe e ngushtë sesa një e
gjerë dhe e cekët.
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
Biopsia ekcizionale është largimi komplet i lezionit gjatë procedurës
kirurgjikale diagnostikuese.
 Indikacionet:
 Duhet të përdoret për lezionet e vogla(<1cm)
të cilat gjatë ekzaminimit klinik të jenë vërtetuar si beninje.
 Teknika:
 Gjithë lezioni dhe 2-3mm nga indi normal rrethues
duhen larguar ne qoftë se lezioni është beninje.
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
 Gjendja prekanceroze sipas WHO është gjendja e alteruar e një
indi me risk te rritur per kancer.
 Lezioni prekanceroze është nje ind morfologjikisht i demtuar mbi
te cilin një kancer zhvillohet me lehte se ne nje ind normal.
 Leukoplakia
 Eritroplakia (eritroplazia)
 Lichen rubber planus
 Kandidoza kronike hiperplazike
 Glositi kronik atrofik,sindromi Plummer-Vinson(hiperplazi e
rrugeve te siperme digjestive)
 Cheiliti kronik glandular dhe aktinik
 Dermatozat kronike dhe kornet epiteliale
 Keratoza actinike ose senile
 Lezionet ulçerative te cilat edhe me eleminimin e shkakut apo
trajtimin perkates nuk sherohen
 Lezione bukale te Lupusit Eritematoz Diskoid dhe lezione te tjera
autoimune
 Cikatrice dhe keloidi te lena pa trajtuar
 Disa tumore beninj te indeve te buta dhe te nofullave te pa
mjekuara ose te mjekuara keq.
 Ekzaminimi klinik:ngjyra,pamja, konsistenca ,infiltrimi ne
thellesi ,gjakosia,ngjyrosja nga blu toluidina dhe ndricimi i
indeve me llampe me gjatesi vale 490-510 nm
 Imazheria :RX,Echografi,CT,IRM etj
 Ekzaminimi laboratorik :citologjia eksfoliative,punksion
biopsia ,biopsia ,testi serologjik,imunofluoreshenca.
 Linea alba
 Leukoedema
 Karatoza nga ngacmime te vogla kronike
 Pigmentimet normale te mukozes orale me origjine etnike
 Semundjet vezikulo-buloze
 Lezione te ndryshme ulcerative
 Lezione verruko-papilare
 Karcinomat
1. Mosha mbi 50 vjec dhe lezione te vjetra qe persistojne per nje
kohe te gjate
2. Faktoret ngacmues :perdorimi i alkoolit dhe i duhanit
3. Faktoret e lidhur me lezionin:prania e dhimbjes,rritja e
shpejte,ulcerimi,gjakosja e lehte,indurimi ,aderenca etj.
4. Lezionet tipike:forma e kombinuar leuko-eritroplakia
5. Lezionet satelite :prania e proliferimit te verrukave dhe
nodulave
6. Topografia :vendosja e ketyre lezioneve ne mukozen e
dyshemese se gojes,pjesen latero-posteriore te gjuhes
,regjionin retromolar,ne daljen e duktuseve te gjendrave te
peshtymes
7. Numri :prania e lezioneve multiple
8. Traumatizimi:prezenca e mikrotraumave
9. Trashegimia:shoqerimi me crregullime gjenetike
10. Histopatologjia:grada e displazise e percaktuar nga biopsia
 Lenia e duhanit dhe alkoolit
 Eliminimi i disa veseve
 Trajtimi i infeksionit dhe permiresimi i higjenes orale
 Permiresimi i malnutricionit dhe deficences se hekurit
 Eliminimi i ushqimeve pikante
 Berja e kontrolleve te vazhdueshme
 Vleresimi i displazisen nepermjet ekzaminimit histo-patologjik.
 Eleminimi i faktoreve riskant
 Mbajtja nen observacion
 Trajtimi medikamentoze(pomade bleomicine,retinoide
sistemike,β-karoteni etj)
 Trajtimi kirurgjikal(ekscizion kirurgjikal,lazer CO2,krioterapia).
 Shfaqet ne kavitetin oral ,preferon mukozen me shume prapa
kendit te buzes,mukozen vestibulare te faqeve dhe anet e
gjuhes.
 Paraqitet ne formen e njollave te bardha homogjene(pllake e
bardhe e lemuar) ose nodulare(nodula te vogla,te bardha mbi
baze te kuqe,eshte me e rralle)
 Prek me i meshkujt ne moshe 40-60 vjec
 Etiologjia:e panjohur (idiopatike)
 Faktore predispozues:duhani,alkooli ,ngacmimet kronike
lokale,inflamacionet ,kandidoza,viruset apo disa produkte
industriale
 Dekursi :5% mund te evoluoje ne karcinome epidermoide
 Tendenca per malinjizim eshte e rritur kur vendoset ne
dyshemene e gojes,gjuhes dhe ne buze.
 Ne qofte se lezioni ulcerohet,gjakoset lehte ose aderohet me
indet perreth duhet qe pacienti te kerkoji ndihme.
 Trajtimi : eliminimi i faktoreve riskante,permiresimi i higjenes
orale,jepen antimykotike,vit.A,interferoni,bleomicina, heqja
kirurgjikale ose radioterapia kur malinjizohet.
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
 Gjendja prekanceroze me risk te larte per malinjizim per shkak
te vaskularizimit me te madhe.
 Paraqitja e lezionit: te kuqe ,me siperfaqe kokrizore ose
planare(sheshta) lehtesisht te erozionuara.
 Lokalizohet me shume ne dyshemene e gojes
 Prek moshat 50-70 vjec ,me raport M:F=2:1
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
 Semundje dermatologjike mukokutane qe prek lekuren,mukozen
bukale,nazale,farings,larings,tubin digjestiv dhe organet
gjenitale.
 Paraqitet si nje dermatoze kronike dhe 50% shfaqet ne mukozen
e gojes(vestibulum oris ,gjuhe,gingive,qiellze etj) ne forme
retikulare,buloze,erozive,dhe atrofike.
 Faktor ndikues :stresi ,lodhja,shoku psikologjik,medikamente
toksike,crregullime gastrointestinale,cirroza biliare,hepatiti
kronik,koliti ulceroz,crregullime metabolike,diabeti etj.
 Trajtimi :pushim,qetesi ,nderprerje e kafes,perdorimi i
antiprurigjinozeve,kortikosteroid lokal dhe
sistemik,antihistaminik,analgjezik,antimykotike,psikoterapi dhe
kirurgji.
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
 Eshte nje mykoze e shpeshte e cila shkaktohet nga Candida
albicans(saprofite ne kavitetin oral) konsiderohet si prekanceroze
sepse mund te sherbeje si nje shtrat per nje karcinome
epidermoide ,
 Paraqitet si nje shtrese e bardhe e cila vesh gjith mukozen orale
dhe mund te hiqet me ane te ferkimit me spatul.
 Faktoret ndikues:higjene e keqe orale,diabeti,anemite,tumoret
malinje,perdorimi i
kortikoideve,antibiotikeve,imunosupresoreve,radioterapia dhe
HIV.
 Trajtimi:
1. Forme e lokalizuar:eliminimi i shkaktarit ,jepet
Nystatina,Mykonazoli ,Daktarine
2. Forma e gjeneralizuar:Ketokonazoli,Amphotericina B dhe/ose
ekscizion kirurgjikal.
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
 Mund te sherbejne si shtrat per nje karcinome spinocelulare.
 Tek glositet kronike futen :glositi atrofik i sifilizit ,sindromi
Plummer-Vinson (disfagi dhe deficit hekuri)
 Trajtimi:ekscizion kirurgjikal dhe ekzaminim histopatologjik kur i
rezistojne mjekimit.
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
 Takohet tek pacientet qe mbajne proteza te vjetra te
keqadaptuara prej vitesh.
 Lokalizohet ne:vestibulum oris dhe ne palatum
 Faktoret predispozues: irritimet kronike te aneve apo te fushes
protetike ,higjena jo e mire e gojes,grumbullimi i mbeturinave
ushqimore ne fushen protetike,mbivendosja e infeksionit
kandidozik.
 Trajtimi:
1. I hershem :kur eshte si plage:korrigjimi i buzeve te protezes
2. I vonshem:plage te medha dhe multiple:ekscizioni i tyre dhe
pergatitja e nje proteze te re.
 Paraqitet ne aspekte verrukoze hiperketatotike
 Prek me shume femrat mbi 50 vjec
 Lokalizohet: ne gingive,mukozen e faqes,gjuhen,buzen,
dyshemene e gojes,palatumin etj.
 Faktor predispozuese:duhani
 Trajtimi :ekscizion kirurgjikal
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
 Takohet tek te moshuarit dhe te ekspozuar per nje kohe te gjate
ne diell,ne buzen e poshtme.
 Fillon me edeme,eriteme,tharje dhe deskuamim te buzes.Me
vone me nodula dhe erozione te buzes me nje risk per leukoplaki
apo karcinome epidermoide.
 Diagnoza:nga anamneza,klinika,histopatologjia
 Diagnoza diferenciale:lupus eritematoz,lichen
planus,leukoplaki,karcinome epidermoide.
 Trajtimi:eliminimi i faktoreve riskant(ekspozimi ne
diell),aplikimi lokal i 5-fluorouracilit(antimetabolik-antitumorale)
dhe ekscizion kirurgjikal.
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
 Prek buzen e poshtme ka natyre inflamatore por mendohet se ka
dhe gjenetike,nga ekzpozimi kronik ne diell dhe stresi.
 Klinika:fryrje te buzes si pasoj e hiperplazise se gjendrave
salivare dhe nje infiltrim inflamator kronik.Duktuset sekretore
jane te zgjeruara dhe nga shtypja e lehte mund te dal sekrecion
mukoze ose muko-purulent.Mund te kemi krusta ,erozione apo
abcese.
 Paraqitet ne 3 forma:
1. Cheilitis glandulare simplex
2. Cheilitis glandulare suppurativa superficiale
3. Cheilitis glandulare suppurativa profunda
 Diagnoza diferenciale:cheilitis
granulomatoz,sarkoidozen,limfangioma,TBC etj.
 Trajtimi :steroide lokale dhe ekscizion kirurgjikal.
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
 Paraqiten ne formen e nje mase exofite e keratines ,ne forme
konike(briri) ,me permasa nga disa mm deri ne disa cm.
 Klinika: ngjyre te bardhe ne te verdhe ,e drejte ose me
hark.Rritet pa shqetesime ,mund te coj ne nje karcinome
bazocelulare apo karcinome sebace.
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
 Lezion hiperkeratotik i lekures nga ekspozimi per nje kohe te
gjate ne diell dhe e pigmentit melanik.
 Klinika: ne fillim si nje njolle eritematoze me siperfaqe te
crregullt dhe me hemorragji punktiforme.
 Lokalizimi:fytyra dhe buza e poshtme
 Diagnoza diferenciale me karcinomen bazocelulare,me lupusin
diskoid,eritematoz,lentigon malinje,njollat mekanike
 Prognoza:12-13% mund te degjenerojne ne malinje.
 Trajtimi :evitimi i ekspozimit ne diell,lyerja me kremra si 5-
fluoro-uracil,heqja kirurgjikale apo krioterapia.
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
 Konsiderohen disa cikatrica hipertrofike,fibroze,lehtesisht te
dhimbshme qe vijne nga humbjet e medha te indeve ,nga djegjet
,lenja e plageve me sherim per secundam,teknika kirurgjikale te
gabuara etj.
 Kur lihen te patrajtura per nje kohe te gjate dhe si pasoje e disa
faktoreve riskante mund te degjenerojne ne malinjizime.
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze
1 sur 86

Recommandé

Distrofia vulvar y cáncer de vulva par
Distrofia vulvar y cáncer de vulvaDistrofia vulvar y cáncer de vulva
Distrofia vulvar y cáncer de vulvahadoken Boveri
13.1K vues28 diapositives
Surgical wound infection Dr Hatem El Gohary par
Surgical wound infection Dr Hatem El GoharySurgical wound infection Dr Hatem El Gohary
Surgical wound infection Dr Hatem El GoharyHatem Elgohary
5.1K vues24 diapositives
Fistula biliar par
Fistula biliarFistula biliar
Fistula biliarNinosk Mendoza Solis
21.6K vues27 diapositives
Antibioticos en cirugía par
Antibioticos en cirugíaAntibioticos en cirugía
Antibioticos en cirugíaNemo Pumashonco Chávez
13.3K vues42 diapositives
Sindrome escrotal agudo par
Sindrome escrotal agudoSindrome escrotal agudo
Sindrome escrotal agudoPilar Terceño Raposo
1.1K vues37 diapositives
Vaginal cancer (preinvasive and invasive) par
Vaginal cancer (preinvasive and invasive)Vaginal cancer (preinvasive and invasive)
Vaginal cancer (preinvasive and invasive)Hale Teka
141 vues75 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Proctologia presentaci%f3n par
Proctologia presentaci%f3nProctologia presentaci%f3n
Proctologia presentaci%f3nMocte Salaiza
4.3K vues98 diapositives
Recurrent endometriosis par
Recurrent endometriosisRecurrent endometriosis
Recurrent endometriosisNiranjan Chavan
329 vues55 diapositives
Laparoscopia en trauma par
Laparoscopia en traumaLaparoscopia en trauma
Laparoscopia en traumadiplomadolaparoscopia
1.4K vues27 diapositives
Polipos cervicales.mony par
Polipos cervicales.monyPolipos cervicales.mony
Polipos cervicales.monymonyna queti
4.5K vues7 diapositives
Absceso anorectal dr miranda par
Absceso anorectal  dr mirandaAbsceso anorectal  dr miranda
Absceso anorectal dr mirandaLuis Fernando
5.1K vues26 diapositives
4Nsic - Postpartum Hemorrhage par
4Nsic - Postpartum Hemorrhage4Nsic - Postpartum Hemorrhage
4Nsic - Postpartum HemorrhageHazem Ali
887 vues40 diapositives

Tendances(20)

Proctologia presentaci%f3n par Mocte Salaiza
Proctologia presentaci%f3nProctologia presentaci%f3n
Proctologia presentaci%f3n
Mocte Salaiza4.3K vues
Polipos cervicales.mony par monyna queti
Polipos cervicales.monyPolipos cervicales.mony
Polipos cervicales.mony
monyna queti4.5K vues
Absceso anorectal dr miranda par Luis Fernando
Absceso anorectal  dr mirandaAbsceso anorectal  dr miranda
Absceso anorectal dr miranda
Luis Fernando5.1K vues
4Nsic - Postpartum Hemorrhage par Hazem Ali
4Nsic - Postpartum Hemorrhage4Nsic - Postpartum Hemorrhage
4Nsic - Postpartum Hemorrhage
Hazem Ali887 vues
Tratamiento ambulatorio de las lesiones precursoras del cáncer de cuello de ú... par Ginecólogos Privados Ginep
Tratamiento ambulatorio de las lesiones precursoras del cáncer de cuello de ú...Tratamiento ambulatorio de las lesiones precursoras del cáncer de cuello de ú...
Tratamiento ambulatorio de las lesiones precursoras del cáncer de cuello de ú...
Elecrosurgery in periodontics par Parth Thakkar
Elecrosurgery in periodonticsElecrosurgery in periodontics
Elecrosurgery in periodontics
Parth Thakkar10.4K vues
Enfermedad pelvica inflamatoria par georgina71
Enfermedad pelvica inflamatoriaEnfermedad pelvica inflamatoria
Enfermedad pelvica inflamatoria
georgina711.8K vues
Desquamative gingivitis 5th seminar par Hema Duddukuri
Desquamative gingivitis 5th seminarDesquamative gingivitis 5th seminar
Desquamative gingivitis 5th seminar
Hema Duddukuri3.4K vues
Atlas colposcopia par stereoknife
Atlas colposcopiaAtlas colposcopia
Atlas colposcopia
stereoknife11.4K vues
Critical issues in periodontal research khushbu par khushbu mishra
Critical issues in periodontal research khushbuCritical issues in periodontal research khushbu
Critical issues in periodontal research khushbu
khushbu mishra2.5K vues

En vedette

Presentation1.pptx, radiological imaging of temporo mandibular joint diseases. par
Presentation1.pptx, radiological imaging of temporo mandibular joint diseases.Presentation1.pptx, radiological imaging of temporo mandibular joint diseases.
Presentation1.pptx, radiological imaging of temporo mandibular joint diseases.Abdellah Nazeer
5.7K vues75 diapositives
Peri-implantitis:nje faktor risku per humbjen e implantit par
Peri-implantitis:nje faktor risku per humbjen e implantitPeri-implantitis:nje faktor risku per humbjen e implantit
Peri-implantitis:nje faktor risku per humbjen e implantitZajmira Thanasi
501 vues42 diapositives
periimplantitis ppt par
periimplantitis pptperiimplantitis ppt
periimplantitis pptZajmira Thanasi
565 vues42 diapositives
Pyetesore mbi HTA par
Pyetesore mbi HTAPyetesore mbi HTA
Pyetesore mbi HTAZajmira Thanasi
860 vues5 diapositives
Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit par
 Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit
Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimitMarinela Abedini
13.6K vues30 diapositives
Sistemi respirator 2 par
Sistemi respirator 2Sistemi respirator 2
Sistemi respirator 2MedShqip
7K vues56 diapositives

En vedette(7)

Presentation1.pptx, radiological imaging of temporo mandibular joint diseases. par Abdellah Nazeer
Presentation1.pptx, radiological imaging of temporo mandibular joint diseases.Presentation1.pptx, radiological imaging of temporo mandibular joint diseases.
Presentation1.pptx, radiological imaging of temporo mandibular joint diseases.
Abdellah Nazeer5.7K vues
Peri-implantitis:nje faktor risku per humbjen e implantit par Zajmira Thanasi
Peri-implantitis:nje faktor risku per humbjen e implantitPeri-implantitis:nje faktor risku per humbjen e implantit
Peri-implantitis:nje faktor risku per humbjen e implantit
Zajmira Thanasi501 vues
Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit par Marinela Abedini
 Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit
Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit
Marinela Abedini13.6K vues
Sistemi respirator 2 par MedShqip
Sistemi respirator 2Sistemi respirator 2
Sistemi respirator 2
MedShqip7K vues

Similaire à Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze

APENDECITI AKUT,, par
APENDECITI AKUT,,APENDECITI AKUT,,
APENDECITI AKUT,,Fabjan Vasku
5.7K vues41 diapositives
KANCERI I KOLONIT par
KANCERI I KOLONITKANCERI I KOLONIT
KANCERI I KOLONITBesmir Grizhja
2.4K vues51 diapositives
punim seminarik interno.docx par
punim seminarik interno.docxpunim seminarik interno.docx
punim seminarik interno.docxDorjanKraja
320 vues14 diapositives
Disa patologji ne sferes ORL qe i hasim rralle par
Disa patologji ne sferes ORL qe i hasim rralleDisa patologji ne sferes ORL qe i hasim rralle
Disa patologji ne sferes ORL qe i hasim rralleOlsi Belishta
1.7K vues19 diapositives
Disa patologji te sferes ORL qe i hasim rralle. par
Disa patologji te sferes ORL qe i hasim rralle.Disa patologji te sferes ORL qe i hasim rralle.
Disa patologji te sferes ORL qe i hasim rralle.eniacs
5.9K vues18 diapositives
Mjekësi Orale par
Mjekësi OraleMjekësi Orale
Mjekësi OraleZahideGrvalla1
236 vues29 diapositives

Similaire à Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze(20)

punim seminarik interno.docx par DorjanKraja
punim seminarik interno.docxpunim seminarik interno.docx
punim seminarik interno.docx
DorjanKraja320 vues
Disa patologji ne sferes ORL qe i hasim rralle par Olsi Belishta
Disa patologji ne sferes ORL qe i hasim rralleDisa patologji ne sferes ORL qe i hasim rralle
Disa patologji ne sferes ORL qe i hasim rralle
Olsi Belishta1.7K vues
Disa patologji te sferes ORL qe i hasim rralle. par eniacs
Disa patologji te sferes ORL qe i hasim rralle.Disa patologji te sferes ORL qe i hasim rralle.
Disa patologji te sferes ORL qe i hasim rralle.
eniacs5.9K vues
Kanceri nje forme e rebelimit qelizor par D. Sh
Kanceri nje forme e rebelimit qelizor Kanceri nje forme e rebelimit qelizor
Kanceri nje forme e rebelimit qelizor
D. Sh20.4K vues
Bio par gili14
BioBio
Bio
gili14526 vues
Manifestimet ne lekure te pacienteve me semundje reumatizmaleanglish1 par Enida Xhaferi
Manifestimet ne lekure te pacienteve me semundje reumatizmaleanglish1Manifestimet ne lekure te pacienteve me semundje reumatizmaleanglish1
Manifestimet ne lekure te pacienteve me semundje reumatizmaleanglish1
Enida Xhaferi1.1K vues
Projekt biologji par Xhoana Pepa
Projekt biologji Projekt biologji
Projekt biologji
Xhoana Pepa3.1K vues
Morbus crohn dhe koliti ulceroz,, par Fabjan Vasku
Morbus crohn dhe koliti ulceroz,,Morbus crohn dhe koliti ulceroz,,
Morbus crohn dhe koliti ulceroz,,
Fabjan Vasku5.9K vues
Biologji kanceri forme e rebelimit qelizor par sindi idnis
Biologji kanceri forme e rebelimit qelizorBiologji kanceri forme e rebelimit qelizor
Biologji kanceri forme e rebelimit qelizor
sindi idnis1.2K vues
Kirurgjia e neoplazive par Hysni Dida
Kirurgjia e neoplaziveKirurgjia e neoplazive
Kirurgjia e neoplazive
Hysni Dida97 vues
Gastro- interna skripta viti 3 për motra medicinale par Nezhla Shabani
Gastro- interna skripta viti 3 për motra medicinaleGastro- interna skripta viti 3 për motra medicinale
Gastro- interna skripta viti 3 për motra medicinale
Nezhla Shabani816 vues
Semundjet e trashegueshme par An An
Semundjet e trashegueshmeSemundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshme
An An19K vues

Parimet e diagnozes diferenciale,gjendjet prekanceroze

 • 4. Etapat janë: 1. Anamneza shëndetësore 2. Anamneza e lezionit specifik 3. Ekzaminimi klinik 4. Ekzaminimi radiologjik 5. Kontrolli laboratorik 6. Procedurat kirurgjikale për ekzaminimin patologjik.
 • 5.  Statusi mjekësor i pacientit është shume i rëndësishem ,anamneza shëndetësore është e nevojshme si dhe vleresimi me imtesi të klinikes dhe konsulta me mjekë specialistë të tjerë. Kjo gje është e rëndësishme për: 1.prania e një sëmundje sistemike ndikon ne trajtimin e zgjedhur osë ne prishjen e balancës mes shëndetit dhe sëmundjes tek pacienti psh.me imunokompromentim,me diabet të pakontrolluar,HTA,koagulopati etj. 2.lezioni i shfaqur oral mund të jetë si pasoje e sëmundjes sistemike
 • 6.  Realizohet me anë të disa pyetjëve specifike qe japin një anamneze të saktë,të plotë dhe me imtësi. 1. Kur është shfaqur lezioni? Natyren e lezionit psh kongenitale (disa vitë) 2. A ka ndryshuar madhësinë lezioni? Ne qofte së po ,ateherë ne cfarë raporti dhe frekuence? lezioni me rritjë të ngadaltë osë stabël => tumor beninjë lezioni me rritjë të shpejtë ,agresive => tumor malinjë 3. A ka ndryshuar lezioni karakterin e tij?A ka kaluar nga vezikul ne ulcer?
 • 7. 4. Madhësia dhe forma e lezionit 5. Lezionet janë të vetëm apo multiple 6. Siperfaqja e lezionit : e ashper ,e lemuar osë e parregullt, 7. Ngjyra e lezionit Enjtja +ngjyre e kuqe ne blu e cila zbardhet gjatë presionit =>lezion i vaskularizuar Nqs nuk zbardhet atehere ka përmbajtje mukusi
 • 8. 8. Dallimi i qartë i kufijve të lezionit:nqs masa është fiksë,leviz ,deperton nën inde.Përcaktimi i margove të ulçerës :të sheshta,të rrumbullakta,të ngritura osë të kthyera. 9. Konsistenca e lezionit gjate palpimit: të buta (lipoma),qendrueshme(fibroma) dhe të forta(osteoma) 10. Prania e fluktuacionit :gjate palpimit formohen “valë”:prani e fluidit ne mase .
 • 9. 11. Prania e pulsimit :tregon pranine e nje elementi te madh vaskular ne lezion.Vibrimi qe ndjehet ne palpim shoqerohet me zhurme te rrjedhjes vaskulare ose ndryshe pulsim.Per shkak se hemorragjia gjate marrjes se biopsise mund te jete vdekjeprurese rekomandohet tek specialisti. 12. Ekzaminimi i nyjeve limfatike regjionale :kryhet perpara cdo procedure te marrjes se biopsise.Zmadhimi i ketyre nyjeve si rezultat i inflamimit mund te jete nje problem ne dallimin e inflamacionit apo infeksionit nga metastazat e shkaktuara nga tumori. 13. Simptomat shoqeruese te lezionit:dhimbja,sensacioni jonormale,anestezia,ndjesia si e fryre ,shija e keqe,disfagia ,enjtja ose tendosja e nyjve limfatike.
 • 10.  Shenjat klinike: 1. Lokalizimi 2. Madhësia ,diametri i lezionit në centimeter 3. Ndjesja(i dhimbshem apo jo ) 4. Shkalla e fiksimit të lezionit(levizshme,pak e levizshme ose fikse) 5. Konsistenca (i butë ,i fortë ose stabel) 6. Është nje apo lezione multiple 7. Siperfaqja e lezionit 8. Ngjyra e lezionit 9. Ashpërsia e bordureve të lezionit 10. Margo e ulceres:e sheshtë ,e rrumbullakët,e ngritur ose e kthyer. 11. Prezenca e pulsacionit 12. Ekzaminimi i lymfonodulave
 • 12.  Bula :Fluid i lokalizuar ne ose nën epitelin e lëkures ose mukozës,flluckë e madhe.  Krusti (kore):proteina serumi te thate ose te bashkuara mbi sipërfaqen e lekures ose mukozes.  Erozioni: Defekt I epidermisit pas carjes se vezikulave, mbyllet pa cikatrice.  Makula :zonë e rrethuar me ndryshim ngjyre pa ngritje nga lekura apo mukoza
 • 14.  Noduli:masë e madhe e palpueshme ,e ngritur mbi nivelin epitelial.  Papula:masë e vogël e palpushme e ngritur mbi nivelin e epitelial.  Pllaka : lezion i sheshtë i ngritur ,i formuar nga bashkimi i papulave.  Urtika: eshte ngritje solide e kufizuar mbi nivelin e lekures e madhe sa nje kokerr orizi
 • 15.  Pustula :vezikula e bardhe ose gri ,ngjyrën e merr nga leukocitet polimorfonukleare (pusi)  Ulçer : Defekt i thelle qe prek epidermen , dermen. Karakterizohet me humbje substance te shtresave te lekures dhe indeve me te thella.  Vezikula :mbledhje e vogël fluidi në ose nën epitel,një flluckë e vogël.  Ragade. Carje vertikale e lekures, e ceket ose e thelle, vihet re ne pjesen ku lekura kalon ne mukoze si ne kendin e buzeve,
 • 16.  Abcesi :eshte nje infiltrat inflamator me qelb ne qender dhe me fluktuacion,i cili pas shperthimit formon nje ulcer nese eshte i ceket dhe nese eshte i thelle formon fistul.  Tuberkulum : eshte ngritje e kufizuar epidermo- kutane qe mund te ulcerohet dhe te mbyllet me cikatrice.  Cisti :eshte nje hapesire jo inflamatore e kapsuluar me nje membrane te indit lidhor dhe vendoset ne epiderme ose hypoderme.  Fima: Ngritje tumorale e ndare ne lobe si pasoje e hipertrofise se gjendrave yndyrore dhe te indit lidhor ne lekuren e hundes.
 • 17.  Cikatrice. Zevendesim i humbjes se substances se lekures me ind fibroz i paregjeneruar mire pa fije elastike,pa papila pa floke dhe pa kanale te gjendrave te djerses dhe yndyres.  Atrofia. Eshte hollim i siperfaqes se te gjitha shtresave te lekures, ose hollim i shtreses epidermale, papilave .  Pigmentimi eshte ndryshimi i ngjyres se lekures si pasoje e formimit te tepert te melanines ne te.  Skuama.Eshte element morfologjik si peta i perbere nga qeliza te brirezuara, ngjyra mund te jete e bardhe ne argjend deri ne gri te zeze.
 • 18.  Ekzaminimi klinik duhet gjithmonë të përfshijë kur është e mundur:  Inspeksionin  Palpacionin  Perkusionin  Auskultacionin
 • 19.  Pamja radiografike mund të sigurojë të dhëna që do t'ju ndihmojë të përcaktoni natyrën e lezionit. 1. Një radioluçensë me kufij të mprehta(qarta) shpesh do të jetë një cist 2. Një radioluçensë e turbullt shpesh do të jetë një lezion më agresive
 • 21.  Lezionet orale mund të jenë manifestime të sëmundjeve sistemike.  Nëse dyshohet për një sëmundje sistemike ajo duhet të ndiqet.  Semundjet sistemike: 1. Tumor i hyperparatiroidizmit 2. Sëmundja Padgets 3. Myeloma Multiple 4. Përcaktimi i kalciumit në serum, fosfor, dhe fosfatazes alkaline dhe proteina mund të jetë shumë i dobishëm në përjashtim të disa procese patologjike.
 • 23. Biopsia:marrja e materialit nga pacienti për arsye ekzaminimi diagnostik. Janë 4 llojësh: 1. Citologjia 2. Biopsia me aspirim 3. Biopsia incizionale 4. Biopsia ekscizionale
 • 25. 1. Çdo lezion që persiston për më shumë se 2 javë pa asnjë shkak të dukshëm etiologjikë 2. Çdo lezion inflamator që nuk i përgjigjet trajtimit lokal pas 10 deri 14 ditë. 3. Ndryshimet e vazhdueshme hyperkeratotike në indet sipërfaqësore. 4. Çdo masë persistentë, qoftë e dukshme ose e prekshëm nën indin relativisht normale.
 • 26. 5. Ndryshimet inflamatore idiopatike që persistojne për periudha të gjata kohë. 6. Lezion që pengon (ndërhyjnë) ne funksionin lokale të indeve. 7. Lezionet koçkorë qe nuk janë identifikuara nga shenjat klinike dhe radiografike 8. Çdo lezion që ka karakteristikat e malinjizimit.
 • 27.  Erythroplasia-lezioni është krejtësisht i kuqe apo ka një pamje të kuqe pika-pika.  Ulçeracioni -Lezioni është i ulceruar ose paraqitet si një ulçerë.  Kohëzgjatja-Lezioni ka persistuar për më shumë se dy javë.  Shkalla e rritjes-Lezioni ekspansive ka rritjen te shpejtë  Gjakderdhje-Lezioni gjakoset pas një manipulimi të lehtë.  Qendrueshmeria-Lezioni dhe indeve përreth janë stabël kundrejt kontaktit  Fiksimi-Lezioni ndihet se është i bashkangjitur tek strukturat përreth
 • 28.  U zhvillua si një procedurë diagnostike screening për të monitoruar zona të mëdha të indeve për ndryshime displastike.  Më shume përdoret për të diagnostikuar malinjitetin e qafës së mitrës.  Mund të jetë e dobishme për monitorimin e ndryshimeve post- radiacionit,herpesit dhe pemphigus.
 • 29.  Teknika e citologjisë me furçë orale Furça sterile vendoset në kontakt me epitelin oral dhe rrotullohet duke ushtruar presion 5-10 herë.Furça mbledh qelizat nga të trija shtresat e epitelit (shtresa bazale,intermedia,superficiale).  Indikacionet Për monitorimin e pacienteve me ndryshime kronike mukozale si leukoplakia,lichen planus ,post-rrezatimit dhe ne pacientet me kancer oral.
 • 30.  Avantazhet Jo traumatik,i shpejtë,mund të perseritet disa herë,kryhet pranë karriges dentare ,nuk ka nevojë për anestezi topikale osë lokale  Disavantazhet Nuk jepë informacionin arkitektural të nevojshëm për përcaktimin e stadit dhe gradës së lezionit.
 • 33.  Biopsia me aspirim është përdorimi i një gjilpëre dhe të një shiringë për të depërtuar një lezion dhe te aspirojmë përmbajtjen e saj.  Indikacionet  Për të përcaktuar prezencen e likidit ne një lezion  Për te percaktuar llojin e likidit brenda lezionit  Për të eksploruar një lezion intrakoçkore kur ai indikohet.
 • 35.  Një incizion bipsi është ajo qe merr nje pjëse (mostra) nga një lezion osë një pjëse përfaqesuëse të një lezioni.  Në qoftë se lezioni është i madhë dhe ka karakteristika të vecanta në disa lokalizime atëhere do merren mostra nga të gjitha keto zona.
 • 36.  Indikacionet:  Kufizimi i madhësisë së lezionit  Lokalizime të rrezikshme të lezionit  Dyshime të mëdha për malinjizim
 • 37.  Teknika: 1. Zonat përfaqësuese për biopsi do priten në formë e një pykë. 2. Materiali duhet të merret nga margot e lezionit duke u shtrire dhe në indet normale dhe në thellësi. 3. Indet nekrotike duhet të shmangen. 4. Është e preferueshme një biopsi e thellë dhe e ngushtë sesa një e gjerë dhe e cekët.
 • 40. Biopsia ekcizionale është largimi komplet i lezionit gjatë procedurës kirurgjikale diagnostikuese.  Indikacionet:  Duhet të përdoret për lezionet e vogla(<1cm) të cilat gjatë ekzaminimit klinik të jenë vërtetuar si beninje.
 • 41.  Teknika:  Gjithë lezioni dhe 2-3mm nga indi normal rrethues duhen larguar ne qoftë se lezioni është beninje.
 • 44.  Gjendja prekanceroze sipas WHO është gjendja e alteruar e një indi me risk te rritur per kancer.  Lezioni prekanceroze është nje ind morfologjikisht i demtuar mbi te cilin një kancer zhvillohet me lehte se ne nje ind normal.
 • 45.  Leukoplakia  Eritroplakia (eritroplazia)  Lichen rubber planus  Kandidoza kronike hiperplazike
 • 46.  Glositi kronik atrofik,sindromi Plummer-Vinson(hiperplazi e rrugeve te siperme digjestive)  Cheiliti kronik glandular dhe aktinik  Dermatozat kronike dhe kornet epiteliale  Keratoza actinike ose senile
 • 47.  Lezionet ulçerative te cilat edhe me eleminimin e shkakut apo trajtimin perkates nuk sherohen  Lezione bukale te Lupusit Eritematoz Diskoid dhe lezione te tjera autoimune  Cikatrice dhe keloidi te lena pa trajtuar  Disa tumore beninj te indeve te buta dhe te nofullave te pa mjekuara ose te mjekuara keq.
 • 48.  Ekzaminimi klinik:ngjyra,pamja, konsistenca ,infiltrimi ne thellesi ,gjakosia,ngjyrosja nga blu toluidina dhe ndricimi i indeve me llampe me gjatesi vale 490-510 nm  Imazheria :RX,Echografi,CT,IRM etj  Ekzaminimi laboratorik :citologjia eksfoliative,punksion biopsia ,biopsia ,testi serologjik,imunofluoreshenca.
 • 49.  Linea alba  Leukoedema  Karatoza nga ngacmime te vogla kronike  Pigmentimet normale te mukozes orale me origjine etnike  Semundjet vezikulo-buloze  Lezione te ndryshme ulcerative  Lezione verruko-papilare  Karcinomat
 • 50. 1. Mosha mbi 50 vjec dhe lezione te vjetra qe persistojne per nje kohe te gjate 2. Faktoret ngacmues :perdorimi i alkoolit dhe i duhanit 3. Faktoret e lidhur me lezionin:prania e dhimbjes,rritja e shpejte,ulcerimi,gjakosja e lehte,indurimi ,aderenca etj. 4. Lezionet tipike:forma e kombinuar leuko-eritroplakia 5. Lezionet satelite :prania e proliferimit te verrukave dhe nodulave
 • 51. 6. Topografia :vendosja e ketyre lezioneve ne mukozen e dyshemese se gojes,pjesen latero-posteriore te gjuhes ,regjionin retromolar,ne daljen e duktuseve te gjendrave te peshtymes 7. Numri :prania e lezioneve multiple 8. Traumatizimi:prezenca e mikrotraumave 9. Trashegimia:shoqerimi me crregullime gjenetike 10. Histopatologjia:grada e displazise e percaktuar nga biopsia
 • 52.  Lenia e duhanit dhe alkoolit  Eliminimi i disa veseve  Trajtimi i infeksionit dhe permiresimi i higjenes orale  Permiresimi i malnutricionit dhe deficences se hekurit  Eliminimi i ushqimeve pikante  Berja e kontrolleve te vazhdueshme  Vleresimi i displazisen nepermjet ekzaminimit histo-patologjik.
 • 53.  Eleminimi i faktoreve riskant  Mbajtja nen observacion  Trajtimi medikamentoze(pomade bleomicine,retinoide sistemike,β-karoteni etj)  Trajtimi kirurgjikal(ekscizion kirurgjikal,lazer CO2,krioterapia).
 • 54.  Shfaqet ne kavitetin oral ,preferon mukozen me shume prapa kendit te buzes,mukozen vestibulare te faqeve dhe anet e gjuhes.  Paraqitet ne formen e njollave te bardha homogjene(pllake e bardhe e lemuar) ose nodulare(nodula te vogla,te bardha mbi baze te kuqe,eshte me e rralle)  Prek me i meshkujt ne moshe 40-60 vjec  Etiologjia:e panjohur (idiopatike)
 • 55.  Faktore predispozues:duhani,alkooli ,ngacmimet kronike lokale,inflamacionet ,kandidoza,viruset apo disa produkte industriale  Dekursi :5% mund te evoluoje ne karcinome epidermoide  Tendenca per malinjizim eshte e rritur kur vendoset ne dyshemene e gojes,gjuhes dhe ne buze.  Ne qofte se lezioni ulcerohet,gjakoset lehte ose aderohet me indet perreth duhet qe pacienti te kerkoji ndihme.  Trajtimi : eliminimi i faktoreve riskante,permiresimi i higjenes orale,jepen antimykotike,vit.A,interferoni,bleomicina, heqja kirurgjikale ose radioterapia kur malinjizohet.
 • 57.  Gjendja prekanceroze me risk te larte per malinjizim per shkak te vaskularizimit me te madhe.  Paraqitja e lezionit: te kuqe ,me siperfaqe kokrizore ose planare(sheshta) lehtesisht te erozionuara.  Lokalizohet me shume ne dyshemene e gojes  Prek moshat 50-70 vjec ,me raport M:F=2:1
 • 60.  Semundje dermatologjike mukokutane qe prek lekuren,mukozen bukale,nazale,farings,larings,tubin digjestiv dhe organet gjenitale.  Paraqitet si nje dermatoze kronike dhe 50% shfaqet ne mukozen e gojes(vestibulum oris ,gjuhe,gingive,qiellze etj) ne forme retikulare,buloze,erozive,dhe atrofike.
 • 61.  Faktor ndikues :stresi ,lodhja,shoku psikologjik,medikamente toksike,crregullime gastrointestinale,cirroza biliare,hepatiti kronik,koliti ulceroz,crregullime metabolike,diabeti etj.  Trajtimi :pushim,qetesi ,nderprerje e kafes,perdorimi i antiprurigjinozeve,kortikosteroid lokal dhe sistemik,antihistaminik,analgjezik,antimykotike,psikoterapi dhe kirurgji.
 • 63.  Eshte nje mykoze e shpeshte e cila shkaktohet nga Candida albicans(saprofite ne kavitetin oral) konsiderohet si prekanceroze sepse mund te sherbeje si nje shtrat per nje karcinome epidermoide ,  Paraqitet si nje shtrese e bardhe e cila vesh gjith mukozen orale dhe mund te hiqet me ane te ferkimit me spatul.
 • 64.  Faktoret ndikues:higjene e keqe orale,diabeti,anemite,tumoret malinje,perdorimi i kortikoideve,antibiotikeve,imunosupresoreve,radioterapia dhe HIV.  Trajtimi: 1. Forme e lokalizuar:eliminimi i shkaktarit ,jepet Nystatina,Mykonazoli ,Daktarine 2. Forma e gjeneralizuar:Ketokonazoli,Amphotericina B dhe/ose ekscizion kirurgjikal.
 • 66.  Mund te sherbejne si shtrat per nje karcinome spinocelulare.  Tek glositet kronike futen :glositi atrofik i sifilizit ,sindromi Plummer-Vinson (disfagi dhe deficit hekuri)  Trajtimi:ekscizion kirurgjikal dhe ekzaminim histopatologjik kur i rezistojne mjekimit.
 • 68.  Takohet tek pacientet qe mbajne proteza te vjetra te keqadaptuara prej vitesh.  Lokalizohet ne:vestibulum oris dhe ne palatum  Faktoret predispozues: irritimet kronike te aneve apo te fushes protetike ,higjena jo e mire e gojes,grumbullimi i mbeturinave ushqimore ne fushen protetike,mbivendosja e infeksionit kandidozik.  Trajtimi: 1. I hershem :kur eshte si plage:korrigjimi i buzeve te protezes 2. I vonshem:plage te medha dhe multiple:ekscizioni i tyre dhe pergatitja e nje proteze te re.
 • 69.  Paraqitet ne aspekte verrukoze hiperketatotike  Prek me shume femrat mbi 50 vjec  Lokalizohet: ne gingive,mukozen e faqes,gjuhen,buzen, dyshemene e gojes,palatumin etj.  Faktor predispozuese:duhani  Trajtimi :ekscizion kirurgjikal
 • 71.  Takohet tek te moshuarit dhe te ekspozuar per nje kohe te gjate ne diell,ne buzen e poshtme.  Fillon me edeme,eriteme,tharje dhe deskuamim te buzes.Me vone me nodula dhe erozione te buzes me nje risk per leukoplaki apo karcinome epidermoide.  Diagnoza:nga anamneza,klinika,histopatologjia  Diagnoza diferenciale:lupus eritematoz,lichen planus,leukoplaki,karcinome epidermoide.  Trajtimi:eliminimi i faktoreve riskant(ekspozimi ne diell),aplikimi lokal i 5-fluorouracilit(antimetabolik-antitumorale) dhe ekscizion kirurgjikal.
 • 73.  Prek buzen e poshtme ka natyre inflamatore por mendohet se ka dhe gjenetike,nga ekzpozimi kronik ne diell dhe stresi.  Klinika:fryrje te buzes si pasoj e hiperplazise se gjendrave salivare dhe nje infiltrim inflamator kronik.Duktuset sekretore jane te zgjeruara dhe nga shtypja e lehte mund te dal sekrecion mukoze ose muko-purulent.Mund te kemi krusta ,erozione apo abcese.
 • 74.  Paraqitet ne 3 forma: 1. Cheilitis glandulare simplex 2. Cheilitis glandulare suppurativa superficiale 3. Cheilitis glandulare suppurativa profunda  Diagnoza diferenciale:cheilitis granulomatoz,sarkoidozen,limfangioma,TBC etj.  Trajtimi :steroide lokale dhe ekscizion kirurgjikal.
 • 76.  Paraqiten ne formen e nje mase exofite e keratines ,ne forme konike(briri) ,me permasa nga disa mm deri ne disa cm.  Klinika: ngjyre te bardhe ne te verdhe ,e drejte ose me hark.Rritet pa shqetesime ,mund te coj ne nje karcinome bazocelulare apo karcinome sebace.
 • 78.  Lezion hiperkeratotik i lekures nga ekspozimi per nje kohe te gjate ne diell dhe e pigmentit melanik.  Klinika: ne fillim si nje njolle eritematoze me siperfaqe te crregullt dhe me hemorragji punktiforme.  Lokalizimi:fytyra dhe buza e poshtme
 • 79.  Diagnoza diferenciale me karcinomen bazocelulare,me lupusin diskoid,eritematoz,lentigon malinje,njollat mekanike  Prognoza:12-13% mund te degjenerojne ne malinje.  Trajtimi :evitimi i ekspozimit ne diell,lyerja me kremra si 5- fluoro-uracil,heqja kirurgjikale apo krioterapia.
 • 82.  Konsiderohen disa cikatrica hipertrofike,fibroze,lehtesisht te dhimbshme qe vijne nga humbjet e medha te indeve ,nga djegjet ,lenja e plageve me sherim per secundam,teknika kirurgjikale te gabuara etj.  Kur lihen te patrajtura per nje kohe te gjate dhe si pasoje e disa faktoreve riskante mund te degjenerojne ne malinjizime.