งานนำเสนอแบบฝึกอ่าน เขียน คำคล้องจอง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

งานนำเสนอแบบฝึกอ่าน เขียน คำคล้องจอง

le

 • 8,605 vues

 

Statistiques

Vues

Total des vues
8,605
Vues sur SlideShare
7,964
Vues externes
641

Actions

J'aime
1
Téléchargements
21
Commentaires
0

4 Ajouts 641

http://putchara-pui.blogspot.com 635
http://webcache.googleusercontent.com 3
http://www.putchara-pui.blogspot.com 2
http://putchara-pui.blogspot.de 1

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

งานนำเสนอแบบฝึกอ่าน เขียน คำคล้องจอง Presentation Transcript

 • 1. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ชันประถมศึกษาปีที่ 2 ้ จัดทำำโดย นำยมิตร คล้ำยฉิม โรงเรียนบ้านเบญญา ( บุญชอบ ครูชำำนำญกำร สาครินทร์ )ตำาบลตาเซะ อำาเภอเมือง จังหวัด ยะลา
 • 2. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองเจ้าตู่แสนรู้ อยู่แต่ใน บ้าน หน้าตาชืนบาน ชอบ ่ แทะกระดูก
 • 3. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง กระติกนำ้าแข็ง สี แดงสดใสแม่ซื้อมาใหม่ ราคา ถูกถูก
 • 4. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองกระท้อนผลใหญ่ ปลูกไว้ในสวนเนื้อในขาวนวล คุณ พ่อคนปลูก
 • 5. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองกระถำงบ้านฉัน นั้น ปลูกชบาปลูกนานนักหนา ไม่ เคยออกลูก
 • 6. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองกระทะมีหู แขวนอยู่ ข้างฝาเอาไว้ทอดปลา ระวัง ไฟดูด
 • 7. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง กะปิชั้นดี ซื้อที่ พังงาคนขายชรา เขาไม่ ค่อยพูด
 • 8. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองกะลำมะพร้าว เนื้อขาว ข้างในจะทำาอะไร ต้องเอาไป ขูด
 • 9. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองสาวสวยโสภา ผัดหน้า ทาแป้งแก้มเธอแดงแดง เดิน มากับลูก
 • 10. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองซักผ้าทั้งที ต้องขยี้ ผ้าขยีไปมา ผ้าสะอาด ้ พลัน
 • 11. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ใบไม้สีเขียว ใบ เรียวใบมนมีใบทุกต้น ใบหล่น ทุกวัน
 • 12. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ตัดไม้สร้างเขื่อน ขอ เตือนไว้ก่อนอากาศจะร้อน ฝนจะ แปรผัน
 • 13. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ยุงกัดแล้วคัน กัดฉัน กัดเธออย่านอนหลับเผลอ เจอ ไข้หนาวสั่น
 • 14. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองอึ่งอ่างคำงคก ครึ่งบก ครึ่งนำ้า อาศัยอยู่ตาม ที่ชน ื้ เหมือนกัน
 • 15. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองนกกระจาบคำบหญ้า นำามาทำารังมันทำาเก่งจัง ทำาได้ทั้ง วัน
 • 16. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองนายช่างใช้คอน ถอน ้ ตอกตะปูเขาทำางานอยู่ ที่บาน ้ ของฉัน
 • 17. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองเค้กของเมืองตรัง ชื่อ ดังรสดี ดังไปทุกที่ รสชาติ หวานมัน
 • 18. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง นายสถานี อยู่ทชาน ี่ ชลาก่อนรถไฟมา ยืนเคำะ ระฆัง
 • 19. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองช้างพลายมีงำ สี่ขา ตัวโต ต้องล่ามด้วยโซ่ เวลาตกมัน
 • 20. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ดอกไม้ในสวน ลำาดวน นมแมวจำำปำ ดอกแก้ว มะลิ ศรีตรัง
 • 21. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ชะนีตัวน้อย ห้อย โหนไปมาอยู่ที่ในป่า เสียงร้อง ก้องดัง
 • 22. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง พระเจ้าตากสิน กู้ แผ่นดินไทยจับดำบขับไล่ พม่า รามัญ