Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

TrendIT, julkaisutilaisuus 15.5.2014 - teknologia ja työelämän tulevaisuus

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 29 Publicité

TrendIT, julkaisutilaisuus 15.5.2014 - teknologia ja työelämän tulevaisuus

Télécharger pour lire hors ligne

TrendIT-tutkimushankkeen julkaisutilaisuuden esitysmateriaali (Markus Keränen, 15/30 Research). TrendIT-tutkimushanke pureutuu suomalaiseen työhön, informaatioteknologiaan ja niiden tulevaisuuteen. Tutkimuksen aiheita ovat muun muassa suomalaisyritysten teknologiakunto, teknologiaan liitetyt tunteet ja teknologiatrendit.

Hankkeen kumppanit: 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava

TrendIT-tutkimushankkeen julkaisutilaisuuden esitysmateriaali (Markus Keränen, 15/30 Research). TrendIT-tutkimushanke pureutuu suomalaiseen työhön, informaatioteknologiaan ja niiden tulevaisuuteen. Tutkimuksen aiheita ovat muun muassa suomalaisyritysten teknologiakunto, teknologiaan liitetyt tunteet ja teknologiatrendit.

Hankkeen kumppanit: 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (18)

Similaire à TrendIT, julkaisutilaisuus 15.5.2014 - teknologia ja työelämän tulevaisuus (20)

Publicité

TrendIT, julkaisutilaisuus 15.5.2014 - teknologia ja työelämän tulevaisuus

 1. 1. trendIT Tulosten esittäjä Markus Keränen CEO, 15/30 Research +358 400 169 199 markus.keranen@1530.fi 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 2. 2. trendIT taustaa Kuvaus:   ! TrendIT-­‐tutkimushanke  pureutuu  suomalaiseen  työhön,   informaa8oteknologiaan  ja  niiden  tulevaisuuteen.  Tutkimuksen   aiheita  ovat  muun  muassa  suomalaisyritysten  teknologiakunto,   teknologiaan  liitetyt  tunteet  ja  teknologiatrendit.     ! Hankkeen  kumppanit:     ! 15/30  Research,  Appelsiini  Finland,  Helsinki  Business  College,   Ko8maa,  MicrosoK,  Pedab  Finland,  Rubic  HR  Finland,  Sulava   15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 3. 3. trendIT AINEISTOT Kvan8ta8ivinen  otos:  1000  henkilöä  18-­‐64-­‐vuo8aita  suomalaisia   työntekijöitä  yksityiseltä,  julkiselta  ja  ns.  kolmannelta  sektorilta.   (Tiedonkeruuaika  helmikuu  2014.)   ! Kvalita8ivinen  otos:  8  etnografiaa  erilaisissa  suomalaisissa   organisaa8oissa.   ! Muut  aineistot:  Tulevaisuus-­‐  ja  trenditutkimus  sekä   asiantun8jahaastaXeluita.   15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 4. 4. Teknologiakunto Millainen on suomalaisten ja suomalaisten yritysten teknologiakunto? trendIT 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 5. 5. 5 26 % 40 %18 %10 %5% 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 26 % 43 42 44 42 40 14% 41% 45% Kuvaile itseäsi tietoteknologian käyttäjänä kolmella adjektiivilla. Oma suhtautuminen tietoteknologiaan Asteikko 1-10, jossa 1= teknologia ei kiinnosta lainkaan ja 10 = kiinnostaa erittäin paljon trendIT 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 6. 6. 6trendIT !!"# !$"# $%"# $&"# $!"# &&"# &'"# !("# !%"# !("# &!"# &)"# &*"# &("# &%"# *"# $)"# $$"# $("# $("# '"# '"# +"# +"# ,"# -./0123144152#36.7896:6#;87<7835<4<=21#<5#42215# ><52>?7312@71A# -./0123144152#<787115#42215#?@825#36.9//5#??91#7835<4<=211# 3?785#??@21#<BC84>21D#C6EC8@784>26#712#41298271A# -./01233152#<5=84>21#E173<7115#<@71>1441#??@21# 7835<4<=21C6EC8@784>26#@85#@2C115D#896#E173<912@225#71?@71441# <48:17#7<F8442@87#<5=84>17A# -./01233152#<BC84>2@7<C85#7<2>2571#<5#8064<<=2@71#C1# :12381@843<2@71A# -?5585#:642446#B?33?:152#7835<4<=2115A# -6.@25#8E2#>28476# G843<#8E2#>28476# H5#@1>11#8536#8E2# >28476# G843<#@1>11#>28476# -6.@25#@1>11#>28476# Teknologiaongelmat 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 7. 7. 7trendIT 0 40 80 120 160 Ohjelmointi Toimisto-ohjelmistot Kuvankäsittely Älypuhelimen ja tabletin käyttö Sosiaalinen media 36 45 51 60 157 Lisäksi: EOS/ei mitään 286, luokittelemattomat 310 Minkä tietoteknologiaan liittyvän taidon haluaisit oppia? (Vastausten määrä) 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 8. 8. Minkä tietoteknologiaan liittyvän taidon haluaisit oppia? 8trendIT Sosiaalisen median käytön, haluaisin saadaSosiaalisen median käytön, haluaisin saadaSosiaalisen median käytön, haluaisin saada varmuutta ihan peruskäyttöön (Nainen, 52)varmuutta ihan peruskäyttöön (Nainen, 52)varmuutta ihan peruskäyttöön (Nainen, 52) Sosiaalisen median hyödyntäminen työssä (Mies,Sosiaalisen median hyödyntäminen työssä (Mies,Sosiaalisen median hyödyntäminen työssä (Mies, 42) Minulla ei ole vielä älypuhelinta, lapset kannustavatMinulla ei ole vielä älypuhelinta, lapset kannustavatMinulla ei ole vielä älypuhelinta, lapset kannustavatMinulla ei ole vielä älypuhelinta, lapset kannustavat hankkimaan. Whatsappit sun muut Instagramit kyllähankkimaan. Whatsappit sun muut Instagramit kyllähankkimaan. Whatsappit sun muut Instagramit kyllähankkimaan. Whatsappit sun muut Instagramit kyllä kiinnostavat… (Nainen, 54)kiinnostavat… (Nainen, 54) Facebook, Twitter, yms. ilman että joudunFacebook, Twitter, yms. ilman että joudun rekisteröitymään niihin, koska en halua olla niissärekisteröitymään niihin, koska en halua olla niissä itse mukana ollenkaan (Nainen, 55)itse mukana ollenkaan (Nainen, 55) Sosiaalisen median hyödyntäminen työssä (Mies, Erilaisten ohjelmien, esim. Officen ohjelmienErilaisten ohjelmien, esim. Officen ohjelmienErilaisten ohjelmien, esim. Officen ohjelmienErilaisten ohjelmien, esim. Officen ohjelmien hyödyntämisen paremmin (Nainen, 43)hyödyntämisen paremmin (Nainen, 43)hyödyntämisen paremmin (Nainen, 43) Täydellisen Excelin hallinnan (Mies, 32)Täydellisen Excelin hallinnan (Mies, 32)Täydellisen Excelin hallinnan (Mies, 32) Löytää mahdollisimman helppokäyttöisenLöytää mahdollisimman helppokäyttöisenLöytää mahdollisimman helppokäyttöisenLöytää mahdollisimman helppokäyttöisen blogialustan (Mies, 51)blogialustan (Mies, 51) Käytän Mac-julkaisuohjelmia ja haluaisin oppia rauhassa sekä varmasti niiden sujuvan käytön […] (Nainen, 47) Esim. kuvien käsittelyohjelmia jne. Minulla on onneksi 2 aikuista poikaa, jotka tässä neuvovat (Nainen, 46) Tekstin- ja kuvankäsittelyohjelmien sujuvaa käyttöä (Mies, 20) Pilvipalveluiden syvempi ymmärrys ja käytännön hyödyntäminen siviilielämässä (Mies, 44) HTML5 (Mies, 61) Mobiilisovelluksien ohjelmointi (Nainen, 55) Flash- ja Java-koodin (Mies, 49) Koodaaminen on mielenkiintoista. Olisi hauska osata tehdä itselle pieniä työkaluja (Nainen, 30) Viimeisimmät muotiappsit (Nainen, 55) Sujuvan tabletin käytön liittyen arjen työhöni (Nainen, 56) Liittää viihde-elektroniikka kotona tabletiin (Mies, 51) Kosketusnäyttöjen käytön, olen todella huono siinä. Jopa 2-vuotias tyttäreni osaa paremmin (Nainen, 30) 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 9. 9. Johtopäätös? Voimmeko vetää sen johtopäätöksen, että suomalaisten ihmisten ja yritysten teknologiakunto on kova? trendIT 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava - Emme aivan... vrt esim. Digibarometri
 10. 10. 67 % Työssäni on liikaa byrokratiaa Julkinen sektori Prosenttiosuudet kertovat väitteen kanssa samaa mieltä olevien osuudet 38 % Yksityinen sektori 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 11. 11. 11trendIT Julkinen sektori: Kuvaile työpaikkasi henkeä ja kulttuuria kolmella adjektiivilla 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 12. 12. 12trendIT Yksityinen sektori: Kuvaile työpaikkasi henkeä ja kulttuuria kolmella adjektiivilla 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 13. 13. Kommunikaatio Sähköpostitulvaan hukkuminen on myytti ainakin väestötasolla trendIT 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 14. 14. 14trendIT Ajan- ja kommunikaationhallintaAjan- ja kommunikaationhallinta !"#$ %!#$ &#$ !#$ %#$ !#$ '%#$ !(#$ !!#$ &#$ &#$ (#$ '!#$ ')#$ ')#$ %*#$ %+#$ %+#$ %'#$ !"#$ !(#$ ',#$ ,"#$ ,"#$ )#$ *#$ %%#$ '&#$ !!#$ !'#$ -./0.1213$.40.$.5.36.//137..38$ 9:;31$<3$/11.3$27=>22..?..8$ @<>3$13A<=B..C<D6E:D8$ 9:;2D6E;4<2C3$BDD=D$<3$6.//133.22.318$ -.//172>3$.1E.7.0/0318$ F:27:3$E>2E1G:BDD3$7:;6;318$ 9D:213$>=1$B1>/7D$ H>/E<$>=1$B1>/7D$ I3$2.B..$>3ED$>=1$B1>/7D$ H>/E<$2.B..$B1>/7D$ 9D:213$2.B..$B1>/7D$
 15. 15. 42 % Sähköpostitulvaan hukkuminen on myytti ainakin väestötasolla, mutta kokee valtaosan sähköpostista olevan turhaa viestintää. 39 % kertoo työn katkeavan liian usein erilaisiin häiriötekijöihin. työskentelen mieluiten avokonttorissa tai muussa sosiaalisessa tilassa: 22 % 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 16. 16. Sitoutuminen Sitoutumista edistävät ja ehkäisevät tekijät trendIT 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 17. 17. 17trendIT Työpaikan vaihtoaikeet Harkitsee aktiivisesti työpaikan vaihtoa 29% 27% Ei ota selvää kantaa, harkitseeko aktiivisesti työpaikan vaihtoa vai ei Ei harkitse aktiivisesti työpaikan vaihtoa 44% 33% Julkinen sektori Yksityinen sektoriTutkitut yhteensä* 23% 28% 49% 26% 41% *Pitää sisällään mm. yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin sekä yrittäjät
 18. 18. 18trendIT Sitoutumista vähentää Liian koviksi koetut vaatimukset Sitoutumista lisää Hyvä esimies Kulttuuri, jossa rangaistaan virheistä Organisaatiolla selkeät arvot Kokemus organisaation tehottomuudesta Vastuun antaminen työntekijälle Kulttuuri, joka kannustaa uusien asioiden kokeiluun Byrokratia Palautteen puute Kulttuuri, jossa onnistumiset noteerataan ja niitä juhlitaan Vanhentunut tietoteknologia Kokemus siitä, että oma organisaatio on varautunut tulevaisuuteen - - - - - - + + + + + +
 19. 19. Digipaastot Merkittävä ilmiö digitalisoituneessa maailmassa trendIT 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 20. 20. 45 % Digipaastot Kun haluan rentoutua, jätän tietoteknologian sivuun. 41 % rajoitan tietoisesti digitaalisen kommunikaation ja sähköisen median läsnäoloa elämässäni. 37 % koen informaatio- ähkyä 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 21. 21. Trendit ja ennakointi Poikkeuksellisia ja ilmeisen toimivia työn tekemisen ja organisoinnin tapoja trendIT 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 22. 22. Työn organisointi ja johtaminen trendIT Minkä ongelman ratkaisemiseksi useimmat johtamisopit ja organisointimenetelmät on alun perin kehitetty? 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 23. 23. turning people into semi- programmable robots to do the same thing OVER and OVER and OVER again Keskiluokkainen työ siirtyy alhaisen kustannustason maihin (case Australia) Miksi tämä on tärkeä havainto? Argumentit: Teknologia korvaa keskiluokan 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 24. 24. 13 % Uskon, että teknologian kehitys korvaa nykyisen työni tulevaisuudessa vrt. esim. Cognitive Science 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 25. 25. 33 % Koen, että työpaikallani on varauduttu tulevaisuuteen 15/30 Research, Appelsiini Finland, Helsinki Business College, Kotimaa, Microsoft, Pedab Finland, Rubic HR Finland, Sulava
 26. 26. 26 1. Kilpailuedusta evoluutioetuun 2. Strategiasta kulttuuriin 3. Tehtäviä ei osoiteta vaan ne valitaan 4. Hierarkioista sissiarmeijoihin 5. Fokus tuloksissa prosessien tai tehdyn työmäärän sijaan 6. Kovuuden ja pehmeyden tasapaino 8. Serendipiteetin hyödyntäminen 9. Moniroolisuus ja työtehtävien kierrättäminen 10. X-Tekijä ! Kohti uutta johtamisen ja työn organisoinnin paradigmaa? Oudot ja poikkeavat johtamiskäytännöt sekä uudet työn organisoinnin tavat trendIT 41 Valven kriteeristö projektien valitsemiseksi ! There s no rule book for choosing a project or task at Valve. But it s useful to answer questions like these: ! ★ Of all the projects currently under way, what s the most valuable thing I can be working on? ! ★ Which project will have the highest direct impact on our customers? How much will the work I ship benefit them? ! ★ Is Valve not doing something that it should be doing? ! ★ What s interesting? What s rewarding? What leverages my individual strengths the most? ! ! trendIT We ve heard that other companies have people allocate a percentage of their time to self-directed projects. At Valve, that percentage is 100. Mediocre colleagues or unchallen ging work is what kills progress of a person s skills. ! Need a culture that avoids the rigidity, politics, mediocrity, and complacency that infects most organizations as they grow
 27. 27. MIKÄ ON SÄRKYVÄN VASTAKOHTA?
 28. 28. SÄRKYVÄÄ ”anti-fragile” Virheet ovat harvinaisia, mutta massiivisia Virheet ovat lukuisia, pieniä ja hyvänlaatuisia Sattuma pyritään eliminoimaan Sattumasta tehdään työkalu Optimointi ja tehokkuus Redundanssi, ylimääryys, ajoittaisen tehottomuuden hyväksyminen Kutistuu shokkien seurauksena Kasvaa shokkien seurauksena Do NOT handle with care!
 29. 29. Kulttuuri tärkeintäStrategia tärkeintä Suunnittelu Nopea kokeilu, experimentaatiot, yritys ja erehdys Tarkasti rajatut roolit Moniroolisuus SÄRKYVÄÄ ”anti-fragile”Do NOT handle with care! Byrokraattisuus Yrittäjämäisyys

×