Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

географски области тест 4 клас

  • Soyez le premier à commenter

географски области тест 4 клас

  1. 1. ГЕОГРАФСКИ ОБЛАСТИ –ТЕСТ Име_______________________________________, Клас_____, № ____, Дата _________ 1. Отбележи на картата Дунавската равнина (1) и Рило-Родопската област (2). 2. Коя земеделска култура се отглежда на големи площи в Дунавската равнина? а) памук б) череши в) пшеница 3. Коя е „житницата” на България? а) Добруджа б) Горнотракийската низина в) Задбалканските котловини 4. Коя природна област се намира непосредствено на юг от Дунавската равнина? а) Старопланинска област б) Тракийско-Странджанска област в) Краищенско-Средногорска област 5. За коя област са характерни дърводобивът, ВЕЦ, овцевъдство, производство на мебели? а) Старопланинска област б) Тракийско-Странджанска област в) Черноморска област 6. В коя област са градовете Габрово, Ловеч и Велико Търново? а) Тракийско-Странджанска област б) Старопланинска област в) Черноморска област 7. За коя област е характерно отглеждането на маслодайна роза? а) Старопланинска област б) Краищенско-Средногорска област в) Тракийско-Странджанска област 8. В коя област се намира столицата ни? а) Рило-Родопската област б) Краищенско-Средногорска област в) Старопланинската област 9. В коя природна област има много планински езера? а) Рило-Родопската област б) Краищенско-Средногорска област . в) Тракийско-Странджанска област 10. Коя от посочените двойки „планина-връх” е вярна? а) Средна гора – Богдан б) Пирин – Ботев в) Стара планина – Черни връх
  2. 2. 11. В коя част на България се намира Пирин? а) североизточната б) северозападната в) югозападната 12. Боровец, Пампорово, Банско са зимни курорти съответно в планините: а) Рила, Родопите, Пирин б) Витоша, Родопите, Пирин в) Пирин, Родопите, Рила 13. „Централен Балкан”, „Рила”, „Пирин” са: а) национални паркове б) природни паркове в) резервати 14. Край кой от градовете има големи оранжерии? а) Стара Загора б) Пазарджик в) Пловдив 15. За коя природна област е характерно отглеждането на ориз, памук, зеленчуци? а) Старопланинска област б) Тракийско-Странджанска област в) Краищенско-Средногорска област 16. Коя голяма и пълноводна река напоява Горнотракийската низина? а) Марица б) Янтра в) Арда 17. Кой град е разположен на река Арда? а) Хасково б) Кърджали в) Асеновград 18. Коя река се влива в Черно море? а) Арда б) Искър в) Камчия 19. Река Искър е най-…………………българска река, извира от ………… и се влива в………………….…… 20. Най-високата българска планина е ……….……….., а нейният най-висок връх е ……………......., висок е...............м. Най-обширната планина е …….………., а нейният най-висок връх е …………………………….. 21. Напиши на картата имената на големи български градове. Скала за оценка 8–15 16–22 23–27 28–32 Среден (3) Добър (4) Мн. добър (5) Отличан (6) Общ брой точки: Оценка: _____________ Проверил: ___________ Родител: ____________ оценка брой у-ци 6 5 4 3 2

×