mesim plotesues-dhe-shtues-kl II-2021-22

il y a 2 ans 350 Vues

Detyra me metoden e zgjidhjes se thyesave,numrave decimal

il y a 3 ans 242 Vues

Planifikim vjetor-kl-v-eko standarde 2019-20

il y a 3 ans 201 Vues

Kl.IV plan procesual tematik tik

il y a 5 ans 5424 Vues

Mesim plotësues dhe shtues kl.III 201718

il y a 5 ans 13130 Vues

Plan tematik-procesual-TIK-klasa e tretë 2017/18

il y a 5 ans 5167 Vues

Plan-për-mesim-me-eko-standarde Kl II 2016/17

il y a 7 ans 5023 Vues

Plan tematik procesual TIK kl. II viti shkollor 2016/17

il y a 7 ans 4634 Vues

Mesim plotesues dhe shtues kl.II 2016 17

il y a 7 ans 7726 Vues

Kl.v plan procesual tematik tik 2015-16

il y a 7 ans 3363 Vues

Planifikim vjetor-kl-v-eko-2016-17

il y a 7 ans 5692 Vues

Plan tematik procesual kl.III- tik

il y a 7 ans 550 Vues

Mixed fraction

il y a 7 ans 5973 Vues

Detyra shtëpie pt maj&qershor 2015

il y a 8 ans 3621 Vues

Orë e realizuar nga lënda e matematikës tik PDF

il y a 8 ans 11669 Vues

Planifikim detyra shtëpie kl.IV-prill 2015

il y a 8 ans 5862 Vues