Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Ligal at Lumalawak na Konsepto ng Pagkamamamayan

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
lesson 8 2nd quarter.pptx
lesson 8 2nd quarter.pptx
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 14 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Ligal at Lumalawak na Konsepto ng Pagkamamamayan

 1. 1. Ligal at Lumawak na Konsepto ng Pagkamamamayan
 2. 2. MGA LAYUNIN Naipaliliwanag ang mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan na nakikilahok sa mga gawain at usaping pansibiko AP10PKK-IVa-1 1. Natatalakay ang konsepto at katuturan ng pagkamamamayan 2. Naiisa-isa ang mga tungkulin at karapatan ng mamamayan sa Pilipinas
 3. 3. Gawain 1: Awit-suri Suriin ang awit na “Ako’y Isang Mabuting Pilipino”, ni Noel Cabangon. Pagkatapos ay sasagutin ang mga pamprosesong tanong sa ibaba. https://www.youtube.com/watch?v=rKfVZTmTD-Y (Retrieved: January 15, 2018, 11:36 a.m)
 4. 4. Mga pamprosesong tanong: 1. Ano-ano ang katangian ng isang mabuting Pilipino ayon sa awitin? 2. Sino-sino ang itinuturing na mamamayang Pilipino? 3. Bakit dapat maisakatuparan ng isang mamamayan ang kaniyang mga tungkulin at pananagutan? 4. Paano makatutulong ang mamamayan sa pagsulong ng kabutihang panlahat at pambansang kapakanan?
 5. 5. Gawain 2: Survey says… Isagawa ang gawain na may layuning alamin kung paano nauunawaan ng iba’t ibang tao ang konsepto ng pagkamamamayan. Proseso sa pagsasagawa ng survey: 1. Bumuo ng listahan ng katangian ng mga aktibong mamamayan. 2. Iulat sa klase ang resulta ng survey at ipaliliwanag kung bakit ito naging katangian ng isang aktibong mamamayan Mga pamprosesong tanong: 1. Ano-ano ang mga katangian ng isang aktibong mamamayan? 2. Paano ninyo nasabi na ito ay katangian ng isang aktibong mamamayan?
 6. 6. Konsepto at katuturan ng Citizenship Citizenship (pagkamamamayan) o ang kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan o estado. Panahon ng kabihasnang Griyego nang umusbong ang konseptong ito. Sa kasalukuyan, ang citizenship ay isang ligal na kalagayan ng isang indibiduwal sa isang nasyon-estado.
 7. 7. Ayon kay Murray Clark Havens (1981), ang citizenship ay ugnayan ng isang indibiduwal at ng estado. Ito ay tumutukoy sa pagiging miyembro ng isang indibiduwal sa isang estado kung saan bilang isang citizen, siya ay ginawaran ng mga karapatan at tungkulin.
 8. 8. Sa Pilipinas, inisa-isa ng estado sa Saligang- batas ang tungkulin at karapatan ng mga mamamayan nito. Dito rin makikita kung sino ang mga maituturing na citizen ng isang estado at ang kanilang mga karapatan at tungkulin bilang isang citizen.
 9. 9. ARTIKULO IV PAGKAMAMAMAYAN SEKSIYON1. Ang sumusunod ay mamamayan ng Pilipinas: (1) yaong mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagpapatibay ng saligang-batas na ito; (2) yaong ang mga ama o mga ina ay mamamayan ng Pilipinas; (3) yaong mga isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 na ang mga ina ay Pilipino, na pumili ng pagkamamamayang Pilipino pagsapit sa karampatang gulang; at
 10. 10. 4) yaong mga naging mamamayan ayon sa batas. SEK. 2. Ang katutubong inianak na mamamayan ay yaong mamamayan ng Pilipinas mula pa sa pagsilang na wala nang kinakailangang gampanang ano mang hakbangin upang matamo o malubos ang kanilang pagkamamamayang Pilipino. Yaong mga nagpasiya na maging mamamayang Pilipino ayon sa Seksiyon 1, Talataan 3 nito ay dapat ituring na katutubong inianak na mamamayan. SEK. 3. Ang pagkamamamayang Pilipino ay maaaring mawala o muling matamo sa paraang itinatadhana ng batas.
 11. 11. SEK. 4. Mananatiling angkin ang kanilang pagkamamamayan ng mamamayan ng Pilipinas na mag-asawa ng mga dayuhan, matangi kung sa kanilang kagagawan o pagkukulang, sila ay ituturing, sa ilalim ng batas, na nagtakwil nito. SEK. 5. Ang dalawahang katapatan ng mamamayan ay salungat sa kapakanang pambansa at dapat lapatan ng kaukulang batas. Sanggunian: Saligang Batas ng 1987 ng Pilipinas. (1987, February 2). Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas 1987. Retrieved August
 12. 12. Gawain 3: Wanted WANTED! Dahil sa pagiging mabuting mamamayan Pangalan: ______________________________ Mga mabubuting ginawa sa pamayanan: 1. 2. 3. 4. 5.
 13. 13. Gawain 4: Give me Five! Magsulat ng limang pamamaraan na maaari mong gawin upang maging isang mabuting mamamayan sa mga daliri ng kanilang palad na babakatin sa sagutang papel.
 14. 14. Paglalahat: Ipaliwanag ang quotation

×