Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Czech competence model

 1. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Středisko podpory poradenských služeb Opletalova 25 110 00 Praha 1
 2. Kompetenční model služeb zaměstnanosti  Italští hosté • Alfonso Santaniello • Giuseppe Solimine  MPSV • Petr Kaplan, Iveta Vernerová  NVF • Miroslava Kopicová, Jarmila Modrá • Zuzana Freibergová, Pavlína Maříková, Radka Vepřková  Trexima • Jolana Blažíčková, Jaromír Janoš  RPIC-ViP • Zdeněk Karásek  Oksystem • Jiří Skřivánek  Tlumočník: Petr Kaucký
 3. Institut trhu práce Klíčová aktivita č. 6 projektu ITP Analýza a optimalizace poradenských služeb poskytovaných veřejnými službami zaměstnanosti Etapy: ➊ Analýza současného stavu poradenských služeb (PS) ve VSZ ➋ Srovnávací studie současných vývojových trendů PS ve vybraných zemích EU ➌ Návrh optimalizace PS poskytovaných VSZ Odbor 42 SSZ MPSV - gesce
 4. [6] HARRISON, R. (1976) The Demoralising Experience of Prolonged Unemployment. Department of Education Gazette. Model informačně poradenských služeb
 5. Návrh postupu práce s uchazečem o zaměstnání
 6. Párování: porovnávání shodných a neshodných údajů v kompetenčním modelu (v obou směrech) Párování v širším kontextu
 7. Informačně-poradenský systém pro další profesní vzdělávání © 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o. a OKsystems s.r.o. Všechna práva vyhrazena
 8. © 2008 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika, s.r.o., Gradua-CEGOS, s.r.o. a OKsystems s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tři části projektu Akademie poradců pro další vzdělávání Internetová aplikace Síť poradců pro další vzdělávání
 9. © 2008 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika, s.r.o., Gradua-CEGOS, s.r.o. a OKsystems s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Cíle aplikace  Poradit další profesní vzdělávání • Hlavním cílem portálové aplikace je poradit uživatelům, zejména zaměstnancům, vhodný směr pro další profesní vzdělávání.  Pro poradce • Aplikace je v první řadě zamýšlena jako nástroj pro poradce v dalším profesním vzdělávání.  Informačně-poradenský systém • Portálová aplikace vaseprofese.cz vznikla v rámci projektu Informačně-poradenský systém. Tento projekt byl financován z prostředků ESF a MPSV. http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/ipsys
 10. © 2008 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika, s.r.o., Gradua-CEGOS, s.r.o. a OKsystems s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Služby portálu zaměřené na pomoc klientovi v oblasti DPV CHCI SE ROZVÍJET VE SVÉ PROFESI HLEDÁM PODOBNOU PROFESI JAKÉ JSOU ROZDÍLY MEZI MÝMI ZNALOSTMI A ZNALOSTMI POTŘEBNÝMI PRO MNOU ZVOLENOU NOVOU PROFESI JAKOU PROFESI BYCH MOHL VYKONÁVAT NA ZÁKLADĚ MÉHO ZNALOSTNÍHO PROFILU CHCI SE PŘIPRAVIT NA NOVOU PROFESI CHCI ZNÁT POŽADAVKY NA ZVOLENOU PROFESI CHCI NAJÍT POSKYTOVATELE VZDĚLÁVÁNÍ CHCI NAJÍT POSKYTOVATELE PORADENSTVÍ Databáze systému  Zaměstnavatelé  Vzdělavatelé  Klienti  Poradci
 11. © 2008 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika, s.r.o., Gradua-CEGOS, s.r.o. a OKsystems s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Formulář: Kvalifikační požadavkyL2 Kvalifikační požadavky Profil klienta
 12. © 2008 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika, s.r.o., Gradua-CEGOS, s.r.o. a OKsystems s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Využití katalogů PROFESE KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY VZDĚLÁNÍ XX X X X X O O O O O TRH s kurzy > 30 000 kurzů 500 profesí 300 kurzů > 3 000 požadavků
 13. © 2008 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika, s.r.o., Gradua-CEGOS, s.r.o. a OKsystems s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Hledání podobné profese
 14. 14 Děkuji za pozornost
Publicité