Publicité

Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt

20 Feb 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt

 1. KlubWnukaSybiraka w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Pamięci Zesłańców Sprawozdanie z działalności Klubu w latach 2012- 2014
 2. ,,Naród , który traci pamięć, traci sumienie” Zbigniew Herbert  Celem Klubu Wnuka Sybiraka jest upamiętnienie martyrologii dziesiątki tysięcy Polaków wywiezionych na Syberię w latach 1940-1956.  Prawda o cierpieniu polskich Zesłańców dociera do młodzieży, która w sztafecie pamięci narodowej przenosi ją w następne pokolenia.
 3. Członkowie Klubu Wnuka Sybiraka : Opiekun: dr Elżbieta Andrasz Prezes: Adam Wąsowski Zastępcy: Natalia Kosin, Agata Stendel Skarbnik: Daria Kruk 1. Katarzyna Biegan 2. Agnieszka Bosky 3. Aneta Brzuszkiewicz 4. Milena Chmielewska 5. Kamil Ehlert 6. Mateusz Górski 7. Aleks Jankowski 8. Dominik Jaworski 9. Paulina Kleszczyńska 10. Paweł Kostrzewa 11. Olga Lityńska 12. Rafał Miętus 13. Anna Minkiewicz 14. Karolina Paliwoda 15. Kuba Paź 16. Milena Piotrowska 17. Szymon Rutkowski 18. Mirosława Sintek 19. Paulina Szczepańska 20. Kaja Szolowska 21. Dominika Szpakowska 22. Anna Wachowiak
 4. 7 XI 2012 r. Przejęcie Klubu Wnuka Sybiraka przez klasę I D Maturzyści klasy III A zrzeszeni w Klubie Wnuka Sybiraka podziękowali przedstawicielom Związku Sybiraków w Olsztynie za dwuletnią współpracę i przekazali zadania wynikające z przynależności do Klubu nowym członkom - klasie I D. Łukasz Podmostko dziękuje Sybirakom: Panu Jerzemu Szafranko i Panu Henrykowi Truskowskiemu za piękną przyjaźń i współpracę.
 5. 7 XI 2012 r. Przejęcie Klubu Wnuka Sybiraka przez klasę I D Prezes Związku Sybiraków Pan Dr Zygmunt Skotnicki z Kronikę naszego Klubu. Pani Dyrektor Danuta Gomolińska dziękuje Sybirakom i młodzieży za pokoleniowe spotkanie.
 6. Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego  Sybir i Syberia to dwa pokrewne słowa, a jednak w tradycji polskiej oznaczające różne pojęcia. Rozróżnienie to ukształtowało się w okresie rozbiorów, kiedy Polska była zniewolona.  Sybir w odczuciu Polaków to pojęcie polityczne związane z bardzo trudnym, wygnańczym doświadczeniem narodowym. W tym ujęciu Sybir nie ma ściśle określonego obszaru geograficznego. Obejmuje on tereny imperium rosyjskiego zarówno przed, jak i za Uralem, czyli wszystkie, gdzie zsyłano Polaków. Przykładem może być pomnik Sybiraków w Warszawie, gdzie na 40 podkładach kolejowych widnieją nazwy zesłańczych miejscowości leżących zarówno w europejskiej, jak i azjatyckiej części Rosji. Są tam wymienione: Irkuck, Omsk, Sachalin, Kołyma, Workuta, ale też Katyń, Lwów, Wilno, Archangielsk, Kaukaz i wiele innych.  Sybir to także doświadczenie wygnańcze odczuwane przez cały naród, a zaczynające się od okresu rozbiorów i trwające aż po niezwykle krwawy i okrutny wiek XX, zwany często Golgotą Wschodu.
 7. Pomnik Sybiraków w Warszawie Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego  Masowość wywózek, wysoka śmiertelność, deptanie godności człowieka, niezwykle trudne warunki bytowania na zesłaniu porażały i porażają nadal. Dodatkowo połączone one były z konfiskowaniem majątku Polaków, niszczeniem gospodarki, wywozem mienia polskiego, zabytków kultury narodowej, likwidacją polskiego szkolnictwa, prześladowaniem Kościoła.  Zemsta carów, a potem komunistów uderzała w same podstawy narodowości polskiej, w dalsze istnienie narodu.
 8. Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego  Syberia to pojęcie geograficzne – kraina za Uralem, rozległa, bogata, piękna chociaż surowa. W części pn. –wsch. temperatura spada do - 50° C. Powierzchnia Syberii liczy ok. 10 mln km². Polscy zesłańcy przez swą niewolniczą pracę przyczynili się do rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego tego rejonu. Trzeba pamiętać, że na Syberię trafiał kwiat polskiego narodu. Zesłańcy byli to na ogół ludzie wykształceni, aktywni, patriotyczni.  To wszystko odzwierciedlało się w ich życiu na zesłaniu, szczególnie gdy po odbyciu katorgi byli skazywani na przymusowe osiedlenie się na Syberii.  To Polacy rozszerzyli na Syberii zasięg uprawy zbóż, wprowadzili do uprawy wiele nowych, nieznanych tu warzyw, popularną odmianę pszenicy, udoskonalony pług.  Syberia na zawsze pozostanie jednak w pamięci Polaków jako jeden wielki, nieludzki łagier i cmentarz, miejsce okrutnego szaleństwa władców carskiej i komunistycznej Rosji.
 9. Sybir – Polska Golgota Wschodu Pierwsza, najtragiczniejsza, bo niespodziewana i w środku ostrej zimy nastąpiła 10 lutego 1940 r.;  Druga - 13 kwietnia 1940 r;  Trzecia – 29 maja 1940 r.;  Czwarta -20 czerwca 1941 r. Zsyłki Polaków trwały do1956r. Po 17 września 1939 r., kiedy Związek Radziecki napadł na wschodnie tereny Polski represje wobec ludności polskiej nasiliły się. Zgodnie z planem deportacji stalinowcy wydali ponad 100 tys. wyroków śmierci trybem zwykłym i ponad 24 tys. trybem ,, speckatyńskim”. Ocenia się, że w czasie II wojny światowej Sowieci wywieźli od 1,5 do 2 mln Polaków. W latach 1940 – 1941 były cztery masowe deportacje:
 10. 2- letnia działalność Klubu  Spotkaniaz Sybirakami  Udział w Uroczystościach  Wycieczki i Pielgrzymki  Opieka nad PomnikiemSybiraka  Prowadzenie Kroniki Klubu Wnuka Sybiraka
 11. Spotkania z Sybirakami Wojenna epopeja Mariana Kupczałojć  PanMarianKupczałojć(ur. 1933r.) jest emerytowanymnauczycielemz kartąSybirakaw swoimżyciorysie.Przedwojnąmieszkałz rodzicamii rodzeństwemw miejscowościNowopole, powiat Oszmiana,województwowileńskie( obecnieBiałoruś).Jegoojciec, Władysław,kawalerzystaw wojnie 1920r. po demobilizacjiosiadłna kilkunastohektarowymgospodarstwie.RodzeństwoPanaMariana to najstarszybratTadeusz, ur. w 1927r. , Mieczysław ur. w1931r., Julianur. w 1935r., siostra Alicjaur.w 1937r . inajmłodszy bratWojciechur. w1938r.  W drugiejpołowiewrześnia1939r. natereny,którezamieszkiwaliwkroczyłaArmiaCzerwona. Ojciecbyłw tychdniachnieobecny, ponieważjakorezerwistazostałpowołanydo wojska i walczyłz Niemcami.Po klęscewrześniowejmusiałsięukrywać, abyniebyćaresztowanym.
 12. Spotkania z Sybirakami Wojenna epopeja Mariana Kupczałojć  Nadeszłalutowanoc 1940r. Enkawudziściotoczylidom, weszlido izby inakazaliMamie PanaMarianazbieraćsię do opuszczeniadomu.Ojcaw tymczasieniebyłow domu. 10.II.1940r. kiedymrózdochodziłdo 40 stopni Rodzina Kupczałojć:Mama i 6 dzieciw wiekuod 2 do 13lat zostałazaładowanado towarowychwagonów zdziurąw podłodze jakotoaletą,okratowanymi nazewnątrzoknami.TrasawywózkiwiodłaprzezMińsk,Ufę, Omsk,Nowosybirsk,Irkuck.  Pokilkutygodniachdojechalido miejscowości ZołotajaGórkaniedalekoIrkucka.Zamieszkali w barakach,na pryczach.Najstarsibracia:13-letniTadeuszi 9-letniMietekzostali wysłanido pracy w tajdzeprzywyrębie drzew.NawetPanMarian jako7-latekpomagałbraciomprzyukładaniu gałęzi z powalonychdrzew. Mamachorowała,niemiałasiłypracować.Na Syberiiurodziłasiódme dziecko, aleporódbyłprzedwczesnyi dzieckozmarło.
 13. Spotkania z Sybirakami Wojenna epopeja Mariana Kupczałojć  Władzesowieckie chciałyzabraćdzieci do sierocińca, ale MamaPana Mariananie zgodziłasię. Ratunekdla rodzinyprzyszedłniespodziewanie, w wynikusytuacji politycznej,jaka zaistniała w czerwcu 1941r. po napaści Niemiec na ZwiązekRadziecki.Niedawnisojusznicy:Hitleri Stalinznaleźli się w stanie wojny.
 14. Spotkania z Sybirakami Wojenna epopeja Mariana Kupczałojcia  30 lipca 1941 roku w wyniku układu, jaki zawarł Władysław Sikorski ze Stalinem w Związku Radzieckim zaczęła tworzyć się armia Generała Andersa. Najstarszy brat Tadeusz, pomimo, że w 1941 r. miał dopiero 14 lat znalazł się w grupie junaków i dziękitemu reszta rodzinyrazemz wojskiemmogła ewakuowaćsię z Syberii.  W kwietniu 1942 r. razem z wieloma innymi polskimi rodzinami opuścili Syberię i przez Taszkient, Morze Kaspijskie dotarli do Teheranu. Z Persji zostali przewiezieni do Karaczi (obecnie Pakistan), gdzie przebywali około 6 tygodni. Dalsza trasa wiodła przez Ocean Indyjski do Ugandy w Afryce. W wiosce Masindi Rodzina Kupczałojć doczekała końcawojny.
 15. Spotkania z Sybirakami Wojenna epopeja Mariana Kupczałojcia Masindi w Ugandzie, gdzieRodzina Kupczałojć przebywała w latach 1942 – 1947.
 16. Spotkania z Sybirakami Wojenna epopeja Mariana Kupczałojcia PanMarianwspomina, że wUgandzie, w porównaniu zSyberią,byłoimbardzo dobrze– niebyłogłodui byłobardzociepło.Do Polskiwróciliw 1947r. Po 7 latachspotkalisię wreszcie zojcemi całarodzinazamieszkaław ŚwiątkachkołoOlsztyna. Do Polskiniewrócił tylkonajstarszybratTadeusz, który powojniena stałepozostał na Zachodzie. Rodzina Kupczałojć: Rodzice z dziećmi, Świątki 1955 r.
 17. Spotkania z Sybirakami Izabela i Stanisław Strzemeccy 13 kwietnia 1940r. TegodniaRodzinaStrzemeckich:MamaIzabelai sześciorodzieci:Irena(14 lat),Andrzej (11 lat), Lucyna(10lat),Mirka(8 lat),Staś (5 lat) i najmłodszaIza (imienniczkamamy– 3 lata) z miasteczka Równena Wołyniuzostali wywiezieni na Syberiędo Północnego Kazachstanu.Ojciec rodziny– StanisławStrzemecki – policjant w KomendziePowiatowej w Równem,potemw Krzemieńcuzostałw tym czasie aresztowanyi osadzony w więzieniuw Ostaszkowie. Pani Izabela Strzemecka z dziećmi: Lucią i Mirką. Równe 1935 r. Obok kuzyn męża.
 18. Spotkania z Sybirakami  Po latachżonai dziecidowiedzielisię,że ojciec zostałzamordowany strzałemw tyłgłowyi pogrzebany w zbiorowejmogilew Miednoje. PaniIzabela Strzemeckaprzez48 lat czekałana powrótmęża– niestety na próżno. Wtedyw 1940r. niewiedziała jeszcze, co stałosięz mężemi dlaczegozostałaz dziećmi wywiezionana Syberię. Dopiero nazesłaniu, od jednegoz enkawudzistów dowiedziałasię, żesą wrogami państwaradzieckiego i musząpodlegać specjalnejkontroli. Stanisław Strzemecki, policjant w Komendzie Powiatowej w Równem i Krzemieńcu.
 19. Spotkania z Sybirakami  Po2 tygodniachjazdy, zamknięciw bydlęcychwagonach w warunkachurągających godnościczłowieka,PaniIzabelaz dziećmi idwomasiostramimężadotarłanamiejsceprzesiedlenia. PodnaciskiemNKWDi gróźbzestronybolszewickichurzędników a przedewszystkimw obawieo losswoichsześciorgadziecizgodziłasięna przyjęcieobywatelstwaZwiązkuRadzieckiego.Jednaz sióstr ojca– Lonia, kiedynieprzyjęłaradzieckiegopaszportuzostałaaresztowanai przezdwalata przebywaław więzieniu.  Ioto rozpocząłsięnajtrudniejszyokresw przesiedleńczymżyciu.PaniIzabelapracowałaciężkoprzy wyrobiewalonekz filcu,najstarszysynAndrzejrównieżzostałzatrudnionyw tejsamejspółdzielni w garbarni.  Po 6 latachniewolniczej pracy,zimna,głodu, brudurodzinaStrzemeckichotrzymałapozwolenie nastały powrótdo Polski, aleniedo Równego, gdyż powojniemiasteczkoznalazłosię w granicachUkrainy.
 20. Spotkania z Sybirakami Powrótdo Polskitrwałmiesiąc, alenastrojeniebyłyzbytradosne . W powojennejOjczyźnieniemieli przecieżswojegodomu, niebyło ojcarodziny- PanaStanisława,a cala rodzinaprzezwielelatmusiała ukrywaćfaktdeportacjina Syberię.
 21. Spotkania z Sybirakami Jedenz listów pisanychdo Związku PatriotówPolskich w Moskwiez prośbą o pozwoleniewyjazdu zeZwiązkuRadzieckiego i powrótdo Polski.
 22. Spotkania z Sybirakami PaniIzabelaSkorupska zd. Strzemecka jakoszóste i najmłodszedzieckoIzabeli i StanisławaStrzemeckich 13kwietnia1940 r. zostałarazemz rodzeństwemi Mamą wywiezionana Syberię, w okoliceBułajewo w Północnym Kazachstanie. Dopieropo 1990r.pracując społeczniejakosekretarz wZarządzie ZwiązkuSybirakóww Olsztyniemogłarazem z rodzeństwemutrwalaćbolesnąhistorię swojejrodziny.
 23. Spotkania z Sybirakami WspomnieniasybirackiejniedoliRodziny Strzemeckichpragnieocalić odzapomnienia PaniEwa Łapińska– wnuczkaIzabeli i StanisławaStrzemeckich i córkaPaniIzy Skorupskiejnajmłodszegodziecka wywiezionego naSyberięz tejrodziny. Historiędeportacji i 6-letnipobytna Syberii opisałanajstarszaz córek– PaniIrena Strzemecka– Kulik. Pani Ewa Łapińska z listami pisanymi przez babcię Izabelę Strzemecką. Listy z 1946 roku.
 24. Pan Michał Cydzik - Sybirackie Dziecko Urodził sięjużpo wojnie11.08.1950r., a jednaknieuniknąłlosutysięcy polskichdzieciwywiezionych na Syberię. RodzicePanaMichała mieszkającywewsiDuże Jodkowiczena Białorusi, po wojnie, po przesunięciu granic,stalisięobywatelami ZwiązkuRadzieckiego. Spotkania z Sybirakami Pan Michał Cydzik z żoną Anną
 25.  Kiedy niezgodzilisięoddaćswojego16-hektarowegogospodarstwanarzeczkołchozu cała rodzinazostaławywieziona w bezkresnestepy Kazachstanu. Stałosięto o 1 .00w nocy 28 kwietnia1951r.PanMichałmiałwówczas8 miesięcy.Nicz tegookresu niepamięta,alepo latach od rodzicówdowiedziałsię, żerazem zinnymiPolakamijechali4 tygodniezamknięci w bydlęcychwagonach.  Namiejscuenkawudziścikazalizesłańcom zbudowaćlepianki.Materiałamibudowlanymi były:glina,trzcina,patyki,odchodykrowie.RodzicePanaMichałaodświtudo nocy pracowaliw kołchozie:mamaprzyzbiorzebawełny,tataprzyuprawieryżu. Zewzględu naupał były2 godzinyprzerwy wpołudnie. Zniedożywieniai brakuwitaminojcieczachorowałna zmierzchową ślepotę( tzw.kurzą ślepotę). Spotkania z Sybirakami
 26.  Pozmrokuniewielewidział,pomimoto musiałpracować, bo wedługsowieckiejzasady: kto nierabotajet,tenniekuszajet ( ktoniepracuje, tennieje). W 1953r.zmarłStalin.Dziecina znakwielkiejnarodowejżałobydostaływtedyjagodzianki.PanMichał do tejporynielubii nieje jagodzianek. Po śmierci Stalinażyciena zesłaniubyłolżejsze.Kozacy przynosiliPolakommleko,zmniejszyłsięteżterrori nadzórnadzesłańcami. Wtymokresiebardzo dużymwsparciemdlarodzinybyły pieniądze przysyłaneprzezciotkęz Polski.  Po 5 latach,we wrześniu1956r. , rodzina Cydzikówwróciła do Polski.Pomimo,żeza mieszkaniedostali 1 pokój,niemieliubrań,anipieniędzy, rodzinabyłaszczęśliwa.W Polscerodzice PanaMichałazaczynaliwszystkoodnowa,dziecizaczęłychodzićdo szkoły.W 1960r. zmarłtataPana Michała. Spotkania z Sybirakami
 27. Spotkania z Sybirakami W2001 r. PanMichał pojechałna Białoruś, do miejscowości,w której przed wywózkąmieszkałz rodzicami. W ichrodzinnymdomu mieści sięobecnieszkoła.Jestteż staryjużsad,który zasadziłojciec PanaMichała. Niestety PanuMichałowinieprzysługuje żadneodszkodowanie. Pan Michał Cydzik wraz z żoną Anną w trakcie spotkania z Klubem Sybiraka.
 28. Pan Michał Cydzik z żoną Anną w otoczeniu członków Klubu Sybiraka
 29. 13.04.2013r. 74 rocznica II wywózki Polaków na Sybir Uroczystość złożenia kwiatówprzed PomnikiemSybiraka na cmentarzu komunalnym przyulicyPoprzecznej w Olsztynie. Poczet sztandarowyZwiązkuSybiraków i III LiceumOgólnokształcącego: KubaPaź, DariaKruk, Paulina Szczepańska.
 30. 13.04.2013r. 74 rocznica II wywózki Polaków na Sybir Poczet Sztandarowy Związku Sybiraków w Olsztynie w trakcie uroczystości w kościele św. Józefa. Poczet Sztandarowy Klubu Sybiraka : Paulina Szczepańska, Kuba Paź, Daria Kruk
 31. 13.04.2013r. 74 rocznica II wywózki Polaków na Sybir Prezydent Miasta - Pan Piotr Grzymowicz oraz Pani Dyrektor Danuta Gomolińska z delegacją Klubu Sybiraka oddają cześć wszystkim zmarłym i zamęczonym na nieludzkiej ziemi Sybirakom.
 32. 13.04.2014r. 74 rocznica II wywózki Polaków na Sybir Poczet Sztandarowy Związku Sybiraków w trakcie uroczystości. Pan Henryk Truskowski z członkami Klubu Sybiraka.
 33. 13.04.2014r. 74 rocznica II wywózki Polaków na Sybir Poczet Sztandarowy Klubu Sybiraka: Paulina Szczepańska , Aleks Jankowski, Natalia Kosin w trakcie uroczystości w kościele św. Józefa . Sybiracy z członkami Klubu Sybiraka przed Tablicą upamiętniającą Sybiraków na Cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej w Olsztynie.
 34. 6-7.05.2013 r. 24 Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę Już po raz 24 Sybiracy i młodzież zrzeszona w Klubach Sybirakauczestniczyli w uroczystościach na Jasnej Górze. Wszyscywzięliudział w Apelu PoległychSybiraków, następnie w Mszy św. w intencji zmarłych Sybiraków. Wieczoremodbyła się DogaKrzyżowa na Wałach Jasnogórskich.
 35. 6-7.05.2013 r. 24 Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę PocztySztandarowe Związku Sybirakóww Olsztynie przed ApelemPoległych:  Pani MariaObolewicz,  Pan Jan Szota  Pani WładysławaMancewicz  Pan Henryk Truskowski  NataliaKosin
 36. 6-7.05.2013 r. 24 Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę Sztandary Związku Sybiraków z całej Polski w trakcie uroczystości. Msza św. w intencji Sybiraków w Bazylice Jasnogórskiej
 37. 6-7.05.2013 r. 24 Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę Poczet sztandarowy Związku Sybiraków z członkami Klubu Sztandary Związku Sybiraków w Bazylice Jasnogórskiej
 38. 10-12.05.2014r. 25 Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę Uroczystości na Jasnej Górze. Sztandar Związku Sybiraków z Kapelanem Sybiraków – ks. Prałatem Bronisławem Siekierskim i delegacją Klubu.
 39. Po uroczystościach na Jasnej Górze wraz z Sybirakami zwiedzaliśmy Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i Kraków. 10-12.05.2014r. 25 Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę
 40. Wycieczka do Muzeum Sybiraków w Szymbarku / Kościerzyny 15 września2013r. dziękistaraniom ZwiązkuSybirakóww Olsztynie, a szczególniedziękiwielkiemu zaangażowaniuorganizatorawycieczki PanaMarianaKupczałojć– młodzież zrzeszonaw 3 olsztyńskichKlubach Sybiraka: Gimnazjumnr 6 i 12 orazIIILO pojechałarazem z Sybirakami zwiedzićetnograficzneMuzeumSybiraków w Szymbarku.Młodzieżnaocznieprzekonałasię o ekstremalnie trudnychwarunkach, w jakich żyliSybiracy. Bardzodziękujemyza piękną lekcjęhistorii. Pani Irena Sokołowska i młodzież w sybirackim baraku w trakcie wykładu przewodnika
 41. Dom Sybiraka w Szymbarku Uczniowie zwiedzający chatę naocznie przekonali się o skrajniej nędzy polskich Zesłańców Pan Michał Cydzik – Sybirak w otoczeniu członków Klubu Sybiraków przed repliką chaty sybirackiej
 42. Wycieczka do Muzeum Sybiraków w Szymbarku / Kościerzyny Sybiracy i członkowie Klubów Sybirakaz trzech olsztyńskichszkół: Gimnazjumnr 6 i 12 orazIII LO w trakciezwiedzania MuzeumSybiraków
 43. Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru  Począwszyod 2001r. zawsze w I dekadziewrześnia, w ramachobchodówDniaSybiraka odbywasię w BiałymstokuMarsz Żywej Pamięci.Ma on na celuprzypomniećspołeczeństwu martyrologięnaszegonarodu i ogromnywkładpolskich zesłańcóww cywilizacyjnyrozwój Syberii.  W Marszu uczestniczą Sybiracy z całej Polski i zza granicyorazkombatancii młodzież polonijna. Najwięcejjest jednakw nimmłodzieżyi mieszkańcówPodlasia. Liczbauczestnikówkolejnych marszówz rokuna rok zwiększałasię. W 2001r. wynosiła6 tys.,przybyło106 pocztówsztandarowych, a już w 2013r., aż 13,5tys.osób, w tym10 tys. młodzieży szkolnej i harcerzyi 270 pocztówsztandarowych.
 44. Marsz Żywej Pamięci 06.09.2013 Białystok Poczet sztandarowy : Pan Henryk Truskowski, Natalia Kosin, Agata Stendel. Marsz Żywej Pamięci ulicami Białegostoku. 13 – tysięcy uczestników oddaje hołd zmarłym i żyjącym Sybirakom.
 45. Uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Sybiraka w Białymstoku DelegacjaZwiązku Sybirakóww Olsztynie, z Prezesem– Panem ZygmuntemSkotnickim na czeleorazczłonkowie KlubuWnukaSybiraka: DariaKruk, AnetaBrzuszkiewicz AgataGrądzka oddająhołd wszystkim pomordowanym na Wschodzie Polakom.
 46. XIV Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru Białystok 11-12 września 2014 r.
 47. 17.09.2013 r. 74 - rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę Poczty sztandarowe w trakcie Uroczystości Pomnik Sybiraka w dniu Uroczystości
 48. 17.09.2013 r. 74 - rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę Delegacje olsztyńskich władz wojewódzkich i samorządowych składają wieńce przed pomnikiem Sybiraka: Wojewoda Pan Marian Podziewski, arcybiskup Edmund Piszcz, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.
 49. 17.09.2013 r. 74 - rocznica napadu Związku Radzieckiego na Polskę PaniDyrektor DanutaGomolińska z delegacjąKlubu: MirosławąSintek i AdamemWąsikskładająkwiaty przedPomnikiemSybirakaw Olsztynie.
 50. 17 września 2013 r. 74 - rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę Klub Wnuka Sybiraka z Panem Marianem Kupczałojć -Sybirakiem i opiekunem Klubu Panią Elżbietą Andrasz
 51. ,, A Oni znów do Niepodległej szli…”  17 września2013r.w trakcieuroczystościupamiętniającychtragicznelosyPolakówna Kresach WschodnichZwiązekSybirakóww OlsztynieogłosiłwynikiII edycjiKonkursu:,, A Oni znówdo Niepodległej szli…” Zwycięzcamiw kategoriiszkółponad gimnazjalnychzostałyuczennicenaszejszkoły: I miejsce- NataliaKosin II miejsce– AgataStendel IIImiejsce– AnnaKrawczyńska Uczennicew prezentacjachmultimedialnychprzedstawiłylosypolskichZesłańców,w tymhistoriężyciana Syberii PanaJerzegoSzafranko.  PanJerzySzafranko,pomysłodawcai założycielKlubówWnukaSybirakaw Olsztynie w trakcie uroczystościzostałodznaczony ZłotymKrzyżemZasługi.
 52. 17.09.2013 r. 74 - rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę Zwycięzcykonkursu: AOniznów doNiepodległejszli…” w kategoriiszkółponadgimnazjalnych NataliaKosin; AgataStendel;Anna Krawczyńska. Gratulujemy!
 53. 17.09.2014r. 75- rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę Poczet sztandarowy Klubu w trakcie uroczystości: Agnieszka Bosky, Adam Wąsowski, Paulina Szczepańska. Kompania Honorowa Garnizonu Wojska Polskiego w Giżycku.
 54. 17.09.2014r. 75- rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę Pani Dyrektor Danuta Gomolińska i opiekun Klubu Pani Elżbieta Andrasz z członkami Klubu w trakcie uroczystości.: Adam Wąsowski, Natalia Kosin, Agata Stendel. Karolina Paliwoda, Paweł Kostsrzewa, Aneta Brzuszkiewicz, Daria Kruk.
 55. 17.09.2014r. 75- rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę  KarolinaPaliwoda w trakcie uroczystościodebrałanagrodę za zdobycieI miejsca w międzyszkolnymkonkursie recytatorskim o losach ZesłańcówSyberyjskich  PaniDyrektorDanuta GomolińskaorazOpiekunKlubu PaniElżbietaAndrasz odznaczonezostałysrebrnymi KrzyżamiSybiru
 56. Spotkanie z wielkim Przyjacielem młodzieży – Panem Jerzym Szafranko , założycielem Klubu Wnuka Sybiraka w III LO  Ze względuna stanzdrowia Pan JerzySzafranko przekazał opiekęnad naszym KlubemPanu Józefowi Stankiewiczowi. Pan Jerzy Szafranko wspierałnasz Klub od początku jego działalności tj. od 2008r. Zawsze życzliwy i uśmiechnięty,mający wspaniałykontakt z młodzieżą. Bardzo dziękujemy !!!
 57. Klub Wnuka Sybiraka z wychowawczynią z Panią Profesor Agnieszką Skibą Pani Profesor Agnieszka Skiba – historyk z wykształcenia, rozumiała konieczność poznawania i szerzenia prawdy o losach tysięcy polskich Zesłańców.
 58. Tym, co zginęli  PomnikSybirakaw Olsztynie– Kurhansymbolizującyziemiankę, w którejżyliPolacy wywiezienina Syberię.W miejscuwmurowaniakamieniawęgielnegosą włożoneurnyz ziemią cmentarnązMiednoje i MonteCassino,z Taszeckichłagrówi Irkuckiejobłaści.  W hołdziezamęczonymPolakomna nieludzkiej ziemi młodzieżzrzeszonaw KlubieWnukaSybirakacoroczniepamięta o porządkachprzyPomniku.
 59. Tym ,co zginęli Ichmajętnościąbyłotylkożycie. Ichwiną– POLSKOŚĆ Ichkarą- CIERPIENIE Ichkatem– SYSTEM NIELUDZKI.
Publicité