Publicité
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à "Valstybiniai projektai ir Agile" by Arūnas Stonis(20)

Publicité

Plus de Agile Lietuva(20)

Publicité

"Valstybiniai projektai ir Agile" by Arūnas Stonis

 1. Valstybiniai projektai ir Agile? Arūnas Stonis
 2. Kodėl aš čia? • Pastaba: • Visa čia pateikta informacija tik vieno žmogaus nuomonė • Ji nepagrįsta jokiais tyrimais ir naudotina tik skatinti diskusijai • Gali būti netikslumų, prie viešo sektoriaus vėl prisijungiau tik prieš du mėnesius
 3. Kokia situacija dabar? 94% kompanijų pasaulyje naudoja Agile. 85% iš jų daugiau nei metus
 4. Ką sako viešųjų pirkimų įstatymas • Prižiūri viešųjų pirkimų tarnyba • Vykdoma per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą • Techninėje specifikacijoje apibūdinamas norimas rezultatas ar nurodomi funkciniai reikalavimai • Pirkimo sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos!
 5. Kaip praktikoje vykdomi valstybiniai projektai? ES Parama Investicinis projektas / Projekto paraiška Finansavimas Techninė specifikacija € € IS registravimas Įrangos pastatymas IS Kūrimas IS viešinimas Techninės priežiūros vykdymas IS palaikymas + plėtra Projekto auditas Įrangos aptarnavimas € € € € € € 6 12 12 IS Papildymas 24 38+ Investicinis (administracinis) partneris € Kitų sistemų keitimas
 6. Ką sako Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo metodika? • Galite (privalote) naudoti iteracinį inkrementinį metodą
 7. Sprintai Kaip praktikoje vykdomas IS kūrimo projektas? Analizė Projektavimas Konstravimas Diegimas Mokymai Priėmimo testavimas Bandomoji eksploatacija Garantinis Projekto valdymas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Scrum Under Waterfall (SUW): https://www.google.com/search?q=scrum+under+waterfall&ie=utf-8&oe=utf-8
 8. Brainstorm 1 Kas gerai? Kas blogai?
 9. Kokie iššūkiai realybėje? • Blogai sumastėm ar aprašėm ir darom tai ko niekam nereikia • Rezultatus gaunam tik po 4 metų • Nuolatinė kova dėl darbų apimties • Perkančioji organizacija: priklauso padarytį pagal sutartį ir techninę specifikacija • Tiekėjas: darysim tik minimaliai kiek reikalauja sutartis ir specifikacija • Pinigai pasibaigė anksčiau • Organizacijos darbo krūvis išdalintas netolygiai, visą sistemą reikia priimti per 2-3 mėnesius • Stagnacija - pokyčiai nepageidaujami – niekam nereikia naujų (Agile) problemų • Oraganizacijos bijo viešo nesėkmingo projekto
 10. Kaip žmonės jaučiasi?
 11. Kokie geri pavyzdžiai?
 12. Sodra ADIS • Faktai apie projektą: • 2014-02 – 2015-08 • Viso ~ 3000 darbo dienų (Affecto) • Agile (ir ne tik) praktikos: • Iteracinis, inkrementinis projekto planas • Suplanuoti rezultatai klientui kas mėnesį • Scrum iteracijos kas dvi savaitės • Daily standup‘ai, retrospektyvos, vidiniai planavimo susitikimai • Mėnesiniai PVK su klientu • Apibrėžtas detalus projekto reglamentas (vykdymo planas) • Iššūkiai: • Tarpiniai rezultatai nebuvo aktuojami, tačiau jie buvo peržiūrimi kliento, anksčiau sutvarkomi, kontroliuojami ir ženkliai lengviau aktuojami etapo pabaigoje • Ne visada pavyko paruošti iteracijų pabaigoje veikiantį produktą – nemažai įtakojo projekto integracinė specifika • Projekto techninė priežiūra turi daug daugiau darbo peržiūrėti tarpinius rezultatus • Sudėtingus iteracijų rezultatus neverta skaldyti procentaliai, o geriau įvardinant konkrečiai (pvz. 20 % panaudos atvejų netinka) • Vidinės komandos darbuotojų pasitenkinimas pranoko lūkesčius 12
 13. LAKD: Eismasinfo projektas • Faktai apie projektą: • Nuo 2011 metų • Agile (ir ne tik) praktikos: • Darbų prioritetai kartu su klientu • Darbų grupavimas į Sprint‘us (užsakymus) • Diegimai pagal suplanuotus užsakymus • Betarpiškas kliento ir Affecto komandų bendravimas • Vystymo biudžetas panaudojamas užsakymams • Iššūkiai: • Ne visi komandos nariai nori visada betarpiškai bendrauti su klientu • Pasikeitus komandos nariams reikia laiko atstatyti buvusį bendradarbiavimo lygį
 14. VL ir IVPK: Elektroninių prašymų sistemos konkursas • Darbai turi būti vykdomi iteraciniu principu • 8 el. paslaugos, 4 sprendimai, 21 el. formos, 700 papildomos valandos modifikavimui (pateikiant papildomą užsakymą) • Iteracijos rezultatas pilnai veikiančios el. paslaugos • Darbų eiliškumas gali būti keičiamas • „mutatis mutandis“ - "the necessary changes having been made„? • Tiekėjas turi parengti projekto reglamentą https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=196983&LID=241734
 15. CVPA: Vidinės IS vystymo paslaugos • Projekto valdymas turi būti vykdomas atsižvelgiant į geriausias pasaulio projektų valdymo praktikas ir standartus (PMP, PRINCE2, PMI AGILE) • 4000 valandų per 3 metus • Pateikiamas užduočių sąrašas • Tiekėjas turi parengti projekto planą • https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=219830&LID=268178
 16. Lietuvos Bankas: .net ir pl/sql programuotojai • Preliminari sutartis pasirašoma su 5 tiekėjais. • Dėl kiekvieno ateities užsakymo varžosi pateikdami pasiūlymus. • 5600 .net ir 5200 pl/sql valandų per 4 metus • Programuotojas privalo kiekvieną dieną registruoti valandas • Dirbama banko arba tiekėjo patalpose (nurodoma užsakyme) • Manau galima taikyti Agile, bet priklausys nuo užsakymų aprašymų • https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=231749&LID=281154 • https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=229381&LID=278594
 17. Kaip vykdomi europos komisijos (vyriausybių vyriausybės) projektai? • Time & means contract • Agile RUP@EC as software development methodology • 3 contractors chosen. People interviewed and selected for specific project. Work at customer premises. • Some source code publicly available at github http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/useful_documents/index_en.htm
 18. Brainstorm 2 Ką galime pakeisti kartu? Prabalsuokite už 3 geriausius veiksmus
 19. Diskusija
Publicité