Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

самостоятелна работа бел главни части_4в

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
подлог
подлог
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Similaire à самостоятелна работа бел главни части_4в (16)

Plus par Златка Вълчинова (20)

Publicité

Plus récents (20)

самостоятелна работа бел главни части_4в

  1. 1. Самостоятелна работа – БЕЛ – Главни части. Просто и сложно изречение. Правопис Име __________________________________________, Клас _____, № _____, Дата___________ 1. Диктовка. _________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Главни части на изречението са: А) съществително име и глагол Б) прилагателно име и лично местоимение В) подлог и сказуемо 3. С кой въпрос откриваме сказуемото? А) Кой? Б) Какво прави? В) На кого? 4. В кое изречение има два подлога? А) Пловдив е град в Южна България. Б) Кърджали и Смолян са на юг от Пловдив. В) Кърджали, Смолян и Пловдив са в Южна България. 5. В кое изречение подчертаната дума НЕ е сказуемо? А) Песента на славея оглася полето. Б) Росата блести по листата на цветята. В) Животните уплашени се скриха в гората. 6. Постави правилния определителен член в изреченията. А) Орел___ полетя към върх___. Б) Пътник___ се качи в автобус___. В) Кораб___ приближи брег___.
  2. 2. 7. В кой ред думите са членувани правилно? А) хубоста, пазаря, учителът Б) огънът, овчара, строитела В) скромността, пожара, другарят 8. Кое изречение е сложно? А) Изречение, което съдържа едно сказуемо. Б) Изречение, което се състои от много думи. В) Изречение, което се състои от две или повече прости изречения. 9. Кое изречение е просто? А) Страшна зимна виелица покри равното поле с непрогледна мъгла. Б) Снегът вали и засипва малките къщички. В) Ако завали, ще взема чадър. 10. Добави липсващите думи, за да свържеш изреченията. А) Ще карам ски, ________завали сняг. Б) Мисли, __________ да говориш. В) Мама каза, _____ ще закъснее. 11. В кое изречение няма грешка? А) Дърветата се разлюляват, когато, излезе вятър. Б) Дърветата се разлюляват, когато излезе вятър. В) Дърветата се разлюляват когато, излезе вятър. 12. Редактирайте чрез заместване. Ястребът е граблива птица. Ястребът е много разпространен в нашата страна. Ловът на ястреби е разрешен, тъй като нанасят големи вреди. Скала за оценка: 6 оценка 5 4 3 брой ученици 18 – 20 т. (6) 15 – 17 т. (5) 11 – 14 т. (4) 8 – 10 т. (3) 0 – 7 т. (2) Максимален брой точки: 20 Брой точки за верни отговори: Оценка: Проверил: ....................... (Зл. Вълчинова) Уважаеми родители, Таблицата ще Ви информира за мястото на Вашето дете в момента. Родител: ...................... 2
  3. 3. Диктовка Буря Нощта обгърна селото. Дърветата рисуваха върху ясното небе черните си грамади. Светулките чертаеха огнените си знаци в мрака, а щурците запяха със своите сипкави и плахи звуци. Изведнъж вятър разклати дърветата и овошките зашумяха неспокойно. Птичките се свиха в тревожно очакване, а животните потърсиха сигурно убежище. Гората се притаи. Светкавици замятаха кратки блясъци. Оглушително изтрещя гръмотевица и природата потъна в тайнствен и зловещ мрак. Йордан Йовков

×