Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ESTRATÈGIES D’ADQUISICIÓ D’UNA L2 Annex 5
ENFOCAMENT COMUNICATIU <ul><li>La llengua s’aprèn quan s’utilitza per a fer coses amb els altres, com a mitjà de comunica...
Dos nivells de llenguatge <ul><li>Competència lingüística bàsica (bics): el llenguatge que permet comunicar-se en una situ...
El docent com a model lingüístic <ul><li>Assegurar sempre la contextualització del missatge mitjançant gestos i suports vi...
<ul><li>Simplificar la gramàtica: </li></ul><ul><ul><li>Frases breus però completes (no telegràfiques) i d’estructura senz...
El docent com a interlocutor <ul><li>Tendir gradualment cap a un estil de conversa no directiu: </li></ul><ul><ul><li>L’es...
<ul><li>Animar a que l’alumne faci repeticions i memoritzacions de paraules i enunciats de l’adult. </li></ul><ul><li>Elab...
El docent com a dinamitzador <ul><li>Anticipar el tema de conversa i facilitar la informació </li></ul><ul><li>Regular la ...
El docent com a corrector <ul><li>Fer repeticions en forma d’assentiment que suposin una extensió: He terminat. Sí, has a...
Seqüència didàctica <ul><li>Modelatge o pràctica compartida: El docent presenta el llenguatge específic de la sessió amb ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Annex 5 EstratèGies Dadquisició Duna L2

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Annex 5 EstratèGies Dadquisició Duna L2

 1. 1. ESTRATÈGIES D’ADQUISICIÓ D’UNA L2 Annex 5
 2. 2. ENFOCAMENT COMUNICATIU <ul><li>La llengua s’aprèn quan s’utilitza per a fer coses amb els altres, com a mitjà de comunicació i no d’estudi. </li></ul><ul><li>La selecció de l lèxic, les estructures, el discurs... que ensenyem ha de partir de les necessitats socials, acadèmiques, etc., de l’alumnat i no de cap ordre inherent de la llengua. </li></ul><ul><li>La llengua escrita cal introduir-la paral·lelament al treball de la llengua oral, assegurant-se que l’alumnat comprèn el que llegueix. </li></ul>
 3. 3. Dos nivells de llenguatge <ul><li>Competència lingüística bàsica (bics): el llenguatge que permet comunicar-se en una situació amb molt de context (aquí i ara) </li></ul><ul><li>Llenguatge acadèmic (Calp): llenguatge que permet fer activitats amb complexitat cognitiva, molt lligat a la llengua escrita. </li></ul>
 4. 4. El docent com a model lingüístic <ul><li>Assegurar sempre la contextualització del missatge mitjançant gestos i suports visuals (imatges, objectes, esquemes, gràfics...) </li></ul><ul><li>Adaptar el ritme de la parla i fer pauses en el discurs. </li></ul><ul><li>Repetir el missatge, quan calgui, amb naturalitat. </li></ul><ul><li>Tenir cura de la pronúncia i exagerar lleugerament l’entonació. </li></ul><ul><li>Simplificar el vocabulari: </li></ul><ul><ul><li>Triar el lèxic més comú i d’interpretació única; </li></ul></ul><ul><ul><li>Evitar l’ús de paraules i estructures sinònimes; </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzar antònims per a definir conceptes </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Simplificar la gramàtica: </li></ul><ul><ul><li>Frases breus però completes (no telegràfiques) i d’estructura senzilla: Subj + V + Compl </li></ul></ul><ul><ul><li>Evitar temps compostos i frases subordinades </li></ul></ul><ul><li>Modificar el discurs: </li></ul><ul><ul><li>Tematitzar més: explicitar el tòpic amb reiteració. En aquesta casa, hi ha molts animals </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer ús de la descomposició temàtica El diumenge vas anar a la fira, oi? Quants diners et vas gastar a la fira? </li></ul></ul><ul><ul><li>Evitar els mecanismes anafòrics </li></ul></ul><ul><ul><li>Estructurar el discurs de manera lògica i seqüencial. Més presència de nexes i marcadors: ara, més tard, primer... </li></ul></ul>
 6. 6. El docent com a interlocutor <ul><li>Tendir gradualment cap a un estil de conversa no directiu: </li></ul><ul><ul><li>L’estructura de torns oberts, afavoreixen les estratègies de feedback (correccions, reformulacions i expansions) que augmenten les possibilitats d’aprenentatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Recollir en tot o en part la darrera intervenció de l’alumne com a partida del proper tema: repetir, ampliar, reformular, i corregir el missatge de l’aprenent. </li></ul></ul><ul><ul><li>Donar el temps necessari per a la resposta de l’alumne. </li></ul></ul><ul><ul><li>Progressar des de preguntes tancades cap a torns més oberts. </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Animar a que l’alumne faci repeticions i memoritzacions de paraules i enunciats de l’adult. </li></ul><ul><li>Elaborar enunciats que permeten a l’alumnat fer encadenaments conjunts de la frase. </li></ul><ul><li>Proposar temes de conversa relacionats amb els interessos i les necessitats de l’alumnat. </li></ul><ul><li>Ensenyar ben aviat expressions de control de la conversa i d’adquisició de nous coneixements; No ho entenc, pots repetir?, Què vol dir això? Con es diu...? </li></ul>
 8. 8. El docent com a dinamitzador <ul><li>Anticipar el tema de conversa i facilitar la informació </li></ul><ul><li>Regular la intervenció i la interrelació dels companys. </li></ul><ul><li>Facilitar la participació de tot l’alumnat amb preguntes més o menys obertes. </li></ul><ul><li>Reconèixer els encerts. </li></ul>
 9. 9. El docent com a corrector <ul><li>Fer repeticions en forma d’assentiment que suposin una extensió: He terminat. Sí, has acabat la feina i l’has fet molt be. </li></ul><ul><li>Fer expansions en forma d’assentiment: La sabata. Vols que et cordi la sabata? </li></ul><ul><li>Fer repeticions que suposin una incorporació: Un llop malo. Llavors va arribar un llop molt dolent i... </li></ul><ul><li>Fer preguntes d’elecció: pescat. Porta peix o carn? </li></ul><ul><li>Indicar una resposta incorrecta. </li></ul>
 10. 10. Seqüència didàctica <ul><li>Modelatge o pràctica compartida: El docent presenta el llenguatge específic de la sessió amb un exemple o model. </li></ul><ul><li>Pràctica guiada o possibilitadora: el docent fa que l’alumnat practiqui el llenguatge presentat de manera molt pautada. </li></ul><ul><li>Pràctica comunicativa: l’alumnat participa en una activitat menys pautada en què ha de fer servir el llenguatge introduït en aquesta i en altres sessions. </li></ul>

×