Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

околен свят 2в сам. работа

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

околен свят 2в сам. работа

  1. 1. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА – ОКОЛЕН СВЯТ – ІІ „в” клас 24.11.2011 г.1. Напиши трите си имена.___________________________________________________________________________ 1т.2. Напиши домашния си адрес.гр. _______________, ж.к. (ул.)_______________, бл. (№) _____, вх. ____, ет. ____, ап. ____ . 2 т.3. Загради верния отговор! За роднините е вярно, че: а) живеят на един етаж; 1 т. б) членуват в един отбор; в) имат общ дядо и прадядо.4. Довърши изреченията. 5 т. Членовете на моето семейство са: ____________________________________________________ Моето родно селище е ___________________________________________________ Името на училището, в което се уча е ______________________________________ Моята родина е _________________________________________________________ Всички български граждани имат еднакви _______________ и ___________________ .5. Кои семейни празници празнувате заедно у дома? 2 т.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. Запиши три забележителности на селището, в което живееш. 3 т._________________________________________________________________________________________8. Моите задължения в училище са: 3 т. а) _____________________________________________________________________________________ б) ____________________________________________________________________________________ в) _____________________________________________________________________________________9. Огради верния отговор! Кой ръководи живота в училище? 1 т. а) учителите; б) директорът; в) родителите.10. Оцвети българското знаме. 1 т.Скала за оценка: 17 – 19 т. (6) Максимален брой точки: 19 оценка 6 5 4 3 2 14 – 16 т. (5) брой ученици 11 – 13 т. (4) Брой точки за верни отговори: 7 – 10 т. (3) Уважаеми родители, 0 – 6 т. (2) Оценка: Таблицата ще Ви информир за мястото на Вашето дете в момента.Проверил: ________________ Родител: ____________ (Златка Вълчинова)

×