UX Дезайнер: Інструкція з користування

Tanya Zavialova
Tanya ZavialovaHead Of Design at Tonic Health à Tonic Health
1 
UX дизайнер: 
інструкція користувача 
підготувала Таня Зав’ялова 
Київ 
22 листопада 2014
2 
Більшість користувачів 
заглядає в інструкцію, 
якщо : 
 вже щось зламали, 
 хочуть розібратися з 
новою 
функціональністю 
Який випадок ваш?
3 
Сьогодні розглянемо 
Призначення частин 
Популярні моделі 
Основні технічні характеристики 
Усунення несправностей 
Розширені можливості
4 
4 
Призначення 
частин
5 
Голова 
Модулі: 
 збору інформації; 
 обробки інформації; 
 генерації ідей; 
 передачі інформації 
Використання голови на повну 
можливе лише коли всі модулі задіяні 
і підключені послідовно! https://www.behance.net/gallery/15430355/IN-THE-DESIGNERS-HEAD
6 
www.twolanescreative.com/Images/projects/AltusQ 
AQ_head_heart.jpg 
Серце 
Модулі: 
 самооцінки; 
 співпереживання; 
 перевірки ідей; 
 і ще раз самооцінки 
Під час активізації творчого процесу 
серце і голова дизайнера 
зливаються воєдино. Якщо такого 
не трапляється – у вас підробка!
7 
Руки 
Модулі: 
 генерації ідей; 
 перевірки ідей; 
 реалізації ідей 
Інколи руки дизайнера 
намагаються підключити до чужої 
голови, що надзвичайно обмежує 
їх функціональність! 
Maurits Cornelis Escher, ‘Drawing Hands’
8 
Ноги 
Модулі: 
 транспортування; 
 дослідження; 
 захисту від негативної дії 
навколишнього 
середовища 
Дизайнер просто зобов’язаний знати світ 
у всьому його різноманітті, бо те, 
що він створює багато в чому передає 
його власний досвід
9 
9 
Популярні 
моделі
10 
В 2014 в IT користуються попитом 
User eXperience фацівці 
дизайнери інтерфейсів 
користувача 
юзабіліті 
спеціалісти 
графічні 
дизайнери 
проектувальники 
взаємодії 
юзабіліті 
аналітики
11 
Графічний дизайнер 
РОБИТЬ КРАСИВО 
Його задачі: 
 загальний стиль; 
 кольори; 
 композиція; 
 графіка: 
• іконки; 
• іллюстрації 
http://www.klandreville.com/ 
Інструментарій: Photoshop и Illustrator
12 
Проектувальник взаємодії 
РОБИТЬ 
ФУНКЦІОНАЛЬНО 
Його задачі: 
 зрозуміти процес; 
 написати сценарій; 
 сформувати екрани; 
 опрацювати поведінку 
елементів керування 
визначення взаємодії по Білу Ферпланку 
Інструментарій: папір, діаграми, Axure, Balsamiq, etc.
13 
http://alistapart.com/article/quick-and 
-dirty-remote-user-testing 
Юзабіліті аналітик 
ПЕРЕВІРЯЄ ЗРОЗУМІЛІСТЬ 
І ЗРУЧНІСТЬ 
Його задачі: 
 знати користувача; 
 виявити проблеми користувача; 
 розставити пріоритети; 
 відстоювати інтереси 
користувача 
Інструментарій: прототипи, користувачі, опитувальники і т.д.
14 
Юзабіліті спеціаліст 
ПЕРЕВІРЯЄ І ПОПРАВЛЯЄ 
ЗРОЗУМІЛІСТЬ І ЗРУЧНІСТЬ 
Його задачі: 
 знати користувача; 
 виявляти його проблеми; 
 пропонувати вирішення проблем 
користувача у вигляді пропозицій до 
покращення конкретних екранів, 
послідовностей та процесів 
 відстоювати інтереси користувача 
Інструментарій: прототипи, користувачі, графічні інструменти і т.д.
15 
Дизайнер інтерфейсів користувача 
РОБИТЬ КРАСИВО 
І ФУНКЦІОНАЛЬНО 
Його задачі: 
 бачення додатку, 
як єдиного цілого; 
 функціональне 
наповнення екранів; 
 стиль, кольори і 
поведінка 
елементів керування 
itschapps.com в работе 
Інструментарій: зазвичай відразу і Photoshop, і Illustrator, і Axure, etc.
16 
Майстер переживаннь (UX фахівець) 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛЮДСЬКИХ 
ЕМОЦІЙ 
Його задачі: 
 знати і відчувати 
тонкощі людської душі; 
 впроваджувати в інтерфейс 
інструменти, що її зворушать; 
 і як окремий випадок, 
робити зручно, красиво 
і функціонально 
Інструментарій: все, що він вважає необхідним
17 
17 
Технічні 
характеристики
18 
Обов’язкові характеристики 
 відчуття прекрасного; 
 поінформованість про стан 
технічного прогресу; 
 уміння читати 
думки замовника 
на відстані; 
 генерація ідей; 
 уміння відображати свої думки 
на екрані
19 
Додаткові характеристики 
 внутрішня врівноваженість; 
 системне мислення; 
 управління часом; 
 планування; 
 знання тонкщів 
технічної реалізації; 
 високі комунікативні 
здібності; 
 уміння відображати свої думки 
на папері
20 
20 
Усунення 
несправностей
21 
Типи несправностей 
НЕСТАЧА КОМУНІКАЦІЇ 
НЕВИПРАВДАНІ 
СПОДІВАННЯ 
ВІДСУТНІСТЬ 
ПРОЦЕСУ 
ВІДСУТНІСТЬ 
ПРОЗОРОСТІ 
КОНФЛІКТ 
ІНТЕРЕСІВ
22 
Результати дослідження 
Запропонований дизайн не передбачає 
всіх нюансів поведінки додатку 
80.5 0.51 
Реалізація не така красива, як дизайн 75.0 0.47 
На розроблених дизайнером екранах 
присутні не всі функції 
67.5 
0.42 
В разробці вже дев’ята версія дизайну 
досі не реалізованого продукту 
61.5 0.39 
Дизайнер наполягає на одному рішенні, тоді як 
аналітик чи замовник наполягає на іншому 
58.5 0.37 
Екрани та функціональні елементи погано узгоджені: 
різне розміщення, кольори, шрифти 
51.5 0.32 
Опитано 106 респондентів 
з них 33 менеджера, 36 розробників, 44 аналітика, 17 дизайнерів (є суміщені 
ролі)
23 
Приклад несправностей №1 
Запропонований дизайн не передбачає 
всіх нюансів поведінки додатку: 
присутні не всі функції, 
передбачені не всі режими роботи… 
Причина №1 
некоректно передано вимоги 
Рішення: 
налагодити процес передачі та 
контролю актуальності вимог у 
текстовій формі
24 
Приклад несправностей №1 
Запропонований дизайн не передбачає 
всіх нюансів поведінки додатку: 
присутні не всі функції, 
передбачені не всі режими роботи… 
Причина №2 
вимоги змінювались після початку 
роботи над дизайном 
Рішення 
контроль за актуальністю
25 
Приклад несправностей №1 
Запропонований дизайн не передбачає 
всіх нюансів поведінки додатку: 
присутні не всі функції, 
передбачені не всі режими роботи… 
Причина №3 
хтось з команди попросив 
прибрати чи додати функцію 
і всі забули 
Рішення 
забезпечити прозорість комунікації
26 
Приклад несправностей №2 
Реалізація не така красива, 
як дизайн 
Причина №1 
дизайн не передбачає 
обмежень середовища, в якому 
розробляється додаток 
Рішення: 
команда розробки має впевнитися, що і дизайнери, 
і аналітики знайомі з використовуваним фрейворком
27 
Приклад несправностей №2 
Реалізація не така красива, 
як дизайн 
Причина №2 
погано задокументований 
дизайн, розробникам 
доводиться вигадувати 
Рішення: 
процес, що передбачає ведення документації 
і передачу знань
28 
Приклад несправностей №2 
Реалізація не така красива, 
як дизайн 
Причина №3 
розробники не приділяють 
належної уваги реалізації 
запропонованого дизайну 
Рішення: 
процес, що передбачає донесення важливості та рецензію 
впровадженого дизайну і тісну работу дизайнера з іншими
29 
Приклад несправностей №3 
В разробці вже дев’ята версія дизайну 
досі не реалізованого продукту 
Причина 
немає відповідального 
за дизайн або вибір концепції 
не аргументовано 
Рішення: 
визначити цілі, фокус, 
призначити вланика і відповідального за дизайн
30 
Приклад несправностей №4 
Дизайнер наполягає на одному 
рішенні, тоді як аналітик 
чи замовник наполягає на іншому 
Причина №1 
різні вихідні дані 
Рішення: 
налагодити регулярний обмін отриманими 
даними, такими, як коментарі замовника, технічні 
особливості і т.п. на регулярних зустрічах
31 
Приклад несправностей №4 
Дизайнер наполягає на одному 
рішенні, тоді як аналітик 
чи замовник наполягає на іншому 
Причина №2 
відстоюються інтереси різних 
зацікавлених сторін: користувача, 
замовника чи розробника 
Рішення: 
поговорити, намагаючись зрозуміти іншу точку 
зору, та знайти компроміс
32 
Приклад несправностей №5 
Екрани та функціональні 
елементи погано узгоджені: 
різне розміщення, кольори, 
шрифти 
Причина №1 
точкова робота над проектом 
за відсутності бачення більшої картини 
Рішення: 
процес роботи має забезпечувати створення 
такої картини (наприклад шляхом спілкування)
33 
Приклад несправностей №5 
Екрани та функціональні 
елементи погано узгоджені: 
різне розміщення, кольори, 
шрифти 
Причина №2 
різні люди відповідають за різні частини системи і 
погано спілкуються між собою 
Рішення: 
спілкування, документація, процес
34 
Приклад несправностей №5 
Екрани та функціональні 
елементи погано узгоджені: 
різне розміщення, кольори, 
шрифти 
Причина №3 
розробники створюють деякі екрани 
без консультації з відповідальним дизайнером 
Рішення: 
підготовка мокапів і/або узгодження готових екранів
35 
35 
Додаткові 
можливості
36 
життєвий цикл проекта 
ініціація 
вимоги 
архітектура 
розробка 
тестування 
здача
37 
життєвий цикл проекта 
ініціація 
вимоги 
архітектура 
розробка 
тестування 
здача 
$ 
t 
вартість помилки
38 
додаткова цінність дизайну 
ініціація 
вимоги 
архітектура 
розробка 
тестування 
здача 
ми створюємо 
правильний 
продукт?
39 
додаткова цінність дизайну 
ініціація 
вимоги 
архітектура 
розробка 
тестування 
здача 
ми робимо 
продукт 
правильно?
40 
додаткова цінність дизайну 
ініціація 
вимоги 
архітектура 
розробка 
тестування 
здача 
що і як 
ми зробили?
41 
що і коли можемо робити 
ініціація вимоги архітектура розробка тестування здача 
визначення цілей, 
аналіз котексту 
та конкурентів 
ми створюємо правильний 
продукт? 
ми робимо продукт 
правильно? 
що і як 
ми зробили?
42 
що і коли можемо робити 
ініціація вимоги архітектура розробка тестування здача 
ми створюємо правильний 
продукт? 
ми робимо продукт 
правильно? 
що і як 
ми зробили? 
дослідження 
задач користувача, 
розробка 
та валідація 
концепції
43 
що і коли можемо робити 
ініціація вимоги архітектура розробка тестування здача 
ми створюємо правильний 
продукт? 
ми робимо продукт 
правильно? 
що і як 
ми зробили? 
інформаційна архітектура, 
порядок екранів, переходи, 
перші прототипи 
та їх валідація
44 
що і коли можемо робити 
ініціація вимоги архітектура розробка тестування здача 
ми створюємо правильний 
продукт? 
подальша деталізація, 
опрацювання потенційних 
проблемних ситуацій, 
передача знань 
ми робимо продукт 
правильно? 
що і як 
ми зробили?
45 
що і коли можемо робити 
ініціація вимоги архітектура розробка тестування здача 
ми створюємо правильний 
продукт? 
ми робимо продукт 
правильно? 
тестування 
з залученням 
користувачів 
та експертна 
оцінка 
що і як 
ми зробили?
зворотній 
зв’язок 
46 
що і коли можемо робити 
ініціація вимоги архітектура розробка тестування здача 
ми створюємо правильний 
продукт? 
ми робимо продукт 
правильно? 
що і як 
ми зробили?
47 
артефакти 
ініціація вимоги архітектура розробка тестування здача 
ми створюємо правильний 
продукт? 
ми робимо продукт 
правильно? 
що і як 
ми зробили? 
визначення цілей, 
аналіз котексту 
та конкурентів 
дослідження 
задач користувача, 
розробка 
та валідація 
концепції 
інформаційна 
архітектура, 
порядок екранів, 
переходи, 
перші прототипи 
та їх валідація 
подальша деталізація, 
опрацювання 
потенційних 
проблемних ситуацій, 
передача знань 
тестування 
з залученням 
користувачів 
та експертна 
оцінка 
зворотній 
зв’язок 
звіт 
концепція у вигляді 
екранів, сторібордів, 
відео чи 
інтерактивного 
прототипа 
UX специфікація 
високого рівня 
деталізована UX 
специфікація, 
гід по стилю 
звіт з переліком 
знайдених проблем 
і пропозицій щодо 
покращення 
перелік 
покращень на 
майбутні версії
48 
Підсумуємо 
UX дизайн – це інженерна професія 
у дизайнерів є спеціалізації 
існують різні фактори оцінки доцільності дизайну 
є поняття дизайн-прецесу 
важливо спілкуватись
49 
дякую 
tanya.zavyalova@gmail.com
1 sur 49

Recommandé

Робота дизайнера у технологічному стартапі par
Робота дизайнера у технологічному стартапіРобота дизайнера у технологічному стартапі
Робота дизайнера у технологічному стартапіOleksandr Lisovskyi
658 vues111 diapositives
Актуальні практики дизайну мобільних додатків - UA Mobile 2019 par
Актуальні практики дизайну мобільних додатків - UA Mobile 2019Актуальні практики дизайну мобільних додатків - UA Mobile 2019
Актуальні практики дизайну мобільних додатків - UA Mobile 2019UA Mobile
94 vues62 diapositives
Tools For Managing Creative Environment Presentation par
Tools For Managing Creative Environment PresentationTools For Managing Creative Environment Presentation
Tools For Managing Creative Environment Presentationjward5519
390 vues33 diapositives
Frog Design 2013 Tech Trends par
Frog Design 2013 Tech TrendsFrog Design 2013 Tech Trends
Frog Design 2013 Tech TrendsFreelance : NYC
980 vues33 diapositives
One Armed Bandits Go Digital, presented at CHI 2009 par
One Armed Bandits Go Digital, presented at CHI 2009  One Armed Bandits Go Digital, presented at CHI 2009
One Armed Bandits Go Digital, presented at CHI 2009 Celine Pering
737 vues29 diapositives
Multi Platform User Exerience par
Multi Platform User ExerienceMulti Platform User Exerience
Multi Platform User ExerienceTanya Zavialova
560 vues60 diapositives

Contenu connexe

Similaire à UX Дезайнер: Інструкція з користування

Ключові компетенції дизайнера par
Ключові компетенції дизайнераКлючові компетенції дизайнера
Ключові компетенції дизайнераYuri Ternytsky
153 vues44 diapositives
Чому юзабіліті. Мар'яна Онисько par
Чому юзабіліті. Мар'яна ОниськоЧому юзабіліті. Мар'яна Онисько
Чому юзабіліті. Мар'яна ОниськоHRdepartment
468 vues16 diapositives
Процес розробки веб проекту в м1 par
Процес розробки веб проекту в м1Процес розробки веб проекту в м1
Процес розробки веб проекту в м1Oleg Nazarevych
298 vues13 diapositives
ЮРІЙ СЕРДЮК «Патерни проектування в автоматизації. Практичний досвід з Python... par
ЮРІЙ СЕРДЮК «Патерни проектування в автоматизації. Практичний досвід з Python...ЮРІЙ СЕРДЮК «Патерни проектування в автоматизації. Практичний досвід з Python...
ЮРІЙ СЕРДЮК «Патерни проектування в автоматизації. Практичний досвід з Python...GoQA
202 vues33 diapositives
DaKiRy_PMWeekend2016_Роман Сахаров "Як відсутність бачення продукту псує прое... par
DaKiRy_PMWeekend2016_Роман Сахаров "Як відсутність бачення продукту псує прое...DaKiRy_PMWeekend2016_Роман Сахаров "Як відсутність бачення продукту псує прое...
DaKiRy_PMWeekend2016_Роман Сахаров "Як відсутність бачення продукту псує прое...Dakiry
299 vues36 diapositives
АНТОН АНІКЕЄВ «Якість продукту: погляд різних ролей» par
АНТОН АНІКЕЄВ «Якість продукту: погляд різних ролей»АНТОН АНІКЕЄВ «Якість продукту: погляд різних ролей»
АНТОН АНІКЕЄВ «Якість продукту: погляд різних ролей»GoQA
36 vues20 diapositives

Similaire à UX Дезайнер: Інструкція з користування(20)

Ключові компетенції дизайнера par Yuri Ternytsky
Ключові компетенції дизайнераКлючові компетенції дизайнера
Ключові компетенції дизайнера
Yuri Ternytsky153 vues
Чому юзабіліті. Мар'яна Онисько par HRdepartment
Чому юзабіліті. Мар'яна ОниськоЧому юзабіліті. Мар'яна Онисько
Чому юзабіліті. Мар'яна Онисько
HRdepartment468 vues
Процес розробки веб проекту в м1 par Oleg Nazarevych
Процес розробки веб проекту в м1Процес розробки веб проекту в м1
Процес розробки веб проекту в м1
Oleg Nazarevych298 vues
ЮРІЙ СЕРДЮК «Патерни проектування в автоматизації. Практичний досвід з Python... par GoQA
ЮРІЙ СЕРДЮК «Патерни проектування в автоматизації. Практичний досвід з Python...ЮРІЙ СЕРДЮК «Патерни проектування в автоматизації. Практичний досвід з Python...
ЮРІЙ СЕРДЮК «Патерни проектування в автоматизації. Практичний досвід з Python...
GoQA202 vues
DaKiRy_PMWeekend2016_Роман Сахаров "Як відсутність бачення продукту псує прое... par Dakiry
DaKiRy_PMWeekend2016_Роман Сахаров "Як відсутність бачення продукту псує прое...DaKiRy_PMWeekend2016_Роман Сахаров "Як відсутність бачення продукту псує прое...
DaKiRy_PMWeekend2016_Роман Сахаров "Як відсутність бачення продукту псує прое...
Dakiry299 vues
АНТОН АНІКЕЄВ «Якість продукту: погляд різних ролей» par GoQA
АНТОН АНІКЕЄВ «Якість продукту: погляд різних ролей»АНТОН АНІКЕЄВ «Якість продукту: погляд різних ролей»
АНТОН АНІКЕЄВ «Якість продукту: погляд різних ролей»
GoQA36 vues
Денис Суділковський "Вимірювання, оцінка та підвищення ефективності роботи ди... par Dakiry
Денис Суділковський "Вимірювання, оцінка та підвищення ефективності роботи ди...Денис Суділковський "Вимірювання, оцінка та підвищення ефективності роботи ди...
Денис Суділковський "Вимірювання, оцінка та підвищення ефективності роботи ди...
Dakiry218 vues
МИКОЛА СОЛОПІЙ «Моя формула успішної імплементації Тестової Тули на проекті» ... par GoQA
МИКОЛА СОЛОПІЙ «Моя формула успішної імплементації Тестової Тули на проекті» ...МИКОЛА СОЛОПІЙ «Моя формула успішної імплементації Тестової Тули на проекті» ...
МИКОЛА СОЛОПІЙ «Моя формула успішної імплементації Тестової Тули на проекті» ...
GoQA41 vues
#UIDay: Марина Хижняк "Взаємодія проектування" par Forge Events
#UIDay: Марина Хижняк "Взаємодія проектування"#UIDay: Марина Хижняк "Взаємодія проектування"
#UIDay: Марина Хижняк "Взаємодія проектування"
Forge Events276 vues
Ihor Semyzhenko: Zero-coding and hypotheses validation par Lviv Startup Club
Ihor Semyzhenko: Zero-coding and hypotheses validationIhor Semyzhenko: Zero-coding and hypotheses validation
Ihor Semyzhenko: Zero-coding and hypotheses validation
Новий класифікатор IT-спеціальностей par 24tvua
Новий класифікатор IT-спеціальностейНовий класифікатор IT-спеціальностей
Новий класифікатор IT-спеціальностей
24tvua12.6K vues
Тема 1 Введення в програмну інженерію par Oleg Nazarevych
Тема 1 Введення в програмну інженеріюТема 1 Введення в програмну інженерію
Тема 1 Введення в програмну інженерію
Oleg Nazarevych888 vues
Lecture 03 Mobile App Design. Feature Development par Maksym Davydov
Lecture 03 Mobile App Design. Feature DevelopmentLecture 03 Mobile App Design. Feature Development
Lecture 03 Mobile App Design. Feature Development
Maksym Davydov628 vues
Професія — 
UX дизайнер. Чим займається та до чого готуватися. par Marina Podstrigich
Професія — 
UX дизайнер. Чим займається та до чого готуватися.Професія — 
UX дизайнер. Чим займається та до чого готуватися.
Професія — 
UX дизайнер. Чим займається та до чого готуватися.
PMday 2015. Любов Самойлова “Post-project/post-mortem report: як перетворити ... par Lviv Startup Club
PMday 2015. Любов Самойлова “Post-project/post-mortem report: як перетворити ...PMday 2015. Любов Самойлова “Post-project/post-mortem report: як перетворити ...
PMday 2015. Любов Самойлова “Post-project/post-mortem report: як перетворити ...
Планування та менеджмент проектів в М1 par Oleg Nazarevych
Планування та менеджмент проектів в М1Планування та менеджмент проектів в М1
Планування та менеджмент проектів в М1
Oleg Nazarevych532 vues
Як РМу швидко влитися на різних стадіях проєкту_розробки продукту. .pptx.pdf par E-5
Як РМу швидко влитися на різних стадіях проєкту_розробки продукту. .pptx.pdfЯк РМу швидко влитися на різних стадіях проєкту_розробки продукту. .pptx.pdf
Як РМу швидко влитися на різних стадіях проєкту_розробки продукту. .pptx.pdf
E-5130 vues

Plus de Tanya Zavialova

Кровь, пот и слезы ваших пользователей. Уроки, вынесенные из юзабилити исслед... par
Кровь, пот и слезы ваших пользователей. Уроки, вынесенные из юзабилити исслед...Кровь, пот и слезы ваших пользователей. Уроки, вынесенные из юзабилити исслед...
Кровь, пот и слезы ваших пользователей. Уроки, вынесенные из юзабилити исслед...Tanya Zavialova
166 vues44 diapositives
Как понять, что дизайн работает par
Как понять, что дизайн работаетКак понять, что дизайн работает
Как понять, что дизайн работаетTanya Zavialova
157 vues76 diapositives
Путь от технологического стартапа 
к компании, движимой дизайном par
Путь от технологического стартапа 
к компании, движимой дизайном Путь от технологического стартапа 
к компании, движимой дизайном
Путь от технологического стартапа 
к компании, движимой дизайном Tanya Zavialova
383 vues52 diapositives
Turning a Startup to a Design-Driven Company par
Turning a Startup to a Design-Driven CompanyTurning a Startup to a Design-Driven Company
Turning a Startup to a Design-Driven CompanyTanya Zavialova
607 vues57 diapositives
Тестування з залученням корістувачів: планування, проведення, аналіз par
Тестування з залученням корістувачів: планування, проведення, аналізТестування з залученням корістувачів: планування, проведення, аналіз
Тестування з залученням корістувачів: планування, проведення, аналізTanya Zavialova
507 vues17 diapositives
UX Design&Agile Collaboration Models par
UX Design&Agile Collaboration ModelsUX Design&Agile Collaboration Models
UX Design&Agile Collaboration ModelsTanya Zavialova
697 vues27 diapositives

Plus de Tanya Zavialova(10)

Кровь, пот и слезы ваших пользователей. Уроки, вынесенные из юзабилити исслед... par Tanya Zavialova
Кровь, пот и слезы ваших пользователей. Уроки, вынесенные из юзабилити исслед...Кровь, пот и слезы ваших пользователей. Уроки, вынесенные из юзабилити исслед...
Кровь, пот и слезы ваших пользователей. Уроки, вынесенные из юзабилити исслед...
Tanya Zavialova166 vues
Как понять, что дизайн работает par Tanya Zavialova
Как понять, что дизайн работаетКак понять, что дизайн работает
Как понять, что дизайн работает
Tanya Zavialova157 vues
Путь от технологического стартапа 
к компании, движимой дизайном par Tanya Zavialova
Путь от технологического стартапа 
к компании, движимой дизайном Путь от технологического стартапа 
к компании, движимой дизайном
Путь от технологического стартапа 
к компании, движимой дизайном
Tanya Zavialova383 vues
Turning a Startup to a Design-Driven Company par Tanya Zavialova
Turning a Startup to a Design-Driven CompanyTurning a Startup to a Design-Driven Company
Turning a Startup to a Design-Driven Company
Tanya Zavialova607 vues
Тестування з залученням корістувачів: планування, проведення, аналіз par Tanya Zavialova
Тестування з залученням корістувачів: планування, проведення, аналізТестування з залученням корістувачів: планування, проведення, аналіз
Тестування з залученням корістувачів: планування, проведення, аналіз
Tanya Zavialova507 vues
Теорія юзабіліті тестування з залученням користувачів par Tanya Zavialova
Теорія юзабіліті тестування з залученням користувачівТеорія юзабіліті тестування з залученням користувачів
Теорія юзабіліті тестування з залученням користувачів
Tanya Zavialova1K vues
Design Yourself: Communication and Process in UXD par Tanya Zavialova
Design Yourself: Communication and Process in UXDDesign Yourself: Communication and Process in UXD
Design Yourself: Communication and Process in UXD
Tanya Zavialova1.4K vues

UX Дезайнер: Інструкція з користування

 • 1. 1 UX дизайнер: інструкція користувача підготувала Таня Зав’ялова Київ 22 листопада 2014
 • 2. 2 Більшість користувачів заглядає в інструкцію, якщо :  вже щось зламали,  хочуть розібратися з новою функціональністю Який випадок ваш?
 • 3. 3 Сьогодні розглянемо Призначення частин Популярні моделі Основні технічні характеристики Усунення несправностей Розширені можливості
 • 5. 5 Голова Модулі:  збору інформації;  обробки інформації;  генерації ідей;  передачі інформації Використання голови на повну можливе лише коли всі модулі задіяні і підключені послідовно! https://www.behance.net/gallery/15430355/IN-THE-DESIGNERS-HEAD
 • 6. 6 www.twolanescreative.com/Images/projects/AltusQ AQ_head_heart.jpg Серце Модулі:  самооцінки;  співпереживання;  перевірки ідей;  і ще раз самооцінки Під час активізації творчого процесу серце і голова дизайнера зливаються воєдино. Якщо такого не трапляється – у вас підробка!
 • 7. 7 Руки Модулі:  генерації ідей;  перевірки ідей;  реалізації ідей Інколи руки дизайнера намагаються підключити до чужої голови, що надзвичайно обмежує їх функціональність! Maurits Cornelis Escher, ‘Drawing Hands’
 • 8. 8 Ноги Модулі:  транспортування;  дослідження;  захисту від негативної дії навколишнього середовища Дизайнер просто зобов’язаний знати світ у всьому його різноманітті, бо те, що він створює багато в чому передає його власний досвід
 • 9. 9 9 Популярні моделі
 • 10. 10 В 2014 в IT користуються попитом User eXperience фацівці дизайнери інтерфейсів користувача юзабіліті спеціалісти графічні дизайнери проектувальники взаємодії юзабіліті аналітики
 • 11. 11 Графічний дизайнер РОБИТЬ КРАСИВО Його задачі:  загальний стиль;  кольори;  композиція;  графіка: • іконки; • іллюстрації http://www.klandreville.com/ Інструментарій: Photoshop и Illustrator
 • 12. 12 Проектувальник взаємодії РОБИТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНО Його задачі:  зрозуміти процес;  написати сценарій;  сформувати екрани;  опрацювати поведінку елементів керування визначення взаємодії по Білу Ферпланку Інструментарій: папір, діаграми, Axure, Balsamiq, etc.
 • 13. 13 http://alistapart.com/article/quick-and -dirty-remote-user-testing Юзабіліті аналітик ПЕРЕВІРЯЄ ЗРОЗУМІЛІСТЬ І ЗРУЧНІСТЬ Його задачі:  знати користувача;  виявити проблеми користувача;  розставити пріоритети;  відстоювати інтереси користувача Інструментарій: прототипи, користувачі, опитувальники і т.д.
 • 14. 14 Юзабіліті спеціаліст ПЕРЕВІРЯЄ І ПОПРАВЛЯЄ ЗРОЗУМІЛІСТЬ І ЗРУЧНІСТЬ Його задачі:  знати користувача;  виявляти його проблеми;  пропонувати вирішення проблем користувача у вигляді пропозицій до покращення конкретних екранів, послідовностей та процесів  відстоювати інтереси користувача Інструментарій: прототипи, користувачі, графічні інструменти і т.д.
 • 15. 15 Дизайнер інтерфейсів користувача РОБИТЬ КРАСИВО І ФУНКЦІОНАЛЬНО Його задачі:  бачення додатку, як єдиного цілого;  функціональне наповнення екранів;  стиль, кольори і поведінка елементів керування itschapps.com в работе Інструментарій: зазвичай відразу і Photoshop, і Illustrator, і Axure, etc.
 • 16. 16 Майстер переживаннь (UX фахівець) ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛЮДСЬКИХ ЕМОЦІЙ Його задачі:  знати і відчувати тонкощі людської душі;  впроваджувати в інтерфейс інструменти, що її зворушать;  і як окремий випадок, робити зручно, красиво і функціонально Інструментарій: все, що він вважає необхідним
 • 17. 17 17 Технічні характеристики
 • 18. 18 Обов’язкові характеристики  відчуття прекрасного;  поінформованість про стан технічного прогресу;  уміння читати думки замовника на відстані;  генерація ідей;  уміння відображати свої думки на екрані
 • 19. 19 Додаткові характеристики  внутрішня врівноваженість;  системне мислення;  управління часом;  планування;  знання тонкщів технічної реалізації;  високі комунікативні здібності;  уміння відображати свої думки на папері
 • 20. 20 20 Усунення несправностей
 • 21. 21 Типи несправностей НЕСТАЧА КОМУНІКАЦІЇ НЕВИПРАВДАНІ СПОДІВАННЯ ВІДСУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ВІДСУТНІСТЬ ПРОЗОРОСТІ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ
 • 22. 22 Результати дослідження Запропонований дизайн не передбачає всіх нюансів поведінки додатку 80.5 0.51 Реалізація не така красива, як дизайн 75.0 0.47 На розроблених дизайнером екранах присутні не всі функції 67.5 0.42 В разробці вже дев’ята версія дизайну досі не реалізованого продукту 61.5 0.39 Дизайнер наполягає на одному рішенні, тоді як аналітик чи замовник наполягає на іншому 58.5 0.37 Екрани та функціональні елементи погано узгоджені: різне розміщення, кольори, шрифти 51.5 0.32 Опитано 106 респондентів з них 33 менеджера, 36 розробників, 44 аналітика, 17 дизайнерів (є суміщені ролі)
 • 23. 23 Приклад несправностей №1 Запропонований дизайн не передбачає всіх нюансів поведінки додатку: присутні не всі функції, передбачені не всі режими роботи… Причина №1 некоректно передано вимоги Рішення: налагодити процес передачі та контролю актуальності вимог у текстовій формі
 • 24. 24 Приклад несправностей №1 Запропонований дизайн не передбачає всіх нюансів поведінки додатку: присутні не всі функції, передбачені не всі режими роботи… Причина №2 вимоги змінювались після початку роботи над дизайном Рішення контроль за актуальністю
 • 25. 25 Приклад несправностей №1 Запропонований дизайн не передбачає всіх нюансів поведінки додатку: присутні не всі функції, передбачені не всі режими роботи… Причина №3 хтось з команди попросив прибрати чи додати функцію і всі забули Рішення забезпечити прозорість комунікації
 • 26. 26 Приклад несправностей №2 Реалізація не така красива, як дизайн Причина №1 дизайн не передбачає обмежень середовища, в якому розробляється додаток Рішення: команда розробки має впевнитися, що і дизайнери, і аналітики знайомі з використовуваним фрейворком
 • 27. 27 Приклад несправностей №2 Реалізація не така красива, як дизайн Причина №2 погано задокументований дизайн, розробникам доводиться вигадувати Рішення: процес, що передбачає ведення документації і передачу знань
 • 28. 28 Приклад несправностей №2 Реалізація не така красива, як дизайн Причина №3 розробники не приділяють належної уваги реалізації запропонованого дизайну Рішення: процес, що передбачає донесення важливості та рецензію впровадженого дизайну і тісну работу дизайнера з іншими
 • 29. 29 Приклад несправностей №3 В разробці вже дев’ята версія дизайну досі не реалізованого продукту Причина немає відповідального за дизайн або вибір концепції не аргументовано Рішення: визначити цілі, фокус, призначити вланика і відповідального за дизайн
 • 30. 30 Приклад несправностей №4 Дизайнер наполягає на одному рішенні, тоді як аналітик чи замовник наполягає на іншому Причина №1 різні вихідні дані Рішення: налагодити регулярний обмін отриманими даними, такими, як коментарі замовника, технічні особливості і т.п. на регулярних зустрічах
 • 31. 31 Приклад несправностей №4 Дизайнер наполягає на одному рішенні, тоді як аналітик чи замовник наполягає на іншому Причина №2 відстоюються інтереси різних зацікавлених сторін: користувача, замовника чи розробника Рішення: поговорити, намагаючись зрозуміти іншу точку зору, та знайти компроміс
 • 32. 32 Приклад несправностей №5 Екрани та функціональні елементи погано узгоджені: різне розміщення, кольори, шрифти Причина №1 точкова робота над проектом за відсутності бачення більшої картини Рішення: процес роботи має забезпечувати створення такої картини (наприклад шляхом спілкування)
 • 33. 33 Приклад несправностей №5 Екрани та функціональні елементи погано узгоджені: різне розміщення, кольори, шрифти Причина №2 різні люди відповідають за різні частини системи і погано спілкуються між собою Рішення: спілкування, документація, процес
 • 34. 34 Приклад несправностей №5 Екрани та функціональні елементи погано узгоджені: різне розміщення, кольори, шрифти Причина №3 розробники створюють деякі екрани без консультації з відповідальним дизайнером Рішення: підготовка мокапів і/або узгодження готових екранів
 • 35. 35 35 Додаткові можливості
 • 36. 36 життєвий цикл проекта ініціація вимоги архітектура розробка тестування здача
 • 37. 37 життєвий цикл проекта ініціація вимоги архітектура розробка тестування здача $ t вартість помилки
 • 38. 38 додаткова цінність дизайну ініціація вимоги архітектура розробка тестування здача ми створюємо правильний продукт?
 • 39. 39 додаткова цінність дизайну ініціація вимоги архітектура розробка тестування здача ми робимо продукт правильно?
 • 40. 40 додаткова цінність дизайну ініціація вимоги архітектура розробка тестування здача що і як ми зробили?
 • 41. 41 що і коли можемо робити ініціація вимоги архітектура розробка тестування здача визначення цілей, аналіз котексту та конкурентів ми створюємо правильний продукт? ми робимо продукт правильно? що і як ми зробили?
 • 42. 42 що і коли можемо робити ініціація вимоги архітектура розробка тестування здача ми створюємо правильний продукт? ми робимо продукт правильно? що і як ми зробили? дослідження задач користувача, розробка та валідація концепції
 • 43. 43 що і коли можемо робити ініціація вимоги архітектура розробка тестування здача ми створюємо правильний продукт? ми робимо продукт правильно? що і як ми зробили? інформаційна архітектура, порядок екранів, переходи, перші прототипи та їх валідація
 • 44. 44 що і коли можемо робити ініціація вимоги архітектура розробка тестування здача ми створюємо правильний продукт? подальша деталізація, опрацювання потенційних проблемних ситуацій, передача знань ми робимо продукт правильно? що і як ми зробили?
 • 45. 45 що і коли можемо робити ініціація вимоги архітектура розробка тестування здача ми створюємо правильний продукт? ми робимо продукт правильно? тестування з залученням користувачів та експертна оцінка що і як ми зробили?
 • 46. зворотній зв’язок 46 що і коли можемо робити ініціація вимоги архітектура розробка тестування здача ми створюємо правильний продукт? ми робимо продукт правильно? що і як ми зробили?
 • 47. 47 артефакти ініціація вимоги архітектура розробка тестування здача ми створюємо правильний продукт? ми робимо продукт правильно? що і як ми зробили? визначення цілей, аналіз котексту та конкурентів дослідження задач користувача, розробка та валідація концепції інформаційна архітектура, порядок екранів, переходи, перші прототипи та їх валідація подальша деталізація, опрацювання потенційних проблемних ситуацій, передача знань тестування з залученням користувачів та експертна оцінка зворотній зв’язок звіт концепція у вигляді екранів, сторібордів, відео чи інтерактивного прототипа UX специфікація високого рівня деталізована UX специфікація, гід по стилю звіт з переліком знайдених проблем і пропозицій щодо покращення перелік покращень на майбутні версії
 • 48. 48 Підсумуємо UX дизайн – це інженерна професія у дизайнерів є спеціалізації існують різні фактори оцінки доцільності дизайну є поняття дизайн-прецесу важливо спілкуватись

Notes de l'éditeur

 1. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 2. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 3. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 4. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 5. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 6. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 7. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 8. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 9. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 10. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 11. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 12. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 13. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 14. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 15. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 16. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 17. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 18. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 19. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 20. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 21. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 22. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 23. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 24. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 25. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 26. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 27. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 28. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 29. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 30. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 31. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 32. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 33. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 34. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 35. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 36. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 37. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 38. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 39. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 40. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 41. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.
 42. The aim is to give the short overview of Luxoft usability expertise and services provided to the customers.