Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Zīmoli šodien

1 135 vues

Publié le

Atbalsta slaidi īsai prezentācijai IDEA House pasākumā par tendencēm zīmolvedībā. Šajā gadījumā - par vienu nozīmīgu, bet ne visaptveršu virzību (tendenci) efektīvu zīmolu stratēģijā.

Publié dans : Marketing
 • Login to see the comments

Zīmoli šodien

 1. 1. Zīmoli šodien: par [drosmi un uzdrīkstēšanos] [uzsākt sarunas] [par visbūtiskāko] Zigurds Zaķis 17/02/2016
 2. 2. Informācijas un izvēles pārpilnība
 3. 3. Radīt vērtību Creating Value Radīt īpašas pieredzes Creating extraordinary experiences. 
 Off- and on- line
 4. 4. Neko. NEKO. PILNĪGI NEKO
 (paliekošu)
 nav iespējams paveikt īstermiņā Zīmola (komunikācijas) stratēģija Stratēģiska komunikācija rīcība
 5. 5. Abstraktu asociāciju veidošana Emocionāla
 piesaiste Līderība (kultūrā, ekonomikā) Līderība 
 auditorijai/sabiedrībai/valstij 
 svarīgu jautājumu risināšana Uzdrīkstēšanās runāt
 par būtisko Zīmolvedība šodien
 6. 6. 2011 https://youtu.be/SKL254Y_jtc
 7. 7. 2014 https://youtu.be/tqrCGf9DwxU
 8. 8. Neutrality isn’t a position, 
 it’s an abdication 
 of responsibility P. 65, Hegarty
 9. 9. Mindshare branding Emotional branding Cultural branding 1970s 1990s 2010s KEYWORDS DNA, brand essence, USP benefits; BRAND DEFINITION a set of abstract associations COMPANY ROLE Steward: 
 consistent expression of DNA
 in all activities over time CUSTOMER VALUE Simplifying decisions KEYWORDS Brand personality, experience economy
 users, emotions BRAND DEFINITION building relationships 
 with customer COMPANY ROLE Good friend CUSTOMER VALUE Realtionships with brands KEYWORDS Cultural icons, iconic brands BRAND DEFINITION Performer of, and container for, 
 identity myths COMPANY ROLE Author CUSTOMER VALUE (Buttressing) Identity based on Douglas Holt “How Brands Become Icons”(2004)
 10. 10. National 
 Identity Citizen's Identity Projects Cultural 
 Contradictions
 (experienced as desires and anxieties) Identity 
 Myths (films, music, politics, 
 ads, sports, technology) Populist Worlds via Douglas Holt “How Brands Become Icons”(2004) The Structure of Myth Market Life
 story Ideal
 self Rely on MYTHS Interpret the World
 Moral Anchors
 Community and Status Source Material Places separeated not only from everyday life, but also form the realms 
 of commerce and elite control
 11. 11. Mindshare branding Emotional branding Cultural branding 1970s 1990s 2010s via Douglas Holt “How Brands Become Icons”(2004) Persuasion Mythmaking FROM TO Abstract associations Cultural Expressions Consistency Historical/Cultural Fit
 12. 12. Identitāte Ieguvumi Personība Lietotājs Komunikācija Lielāka ideja Vērtības, kultūra Ideju sistēma Zīmola veidošanas līmeņi
 13. 13. Par ko mēs esam? 
 darbi
 iniciatīvas Zīmols = (organizācijas/uzņēmuma/veidotāja perspektīva) Status Quo 
 "More of the same" Uzdrīkstēšanās ieņemt pozīciju, 
 uzsākt sarunas par nozīmīgām, 
 būtiskām tēmām un 
 piedāvāt iniciatīvas, risinājumus
 un stāsus, kas apliecina mūsu pozīciju
 14. 14. viss, ko mēs darām, 
 nevis tikai logo vai identitāte vai tas, ko mēs par to sakām
 un kā mēs interpretējam mūsu paveikto un iniciatīvas Zīmols = “Zīmols ir DARBĪBAS VĀRDS!!!” (organizācijas/uzņēmuma/veidotāja perspektīva)
 15. 15. ideju sistēma(ideoloģija) 
 kuru apliecinām caur darbiem un stāstiem Vizīja. Misija. Pasaules uzskats ("Stance") Par ko mēs esam? Pret ko? Kā vārdā? ("Lielāka ideja") Ko mēs vēlamies mainīt? Zīmols =
 16. 16. Zīmols (Brand) = Saknes (vēsture, mīti, 
 pieredze) Rīcības pamatprincipi Iniciatīvas 
 un darbi (Ko esam paveikuši
 un ko darīsim?) Stāsti (Ko stāstam mēs? Ko stāsta par mums, kā un
 kādas sarunas veidojam?) Identitāte Skatīties uz priekšu,
 saistot ar vēsturi un šodienu! Ideoloģija (ideju sistēma)
 17. 17. "There are always shiny things. A company shouldn’t get addicted to being shiny, because shiny doesn’t last. 
 
 You really want something that’s much deeper-keeled" 
 Jeff Bezos, Wired, Nov 2011
 18. 18. Zīmola
 (komunikācijas)
 stratēģis Strategic Planner / Communication Strategist / Account Planner (Mentālie) modeļi Instrumenti , pieejas, tehnikas Sistem(āt)iska pieeja Zināšanas un teorija Radošie arodi, 
 kultūra, mediji Tehnoloģijas Bizness
 un ekonomika Cilvēks
 un sabiedrība Zīmola stratēģis:
 kompetences
 19. 19. Kurss "Komunikācijas stratēģiskā 
 plānošana digitālajā laikmetā" no 8/03/2016
 
 http://www.digitalguru.lv/kurss/komunikacijas_strategija/ Stratēģija Komunikācija Zīmolvedība Dizains STUDIJA: tw: @zz_zigurds blogs: www.zigurdszakis.lv

×