Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Akarsz rola beszelni Fertetics Mandy

A BrandTrend Akarsz róla beszélni?! c. konferenciáján adott elő Fertetics Mandy, ahol ismertette a 2010. áprilisban vállalatvezetők körében végzett CSR kommunikációs kutatás eredményeit.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Akarsz rola beszelni Fertetics Mandy

 1. 1. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. „CSR kommunikációs szemmel” Akarsz róla beszélni? Fertetics Mandy ügyvezet , partner, Alternate Kft.
 2. 2. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. CSR vállalati szemmel • Mit értenek alatta? • Miért csinálják a vállalatok? • Milyen hasznát látják? • Hogyan fejlesztik? • Mit hiányolnak? • Hogyan kapcsolódik a hírnévhez? • Alternate és BrandTrend közös kutatás • 2010. április 26. – május 9. [2 hét] • 106 válaszadó
 3. 3. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. A mintáról • Akinek ingje… • A méret a lényeg?! • Ha van mib l… • Kinek szól? • Multi vagy nem multi? SOKFÉLESÉG
 4. 4. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. A válaszadók szakterülete
 5. 5. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. Hol van most CSR a vállalatban?
 6. 6. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. Miért a kommunikációnál? (74 válaszadó) Tévedésb l… [>30] - mert inkább beszélnek róla, mint tesznek (4) - mert kényelmes - mert összekeverik a jótékonykodással (7) - mert hírverésnek szánják (18) - mert nem tudnak mit vele kezdeni (3) - mert a környezet ezt ösztönzi pl. ratingek - mert még gyerekcip ben jár - mert degradálják Ott m ködik… [>30] - itt érhet el el ny (5) - mert itt volt kompetencia, tudás (2) - mert a kommunikáció része (4) - mert ez tartja a kapcsolatot a külvilággal (5) - mert fontos a küls és bels kommunikáció (4) - mert ez a terület látja át a szakterületeket (3) - mert iparág-független terület - mert ez koronázza meg, ez a katalizátora (2) - mert el kell tudni adni (5) - mert brand-, hírnévépítésre használják (12) - fenntarthatósági jelentések miatt CSR fejl dése Mert a HR és a környezetvédelem: - csak egy része - nincs mindenhol - nem ért hozzá onnan indult?
 7. 7. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. Kommunikáció és CSR Csinálja? A kommunikációs gyakorlat ténye önmagában csr Mondja? A CSR-r l való kommunikáció Hogyan mondja? Felel s kommunikáció és marketing ügyszolgálat fogyasztói kutatás elégedettség felmérések átlátható m ködés érintetti kapcsolatok lobbi dolgozói fórum CSR fókuszú PR fenntarthatósági jelentés szakmai el adások, tapasztalatcserék önkéntesség CRM TCR önszabályozás nemzetközi, iparági stb. kezdeményezésekhez csatlakozás fogyasztás ösztönzés helyett… hitelesség bevonáson alapul ártalomcsökkentés csomagolás mit, kinek, hol stb. MIT TESZ A VÁLLALAT, HOGYAN M KÖDIK, MILYENNEK LÁTJÁK, MILYENNEK AKARJÁK LÁTNI
 8. 8. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. Befolyásolja a CSR a vállalata hírnevét?
 9. 9. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. Mi jut eszébe a CSR-r l? 1. Támogatás (37) 2. Környezetvédelem (26) 3. Hírnév (17) 4. Felel sségvállalás (17) 5. Közösség, érintettek (13) 6. Fenntartható fejl dés (10) 7. Átláthatóság (10) 8. Mellébeszélés, zöldremosás (9) 9. Szolidaritás (9) 10.Hitelesség (8) 11.PR (6) 12.Fenntarthatósági jelentés (6) 1. Támogatás, segítés (16) 2. Környezetvédelem (11) 3. Felel sség (8) 4. Fenntartható fejl dés (8) 5. Hírnév (7) 6. Közösség, érintettek (6) 7. Mellébeszélés, zöldremosás (5) 8. Fenntarthatósági jelentés (4) 9. Eredményes gazdálkodás (2) 10.Hitelesség (2) 11.PR (2) Összes említés gyakorisága szerint Az els helyen említés gyakorisága szerint
 10. 10. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. Mi jut eszébe a CSR-r l? 1. Támogatás (37) 2. Környezetvédelem (26) 3. Hírnév (17) 4. Felel sségvállalás (17) 5. Közösség, érintettek (13) 6. Fenntartható fejl dés (10) 7. Átláthatóság (10) 8. Mellébeszélés, zöldremosás (9) 9. Szolidaritás (9) 10.Hitelesség (8) 11.PR (6) 12.Fenntarthatósági jelentés (6) 1. Támogatás, segítés (16) 2. Környezetvédelem (11) 3. Felel sség (8) 4. Fenntartható fejl dés (8) 5. Hírnév (7) 6. Közösség, érintettek (6) 7. Mellébeszélés, zöldremosás (5) 8. Fenntarthatósági jelentés (4) 9. Eredményes gazdálkodás (2) 10.Hitelesség (2) 11.PR (2) Összes említés gyakorisága szerint Az els helyen említés gyakorisága szerint
 11. 11. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25.
 12. 12. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. Mikor ciki?! • Ha hiteltelen • Ha zöldremosás • Ha lózungok • Ha = támogatás • Ha közben kötelez • Ha más a motiváció • Ha fényez
 13. 13. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. Mikor ciki?! • Ha hiteltelen • Ha zöldremosás • Ha lózungok • Ha = támogatás • Ha közben kötelez • Ha más a motiváció • Ha fényez
 14. 14. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. Mikor ciki?! • Ha hiteltelen • Ha zöldremosás • Ha lózungok • Ha = támogatás • Ha közben kötelez • Ha más a motiváció • Ha fényez
 15. 15. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. „Ciki” (75 válaszadó) Ha nincs mögötte tartalom Ha üres lózungok Ha a dolgozók nem állnak mögé Rózsaszín felh eregetése Hiteltelenség Greenwashing Ha CSR = támogatás / szponzoráció A média szabályozatlansága Hogy fizetett hirdetésként jelenik meg a CSR Olyant CSR-nek feltüntetni, ami nem az (jogszabály, természetes, hatékonysági lépés) Ha a médiamegjelenés a motiváció Számszer adatok, tények hiánya A támogatások mértéke Ha többet költenek a kampányra, mint az ügyre Számszer adatok, tények hiánya Er szakos kampány Print meghívót küldeni CSR- rendezvényre Cause Related Marketing Ha nem csinálják Az önz szándékok felfedése Ha összekeverik a fenntarthatósággal Jól keres cég vezet i benzinzabáló autóval Fényezés GoodCSR Nem kell szinteség Dohánycég a CSR-r l Hogy pénzbe kerül Pipálás Ha öndicséretnek t nik, pedig nem az Bárgyú altruizmus Mentsük meg a világos kommunikáció Faültetés Márkakommunikációval összekeverik Látvány- elemek Saját érdekkör felek támogatása
 16. 16. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. Amire a legbüszkébbek… (77 válaszadó) • Munkatársak lelkesedése, aktivitása [16] • Támogatás [12] • Beágyazottság, következetesség [11] • Egy-egy outputra (balesetmentesség, díj stb.) • Egy-egy projektre (n / vidékfejlesztés / önkéntesség stb.) [8] • Közösségi kapcsolat, elismertség, visszajelzés [5] • Egyéb: • Helyi jelleg • Átlátható, folyamatos, fejl dés, proaktivitás, jó érzés stb. • Vezet i támogatottság • Hogy van és m ködik • Hitelesség • Együttm ködés
 17. 17. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. Amit hiányolnak… • Hosszú távú, átfogó stratégia, rendszer, költségvetés [17] • Mélyítés, széleskör terjesztés, kommunikáció [11] • Vezet i támogatás [5] • Dolgozók bevonása [5] • Egyéb: • Lokális jelleg • Tudatosság • Megújuló energia • Támogatás, támogatottakkal személyes kapcsolat • WLB • Stakeholderek igényeit ismerni • Bels kommunikáció • Nyitottság
 18. 18. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. Amit a CSR náluk jelent összes említés aránya alapján • Támogatás (50) • Környezetvédelem (38) • Munkatársak (17+) • Felel s vezetés, irányítás (14) • Fenntartható fejl dés (13) • Érintetti szempontok figyelembevétele, párbeszéd (12) • Esélyegyenl ség (10) • Munkahelyi egészség, biztonság (9) • Önkéntes munka (9) • Bels szemléletformálás, kommunikáció (8) • Alapm ködés fenntarthatósági fejlesztése (7) • Átláthatóság, transzparencia (7) • Vásárlói elégedettség, ügyfélmenedzsment (6) • Civil partnerség (6) • Oktatásban részvétel, támogatás (6) • Etikus üzletvitel (5)
 19. 19. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. A CSR motorja – miért csinálják? 2. a válság16. a hatóságok, büntetések16. a CSR-tanácsadók, -szakért k munkássága15. a média nyomása, aktivitása15. a versenytársak tevékenysége, viselkedése, kommunikációja14. a civil szervezetek aktivitása13. a pénzügyi eredményesség (van-e mib l)12. a dolgozók lelkesedése és proaktivitása11. a vállalati hírnévmenedzsment10. a vállalat fejlettsége, érettsége9. a CSR gazdájának hozzáállása8. az érintettek nyomása, fogadókészsége7. a vállalat teljesítményének javítása6. az EU-s irányelvek, ajánlások, intézkedések6. a nemzetközi piacon való jelenlét (értékesítés stb.)6. az állam intézkedései (ösztönz k)6. az iparági sajátosságok5. a fogyasztók, vev k hozzáállása4. az els számú vezet hozzáállása3. a tulajdonos, anyavállalat2. a fels vezetés ambíciói, elkötelez dése1. Az els három helyen említés gyakorisága szerint
 20. 20. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. Fogyasztók 1. 35 15
 21. 21. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. Melyik vállalat a legfelel sebb / legfenntarthatóbb Magyarországon? 1. Magyar Telekom (27) 2. MOL (25) 3. Pannon (21) 4. Vodafone (14) 5. OTP (12) 6. Coca-Cola (8) 7. Richter (8) 8. Coloplast (7) 9. Holcim (7) 10. Audi (6) 11. GE (6) 12.Kürt (6) 1. Magyar Telekom (12) 2. Pannon (9) 3. MOL (6) 4. Kürt (5) 5. Audi (3) Összes említés gyakorisága szerint Az els helyen említés gyakorisága szerint
 22. 22. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. Melyik vállalat a legfelel sebb / legfenntarthatóbb Magyarországon? 1. Magyar Telekom (27) 2. MOL (25) 3. Pannon (21) 4. Vodafone (14) 5. OTP (12) 6. Coca-Cola (8) 7. Richter (8) 8. Coloplast (7) 9. Holcim (7) 10. Audi (6) 11. GE (6) 12.Kürt (6) 1. Magyar Telekom (12) 2. Pannon (9) 3. MOL (6) 4. Kürt (5) 5. Audi (3) Összes említés gyakorisága szerint Az els helyen említés gyakorisága szerint
 23. 23. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. Mi mozdítaná el ? 1. • Jó példák terjesztése, el nyök kimutatása, tájékoztatás • Társadalom tudatosságának növekedése, emberek gondolkodásmódjának, szemléletének változása, egyéni felel sség növelése • Állam • Támogatások, ösztönzések • Törvények, szabályozás • Példamutatás • Elvárások • Érintettek nyomása, kontroll, elvárások • Fogyasztói elvárások, döntések • Vezet k szemlélete, döntései • Média fogékonysága • Tulajdonosi elvárás • Civilek nyomása • Dolgozók hozzáállása, munkamorál
 24. 24. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. Mi mozdítaná el ? 2. • Oktatás, gyerekek nevelése • Jólét • Üzleti kultúra változása, beépüljön a vállalati kultúrába • Szektorközi, társadalmi párbeszéd • Transzparencia • Külföldi tapasztalatcsere • Egy-egy említés: • Divat • Win-win helyzetek feltárása • természeti katasztrófa • hosszabb távon árazni • bankok B2B nyomása • külföldi t zsdére menetel • uniós elvárások • licence to operate felismerése • pozitív megkülönböztetés A legtöbb lehetséges el mozdító nem céges hatáskör…
 25. 25. Akarsz róla beszélni? 2010. november 25. Köszönöm a figyelmet! További információ: www.alternate.hu www.socialbranding.hu

×