Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

реформа регуляторного середовища

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à реформа регуляторного середовища (20)

Plus par Democratic Alliance (11)

Publicité

реформа регуляторного середовища

 1. 1. РЕФОРМА РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА: НІЧОГО ЗАЙВОГО! Це є попередня версія для внутрішнього обговорення
 2. 2. КЛЮЧОВІ РЕФОРМИ Регуляторна гільйотина — ліквідація непотрібних дозволів і процедур Припинення терору державних перевірок бізнесу Видача дозволів та контроль діяльності повинні здійснюватися різними органами Реєстри власності повинні бути відкритими, а довідки однієї служби для іншої повинні видаватися автоматично в електронному вигляді Чиновники мають бути позбавлені права прийняття рішень щодо регулювання бізнесу
 3. 3. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ СТОСУНКІВ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ Ми вважаємо, що Україна має якнайшвидше розвинути середній клас, який буде здатний забезпечити швидке економічне зростання Ми віримо в те, що українцям потрібна економічна свобода для побудови успішних бізнесів на локальному та глобальному ринках Держава повинна допомагати працювати, а не створювати невиправдані перешкоди
 4. 4. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА Низький рівень конкуренції в певних галузях Високий рівень тінізації економіки (понад 50%*) Високий рівень корупції (144 місце у світі**) Взаємне дублювання повноважень регулюючих органів Непрозорість прийняття рішень чиновниками Надмірне регулювання Застарілі норми та процедури Перешкоди вільному руху приватного капіталу Незахищеність власності 0 4000020000 60000 80000 112 УКРАЇНА 96 КИТАЙ 92 РОСІЯ 78 МОЛДОВА 75 ЧЕХІЯ 73 РУМУНІЯ 69 ТУРЕЧЧИНА 63 БІЛОРУСЬ 58 БОЛГАРІЯ 54 УГОРЩИНА 50 КАЗАХСТАН 49 СЛОВАЧЧИНА 45 ПОЛЬЩА 39 КІПР 37 АРМЕНІЯ 33 СЛОВЕНІЯ 24 ЛАТВІЯ 22 ЕСТОНІЯ 17 ЛИТВА 8 ГРУЗІЯ 5 ДАНІЯ 4 США 3 НОВА ЗЕЛАНДІЯ 2 ГОНКОНГ 1 СИНГАПУР ВНП на душу населення, $ Країнатамісцеврейтингу * Міжнародний валютний фонд ** Індекс сприйняття корупції, 2013 Рейтинг Doing Business 2014
 5. 5. ЩО ТАКЕ РЕГУЛЮВАННЯ? Що регулюється? На що впливає? На що не впливає? Інвестиційна привабливість Рівень корупції Інвестиційні ризики Спеціалізація економіки Якість продукції Економія ресурсів Інноваційність економіки Розподіл державних витрат Процедури Доступ до ресурсів Строки руху документів Ціни Рівень добробуту Розмір пенсій Розмір бюджету
 6. 6. ЦІЛІ РЕФОРМИ РЕГУЛЮВАННЯ Максимальне поліпшення умов ведення бізнесу Розвиток конкуренції Оптимальне використання ресурсів Усунення можливостей для корупції Формування довіри до держави Вільний рух капіталу
 7. 7. ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ: ЖОДНОГО ЗАЙВОГО ПРАВИЛА Державне регулювання бізнесу запроваджується та існує виключно на наступних підставах: Правила створюють рівні умови для всіх учасників Пріорітет надається розвитку малого та середнього підприємництва антимонопольне; згідно міжнародних договорів; питання безпеки на основі прецедентів та науково-економічного обґрунтування.
 8. 8. РЕГУЛЯТОРНА ГІЛЬЙОТИНА Джерело: The Regulatory Guillotine™ Strategy : Preparing the Business Environment in Croatia for Competitiveness in Europe Зайві процедури повинні бути усунуті після їх перегляду незалежним центральним органом за наступною схемою: Єдиний реєстр державних регуляторних актів має бути у вільному доступі. Юридичну силу мають лише регуляторні акти, які знаходяться у Єдиному реєстрі Чи потрібна процедура? Ліквідація процедури Перегляд процедури Чи законна вона? Чи є вона дружньою до бізнесу? ТАК НІ НІ НІ ТАК ТАК Процедура залишається і вноситься до Єдиного реєстру державних регуляторних актів 1 2 3
 9. 9. формується з експертів з приватного сектора, без досвіду державної служби єдиний контролюючий орган для бізнесу ПРИПИНЕННЯ ТЕРОРУ ДЕРЖАВНИХ ПЕРЕВІРОК Єдина прозора система заходів державного контролю на основі оцінки ризиків Плани перевірок на наступний рік — у загальному доступі онлайн Незалежна Служба національного контролю: Звіт за результатами кожної перевірки — у публічному доступі Позапланові перевірки — тільки за рішенням суду
 10. 10. Зараз один і той же орган видає дозволи і контролює їх виконання, що надає чиновникам багато можливостей для корупції З метою уникнення конфлікту інтересів та знищення передумов для корупції необхідно розділити функції: РОЗПОДІЛ ФУНКЦІЙ Методологія Безпосереднє виконання Контроль Створення систем та процедур Виконання процедур, видача дозволів тощо Перевірка діяльності
 11. 11. ЗМІНИ В СТРУКТУРІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ Більшість існуючих державних структур не допомагають бізнесу працювати, а існують лише для працевлаштування корупціонерів За результатами “регуляторної гільйотини” — повна ліквідація державних органів, що існували виключно заради непотрібних регуляторних процедур. Повна реорганізація органів виконавчої влади: перехід від принципу управління до принципу надання послуг. Усі постачальники послуг повинні конкурувати між собою. Якщо не можна організувати конкуренцію між підприємствами чи державними органами або перевести надання послуг на комерційну основу, потрібно забезпечити політичну конкуренцію: через ротацію на виборах, колегіальне ухвалення рішень тощо. “Ми в Грузії перемогли в тих сферах, де в нас виникла конкуренція. А де не змогли організувати конкуренцію, там ми програли.” Георгій Вашадзе, грузинський урядовець, керівник проекту по створенню Громадських сервісних центрів (Будинків Юстиції) в Грузії.
 12. 12. ПАЛАЦИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Держком- підпри- ємництва Палаци підприємництва ПідприємстваОргани влади Перезавантаження Державного комітету з розвитку підприємництва Створення «палаців підприємництва», через які буде здійснюватися комунікація підприємств з органами влади Держкомпідприємництва управляє діяльністю «палаців підприємництва» і виявляє шляхи оптимізації їх роботи з метою поліпшення середовища для бізнесу Держкомпідприємництва виходить з законодавчими ініціативами щодо поліпшення середовища для бізнесу
 13. 13. ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ В Україні сформувалася армія чиновників, які нічого не створюють, окрім нових повноважень для себе і перешкод для діяльності бізнесу. Для знищення корупції необхідно: Скасування ліцензування та сертифікації товарів та послуг, що не потребують її відповідно до законодавства ЄС. Впровадження особистої адміністративної та кримінальної відповідальності посадових осіб за порушення законодавства у сфері державного нагляду. Віднесення права анулювання будь-яких документів дозвільного характеру виключно до компетенції суду. Скасування обов’язкової державної атестації. Загальне визнання документу про закінчення профільного навчального закладу як достатнього підтвердження кваліфікації. Максимальна автоматизація видачі дозволів, які передбачають виключно сплату державного мита — максимальне усунення чиновників від прийняття рішень щодо регулювання.
 14. 14. ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ Технічне регулювання Норми, регламенти та стандарти не відповідають стан- дартам ЄС Технічні регламенти можуть затверджуватися постановами Кабінету міністрів, що створює конфлікт інтересів і сприяє корупції Контроль на етапі виробництва продукції може бути неефективним способом забезпечення якості продукції на етапі продажу Швидке приведення усіх технологічних норм, регламентів та стандартів виробництва до стандартів ЄС шляхом запозичення відповідних документів Технічні регламенти повинні затверджуватися лише законами України (зараз — законами і постановами Кабінету міністрів) Контроль має здійснюватися на етапі продажу продукції, а не на етапі виробництва Державні органи Cпілки споживачів, спілки малих та середніх підприємств, екологічні активісти тощо Конкуренція на ринку (окрім товарів та послуг, що впливають на здоров’я та безпеку) Хто здійснює? Україна ЄС Державні органи Державні органи Державні органи Розробка параметрів безпечності Розробка стандартів Контроль якості продукції
 15. 15. ВІДКРИТІ БАЗИ ДАНИХ І ВІЛЬНИЙ РУХ ІНФОРМАЦІЇ МІЖ РЕЄСТРАМИ Проблема: Рішення: Довідка однієї держслужби для іншої, виготовлення більшості бланкових та захищених документів — не потрібні. Вони є неефективними з точки зору строків і дають чиновникам можливості для корупції Закриті реєстри власності сприяють корупції та ухиленню від сплати податків Бази даних усіх служб та відомств повинні підпорядковуватися єдиній політиці доступів Реєстри власності повинні бути відкритими Скасування паперових форм Служба корупція корупція корупціякорупція Користувач БДБД БДБД Служба Користувач БДБД БД БД
 16. 16. ІНТЕРНЕТ-УРЯД ВСЕ — НА ОДНОМУ САЙТІ! — єдиний онлайн-ресурс для взаємовідносин підприємців з державою Реєстрація ФОП та ТОВ Подання заявки на ліквідацію підприємства Подання заявки на зміну запису в ЄДРПОУ Оплата будь-якого держмита Отримання дозволів, довідок та ліцензій Подання звітності та сплата податків Надсилання скарг на неправомірні дії посадових осіб Подання групових петицій, обов’язкових до розгляду Повна систематизована база нормативно-правової документації — з покроковим роз’ясненням усіх основних процедур, що стосуються господарської діяльності Контакти усіх центральних та місцевих органів влади Безкоштовні онлайн-консультації із питань взаємодії з державною владою
 17. 17. АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО Рішення Мета У випадку наявності природних монополій знизити для кінцевих споживачів затрати на перехід від одного постачальника до іншого Запобігання створенню великим бізнесом штучних монополій на ринку та розслідування існуючих монополій Посилення конкуренції на ринку На рівні законодавства спростити доступ різних операторів до мереж у наступних галузях: зв’язок залізничні перевезення газопостачання водопостачання електроенергетика Створення незалежної Комісії з розслідування монополій — із залученням міжнародних експертів — з перевірки діяльності найбільших підприємств та фінансово-промислових груп на ознаки створення монополій Розділення існуючих монополій Перезавантаження Антимонопольного комітету: забезпечення незалежності (виборність членів з представників ділових та експертних середовищ), заборона втручання в роботу малих та середніх підприємств
 18. 18. СТВОРЕННЯ ТА ЗАКРИТТЯ БІЗНЕСУ Проблема: Рiшення: В Україні процес відкриття підприємства триває близько 21 дня, а процес закриття може затягнутися на кілька років Перехід з дозвільної на повідомчу систему (фізособи повідомляють про початок/закінчення діяльності замість отримання дозволiв) Виключення податкової адміністрації з процесу ліквідації бізнесу у разі відсутності поточних податкових зобов’язань та для ФОПів Спрощення процедури банкрутства, прийняття Закону про банкрутство фізосіб Встановлення системи націоналізації, введення муніципальної адміністрації за рішенням суду Підвищення особистої відповідальності керівників за доведення до банкрутства 5 10 15 20 10 20 30 40 УКРАЇНА ТУРЕЧЧИНА ПОЛЬЩА ГРУЗIЯ БОЛГАРIЯ ЧЕХIЯ СЛОВАЧЧИНА РУМУНIЯ МОЛДОВА ЛИТВА ЛАТВIЯ КIПР Джерело: Doing Business 2014 Кiлькiсть процедур Кiлькiсть днiв Легкість створення бізнесу
 19. 19. ВІЛЬНИЙ РУХ КАПІТАЛУ Знизити бар’єри для руху капіталу в Україну Лібералізувати умови для виходу капіталу та інвестування за кордон • відмінити необхідність реєструвати представництва та дочірні компанії і дозволити нерезидентам одержувати ліцензії • дозволити нерезидентам реєструвати банківські рахунки в Україні і вести діяльність із-за кордону • створити фонд гарантування інвестицій • посилити державні гарантії дотримання майнових прав • дозволити купівлю/продаж/заставу ліцензій • відмінити повторну сертифікацію в Україні товарів та послуг нерезидентів, що вже сертифіковані у країнах OECD • відмінити вимоги з ліцензування діяльності резидентів за кордоном • забезпечити вільне конвертування валюти • спростити відкриття рахунків у гривні за кордоном
 20. 20. Вашi коментарi та пропозиції надсилайте за адресою reforms@dem-alliance.org

×