Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Masistemang pangangalaga ng Tanim na mga Gulay.pdf

  1. Masistemang pangangalaga ng Tanim na mga Gulay PREPARED BY: AIVIE M. ESTOQUE
  2. A Objectives B C Nalalaman ang mga proseso ng pag-aalaga ng tanim na gulay Naisasagwa ang masistemang pag-aalaga ng tanim na gulay Nabibigyang halaga ang pag-aalaga ng mga tanim na gulay.
  3. Chant Time! For a plant to stay alive.. It needs 5 things I would not lie! It needs water so it can grow. And it needs soil Just like so. Plants needs space they can’t be tight The sun helps plants by giving light. Don’t forget to give plants air. Repeat the needs if you dare. Need 1: water Need 2: soil Need 3: space Need 4: light Need 5: air A plant.
  4. Masistemang pangangalaga ng Tanim na mga Gulay
  5. Ang tubig ang pangunahing pangangailangan ng mga halaman upang lumaki at mabuhay. Pinalulusog ng tubig ang halaman sa pamamagitan ng pagdadala sa iba’t ibang bahagi nito ng mga sustansiyang nanggagaling sa lupa. Pagdidilig Gamit sa pagdidilig ng halaman. Lagadera/ Water sprinkler
  6. Ito ay isang paraan ng pagpapaluwag ng lupa sa kung saan madaling bunutin ang mga ligaw na halaman at damo. Kailangang alisin ang damo upang hindi nila maagawan ng sustansiya ang mga tanim. Pagbubungkal Dulos/ Garden trowel Gamit sa pagbubungkal ng lupa.
  7. Kinakailangang mataba ang lupaing taniman upang ang halaman ay mabuhay, lumago, at maging malusog kung kaya’t mainam na maglalagay ng abonong organiko. Ang pataba ay maaaring ilagay bago magtanim, habang nagtatanim o pagkatapos mag tanim. Paglalagay ng Abonong Organiko Nabubulok na balat ng prutas,gulay atbp. Halimbawa ng Abono: Dumi ng Hayop Abonong Komersiyal
  8. Maraming Salamat!
Publicité