Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Görsel yorumlamam

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Görsel yorumlamam

  1. 1. GÖRSEL YORUMLAMA<br />Hazırlayan:Zeynep Buse Uysal<br />
  2. 2.
  3. 3. GÖRDÜKLERİM<br />1. Bir kule var.<br />2. Ortada bir insan yüzü var.<br />3. Sanki bir kral var. <br />4. İnsanlar var.<br />5. Bir insan kralın önünde eğilmiş ve krala yalvarıyor gibi.<br />6. Oradaki insanlar sanki birer köle gibi.<br />7. Gemiler, yollar, denizler, ormanlar var.<br />8. Sanki kralın yanındaki askerler insanlara vuruyor gibi. <br />9. Küçük bir köy var.<br />10. Yerde sanki bir insan yüzü var gibi.<br />
  4. 4. DÜŞÜNDÜKLERİM<br /><ul><li>O resim de küçük bir köy var.
  5. 5. O resim de sanki bir bakış acısı var.
  6. 6. O resim de sanki kral oradaki insanları öldürmeye çalışıyor ve oradaki insanlar nolur beni öldürme diye krala yalvarıyorlar mı yoksa.</li></li></ul><li>MERAK ETTİKLERİM<br />Oradaki büyük su birikintisi bir okyanus mu yoksa bir deniz mi? <br />2. Buradaki yer bir şehir mi yoksa bir ülke mi?<br />3. Bu bir kule mi yoksa bir şota mı?<br />4. Bu resimdeki şey bir bakış acısı mı?<br />5. Bu resim gerçek mi?<br />6. Bu resim eğer gerçekse oradaki insanlar neden oradaki kralın ayaklarına kapılıyor?<br />
  7. 7. Cevaplarım<br />Dünyanın Yedi Harikası, tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş, olağanüstü antik yapı ve yapıtlardır. Ayrıca Antik Dönemin Yedi Harikası adıyla da anılırlar. İlk olarak M.Ö. 5. YÜZYILDA tarihçi HEREDOT tarafından ortaya atılan bir kavramdır. M.Ö. 4. YÜZYILDASİDON'LU ANTİPATROS tarafından ilk olarak "Dünya'nın yedi harikası üzerine" (Περὶ τῶν Ἑπτὰ Θεαμάτων)adlı eserle oluşturulmuştur. Günümüzde geçerli kabul ettiğimiz 7 harika listesi, M.Ö. 2. YÜZYILDA son şeklini almıştır.<br />Günümüzde, Dünyanın Yedi Harikası'ndan sadece KEOPS PİRAMİDİayaktadır. Diğerleri yangın ya da deprem gibi nedenlerle yok olmuşlardır.<br />Yapay dağlar ve suların akacağı büyük teraslar yaptırdı.<br />
  8. 8. Kaynakça<br />http://tr.wikipedia.org<br />

×