Publicité

Menaxhimi i Mirembajtjes

General Manager Hotel Mediteran Ulcinj à Suzana Muja
17 Mar 2014
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Menaxhimi i Mirembajtjes

 1. BAZAT E MIREMBAJTJES
 2. Mirembajtja eshte nje nga sektoret me te gjere te nje objekti hoteljer, I cili eshte pergjegjes per krijimin e hapsirave te pasterta, mirembajtjen e tyre dhe ofrimin e sigurise ne ambijent. Duke ofruar mireqenijen maksimale per mysafiret, ky sektor ruan standartet e hotelit dhe ne kete menyre asiston hotelin ne arritjen e profitit maksimal nga shitja e dhomave. Ky sektor gjithashtu eshte konsideruar si Syri dhe Veshet e zyhres se menaxhimit, duke funksionuar si kanal transmetimi te informacionit nga hapesirat ku gjenerohet e ardhura kryesore. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 3. Vendimi per numrin e kerkuar te dhomave per pastrim nga punetoret Shpeshtesija e pastrimit Rolet e Dep. te Mirembajtjes.: Guestrooms Hapesirat Publike Hapesiren e sallonit/ banjot publike/ hapesirat e recepsionit/ zyhrat e menaxhimit/ hapesirat e Barit dhe Restoranit/ Sallat e konferencave & Banketeve/ hapesirat e pishines/ dhomat e pushimit te punetorve & magazinat/ hapesirat e caktuara te takimeve & hapesirat e ofrimit te ushqimit Pergjegjesit e Shefit te sektorit te mirembajtjes: MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 4. Hapesirat rreth Dhomave Eshte pastruar ne rregull nga Sanitarja Eshte vertetuar si e paster nga antari I dyte I dep te mirembajtjes. Statusi I Dhomes eshte raportuar tek Recepsioni Rolet e Dep. te Mirembajtjes.: Guestrooms Ashensoret/ Koridoret/ Shkallet/ Tarasat Dhoma do te dorezohet, kur: Roli I komunikimit te Recepsionit (info perstatusin e dhomes) & Inxhinjerin / Depart. e mirembajtjes (ceshtjet e dhomave) MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 5. Rolet e Dep. te Mirembajtjes.: Guestrooms (vazhdim…) Clean & Vacant Dhoma eshte bosh, eshte pastruar dhe eshte raportuar si gati per mysafirin. Occupied Dhoma eshte e regjestruar ne emer te mysafirit On-Change Dhoma eshte bosh por e pa pastruar Do not disturb Dhoma eshte e zanun por e papastruar, me kerkesen e mysafirt per mos e shqetesuar. Sleep-out Dhoma eshte e raportuar si boshe, por dhoma nuk eshte e perdorur, dhe mysafiri ka mundesi qe eshte larguar. Stay-over Mysafiri do qendroj ne dhome edhe nje nate. Room status terminology MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 6. Rolet e Dep. te Mirembajtjes.: Guestrooms (Vazhdim) Due-out Mysafiri ka bere me dite qe kjo eshte dita e fundit e qendrimit te tij/saj. Check-out Mysafiri eshte larguar. Out-of-order Dhoma eshte jashte perdorimit. Lock-out Sendet e mysafirit jane akoma ne dhome, por mysafireve ju ndalohet hyrja deri ne nje njoftim te recepsionit. Late check- out Mysafiri ka kerkuar dhe I eshte aprovuar nje zgjatim I afatit te largimit. Room status terminology (continued…) MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 7. STAFI I DEPARTAMENTIT Kerkimi I cilesise nga pastrimi I dhomes Verejtja e deficideve te standartit te dhomes, korrektimi I atyre mungesave, & raportu rishikimin e statutit te dhomes nga Shefi I Mirembajtjes ose Recepsioni. Te kete aftesi menaxhimi(planifikim, organizim, drejtim dhe kontrollim I aktiviteteve te dep.). Te kete nje lidhje te forte me pastersine dhe standarte te paprekshem mbi pastrimin. Te krijoje nje liste kontrolli te pershtatshme dhe plotesimin e metejshem te listes nese eshte e nevojshme.. Te kete njohuri administrimi, buxhetimi, ceshtjet e lavanderise , pektet & uniformat, kemikalet e perdorur ne dhome dhe te tjera rutine. Te jete I orjentuar nga mysafiri. Shefja e Mirembajtjes duhet: Pergjegjesite kryesore te inspektimit te dhomave : MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 8. Punetoret e mirembajtjes jane grupi me I madh I punetoreve ne nje strukture. Pune te natyres Fizike Menaxhimi iMirembajtjes : Sigurija Aksidentet ne hoteleve vijne me shume ne numer nga ky sektor. prandaj Paisjet & Furnizimet Rregull Punetoret e Mirembajtjes duhet te perdorin dhe te funsionojne vetem me ato mjete dhe ilace per te cilat jane te trajnuar dhe te afte per ti perdorur.. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 9. MENAXHIMI I MIREMBAJTJES : SIGURIJA Kemikatet Procedurat e pastrimit Tektikat e sakta te ngritjes Aksesi ne menyren e duhur ne dhome Contending with guestrooms containing: firearms/ uncaged animals/ individuals perceived as threatening/ ill or unconscious guests/ drugs and drug paraphernalia / blood and potential bloodborne pathogens Sherbimi I mysafireve Sigurija e mysfir Procedura e Humbjeve&Gjetjeve Hapesirat per trajnim MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 10. MENAXHIMI I MIREMBAJTJES : ORARET E PUNES Shefi Papervoje I Dep te Mirembajtjes bazohet ekskluzivisht ne minuta per dhome. Total # minutat e punes ne nje dhome / total # dhomat e pastruara = Minutat per nje dhome Shefi me Pervoje I Dep te Mirembajtjes bazohet ne dy faktore : minutat per dhome dhe njohurine mbi mysafiret dhe shitjet patterns Madhesia e dhomave/ orendite ne dhome / nr. Aktual I dhomave per tu pastruar / sasija e , nese ka, pastrimeve te thella. Caktimi I nr te dhomaveper pastrim mvaret nga : Si te vendoset orari per pastrimin e dhomave : MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 11. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 12. MENAXHIMI I MIREMBAJTJES: INVENTORI Kontrollo perdorimin e cdo elementi cdo muaj, sa jane te inventarizuar, sa jane te porositur. Shefi I Mirembajtjes dorezon raportin e rregullt mbi cdo element. cercafe (te gjitha madhesive)/ kllefet e jastekeve/ peshqirat e banjove/ peshqirat e duarve/ sapunet/ shampot/ pastruesit e xhamave/ kemikatet per pastrim/ gotat / qeset e mbeturinave etj Inventory items maintained by Executive Housekeeper: Vlera e inventarit mujor MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 13. MENAXHIMI I MIREMBAJTJES : TE HUMBURAT & GJETJET Data e kthimit Emri I pronarit/ adresa / nr telefonit Menaxheri I Mirembajtjes I cili e kthen ele. Metoda e kthimit Data ne te cilen ele esht raportuar I humbur Emri I puntorit te hotelit I cili e ka mbajtur ele. Data e gjetjes Pershkrimi I elementit Vendi ku ele. eshte gjetur(dhome, etj) Emri I personit qe e ka gjetur Supervizori I cili e pranon kete element Kur nje send gjendet Raprti I Shkruar Kur kthehet tek pronari, ose inventarizohet MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 14. KUJDESI IHAPESIRAVE & PASTRIMI Pastrimi efektiv I dhomave eshte zemra e sektorit te mirembajtjes Determinon ne nje afat te gjate suksesin ose deshtimi e struktures Dhomat e gjumit: pjesa e pare qe kontrollohet nga mysafiri pasi qe hyne ne dhome. Banjot: inspektohet per pastersi nga mysfiret Baza e pershtypjes se pare te mysafirit per nje strukture Pastrimi I hapsirave publike Pastrimi idhomave MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 15. Shprehja e cila thote : “Shikimi juaj I fundit ne dhome eshte shikimi I pare I mysafireve “ paraqet nje rregull te shkruar per punen e inspektorit. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 16. LISTA E INSPEKTIMIT TE DHOMAVE • Inspektori se pari kontrollon inventarin e dhomes per te siguruar qe dhoma eshte ne menyre te rregullt e paisur dhe sic duhet e furnizuar. • Inspektori kontrollon dhomat qe jane paraqituar si te pastruara. Nje dhome nga e cila eshte larguar mysafiri nuk guxon te qendroje jashte perdorimit me shume se nje ore pasi mysafiri eshte larguar. • Disa zona kyce per inspektim : MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 17. LISTA E INSPEKSIONIT • Banjot Te gjithe elementet duhen paisur Dyshemeja dhe Tubat duhen te jene te pastert dhe pa pluhur apo floke. Muri I dushit duhet te jete I pastruar. Lavamanet nuk duhen te kene shkume sapuni apo ndonje fije floku. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 18. • Krevetet Carcafet dhe Batanijet duhen siguruar qe jane zavendesuar ne menyren e duhur. Jasteket , elementet e krevatit nuk duhet te kene viza apo pluhur. Nese krevati nuk e prek dyshemene, atehere poshte krevatit duhet te jete mire e pastruar dhe e marre me fshese me korrent. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 19. • Tapetet Duhen te fshihen mire me fshese me korrent. Qoshet dhe hapesirat perbri mobiljeve duhet te kontrollohen. • Lampet Te gjitha llampat duhen te jene pa pluhur dhe ne funksion te plote. • Dollapet Vareset duhen te jene te pozicionuara ne rregull,vareset e parregullta duhet te zavendesohen. Qesja per rrobat e ndotura duhet te jete e rivendosur. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 20. • Night stand or night table. Furnizimi adekuat I elementeve per mysafir, sic jane fletet e shenimeve, duhen te inventarizohen dhe te rivendosen. Inspektori duhet te kapi telefonin per te verejtur nese doreza e telefonit eshte e pastruar. • Muri Muri ne banjo duhet et pastrohet cdo dite. Pikturat ose dekori nuk duhet te kete pluhur. • Dritaret Duhen te jene pa shenja dhe te shendritshme. Perdet duhen te jene te pasterta • Mini bars Kutija e akullit duhet te jete pa shenja akulli mbrenda dhe jashte. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 21. INSPEKTIMI I DHOMAVE TE OKUPUARA Banjoja e pastruar teresisht. Gaditja e rregullt e kravatit dhe dekori e peshqir. Komponentet kryesore te dhomes te jene ne rregull. Koshi I plehrave dhe mbetjet e duhanit te jene te tretuara. Dhoma eshte e fshire me fshese elektrike. Gjerat e mysafirit nuk duhet te shqetesohen gjate inspektimit. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 22. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 23. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 24. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 25. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 26. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 27. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 28. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 29. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 30. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 31. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 32. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 33. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 34. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 35. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 36. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 37. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 38. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 39. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 40. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 41. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 42. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 43. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 44. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 45. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 46. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 47. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 48. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 49. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 50. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 51. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 52. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 53. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 54. MSC. SUZANA TAIPOVIQ
 55. KONKLUZION MBAJTJA E STANDARTEVE TE LARTA TE PASTERSISE DHE MIREMBAJTJES ESHTE NJE PUNE QE NUK KA FUND KURRE, POR DO TE REALIZOHET NESE NE KEMI NJE PLAN TE DATAJUAR TE DETYRAVE QE KANE PER TU KRYER, NJE STATUS TE QARTE TE DHOMES DHE NJE PROCEDURE TE SUKSESHME TE PASTRIMIT. CDO STAF DUHET TE KUPTOJE RENDESINE E MIREMBAJTJES TE STANDARTEVE TE LARTA CDO DITE! MSC. SUZANA TAIPOVIQ

Notes de l'éditeur

 1. The text addresses management judgments regarding areas of cleaning responsibility specific to each department, and notes that many hotels have implemented color-coded maps of their properties to facilitate this; the first case study provides the scenario of possible conflicts - in responsibilities for cleaning areas - between Housekeeping Department and other departments (e.g. Food & Beverage / Maintenance Department). Decisions about the required number of room attendants is a major responsibility of the Executive Housekeeper. In the section “Employee Scheduling” later, the text discusses differences in how the inexperienced and the experienced Executive Housekeepers establish Room Attendants’ schedules in terms of numbers.
 2. Note that principle of management is also applied to run an effective Housekeeping Department. Thus, the Executive Housekeeper needs to understand management process such as planning, organizing, directing & controlling) specific to the Housekeeping Department. Revisit Chapter 2 (The Hotel General Manager) and Chapter 3 (Management Skills for the G.M.) to review how each management process step works and what specific things should be done, in detail. Inspector (inspectress) is the individual responsible for physically checking guestroom status, as well as other tasks assigned by the Executive Housekeeper.
 3. Bloodborne pathogen is any microorganism or virus, carried by blood, which can cause a disease. The text emphasizes that the G.M. particularly needs to pay attention to the matter of blood pathogens. Similarly, attention is necessary to lost and found training; in the section “Lost and Found” later, three types of unclaimed property are discussed in detail, in terms of law and policy requirements.
 4. Actual number of rooms to be cleaned is the most critical variable (factor) to effective scheduling. Deep cleaning means the intensive cleaning of a guestroom, typically including the thorough cleaning of items such as drapes, lamp shades, carpets, furniture, walls and the like. “Minutes per room” is the average number of minutes required to clean a guestroom. Explain different factors used between experienced and inexperienced housekeepers to establish room attendant schedules. Question 2 in Issues at Work in Chapter 7 asks students to design a scheduling system that fairly assigns holidays to the employees.
 5. “Product usage report” is a report detailing the amount of an inventoried item used by a hotel in a specified time period (i.e. week, month, quarter, year)
 6. The text emphasizes that Housekeeping Department must have specific, written “Lost and Found” procedures in place; it is one of the Executive Housekeeper’s important jobs to have pre-printed forms, namely, written lost and found procedures, in place to protect guest property until it is declared abandoned.
 7. Review Figure 7.3 (Sample Public Space Inspection Sheet), 7.4 (Sample Guestroom Sleeping Area Inspection Sheet), and 7.5 (Sample Guestroom Bath Area Inspection Sheet) in the text. The text discusses the usefulness of inspection sheets to identify areas to be evaluated during routine inspections of public spaces, guest bathroom and sleeping room areas, and laundry.
Publicité