Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

E Xpertise Centrum Crossmediaal

538 vues

Publié le

Publié dans : Formation, Business
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

E Xpertise Centrum Crossmediaal

  1. 1. EXpertiseCentrum Crossmediaal missie en organisatie Bibliotheekinnovatie 2009-2010
  2. 2. missie en organisatie… <ul><li>Het EXpertiseCentrum beoogt het effectief delen van ervaringen van bibliotheken met crossmediale collecties, middelen en produkten. </li></ul><ul><li>Het EXpertiseCentrum formuleert praktische randvoorwaarden voor de plek die beeld en geluid in de bibliotheekorganisatie en -infrastructuur (moeten gaan) innemen. </li></ul><ul><li>Biblionet Groningen trekt het project. Andere deelnemende bibliotheken zijn DOK Delft, de Zeeuwse Bibliotheek en SCHUNCK bibliotheek Heerlen. Deze organisaties zijn ook als pilotbibliotheken actief betrokken bij het Beelden voor de Toekomst project. </li></ul>
  3. 3. Crossmedia, wat is het eigenlijk…. <ul><li>Crossmedia (ook wel Cross-Media, Cross-Media Entertainment, Cross-Media Communication, Transmedia) is een media (content-)bron, dienst, verhaal of ervaring die wordt gedistribueerd via een breed spectrum van media platformen en mediakanalen. </li></ul><ul><li>De term verwijst naar het traject dat mediacontent en –toepassingen volgen via dwarsverbindingen tussen verschillende apparaten en door het gebruik van diverse ‘formats’. </li></ul><ul><li>Crossmedia wordt veel toegepast in de reclamewereld, de entertainment sector en ‘games’. </li></ul><ul><li>Ontleend aan wikipedia </li></ul>
  4. 4. activiteiten <ul><li>een webforum wordt ingericht </li></ul><ul><li>een voorlopig werkprogramma is opgesteld rond themas zoals: </li></ul><ul><ul><li>de toegang (van bibliotheekprofessionals) tot beeldcollecties, </li></ul></ul><ul><ul><li>het operationeel beheer van crossmediale collecties en producten, </li></ul></ul><ul><ul><li>web 2.0 toepassingen en </li></ul></ul><ul><ul><li>de samenwerking op lokaal niveau van bibliotheek met erfgoedinstellingen </li></ul></ul><ul><li>een klankbordgroep wordt ingesteld waarvoor de op dit terrein actieve bibliotheken worden uitgenodigd </li></ul><ul><li>het EXpertiseCentrum stemt de activiteiten nauw af met het Sectorinstituut en Bibliotheek.nl/BvdT </li></ul>
  5. 5. contact <ul><li>Biblionet Groningen </li></ul><ul><li>Postbus 2503 </li></ul><ul><li>9704 CM Groningen </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×