งานนำเสนอแบบฝึกอ่าน เขียน คำคล้องจอง
Prochain SlideShare
Loading in...5
×

Vous aimez ? Partagez donc ce contenu avec votre réseau

Partager

งานนำเสนอแบบฝึกอ่าน เขียน คำคล้องจอง

 • 8,827 vues
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Be the first to comment
No Downloads

Vues

Total des vues
8,827
Sur Slideshare
8,177
From Embeds
650
Nombre d'ajouts
4

Actions

Partages
Téléchargements
22
Commentaires
0
J'aime
1

Ajouts 650

http://putchara-pui.blogspot.com 644
http://webcache.googleusercontent.com 3
http://www.putchara-pui.blogspot.com 2
http://putchara-pui.blogspot.de 1

Signaler un contenu

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
  No notes for slide

Transcript

 • 1. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ชันประถมศึกษาปีที่ 2 ้ จัดทำำโดย นำยมิตร คล้ำยฉิม โรงเรียนบ้านเบญญา ( บุญชอบ ครูชำำนำญกำร สาครินทร์ )ตำาบลตาเซะ อำาเภอเมือง จังหวัด ยะลา
 • 2. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองเจ้าตู่แสนรู้ อยู่แต่ใน บ้าน หน้าตาชืนบาน ชอบ ่ แทะกระดูก
 • 3. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง กระติกนำ้าแข็ง สี แดงสดใสแม่ซื้อมาใหม่ ราคา ถูกถูก
 • 4. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองกระท้อนผลใหญ่ ปลูกไว้ในสวนเนื้อในขาวนวล คุณ พ่อคนปลูก
 • 5. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองกระถำงบ้านฉัน นั้น ปลูกชบาปลูกนานนักหนา ไม่ เคยออกลูก
 • 6. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองกระทะมีหู แขวนอยู่ ข้างฝาเอาไว้ทอดปลา ระวัง ไฟดูด
 • 7. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง กะปิชั้นดี ซื้อที่ พังงาคนขายชรา เขาไม่ ค่อยพูด
 • 8. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองกะลำมะพร้าว เนื้อขาว ข้างในจะทำาอะไร ต้องเอาไป ขูด
 • 9. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองสาวสวยโสภา ผัดหน้า ทาแป้งแก้มเธอแดงแดง เดิน มากับลูก
 • 10. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองซักผ้าทั้งที ต้องขยี้ ผ้าขยีไปมา ผ้าสะอาด ้ พลัน
 • 11. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ใบไม้สีเขียว ใบ เรียวใบมนมีใบทุกต้น ใบหล่น ทุกวัน
 • 12. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ตัดไม้สร้างเขื่อน ขอ เตือนไว้ก่อนอากาศจะร้อน ฝนจะ แปรผัน
 • 13. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ยุงกัดแล้วคัน กัดฉัน กัดเธออย่านอนหลับเผลอ เจอ ไข้หนาวสั่น
 • 14. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองอึ่งอ่างคำงคก ครึ่งบก ครึ่งนำ้า อาศัยอยู่ตาม ที่ชน ื้ เหมือนกัน
 • 15. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองนกกระจาบคำบหญ้า นำามาทำารังมันทำาเก่งจัง ทำาได้ทั้ง วัน
 • 16. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองนายช่างใช้คอน ถอน ้ ตอกตะปูเขาทำางานอยู่ ที่บาน ้ ของฉัน
 • 17. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองเค้กของเมืองตรัง ชื่อ ดังรสดี ดังไปทุกที่ รสชาติ หวานมัน
 • 18. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง นายสถานี อยู่ทชาน ี่ ชลาก่อนรถไฟมา ยืนเคำะ ระฆัง
 • 19. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองช้างพลายมีงำ สี่ขา ตัวโต ต้องล่ามด้วยโซ่ เวลาตกมัน
 • 20. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ดอกไม้ในสวน ลำาดวน นมแมวจำำปำ ดอกแก้ว มะลิ ศรีตรัง
 • 21. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ชะนีตัวน้อย ห้อย โหนไปมาอยู่ที่ในป่า เสียงร้อง ก้องดัง
 • 22. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง พระเจ้าตากสิน กู้ แผ่นดินไทยจับดำบขับไล่ พม่า รามัญ