Publicité

Фалшивите новини и троловете

Founder at BookMark Digital Agency | Founder at AzCheta.com | LinkedIn Speaker | Blogger | Dreamreader à BookMark
30 Apr 2019
Publicité

Contenu connexe

Plus de Alexander Krastev(17)

Publicité

Фалшивите новини и троловете

  1. ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ Разликата между първичен и вторичен източник на информация
  2. Кога един материал е новина? • Информира • Базиран на факти • Ясни автори • Обективен • Актуален Полезен ресурс тук.
  3. Как да различим истинските новини от фалшивите?
  4. Как да различим истинските новини от фалшивите?
  5. Как да различим истинските новини от фалшивите?
  6. Как да проверяваме фактите? •Достоверност на източника •Ползване на повече от един източник •Документи •Получава ли се математиката на фактите? Полезни ресурси в PDF тук и тук.
  7. Fake news media – #FTW or #WTF?
  8. Какво е интернет трол?
  9. Как да разпознаваме троловете? • Странно или прекалено често срещано име; • новосъздаден профил; • крадени/стокови снимки; • малко (общи) приятели; • общи приятели от различни социални кръгове; • публикува съдържание без да добавя описание (стойност); • използва прекалено предизвикателен/краен език; • публикуват съдържание само от един сайт или от анонимни
 сайтове; • повтарят едно и също твърдение до безкрай.
  10. Да надникнем във фабриката за тролове!
Publicité