Publicité

24 الساعة والبوصلة

CEO à Ali Salem Co.
9 Feb 2015
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
Publicité
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
Publicité
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
Publicité
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
Publicité
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
Publicité
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
Publicité
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
Publicité
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
24 الساعة والبوصلة
Publicité
24 الساعة والبوصلة
Prochain SlideShare
09 حكم الزمن على البشر09 حكم الزمن على البشر
Chargement dans ... 3
1 sur 40
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

24 الساعة والبوصلة

 1. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 11‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫مقدمة‬‫مقدمة‬ "‫الوقت‬ ‫ذهب‬ ‫أين‬ ‫ترى‬ ‫"يا‬"‫الوقت‬ ‫ذهب‬ ‫أين‬ ‫ترى‬ ‫"يا‬‫؟‬‫؟‬ ‫اليوم‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫"أمتنى‬‫اليوم‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫"أمتنى‬6363‫من‬ ‫بدال‬ ‫ساعة‬‫من‬ ‫بدال‬ ‫ساعة‬4242"‫ساعة‬"‫ساعة‬ "‫الوقت‬ ‫من‬ ‫متسع‬ ‫لدي‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫"آسف‬"‫الوقت‬ ‫من‬ ‫متسع‬ ‫لدي‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫"آسف‬ "‫بسرعة‬ ‫يطري‬ ‫الوقت‬ ‫"إن‬"‫بسرعة‬ ‫يطري‬ ‫الوقت‬ ‫"إن‬ "‫الوقت‬ ‫ضد‬ ‫نعمل‬ ‫"إننا‬"‫الوقت‬ ‫ضد‬ ‫نعمل‬ ‫"إننا‬ "‫يزحف‬ ‫"الوقت‬"‫يزحف‬ ‫"الوقت‬ "‫يالحقنا‬ ‫"الوقت‬"‫يالحقنا‬ ‫"الوقت‬ "‫للوقت‬ ‫"انتبه‬"‫للوقت‬ ‫"انتبه‬ "‫الوقت‬ ‫"انتهى‬"‫الوقت‬ ‫"انتهى‬...... ‫عاان‬ ‫ااد‬ ‫نت‬ ‫عناادما‬ ‫كاانريا‬ ‫ألساانتنا‬ ‫علااى‬ ‫تااعلل‬ ‫كلمااات‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬ ‫ان‬‫ا‬‫ع‬ ‫اا‬‫ا‬‫منه‬ ‫أي‬ ‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫متعن‬ ‫او‬‫ا‬‫ل‬ ‫اا‬‫ا‬‫عمتيب‬ ‫اا‬‫ا‬‫انطباع‬ ‫اا‬‫ا‬‫يعط‬ ‫اا‬‫ا‬ ‫ات‬‫ا‬‫الوق‬ !!‫الوقت‬ ‫أهمية‬
 2. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 22‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫هيااة‬ ‫مااا‬ ‫ااة‬ ‫معر‬ ‫ا‬ ‫تنوعهااا‬ ‫علااى‬ ‫الدتاسااات‬ ‫أقرقاات‬ ‫ولقااد‬ ‫الوقت‬ ‫أو‬ ‫الزمن‬،‫بالقادت‬ ‫الوقات‬ ‫هياة‬ ‫ماا‬ ‫إىل‬ ‫نتطرق‬ ‫لن‬ ‫هنا‬ ‫أننا‬ ‫إال‬ .‫أهميته‬ ‫نبني‬ ‫أن‬ ‫نول‬ ‫الذي‬ ‫ات‬‫ا‬‫الوق‬ ‫ادنا‬‫ا‬‫لوج‬ ‫اانا‬‫ا‬‫اجنس‬ ‫اا‬‫ا‬‫النس‬ ‫ااحا‬‫ا‬‫من‬ ‫ال‬‫ا‬‫ك‬ ‫اا‬‫ا‬‫تاجعن‬ ‫ولاو‬ ً‫ال‬‫عام‬ً‫ا‬‫أساسي‬‫أن‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وصدق‬ ،‫سلها‬ ‫أو‬ ‫جناحها‬ ‫ا‬: "‫احلياة‬ ‫هو‬ ‫"الوقت‬"‫احلياة‬ ‫هو‬ ‫"الوقت‬ ‫قا‬‫تنظايم‬ ‫ببساطة‬ ‫نعين‬ ‫إننا‬ "‫الوقت‬ ‫"تنظيم‬ ‫نقول‬ ‫حينما‬ ‫األمة‬ ‫وحياة‬ ‫الفرل‬ ‫حياة‬ ،‫احلياة‬،‫التااتي‬ ‫مار‬ ‫علاى‬ ‫أماة‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫وماا‬ ‫قل‬ ‫ادما‬‫ا‬‫عن‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ات‬‫ا‬‫الوق‬ ‫اي‬‫ا‬‫يق‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫اى‬‫ا‬‫وحت‬ ،‫اابها‬‫ا‬‫حس‬ ‫ا‬ ‫ات‬‫ا‬‫الوق‬ ‫اة‬‫ا‬‫أهمي‬ ‫ت‬ ‫هاذ‬ ‫وا‬ ،‫املطلوبة‬ ‫مكانته‬ ‫الوقت‬ ‫يعطا‬ ‫مل‬ ‫إنه‬ ‫والفضة‬ ‫بالذهب‬ ‫اول‬‫ا‬‫الفص‬ً‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫جانب‬ ‫اا‬‫ا‬‫نعط‬ ‫أن‬ ‫اول‬ ‫ان‬‫ا‬‫س‬ً‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫عملي‬‫الل‬ ‫ات‬‫ا‬‫اس‬ ‫اة‬‫ا‬‫كيفي‬ ‫ان‬‫ا‬‫ع‬ .‫بالفائدة‬ ‫علينا‬ ‫يعول‬ ‫يما‬ ‫حسن‬ ‫بسكل‬ ‫الوقت‬ ‫الدكتوت‬ ‫أخوكم‬ ‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علا‬ ali@alisalem.com www.alisalem.com 00966504410186
 3. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 33‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫القرآن‬‫يف‬‫الزمان‬‫القرآن‬‫يف‬‫الزمان‬ ‫ا‬ ‫االزمن‬‫ا‬‫ب‬ ‫اريم‬‫ا‬‫الك‬ ‫اه‬‫ا‬‫كتاب‬ ‫ا‬ ‫ال‬‫ا‬‫وج‬ ‫از‬‫ا‬‫ع‬ ‫اع‬ ‫ام‬‫ا‬‫أقس‬‫ار‬‫ا‬‫أكن‬ ‫موضوع‬ ‫من‬: :‫انه‬ ‫سب‬ ‫يقول‬:‫انه‬ ‫سب‬ ‫يقول‬ ‫و‬ ،‫ألبر‬ ‫إذ‬ ‫والليل‬ ،‫والقمر‬ ‫(كال‬)‫أسفر‬ ‫إذا‬ ‫الصبح‬ :‫تعاىل‬ ‫ويقول‬:‫تعاىل‬ ‫ويقول‬ )‫يسر‬ ‫إذا‬ ‫والليل‬ ،‫والوتر‬ ‫والسفع‬ ،‫عسر‬ ‫وليال‬ ،‫(والفمتر‬ :‫ويقول‬:‫ويقول‬ ‫والليل‬ ،‫جالها‬ ‫إذا‬ ‫والنهات‬ ،‫تالها‬ ‫إذا‬ ‫والقمر‬ ،‫اها‬ ‫وض‬ ‫(والسم‬ )‫ساها‬ ‫ي‬ ‫إذا‬ :‫ويقول‬:‫ويقول‬ )‫جتلى‬ ‫إذا‬ ‫والنهات‬ ،‫سى‬ ‫ي‬ ‫إذا‬ ‫(والليل‬ :‫ويقول‬:‫ويقول‬
 4. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 44‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ )‫سمتى‬ ‫إذا‬ ‫والليل‬ ،‫ى‬ ‫(والض‬ :‫وجل‬ ‫عز‬ ‫ويقول‬:‫وجل‬ ‫عز‬ ‫ويقول‬ ،‫(والعصر‬‫وعملوا‬ ‫آمنوا‬ ‫الذين‬ ‫إال‬ ،‫خسر‬ ‫لفا‬ ‫اجنسان‬ ‫إن‬ )‫بالصرب‬ ‫وتواصوا‬ ‫باحلق‬ ‫وتواصوا‬ ‫الصاحلات‬ ‫اة‬‫ا‬‫عظماا‬ ‫اى‬‫ا‬‫علاا‬ ‫ال‬‫ا‬‫للياا‬ ‫اان‬‫ا‬‫األىماا‬ ‫اذ‬‫ا‬‫بهاا‬ ‫انه‬ ‫اب‬‫ا‬‫ساا‬ ‫اع‬ ‫اام‬‫ا‬‫وإقساا‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫يم‬ ‫ارى‬‫ا‬‫األخ‬ ‫اات‬‫ا‬‫ايي‬ ‫اه‬‫ا‬‫عن‬ ‫ادات‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬ ‫ادا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اذا‬‫ا‬‫ه‬ ،‫اا‬‫ا‬‫أهميته‬ ‫ارة‬‫ا‬‫ايخ‬ ‫وا‬ ‫احليااة‬ ‫اذ‬‫ا‬‫ه‬ ‫ا‬ ‫ات‬‫ا‬‫للوق‬ ‫رين‬ ‫اا‬‫ا‬‫الك‬ ‫تصاوت‬...‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫انهم‬‫ا‬‫م‬ ‫عليه‬ ‫حريصا‬ ‫جتد‬،‫اع‬ ‫يرضى‬ ‫يما‬ ‫لي‬ ‫ولكن‬،‫أن‬ ‫يتمناى‬ ‫هاو‬ ‫العصايان‬ ‫مان‬ ‫ياه‬ ‫هاو‬ ‫يما‬ ‫يضل‬ ‫حتى‬ ‫سنة‬ ‫ألف‬ ‫يعمر‬...‫مان‬ ‫ومانهم‬ ‫قض‬ ‫الذي‬ ‫كله‬ ‫عمر‬ ‫أن‬ ‫يرى‬‫ا‬ً‫ا‬‫يوم‬ ‫كان‬‫يومني‬ ‫أو‬. :‫انه‬ ‫سب‬ ‫يقول‬:‫انه‬ ‫سب‬ ‫يقول‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ‫لبننا‬ ‫قالوا‬ ،‫سنني‬ ‫عدل‬ ‫األتض‬ ‫ا‬ ‫لبنتم‬ ‫كم‬ ‫(قال‬‫يوم‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ،‫العالين‬ ‫اسأل‬)‫تعلمون‬ ‫كنتم‬ ‫أنكم‬ ‫لو‬ ‫قليال‬ ‫إال‬ ‫لبنتم‬ ‫إن‬ ‫قال‬ ‫الازمن‬ ‫مان‬ ‫رصاة‬ ‫احليااة‬ ‫هذ‬ ‫أن‬ ‫وتعاىل‬ ‫انه‬ ‫سب‬ ‫اع‬ ‫ويبني‬ ‫اد‬‫ا‬‫املمتا‬...‫اوت‬‫ا‬‫املا‬ ‫اد‬‫ا‬‫بعا‬ ‫اى‬‫ا‬‫حتا‬،ً‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫قياسا‬ ‫ارية‬‫ا‬‫قصا‬ ‫اة‬‫ا‬‫رصا‬ ‫اا‬‫ا‬‫وها‬‫ااة‬‫ا‬‫يا‬ ‫لل‬ ‫ان‬‫ا‬‫أحس‬ ‫ام‬‫ا‬‫أيه‬ ‫اا‬‫ا‬‫الن‬ ‫اتاله‬‫ا‬‫الب‬ ‫اة‬‫ا‬‫رص‬ ،‫ارة‬‫ا‬‫ايخ‬ ‫ادات‬‫ا‬‫ال‬ ‫ا‬ ‫ارمدية‬‫ا‬‫الس‬ ‫عمال‬...‫الطيب‬ ‫من‬ ‫اخلبيث‬ ‫يتميز‬ ‫حتى‬.
 5. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 55‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ :‫انه‬ ‫سب‬ ‫يقول‬:‫انه‬ ‫سب‬ ‫يقول‬ (‫املوت‬ ‫خلق‬ ‫الذي‬ ،‫قدير‬ ‫شاه‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫وهو‬ ‫امللك‬ ‫بيد‬ ‫الذي‬ ‫تباتك‬ )‫فوت‬ ‫ال‬ ‫العزيز‬ ‫وهو‬ ‫عمال‬ ‫أحسن‬ ‫أيكم‬ ‫ليبلوكم‬ ‫واحلياة‬ ً‫ال‬‫مان‬ ‫لناا‬ ‫وسالم‬ ‫عليه‬ ‫اع‬ ‫صلى‬ ‫الرسول‬ ‫ضرب‬ ‫وقد‬ً‫ا‬‫تائعا‬‫ا‬ ‫ولقاد‬ ،‫باذلك‬ ‫تساهد‬ ‫كلاها‬ ‫وسريته‬ ،‫الوقت‬ ‫وتدبري‬ ‫الل‬ ‫است‬ ‫حسن‬ ‫ذل‬ ‫أمته‬ ‫تنتهج‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫احلرص‬ ‫أشد‬ ‫حريصا‬ ‫كان‬‫وجهها‬ ‫النهج‬ ‫ك‬ ً‫ال‬ ‫مست‬ ‫الوقت‬ ‫أهمية‬ ‫إىل‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫أكنر‬ ‫ا‬‫لعساي‬ ‫أمكان‬ ‫ماا‬ ‫أتباعه‬ ‫وجدان‬ ‫ا‬ ‫املفهوم‬ ‫ذلك‬. ‫اه‬‫ا‬‫يروياا‬ ‫الاااذي‬ ‫احلاااديث‬ ‫ا‬ ‫والساااالم‬ ‫الصاااالة‬ ‫علياااه‬ ‫يقاااول‬ :‫عنه‬ ‫اع‬ ‫تضا‬ ‫هريرة‬ ‫أبا‬ ‫عن‬ ‫العمذي‬ ً‫ا‬‫سبع‬ ‫باألعمال‬ ‫"بالتوا‬ً‫ا‬‫قر‬ ‫إال‬ ‫تنتظرون‬ ‫هل‬ :ً‫ا‬‫منسي‬‫قنى‬ ‫أو‬ ، ً‫ا‬‫مطفي‬ً‫ا‬‫مرض‬ ‫أو‬ ،ً‫ا‬‫مفسد‬ً‫ا‬‫هرم‬ ‫أو‬ ،ً‫ا‬‫مفند‬ً‫ا‬‫موت‬ ‫أو‬ ،ً‫ا‬‫جمهز‬‫أو‬ ، "‫وأمر‬ ‫ألهى‬ ‫الساعة‬ ‫الساعة‬ ‫أو‬ ،‫ينتظر‬ ‫قائب‬ ‫سر‬ ‫الدجال‬. :‫قال‬ ‫عنهما‬ ‫اع‬ ‫تضا‬ ‫عمر‬ ‫ابن‬ ‫وعن‬ ‫مبنكيب‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اع‬ ‫صلى‬ ‫اع‬ ‫تسول‬ ‫أخذ‬،:‫قال‬ "‫سبيل‬ ‫عابر‬ ‫أو‬ ‫قريب‬ ‫كأنك‬ ‫الدنيا‬ ‫ا‬ ‫"كن‬.
 6. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 66‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ :‫يقول‬ ‫عنهما‬ ‫اع‬ ‫تضا‬ ‫عمر‬ ‫ابن‬ ‫وكان‬ ‫إذا‬‫ار‬‫ا‬‫تنتظ‬ ‫اال‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫اب‬‫ا‬‫أص‬ ‫وإذا‬ ،‫اباأ‬‫ا‬‫الص‬ ‫ار‬‫ا‬‫تنتظ‬ ‫اال‬‫ا‬ ‫ايت‬‫ا‬‫أمس‬ "‫ملوتااك‬ ‫حياتااك‬ ‫وماان‬ ،‫ملرضااك‬ ‫تك‬ ‫صاا‬ ‫ماان‬ ‫وخااذ‬ ،‫املساااه‬...‫توا‬ .‫البخاتي‬ :‫قال‬ ‫عنه‬ ‫اع‬ ‫تضا‬ ‫مسعول‬ ‫ابن‬ ‫وعن‬ ً‫ا‬‫خط‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اع‬ ‫صلى‬ ‫النيب‬ ‫خط‬ً‫ا‬‫مربع‬ً‫ا‬‫خط‬ ‫وخط‬ ،‫ا‬ ً‫ا‬‫خطوطاا‬ ‫وخااط‬ ،‫منااه‬ ‫خاتجااا‬ ‫الوسااط‬‫ا‬ ‫اذي‬‫ا‬‫الا‬ ‫هااذ‬ ‫إىل‬ ‫اتا‬ ‫صاا‬ ‫جانبه‬ ‫من‬ ‫الوسط‬:‫قال‬ ،‫الوسط‬ ‫ا‬ ‫الذي‬ ً‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫يط‬ ‫اه‬‫ا‬‫أجل‬ ‫اذا‬‫ا‬‫وه‬ ،‫اان‬‫ا‬‫اجنس‬ ‫اذا‬‫ا‬‫ه‬‫اه‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫اا‬‫ا‬‫أح‬ ‫اد‬‫ا‬‫ق‬ ‫أو‬‫ا‬ ‫اخلط‬ ‫وهذ‬ ،‫أمله‬ ‫خاتج‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫وهذا‬‫و‬‫إن‬ :‫األعراض‬ ‫ات‬ ‫الص‬ ‫هذا‬ ‫نهسه‬ ‫هذا‬ ‫أخطأ‬،.‫البخاتي‬ ‫توا‬ "‫هذا‬ ‫نهسه‬ ‫هذا‬ ‫أخطأ‬ ‫وإن‬ ‫ا‬ ‫ات‬‫ا‬‫الوق‬ ‫اة‬‫ا‬‫أهمي‬ ‫اى‬‫ا‬‫عل‬ ‫ال‬‫ا‬‫للي‬ ‫انري‬‫ا‬‫ك‬ ‫اا‬‫ا‬‫وقريه‬ ‫اث‬‫ا‬‫األحالي‬ ‫اذ‬‫ا‬‫ه‬ ‫االم‬‫ا‬‫اجس‬ ‫ااب‬‫ا‬‫حس‬،‫ا‬‫ا‬‫وض‬ ‫اا‬‫ا‬‫كم‬ً‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫جلي‬ ‫ه‬‫اه‬‫ا‬‫علي‬ ‫اع‬ ‫الى‬‫ا‬‫ص‬ ‫اع‬ ‫اول‬‫ا‬‫تس‬ .‫وسلم‬
 7. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 77‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫للوقت‬‫الناس‬‫ينظر‬‫كيف‬‫للوقت‬‫الناس‬‫ينظر‬‫كيف‬ ‫اامل‬‫ا‬‫الع‬ ‫ا‬ ‫اات‬‫ا‬ ‫النقا‬ ‫اوع‬‫ا‬‫تن‬ ‫اى‬‫ا‬‫عل‬،‫اها‬‫ا‬‫كل‬ ‫اوت‬‫ا‬‫العص‬ ‫ار‬‫ا‬‫م‬ ‫اى‬‫ا‬‫وعل‬ ‫للوقات‬ ‫متساابهة‬ ‫الناا‬ ‫نظرات‬ ‫كانت‬،‫بأحادا‬ ‫اتتباطاه‬ ‫حبساب‬ .‫حياتهم‬ ‫وجمريات‬ ‫الوقت‬ ‫به‬ ‫كم‬ ‫يت‬ ‫من‬ ‫منهم‬‫الوقت‬ ‫به‬ ‫كم‬ ‫يت‬ ‫من‬ ‫منهم‬:: ‫سيد‬ ‫هو‬ ‫الوقت‬ ‫يصبح‬،‫أعماال‬ ‫لكال‬ ‫القياالة‬ ‫ىمام‬ ‫يستلم‬ ‫اجنسان‬ ‫ذلك‬،‫متاأخر‬ ‫الوقات‬ ‫ألن‬ ‫ماا‬ ‫عمال‬ ‫عن‬ ‫يتوقف‬ ‫ما‬ ‫عالة‬ ‫هو‬ ً‫ا‬‫جد‬،ً‫ا‬‫جد‬ ‫مبكر‬ ‫الوقت‬ ‫ألن‬ ‫أو‬‫كان‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ،‫العمل‬ ‫ذلك‬ ‫ججناى‬ .‫العمل‬ ‫ذلك‬ ‫إنهاه‬ ‫جيب‬ ً‫ا‬‫يوميا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ذاته‬ ‫السااعة‬ ‫ا‬‫ا‬‫نف‬ ‫ا‬ ‫يساتيقف‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬ ‫عاالة‬ ‫وهاو‬‫اض‬‫ا‬ ‫ب‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬ ‫ال‬‫ا‬‫بعم‬ ‫اتيقامه‬‫ا‬‫اس‬ ‫اا‬‫ا‬‫اتتب‬ ‫ان‬‫ا‬‫ع‬ ‫ار‬‫ا‬‫النظ‬،‫ا‬ ‫اذا‬‫ا‬‫وه‬‫اه‬‫ا‬‫بأن‬ ‫ااى‬‫ا‬‫ات‬ ‫اوع‬‫ا‬‫لن‬ ‫لقيق‬ ‫بسكل‬ ‫اليدوية‬ ‫الساعة‬ ‫يستخدم‬،ً‫ا‬‫أبد‬ ‫اكن‬ ‫ال‬ ‫وبدونها‬‫أن‬ .‫الوقت‬ ‫حيدل‬
 8. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 88‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫اا‬‫ا‬‫ججناىه‬ ‫اة‬‫ا‬‫مهم‬ ‫اا‬‫ا‬‫أعط‬ ‫او‬‫ا‬‫ل‬ ‫اوع‬‫ا‬‫الن‬ ‫اذا‬‫ا‬‫ه‬ ‫منال‬،‫اذ‬‫ا‬‫تأخ‬ ‫ات‬‫ا‬‫وكان‬ ‫اذ‬‫ا‬‫ه‬ ‫از‬‫ا‬‫ينمت‬ ‫مل‬ ‫او‬‫ا‬‫ل‬ ‫اى‬‫ا‬‫حت‬ ‫اف‬‫ا‬‫يتوق‬ ‫اه‬‫ا‬‫إن‬ ‫اروض‬‫ا‬‫املف‬ ‫ات‬‫ا‬‫الوق‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫اول‬‫ا‬‫أط‬ .‫املهمة‬ ‫ااأ‬‫ا‬‫مرت‬ ‫او‬‫ا‬‫ه‬ ‫اة‬‫ا‬‫قليل‬ ‫اه‬‫ا‬‫لدي‬ ‫ااتات‬‫ا‬‫اخلي‬ ‫أن‬ ‫اوع‬‫ا‬‫الن‬ ‫اذا‬‫ا‬‫ه‬ ‫اا‬‫ا‬‫مزاي‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫اذي‬‫ا‬‫ال‬ ‫اع‬‫ا‬‫للوض‬‫ايين‬‫ا‬‫توت‬ ‫اكل‬‫ا‬‫بس‬ ‫اها‬‫ا‬‫ااتس‬ ‫اه‬‫ا‬‫ال‬ ‫ااطات‬‫ا‬‫وللنس‬ ‫اه‬‫ا‬‫يعيس‬ ً‫ا‬‫ملتزم‬.‫ذلك‬ ‫كلفه‬ ‫مهما‬ ‫بالوقت‬ ‫عدو‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫للوقت‬ ‫ينظر‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬‫عدو‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫للوقت‬ ‫ينظر‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬:: ‫سباق‬ ‫ا‬ ‫هو‬..‫يصاتعه‬ ‫أن‬ ‫البد‬ ‫أنه‬ ‫وحي‬. ً‫ا‬‫كاانري‬ ‫اأنهم‬‫ا‬‫ب‬ ‫اتاااىون‬ ‫هااءاله‬‫نهائيااة‬ ‫مواعيااد‬ ‫يضااعون‬ ‫مااا‬ ‫عندها‬ ‫نساطهم‬ ‫بإنهاه‬ ‫يلتزمون‬ ‫لألعمال‬،‫األمار‬ ‫يتطلب‬ ‫مل‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫ذ‬.‫لك‬ :‫املنال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬:‫املنال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫لعملااااه‬ ‫طريقااااه‬ ‫ا‬ ‫بساااارعة‬ ‫يقااااول‬ ‫أن‬ ‫أحاااادهم‬ ‫حياااااول‬ ‫الصباأ‬،‫متاأخر‬ ‫ألناه‬ ‫لاي‬ ‫قصارية‬ ‫ساريعة‬ ‫طارق‬ ‫عان‬ ‫اث‬ ‫يب‬ ‫وترا‬ ‫عمله‬ ‫على‬،ً‫ا‬‫تقم‬ ‫طم‬ ‫لي‬ ‫ولكن‬ً‫ا‬‫قياسي‬!!‫املوعد‬ ‫قبل‬ ‫احلضوت‬ ‫ا‬.
 9. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 99‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫اتعمل‬‫ا‬‫يس‬ ‫اذي‬‫ا‬‫ال‬ ‫اخ‬‫ا‬‫والس‬‫اه‬‫ا‬‫مع‬ ‫اة‬‫ا‬‫معرك‬ ‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫وكأن‬ ‫ات‬‫ا‬‫الوق‬ ‫له‬ ‫تقول‬ ‫اله‬ ‫التعليقات‬ ‫منل‬ ‫من‬ ‫س‬ ‫يت‬ ‫عالة‬: "‫لالستعمتال‬ ‫لاعا‬ ‫يوجد‬ ‫"ال‬ "‫الوقت‬ ‫من‬ ‫متسع‬ ‫"لدينا‬ ‫مان‬ ‫ايخارين‬ ‫على‬ ‫حيكم‬ ‫هو‬ ‫املسءولية‬ ‫موقع‬ ‫ا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫للوقت‬ ‫الكفه‬ ‫استخدامهم‬ ‫واقع‬،.‫إنتاجيتهم‬ ‫واقع‬ ‫من‬ ‫ولي‬ ‫توأ‬ ‫ااع‬ ‫تر‬ ‫اا‬‫ا‬‫أنه‬ ‫كعاادو‬ ‫للوقاات‬ ‫ار‬‫ا‬‫النظ‬ ‫اد‬‫ا‬‫وائ‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬‫سااة‬ ‫املنا‬ .‫النمتاأ‬ ‫مفتاأ‬ ‫أنها‬ ‫الكنري‬ ‫يظن‬ ‫واله‬ ‫ااه‬‫ا‬‫شا‬ ‫اه‬‫ا‬‫أنا‬ ‫اى‬‫ا‬‫علا‬ ‫ات‬‫ا‬‫للوقا‬ ‫ارون‬‫ا‬‫ينظا‬ ‫ارون‬‫ا‬‫آخا‬ ‫ااك‬‫ا‬‫وهنا‬‫ااه‬‫ا‬‫شا‬ ‫اه‬‫ا‬‫أنا‬ ‫اى‬‫ا‬‫علا‬ ‫ات‬‫ا‬‫للوقا‬ ‫ارون‬‫ا‬‫ينظا‬ ‫ارون‬‫ا‬‫آخا‬ ‫ااك‬‫ا‬‫وهنا‬ ‫الفهم‬ ‫صعب‬ ‫قامض‬‫الفهم‬ ‫صعب‬ ‫قامض‬:: ‫أن‬ ‫ارون‬‫ا‬‫ي‬ ‫ام‬‫ا‬‫ه‬ ‫اذا‬‫ا‬‫ول‬‫اة‬‫ا‬‫اول‬ ‫او‬‫ا‬‫ه‬ ‫اه‬‫ا‬‫مع‬ ‫ال‬‫ا‬‫للتعام‬ ‫ايلة‬‫ا‬‫وس‬ ‫الم‬‫ا‬‫أس‬ ‫معه‬ ‫للتعامل‬ ‫يضطروا‬ ‫أال‬ ‫آملني‬ ،‫له‬ ‫يأبهوا‬ ‫أن‬ ‫بدون‬ ‫األعمال‬ ‫إجناى‬. ‫هءاله‬ً‫ا‬‫متاما‬ ‫أياديهم‬ ‫باني‬ ‫الاه‬ ‫املهماة‬ ‫علاى‬ ‫بسدة‬ ‫يركزون‬، ‫كما‬:‫منهاا‬ ‫اخلاروج‬ ‫ياة‬ ‫ب‬ ‫رية‬ ‫صا‬ ‫جزئياة‬ ‫يطااتل‬ ‫الاذي‬ ‫املختارب‬ ‫ين‬ .‫بنتيمتة‬
 10. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 1111‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫املاااوال‬ ‫أو‬ ‫اات‬‫ا‬‫اجا‬ ‫لل‬ ‫ال‬‫ا‬‫كاما‬ ‫اوت‬‫ا‬‫تصا‬ ‫اد‬‫ا‬‫يوجا‬ ‫ال‬ ‫اءاله‬‫ا‬‫ها‬ ‫اد‬‫ا‬‫عنا‬ ‫م‬ ‫اا‬‫ا‬‫ألعم‬،‫اا‬‫ا‬ ‫حيا‬ ‫ام‬‫ا‬‫معه‬ ‫ارون‬‫ا‬‫ايخ‬ ‫ارخ‬‫ا‬‫سيتص‬ ‫اف‬‫ا‬‫كي‬ ‫وال‬،‫ام‬‫ا‬‫ه‬ ‫ام‬‫ا‬‫ا‬ ً‫ا‬‫تعهاد‬ ‫يقدموا‬ ‫أن‬ ‫ضون‬ ‫ير‬‫وقات‬ ‫ا‬ ‫عمال‬ ‫بإجنااى‬ ‫ماا‬‫ادل‬‫؛‬‫ألنهام‬ ً‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫متام‬ ‫اون‬‫ا‬‫جيهل‬‫اتأخذ‬‫ا‬‫س‬ ‫اة‬‫ا‬‫مرحل‬ ‫ال‬‫ا‬‫ك‬ ‫ام‬‫ا‬‫ك‬،‫اينهوا‬‫ا‬‫س‬ ‫اى‬‫ا‬‫مت‬ ‫اى‬‫ا‬‫حت‬ ‫أو‬ .‫بهم‬ ‫املناطة‬ ‫املهمة‬ ‫ماان‬ ‫الوقاات‬ ‫نتمتاهاال‬ ‫عناادما‬ ‫بأنااه‬ ‫اوت‬‫ا‬‫التص‬ ‫إن‬ ‫احلقيقااة‬ ‫وا‬ ‫سنمنع‬ ‫حساباتنا‬‫الوقت‬‫أن‬ ‫من‬‫لنا‬ ‫يسكل‬‫مسكلة‬‫كابرية‬،‫هاذا‬ ً‫ا‬‫كانري‬ ‫يفياد‬ ‫ال‬ ‫التصوت‬‫ابه‬ ‫أصا‬...‫سا‬ ً‫ا‬‫حتما‬ ‫هام‬‫العمال‬ ‫ا‬ ‫رقون‬ ‫ي‬ ‫أي‬ ‫بني‬ ‫الذي‬‫ديهم‬...ً‫ا‬‫ه‬ ‫تا‬ ‫العمل‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬‫،ملاذا؟‬ ‫جمارل‬ ‫إنها‬‫سايعول‬ ‫العمال‬ ‫ذلاك‬ ‫باأن‬ ‫أنفساهم‬ ‫جقنااع‬ ‫اولاة‬ .‫حال‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫بنتائج‬ ‫عليهم‬ ً‫ا‬‫عبد‬ ‫الوقت‬ ‫اختذ‬ ‫النا‬ ‫من‬ ‫وصنف‬ً‫ا‬‫عبد‬ ‫الوقت‬ ‫اختذ‬ ‫النا‬ ‫من‬ ‫وصنف‬‫له‬‫له‬:: ً‫ا‬‫اب‬‫ا‬‫منصا‬ ‫از‬‫ا‬‫تركيا‬ ‫اات‬‫ا‬‫وصا‬‫ادقيق‬‫ا‬‫الا‬ ‫كم‬ ‫ات‬‫ا‬‫الا‬ ‫اة‬‫ا‬‫كيفيا‬ ‫اى‬‫ا‬‫علا‬ ‫بالوقت‬...ً‫ا‬‫لائم‬ ‫حياول‬ ‫هو‬‫يعطاا‬ ‫أن‬ ‫سيسامح‬ ‫كام‬ ‫بدقاة‬ ‫حيدل‬ ‫أن‬ .‫جليلة‬ ‫أو‬ ‫رية‬ ‫ص‬ ‫لكل‬ ‫وقته‬ ‫من‬ ‫باملستقبل‬ ‫يفكر‬ ‫ترا‬ ‫ما‬ ‫عالة‬ ‫الصنف‬ ‫هذا‬،ً‫ال‬‫من‬:
 11. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 1111‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ً‫ال‬‫بد‬ ‫ترا‬ ‫االجتماعات‬ ‫ا‬‫النقاا‬ ‫مناقساة‬ ‫ا‬ ‫يسااتك‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫يفكر‬ ‫املطروحة‬... ‫املناقسة‬ ‫هذ‬ ‫من‬ ‫االنتهاه‬ ‫بعد‬ ‫سيقول‬ ‫ماذا‬‫؟‬ ‫االجتماع‬ ‫انتهاه‬ ‫بعد‬ ‫سيفعل‬ ‫ماذا‬‫؟‬ ‫اوع‬‫ا‬‫موض‬ ‫اة‬‫ا‬‫بإحال‬ ‫اة‬‫ا‬‫الكفيل‬ ‫اط‬‫ا‬‫اخلط‬ ‫اا‬‫ا‬‫ه‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬ ‫أو‬‫إىل‬ ‫ااع‬‫ا‬‫االجتم‬ ‫واقع‬‫؟‬ ‫ألي‬ ‫اة‬‫ا‬‫امللموس‬ ‫اائج‬‫ا‬‫للنت‬ ‫ابرية‬‫ا‬‫ك‬ ‫اة‬‫ا‬‫قيم‬ ‫اا‬‫ا‬‫يعط‬ ‫اه‬‫ا‬‫بأن‬ ‫ااى‬‫ا‬‫ات‬ ‫او‬‫ا‬‫وه‬ ‫نسا‬‫؛‬‫السريعة‬ ‫النتائج‬ ‫ذات‬ ‫األنسطة‬ ‫ا‬ ‫رق‬ ‫ي‬ ‫ترا‬ ‫ولذا‬،‫وبالتاالا‬ ‫باألنسطة‬ ‫ملاه‬ ‫اليوما‬ ‫برناجمه‬ ‫إن‬ َ‫م‬ْ‫ن‬.‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫منل‬..‫؟‬ ‫تصاوت‬ ‫عنادهم‬ ‫ألن‬ ‫بسرعة‬ ‫التعب‬ ‫عليهم‬ ‫يبدو‬ ‫ما‬ ‫عالة‬ ‫هءاله‬ ‫يع‬ ‫أن‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬‫صاات‬ ‫الوقات‬ ‫هاذا‬ ‫لام‬ ‫ماا‬ ‫وقتاه‬ ‫مان‬ ‫اانياة‬ ‫كال‬ ‫تصار‬ ً‫ا‬‫عبد‬. ‫عند‬ ‫تاحتهم‬ ‫أوقات‬ ‫ا‬ ‫معهم‬ ‫م‬ ‫أعما‬ ‫ينقلون‬ ‫الذين‬ ‫رال‬ ‫األ‬. ‫ساايهم‬ ‫ملر‬ ‫ال‬‫ا‬‫العم‬ ‫اويض‬‫ا‬‫تف‬ ‫يسااتطيعون‬ ‫ال‬ ‫اذين‬‫ا‬‫ال‬ ‫اديرين‬‫ا‬‫امل‬ ‫أو‬ )‫كم‬ ‫الت‬ ‫يفقدوا‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫(خلسيتهم‬ .‫السعوت‬ ‫هذا‬ ‫مبنل‬ ‫اتاى‬ ‫ن‬ ‫القائمة‬ ‫تأ‬ ‫على‬ ‫أنا‬ ‫هم‬..
 12. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 1212‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ َ‫ت‬ ‫اعوت‬‫ا‬‫الس‬ ‫اذا‬‫ا‬‫ه‬َ‫م‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬َ‫ك‬‫ا‬ ‫اون‬‫ا‬‫يعيس‬ ‫ان‬‫ا‬ ‫ارال‬‫ا‬ ‫األ‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫انري‬‫ا‬‫الك‬ ‫هااج‬ ‫مان‬ ‫اجملتمعاات‬ ‫هاذ‬ ‫علايهم‬ ‫رضته‬ ‫مبا‬ ‫ربية‬ ‫ال‬ ‫اجملتمعات‬ .‫قصري‬ ‫وقت‬ ‫ا‬ ‫توقف‬ ‫بدون‬ ‫واجنتاج‬ ‫العمل‬ ‫ا‬ ‫ايلية‬ ‫املباتاة‬ ‫كم‬ ‫ك‬ ‫الوقت‬ ‫يرى‬ ‫من‬ ‫وهناك‬‫املباتاة‬ ‫كم‬ ‫ك‬ ‫الوقت‬ ‫يرى‬ ‫من‬ ‫وهناك‬:: ‫واانية‬ ‫لقيقة‬ ‫كل‬ ‫عليه‬ ‫يقي‬. ‫كاال‬ ‫ا‬ ‫ات‬‫ا‬‫الوق‬ ‫هااو‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬ ‫ااوا‬ ‫يعر‬ ‫أن‬ ‫ااولون‬‫ا‬‫حي‬ ‫جتاادهم‬ ‫اذا‬‫ا‬‫ول‬ ‫حلظة‬ً‫ا‬‫لائما‬ ‫أمامهم‬ ‫الوقت‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يتطلب‬ ‫ا‬،‫حيرصاون‬ ‫هام‬ ‫بياوتهم‬ ‫حيطاان‬ ‫على‬ ،‫أيديهم‬ ‫ا‬ ‫الدقيقة‬ ‫الساعات‬ ‫يقتنوا‬ ‫أن‬ ‫على‬، ‫مكاتبهم‬ ‫طاوالت‬ ‫وق‬ ‫و‬‫؛‬‫كم‬ ‫ك‬ ‫الوقت‬ ‫يرون‬ ‫أنهم‬ ‫من‬ ‫وبالرقم‬ ‫بقارات‬ ‫يعمتبون‬ ‫ال‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫ا‬ ‫هم‬ ‫املباتاة‬...‫حيااولون‬ ‫عاهام‬ ً‫ا‬‫خصوص‬ ‫عليه‬ ‫حيتالوا‬ ‫أن‬‫يسع‬ ‫عندما‬‫اق‬ ‫تتوا‬ ‫ال‬ ‫حينماا‬ ‫بالذنب‬ ‫رون‬ .‫املتاأ‬ ‫الوقت‬ ‫مع‬ ‫النتائج‬ ‫هاا‬ ‫اخاتالخ‬ ‫أو‬ ‫تساابه‬ ‫مان‬ ‫بينهاا‬ ‫وماا‬ ‫السابقة‬ ‫األمنا‬ ‫هذ‬ ‫النا‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الوقت‬ ‫الل‬ ‫است‬ ‫كيفية‬ ‫عن‬ ‫أوصاخ‬ ‫عن‬ ‫عباتة‬.
 13. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 1313‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫اد‬‫ا‬‫واح‬ ‫اخ‬‫ا‬‫ش‬ ‫ا‬ ‫اع‬‫ا‬‫جتتم‬ ‫اد‬‫ا‬‫ق‬ ‫اا‬‫ا‬‫وقريه‬ ‫ااخ‬‫ا‬‫األوص‬ ‫اذ‬‫ا‬‫ه‬ ‫ال‬‫ا‬‫ك‬ ً‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫شخص‬ ‫اد‬‫ا‬‫جت‬ ‫اد‬‫ا‬‫وق‬‫اا‬‫ا‬‫منه‬ ‫اني‬‫ا‬‫منط‬ ‫أو‬ ‫انمط‬‫ا‬‫ب‬ ‫ارل‬‫ا‬‫ينف‬،‫ال‬‫ا‬‫تظ‬ ‫اا‬‫ا‬‫ولكنه‬ .‫الوقت‬ ‫الل‬ ‫است‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫سليمة‬ ‫لاللة‬ ‫ليست‬ ‫اع‬ ‫من‬ ‫نعمة‬ ‫الوقت‬ ‫إن‬...ً‫ا‬‫متام‬‫نتنفساه‬ ‫الاذي‬ ‫اواه‬ ‫ا‬ ‫كما‬... .‫نسربه‬ ‫الذي‬ ‫واملاه‬ ‫استخدامها‬ ‫طبيعة‬ ‫على‬ ‫تأاريها‬ ‫يعتمد‬ ‫ايدة‬ ‫قوة‬ ‫وهو‬. ً‫ا‬‫اريع‬‫ا‬‫س‬ ‫ار‬‫ا‬‫مت‬ ‫اا‬‫ا‬‫أنه‬ ‫اوة‬‫ا‬‫الق‬ ‫اذ‬‫ا‬‫ه‬ ‫ا‬ ‫اب‬‫ا‬‫العمتي‬ ‫ان‬‫ا‬‫ولك‬...‫ال‬ ‫اا‬‫ا‬‫ه‬ ‫ونساتعملها‬ ‫إليهاا‬ ‫نأتا‬ ‫حتى‬ ‫تنتظر‬...‫اياهاا‬ ‫بينناا‬ ‫موجاولة‬ ‫هاا‬ ‫بال‬ ‫أمهاتنا‬ ‫أتحام‬ ‫لفظتنا‬ ‫أن‬ ‫منذ‬ ‫ونعيسها‬....‫القبوت‬ ‫ملمة‬ ‫نا‬ ‫تبل‬ ‫وحتى‬
 14. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 1414‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫الوقت‬‫تنظيم‬‫هية‬‫ما‬‫الوقت‬‫تنظيم‬‫هية‬‫ما‬ ً‫ا‬‫كنري‬‫منل‬ ‫كلمات‬ ‫علينا‬ ‫متر‬ ‫ما‬: "‫تنمتح‬ ‫حتى‬ ‫وقتك‬ ‫"نظم‬"‫تنمتح‬ ‫حتى‬ ‫وقتك‬ ‫"نظم‬ """‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫لننمتز‬ ‫وقتنا‬ ‫تنظيم‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬"‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫لننمتز‬ ‫وقتنا‬ ‫تنظيم‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫جييد‬ ‫"إنه‬‫جييد‬ ‫"إنه‬"‫الوقت‬ ‫إلاتة‬ ‫ن‬"‫الوقت‬ ‫إلاتة‬ ‫ن‬ ‫باه‬ ‫كم‬ ‫نات‬ ‫أن‬ ‫نساتطيع‬ ‫أيادينا‬ ‫باني‬ ‫شااه‬ ‫الوقات‬ ‫وكأمنا‬، ‫تعااتخ‬ ‫اصاطالأ‬ ‫هاو‬ "‫الوقات‬ ‫"تنظايم‬ ‫االصطالأ‬ ‫هذا‬ ‫احلقيقة‬ ‫وا‬ .‫الوقت‬ ‫إلاتة‬ ‫أو‬ ‫تنظيم‬ ‫مبقدتتنا‬ ‫أننا‬ ‫حقيقة‬ ‫يعين‬ ‫وال‬ ‫النا‬ ‫عليه‬ ‫بالوقات‬ ‫كم‬ ‫الات‬ ‫يساتطيع‬ ‫إنسان‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬...‫يوقاف‬ ‫كاأن‬ ‫د‬ ‫ال‬ ‫عن‬ ‫الدقائق‬،‫اوا‬ ‫يرجع‬ ‫أو‬. ‫عمر‬ ‫من‬ ‫مضت‬ ‫نا‬ ‫اال‬‫ا‬‫األعماا‬ ‫إلاتة‬ ‫ان‬‫ا‬‫اا‬ ‫اة‬‫ا‬‫احلقيقاا‬ ‫ا‬ ‫او‬‫ا‬‫هاا‬ ‫ات‬‫ا‬‫الوقاا‬ ‫إلاتة‬ ‫ان‬‫ا‬‫اا‬ ‫إن‬ .‫يتوقف‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫بالوقت‬ ‫املرتبطة‬ ‫واألحدا‬
 15. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 1515‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫أنات‬ ‫حياتاك‬ ‫وأحادا‬ ‫بأعمال‬ ‫كم‬ ‫الت‬ ‫سن‬ ‫كنت‬ ‫إذا‬ .‫يح‬ ‫ص‬ ‫والعك‬ ‫بنمتاأ‬ ‫وقتك‬ ‫تدير‬ ‫هذ‬ ‫وا‬‫الفصول‬‫الذي‬ ‫النمط‬ ‫على‬ ‫الضوه‬ ‫نلقا‬ ‫أن‬ ‫اول‬ ‫سن‬ ‫وقتك‬ ‫قضاه‬ ‫ا‬ ‫عليه‬ ‫تسري‬،‫ايري‬ ‫ت‬ ‫إحادا‬ ‫اكنك‬ ‫كيف‬ ‫ام‬ ‫ومن‬ .‫الضعف‬ ‫نقا‬ ‫وتقليل‬ ‫القوة‬ ‫نقا‬ ‫بتعزيز‬ ‫النمط‬ ‫هذا‬ ‫ا‬
 16. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 1616‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫األول‬‫الفصل‬‫األول‬‫الفصل‬ ‫الوقت‬‫يف‬‫ما‬‫إدارة‬‫الوقت‬‫يف‬‫ما‬‫إدارة‬
 17. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 1717‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫ه‬‫يف‬‫هامة‬‫نقاط‬‫ه‬‫يف‬‫هامة‬‫نقاط‬‫ذ‬‫ذ‬‫الفصل‬‫ا‬‫الفصل‬‫ا‬ .‫الوقت‬ ‫إلاتة‬ ‫وإمكانية‬ ‫بالوقت‬ ‫عالقتنا‬ ‫لتاسة‬ .‫الوقت‬ ‫استنمات‬ ‫ألوات‬ ‫على‬ ‫التعرخ‬ .‫الوقت‬ ‫خساتة‬ ‫أسباب‬ ‫على‬ ‫التعرخ‬ .‫الوقت‬ ‫على‬ ‫تءار‬ ‫اله‬ ‫السلبية‬ ‫العالات‬ ‫على‬ ‫التعرخ‬
 18. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 1818‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫شائعة‬‫كلمات‬‫شائعة‬‫كلمات‬ ‫الوقت‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫أتيد‬‫الوقت‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫أتيد‬ ‫اين‬‫ا‬‫إنا‬ ...‫ارب‬‫ا‬‫أكا‬ ‫اة‬‫ا‬‫بدتجا‬ ‫ااتا‬‫ا‬‫حبيا‬ ‫اتمتع‬‫ا‬‫أسا‬ ‫أن‬ ‫اد‬‫ا‬‫أتيا‬‫اين‬‫ا‬‫إنا‬ ...‫ارب‬‫ا‬‫أكا‬ ‫اة‬‫ا‬‫بدتجا‬ ‫ااتا‬‫ا‬‫حبيا‬ ‫اتمتع‬‫ا‬‫أسا‬ ‫أن‬ ‫اد‬‫ا‬‫أتيا‬ ‫ات‬‫ا‬‫الوقاا‬ ‫اد‬‫ا‬‫أجاا‬ ‫وال‬ ،‫اا‬‫ا‬‫نفساا‬ ‫اول‬‫ا‬‫حاا‬ ‫ألوت‬ ‫اتمرات‬‫ا‬‫باساا‬‫ات‬‫ا‬‫الوقاا‬ ‫اد‬‫ا‬‫أجاا‬ ‫وال‬ ،‫اا‬‫ا‬‫نفساا‬ ‫اول‬‫ا‬‫حاا‬ ‫ألوت‬ ‫اتمرات‬‫ا‬‫باساا‬ .‫وأصدقائا‬ ‫ألسرتا‬ ‫الكاا‬.‫وأصدقائا‬ ‫ألسرتا‬ ‫الكاا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ما‬ ‫اه‬‫ا‬‫وقا‬ ‫ان‬‫ا‬‫ما‬ ‫ادون‬‫ا‬‫جيا‬ ‫ال‬ ‫ادقائا‬‫ا‬‫وأصا‬ ‫ارتا‬‫ا‬‫أسا‬ ‫إن‬‫اا‬‫ا‬‫ما‬ ‫اه‬‫ا‬‫وقا‬ ‫ان‬‫ا‬‫ما‬ ‫ادون‬‫ا‬‫جيا‬ ‫ال‬ ‫ادقائا‬‫ا‬‫وأصا‬ ‫ارتا‬‫ا‬‫أسا‬ ‫إن‬ ‫بهذا‬ ‫لا‬ ‫أين‬ ‫من‬ ‫ولكن‬ ...‫يكفا‬‫بهذا‬ ‫لا‬ ‫أين‬ ‫من‬ ‫ولكن‬ ...‫يكفا‬!‫الوقت؟‬!‫الوقت؟‬ ،‫اال‬‫ا‬‫األعم‬ ‫اض‬‫ا‬‫بع‬ ‫ال‬‫ا‬‫ج‬ ‫أ‬ ‫اين‬‫ا‬‫ألن‬ ‫اأىق‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬ ً‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫لائم‬ ‫اين‬‫ا‬‫أن‬،‫اال‬‫ا‬‫األعم‬ ‫اض‬‫ا‬‫بع‬ ‫ال‬‫ا‬‫ج‬ ‫أ‬ ‫اين‬‫ا‬‫ألن‬ ‫اأىق‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬ ً‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫لائم‬ ‫اين‬‫ا‬‫أن‬ .‫مأىق‬ ‫ا‬ ً‫ا‬‫لائم‬ ‫ألنين‬ ‫جلها‬ ‫أ‬.‫مأىق‬ ‫ا‬ ً‫ا‬‫لائم‬ ‫ألنين‬ ‫جلها‬ ‫أ‬ ‫ااتا‬‫ا‬‫وحياا‬ ‫اا‬‫ا‬‫عملاا‬ ‫اني‬‫ا‬‫باا‬ ‫اواىن‬‫ا‬‫التاا‬ ‫اك‬‫ا‬‫ذلاا‬ ‫ت‬‫ي‬‫اد‬‫ا‬‫لاا‬ ‫اي‬‫ا‬‫لاا‬‫ااتا‬‫ا‬‫وحياا‬ ‫اا‬‫ا‬‫عملاا‬ ‫اني‬‫ا‬‫باا‬ ‫اواىن‬‫ا‬‫التاا‬ ‫اك‬‫ا‬‫ذلاا‬ ‫ت‬‫ي‬‫اد‬‫ا‬‫لاا‬ ‫اي‬‫ا‬‫لاا‬ ً‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫وقت‬ ‫ادهما‬‫ا‬‫أح‬ ‫ات‬‫ا‬‫أعطي‬ ‫اا‬‫ا‬‫كلم‬ ‫اه‬‫ا‬‫أن‬ ‫ادو‬‫ا‬‫يب‬ ...‫اة‬‫ا‬‫اخلاص‬ً‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫وقت‬ ‫ادهما‬‫ا‬‫أح‬ ‫ات‬‫ا‬‫أعطي‬ ‫اا‬‫ا‬‫كلم‬ ‫اه‬‫ا‬‫أن‬ ‫ادو‬‫ا‬‫يب‬ ...‫اة‬‫ا‬‫اخلاص‬ .ً‫ا‬‫سوه‬ ‫األموت‬ ‫ىالت‬ ‫كلما‬ ‫ايخر‬ ‫حساب‬ ‫على‬.ً‫ا‬‫سوه‬ ‫األموت‬ ‫ىالت‬ ‫كلما‬ ‫ايخر‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫والضاا‬ ‫ات‬‫ا‬‫الوقاا‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ضاا‬ ‫ان‬‫ا‬‫ماا‬ ‫انري‬‫ا‬‫الكاا‬ ‫ااك‬‫ا‬‫هناا‬‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫والضاا‬ ‫ات‬‫ا‬‫الوقاا‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ضاا‬ ‫ان‬‫ا‬‫ماا‬ ‫انري‬‫ا‬‫الكاا‬ ‫ااك‬‫ا‬‫هناا‬ ‫العم‬ ‫و‬ ‫وض‬ ...‫املالية‬‫العم‬ ‫و‬ ‫وض‬ ...‫املالية‬.‫املنزل‬ ‫و‬ ‫وض‬ ‫ل‬.‫املنزل‬ ‫و‬ ‫وض‬ ‫ل‬ ...‫اا‬‫ا‬‫ها‬ ‫إنها‬ ‫اوب‬‫ا‬‫املطلا‬ ‫اال‬‫ا‬‫األعما‬ ‫ان‬‫ا‬‫ما‬ ‫انري‬‫ا‬‫الكا‬ ‫ااك‬‫ا‬‫هنا‬...‫اا‬‫ا‬‫ها‬ ‫إنها‬ ‫اوب‬‫ا‬‫املطلا‬ ‫اال‬‫ا‬‫األعما‬ ‫ان‬‫ا‬‫ما‬ ‫انري‬‫ا‬‫الكا‬ ‫ااك‬‫ا‬‫هنا‬ ‫أختات؟‬ ‫أيها‬ ‫ولكن‬ ،‫ة‬ ‫مل‬ ‫أعمال‬ ‫وكلها‬‫أختات؟‬ ‫أيها‬ ‫ولكن‬ ،‫ة‬ ‫مل‬ ‫أعمال‬ ‫وكلها‬
 19. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 1919‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫الوقت‬‫إدارة‬‫مفهوم‬‫الوقت‬‫إدارة‬‫مفهوم‬ ‫املتاااأ‬ ‫ات‬‫ا‬‫الوق‬ ‫ماان‬ ‫اتفالة‬‫ا‬‫االس‬ ‫اة‬‫ا‬‫عملي‬،‫السخصااية‬ ‫اب‬‫ا‬‫واملواه‬ ‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫إليها‬ ‫اعى‬‫ا‬‫نسا‬ ‫اه‬‫ا‬‫الا‬ ‫اة‬‫ا‬‫املهما‬ ‫اداخ‬‫ا‬‫األها‬ ‫اق‬‫ا‬‫قيا‬ ‫لت‬ ‫؛‬ ‫ادينا‬‫ا‬‫لا‬ ‫رة‬ ‫او‬‫ا‬‫املتا‬ ‫او‬‫ا‬‫الت‬ ‫اق‬‫ا‬‫قي‬ ‫اى‬‫ا‬‫عل‬ ‫اة‬‫ا‬‫ظ‬ ‫اةا‬ ‫اع‬‫ا‬‫م‬ ،‫اا‬‫ا‬‫حياتن‬‫ال‬‫ا‬‫العم‬ ‫اات‬‫ا‬‫متطلب‬ ‫اني‬‫ا‬‫ب‬ ‫اىن‬ .‫والعقل‬ ‫والروأ‬ ‫اجلسد‬ ‫حاجات‬ ‫وبني‬ ،‫اخلاصة‬ ‫واحلياة‬ ‫باختصات‬:‫املتاأ‬ ‫الوقت‬ ‫من‬ ‫تالة‬‫ع‬‫والف‬ ‫القصوى‬ ‫االستفالة‬. ‫الوقت‬ ‫مضيعات‬ ‫لندتك‬...‫معها‬ ‫نتعامل‬ ‫كيف‬ ‫ونتعلم‬.
 20. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 2121‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫أوقاتنا؟‬‫ندير‬‫ملاذا‬‫أوقاتنا؟‬‫ندير‬‫ملاذا‬ ،‫اذات‬‫ا‬‫الا‬ ‫إلاتة‬ ً‫ال‬‫أو‬ ‫اين‬‫ا‬‫تعا‬ ‫ات‬‫ا‬‫الوقا‬ ‫إلاتة‬‫إلاتة‬ ‫ان‬‫ا‬‫ما‬ ‫اوع‬‫ا‬‫نا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ها‬ .‫بنفسه‬ ‫نفسه‬ ‫الفرل‬ ‫ا‬ ‫مبباشاارتها‬ ‫نقااوم‬ ‫الااه‬ ‫األعمااال‬ ‫إلاتة‬ ‫هااا‬ ‫الوقاات‬ ‫إلاتة‬ ً‫ا‬‫يومي‬ ،‫املتاأ‬ ‫الوقت‬ ‫حدول‬42.‫ساعة‬ ‫الوقات‬ ‫ترويض‬ ‫اولة‬ ‫ها‬ ‫الوقت‬ ‫إلاتة‬،‫سايطرتنا‬ ‫ارض‬ ‫و‬ .‫علينا‬ ‫سيطرته‬ ‫يفرض‬ ‫أن‬ ‫من‬ ً‫ال‬‫بد‬ ،‫عليه‬ .‫والسخصية‬ ‫السلوك‬ ‫إلاتة‬ ‫ها‬ ‫الوقت‬ ‫إلاتة‬
 21. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 2121‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫أهمي‬‫أهمي‬‫الوقت‬‫تنظيم‬‫ة‬‫الوقت‬‫تنظيم‬‫ة‬ ‫ات‬‫ا‬‫الوق‬ ‫ايم‬‫ا‬‫تنظ‬ ‫اد‬‫ا‬‫وائ‬ ‫إن‬‫ات‬‫ا‬‫الوق‬ ‫ايم‬‫ا‬‫تنظ‬ ‫اد‬‫ا‬‫وائ‬ ‫إن‬،‫ابرية‬‫ا‬‫وك‬ ‫اة‬‫ا‬‫وتي‬ ‫اليم‬‫ا‬‫الس‬،‫ابرية‬‫ا‬‫وك‬ ‫اة‬‫ا‬‫وتي‬ ‫اليم‬‫ا‬‫الس‬ ‫منها‬‫منها‬:: 1)‫ا‬ ‫ضل‬ ‫أ‬ ‫نتائج‬ ‫قيق‬‫العمل‬. 4)‫نوعية‬ ‫سني‬‫العمل‬. 6)‫إجناى‬ ‫سرعة‬ ‫ىيالة‬‫العمل‬. 2)‫ط‬ ‫ض‬ ‫من‬ ‫التخفيف‬‫العمل‬. 5)‫املمكن‬ ‫األخطاه‬ ‫عدل‬ ‫تقليل‬‫اتتكابها‬. 3)‫املرتب‬ ‫ىيالة‬. 7)‫ا‬ ‫الراحة‬ ‫تعزيز‬‫العمل‬. 8)‫قري‬ ‫احلياة‬ ‫نوعية‬ ‫سني‬‫العملية‬.
 22. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 2222‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫الوقت‬‫خصائص‬‫الوقت‬‫خصائص‬ .‫انقضائه‬ ‫سرعة‬.‫انقضائه‬ ‫سرعة‬ .‫يعوض‬ ‫وال‬ ‫يعول‬ ‫ال‬ ‫منه‬ ‫مضى‬ ‫ما‬.‫يعوض‬ ‫وال‬ ‫يعول‬ ‫ال‬ ‫منه‬ ‫مضى‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫اتطيع‬‫ا‬‫تس‬ ‫ال‬ ‫ان‬‫ا‬‫ولك‬ ،‫اان‬‫ا‬‫اجنس‬ ‫اك‬‫ا‬‫ال‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬‫ا‬‫أنف‬‫أن‬ ‫اتطيع‬‫ا‬‫تس‬ ‫ال‬ ‫ان‬‫ا‬‫ولك‬ ،‫اان‬‫ا‬‫اجنس‬ ‫اك‬‫ا‬‫ال‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬‫ا‬‫أنف‬ .‫تسعيه‬ ‫أو‬ ‫الوقت‬ ‫ختزن‬.‫تسعيه‬ ‫أو‬ ‫الوقت‬ ‫ختزن‬ ‫يادير‬ ‫أن‬ ‫يساتطيع‬ ‫ولكناه‬ ...‫الوقات‬ ‫يدير‬ ‫أن‬ ‫يستطيع‬ ‫أحد‬ ‫ال‬ ‫الوقت‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫نفسه‬ ‫تك‬ ‫معر‬ ‫هو‬ ...‫ما‬ ‫هدخ‬ ‫او‬ ‫االنطالق‬ ‫سرعة‬ ‫من‬ ‫أهم‬ ‫إن‬‫إىل‬ ‫تنطلق؟‬ ‫أين‬
 23. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 2323‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫خالدة‬‫حكم‬‫خالدة‬‫حكم‬ ”‫يقطعاك‬ ‫الوقات‬ ‫إضاعة‬ ‫ألن‬ ،‫املوت‬ ‫من‬ ‫أشد‬ ‫الوقت‬ ‫إضاعة‬ ‫وأهلها‬ ‫الدنيا‬ ‫عن‬ ‫يقطعك‬ ‫واملوت‬ ،‫ايخرة‬ ‫والدات‬ ‫اع‬ ‫عن‬“ ‫القيم‬ ‫(ابن‬‫ي‬)‫اع‬ ‫رمحه‬ ”‫مشسه‬ ‫قربت‬ ‫يوم‬ ‫على‬ ‫ندما‬ ‫شاه‬ ‫على‬ ‫ندمت‬ ‫ما‬...‫أنقا‬ ‫عملا‬ ‫يه‬ ‫يزل‬ ‫ومل‬ ،‫أجلا‬ ‫يه‬“ ‫عنه‬ ‫اع‬ ‫تضا‬ ‫مسعول‬ ‫(ابن‬) ”‫يهما‬ ‫اعمل‬ ،‫يك‬ ‫يعمالن‬ ‫والنهات‬ ‫الليل‬ ‫إن‬“ )‫عنه‬ ‫اع‬ ‫تضا‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫(عمر‬ ”‫ذهب‬ ‫يوم‬ ‫ذهب‬ ‫كلما‬ ،‫جمموعة‬ ‫أيام‬ ‫انت‬ ‫إمنا‬ ،‫آلم‬ ‫ابن‬ ‫يا‬ ‫بعضك‬“ (‫احل‬)‫البصري‬ ‫سن‬
 24. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 2424‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫الوقت‬‫إدارة‬‫إمكانية‬‫الوقت‬‫إدارة‬‫إمكانية‬ ‫ايطرة‬‫ا‬‫سا‬ ‫إىل‬ ‫ااج‬‫ا‬‫تا‬ ‫اجلاتة‬‫ايطرة‬‫ا‬‫سا‬ ‫إىل‬ ‫ااج‬‫ا‬‫تا‬ ‫اجلاتة‬،،‫ايطرة‬‫ا‬‫السا‬ ‫ان‬‫ا‬‫اكا‬ ‫وال‬‫ايطرة‬‫ا‬‫السا‬ ‫ان‬‫ا‬‫اكا‬ ‫وال‬ ‫الوقت‬ ‫على‬‫الوقت‬ ‫على‬.. ‫واألعماااال‬ ‫للمهاااام‬ ‫وعااااه‬ ‫الوقااات‬‫واألعماااال‬ ‫للمهاااام‬ ‫وعااااه‬ ‫الوقااات‬،،‫اكااان‬ ‫وهاااذ‬‫اكااان‬ ‫وهاااذ‬ ‫إلاتتها‬‫إلاتتها‬.. ‫ال‬ ‫إلاتة‬ ‫اكن‬ ‫ال‬‫ال‬ ‫إلاتة‬ ‫اكن‬ ‫ال‬‫وقت‬‫وقت‬،،‫ا‬ ‫ما‬ ‫إلاتة‬ ‫اكن‬ ‫ولكن‬‫ا‬ ‫ما‬ ‫إلاتة‬ ‫اكن‬ ‫ولكن‬ ‫الوقت‬‫الوقت‬.. ‫ميتة‬ ‫جامدة‬ ‫ضيقة‬ ‫حياة‬ ،‫األمل‬ ‫شعاع‬ ‫قري‬ ‫من‬ ‫اجنسان‬ ‫حياة‬ ..."‫األمل‬ ُ‫ة‬َ ْ‫س‬ُ ‫لوال‬ ‫العيش‬ ‫أضيق‬ ‫ما‬ " ‫الساعر‬ ‫قال‬ ً‫ا‬‫وقدا‬
 25. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 2525‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫بالـوقت‬‫عالقتـنا‬‫بالـوقت‬‫عالقتـنا‬ ‫عكساية‬ ‫بالوقات‬ ‫عالقتناا‬...‫باجتاا‬ ‫نساري‬ ‫اان‬،‫اري‬‫ا‬‫يس‬ ‫وهاو‬ ‫معاك‬ ‫باجتا‬. ‫يسري‬ ‫الوقت‬...‫نتوقف‬ ‫حني‬ ‫حتى‬. ‫نبدأ‬ ‫أن‬ ‫مبمترل‬ ‫ينق‬ ‫الوقت‬،‫نبدأ‬ ‫ال‬ ‫حني‬ ‫وحتى‬. ‫املقدات‬ ‫بنف‬ ‫للمتميع‬ ‫متاأ‬ ‫الوقت‬. ‫ااتة‬‫ا‬‫خس‬ ‫إىل‬ ‫اربح‬‫ا‬‫ال‬ ‫اول‬‫ا‬ ‫ات‬‫ا‬‫الوق‬ ‫ااعة‬‫ا‬‫اض‬،‫اياع‬‫ا‬‫ض‬ ‫إىل‬ ‫اءلي‬‫ا‬‫وت‬ ‫الفرص‬.
 26. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 2626‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫الـوقت‬‫ِـمار‬‫ث‬‫است‬‫الـوقت‬‫ِـمار‬‫ث‬‫است‬ ‫مواتل‬ ‫إىل‬ ‫حيتاج‬ ‫االستنمات‬...‫موتل‬ ‫أقلى‬ ‫والوقت‬. ‫عائداته‬ ‫ىيالة‬ ‫أو‬ ‫ىيالته‬ ‫إىل‬ ‫يهدخ‬ ‫الساه‬ ‫استنمات‬. ‫دلة‬ ‫مدة‬ ‫ا‬ ‫اججناىات‬ ‫بزيالة‬ ‫تكون‬ ‫الوقت‬ ‫عائد‬ ‫ىيالة‬. ‫اجنتاج‬ ‫أصل‬ ‫ألنه‬ ‫الوقت‬ ‫ختسر‬ ‫ال‬ ‫اججناى‬ ‫تستطع‬ ‫مل‬ ‫إذا‬. ‫تسعر‬ ‫كنت‬ ‫إذا‬ً‫ا‬‫قالب‬ ‫ا‬‫ا‬‫عملك‬ ‫أاناه‬ ‫الوقت‬ ‫ا‬ ‫بنق‬... ‫هذا‬‫العدم‬ ‫او‬ ‫تتمته‬ ‫مهاتاتك‬ ‫بأن‬ ‫مءشر‬.
 27. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 2727‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫لصوص‬‫لصوص‬‫الوقت‬‫الوقت‬ .‫املفاجئة‬ ‫والزياتات‬ ‫املقاطعات‬ .‫املنتمتة‬ ‫قري‬ ‫اتفية‬ ‫ا‬ ‫االتصاالت‬ .‫الفعالة‬ ‫قري‬ ‫االجتماعات‬ .‫واهية‬ ‫بأعذات‬ ‫التأجيل‬ ‫أو‬ ‫التسويف‬ .‫ة‬ ‫الواض‬ ‫قري‬ ‫األهداخ‬ ‫الضعيفة‬ ‫املعلومات‬)‫املعلومات‬ ‫ا‬ ‫(النق‬ .‫األولويات‬ ‫ديد‬ ‫عدم‬ ‫قول‬ ‫على‬ ‫القدتة‬ ‫عدم‬”‫ال‬.“ .‫الوقت‬ ‫ختطيط‬ ‫عدم‬ ‫اخنفاض‬.‫املعنوية‬ ‫الروأ‬ ..‫اجليد‬ ‫قري‬ ‫اه‬ ‫اجص‬
 28. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 2828‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ً‫ا‬‫شخص‬ ‫سرق‬ ‫لو‬‫ستنزعج‬ ‫إنك‬ ،‫منزلك‬ ‫أاا‬ ‫أو‬ ‫سياتتك‬ ‫ما‬ ‫إناك‬ ،‫وقتاك‬ ‫سرق‬ ‫لو‬ ‫ولكن‬ ،‫اجلراة‬ ‫عن‬ ‫السرطة‬ ‫وخترب‬ ...‫بسيطة‬ ‫ة‬ ‫جن‬ ‫جمرل‬ ‫حتى‬ ‫ذلك‬ ‫تعترب‬ ‫ال‬ ‫العالة‬ ‫ا‬ ‫وقتاك‬ ‫إن‬ ً‫ا‬‫نفسي‬ ً‫ا‬‫طبيب‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫اسب‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫امي‬ ‫كنت‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫لا‬ ‫سيكون‬ ‫ىبائنك‬ ‫مع‬‫وماع‬ ...‫ملموساة‬ ‫مالياة‬ ‫وقيماة‬ ً‫ا‬‫ّما‬‫ي‬‫تقي‬ ‫ه‬ .‫وقتك‬ ‫سرقة‬ ‫ا‬ ‫تتساهل‬ ‫قد‬ ‫هذا‬
 29. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 2929‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫بفاعلية‬‫وقتك‬‫إلدارة‬‫قواعد‬‫أربع‬‫بفاعلية‬‫وقتك‬‫إلدارة‬‫قواعد‬‫أربع‬ .‫وأولوياتك‬ ‫ك‬ ‫أهدا‬ ‫حدل‬.‫وأولوياتك‬ ‫ك‬ ‫أهدا‬ ‫حدل‬ ‫حرا‬ ‫قول‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫قالت‬ ‫كن‬‫حرا‬ ‫قول‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫قالت‬ ‫كن‬””‫ال‬‫ال‬.“.“ .‫اتفا‬ ‫ا‬ ‫االتصال‬ ‫ن‬ ‫اتقن‬.‫اتفا‬ ‫ا‬ ‫االتصال‬ ‫ن‬ ‫اتقن‬ .‫الذكية‬ ‫باالسعاتيمتيات‬ ‫التزم‬.‫الذكية‬ ‫باالسعاتيمتيات‬ ‫التزم‬
 30. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 3131‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫للوقت‬‫الناجحة‬‫اإلدارة‬‫ومبادئ‬‫خطوات‬‫للوقت‬‫الناجحة‬‫اإلدارة‬‫ومبادئ‬‫خطوات‬
 31. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 3131‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫اخلطوة‬‫اخلطوة‬11‫م‬ :‫م‬ :‫واألولويات‬‫واخلطط‬‫األهداف‬‫راجعة‬‫واألولويات‬‫واخلطط‬‫األهداف‬‫راجعة‬ :‫ماضية‬ ‫ساعة‬:‫ماضية‬ ‫ساعة‬ ‫إتجاعها‬ ‫اكن‬ ‫وال‬ ‫وشرها‬ ‫خبريها‬ ‫ذهبت‬. :‫قالمة‬ ‫ساعة‬:‫قالمة‬ ‫ساعة‬ ‫ختطيط‬ ‫إىل‬ ‫تاج‬ ‫ولكنها‬ ‫يها‬ ‫اعل‬ ‫اع‬ ‫ما‬ ‫ندتي‬ ‫ال‬. :‫حاضرة‬ ‫ساعة‬:‫حاضرة‬ ‫ساعة‬ ‫املال‬ ‫تأ‬ ‫ها‬. ‫اه‬‫ا‬‫وخطط‬ ‫اه‬‫ا‬ ‫أهدا‬ ‫اع‬‫ا‬‫يراج‬ ‫أن‬ ‫الم‬‫ا‬‫املس‬ ‫اان‬‫ا‬‫اجنس‬ ‫اى‬‫ا‬‫عل‬ ‫اب‬‫ا‬‫جي‬ ‫اذا‬‫ا‬‫ل‬ ‫اه‬‫ا‬‫وأولويات‬،‫ادا‬‫ا‬‫أه‬ ‫ادون‬‫ا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ألن‬‫ة‬ ‫ا‬‫ا‬‫واض‬ ‫خ‬،‫اليمة‬‫ا‬‫س‬ ‫اط‬‫ا‬‫وخط‬، ‫مرتباة‬ ‫وأولويات‬...‫اكان‬ ‫ال‬...‫وال‬‫وقتاه‬ ‫يانظم‬ ‫أن‬ ‫يساتطيع‬‫؟‬ .‫جيدة‬ ‫إلاتة‬ ‫ويدير‬
 32. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 3232‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫اخلطوة‬‫اخلطوة‬22::‫عمل‬‫برنامج‬‫أو‬‫زمنية‬‫خبطة‬‫احتفظ‬‫عمل‬‫برنامج‬‫أو‬‫زمنية‬‫خبطة‬‫احتفظ‬ ‫املستوى‬ ‫على‬ ‫ك‬ ‫أهدا‬ ‫قيق‬ ‫لت‬ )‫(مفكرة‬ ‫ىمين‬ ‫عمل‬ ‫برنامج‬ ‫واملسائوليات‬ ‫واملهاام‬ ‫األعمال‬ ‫يه‬ ‫توضح‬ )ً‫ال‬‫من‬ ‫(سنة‬ ‫القصري‬ ‫ساااوخ‬ ‫الاااه‬‫اجن‬ ‫ونهاياااة‬ ‫بداياااة‬ ‫وتاااواتي‬ ،‫تنمتزهاااا‬‫اىهاااا‬، ‫السخصية‬ ‫ومواعيد‬.‫....أخل‬ ‫منظماة‬ ‫تكاون‬ ‫أن‬ ‫السخصاية‬ ‫مفكرتك‬ ‫ا‬ ‫تراعا‬ ‫أن‬ ‫جيب‬ ،‫اخلاصااة‬ ‫ومتطلباتااك‬ ‫حلاجاتااك‬ ‫تسااتمتيب‬ ‫جياادة‬ ‫بطريقااة‬ ‫طويلاة‬ ‫االلتزاماات‬ ‫عان‬ ‫عاماة‬ ‫كارة‬ ‫ساريعة‬ ‫بنظرة‬ ‫وتعطيك‬ ‫املدى‬.
 33. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 3333‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫اخلطوة‬‫اخلطوة‬33‫إجناز‬‫قائمة‬‫ضع‬:‫إجناز‬‫قائمة‬‫ضع‬:‫يومية‬‫يومية‬ ‫جياب‬‫جياب‬‫اوما‬‫ا‬‫الي‬ ‫إجنااىك‬ ‫قائماة‬ ‫وضاع‬ ‫عناد‬ ‫تراعاا‬ ‫أن‬‫اوما‬‫ا‬‫الي‬ ‫إجنااىك‬ ‫قائماة‬ ‫وضاع‬ ‫عناد‬ ‫تراعاا‬ ‫أن‬ ‫نقا‬ ‫عدة‬‫نقا‬ ‫عدة‬،،:‫أهمها‬:‫أهمها‬ 1).‫حياتك‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫جزه‬ ‫اليومية‬ ‫القائمة‬ ‫وضع‬ ‫اجعل‬ 4)‫ااى‬‫ا‬‫اججنا‬ ‫اة‬‫ا‬‫قائما‬ ‫ا‬ ‫انرية‬‫ا‬‫كا‬ ‫اياه‬‫ا‬‫أشا‬ ‫اع‬‫ا‬‫وضا‬ ‫ا‬ ‫تباااليف‬ ‫ال‬ .‫اليومية‬ 6)‫األساابوع‬ ‫اة‬‫ا‬‫نهايا‬ ‫ا‬ ‫تاحااة‬ ‫اك‬‫ا‬‫نفسا‬ ‫أعااط‬،‫ااىات‬‫ا‬‫واججا‬ .‫الدوتية‬ 2)‫اة‬‫ا‬‫مرن‬ ‫ااى‬‫ا‬‫اججن‬ ‫اة‬‫ا‬‫قائم‬ ‫اجعال‬...‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫ار‬‫ا‬‫أكن‬ ‫ات‬‫ا‬‫ليس‬ ‫هاا‬ ‫لت‬ ‫وسيلة‬.‫األهداخ‬ ‫قيق‬
 34. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 3434‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫اخلطوة‬‫اخلطوة‬44‫اهلروب‬‫منافذ‬‫سد‬:‫اهلروب‬‫منافذ‬‫سد‬: ‫مسااءولياتك‬ ‫اض‬‫ا‬‫بع‬ ‫ماان‬ ‫ارب‬‫ا‬‫تته‬ ‫اك‬‫ا‬‫نفس‬ ‫ادت‬‫ا‬‫وج‬ ‫إذا‬‫مسااءولياتك‬ ‫اض‬‫ا‬‫بع‬ ‫ماان‬ ‫ارب‬‫ا‬‫تته‬ ‫اك‬‫ا‬‫نفس‬ ‫ادت‬‫ا‬‫وج‬ ‫إذا‬ :‫نفسك‬ ‫اسأل‬ ...‫وقتك‬ ‫وتضيع‬:‫نفسك‬ ‫اسأل‬ ...‫وقتك‬ ‫وتضيع‬ 1)‫اين‬ ‫به‬ ‫أقوم‬ ‫أن‬ ‫اكن‬ ‫عمل‬ ‫ضل‬ ‫أ‬ ‫ما‬‫؟‬ 4)‫ظة؟‬ ‫الل‬ ‫هذ‬ ‫ا‬ ‫وقه‬ ‫يه‬ ‫ل‬ ‫أست‬ ‫شاه‬ ‫ضل‬ ‫أ‬ ‫ما‬ ‫أو‬ 6)‫مسءولياتا؟‬ ‫من‬ ‫روب‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫املعتبة‬ ‫النتائج‬ ‫ما‬ 2)‫على‬ ‫املعتبة‬ ‫املساعر‬ ‫وما‬‫والعلل؟‬ ‫التسويف‬ )‫بالذنب...اخل‬ ‫السعوت‬ ،‫ايمل‬ ‫خيبة‬ ،‫القلق‬ ،‫الضيق‬ :‫(منل‬ 5)‫و‬‫ها‬ ‫ما‬‫اججناى؟‬ ‫على‬ ‫املعتبة‬ ‫املساعر‬ ‫ا‬ ‫والرقباة‬ ،‫والنمتااأ‬ ،‫والراحاة‬ ،‫والساعالة‬ ،‫الرضا‬ :‫(منل‬ .).....‫االجناى‬ ‫من‬ ‫مزيد‬
 35. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 3535‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫اخلطوة‬‫اخلطوة‬55‫واألولويات‬‫واخلطط‬‫األهداف‬‫مراجعة‬ :‫واألولويات‬‫واخلطط‬‫األهداف‬‫مراجعة‬ : ‫بها‬ ‫واملقصول‬‫األعمال‬ ‫وبني‬ ‫االلتزامات‬ ‫بني‬ ‫الضائعة‬ ‫األوقات‬ ‫اياتة‬‫ا‬‫الس‬ ‫اتخدام‬‫ا‬‫اس‬ :‫ال‬‫ا‬‫من‬‫اياتة‬‫ا‬‫الس‬ ‫اتخدام‬‫ا‬‫اس‬ :‫ال‬‫ا‬‫من‬،،،‫اب‬‫ا‬‫الطبي‬ ‫ادى‬‫ا‬‫ل‬ ‫اات‬‫ا‬‫االنتظ‬،‫اب‬‫ا‬‫الطبي‬ ‫ادى‬‫ا‬‫ل‬ ‫اات‬‫ا‬‫االنتظ‬ ‫الزوات‬ ‫توقع‬ ،‫الوجبات‬ ‫انتظات‬ ،‫السفر‬‫الزوات‬ ‫توقع‬ ،‫الوجبات‬ ‫انتظات‬ ،‫السفر‬.. ‫وحياته‬ ‫لوقته‬ ‫اجنسان‬ ‫تنظيم‬ ‫قل‬ ‫كلما‬ ‫تزيد‬ ‫وها‬. ‫اك‬‫ا‬‫وقت‬ ً‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫لائم‬ ‫اا‬‫ا‬‫تقض‬ ‫اف‬‫ا‬‫كي‬ ‫ال‬‫ا‬‫تتأم‬ ‫أن‬ ‫اك‬‫ا‬‫علي‬ ‫اب‬‫ا‬‫جي‬ ‫اذا‬‫ا‬‫ل‬،‫ام‬‫ا‬‫ا‬ ‫لله‬،‫امسية‬ ‫ا‬ ‫األوقات‬ ‫مواقع‬ ‫دل‬ ‫و‬،‫وتض‬‫عملية‬ ‫خطة‬ ‫ع‬ ‫اجمكان‬ ‫قدت‬ ‫منها‬ ‫لالستفالة‬.
 36. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 3636‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫اخلطوة‬‫اخلطوة‬66‫الضرورية‬‫غري‬‫العاجلة‬‫لألمور‬‫تستسلم‬‫ال‬ :‫الضرورية‬‫غري‬‫العاجلة‬‫لألمور‬‫تستسلم‬‫ال‬ : 1)‫وأولياتهم‬ ‫ايخرين‬ ‫برامج‬ ‫ا‬ ‫ألاة‬ ‫اجنسان‬ ‫جتعل‬ ‫ألنها‬ )‫وضروتي‬ ‫مهم‬ ‫أنه‬ ‫يرون‬ ‫(ما‬ 4)‫ووقته‬ ‫اعليته‬ ‫وتسلبه‬ ‫مان‬ ‫وهاا‬ ‫الضاروتية‬ ‫قري‬ ‫العاجلة‬ ‫لألموت‬ ‫اجنسان‬ ‫(استسالم‬ )‫الوقت‬ ‫مضيعات‬ ‫أكرب‬ ‫اه‬‫ا‬‫اا‬ ‫أهدا‬ ‫اد‬‫ا‬‫دياا‬ ‫ا‬ ‫اان‬‫ا‬‫اجنساا‬ ‫اعف‬‫ا‬‫يضاا‬ ‫ادما‬‫ا‬‫عناا‬ ‫اك‬‫ا‬‫ذلاا‬ ‫اتم‬‫ا‬‫ياا‬ ‫وأولوياته‬،‫لذاته‬ ‫وإلاتته‬ ‫لنفسه‬ ‫تنظيمه‬ ‫ويقل‬.
 37. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 3737‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫و‬‫كتب‬‫و‬‫كتب‬‫مراجع‬‫مراجع‬ ‫الوقت‬‫إدارة‬ ‫املناهج‬ ‫وتطوير‬ ‫لتصميم‬ ‫العامة‬ ‫اجلاتة‬‫املناهج‬ ‫وتطوير‬ ‫لتصميم‬ ‫العامة‬ ‫اجلاتة‬ ‫املءسسة‬‫واملهين‬ ‫التقين‬ ‫للتدتيب‬ ‫العامة‬‫ا‬‫الرياض‬1241‫ها‬ ‫واإلداري‬‫اإلسالمي‬‫املنظور‬‫من‬‫الوقت‬‫إدارة‬ .‫ل‬.‫ل‬‫الربج‬ ‫احلمن‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫خالد‬‫الربج‬ ‫احلمن‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫خالد‬‫ا‬‫ا‬‫الرياض‬‫الرياض‬ ‫يف‬‫أكثر‬‫تنجز‬‫كيف‬‫أقل‬‫وقت‬ ‫بولش‬ ‫توبرت‬‫بولش‬ ‫توبرت‬ ‫مد‬ ‫مصطفى‬ ‫منال‬ :‫ترمجة‬ ‫الوقت‬‫مفاتيح‬ ‫احلكومياااة‬ ‫قاااري‬ ‫للمنظماااات‬ ‫التمياااز‬ ‫مركاااز‬‫احلكومياااة‬ ‫قاااري‬ ‫للمنظماااات‬ ‫التمياااز‬ ‫مركاااز‬‫ا‬‫ا‬ ‫الكويت‬‫الكويت‬ Time Management ‫عمر‬ ‫مد‬‫عمر‬ ‫مد‬‫ا‬‫ا‬‫ىلنا‬ ‫ريق‬ ‫من‬ ‫تدتيبية‬ ‫لوتة‬‫ىلنا‬ ‫ريق‬ ‫من‬ ‫تدتيبية‬ ‫لوتة‬
 38. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 3838‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫العمل‬‫ضغوط‬‫على‬‫الوقت‬‫إدارة‬‫أثر‬ ‫العليا‬ ‫للدتاسات‬ ‫التخطيط‬ ‫معهد‬‫العليا‬ ‫للدتاسات‬ ‫التخطيط‬ ‫معهد‬‫ا‬‫ا‬‫ميدانياة‬ ‫لتاساة‬‫ميدانياة‬ ‫لتاساة‬‫ا‬‫ا‬ ‫ليبيا‬‫ليبيا‬40064006 ‫على‬‫الزمن‬‫حكم‬‫البشر‬ ‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علا‬ .‫ل‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علا‬ .‫ل‬‫ا‬‫ا‬‫الدولية‬ ‫كات‬ ‫األ‬ ‫بيت‬‫الدولية‬ ‫كات‬ ‫األ‬ ‫بيت‬40054005 ‫اإلنرتنت‬‫من‬‫وحبوث‬‫مقاالت‬ ‫للمؤلف‬‫تدريبية‬ ‫حقائب‬
 39. ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬ 3939‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬‫سامل‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫حمتويات‬‫حمتويات‬‫الكتاب‬‫الكتاب‬ ‫مقدمة‬1 ‫األوىل‬‫الوحدة‬ ‫الوقت‬ ‫ا‬ ‫ما‬ ‫إلاتة‬‫الوقت‬ ‫ا‬ ‫ما‬ ‫إلاتة‬ 1133 ‫الثانية‬‫الوحدة‬ ‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬‫والبوصلة‬ ‫الساعة‬3030 ‫الوحدة‬‫الثالثة‬ ‫من‬ ‫أكنر‬ ‫يومك‬ ‫جتعل‬ ‫كيف‬‫من‬ ‫أكنر‬ ‫يومك‬ ‫جتعل‬ ‫كيف‬4242‫ساعة‬‫ساعة‬ 8282 ‫والكتب‬ ‫املراجع‬110
Publicité