Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mārketings, stratēģija un komunikācija digitālajā vidē

Prezentācija SEB izaugsmes programmas ietvaros, 2020. gada 3. decembrī.

Ieraksts: https://www.delfi.lv/tiesraides/notika-izaugsmes-programmas-lekcija-uznemejiem-par-digitala-marketinga-temu-ka-veidot-efektivu-marketinga-strategiju-digitalaja-vide-ieraksts.d?id=52676849

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Mārketings, stratēģija un komunikācija digitālajā vidē

 1. 1. @zz_zigurds Zigurds Zaķis @zz_zigurds www.ZigurdsZakis.lv SEB Izaugsmes programma 3/12/2020 Stratēģija, mārketings, komunikācija un digitālā vide
 2. 2. @zz_zigurds zz 2020 Stratēģija + Digital Mārketings + Digital Komunikācija + Digital
 3. 3. @zz_zigurds zz 2020 Digital is not about Digital at all
 4. 4. @zz_zigurds zz 2020 “The minute you start with digital you are an idiot. You’ve already said to me you are tactical. You are no use to me. You’ve already got your hammer and you’re looking for nails.” http://www.mcn.com.au/news/professor-mark-ritson-pummels-obsession-with-social-media-digital-marketing-and-new-tech-delusion = Mark Ritson =
 5. 5. @zz_zigurds zz 2020 Stratēģija + Digital
 6. 6. @zz_zigurds zz 2020 Strategy is the art of getting more out of a situation than the starting balance of power would suggest. via Lawrence Friedman "Strategy. A History"
 7. 7. @zz_zigurds zz 2020 Stratēģija Atbilde uz skaidri definētu problēmu vai izaicinājumu Ends > Ways > Means KUR spēlēsim? KĀ uzvarēsim? Ko mēs NEDARĪSIM, lai fokusētos uz galveno? Kas mainīsies? Ko darīsim atšķirīgi? KĀ darīsim? Diagnoze > PAMATPRINCIPI > Rīcības
 8. 8. @zz_zigurds zz 2020 Diagnoze Stratēģija Taktika Konkurence un situācijas dinamika Ietekmes faktori (Key Drivers) Kas notiek? Kāpēc? Kur spēlēsim? Kā uzvarēsim? Ko darīsim? x x Realizācija un rīcības Pamatprincipi un galvenās idejas
 9. 9. @zz_zigurds zz 2020 D Nevis rīt, bet arī AIZPARĪT Stratēģiskā plānošana A B
 10. 10. @zz_zigurds zz 2020 3 gadi vs. 3 mēneši vs. 3 nedēļas vs. 3 dienas Kas mainās?
 11. 11. @zz_zigurds zz 2020 Investīcija ilgtermiņa efektos un nākotnes naudas plūsmā Tūlītēja veicināšana (pārdošana)
 12. 12. @zz_zigurds ZZ 2020 60 50 40 30 40 50 60 70 20 80
 13. 13. @zz_zigurds zz 2020 Stratēģija Ideju sistēma > ideja Struktūra pastāvīgai lēmumu plūsmai. Iekšēji vs. ārēji Stāsts par nākotni. Vienota izpratne. Konsekvence vs. interpretējamība Vienmēr rakstiski. Vārdiem ir nozīme. Stratēģija kā karte. Dizains.
 14. 14. @zz_zigurds zz 2020 Mārketings + Digital
 15. 15. @zz_zigurds zz 2020 Digital Mārketings Procesi Cilvēkresursi Finanses Operations Marketing HR Finance
 16. 16. @zz_zigurds zz 2020 Mārketings Vērtības radīšana, nevis tikai virzīšana 4P > Veicināšana > Komunikācija Tirgus un ekonomikas izpratne #1: Cilvēku, sabiedrības un auditoriju izpratne #2: Segmentācija: Visi < Auditorija < Mērķa grupas #3: Stratēģiskais pozicionējums #4: Radošie un dizaina uzdevumi (Creative Briefs) kā mainās līdz ar digitālajām iespējām
 17. 17. @zz_zigurds Psihogrāfija Uzvedība Sociāl- demogrāfija Segmentācija Attieksme Rīcība
 18. 18. @zz_zigurds ZZ 2019 Psihogrāfija Uzvedība Sociāl- demogrāfija Fakti un novērojumi Vecums, dzīves posms Dzimums Ģimenes modelis Nodarbošanās Ienākumi Izglītība Reliģija, Tautība Ģeogrāfija Attieksme Attieksme pret X Viedokļi Uzskati Intereses x Vērtības Uzvedība, rīcība Rīcība Patēriņš (t.sk. FRQ) Aktivitātes Dzīvesveids Mediju patēriņš Piederība Grupas Līdzdalība Sociālā piederība Kultūra Personība Daudz svarīgāk radošajam darbam, pieaugoši svarīgi izplatīšanai
 19. 19. @zz_zigurds zz 2020 Segmentācija Mērķēšana Pozicionējums Segmentation Targeting Positioning Vērtības piedāvājums Izpēte —> Diagnoze Visi Auditorija Mērķa grupas Produkta pozicionējums Zīmola pozicionējums Stratēģiskais pozicionējums Socio-demogrāija Psihogrāfija / Attieksme Uzvedība / Rīcība + Tirgus segmentācija
 20. 20. @zz_zigurds Bizness 2007-2020 Būtiska biznesa (stratēģiskā pozicionējuma) maiņa
 21. 21. @zz_zigurds 1980-2003 2003+
 22. 22. @zz_zigurds
 23. 23. mehāniskās biznesa mašīnas ➞ lieldatori ➞ personālie datori (PC) ➞ profesionālie pakalpojumi (PSF) ➞ uztveres zinātnes
 24. 24. @zz_zigurds zz 2020 2006 - 2010 Stratēģiska virzība no telefonkompānijas uz platjoslas interneta kompāniju (un "varbūt kaut kad tālā nākotnē - satura piegādātāju") Pakalpojumi ● Produkti ● Investīcijas ● Cilvēkresursi ● Kompetences ● Kultūra ● Stratēģiska komunikācija 1993-2006
 25. 25. @zz_zigurds Xiaomi (CN)
 26. 26. @zz_zigurds zz 2020 Radošie un dizaina uzdevumi digitālajā laikā
 27. 27. @zz_zigurds zz 2020 Kāpēc kāds veltīs laiku? runās par? lejuplādēs? izmēģinās? lietos? dalīsies? atgriezīsies? Digital Briefs Radošie uzdevumi digitālajā vidē Ko mēs viņiem teiksim? - 2005/06
 28. 28. @zz_zigurds zz 2020 Kā radīsim vērtību viņam/viņiem? padarīsim dzīvi/ikdienu/svētkus/darbu labāku? risināsim izaicinājumus/problēmas/pretrunas? mainīsim nozari/sabiedrību/valsti/pasauli? Digital Briefs Radošie uzdevumi digitālajā vidē
 29. 29. @zz_zigurds zz 2020 2006+ Transmedia Storytelling Radīt iespēju ikvienam pašam no dažādiem saistītiem elementiem atrast vai izveidot savu stāsta versiju, nevis atkārtot vienu vēstījumu 2007+ Digital Utility Radīt noderīgus instrumentus, personalizācijas un vērtības radīšanas iespējas, nevis tikai pārliecināt ar vārdiem 2008+ Social Media No runāšanas uz sarunu 2012+ Digital Products Incubator Radīt pakalpojumus un produktus, kuri komunicē un palīdz pārliecināties pašiem based on Julian Cole http://www.slideshare.net/juliancole/what-is-a-great-digital-creative-brief-14757968/ Digital Briefs Radošie uzdevumi digitālajā vidē
 30. 30. @zz_zigurds zz 2020 Nike+ Nike ID Nike SPARQ Nike“Signature Moves”
 31. 31. @zz_zigurds zz 2020
 32. 32. @zz_zigurds zz 2020 2008–12+ Social Movements Apvienot auditoriju lielākas idejas realizācijai vai zīmolam/kategorijai atbilstošas sociālas un ekonomiskas pretrunas (netaisnības) risināšanai Digital Briefs: zīmolvedība 2012-14+ Cultural/Iconic Branding Uzrunāt un risināt akūtas, augošas kultūras un sociālās pretrunas un ar tām saistītās problēmas sabiedrībā 2010-14+ Cultural Branding Radīt kultūras artefaktus un būt līderim kultūras radīšanā, nevis tikai tos izmantot vai tikai būt daļai no kultūras. Radīt, nevis izmantot esošo. Radošie uzdevumi digitālajā vidē
 33. 33. @zz_zigurds zz 2020Chrysler / Superbowl 2010 - 2014 Intermarche (2013-4) Volvo (2014-2016)
 34. 34. @zz_zigurds ZZ 2020 Uzdrīkstēties uzrunāt un risināt akūtas kultūras, sociālās un ekonomiskās pretrunas un ar tām saistītās problēmas sabiedrībā Cultural/Iconic Branding based on Douglas Holt“How brands become Icons”(2010)
 35. 35. @zz_zigurds zz 2020 Par ko? esam iestājamies cīnāmies Kā? apliecinām ar darbiem apliecinām ar rīcību/lēmumiem pārvēršam stāstos + Kur?+ kur viņi ir? kāds ir konteksts? kur sasniegsim? kā/kur iesaistīsim? Digital Briefs
 36. 36. @zz_zigurds RSU 2018 Kampaņas un Pastāvīgais darbs Attiecības Vērtības radīšana Priekšstati, motīvi, reputācija Ilgtermiņa iniciatīvas un misijas Uzvedības un ieradumu maiņa Taktisku mērķu sasniegšana Īpašas pieredzes Tūlītēja rīcības maiņa Digital: Kas mainās?
 37. 37. @zz_zigurds RSU 2018 Īpašas pieredzes Vērtības radīšana Pārsteigt, izcelties Daudzslāņainība Radīt notikuma sajūtu Radīti piedzīvojumu Digital: Kas mainās? Ieklausīties un izprast. Uzrunāt vajadzības/vēlmes/pretrunas Piedāvāt risinājumu. Pēc būtības. Uzlabot dzīvi/darbu/ikdienu Klausīties. Veidot atgriezeniskās saites un
 38. 38. @zz_zigurds DG 2018 Būt atšķirīgiem (Different) Būt atbilstošiem (Relevant) Points-of-Difference Points-of-Parity Digital: Kas mainās? Tagad vs. Nākotnē (Dinamiski) Konstatēt vs. Veidot Atbilstība un autentiskums un
 39. 39. @zz_zigurds zz 2020 Komunikācija + Digital
 40. 40. @zz_zigurds ViA 2018 Informācijas un izvēles pārpilnība Fragmentācija Decentralizācija
 41. 41. @zz_zigurds ViA 2018 “Ikviens bizness (uzņēmums, organizācija) šodien ir arī mediju un komunikācijas bizness!” Komunikācijas loma būtiski pieaug
 42. 42. @zz_zigurds ViA 2018 Neko. NEKO. PILNĪGI NEKO (paliekošu) nav iespējams panākt īstermiņā Komunikācijas stratēģija Stratēģiska komunikācija
 43. 43. @zz_zigurds DG 2020 1. Lakoniska. Fokusēta. Vienkārša 2. Vizuāla. Estētiska. Pievilcīga. 3. Neatstāj vienaldzīgu 4. Daudzslāņaina 5. Atšķirīga UN atbilstoša 6. Iesaista UN dod iespēju pārliecināties. 7. Maina rīcību 8. Tiek adaptēta, nevis tulkota 9. Vērsta “uz iekšu" un “uz āru” 10. 3D - attīstāma laikā un telpā (dziļa un plaša) Efektīva kampaņa Komunikācija šodien
 44. 44. @zz_zigurds RSU 2018 Darbi > Vārdi Pārliecināties pašam > Pateikt Parīt un aizparīt > Šodien Stāsti > Informācija Komunikācija šodien Radīt vērtību > Pārsteigt Pieredze > Ieguvums Kopā > Vienam Emocijas > Fakti Atbilstoša UN Atšķirīga
 45. 45. @zz_zigurds zz 2020 Radoši triki Stratēģiska komunikācija UN vērtības radīšana Idejas Ideju sistēmas UN koncepcijas Kampaņas Kampaņas UN pastāvīgais darbs Taktika Stratēģija UN taktika Komunikācija šodien Vienkāršība Vienkāršība UN daudzslāņainība
 46. 46. Kā mainīt rīcību?Kā tikt sadzirdētiem? Komunikācijas loma #1
 47. 47. @zz_zigurds ViA 2018 Saglabāt esošo lietu kārtību? (virzīties atpakaļ) Mainīties līdzi laikam? (reaģēt, sekot citiem) Veidot nākotni ● Mūsu ● Nozares ● Klientu ● Latvijas ● Eiropas ● Pasaules ● Komunikācijas loma #2
 48. 48. @zz_zigurds zz 2020 "Kā mēs varam mainīt nākotni? Mainot (veidojot) stāstu, ko cilvēki stāsta par nākotni, kurā viņi dzīvos". “How do you change the future? You change the story people tell themselves about the future they will live in!” Brian David Johnson, INTEL, futurist Komunikācijas loma #2
 49. 49. @zz_zigurds zz 2020 Strategy without Creative is _____________________ _______________________. Creative without Strategy is _____________________ _______________________. Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without Strategy is the noise before defeat. Sun Tzu
 50. 50. @zz_zigurds Stratēģija ● Komunikācija ● Zīmolvedība ● Dizains Dzeltenā Zemūdene STUDIJA tw: @zz_zigurds blogs: www.ZigurdsZakis.lv

×