Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

3 клас-части на думата-правопис 13.12.

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 5 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Similaire à 3 клас-части на думата-правопис 13.12. (15)

Plus par Златка Вълчинова (20)

Publicité

Plus récents (20)

3 клас-части на думата-правопис 13.12.

  1. 1. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА – ЧАСТИ НА ДУМАТА. ПРАВОПИС – 1 група Име: ______________________________________ Клас ____ № ____ Дата__________ 1. Диктовка ________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. В кой ред всички думи са записани правилно? а) кужух кокъл, мокар б) свещник, дърво, помощ в) покриф, стакло, ръка 3. В кой ред е допусната правописна грешка? а) бележка, сладкар, тромав б) почивка, рибка, обуфка в) кръгче, хлебче, стихче 4. Запиши съществителните и прилагателни имена в женски род. артист - ___________________ каратист - __________________ помощник - _________________ радостен - __________________ 5. В кое изречение е допусната правописна грешка? а) Здружили се Врабчо и Лисана. б) Тръгва Ежко на разходка. в) Владко отвори очи и се усмихна. 6. На кой ред всички думи са сродни? а) стар, млад, юнак б) злато, свети, блести в) пътник, път, пътен 7. На кой ред думите не са сродни? а) лети, летец, летище б) врат, врата, вратар в) пазя, опазвам, пазач 8. Представката в думата приказлив е: а) при- б) -каз- в) -лив
  2. 2. 9. Наставката в думата преговорен е: а) пре- б) -ен в) -говор- 10. Коя част от думата истрел е сгрешена? а) представка б) корен в) наставка 11. Подчертай частите на думите (корен, представка, наставка). засрамен бездомник 12. Коя от представките раз-, от-, за- е подходяща за всички думи? Запиши образуваните думи. ходя - ________________ будя - ______________ смея - ________________ кажа - ______________ 13. Редактирай. Явор си купи нов зборник по математика. Зъпочна да решава. Згреши при намиране на збора. Пумисли, че одговорът е грешен. Захвърли задачите и се отправи към гратския парк. Там бяха запалянковците на фудболния одбор. Явор искаше да чуе коментарите за фчерашното дерби. Скала за оценка: оценка 6 5 4 3 2 26 – 30 т. (6) Максимален брой точки: 30 брой ученици 21 – 25 т. (5) 16 – 20 т. (4) Брой точки за верни отговори: 11 – 15 т. (3) Уважаеми родители, 0 – 10 т. (2) Оценка: Таблицата ще Ви информир за мястото на Вашето дете в момента. Проверил:_______________ Родител:______________
  3. 3. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА – ЧАСТИ НА ДУМАТА. ПРАВОПИС – 2 група Име: ______________________________________ Клас ____ № ____ Дата__________ 1. Диктовка ________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. В кой ред всички думи са записани правилно? а) бухал, кръгъл, палав б) свешник, дарво, помощ в) покрив, стакло, ръка 3. В кой ред е допусната правописна грешка? а) бележка, сладкар, тромав б) кръгче, хлебче, стихче в) почивка, рибка, обуфка 4. Запиши съществителните и прилагателни имена в женски род. спортист - ___________________ пианист - ____________________ хищен - _____________________ прелестен - __________________ 5. В кое изречение е допусната правописна грешка? а) Радко отвори очи и се усмихна. б) Тръгва Лиса на разходка. в) Здобрили се Ежко и Мецана. 6. На кой ред всички думи са сродни? а) стар, млад, юнак б) злато, златен, златар в) пътник, път, потник 7. На кой ред думите не са сродни? а) врат, врата, вратар б) дърво, дървен, дървар в) пазя, опазвам, пазач 8. Наставката в думата разлистен е: а) раз- б) -лист- в) -ен
  4. 4. 9. Представката в думата преговорен е: а) пре- б) -ен в) -говор- 10. Коя част от думата истрел е сгрешена? а) представка б) корен в) наставка 11. Подчертай частите на думите (корен, представка, наставка). подмладен безсрамник 12. Коя от представките из-, на-, с- е подходяща за всички думи? Запиши образуваните думи. пея - ________________ ям - ________________ губя - _______________ мисля - _____________ 13. Редактирай. Испотен пътник седнал на стоден камък да си оддъхне. Под камъка се згушила змия. Като подушила човека, тя казала на камъка да се одмести, за да го охапе по петата. Камъкът одговорил, че ще ухапе човека по-добре от нея. Омореният пътник дълго почивал. Без да се осети, той исстинал. Скала за оценка: оценка 6 5 4 3 2 26 – 30 т. (6) Максимален брой точки: 30 брой ученици 21 – 25 т. (5) 16 – 20 т. (4) Брой точки за верни отговори: 11 – 15 т. (3) Уважаеми родители, 0 – 10 т. (2) Оценка: Таблицата ще Ви информир за мястото на Вашето дете в момента. Проверил:_______________ Родител:______________
  5. 5. Малката елхичка Диктовка В гората растеше самотна малка елхичка. Сутринта преди Коледа при нея дойде висок мъж. Той изкопа пръстта около зеленото дръвче и оголи корена. Внимателно измъкна елхичката и я понесе. Тя трепереше от страх, че ще загине. Мъжът спря в двора на голяма сграда, пълна с деца. Те бяха изкопали голяма дупка. В нея засадиха елхичката, за да остане жива след празника. Окичиха я с гирлянди и украшения. Хванаха се за ръце и затанцуваха около нея.

×