Förändringsledning 2013

Anders Lindh
Anders LindhMongara AB
Människan och
medarbetaren
De kommer inte ihåg vad du sa,
däremot kommer de att minnas
känslan som du förmedlade.
Ordet
Ordet
Rösten
Ordet
Rösten
Kroppsspråket
There is nothing permanent
except change
Heraditus (grekisk filosof)
Förändringsledning 2013
Förändringsledning är ett strukturerat
tillvägagångssätt för att ledsaga individer,
grupper och organisationer från nuläget till
ett önskvärt framtida läge.
Cit. Wikipedia 2013
Förändringsledning 2013
Förändringsledning fokuserar på att
åstadkomma positiva beteendeförändringar hos människor genom att få
dem att själv vilja förändra sitt beteende.
Cit. Wikipedia
Förändringsledning 2013
Missionärer
Troende
“Munnens bekännare”
Åskådare
Vänta-och-se-are
Bryr sig inte
Vet inte
Skyttegravskrigare
Öppna opponenter
Emigranter
Kompetens
Resultat 1 - 10 av ungefär 6 430 000 vid sökning efter
Kompetens. (0,11 sekunder)
Kunskap/Färdighet
Vilja
Förståelse

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs vilja och
förmåga att genomföra en uppgift
Förändringsledning 2013
Förändringsledning 2013
Förändringsledning 2013
Förändringsledning 2013
Var sker innovationen?
Rita på blädderblock!
http://micco.se/tag/forankringsprocess/
RITA PÅ BLÄDDER BLOCK
Förändringsledning 2013
Vision &
mål med
förändring

Kompetens

Incitament

Resurser

Handlingsplaner

Acceptans &
Kommunikation

Framgångsrik
förändring

Om något saknas?
Vision &
mål med
förändring?

Kompetens

Incitament

Resurser

Handlingsplaner

Acceptans &
Kommunikation

FÖRVIRRING

Vision &
mål med
förändring

Kompetens?

Incitament

Resurser

Handlingsplaner

Acceptans &
Kommunikation

ÄNGSLAN

Vision &
mål med
förändring

Kompetens

Incitament?

Resurser

Handlingsplaner

Acceptans &
Kommunikation

BEGRÄNSAD
FÖRÄNDRING

Vision &
mål med
förändring

Kompetens

Incitament

Handlingsplaner

Acceptans &
Kommunikation

VANMAKT

Vision &
mål med
förändring

Kompetens

Incitament

Resurser

HandlingsPlaner?

Acceptans &
Kommunikation

START PÅ FELAKTIGA
GRUNDER

Vision &
mål med
förändring

Kompetens

Incitament

Resurser

Handlingsplaner

Acceptans &
Kommunikation?

SÖNDRING

Resurser?
Vi behöver ledare som går först,
visar vägen, som tror på vad vi
gör, som är nyfikna, är trovärdiga,
som driver, som har kul på jobbet
och som når resultat.
Genom andra.
Framgångsfaktorer
• Förankring
• Tid
• Fokus
VAD VILL VI FÖRÄNDRA?
3 saker
Processen
Rätt personalgrupp
Kompetensutveckla
AFFÄRSMODELLER OCH
MODELLERING
Enligt Forbes kommer 70% av
dagens 1 000 mest framgångsrika
företag inte att finnas kvar 2020.
Förändringsledning 2013
Processer
Strukturer
Kompetens
Kompetens
Resultat 1 - 10 av ungefär 6 430 000 vid sökning efter
Kompetens. (0,11 sekunder)
Kunskap/färdighet
Vilja
Förståelse

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs vilja och
förmåga att genomföra en uppgift.
Erbjudande
till
marknaden
SUPPORT

FINANSIERING

UTBILDNING
KRINGTJÄNSTER

SNABBARE LEVERANSER

TÄVLINGAR

INSTEGS TJÄNSTER

MONTERING

PRODUKT DIFFRENTIERING

HEMLEVERANS

INSTEGSPRODUKTER

RABATTER
Kundgrupper
Kommunikationskanaler
KANALER
Gammal media
VS.
Sociala media
KUNDGRUPPER
• ABONNENTER
• ÄLDRE
• YNGRE

•
•
•
•
•

LÄSARE
POLITIKER
HÖGSKOLA
KULTUR
JÄGARE
Ekonomi
Kostnader
Vinst
Intäkter
Om ett företag har en inköpsvolym på 50% av
omsättningen och man sänker inköpskostnaderna
med 5% motsvarar detta ett vinsttillskott på 2,5%.
Med hur mycket måste företaget öka omsättning för
att få motsvarande vinstökning?
25%
Förändringsledning 2013
3 Saker
Involvera kunden
Våga testa
Mät
Ledarskapet
LEDARSKAPET

ÄGA FÖRÄDRINGEN
Vilken affärsmodell använder din
organisation?
Hur vet du att din affärsmodell är
förankrad i organisationen?
Förändringsledning 2013
RITA PÅ Blädderblock
Min första tanke….
Innovation
Förändringsledning 2013
Fokusområden 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit.
Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida,
Orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio
Lorem non turpis. Nullam sit amet enim.
Suspendisse id velit vitae ligula volutpat
Condimentum. Aliquam erat volutpat.
Sed quis velit. Nulla facilisi. Nulla libero.
Vivamus pharetra posuere sapien. Nam consectetuer
Fokusområden 2014
• Lorem ipsum dolor sit amet
• consectetuer adipiscing elit.

• Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida,
• Orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio
• Lorem non turpis. Nullam sit amet enim.
• Suspendisse id velit vitae ligula volutpat

• Condimentum. Aliquam erat volutpat.
• Sed quis velit. Nulla facilisi. Nulla libero.
• Vivamus pharetra posuere sapien. Nam consectetuer
KICKOFF
GRUPPKONTRAKT/SPELREGLER
Nya projekt?
Eller ingående i befintliga?
•
•
•
•
•
•

Utveckla tjänsten/produkten i olika kanalen
Distributionsstrategi kanaler
Plattformsutveckling
Våra kunder
Produktutveckling
Internt arbetssätt och rutiner
Granskningar

Resultatbörs

 

Prenuerationssäljare på
hembesök

QR-koder

 

Mera lokala nyheter

Trovärdighet

Jobba med appar

 

 

 

Superlokala

Hög kvalite

En superwebb och portal för NMAB Lättillgängligt

Interagera med läsarna

 

Bra journalistik

Stor tillänglighet

Mycket unik

Snyggt och modernt

Interaktiva korsord

 

Snabba

Flashar

Specialintressen

Läsarundersökning

Renodla och anpassa

Ökad förståelse mellan
redaktion och annons

Smarta tillval, ex bio, events

Utveckla VIP

Tillförlitligt

Treparts samarbeten

Granskande och
analyserande

Tillvarata och utveckla
kompetens

Allsidigt
Snabba händelsenyheter

Webbprenumeration 99 sek Student och pensionärspriser

Lättnavigerad sight

Ännu mera lokal sport

Sms/popup vid stora
nyheter, registeras vid val
av genre

Premie för nya prenumeranter Snabba sportresultat

Hitta bra historier

Barnsida

Ta reda på vad kunderna vill
ha

Nytta och riktiga behov hos
kund?

Lokala superlokala

Mervärde

Bilder på familjesida

Digitala kuponger

Tydlighet

Debattforum!

Göra det vi gjort bra och
förpacka det på nytt sätt

Lyhörda för utveckling hos vår
publik och hur dom konsumerar
våra nyheter

Två tidningar ger fördjupning Genre bloggare

Ge röst åt den vanliga
månniskan

Underlätta vardagen

Diskutera innehåll

Viktigt med lokal förankring på
Förbättra appar
alla orter i länet
Mervärde

Anpassa personal efter nya
kanaler

Snabbare och tydligare

Kvalite och fördjupning

Produkter efter format

Interaktiv desk

Bra lokal journalistik

Valuta för pengarna

Räckvidd

Involvera läsarna filmklipp,
kopplingar till sociala medier

Överraska

Unik

Ständigt aktuell

Bättre samarbete mellan
avdelningarna

Mätbara kampanjer ger
garanterat resultat

Rätt sak på rätt plats

Teknik för snabb rapportering

Uppföljning och
återkoppling!

Tillgång till semaste teknik

Lokal journalistik

Pedagogik så går det till?

Läsar/tittar delaktighet

Samordning av
publöiceringskanaler

Webb och E-tidning

Webb-TV

Skräddarsy din egen webbsida

Tillgång till teknik

Lyxförpackning

Profiler – krönikörer,
oponionsbildare, kändisar,
experter

Våga mer-vara personlig

Öka kunskap om läsare
oc j kunder MÄTA!

Kampanj journalistik Driva
frågor, bli samtalsämnet på
jobbet

Hitta rätt pris

Sluta prata tidningsdöden

Rörligt material på webb

Designa din egen produkt som Bättre utrustning och
kund
fortbildning

Läsarsamverkan

Mervärde, föreläsningar,
kurser

Rätt kompetens på rätt plats

Anpassa organisation
Slutsatser
• Deltagarna har fått en ökad trygghet kring de mål och
visioner som finns för verksamheten inom NN.
• Man har fått en ökad förståelse för de förväntningar
som finns för att vara medarbetare inom NN. Detta
oberoende av roll.
• Delar av gruppen medarbetare upplever att det i
nuläget kan skapas suboptimeringar i de projekt och
aktiviteter som pågår? Dvs. att vi gör samma saker på
flera platser i verksamheten.
• Man har just nu som medarbetare en trygghet i
transformationen och strategin för ”övergång” från
från gammal till ny affärsmodell.
INTERN
MARKNADS
FÖRING
NÄR DU BÖRJAR
• Kartläggning av hur informationsspridningen ser ut i
dag.
• Målsättning för intern markandsföring och
kommunikation.
• Vilken information ska respektive avdelning
kommunicera (Sälj, marknad, business intelligence,
admin, logistik, ekonomi m.m.).
• Hur tillgodoser sig personalen och partners
informationen.
• Hur kontrollerar vi om informationen går fram, hur
mäter vi att vi uppnår målsättningarna? Attitydförändringar.
Praktiska tips för
internmarknadsföring
Intranet, ”storytelling”,
Personaltidning/nyhetsbrev, Kickoffer
Teambuildning, Interna tävlingar, Utbildning,
Introutbildningar, Distributionskanaler,
Regelbundna informationsmöten
Engagera
Förändringsledning 2013
Alecta och AMF börjar med
pensionsrådgivning till alla företag
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed
pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id
pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet enim.
Suspendisse id velit vitae ligula volutpat condimentum.
Aliquam erat volutpat. Sed quis velit. Nulla facilisi.
Nulla libero. Vivamus pharetra posuere sapien. Nam
consectetuer.
Bankerna satsar hårdare på tjänstepensioner

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Morbi
commodo, ipsum sed pharetra
gravida, orci magna rhoncus
neque, id pulvinar odio lorem
non turpis.

Avdrag för tjänstepensioner tas bort !

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Morbi
commodo, ipsum sed
pharetra gravida, orci
magna rhoncus neque, id
pulvinar odio lorem non
turpis. Nullam sit amet
enim. Suspendisse id
Den allmänna pensionen höjs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra
gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio
lorem non turpis. . Nullam sit amet enim. Suspendisse id
En påstridig kund vill ha ett arbete utfört och vill få pris och en
tid för när arbetet kan utföras.
Hur ska vi agera?
GUL; Jag ber att få återkomma till kunden för att kunna lämna
säkrare uppgifter.
RÖD; Jag ger kunden en preliminär uppskattning och är tydlig
med att det är en uppskattning.
3 saker
Engagera
Kommunicera
Ge feedback
http://anderslindh.wordpress.com
www.mongara.se
1 sur 63

Recommandé

Förändring i Organisationer (swe) par
Förändring i Organisationer (swe)Förändring i Organisationer (swe)
Förändring i Organisationer (swe)Alex Eriksson
3.7K vues52 diapositives
Webbinarium: Förandringsledning gav Sveaskog Sveriges bästa virkesflöde par
Webbinarium: Förandringsledning gav Sveaskog Sveriges bästa virkesflödeWebbinarium: Förandringsledning gav Sveaskog Sveriges bästa virkesflöde
Webbinarium: Förandringsledning gav Sveaskog Sveriges bästa virkesflödeFrontit
529 vues16 diapositives
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill! par
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!Frontit
4.2K vues65 diapositives
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation" par
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"Frontit
2K vues46 diapositives
Agila projekt frontit par
Agila projekt frontitAgila projekt frontit
Agila projekt frontitFrontit
1.6K vues19 diapositives
Förändring på riktigt par
Förändring på riktigtFörändring på riktigt
Förändring på riktigt☀️Jill Nyqvist ☀️
434 vues25 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Frontit seminarium: Hur kan kommuner nå effektmål och minska resursslöseri i ... par
Frontit seminarium: Hur kan kommuner nå effektmål och minska resursslöseri i ...Frontit seminarium: Hur kan kommuner nå effektmål och minska resursslöseri i ...
Frontit seminarium: Hur kan kommuner nå effektmål och minska resursslöseri i ...Frontit
3.7K vues21 diapositives
Projektkontoret i en föränderlig omvärld Stockholm par
Projektkontoret i en föränderlig omvärld StockholmProjektkontoret i en föränderlig omvärld Stockholm
Projektkontoret i en föränderlig omvärld StockholmFrontit
1.6K vues31 diapositives
Leda och organisera innovation 18/11 par
Leda och organisera innovation 18/11Leda och organisera innovation 18/11
Leda och organisera innovation 18/11Frontit
691 vues15 diapositives
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld" par
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"Frontit
3.5K vues33 diapositives
Agil revolution startar i toppen par
Agil revolution startar i toppenAgil revolution startar i toppen
Agil revolution startar i toppenFrontit
651 vues35 diapositives
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten" par
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"Frontit
1.7K vues29 diapositives

Tendances(20)

Frontit seminarium: Hur kan kommuner nå effektmål och minska resursslöseri i ... par Frontit
Frontit seminarium: Hur kan kommuner nå effektmål och minska resursslöseri i ...Frontit seminarium: Hur kan kommuner nå effektmål och minska resursslöseri i ...
Frontit seminarium: Hur kan kommuner nå effektmål och minska resursslöseri i ...
Frontit3.7K vues
Projektkontoret i en föränderlig omvärld Stockholm par Frontit
Projektkontoret i en föränderlig omvärld StockholmProjektkontoret i en föränderlig omvärld Stockholm
Projektkontoret i en föränderlig omvärld Stockholm
Frontit1.6K vues
Leda och organisera innovation 18/11 par Frontit
Leda och organisera innovation 18/11Leda och organisera innovation 18/11
Leda och organisera innovation 18/11
Frontit691 vues
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld" par Frontit
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
Frontit3.5K vues
Agil revolution startar i toppen par Frontit
Agil revolution startar i toppenAgil revolution startar i toppen
Agil revolution startar i toppen
Frontit651 vues
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten" par Frontit
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"
Frontit1.7K vues
Toyota Kata ett alternativ till retrospektiv DevSum 2012 par Håkan Forss
Toyota Kata ett alternativ till retrospektiv DevSum 2012Toyota Kata ett alternativ till retrospektiv DevSum 2012
Toyota Kata ett alternativ till retrospektiv DevSum 2012
Håkan Forss11.4K vues
Frontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effekt par Frontit
Frontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effektFrontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effekt
Frontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effekt
Frontit2.7K vues
Frontit seminarium: Morötter och piskor är för åsnor. Motivation 3.0 är här! par Frontit
Frontit seminarium: Morötter och piskor är för åsnor. Motivation 3.0 är här!Frontit seminarium: Morötter och piskor är för åsnor. Motivation 3.0 är här!
Frontit seminarium: Morötter och piskor är för åsnor. Motivation 3.0 är här!
Frontit1.8K vues
Projekt framtidens hållbara affärsmodeller par futuramb
Projekt framtidens hållbara affärsmodellerProjekt framtidens hållbara affärsmodeller
Projekt framtidens hållbara affärsmodeller
futuramb4.6K vues
Frontit seminarium: Engagerade medarbetare - nyckeln till hållbar förändring par Frontit
Frontit seminarium: Engagerade medarbetare - nyckeln till hållbar förändringFrontit seminarium: Engagerade medarbetare - nyckeln till hållbar förändring
Frontit seminarium: Engagerade medarbetare - nyckeln till hållbar förändring
Frontit2.1K vues
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder! par Frontit
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!
Frontit2.5K vues
Konverteringsoptimering pres-maj2013 par Mia Kolmodin
Konverteringsoptimering pres-maj2013Konverteringsoptimering pres-maj2013
Konverteringsoptimering pres-maj2013
Mia Kolmodin662 vues
Internkommunikation par Per Axbom
InternkommunikationInternkommunikation
Internkommunikation
Per Axbom3.5K vues
Frontit seminarium: Lyckas med ditt systeminförande! par Frontit
Frontit seminarium: Lyckas med ditt systeminförande!Frontit seminarium: Lyckas med ditt systeminförande!
Frontit seminarium: Lyckas med ditt systeminförande!
Frontit2.3K vues
Effektiv kunskapsspridning samarbete och konsten att odla ett sympatiskt arbe... par manssandstrom
Effektiv kunskapsspridning samarbete och konsten att odla ett sympatiskt arbe...Effektiv kunskapsspridning samarbete och konsten att odla ett sympatiskt arbe...
Effektiv kunskapsspridning samarbete och konsten att odla ett sympatiskt arbe...
manssandstrom283 vues
Lean UX i Agila Team par Mia Kolmodin
Lean UX i Agila TeamLean UX i Agila Team
Lean UX i Agila Team
Mia Kolmodin35.6K vues

En vedette

Förändringskommunikation par
FörändringskommunikationFörändringskommunikation
FörändringskommunikationSigma IT Management
3.3K vues27 diapositives
Ledarens roll i förändringsarbetet (Heart to Change Special) par
Ledarens roll i förändringsarbetet (Heart to Change Special)Ledarens roll i förändringsarbetet (Heart to Change Special)
Ledarens roll i förändringsarbetet (Heart to Change Special)Elisabet Ahlqvist
1.5K vues28 diapositives
Styrgrupp projforum09 3 komprimerad par
Styrgrupp projforum09 3 komprimeradStyrgrupp projforum09 3 komprimerad
Styrgrupp projforum09 3 komprimeradSvenskt Projektforum
1K vues21 diapositives
Mindfulness i näringslivet par
Mindfulness i näringslivetMindfulness i näringslivet
Mindfulness i näringslivetKarin Otterbjörk (fd Malmström)
265 vues2 diapositives
Mind your business - Använd hjärnan för framgång. Qoola Qvinnor 2014 par
Mind your business - Använd hjärnan för framgång. Qoola Qvinnor 2014Mind your business - Använd hjärnan för framgång. Qoola Qvinnor 2014
Mind your business - Använd hjärnan för framgång. Qoola Qvinnor 2014Exist Nu AB
557 vues21 diapositives
Hur håller man ihop stockholm.se ur ett designperspektiv? Eller ska man det? par
Hur håller man ihop stockholm.se ur ett designperspektiv? Eller ska man det?Hur håller man ihop stockholm.se ur ett designperspektiv? Eller ska man det?
Hur håller man ihop stockholm.se ur ett designperspektiv? Eller ska man det?Creuna Sverige
1K vues39 diapositives

En vedette(20)

Ledarens roll i förändringsarbetet (Heart to Change Special) par Elisabet Ahlqvist
Ledarens roll i förändringsarbetet (Heart to Change Special)Ledarens roll i förändringsarbetet (Heart to Change Special)
Ledarens roll i förändringsarbetet (Heart to Change Special)
Elisabet Ahlqvist1.5K vues
Mind your business - Använd hjärnan för framgång. Qoola Qvinnor 2014 par Exist Nu AB
Mind your business - Använd hjärnan för framgång. Qoola Qvinnor 2014Mind your business - Använd hjärnan för framgång. Qoola Qvinnor 2014
Mind your business - Använd hjärnan för framgång. Qoola Qvinnor 2014
Exist Nu AB557 vues
Hur håller man ihop stockholm.se ur ett designperspektiv? Eller ska man det? par Creuna Sverige
Hur håller man ihop stockholm.se ur ett designperspektiv? Eller ska man det?Hur håller man ihop stockholm.se ur ett designperspektiv? Eller ska man det?
Hur håller man ihop stockholm.se ur ett designperspektiv? Eller ska man det?
Creuna Sverige1K vues
Att lyckas, misslyckas eller göra något riktigt bra par Creuna Sverige
Att lyckas, misslyckas eller göra något riktigt braAtt lyckas, misslyckas eller göra något riktigt bra
Att lyckas, misslyckas eller göra något riktigt bra
Creuna Sverige1.1K vues
Förvaltning - from good to great par inUse
Förvaltning - from good to greatFörvaltning - from good to great
Förvaltning - from good to great
inUse2.2K vues
Hjärnan i ledarskapet par Exist Nu AB
Hjärnan i ledarskapetHjärnan i ledarskapet
Hjärnan i ledarskapet
Exist Nu AB501 vues
Jumpstart Your Health Routine With Mindfulness par Shalini Bahl
Jumpstart Your Health Routine With MindfulnessJumpstart Your Health Routine With Mindfulness
Jumpstart Your Health Routine With Mindfulness
Shalini Bahl1.2K vues
Hur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie Åsberg par Mind
Hur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie ÅsbergHur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie Åsberg
Hur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie Åsberg
Mind724 vues
Vad är digitalisering och digital transformation? Varför är det viktigt? par DigJourney
Vad är digitalisering och digital transformation? Varför är det viktigt?Vad är digitalisering och digital transformation? Varför är det viktigt?
Vad är digitalisering och digital transformation? Varför är det viktigt?
DigJourney580 vues
Emotionell branding - hur du skapar en relevant story som berör par Creuna Sverige
Emotionell branding - hur du skapar en relevant story som berörEmotionell branding - hur du skapar en relevant story som berör
Emotionell branding - hur du skapar en relevant story som berör
Creuna Sverige1.5K vues
Att leda in i framtiden par DigJourney
Att leda in i framtidenAtt leda in i framtiden
Att leda in i framtiden
DigJourney291 vues
100 smarta tips på hur du leder digital transformation i tidig fas par DigJourney
100 smarta tips på hur du leder digital transformation i tidig fas100 smarta tips på hur du leder digital transformation i tidig fas
100 smarta tips på hur du leder digital transformation i tidig fas
DigJourney253 vues
Lead With Intent on Linked In par peders
Lead With Intent on Linked InLead With Intent on Linked In
Lead With Intent on Linked In
peders498 vues

Similaire à Förändringsledning 2013

Framgångrika intranät - hur kan de se ut? par
Framgångrika intranät - hur kan de se ut?Framgångrika intranät - hur kan de se ut?
Framgångrika intranät - hur kan de se ut?Jonas Söderström
910 vues105 diapositives
Implementationssupport par
ImplementationssupportImplementationssupport
ImplementationssupportMathias Gullbrandson
567 vues15 diapositives
UX <3 Digital Transformation par
UX <3 Digital Transformation UX <3 Digital Transformation
UX <3 Digital Transformation Caroline Andersson
1.5K vues63 diapositives
Att leda digital transformation - författarfrukost hos ZetaDisplay par
Att leda digital transformation - författarfrukost hos ZetaDisplayAtt leda digital transformation - författarfrukost hos ZetaDisplay
Att leda digital transformation - författarfrukost hos ZetaDisplayDigJourney
260 vues45 diapositives
Content-shock - Så skapar du en överlevnadsplan - Berghs Effektiv marknadskom... par
Content-shock - Så skapar du en överlevnadsplan - Berghs Effektiv marknadskom...Content-shock - Så skapar du en överlevnadsplan - Berghs Effektiv marknadskom...
Content-shock - Så skapar du en överlevnadsplan - Berghs Effektiv marknadskom...Crescando
181 vues61 diapositives
Webinar 12 april - Sluta skjut från höften! Målinriktad Content Marketing B2B... par
Webinar 12 april - Sluta skjut från höften! Målinriktad Content Marketing B2B...Webinar 12 april - Sluta skjut från höften! Målinriktad Content Marketing B2B...
Webinar 12 april - Sluta skjut från höften! Målinriktad Content Marketing B2B...Crescando
191 vues37 diapositives

Similaire à Förändringsledning 2013(20)

Att leda digital transformation - författarfrukost hos ZetaDisplay par DigJourney
Att leda digital transformation - författarfrukost hos ZetaDisplayAtt leda digital transformation - författarfrukost hos ZetaDisplay
Att leda digital transformation - författarfrukost hos ZetaDisplay
DigJourney260 vues
Content-shock - Så skapar du en överlevnadsplan - Berghs Effektiv marknadskom... par Crescando
Content-shock - Så skapar du en överlevnadsplan - Berghs Effektiv marknadskom...Content-shock - Så skapar du en överlevnadsplan - Berghs Effektiv marknadskom...
Content-shock - Så skapar du en överlevnadsplan - Berghs Effektiv marknadskom...
Crescando181 vues
Webinar 12 april - Sluta skjut från höften! Målinriktad Content Marketing B2B... par Crescando
Webinar 12 april - Sluta skjut från höften! Målinriktad Content Marketing B2B...Webinar 12 april - Sluta skjut från höften! Målinriktad Content Marketing B2B...
Webinar 12 april - Sluta skjut från höften! Målinriktad Content Marketing B2B...
Crescando191 vues
Så undviker du content-shock i 7 steg - Berghs: Effektiv marknadskommunikatio... par Crescando
Så undviker du content-shock i 7 steg - Berghs: Effektiv marknadskommunikatio...Så undviker du content-shock i 7 steg - Berghs: Effektiv marknadskommunikatio...
Så undviker du content-shock i 7 steg - Berghs: Effektiv marknadskommunikatio...
Crescando1.3K vues
Att leda i digital transformation med Screen Interaction 160930 par Joakim Jansson
Att leda i digital transformation med Screen Interaction 160930Att leda i digital transformation med Screen Interaction 160930
Att leda i digital transformation med Screen Interaction 160930
Joakim Jansson757 vues
Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg... par Crescando
Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg...Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg...
Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg...
Crescando290 vues
Business Model Innovation RealSprint par Hobfot
Business Model Innovation RealSprintBusiness Model Innovation RealSprint
Business Model Innovation RealSprint
Hobfot200 vues
Föreläsning Herbert Felix Växthus par Dolda Jobb
Föreläsning Herbert Felix VäxthusFöreläsning Herbert Felix Växthus
Föreläsning Herbert Felix Växthus
Dolda Jobb405 vues
Tips och tricks till en bra platsannons par Jobbsafari
Tips och tricks till en bra platsannonsTips och tricks till en bra platsannons
Tips och tricks till en bra platsannons
Jobbsafari3.3K vues
Fastighetsförvaltning i sociala medier par Leif Kajrup
Fastighetsförvaltning i sociala medierFastighetsförvaltning i sociala medier
Fastighetsförvaltning i sociala medier
Leif Kajrup493 vues
Sociala media för företagare par Rexor AB
Sociala media för företagareSociala media för företagare
Sociala media för företagare
Rexor AB908 vues
Skruva till din Content Marketing - Kntnt Frukostseminarie 3 april par Saraohman.se
Skruva till din Content Marketing - Kntnt Frukostseminarie 3 aprilSkruva till din Content Marketing - Kntnt Frukostseminarie 3 april
Skruva till din Content Marketing - Kntnt Frukostseminarie 3 april
Saraohman.se2K vues
Föreläsning på Berghs 14 december par SpringtimePR
Föreläsning på Berghs 14 december Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december
SpringtimePR747 vues
Inspirationsfrukost 20 april - Sluta skjut från höften! Målinriktad content m... par Crescando
Inspirationsfrukost 20 april - Sluta skjut från höften! Målinriktad content m...Inspirationsfrukost 20 april - Sluta skjut från höften! Målinriktad content m...
Inspirationsfrukost 20 april - Sluta skjut från höften! Målinriktad content m...
Crescando435 vues

Förändringsledning 2013

 • 2. De kommer inte ihåg vad du sa, däremot kommer de att minnas känslan som du förmedlade.
 • 6. There is nothing permanent except change Heraditus (grekisk filosof)
 • 8. Förändringsledning är ett strukturerat tillvägagångssätt för att ledsaga individer, grupper och organisationer från nuläget till ett önskvärt framtida läge. Cit. Wikipedia 2013
 • 10. Förändringsledning fokuserar på att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos människor genom att få dem att själv vilja förändra sitt beteende. Cit. Wikipedia
 • 12. Missionärer Troende “Munnens bekännare” Åskådare Vänta-och-se-are Bryr sig inte Vet inte Skyttegravskrigare Öppna opponenter Emigranter
 • 13. Kompetens Resultat 1 - 10 av ungefär 6 430 000 vid sökning efter Kompetens. (0,11 sekunder) Kunskap/Färdighet Vilja Förståelse Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs vilja och förmåga att genomföra en uppgift
 • 18. Var sker innovationen? Rita på blädderblock!
 • 22. Vision & mål med förändring Kompetens Incitament Resurser Handlingsplaner Acceptans & Kommunikation Framgångsrik förändring Om något saknas? Vision & mål med förändring? Kompetens Incitament Resurser Handlingsplaner Acceptans & Kommunikation FÖRVIRRING Vision & mål med förändring Kompetens? Incitament Resurser Handlingsplaner Acceptans & Kommunikation ÄNGSLAN Vision & mål med förändring Kompetens Incitament? Resurser Handlingsplaner Acceptans & Kommunikation BEGRÄNSAD FÖRÄNDRING Vision & mål med förändring Kompetens Incitament Handlingsplaner Acceptans & Kommunikation VANMAKT Vision & mål med förändring Kompetens Incitament Resurser HandlingsPlaner? Acceptans & Kommunikation START PÅ FELAKTIGA GRUNDER Vision & mål med förändring Kompetens Incitament Resurser Handlingsplaner Acceptans & Kommunikation? SÖNDRING Resurser?
 • 23. Vi behöver ledare som går först, visar vägen, som tror på vad vi gör, som är nyfikna, är trovärdiga, som driver, som har kul på jobbet och som når resultat. Genom andra.
 • 25. VAD VILL VI FÖRÄNDRA?
 • 28. Enligt Forbes kommer 70% av dagens 1 000 mest framgångsrika företag inte att finnas kvar 2020.
 • 31. Kompetens Resultat 1 - 10 av ungefär 6 430 000 vid sökning efter Kompetens. (0,11 sekunder) Kunskap/färdighet Vilja Förståelse Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs vilja och förmåga att genomföra en uppgift.
 • 36. KUNDGRUPPER • ABONNENTER • ÄLDRE • YNGRE • • • • • LÄSARE POLITIKER HÖGSKOLA KULTUR JÄGARE
 • 38. Om ett företag har en inköpsvolym på 50% av omsättningen och man sänker inköpskostnaderna med 5% motsvarar detta ett vinsttillskott på 2,5%. Med hur mycket måste företaget öka omsättning för att få motsvarande vinstökning?
 • 39. 25%
 • 44. Vilken affärsmodell använder din organisation? Hur vet du att din affärsmodell är förankrad i organisationen?
 • 46. RITA PÅ Blädderblock Min första tanke…. Innovation
 • 48. Fokusområden 2014 • • • • • • • • • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, Orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio Lorem non turpis. Nullam sit amet enim. Suspendisse id velit vitae ligula volutpat Condimentum. Aliquam erat volutpat. Sed quis velit. Nulla facilisi. Nulla libero. Vivamus pharetra posuere sapien. Nam consectetuer
 • 49. Fokusområden 2014 • Lorem ipsum dolor sit amet • consectetuer adipiscing elit. • Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, • Orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio • Lorem non turpis. Nullam sit amet enim. • Suspendisse id velit vitae ligula volutpat • Condimentum. Aliquam erat volutpat. • Sed quis velit. Nulla facilisi. Nulla libero. • Vivamus pharetra posuere sapien. Nam consectetuer
 • 52. Nya projekt? Eller ingående i befintliga? • • • • • • Utveckla tjänsten/produkten i olika kanalen Distributionsstrategi kanaler Plattformsutveckling Våra kunder Produktutveckling Internt arbetssätt och rutiner
 • 53. Granskningar Resultatbörs   Prenuerationssäljare på hembesök QR-koder   Mera lokala nyheter Trovärdighet Jobba med appar       Superlokala Hög kvalite En superwebb och portal för NMAB Lättillgängligt Interagera med läsarna   Bra journalistik Stor tillänglighet Mycket unik Snyggt och modernt Interaktiva korsord   Snabba Flashar Specialintressen Läsarundersökning Renodla och anpassa Ökad förståelse mellan redaktion och annons Smarta tillval, ex bio, events Utveckla VIP Tillförlitligt Treparts samarbeten Granskande och analyserande Tillvarata och utveckla kompetens Allsidigt Snabba händelsenyheter Webbprenumeration 99 sek Student och pensionärspriser Lättnavigerad sight Ännu mera lokal sport Sms/popup vid stora nyheter, registeras vid val av genre Premie för nya prenumeranter Snabba sportresultat Hitta bra historier Barnsida Ta reda på vad kunderna vill ha Nytta och riktiga behov hos kund? Lokala superlokala Mervärde Bilder på familjesida Digitala kuponger Tydlighet Debattforum! Göra det vi gjort bra och förpacka det på nytt sätt Lyhörda för utveckling hos vår publik och hur dom konsumerar våra nyheter Två tidningar ger fördjupning Genre bloggare Ge röst åt den vanliga månniskan Underlätta vardagen Diskutera innehåll Viktigt med lokal förankring på Förbättra appar alla orter i länet Mervärde Anpassa personal efter nya kanaler Snabbare och tydligare Kvalite och fördjupning Produkter efter format Interaktiv desk Bra lokal journalistik Valuta för pengarna Räckvidd Involvera läsarna filmklipp, kopplingar till sociala medier Överraska Unik Ständigt aktuell Bättre samarbete mellan avdelningarna Mätbara kampanjer ger garanterat resultat Rätt sak på rätt plats Teknik för snabb rapportering Uppföljning och återkoppling! Tillgång till semaste teknik Lokal journalistik Pedagogik så går det till? Läsar/tittar delaktighet Samordning av publöiceringskanaler Webb och E-tidning Webb-TV Skräddarsy din egen webbsida Tillgång till teknik Lyxförpackning Profiler – krönikörer, oponionsbildare, kändisar, experter Våga mer-vara personlig Öka kunskap om läsare oc j kunder MÄTA! Kampanj journalistik Driva frågor, bli samtalsämnet på jobbet Hitta rätt pris Sluta prata tidningsdöden Rörligt material på webb Designa din egen produkt som Bättre utrustning och kund fortbildning Läsarsamverkan Mervärde, föreläsningar, kurser Rätt kompetens på rätt plats Anpassa organisation
 • 54. Slutsatser • Deltagarna har fått en ökad trygghet kring de mål och visioner som finns för verksamheten inom NN. • Man har fått en ökad förståelse för de förväntningar som finns för att vara medarbetare inom NN. Detta oberoende av roll. • Delar av gruppen medarbetare upplever att det i nuläget kan skapas suboptimeringar i de projekt och aktiviteter som pågår? Dvs. att vi gör samma saker på flera platser i verksamheten. • Man har just nu som medarbetare en trygghet i transformationen och strategin för ”övergång” från från gammal till ny affärsmodell.
 • 56. NÄR DU BÖRJAR • Kartläggning av hur informationsspridningen ser ut i dag. • Målsättning för intern markandsföring och kommunikation. • Vilken information ska respektive avdelning kommunicera (Sälj, marknad, business intelligence, admin, logistik, ekonomi m.m.). • Hur tillgodoser sig personalen och partners informationen. • Hur kontrollerar vi om informationen går fram, hur mäter vi att vi uppnår målsättningarna? Attitydförändringar.
 • 57. Praktiska tips för internmarknadsföring Intranet, ”storytelling”, Personaltidning/nyhetsbrev, Kickoffer Teambuildning, Interna tävlingar, Utbildning, Introutbildningar, Distributionskanaler, Regelbundna informationsmöten
 • 60. Alecta och AMF börjar med pensionsrådgivning till alla företag Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet enim. Suspendisse id velit vitae ligula volutpat condimentum. Aliquam erat volutpat. Sed quis velit. Nulla facilisi. Nulla libero. Vivamus pharetra posuere sapien. Nam consectetuer. Bankerna satsar hårdare på tjänstepensioner Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Avdrag för tjänstepensioner tas bort ! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet enim. Suspendisse id Den allmänna pensionen höjs Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. . Nullam sit amet enim. Suspendisse id
 • 61. En påstridig kund vill ha ett arbete utfört och vill få pris och en tid för när arbetet kan utföras. Hur ska vi agera? GUL; Jag ber att få återkomma till kunden för att kunna lämna säkrare uppgifter. RÖD; Jag ger kunden en preliminär uppskattning och är tydlig med att det är en uppskattning.

Notes de l'éditeur

 1. Beskriver innehållet i utbildningen
 2. Modul 1 Människan och medarbetaren – erfarenheter kring hur vi reagerar och förhåller oss.
 3. Vad gör vi för att undvika flumm. Återkopplar till forkning gjorda på universitetet i Lund.
 4. Varför agerar vi på detta vis?
 5. Påbörja samtal om hur människor förhåller sig till förändring.
 6. Bra grupper! Skapa ett gemensamt mål, vad vem och när Enas kring arbetsprocessen, dvs hur Identifiera kulturbärare Tar ansvar för målet Tar ansvar för gruppen, stöttar, informerar och respekterar
 7. Trygg bas, FIRO, Weelans – i gruppenTrygg i affärenTrygg i målet
 8. Rita på blädderblock!
 9. Rita på blädderblock!!
 10. Modul 2 Vad vill vi förändra?
 11. Finns alla delar med i processen Fokuserar du på 70% Kompetensutveckling både i hur vi reagerar i förändring inte bara i nytt arbetssätt
 12. Nyckeltal
 13. Modul 3 Ledarskapet – hur?
 14. MODET ATT FATTA BESLUT
 15. En process för utveckling!