Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Plà de modernització- gestió prl Ajuntament d'Alzira

306 vues

Publié le

Ayuntamiento Alzira,Alzira, Ponencia, Ajuntament Alzira, Ayuntamiento Alzira, Administración Electrónica, Open Government, Ayuntamiento Digital

Publié dans : Actualités & Politique
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Plà de modernització- gestió prl Ajuntament d'Alzira

 1. 1. GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN L´AJUNTAMENT D´ALZIRA
 2. 2. El pla de millora naix amb l'objectiu de produir un canvi cultural en l'organització, de tal manera que la seua implantació cobrisca la faceta organitzativa que complemente l'impuls actual de les noves tecnologies, el fi últim de la qual atén a principis de qualitat suportats sobre quatre pilars: Orientació a la ciutadania. Orientació al compromís amb els resultats. Basat en els conceptes de millora contínua. Desplegat per les persones de l'organització.
 3. 3. Línea Estratègica 3:Implicar a les nostres persones Planificar la gestió de les persones, com a usuaris interns, que presten els seus serveis, en la nostra organització, alineant les seues necessitats i el seu desenvolupament professional amb la implicació en el canvi cultural i en l´estratègia de millora contínua establerta.
 4. 4. Objectiu 3.5: Pla d´Integració de Riscos Laborals en la cultura organitzativa Integrarem la prevenció en l´estructura organitzativa La decisió adoptada en este aspecte es durà a terme en forma de política escrita i serà comunicada a tota la línia jeràrquica i als treballadors. Assignarem a la línia jeràrquica les responsabilitats de realització de les activitats de gestió per a l prevenció: investigació d´accidents, inspeccions planificades de seguretat, revisions de l´avaluació de riscos, planificació de l´activitat preventiva, etc. Inclourem en la descripció de funcions dels treballadors i línia jeràrquica les responsabilitats assignades en l´àmbit de la prevenció. Integrarem la prevenció en els processos de gestió.
 5. 5. Manual de Gestió per a la integració de Riscos Laborals Per a l´efectiva integració de la prevenció de riscos laborals a tots els nivells organitzatius es distribuiràn carpetes de gestió en els diferents centres de treball. D´esta forma s´integra horizontalment la gestió de la prevenció. Cada un d´estos centres de treball actualitzarà la carpeta amb els procediments i tota la documentació necessària per a gestionar adequadamente la prevenció.
 6. 6. ORGANIGRAMA PREVENTIU POLÍTICA EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 1. Pla de Prevenció
 7. 7. DE CAPS DE SERVEI I SECCIÓ DE CAPS DE NEGOCIAT I CAPS DE GRUP DE TOTS ELS TREBALLADORS DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT FORMULARI D´ENTREGA 2. Funcions i Responsabilitats
 8. 8. 3. Avaluació de Riscos Laborals DOCUMENT D´AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS COMUNICACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CONDICIONS PER A ACTUALITZAR L´AVALUACIÓ REGISTRE D´ENTREGA D´INFORMACIÓ DE RISCOS LABORALS
 9. 9. DOCUMENT DE PLANIFICACIÓ DE L´ACTIVIDAD PREVENTIVA RELACIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ ADOPTADES I IMPLANTADES 4. Planificació de l´Activitat Preventiva
 10. 10. RESPONSABILITAT ÀMBIT NORMES GENERALS DE SEGURETAT I SALUT 5. Normes Generals de Seguretat i Salut
 11. 11. MÀQUINES I EQUIPS DE TREBALL (Registre , manuals d´instruccions i adequació al RD 1215/1997) PRODUCTES QUÍMICS (Registre i fitxes de dades de seguretat) VEHÍCLES (Registre i autoritzacions) 6. Control de màquines, Equips de Treball, Productes Químics y Vehicles
 12. 12. PROTECCIÓ DE SENSIBILITAT I ESTATS PERSONALS MATERNITAT, EMBARÀS I LACTÀNCIA (Puestos exents de riscos) MENORS (Informació, llistat de tasques, EPI´s ) DISCAPACITATS (Avaluació de riscos específica) 7. Treballadors i treballadores sensibles: Embarassades, Menors i Discapacitats
 13. 13. INVESTIGACIÓ D´ACCIDENTS (Procediment) INSPECCIONS DE SEGURETAT COORDINACIÓ DE SUBCONTRATES PROCEDIMENT D´ENTREGA D´EPI’S (Procediment) FORMACIÓ 8. Procediments Preventius
 14. 14. RECURSOS PREVENTIUS DESIGNACIÓ DE RECURSOS PREVENTIUS 9. Recursos Preventius FERNANDO SALIDO MONTALVA Cap de grup d´obra ELENA ESPI PEREZ Cap de grup magatzem-col—legis BERNARDO SIERRA ASCO Cap de grup subalterns PURIFICACION ITURES ESCOLA Cap de grup cementeri CONSUELO FERRER CUTILLA Cap de grup neteja MONICA SALA PEDRO Cap de grup medi ambient DANIEL BOU GANDIA Cap de grup electricistes
 15. 15. MESURES D´EMERGÈNCIA, EVACUACIÓ I PRIMERS AUXILIS DESIGNACIÓ DELS EQUIPS D´EMERGÈNCIA I INTERVENCIÓ MATERIAL DE LA FARMACIOLA DE PRIMERS AUXILIS LLISTAT DELS PRINCIPALS TELÈFONS D´EMERGÈNCIA CONTROL DE MESURES D´EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ 10. Mesures d´Emergència i Evacuació
 16. 16. PLANIFICACIÓ DE LA VIGILÀNCIA DE LA SALUT (Informe d´aptitud laboral i informe de resultats de VS específica) INFORME DE RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (especial VS) ANÀLISIS D´ABSÈNCIES O ENFERMETATS PER MOTIU DE SALUT (Informe anual) MEMÒRIA ANUAL DE LA VIGILÀNCIA DE LA SALUT NEGATIVA DE L ´EMPLEAT A FER ÚS DE L´EXÀMEN DE SALUT 11. Vigilància de la Salut
 17. 17. Gràcies per la vostra atenció.

×