Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Folder PKF CE

Plus De Contenu Connexe

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Folder PKF CE

  1. 1. Wspieramy Twój rozwój dzielimy się naszą wiedzą
  2. 2. Nieustanna aktualizacja wiedzy z zakresu szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw jest niezwykle ważnym elementem zarządzania firmą i jej działami, pomaga organizacjom dostosować się do wciąż zmieniających się warunków rynku. Nasi prelegenci szczegółowo prezentują teoretyczne i praktyczne elementy zagadnienia z zakresu finansów oraz zarządzania finansami niezbędne dla właściwego funkcjonowania i prowadzenia biznesu. Na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem pracownik może mieć styczność z różnymi aspektami dotyczącymi finansów. Dlatego świadomość finansowa jest tak istotna i może mieć kluczowy wpływ na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa oraz na jego sukces finansowy. Tę świadomość budujemy w trakcie naszych szkoleń. Permanentne zmiany w otoczeniu gospodarczym powodują konieczność zwinności działań przedsiębiorców w celu dostosowania działalności do nowych realiów. Skuteczność kadry menedżerskiej w podejmowanych decyzjach biznesowych jest często najistotniejszym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Wiedza z zakresu rachunkowości znacznie ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem, jest niezbędna do podejmowania świadomych i przemyślanych decyzji biznesowych. Nasi eksperci posiadają bardzo duże doświadczenie zarównowprzedmiociepolskichregulacjidotyczącychrachunkowości,jakimiędzynarodowych standardów, są to biegli rewidenci z dużą wiedzą praktyczną i umiejętnościami dydaktycznymi. Rozwój technologiczny, nieustannie zmieniające się przepisy prawa, nie tylko polskiego, ale również europejskiego, stawiają przed przedsiębiorcami wciąż nowe wymagania. Na szkoleniach nasi eksperci w praktyczny sposób przybliżają zawiłe formuły prawne, ułatwiają wdrożenie nowych przepisów i pomagają unikać kosztownych pomyłek. Zajęcia kierujemy do wszystkich zainteresowanych tematyką szkoleń prawnych i zmieniającego się ustawodawstwa. Specjalizujemy się w tematyce: Prawa nowych technologii Prawa autorskiego Prawa pracy Prawa podatkowego Prawa gospodarczego Prawa zamówień publicznych RYNEK KAPITAŁOWY PODATKI FINANSE RACHUNKOWOŚĆ PRAWO Zdajemy sobie sprawę, jak wiele trudności podatkowych napotykają przedsiębiorstwa na swej drodze każdego dnia prowadzenia działalności biznesowej. Nie ułatwiają tego ciągłe zmiany przepisów prawa podatkowego oraz niejasności co do jego stosowania. Celem naszych szkoleń jest omówienie istotnych zmian w ustawodawstwie podatkowym oraz tego jak je implementować i dostosować do realizowanych działań firmy. Nasi wykładowcy na praktycznych przykładach opartych o doświadczenie prezentują rozwiązania w zakresie skomplikowanych przepisów podatkowych, ich różnych interpretacji oraz wskazują najbardziej optymalne zasady postępowania. % Rynek kapitałowy to  segment  rynku finansowego, na którym zawierane są transakcje średnio- i długoterminowymi  instrumentami finansowymi, takimi jak  akcje  i  obligacje. Dla inwestorów stanowi atrakcyjne miejsce do lokowania kapitału w papiery wartościowe o różnym poziomie ryzyka. Z uwagi na jego złożoność, ciężko jest realizować odpowiednie działania by mieć gwarancję odniesienia sukcesu. Nawet najbardziej doświadczeni szukają dodatkowej wiedzy i wsparcia merytorycznego. W naszym gronie mamy doświadczonych ekspertów, którzy podczas szkoleń podzielą się wiedzą, jaką zdobyli przez wiele lat funkcjonowania w biznesie. Uczestnicy będą mieli szanse poznać zagadnienia i tajniki dotyczące Rynku Kapitałowego oraz mechanizmy nim rządzące.
  3. 3. www.pkfszkolenia.pl Obszary szkoleń
  4. 4. KADRY I PŁACE Rozliczenia pracownicze stanowią nieodzowny element funkcjonowania każdej firmy. Bezustannie zmieniające się przepisy wprowadzają często niepotrzebne zawiłości, utrudniając odnalezienie się w gąszczu wykładni prawnych. Nasze szkolenia w tym zakresie to kompleksowa i specjalistyczna wiedza zarówno teoretyczna, jak i praktyczna, odnosząca się do prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS, która pomaga w uporządkowaniu wszystkich zagadnień i zastosowania odpowiednich procedur w firmie. Intensywny rozwój nowych technologii, zmieniające się nieustannie przepisy prawa i ustawy stawiają przedsiębiorstwa przed nowymi wyzwaniami. Obecnie większość danych przetwarzana jest w formie elektronicznej, ochrona informacji i danych stanowi jeden z najistotniejszych priorytetów każdej firmy, a sama forma ich zabezpieczeń ewaluowała do miana cyberbezpieczeństwa. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom Klientów stworzyliśmy ofertę szkoleń, która pomoże firmom w przystosowaniu się do wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych i wyposaży pracowników w niezbędną wiedzę, która pomoże uchronić przedsiębiorstwo przed niekontrolowanym wypływem informacji. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI Narzędzia BI (Business Intelligence – Excel, Power Pivot i inne) wspomagają proces przekształcania danych w informacje, które mogą przełożyć się na zwiększenie efektywności i przejrzystość ich prezentowania. Mogą ułatwiać i przyspieszać wykonywanie codziennych zadań, a także usprawnić organizację pracy i zarządzanie dokumentami na swoim komputerze oraz w sieci komputerowej. Dostosowujemy poziom zaawansowania obsługi poszczególnych narzędzi do poziomu ich znajomości przez uczestników szkoleń. Naszym celem jest by dostępne narzędzia przyczyniły się do zwiększenia efektywności i komfortu codziennej pracy. BUSINESS INTELLIGENCE KOMPETENCJE MIĘKKIE Oprócz twardej, specjalistycznej wiedzy, biznes potrzebuje też rozwoju kompetencji społecznych, które ułatwiają komunikację między ludźmi, wpływają na wzrost efektywności pracy, zapewniają synergię i współpracę na wszystkich szczeblach organizacji. Rozumiemy znaczenie i kluczową rolę kompetencji miękkich w funkcjonowaniu biznesu. By w pełni zaspokoić potrzeby naszych klientów, w realizowanych projektach szkoleniowych umiejętnie łączymy wiedzę finansowo-podatkową z umiejętnościami interpersonalnymi. Zapewniamy profesjonalną diagnozę potrzeb szkoleniowych, budujemy programy szyte na miarę, dostosowujemy czas realizacji i liczebność grupy, tak by zapewnić jak największą efektywność realizowanych przez nas szkoleń i warsztatów. Jest obszernym pojęciem, które definiuje ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki ich efektywnego funkcjonowania, prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów. Poza szkoleniami związanymi z zarządzaniem finansami czy rachunkowością zarządczą, nasi eksperci dzielą się wiedzą z wielu innych aspektów tego szerokiego spektrum. Przykładowo: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianą, zarządzanie zespołem. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w biznesie i płynących z niego praktycznych aspektach, nasi wykładowcy prezentują liczne case study, omawiają możliwości i zdarzenia zachodzące w codziennym życiu biznesowym, pomagając tym samym uczestnikom w uporządkowaniu ich problemów. ZARZĄDZANIE
  5. 5. Pomagamy naszym klientom rozwiązywać ich problemy biznesowe. Pokazujemy jak usprawnić działalność według najlepszych światowych wzorców, a także jak dostosować ją do wymogów prawnych, aby uzyskać przewagę konkurencyjną. Stale rozbudowujemy naszą ofertę szkoleń o nowe programy i zakresy tematyczne odpowiadając tym samym na potrzeby biznesowe naszych klientów. Nasi trenerzy to przede wszystkim praktycy z długoletnim doświadczeniem w biznesie, potrafiący zawiłe przepisy prawne i finansowe przełożyć na praktyczne podejście ułatwiające firmom dostosować się do nowego ustawodawstwa. Od 20 lat prowadzimy działalność szkoleniową Nasze usługi: Szkolenia w formule otwartej, zawsze aktualna wiedza ze wszystkich naszych specjalności Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego, z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, również w formie e-learningu Konferencje i spotkania biznesowe, odpowiadające na aktualne potrzeby biznesu i pozwalające firmom na dostosowanie swojego funkcjonowania do zmiennych warunków rynkowych Szkolenia na indywidualne zamówienie, dopasowane do potrzeb klienta, we wszystkich segmentach tematycznych realizowanych w formule otwartej, ale również w zakresie kompetencji społecznych potrzebnych w biznesie Nasze atuty: Ekspercka i profesjonalna wiedza Szybkość i profesjonalizm w dostarczaniu rzetelnych usług szkoleniowych Kompleksowe i indywidualne podejście do zagadnień i proponowanych rozwiązań szkoleniowych Współpraca pomiędzy ekspertami z różnych dziedzin Dogodna lokalizacja biur w całej Polsce Długoletnie doświadczenie na rynku polskim Nasze priorytety to najwyższa jakość usług szkoleniowych oraz dostosowanie programów nauczania do potrzeb biznesu. Intensywny rozwój nowych technologii, zmieniające się nieustannie przepisy prawa i ustawy stawiają przedsiębiorców ciągle przed nowymi wyzwaniami. Wiedza dostarczana w trakcie naszych szkoleń pomaga firmom przystosować się do zmiennych warunków rynkowych oraz dostosować nowe przepisy do specyfiki danej organizacji.
  6. 6. Dyrektor Centrum Edukacji + 48 607 595 131 karolina.lakowska@pkfpolska.pl KAROLINA ŁĄKOWSKA Koordynator ds. szkoleń + 48 22 560 76 70 anna.ciucias@pkfpolska.pl ANNA CIUCIAS Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych + 48 693 333 558 katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl KATARZYNA SZYMCZYK Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych + 48 601 832 482 agnieszka.ulanecka@pkfpolska.pl AGNIESZKA ULANECKA Zapraszamy do kontaktu PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wchodzi w skład Grupy PKF Consult, do której należy również PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. PKF Consult Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest firmą członkowską rodziny firm PKF International Limited, rodziny niezależnych pod względem prawnym firm, i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań za działania lub zaniechania działań przez jakąkolwiek firmę członkowską i/lub korespondencyjną bądź firmy członkowskie i/lub korespondencyjne. www.pkfszkolenia.pl szkolenia@pkfpolska.pl Warszawa Łódź Gdańsk Opole Wrocław Poznań Katowice Nasze lokalizacje:

×