Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Certificat quota aportació famílies

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 1 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par zerlaparellada (20)

Plus récents (20)

Publicité

Certificat quota aportació famílies

  1. 1. 1 Certificat Dades del centre Codi del centre Nom del centre Municipi Número de certificat 43005492 Escola Santa Magdalena - ZER La Parellada El Pont d'Armentera Dades del/la sol.licitant Nom i cognoms /Nom de l’entitat Tipus i número de document ESCOLA SANTA MAGDALENA Q9355213A Dades de la persona que certifica Nom i cognoms Càrrec Anna Garcia Ballart Directora Certifico Que, d’acord amb la documentació que es custodia en aquesta secretaria, les aportacions econòmiques de les famílies durant el curs 2022/23 han estat les següents: CURS APORTACIÓ ECONÒMICA LLAR (I1 i I2) 40€ I3 80€ I4 80€ I5 93,33€ 1r CICLE INICIAL 166, 65€ 2n CICLE INICIAL 152,60€ 3r CICLE MITJÀ 152,60€ 4t CICLE MITJÀ 168,71€ CICLE SUPERIOR 168,71€ Aquestes aportacions es destinen a fer front a les despeses produïdes per la compra de llibres, recursos educatius i didàctics, agenda, material fungible i fotocòpies. I, perquè consti, expedeixo aquest certificat a petició de la persona interessada. Signatura del/de la secretari/ària Vistiplau del/de la director/a Nom i cognoms: Sandra Martínez Serrano Nom i cognoms: Anna Garcia Ballart Sandra Martínez Serrano - DNI 39916502W (SIG) Signat digitalment per Sandra Martínez Serrano - DNI 39916502W (SIG) Data: 2022.11.22 17:17:56 +01'00' Anna Garcia Ballart - DNI 77785605L (AUT) Signat digitalment per Anna Garcia Ballart - DNI 77785605L (AUT) Data: 2022.11.22 17:19:35 +01'00'

×