Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

171109 Ondernemen Met Zorg Deel 2

678 vues

Publié le

Publié dans : Santé & Médecine, Technologie
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

171109 Ondernemen Met Zorg Deel 2

 1. 1. Ondernemen met Zorg<br />Ons Zorgnetwerk<br />(met de huisarts als regisseur)<br />17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />1<br />
 2. 2. Programma<br />Doel presentatie<br />Bé Prenger (Kaderhuisarts Beleid en Beheer)<br />Categorale zorg, maar dan anders<br />De rollen van de huisarts<br />Uitwerkingen<br />Knelpunten<br />17 november 2009<br />2<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 3. 3. Doel presentatie<br />Introductie van een samenwerkingsmodel<br />Van, voor en door alle betrokken partijen<br />Met regionale potentie<br />En voordelen voor iedereen<br />Zonder de zorgwereld op de kop te zetten<br />Maar door te evolueren naar een <br />Zorgnetwerkmet steeds kleinere mazen<br />17 november 2009<br />3<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 4. 4. Programma<br />Doel presentatie<br />Bé Prenger (Kaderhuisarts Beleid en Beheer)<br />Categorale zorg, maar dan anders<br />De rollen van de huisarts<br />Uitwerkingen<br />Knelpunten<br />17 november 2009<br />4<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 5. 5. Bé PrengerKaderhuisarts ‘Beleid en Beheer’<br />Huisarts Floralaan-Meeuwenplein Hardenberg<br />Geaccrediteerde Huisartsenpraktijk (sinds 2006)<br />Huisartsopleider Groningen<br />Erkend Kwaliteits Consulent<br />NHG-erkend Praktijkconsulent<br />Voorzitter van HA-coöperatie Charis<br />Kaderhuisarts ‘Beleid en Beheer’<br />Adviesbureau “De Praktijk-Zorg”<br />Samenwerking in “MediShare”<br />17 november 2009<br />5<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 6. 6. Programma<br />Doel presentatie<br />Bé Prenger (Kaderhuisarts Beleid en Beheer)<br />Categorale zorg, maar dan anders<br />De rollen van de huisarts<br />Uitwerkingen<br />Knelpunten<br />17 november 2009<br />6<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 7. 7. Categorale indeling5x andere zorg – 5x andere doelen<br />Tijdelijke diagnose / tijdelijk ziek<br />Blijvende diagnose / blijvend ziek<br />Fatale diagnose / (wordt) terminaal ziek<br />Uitblijvende diagnose / ziek(te-gedrag)?<br />Komende diagnose?/ ‘bang voor’ ziekte in de toekomst<br />17 november 2009<br />7<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 8. 8. Tijdelijke diagnose<br /><ul><li>Klachten
 9. 9. Diagnose
 10. 10. Behandeling
 11. 11. Klachten verdwijnen
 12. 12. Ideaal van/voor patiënt en dokter
 13. 13. Ook voor verzekeraar, Nederland BV, enz.</li></ul>17 november 2009<br />8<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 14. 14. Blijvende diagnose<br /><ul><li>Klachten
 15. 15. Diagnose
 16. 16. Behandelen, maar diagnose blijft
 17. 17. Klachten minimaliseren
 18. 18. Complicaties voorkomen
 19. 19. Chronisch ziek / leven met beperkingen</li></ul>17 november 2009<br />9<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 20. 20. Fatale diagnose<br />Klachten<br />Diagnose<br />Behandeling niet of gedeeltelijk mogelijk<br />Sterven komt dichtbij<br />Veel meer nodig dan complicaties voorkomen<br />Palliatieve zorg / terminale zorg<br />17 november 2009<br />10<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 21. 21. Uitblijvende diagnose<br /><ul><li>Klachten
 22. 22. Wel diagnostiek
 23. 23. Geen ‘erkende’ diagnose
 24. 24. Klachten blijven / komen steeds terug
 25. 25. “Mee leren omgaan”
 26. 26. Leven met een ‘beperking’</li></ul>17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />11<br />
 27. 27. Komende diagnose?<br /><ul><li>Nog geen klachten
 28. 28. Diagnostiek
 29. 29. Risico-inschatting/profiel
 30. 30. Advies / (Primaire) Preventie
 31. 31. Gedragsverandering en/of behandeling
 32. 32. Zoeken naar zekerheid/voorspelbaarheid</li></ul>17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />12<br />
 33. 33. De grote en kwetsbare groepen<br /><ul><li>Ouderen
 34. 34. Verstandelijk en meervoudig beperkten
 35. 35. Kinderen (en hun gezin)
 36. 36. Binnen elke groep de onderverdeling in </li></ul>De 5 genoemde groepen<br />17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />13<br />
 37. 37. Wat wil de patiënt (klant) van ons?<br />Tijdelijke diagnose / tijdelijk ziek<br />Blijvende diagnose / blijvend ziek<br />Fatale diagnose / (wordt) terminaal ziek<br />Uitblijvende diagnose / ziek(te-gedrag)?<br />Komende diagnose?/ ‘Bang voor’ ziekte in de toekomst<br />17 november 2009<br />14<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 38. 38. Programma<br />Doel presentatie<br />Bé Prenger (Kaderhuisarts Beleid en Beheer)<br />Categorale zorg, maar dan anders<br />De rollen van de huisarts<br />Uitwerkingen<br />Knelpunten<br />17 november 2009<br />15<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 39. 39. Rollen van de Huisarts<br /><ul><li>Diagnosticus / Analyticus
 40. 40. Behandelaar
 41. 41. Coach / Adviseur
 42. 42. Regisseur
 43. 43. Manager
 44. 44. Ondernemer</li></ul>17 november 2009<br />16<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 45. 45. De patiënt gunt de dokter de interventie<br />Op basis van vertrouwen<br />Op basis van (de opgebouwde) relatie<br />Op basis van bereikbaarheid en beschikbaarheid (zorg dichtbij)<br />Op basis van gewoonten, vastgestelde procedures en overeengekomen afspraken<br />17 november 2009<br />17<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 46. 46. Programma<br />Doel presentatie<br />Bé Prenger (Kaderhuisarts Beleid en Beheer)<br />Categorale zorg, maar dan anders<br />De rollen van de huisarts<br />Uitwerkingen<br />Knelpunten<br />17 november 2009<br />18<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 47. 47. Focus<br /><ul><li>Regie</li></ul> - Zorg door de praktijk zelf (intern)<br /> - Zorg door anderen (extern)<br /> * In 1e lijn<br /> * In 2e lijn<br /><ul><li>Bedrijfsvoering</li></ul>17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />19<br />
 48. 48. Entree patiënt<br /><ul><li>Telefoon
 49. 49. É-mail
 50. 50. Persoonlijk
 51. 51. Openingstijden
 52. 52. Onderzoek Studenten Bedrijfseconomie Windesheim</li></ul>17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />20<br />
 53. 53. Tijdelijke diagnose<br />Diagnostiek, (her-)formulering hulpvraag<br />Uitleg<br />Geruststelling of behandeling<br /> - huisarts, assistente, PA of NP<br /> - triage (aan de telefoon)<br /> - ‘inloopspreekuur’ of ‘veegspreekuur’?<br />Samenwerking<br /> - binnen de 1e lijn<br /> - met de 2e lijn<br />17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />21<br />
 54. 54. Blijvende diagnose<br /><ul><li>Centrale rol POH (somatiek)
 55. 55. Protocollaire zorg
 56. 56. Zorgstandaarden
 57. 57. Samenwerking binnen de</li></ul> -1e lijn<br /> - 2e lijn<br />17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />22<br />
 58. 58. Programma<br />Doel presentatie<br />Bé Prenger (Kaderhuisarts Beleid en Beheer)<br />Categorale zorg, maar dan anders<br />De rollen van de huisarts<br />Uitwerkingen<br />Knelpunten<br />17 november 2009<br />23<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 59. 59. Knelpunten<br />De huisarts(praktijk) zelf<br />De patiënt<br />Voorwaardenscheppende partijen<br />Beeldvorming, media<br />Techniek<br />Bedrijfsvoering<br />17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />24<br />
 60. 60. Professional – Manager(Rien van Hemert)<br /><ul><li>Autonomie
 61. 61. Erkenning collega’s
 62. 62. Inspiratie uit omgeving
 63. 63. Professionele groei
 64. 64. Professional haat:</li></ul> - regels en procedures<br /> - administratie<br /> - een baas<br /><ul><li>Controle
 65. 65. Erkenning vd organisatie
 66. 66. Efficiënte en toegewijde omgeving
 67. 67. Organisatie groei
 68. 68. Manager haat:</li></ul> - twijfels<br /> - onvoorspelbaarheid<br /> - ongedisciplineerde mensen<br />17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />25<br />
 69. 69. Geld<br />Huidige bezuinigingen (60 miljoen, evt. +127)<br />Bekostiging POH (Voorbeeld eigen praktijk)<br />Afschaffen M&I<br />Praktijkaccreditatie (Voorbeeld eigen praktijk)<br />Marktwerking binnen budget<br />Uitblijven verschuivingen uit 2e lijn<br />17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />26<br />
 70. 70. POH-jaarverslag 2008<br />17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />27<br />
 71. 71. Balans Praktijkaccreditatie<br /><ul><li>Kosten NPA-consulent</li></ul> 3x10x80 euro excl. BTW<br /> = ong. 3000 euro<br /><ul><li>Kosten Eigen Personeel</li></ul> Huisartsuren 3x4x15=180<br />POH-uren 3x3x20=180<br />PA-uren 3x7x10=210<br /> Totaal 30.000 euro<br /><ul><li>Kosten Materialen</li></ul> 1000 euro<br />Eindtotaal: 51.000/3= 17.000/jr<br /><ul><li>Van Zorgverzekeraar retour:</li></ul> 7778 x … = <br />17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />28<br />
 72. 72. Informatieoverdracht<br /><ul><li>Noodzakelijk voor samenwerking
 73. 73. Noodzakelijk voor regierol
 74. 74. Hissen
 75. 75. 1elijners
 76. 76. 2elijners
 77. 77. EPD en/of regionale ontwikkeling</li></ul>17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />29<br />
 78. 78. De HUISARTS is DE regisseur van de zorg voor de individuele patiënt<br />En wordt daarvoor,<br />Als hij/zij het goed doet,<br />Beloond als specialist!<br />17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />30<br />

×